internetWEEK.cz menu TOPlist

Náboženství jako nástroj našeho rozdělení

Náboženství jako nástroj našeho rozdělení

Podtrhuji, že cílem tohoto článku není čtenáře a naše vědomí jakkoliv dále dělit, či jej proti něčemu směrovat, naopak, veškeré předsudky odhodit a vnímat se jako jedinečné obyvatele této krásné planety.

 

Náboženství jako nástroj našeho rozdělení

Podtrhuji, že cílem tohoto článku není čtenáře a naše vědomí jakkoliv dále dělit, či jej proti něčemu směrovat, naopak, veškeré předsudky odhodit a vnímat se jako jedinečné obyvatele této krásné planety.

Představte si sami sebe někdy v dobách počátku minulého století, v dobách husitských bitev či ještě dříve třeba za dob Řecka či Říma a představte si, že zažijete takovéto osobní setkání:

Děláte si svou práci na poli či u jezera, na vinici či u své stodoly a náhle spatříte jasné bílé světlo, z něhož se vynoří několik či pouze jedna silueta lidské postavy a míří rovnou k vám.

Její oči se jasně dívají do vašich a cítíte z nich zvláštní sílu a moudrost, kterou jste dosud nikdy nepoznali. Ta vás zcela paralyzuje a ochromí vaše obranné reflexy i schopnost jakýchkoliv motorických reakcí. Bytost má svítivou siluetu podobnou člověku a přibližuje se.


Cítíte tak trochu šok z neznámé události, nejistý strach, neovládáte své vlastní tělo, nerozumíte tomu proč se to děje ani netušíte, co bude dál. Bytost vám telepaticky sdělí, že se není čeho bát, že je zde proto, aby s námi spolupracovala a ukázala něco víc, než je nám obvykle dovoleno.

Nejde o obyčejnou iluzi, nejde o přelud, nejde o sen, a přesto mu sami nemůžete věřit. Z nebes k nám sestoupila pro nás nepochopitelně vyvinutá supercivilizace s takovými technologiemi a technickými možnostmi, že jsou to v našich očích nadbytosti – jsou to naši Bozi.

Jejich možnosti jsou skutečně neuvěřitelné, naši mysl přečetli jako čte naše běžná mechanika CD/DVD disk, který vložíte dovnitř či stejně lehce jako čte skener čárový kód. Jejich možnosti jsou takové, že před nimi nejsme schopni utajit jakoukoliv informaci, i když se jí snažíme ze všech sil znepřístupnit a nesdělit. Mají absolutní přístup k naší celé – i námi samými neuvědomované – paměti (jak je psáno jinde, užíváme pouze kolem 7-8% kapacity mozku).

Jsou to naši Bozi a mají takovou moc a sílu, že je musíme uctívat i když nechceme.


Takto by podobné setkání vnímalo – řekněme 99% nás běžných lidí ještě dnes i když se již plno informací ne-veřejně komunikuje. Určitě by bylo rozdílných vysvětlení tohoto jevu více, ale pokud by byl dostatek očitých svědků, jsem přesvědčen, že by to bylo skutečně nejspíše kategorizováno do segmentu setkání s UFO či před několika stoletími setkání s Bohy.

Bůh = vědomí a informace?

Shodneme se tedy nejspíše na skutečnosti, že Bůh byl v našem lidském pojetí dávných věků zpočátku uměle stvořen z nedostatku znalostí či nepochopením základních okolností - informací. Nechápeme, jak plno věcí vůbec funguje, nechápeme co je to za bytosti, jak je možné, že přišly skrze světlo, jak se sem vlastně dostaly, že přišly z nebes, nerozumíme síle, která nás zcela zprůhlednila a která nám sebrala schopnost vlastního sebeovládání.

Někdy, pokud jsme vystaveni rozdílným nástrahám života a krizovým situacím, které s pokorou procházíme jako nepříliš příjemné životní zážitky, je pro nás velmi těžké nalézt pozitivní náboj a smysl, proto se odvoláváme na vyšší moc – je to podle nás prostě „Boží vůle“.

Naopak někteří jedinci tuto větu používají často s alibistickým účelem a záměrem v okamžicích, kdy se sami nejsou schopni postavit řešení situací čelem a často z nedostatku vlastní odpovědnosti rovněž prohlašují – je to „Boží vůle“. Jinými slovy – to ne já, to Bůh…J

Kdyby jen jeden Bůh, je jich bezpočet

Pojďme malinko odlehčit, ale ne na dlouho.

Na našem automobilovém trhu si mohou fandové skutečně a doslova užívat. Fandové automobilů značky Jaguár jsou jednou z mnoha konkrétních skupin fandů. Další naopak opěvují značku Hummer, jiná skupina si zamilovala třeba značku Trabant.

Každý vyznává jinou skupinu a jiné parametry vozidla - tedy v tomto příměru vyznávají zcela jiné náboženství, ale stále jde o to samé a stále jediné – z materiálního pohledu o krásně „vyvoněné“ vozidlo jako takové a z pohledu vnitřních prožitků o krásu z jízdy, o příjemné svezení, o nádherný pocit realizace svých snů do vozidla samého, o nádheru cítit pod sebou sílu v řízení stroje a měkkost jeho houpavé jízdy J Ne zřídka se rovněž jedná o demonstraci své prestiže a skrytého ega.


Co mají tito jedinci společné?

Silniční pravidla - platná pro všechny vozy - bez rozdílu.

Nyní si položme otázku, jaký by mělo smysl zatracovat ty, kteří preferují a uznávají jiné vozidlo než ti ostatní? Jaký by mělo smysl je kvůli tomu perzekuovat či dokonce začít zabíjet? Což se mimochodem děje celá staletí.

Čím jsou jedni horší než druzí a kdo naopak vykonavatelům "spravedlivého" trestu řekl, že jejich vozidlo je to jediné správné, kterým se musí jezdit?

Právě výběr vozidla dle našich představ a možností, nám dává svobodnou vůli rozhodnutí – proto má tolik druhů, forem a variant – v úpravě kombi, sedan či kabriolet, nemluvě o stovkách barev a dalších odlišností jako motorická či interní výbava…

Stále je to však motorismus, který všechny fandy spojuje a zároveň dost výrazně odděluje. Problém není vozidlo/náboženství samotné, ale naše chápání a vzájemná tolerance.

Co by tedy pak muselo nastat pro motoristy, kdyby se náhle z jakéhosi důvodu upřednostňovalo "letectví" :-)

Bůh je jako těsto

Bůh je – jak vidno z mnoha rozdílných náboženství – velmi tvárný. Každé si ho tak trochu upravuje podle sebe sama a svého vlastního výkladu. Nepovažuji se vůbec za odborníka na náboženství, ale v jedné z živých projekcí jsem měl možnost spatřit následující vizualizaci.

Objevil se přede mnou Bůh jako mísa plná vypracovaného těsta, ze které si všechny náboženské směry berou jeho část. Vyznavači jednoho směru náboženství z těsta umně vyváleli váleček, jiní z téhož těsta uplácali jehlan, další ideologický směr naopak krychličku, jiní z těsta vytvořili placku či vyváleli kouli.

Všichni se přitom společně hádají o tom, kdo z nich Boha objevil nejlépe a definoval nejpřesněji. Jinými slov, kdo z nich má Pravdu a tím vyznává jediné Pravé náboženství.

Bohužel se někam úplně vytratilo samotné pojetí Boha a božství – tedy těsta – samotného, ze kterého zcela vše původně vzniklo. Přátelé velkého třesku dokonce mluví o jednom jediném atomu, který toto vše zapříčinil, takže jak a proč se takto dělit?

Těsto bude vždy jen těstem, pokud mu ovšem nedodáme dostatek energie a nevznikne z něj nádherně voňavá a dozlatova upečená buchta.

Tvoření, zrod a náš přechod dále

Proces tvoření a vzniku nového života završený zrodem člověka, vidíme a pozorujeme průběžně a jde o relativně pomalý, plynulý a postupný proces. Obvykle na to máme u každé ženy něco kolem devíti měsíců.

Okamžik smrti může přijít rovněž podobným pozvolným způsobem v případě stáří věkem či vleklou nemocí nebo může jít naopak o velmi náhlou změnu stavu neboť smrt je na rozdíl od zrodu života všudypřítomná a dostupná doslova ihned na každém našem kroku – obvykle na tom neopatrném či nepozorném.

Stále věříte, že smrtí vše skončí?

Třeba začneme svůj názor po přečtení následujících řádků mírně měnit.

Někteří z nás se se smrtí setkali osobně a vědí, o čem toto setkání bylo – viz dále. Smrtí jsou dokonce doslova posedlé některé utajované projekty, které se s její podstatou snaží manipulovat nebo smrt obelstít. Dnes existují technologie a zařízení, kdy je identita původní osoby resp. uživatele tohoto těla doslova potlačena a je nahrazena identitou náhradní (jakýsi Avatar). Veškeré činy, které tělo vykonává pod nadvládou implantované identity původní obyvatel těla sice podvědomě vnímá, ale není je schopen vůlí jakkoliv ovlivnit.

Je v jakémsi modu, kdy sice vše vidí jako v televizi, ale jeho paměťové stopy jsou obvykle pokryty jinými signály či nejasným zážitkem „bez sebe“.

Pokud je naopak potřeba člověka resp. duši z těla zcela odstranit či vypudit, tedy nechat tělo „zemřít“, existují stejné technologie, které zvládnou vykonat to, že je původní identita z těla doslova vytlačena a zpřetrháno jemné spojení těla a duše samé.

Není to dokonce ani příliš energeticky náročné. Představit si to můžeme například tak, jako když držíme v ruce kopečkovou zmrzlinu v kornoutku a někdo do nás prudce vrazí. Co se stane? Kopeček vylétne jako by v kornoutku nikdy předtím ani usazen nebyl.

Přesně stejnou situaci mnoho lidí zažívá při autonehodách, při utonutí, při komplikovaných operacích, tedy u většiny případů klinické smrti - viz články o klinické smrti 1, články o klinické smrti 2. Vidět jsme to koneckonců mohli i v populárním filmu Duch - Patrick Swayze.

Jak to po smrti vypadá?

Zážitky blízké smrti jsou jedinečné svým průběhem a jsou pozorovány napříč celým Světem a napříč všemi náboženskými směry: shoda je na rozdíl od nesmyslného plácání různých tvarů „těsta“ téměř stoprocentní.

Všichni beze zbytku popisují opuštění svého těla a navazující události podobným způsobem. Často zážitek popisují jako pohled jakousi pohyblivou kamerou nad celou scenérií události z ptačí perspektivy, kdy si někteří dokonce v duchu nad sebou samým uvědomují: „Chudák, ten je tedy zřízený, toho už snad ani nedají dohromady…“

Následuje velmi rychlá cesta jakýmsi Světelným tunelem, kde na někoho dokonce již dávno čekají jeho příbuzní.

Někoho přivítá Světelná bytost (viz začátek článku), která by v našich očích mohla opět evokovat pomyslného Boha.


Tato bytost má svou výchovnou roli v tom, že nás samé netrestá – to nám jen o trestu po smrti někdo celý život účelově lhal - my totiž trestáme sebe sama, naopak nabízí láskyplné poučení a neskutečný klid a volnost i když pro mnohé z nás jde o poučení velmi tvrdé.

Prožíváme při něm totiž celý náš život, tak jak šel a to dokonce ještě všechny zážitky v jediném okamžiku najednou. No a aby toho všeho nebylo málo, prožíváme jej nikoliv z pohledu našeho, jak jsme zvyklí našima očima, ale z pohledu všech zúčastněných kolem.

Prožíváme přesně to, jak nás okolí vnímalo a cítilo, veškeré JEJICH pocity, nikoliv naše vlastní. Vidíme sebe sama, ovšem jejich očima a vnímáme své činy jejich prožitky… Vzpomínáte na slavné Ježíšovo tvrzení: „Ten, kdo ubližuje mým maličkým, tomu bude tisíckrát ublíženo?“. Že by to byla pravda…?

Čas tam totiž neexistuje a nedá se proto tento zážitek ani časově nadefinovat. Někomu se může zdát jako jediná sekunda a jinému jako desítky tisíc let a opět připomínám, že nevidíme a necítíme nic našimi smysly, ale vnímáme naopak smysly všech ostatních bytostí, které nás sledovaly a cítily. Vnímáme sebe sama všemi dušemi a živými tvory, kterých se naše činnost týkala.

Úkol našeho života

Vidíme, jak je zásadním úkolem našeho života poznat sebe sama, žít jej tak a chovat se vůči druhým, jak nás oni sami vnímají? Pak by totiž neexistovaly konflikty a rozpory, naopak – rozhostilo by se úžasné souznění. Kde je potom naše zbytečně programované a nabubřelé ego, je to přítel na naší straně nebo naopak mocný vládce a navíc ani není náš? J

Veškeré pocity jako násilnosti, vztek, strach, nepřejícnost, smutek, zoufalství, obviňování, nedůvěra, podezřívání, to vše – pokud jsme sami v životě šířili, zažíváme násobeno počtem zasažených osob, bytostí či tvorů (resp. přijatých energií) a to celé umocněno neexistencí času či chceme-li naprosto nekonečnou bezčasovostí…

Teď si jen pokuste představit, co v takovém případě zažívá člověk, který je celý mao.jpgtento život tvrdým diktátorem, druhým záměrně ubližuje, šíří kolem sebe účelové dezinformace, klepy, drby, systematicky druhými manipuluje a zneužívá, očividně pohrdá slabšími, nerozdává jedinou radost a kapku naděje či obyčejné a zasloužené pochvaly a poděkování – navíc k tomu všemu odpovídá za tisíce lidí pod sebou. (Foto je pouze ilustrativní)

Copak asi takový člověk v poslední nekonečné minutě zažije za vnitřní zkušenost?


Znovu připomínám, že přijde prožitek všeho najednou, čas totiž ve vyšších dimenzích neexistuje, protože tam prostě není vůbec nutný. Jak se tomu všemu postavit?

Pokud bychom všichni na celé planetě, kteří se podobnými věcmi, jako šíření dobra a povědomí o jakýchsi vyšších hodnotách zabýváme, přijali na jeden jediný den souhlasně určitá tvrzení ve věci léčení Země, našeho vědomí, pozitivních hodnot, probuzení sebe sama, obrození planetárního vědomí, pokud bychom jediný den dokázali být k sobě bez rozdílu a předsudků milí a ohleduplní, všechny negativní síly na planetě Zemi by nadobro zmizely a již by se nikdy nenavrátily. (stačilo by 51%)

Mocní tohoto světa to moc dobře vědí a tohoto dne, který se neodvratně blíží, se přímo děsí...

 

Propojení myslí skrze naše srdce

Vezměte si jen případ takových událostí, jakými jsou charitativní koncerty pro dobrou věc - POMOC jiným. Výnos z jejich pořádání má skutečně pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují.

Třeba takový koncert „Live AID“, který se konal v Londýně 2.července roku 2005, kdy vystupovala společně U2, Paul McCartney, Madonna, REM, Pink Floyd a další,  došlo k tak masivnímu propojení lidských emocí a jejich vyššího vědomí skrze prožitky našich srdcí, skrze soucit a porozumění bez zbytečných slov, došlo k takovému proudu dobra a pozitivních prožitků, že to síly temna prostě musely nějak řešit a svou moc si opět upevnit.

Hádejte, co následovalo jako odpověď hned za pár dnů – bombové útoky v Londýně - konkrétně 7.7.2005.

Není totiž povoleno, abychom byli šťastní, protože se Systému a jeho uměle udržované iluze moci vymykáme a nemá nad námi nadvládu, protože jej můžeme postrádat.

Když je lid šťastný, zapomíná na krále a král je pro ně zbytečný a postradatelný.Lidé, aniž by to věděli, začali měnit Svět tím, že měnili sebe a  svůj pohled na realitu – cílem vládců a mocipánů bylo toto urychleně zastavit, vyvolat opět nekončící strach a nejistotu mezi námi samými, ochromit naší společnou znovuobjevenou sílu tvořivosti a pozitivních emocí, dostat nás opět na kolena otrokářství myslí.

Každý, kdo se chce dozvědět o bombových útocích v Londýně více, najde si sám množství detailů. Pro stručnost a ušetření času pouze uvedu, že bylo v den útoků provozováno zvláštní krizovou agenturou jakési preventivní „cvičení“, které bylo již dlouho připravováno a cvičení samotné mělo právě řešit otázku útoků na širokou veřejnost ve veřejných přepravních prostředcích.

Jaké bylo pro organizátora cvičné akce (Peter Power, společnost Visor Consultant) překvapení, když se vše změnilo v tvrdou realitu života přesně podle jimi předem sepsaných krizových scénářů. Jelo se takzvaně "na ostro"

Dokonce bylo několik vysokých politiků z inkriminovaných míst předem odvoláno a bylo jim řečeno, kam se nemají ani snažit dostat (konkrétně Benyamin Netanyahu, který tam byl na návštěvě).


Náhoda? Hledejme a nalezneme

Nalezneme například to, že všichni údajní (čtyři) viníci byli identifikováni jako členové - hádejme koho?  Překvapivě Al-káidy, a ode všech byly dokonce k dispozici jejich identifikační dokumenty fyzické totožnosti.

Dále nalezneme, že se o celé této akci starosta Londýna vyjádřil jako o hromadné vraždě, následně bylo objeveno ještě několik dalších nevybuchlých náloží a za pár dní určen další "viník" kupodivu mimo Al-Káidu - nejspíše tušíte proč.

Hledáním nalezneme, že ve dnech útoku právě probíhal summit G8, který bývá vždy bouřlivý a bylo zapotřebí udržet pod hlavičkou strachu lid v útlumu a jasně jim říci, že mají zůstat doma… O poklesu volebních preferencí Tonyho Blaira a nutnosti demonstrovat svou akceschopnost v té době ani nemluvě.

Náhody, nic než náhody... Bez pochyb

Přeji všem milým čtenářům, ať naleznou dostatek odvahy v Srdci, které povede k jeho probouzení, k následování intuice, vyššího já, Svobody a Pravdy.

Pravda je totiž s námi stále, jen si jí ze strachu či neznalosti nepřipouštíme, protože jí nechápeme bez předsudků a očištěnou od balastu účelové propagandy. Je to těžké najít střed, odpoutat se od jedné z extrémních "pravd", ale není to nemožné.

Znamenalo by to totiž, že vidíme věci jinak, nezávisle. Znamenalo by to, že je vidíme jinak, než je od nás požadováno. Znamenalo by to, že se budeme ptát na mnohem více věcí, než je obvyklé a budeme chtít vysvětlení a budeme chtít znát autory a případné viníky.

Symbolicky to opět můžeme přirovnat k další formě uměle vzniklého vyznání těch, kteří nám z těsta Božství a pochopení, vytvořili zcela jiný tvar Podstaty, jen k jejímu modelování účelově neužili těsto samotné, ani manipulaci Pravdy, ale pro docílení většího efektu užili nejvyšší formu strachu, násilí a plastickou trhavinu…

 

Zdroj: Jinestranky.cz

Další příspěvky autora: michelllin


Články ve stejných kategoriích:

Ostatní   život po smrti   Zajímavé články   úvahy   Poslání člověka   Náboženství   K zamyšlení   Duchovno   člověk   Bůh  


Kategorie život po smrti


Anita Moorjani: O duši, lásce a jinémAnita Moorjani: O duši, lásce a jiném
Anita Moordjani napsala knihu „Zemřela jsem, abych žila“. Porazila rakovinou, když už jí lékaři nedávali žádnou naději.Přežila smrt - podivuhodné zážitky NDE z MoravyPřežila smrt - podivuhodné zážitky NDE z Moravy
Zážitky související s klinickou smrtí (tzv. zážitky blízké smrti - NDE) mainstreamová média většinou ignorují. Zážitky paní Katky, které zveřejnily Novinky.cz, mohou být důkazem o existenci nezávislého lidské vědomí.Muž, který byl v nebi, kontra skepticiMuž, který byl v nebi, kontra skeptici
Příběh lékaře dr. Ebena Alexandra je pozoruhodný. V roce 2008 upadl při onemocnění meningitidou do kómatu a v době, kdy mu nefungoval mozek, prožil cestu do nebe.Eben Alexander: Nebe existuje Eben Alexander: Nebe existuje
„Mám vědecký důkaz, že posmrtný život existuje,“ říká americký neurochirurg, který přežil klinickou smrt. Dostal se v kómatu do světa, který považuje za nebe.Dovolte, abych se představila: SmrtDovolte, abych se představila: Smrt
Smrti se většina lidí obává a chápou ji jako kruté ukončení pozemského života. Přestože náboženství nabízejí vysvětlení, že umírá jen hmotné tělo, ale duše je věčná, mnoha lidem to stejně nepomáhá. Jan van Helsing nabízí úplně jiný pohled na smrt.Klinická smrt – co se s námi děje?Klinická smrt – co se s námi děje?
Zavřete oči a za krátkou chvilku se ocitá vaše nehmotná stránka v tunelu. Vidíte své zesnulé příbuzné a probíhá vám celý váš život před očima. Takto popisují klinickou smrt ti, kteří jí prošli!Komunikace s druhým světemKomunikace s druhým světem
Vše začíná smrtí. Pozůstalým zbyde jen bolest, vzpomínky, oči pro pláč. Co když si ale s mrtvými můžeme promluvit? Není to nemožné, na spiritistických seancích je to dokonce běžné!Co je astrální cestování - Robert A. MonroeCo je astrální cestování - Robert A. Monroe
Astrální cestování – anglicky OBE (Out of Body Experience) – patří k velmi zajímavým fenoménům, o kterých toho věda moc neví.Anita Moorjani: fascinující výpověď o tom, co je po smrtiAnita Moorjani: fascinující výpověď o tom, co je po smrti
„2. února roku 2006 zažila Anita Moorjani to, co většina z nás nikdy nepoznala! Přešla na druhou stranu a vrátila se, aby nám předala své zkušenosti!“ Tak začínají její osobní stránky: www. Anita Moorjani.com.Duchovno - zážitky blízké smrti - NDE - near death experience Duchovno - zážitky blízké smrti - NDE - near death experience
Výzkumy odhalily, že značné procento lidí západní civilizace pro­žilo v náhlé konfrontaci se smrtí barvité vizionářské dobrodružství, jež vyústilo v hluboké duchovní otevření a transformaci osobnosti.
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí