internetWEEK.cz menu TOPlist

Co je astrální cestování - Robert A. Monroe

Co je astrální cestování - Robert A. Monroe

Astrální cestování – anglicky OBE (Out of Body Experience) – patří k velmi zajímavým fenoménům, o kterých toho věda moc neví.

 

Co je astrální cestování - Robert A. Monroe

Na alternativních stránkách internetu občas někdo popisuje zážitky, kterým se v češtině říká astrální nebo mimotělní cestování. Někdy se lidé opravdu vyděšeně ptají, co se jim děje. Například YL napsala na Novou zemi: „Co je to podle vás za stav, když v noci spím a cítím se paralyzovaná, jako bych vystoupila ze sebe, vnímala okolí a komunikovala s člověkem, který ve skutečnosti spal, ale já mu četla myšlenky, stále jsem měla strach, říkala jsem si, že se musím rychle vzbudit, jinak bude zle, že na té cestě mohu potkat i někoho jiného, a potom se už nemusím umět probudit. Strašně jsem se musela soustředit, abych se vůbec vzbudila.“

 

Definice astrálního cestování

Anglická Wikipedia: „Mimotělní zkušenost (OBE někdy OOBE) je zážitek, který obvykle zahrnuje pocit opuštění těla a někdy vnímání fyzického těla z místa mimo tělo. Pojem OBE zavedl v roce 1943 George N. M. Tyrrell ve své knize „Apparitions“(Přízraky), někdy se používají termíny: astrální projekce, cestování duše nebo "spirit walking". Vědci stále vědí málo o tomto fenoménu. Asi každý desátý člověk má za život alespoň jednu zkušenost s OBE, někdy se mu opakují vícekrát. OBE jsou často součástí prožitku blízké smrti, resp. klinické smrti, po které byl “zasnulý” jedinec znovu oživen – tzv. NDE. Někdy se zážitek objeví spontánně, jindy je spojen s nějakým fyzickým nebo mentálním traumatem, např. dehydratací, senzorickou deprivací, užitím psychedelických drog, nebo k němu dojde ve stavu podobném spánku.”

 

Česká wikipedia: „Astrální cestování má být jednou z forem mimotělních zkušeností (OBE - out of body experience). Předpokládá duální možnost existence "astrálního těla", které se může od "fyzického těla" člověka oddělovat, cestovat mimo něj a pak nazpět do těla vstupovat. Tato forma však neexistuje, protože toto „cestování“ se děje v mozku.“

 

Definice z webové stránky zaměřené na astrál: „Astrální cestování je neomezená forma cestování v nefyzickém světě. Jedná se o jev, kdy lidský duch spolu s duší opouští fyzické tělo. U astrálního cestování člověk nepotřebuje zažít nějaký šok či nehodu."

 

 

Základním předpokladem pro astrální cestování je věřit skutečnosti, že můžeme existovat nezávisle na svém těle. Každá živá osoba má ducha (astrální tělo), který se může volně pohybovat, zatímco vaše tělo spí. Je to něco jako sen.“

 

LY tedy ve spánku astrálně cestovala. Astrální cestování znamená doslova „cestování po hvězdách“. Charakteristické je přitom „vystoupení vědomí mimo tělo“. Astrál je označení pro nefyzickou sféru bytí, kde se například pohybujeme ve snech. Podle někoho existuje jen v lidském vědomí, podle jiných nezávisle na člověku.

 

Opuštění těla ve filmu

Fenomén posmrtného „vystoupení z těla“ dobře předvádí v americkém filmu „Duch“ hlavní hrdina, kterého hraje Patrick Swayze. Ten nejprve vůbec netuší, že je mrtvý. Také při astrálním cestování člověk „vystoupí“ ze svého těla, ale přestože má pocit, že má tělo, ve skutečnosti je to cosi jako jeho energetická kopie a narozdíl od zesnulého jedince se do svého fyzického těla může vrátit. Mistrně si s jevem posmrtného nefyzického těla zahráli také autoři filmu „Šestý smysl“, kde hraje hlavní postavu mrtvého psychiatra Bruce Willis. Divák je dlouho udržován v domnění, že zavražděný psychiatr je naživu.

 

Na začátku bývá strach

Jeden známý nechtěně astrálně „cestoval“ v bdělém stavu, lépe řečeno děly se mu spontánní „odchody“ z fyzického těla. Byl z toho vyděšený, protože si jako jiní lidé v takové situaci myslel, že má nějaký psychický problém.

 

Zkušený astrální cestovatel Američan Robert A. Monroe, který o svém životě a o tomto jevu napsal tři knihy, začínal podobně: vyděsil se. Nevěděl, co se mu děje, když vystupuje z těla: „V roce 1958 jsem bez zjevné příčiny začal opouštět své fyzické tělo. Nebylo to záměrné, nepraktikoval jsem žádné duševní cvičení. Nebylo to ve spánku, takže jsem se z toho nemohl jednoduše probudit jako ze snu. Byl jsem si plně vědom, co se děje, a proto to bylo ještě horší. Myslel jsem si, že je to jenom hrozná halucinace, kterou způsobuje něco nebezpečného – mozkový nádor, mrtvice nebo hrozící duševní nemoc. Myslel jsem si, že jsem v ohrožení života a umírám...“

 

Bylo to v 50. letech a Monroe neznal šamanismus ani jiné spirituální cesty, kde je tento fenomén známý a někdy se s ním záměrně pracuje.

 

Můj známý se nechtěného jevu zbavil pitím alkoholu. Vždy, když to na něj přišlo, vytáhl rychle placatici a dal si doušek. Tak se odnaučil tomu, co by se jiní rádi naučili a ještě by za to zaplatili.

 

 

Mistři astrálního cestování

OBE se nemusí nutně odehrávat ve spánku a nejlepší astrální cestovatelé perfektně zvládají výstup i návrat do těla a podívají se, kam chtějí. Jednoho takového cestovatele popisuje americký Řek Kyriacos C. Markides, autor několika velmi zajímavých knih o kyperském léčiteli Daskalovi. Nenápadný Řek Daskalos mimoto, že umí astrálně cestovat, je taky zázračný léčitel a autor originální filosofie či náboženství, které sdílí jen s kruhem svých nejbližších spolupracovníků.

 

Podobně Robert A. Monroe byl svými zážitky OBE velmi ovlivněn, zabýval se jimi celý život. Založil dokonce institut zaměřený na vědecký výzkum OBE, napsal na toto téma tři knihy a je autorem různých patentů a terapeutické metody s názvem Hemi-Sync.

 

I na českém internetu existuje dnes více stránek, které jsou věnované astrálu, resp. OBE. Ze všech je patrné, že lidé, kteří prošli tímto zážitkem, jím byli nebo jsou velice ovlivněni a získali při něm pozoruhodné informace.

 

Objevy Roberta Monroa

Monroe si vypracoval svou vlastní nauku a terminologii k zážitkům, které získal během OBE. Objevil existence minulých životů. Potkával na cestách nejen podobné cestující, jako byl sám, ale často duchy zesnulých lidí, kteří vůbec netušili, že jsou mrtví stejně jako protagonisté filmů Duch a Šestý smysl. Potkal dokonce i sám sebe v různých minulých životech i sebe z budoucnosti. Zjistil tedy to, o čem se dnes hojně píše v esoterických kruzích, že člověk je multidimenzionální bytostí. Objevil také nehumánní inteligence a podíval se po celém vesmíru. A možná i dále. Monroe definuje OBE jako „mimotělesný stav bytí, kdy je větší část vědomí aktivní mimo omezení fyzického těla“.

 

Cesta do pravěku

Není možné v tomto článku popisovat vše, co se Monroovi odehrálo během OBE a co z toho vyvozuje, ale pro ilustraci jeden jeho zážitek. Popisuje v něm, jak ho energetický signál zavedl k ženě z pravěku, která již byla mrtvá.

 

„Nalezení zdroje mi nezabralo mnoho času. Vyzařování tohoto světonázorového systému mi ukázalo obraz příkrého skalnatého útesu, pod nímž se rozprostírala hustá, vlhká džungle...Na okraji útesu stála malá žena ve středních letech. Za ní se nacházelo kolem padesáti či šedesáti jí podobných žen a mužů v různém věku. Všichni byli humanoidní, oblečení do zvířecích kůží a měli hrubé rysy tváře, připomínající neandrtálce. Rozum okamžitě zatoužil vědět, proč jsem byl přitažen právě k tomuto světonázoru. Odpověď byla jasná: kdysi, v nějaké době byl mojí součástí..“

 

Zachraňování neandrtálské ženy

Monroe začne se ženou z pravěku telepaticky komunikovat. Ona v něm vidí nebeského boha, kterému říká Megus. Sdělí mu, že se právě zabila, protože podle zákonů své tlupy musela jako neplodná zemřít skokem do vody. Pra-žena řekne Monrovi, že nechce zůstat v tomto stavu – jako duch, ale vrátit se na zem čili reinkarnovat se. Monroe jí chce pomoci, aby se vymanila z pravěkého kocneptu víry, a tak ji pozve k astrálnímu cestování, jenomže to tak nefunguje: „Uchopila mou ruku oběma dlaněmi a pomalu jsme se vznesli vzhůru. Jakmile jsme se přiblížili k Dálnici (Interstate), struktura tohoto Světonázorového systému (Belief System) začala rychle blednout. Když jsme na Dálnici vstoupili, zmizela úplně. Jakmile jsem zaregistroval změnu, vyfázoval jsem nás oba ještě víc, přičemž jsem sledoval a uklidňoval svou neandrtálskou přítelkyni. Tvářila se klidně, uvolněně, ale viditelně něco očekávala. Uvažoval jsem, proč jsem cítil takové nutkání k tomuto spasitelskému vzorci chování, když se najednou stalo ono očekáváné „nečekané“. Žena se začala ztrácet a před mými zraky se úplně rozplynula.“

 

Jak je vidět z ukázky, kdo se chce pustit do astrálního cestování, musí být připraven na cokoliv.

 

Zdroje:
Zdroje: Robert A. Monroe: Návrat k pramenům. Lott 2003.
http://en.wikipedia.org/wiki/Out-of-body_experience
http://cs.wikipedia.org
astral.ic.cz.

 

Další příspěvky autora: heartblue


Články ve stejných kategoriích:

život po smrti   Záhada   OBE   Astrální cestování  


Kategorie OBE


Zážitky blízké smrti amerických vojákůZážitky blízké smrti amerických vojáků
Mysteriózní odchod z tohoto světa nebo vystoupení z těla zažilo v boji mnoho vojáků, ale málokdo o tom mluví. Neradi vzpomínají na hrůzy války, ale jejich příběhy jsou velmi zajímavé.Astrální cestování pro začátečníkyAstrální cestování pro začátečníky
Češi se začínají zajímat o záhadný jev, kterému se říká astrální cestování či zážitek opuštění těla. Návod pro začátečníky o tento druh vystoupení éterického těla z fyzického napsala Američanka Elizabeth Joyce.


Kategorie Záhada


Bojovníci ISS našli pod Mosulem ztracený palácBojovníci ISS našli pod Mosulem ztracený palác
Bojovníci ISS, nejen že v Mosulu ničili památky, ale také hledali artefakty, které by mohli prodat. A našli při tom ztracený, 2600 let starý palácový komplex, pod svatyní Nabí Júnus. Na tomto místě byl údajně pohřben prorok Jonáš.Proč nemá člověk kost v penisu? Záhada vědecky objasněná!Proč nemá člověk kost v penisu? Záhada vědecky objasněná!
Většina savců kost v penisu má. Ačkoliv její velikost se velmi liší. A vědci přišli se zajímavým evolučním vysvětlením záhady pyjové kosti.Kulový blesk: záhada trváKulový blesk: záhada trvá
Za posledních dvacet let se věda s kulovým bleskem posunula o pár kroků kupředu. Ale stále zůstává více otázek, než je odpovědí. Co tedy s jistotou víme?Záhada: Co přitahuje blesky na jezero Maracaibo?Záhada: Co přitahuje blesky na jezero Maracaibo?
Blesk neuhodí na jedno místo dvakrát. A není blesku bez hromu. To platí na celém světě, jen ne u jezera Marocaibo ve Venezuele. Bouřky s rekordními blesky jsou zde každý den. Marocaibo je Olympem světa…Vědci žasnou nad záhadným signálemVědci žasnou nad záhadným signálem
Když astronomové zachytili zvláštní signál v galaktické kupě v souhvězdí Perseus, vzdáleném od nás miliony světelných let, poznali, že narazili na něco mimořádného. ..Záhada: Kam zmizeli vrabci?Záhada: Kam zmizeli vrabci?
Vrabčí apokalypsy si v Česku nikdo téměř nevšiml, ale vrabci, kdysi symbol městského ptactva, zmizeli z měst také ve Velké Británii nebo v Indii.Schizofrenie – nemoc, či posedlost neznámými bytostmi?Schizofrenie – nemoc, či posedlost neznámými bytostmi?
Schizofrenie je jednou velkou záhadou. Trpí jí na světě poměrně velké množství lidí. Někteří mají lehčí formu schizofrenie, jiní těžší. Jedná se jen o nemoc, nebo schizofrenie skrývá daleko více?Zmizení letu 370 – konspirační teorieZmizení letu 370 – konspirační teorie
Hlavní konspirační teorie - letadlo bylo uneseno na základnu Diego Garcia. NSA ví, kde přistálo. Mobilní telefony vyzváněly ještě několik hodin po zmizení letadla.Setkání s andělySetkání s anděly
Jeden díl seriálu „Nevysvětlitelné záhady“ je zaměřený na nebeské bytosti. Andělé zachraňují děti padající ze stromů, lidi z hořících letadel nebo oběti ohrožené šíleným únoscem. Ani nemusejí mít křídla, často mají podobu našich příbuzných.Jsou rostliny inteligentní?Jsou rostliny inteligentní?
Rostliny se od nás hodně liší, ale mají smysly, paměť, komunikují a dokáží dokonce hospodařit se svými zásobami tak, jako by počítaly.
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí