internetWEEK.cz menu TOPlist

10 nejzajímavějších paranormálních schopností

10 nejzajímavějších paranormálních schopností

Takzvané paranormální jevy většina lidí na Západě pokládá za nesmysly. Nicméně ony formovaly naši minulost více, než tušíme. Také proto vznikl tento žebříček záhadných schopností.

 

10 nejzajímavějších paranormálních schopností

Paranormální schopnosti jsou povětšině odmítány materialisticky smýšlející vědou a také křesťanské církve je nemají příliš v oblibě, i když některé dodnes používají pozůstatky starých rituálů, například exorcismus (vymítání zlého ducha, což silně připomíná šamanismus). Proč nám vadí magie a paranormální fenomény? Paranormální schopnosti byly po staletí, ba tisíciletí, spojovány s obávanou magií, s nepochopitelným čarodějnictvím, které bývaly krutě trestány i v Evropě ještě před 300 roky. Ztělesněné obavy z neznáma zabíjely, zejména v křesťanském světě, a jsou v lidech kolem nás stále přítomny. Židé či muslimové čarodějnice neupalovali, šlo zejména o křesťanský „vynález“. Oprostit se od obav z neznáma (ze svého Stínu řečeno s Jungem) je těžké, ale paranormální fenomény si dozajista – právě proto - zaslouží naši pozornost. Už proto, že vědci nedávno vědecky potvrdili, že telepatie existuje – alespoň mezi potkany. A zážitky „astrálního létání“ jsou svědecky doložitelné. Také kvantová fyzika nabízí nečekané možnosti, jak se na „psí“ fenomén podívat moderně. Ostatně z vlastního života víme, že některé věci mezi nebem a zemí jsou nevyzpytatelné. Třeba já se setkal s jasnovidkou…

1. Psychokineze

Psychokineze je schopnost pohybovat s objekty pomocí mysli. Když nevíme, kdo či co je příčinou pohybu, - mluvíme o telekinezi. Je to pěkná schopnost, ale když to zkoušíme, nepohneme pírkem „očima“ ani o milimetr. Stejně je na tom většina lidstva. Psychokinezi s oblibou předvádějí kouzelníci, ale tam jde o používání triků. Jednou ze slavných postav na mediálním západním trhu, která tvrdila, že tuto schopnost má, byl Izraelec Uri Gellar, ale dnes je považován spíše za mystifikátora.

Psychokineze se stala oblíbeným námětem mnoha filmů, knih i počítačových her. Ve „Hvězdných válkách“ je tato schopnost hojně využívána rytíři Jedy.

Moderní historie

Termín telekineze je spojován s ruským badatelem v oblasti „nadpřirozena“ Alexandrem Axakovem od roku 1890. Termín psychokineze je ještě o 25 let mladší.
Někdy je termín psychokineze považován za zastřešující termín, pod nějž je možné zahrnout všechno možné, např. levitaci, léčitelství, ovlivňování událostí, teleportaci, fázování, ovládání magnetismu atd.

Mytologie a náboženství

Psychokineze se objevuje již velmi záhy v různých příbězích. Například čaroděj Merlin podle pověstí uměl myslí přenést Stonehenge z Anglie do Irska. Ježíš podle Bible provedl transmutaci vody na víno (což je někdy považováno za druh psychokineze).

Vědecké vysvětlení

V roce 1991 zveřejnili dva vědci studii, v níž prohlásili, že psychokineze a telepatie by mohly být vysvětleny na základně kvantové fyziky. Jedním z nich byl nositel Nobelovy ceny Brian Josephson. Jiný badatel – americký fyzik Gerald Feinberg - parapsychologii neodmítl, věří, že se možná dá tento fenomén vysvětlit pomocí konceptu teoretické částice tachyon. Navrhl i další teorie, které by řešili fenomén prekognice.

http://internetweek.cz/psychokineze/pripad-tiny-reschove >>>

http://internetweek.cz/tajemstvi/sesty-smysl-zkouma-psychotronika-veda-nemozneho >>>

2. Mimosmyslové vnímání

Mimosmyslové vnímání (MV) je schopnost přijímat informace bez použití pěti fyzických smyslů – odtud tzv. šestý smysl. MV se v moderní době ověřuje známým pokusem, kdy testovaná osoba, která sedí tak, aby nemohla vidět na určité symboly, například na kartách, se je pokouší mimosmyslově rozpoznat. Pod termín MV se zařazují velmi známé, prastaré schopnosti jako telepatie nebo jasnovidectví.

Moderní historie

Parapsychologové se domnívají, že mezi lidmi navzájem, mezi lidmi a zvířaty, rostlinami nebo neživými předměty existují mimosmyslové kontakty. Anglický termín „Extra Sensory Perception“ navrhl v r. 1927 parapsycholog J. B. Rhine. Podle psychotroniků může jít o sílu fyzikální povahy (elektromagnetismus, gravitace, emise neutrin) nebo o sílu duchovní povahy (částice „psitrony“, „mentiony“, “deltrony“ aj). Tyto moderní termíny odpovídají pradávným pojmům jako „čchi“ nebo „éter“. V roce 1942 navrhli britský akademik Robert Thouless a B. P. Wiesner pro tuto neznámou sílu neutrální termín „psí“ (PSI) = „psychic“; paranormální schopnosti. Zahrnuli tam i empatii. „Psi“ má podle parapsychologie dvě formy, sílu „psí gama“, která má umožňovat psychosenzorické fenomény, jakými jsou např. jasnovidnost - paragnozie, přenos myšlenek - telepatie, předvídání - proskopie, a sílu „psí kapa“, která má umožňovat fenomény psychokinetické, jako je levitace, telekineze, materializace, léčení na dálku apod.

Mytologie a náboženství

Jasnovidectví je součástí všech náboženství, běžně jím podle tradice disponovali šamani a mágové všech kultur. Amazonští šamani jsou známí tím, že komunikují s rostlinami a dostanou od nich informace, jaké nemoci mohou léčit. Staré hinduistické náboženské texty řadí jasnovidectví mezi formy „čisté“ zkušenosti, kterým se říká „siddhi“, bylo možné je získat vhodnou meditací a osobní disciplínou. Podobně je to v buddhismu. „Jasné vnímání“ zařazené do mimosmyslového vnímání obecně označuje člověka, který vnímá vibrace druhých lidí. Využívají ho například někteří léčitelé.

Vědecké vysvětlení

Mimosmyslové vnímání je předmětem intenzivního výzkumu, ale dosud jeho existence nebyla experimentálně potvrzena a není ani všeobecně přijímána. Mezi částicové nefyzikální hypotézy patří hypotézy předpokládající existenci dalších hypotetických částic. Příkladem jsou částice psychon a mention předpokládané badatelem Kahudou, který vypracoval hypotézu psychické energie vybavované podnětem lidské vůle.
Fyzik Shiuji Inomata vytvořil teorii komplexního elektromagnetického pole (On Complex EM Fields Theory) s imaginární složkou, která má předpokládanou vlastnost volného "bezztrátového" šíření ve hmotě, prochází např. kovovou deskou. Toto elektromagnetické vlnění označuje jako Teslovy vlny.

Channeling

Tento způsob mimosmyslové komunikace bývá zařazován do spiritismu. Jeho elementy nacházíme v jasnovidnosti, telepatii, spiritismu nebo v léčitelství. Jde o jev, kdy člověk uvádí, že komunikuje s bytostmi z jiných světů (sfér, dimenzí). V současnosti jde o módní metodu v oblasti esoteriky, jako kdysi byl spiritismus. Lidé většinou uvádějí, že komunikují s anděly, archanděly, ale i s jinými spirituálními bytostmi nebo s mimozemšťany. Někdo věří, že komunikuje se svou duší, resp. s vyšším já. Někteří kritici této metody se obávají, že lidé ve skutečnosti komunikují s démony. Channeling je pradávná metoda zmiňována již v Bibli. Když pomineme, že s duchy, anděly, archanděly, s ďáblem nebo s Bohem komunikovaly různé biblické postavy, o Mohamedovi nemluvě, patří channeling s duchy k běžné pracovní náplni šamanů. Také slavná irská spisovatelka Lorna Byrneová tvrdí, že od dětství vidí anděly (archanděly) a komunikuje s nimi. Ti ji někdy upozornili i na to, co přijde v budoucnosti. Její komunikaci bychom tedy mohli zařadit i do kategorie „jasnovidnost“- předpovídání budoucnosti. Byrneová si však tyto informace po většinu života nechávala pro sebe, dokud nenapsala knihu „Andělé v mých vlasech“.

Vědecké vysvětlení channelingu

Vědci se většinou domnívají, že používání média je založeno na podvodu nebo psychologických faktorech. Spiristické praktiky je možné vysvětlit hypnotismem, magickým myšlením a sugescí. Lidé v roli médií podle psychologů bývají rozpolcené osobnosti a informace dostávají ze svého podvědomí.

http://internetweek.cz/new-age/channeling-hlas-z-druhe-strany >>>

3. Telepatie

Telepatie je všeobecně známá paranormální schopnost umožňující přenos informací „myslí“ na dálku. Zejména ženy často přiznávají, že mají telepatické napojení zejména na své děti. Také mezi milenci často dochází k podobnému neobvyklému propojení. Tzv. přírodní lidé telepatii pokládají za normální součást svého života a někde takto komunikují např. prostřednictvím stromu. Telepatie se nejsilněji projevuje při nehodách, které ohrožují naše blízké, nebo v případě úmrtí. Také majitelé domácích zvířat dobře vědí, že psi nebo kočky vycítí na dálku příchod známé osoby.

Moderní historie

Termín telepatie byl na Západě zaveden v roce 1882 klasickým badatelem Frederikem Myersem, zakladatelem společnosti Society for Psychical Research.

Mytologie a náboženství

Telepatie je zachycena v mytologii a je součástí všemožných náboženských zkušeností. Například buddhismus pro ni používá obecný pojem abhijna, což znamená „přímé vědění“ nebo „vyšší vědění“. Tyto schopnosti podle buddhistů zahrnují mimosmyslové schopnosti jako vidění minulých nebo budoucích životů. Pro telepatii měl Buddha termín ceto-pariya-ñāṇa, což znamená myslí pronikající poznání. Právě tak zná telepatii hinduismus (siddhi) či jóga.

Vědecké vysvětlení

„Existence telepatie není ani empiricky spolehlivě prokázána, ani neexistuje přijatelná vědecká teorie, která by vysvětlovala, jak telepatie funguje. Je také obtížné telepatii definičně odlišit od jiných parapsychologických jevů, například jasnozřivosti. S telepatií byly konány pokusy ve vojenských laboratořích USA i bývalého SSSR, aniž byl tento jev prokázán. Nicméně například psychologové Hans Eysenck a Carl Sargent uvádějí, že existují bohaté důkazy, které dosvědčují, že paranormální jevy, mezi nimi i telepatie, jsou skutečné. Podle psychoterapeutky Barbory Janečkové může být telepatie jedním ze symptomů jedné formy psychospirituální krize, kterou nazývá otevření mimosmyslového vnímání,“ upozorňuje Wikipedie. Přesto nedávný vědecký pokus potvrdil, že telepatie – přenos myšlenek na dálku – aspoň mezi potkany - existuje a je doložitelný. Vědci prokázali na principu pravděpodobnosti, že potkani – jedna skupina byla v USA a druhá v Brazílii – si „telepaticky“ poradili, jak získat pochoutku. Když to šlo u potkanů, půjde to třeba i u psů, koček a nakonec i u lidí. Prvenství připadá skupině kolem brazilského neurologa Miguela Nicolelise z Dukeovy univerzity v USA.

4. Jasnovidnost /jasnozřivost

V zahraničí se ujal pojem clairvoyance, který pochází z francouzštiny a znamená “jasné vidění”. Pojem telegnoze (poznání na dálku) vznikl z latiny. Jasnovidnost (jasnozřivost) je přenos informací bez použití smyslů, jasnovidný člověk získává informace o nějaké osobě, objektu, místě nebo fyzické události apod. Od telepatie se liší v tom, že se zde údajně nejedná o přenos informací mezi dvěma jedinci pomocí mysli. Jasnovidci říkají, že informace přichází z duchovního světa a mohou pocházet jak z budoucnosti, tak z minulosti.

Jasnoslyšení (clairaudience) se nazývá schopnost vnitřně slyšet informace, které přicházejí od mrtvých. Na Západě patřila mezi známé jasnoslyšící britská spiritistka Doris Stokesová. V Brazílii proslul komunikací s duchy spisovatel Chiko Xavier. Mezi zasvěcenými se říká, že většina lidí je jasnovidná v dětství, ale později tyto schopnosti děti ztrácejí s dospíváním. V anglicky mluvících zemích se někdy používá termín „remote viewing“ (vidění na dálku). Také této schopnosti se snažily ve studené válce armády využít ve svůj prospěch. Jak vypadal výzkum paranormálních schopností v USA, ukázal zábavně výborný film „Muži, co zírají na kozy“.

Moderní historie

V moderní historii je s jasnovidectvím spojován například markýz de Puységur (1751–1825), který je považován za zakladatele nevědeckého hypnotismu. Od něhož pak byl odvozen tzv. mesmerismus, spojený s léčitelstvím. Velmi známým jasnovidcem byl Američan Edgar Cayce, který dostával informace v transu. Také Rudolf Steiner, zakladatel antroposofie, byl považován za jasnovidce. Snad proto, že jako dítě viděl „duchy“ zesnulých.

Mezi jasnovidce můžeme zahrnout i některé léčitele. K nejslavnějším Čechům v této branži patřil venkovský kněz pater František Ferda (1915-1991). „Náhle jsem ucítil, že se se mnou točí svět, zdálo se mi, jako bych se kamsi propadal, ale mysl byla jasná. Pojednou jsem přesně věděl, že pacientka trpí ledvinovými kameny a rozpoznal jsem jejich počet i umístění,“ popsal svůj první jasnovidný zážitek v roce 1964. V diagnóze na dálku se prý spletl jen jednou z tisíce případů. Ferda byl tak slavný, že byl pozván do SSSR, aby byl podroben vědeckému zkoumání.
Jasnovidný léčitel brněnský malíř Karel Kožíšek (1921-1995) byl známý hlavně na Moravě. Používal přitom automatickou kresbu a siderické kyvadlo. Kožíšek říkal, že kreslí astrální tělo. Dokázal údajně předpovídat příchod nemoci i smrti půl roku dopředu.

Mytologie a náboženství

Jasnovidnost je klasickou součástí lidských dějin, náboženství, mytologie, šamanismu či magie. Jedna z paranormálních schopností, po které lidi vždy nejvíce toužili. Předpovídání budoucnosti, které lze někdy zařadit mezi jasnovidnost, pokud nejde o věštění pomocí pomůcek, patřilo mezi nejvyhledávanější magické akce vždy a všude. Že to nebylo jednoduché, dokazuje Bible. U Izraelitů se setkáváme s věštěním různého druhu, povoleny byly jen některé – například výklad snů a „vidění“. Mezi zakázané způsoby zjišťování budoucnosti patřilo předpovídání věštců, mrakopravců, hadačů, čarodějů, zaklínačů, vyvolávačů duchů a duchů zemřelých bytostí. V českém ekumenickém překladu Bible je jasnovidectví zařazeno do zakázané magie. Zřejmě proto, že si překladatelé mysleli, že jasnovidnost je spojena s asistencí „duchů“. Tak to ale být nemusí, upozorňují někteří odborníci. Jasnovidectví lze nahlížet jako dar Boží, umožňuje člověku nahlížet přímo více či méně do Božího informačního pole, v němž jsou všechny existující události, věci a jevy. Informační pole vytvořil Bůh. Podle této judaisticko-křesťanské definice je potom tolerováno. V antické době, která byla vůbec úrodná na všeliké mágy, byl považován za jasnovidného mág Apollonius z Tyany v Turecku, který údajně „viděl“ na vzdálenost několika set kilometrů zavraždění císaře Domiciana, jehož smrt předpověděl. Apollonius prý konal opravdové zázraky, například vzkřísil mrtvou dívku.

Šamani

V souvislosti s tunguzskou katastrofou se traduje, že v oblasti dopadu došlo k minimálním ztrátám na životech, protože místní šamani lidi včas varovali, aby odešli. Šamanismus po celém světě předpokládá, že šaman je mimosmyslově nadaný jedinec, který má mimořádné schopnosti cestovat duchem do světa duchů a tam si vyžádat informace nebo vyvolat či ukončit určité události.

http://internetweek.cz/nejvetsi-zahady-sveta/tunguska-zahada-nove-vedecke-objevy >>>

V souvislosti s přenosem informací z minulosti je mezinárodně zažitý pojem akáša – akášická kronika. Pojem vznikl již v hinduismu, kde se předpokládalo, že všechny lidské činy jsou zaznamenány v jiné, spirituální dimenzi, aby podle nich člověk mohl být posouzen po smrti.

http://internetweek.cz/proroci/akasa-podle-edgara-cayceho >>>

Vědecké vysvětlení

Věda považuje jasnozřivost za pseudovědeckou záležitost - jedná se podle ní o podvody nebo o bludy či halucinace. Snad nejznámějším výzkumem tohoto fenoménu je projekt americké vlády, který začal v 70. letech v SRI/SAIC a pokračoval až do poloviny 90. let. Otázka zní, proč se tou pseudovědeckou věcí zabývali Američané tak dlouho.

5. Psychometrie (paranormální)

Jde o schopnost “přečíst” informace z předmětů. V angličtině se metodě říká “psychis reading” – nadpřirozené čtení. (Neplést s psychologickou disciplínou psychometrikou. ) Takový psychometrik umí vyčíst z hodinek neznámé osoby spoustu informací o minulosti, současnosti i budoucnosti člověka. Jde o atraktivní kouzelnické vystoupení, které předváděl například ve filmu Next Nicolas Cage. Návody, jak používat tuto schopnost, doporučují, aby psychometrik přiložil zkoumaný předmět na čelo. Cvičit se má denně jednu hodinu potmě a v klidu. Talentovaný jedinec by měl vidět obrazy spojené s tímto předmětem.

Moderní historie

Slovo psychometrie použil jako první americký lékař Joseph Buchanan v roce 1842, přesněji používal termín „dušeměření“ (soul measuring). Přičemž záležitost vydával za svou vlastní vědu.

Mytologie a náboženství

Přestože v současnosti působí psychometrie kabaretně, má staré magické kořeny. Podle některých zdrojů ji používají přírodní lidé v Africe nebo v Americe k hledání ztracených osob.

Vědecké vysvětlení

Nesmysl.

6. Prorokování

Prorokování (někdy se používá termín věštění) je prastará a vždy velmi ceněná schopnost předpovídat budoucí události. Proroctví bývalo v minulosti spojováno s božskou inspirací. Jako jedna z mála paranormálních schopností je i v západním kulturním okruhu mlčky tolerována (hlavně směrem do vzdálené historie) – zřejmě proto, že na ní stojí židovský Starý zákon i pozdější Nový zákon Kristův.

Moderní historie

V USA se proslavila svou předpovědí atentátu na J. F. Kennedyho astroložka Jeane Dixonová (1904-1997). V roce 1956 předpověděla (zčásti) úspěšně atentát na J. F. Kennedyho -13. května 1956 vyšel v časopise Parade magazine její příspěvek, v němž napsala, že prezidentské volby v roce 1960 vyhraje demokrat, který se poté „stane obětí atentátu nebo zemře v úřadu, ale ne nutně během svého prvního zvolení“. Ale později se zmýlila, když předpověď změnila v tomto smyslu: „Během voleb v roce 1960 jsem viděla jako vítěze Richarda Nixona.“ Ten sice prohrál s Kennedym o jednu desetinu procenta, ale Dixonové si natolik cenil, že vydal příkaz připravit se na teroristický útok, který předpověděla. Dixonová věštila údajně pomocí křišťálové koule, ale své schopnosti coby věrná křesťanka připisovala Bohu.

http://internetweek.cz/konspirace/velke-konspiracni-teorie-atentat-na-j-f-kennedyho >>>

Mytologie a náboženství

Prorok měl komunikovat s božským zdrojem svých zpráv, proto byl velmi vážen. Bible je samé proroctví. Dodnes je svými proroctvími známá kněžka Pýthie z Delf, která ale zřejmě používala halucinogenní látky. Prorokování je spojeno se všemi náboženstvími i kulturami. Prorokování (profecie – ze starofrancouzštiny) jako pojem se objevilo v Evropě ve 13. století. Kořen je ale mnohem starší, pochází z řečtiny – prorok se nazýval prophet. Dopady svých proroctví byl historicky nejvýznamnějším asi prorok Mohamed, zakladatel islámu. V křesťanském Novém zákoně je prorokování pokládáno za spirituální dar daný samým Duchem svatým. V tomto smyslu je prorokování nadpřirozenou schopností přijímat a předávat druhým lidem Boží zprávy. Sám Ježíš prorokoval - svou smrt i vzkříšení, zničení Jeruzalemského chrámu a „konec časů“. Proroctví ovšem není doména judaismu nebo křesťanství, vážily si jich například indiánské kmeny staré i současné. V posledních desetiletích na sebe upoutal pozornost záhadný nizozemský astrolog a lékař Nostradamus. V literatuře je nazýván jednou věštcem, jindy prorokem. Nostradamus sám ale tvrdil, že jeho předpovědi jsou založeny na židovské astrologii, a odmítal, že by byl prorok.

http://internetweek.cz/nostradamus/nostradamus-jeho-zivot >>>

Vědecké vysvětlení

Podle skeptiků je možné hodně proroctví vysvětlit jako náhody i díky tomu, že proroctví bývala většinou mlhavá a nejasná.

7. Bilokace

Jedná se o schopnost být současně na dvou místech. Tato schopnost se objevuje v různých kulturách po celém světě od pradávných dob a je spojována s velkými magickými schopnostmi. Mezi nimi byli extatici, mystici, svatí, jogíni i mágové všech kultur. Slavný indický jogín Paramahansa Yogánanda (1893-1952) popisuje ve svých Pamětech příhodu, jak jeho mistr, který disponoval různými paranormálními schopnostmi, se uměl záměrně pohybovat na dvou daleko od sebe vzdálených místech.

Moderní historie

Schopností bilokace prý disponoval například italský kněz Pio z Pietrelciny (1887-1968), který se proslavil svými stigmaty. Mimo to se o něm traduje, že zázračně léčil a byl jasnovidný. Na rozdíl od svatého Pia neměl mág a dobrodruh Aliester Crowley vůbec dobrou pověst, ale bilokaci prý ovládal, leč nevědomky. Říkali to o něm jeho známí.

Mytologie a náboženství

Řada křesťanských svatých podle tradice uměla bilokovat. První prý byl v roce 1774 svatý Alfons Maria z Liguori. Ten se údajně dostal do transu a během něj viděl umírajícího papeže Klementa XIV. Jeho fyzickou přítomnost potvrdili lidé přítomní u papeže, ačkoli obě místa byla od sebe vzdálena 4 dny jízdy. Přestože Wikipedie se zaměřuje hlavně na křesťanské svaté, z historie víme, že schopnost být najednou na dvou místech byla připisována už dva tisíce let před tím například slavnému filosofovi Pythágorovi.

Vědecké vysvětlení

Podle fyzika Clauda Swansona je možné bilokaci vysvětlit tak, že se jedná o synchronizovanou vlnovou funkci. Lidské tělo může být z tohoto hlediska nahlíženo jako „kvantový systém se sadou kvantových stavů, které všechny najednou synchronně vibrují. Přitom může dojít k tomu, že zásoba energie, kterou lidské tělo generuje, může objevit v reálném světě.“ Znamenalo by to, že k tomuto stavu napomáhají stavy typu transu (extáze) nebo hluboké meditace bez ohledu na náboženskou víru.

8. Postkognice (retrokognice)

Je to schopnost „vidět“ událost poté, co se již odehrála. Pojem se používá v zahraničí, u nás bývá tato schopnost či aktivita spojována s jasnovidectvím. Lidé, kteří tuto schopnost mají, se označují za senzibily. Někdy se jí pokoušejí využít policisté, aby vypátrali oběť trestného činu.

Moderní historie

Metoda postkognice bývá spojována s badatelem v oblasti paranormálních aktivit britským reverendem Fredericem Myersem (1843-1901). Ten v roce 1883 založil Society for Psychical Research. Myers věřil, že teorie vědomí musí být částí jednotného modelu mysli, který se odvozuje od úplné lidské zkušenosti včetně paranormálních fenoménů.

Mytologie a náboženství

Schopnost hledat na základě postkognice např. ztracené lidi nebo předměty patří k běžnému vybavení šamanů či mágů. Problém spočívá v tom, že většinou nebývá doloženo, jaké metody používají. Někdy věští, někdy hádají. Skutečnou paranormální schopnost vyhledat inkarnovanou duši pěstují už po staletí tibetští lamové. Nejde však o skutečnou postkognici, Tibeťané k tomu často používali médium v transu a kombinaci různých dalších metod.

Vědecké vysvětlení

Neprokazatelné.

9. Astrální projekce (astrální cestování)

Někdy se používá termín „vystoupení z těla“ („out of body experience“ –OBE). Jde o schopnost „spirituálně“ se oddělit od vlastního hmotného těla a cestovat i na velké vzdálenosti pouhou myslí. Odlišuje se od bilokace, kde v které druhé tělo je tvořeno „duchovním tělem“. Koncept astrální projekce je starý tisíce let, sahá až do staré Číny a k ostatním starým kulturám. Každá kultura předávala popisy tohoto fenoménu svou vlastní terminologií a měla své vysvětlení. Někteří lidé tvrdí, že mohou astrálně cestovat vědomě a záměrně, jedním z nich byl Američan Robert Monroe, který to popsal v několika knihách. Monroe si vypracoval svou terminologii, jimiž popisoval zážitky, které přitom získal. Potkával během astrálních cest nejen podobné „cestující“, jako byl sám, ale často i duchy zesnulých lidí. Definoval OBE jako „mimotělesný stav bytí, kdy je větší část vědomí aktivní mimo omezení fyzického těla“.

http://internetweek.cz/obe/co-je-astralni-cestovani-robert-a-monroe >>>

K vystoupení astrálního těla z materiálního někdy dochází samovolně, většinou během těžkých úrazů i v klinické smrti, tzv. NDE zážitků blízké smrti. Těchto případů psychologové dokumentovali tisíce.

http://internetweek.cz/nde/prezila-smrt-podivuhodne-zazitky-nde-z-moravy >>>

Moderní historie

Český léčitel, hypnolog a badatel Břetislav Kafka ve své experimentální psychologii popsal, jak hledal vojáka, který se ztratil ve válce v Rusku. Zhypnotizoval prostředníka, jehož „duši pak vyslal“, aby pátrala. Přičemž měl k dispozici fotografii hledaného. Dá se tedy říci, že sám Kafka nebyl jasnovidec, ale uměl pracovat s astrální projekcí zhypnotizovaného člověka. Údajně zhypnotizoval asi 15 000 lidí a z nich si vybral sedm, u nichž dlouhodobě testoval telepatické, jasnovidecké, psychokinetické či léčitelské schopnosti. V 50. letech kontaktovali Kafku pracovníci ministerstva vnitra a požadovali pomoc jeho jasnovidců při sovětských pokusech s atomovou bombou. Uspaný „subjekt“ Kafkovi řekl, že tajná služba je rozhodnuta Kafku i jeho pokusné osoby zlikvidovat. A poradil mu, aby se vymluvil na nemocné srdce. Což slavný psychotronik také udělal.

Mytologie a náboženství

Téma vystoupení z těla se vyskytuje často v šamanismu a v dějinách magie západní či jiné. Astrální projekce jsou popsány v Bibli, v islámském mysticismu, v zápiscích ze starověkého Egypta, z Číny a Indie. Pojem „astrální“ se někdy překládá jako „jemnohmotné“ nebo „éterické“. V Evropě je spojován s astrálním cestováním již v antice filosof Epimenides z Kréty (7. století př. n. l.). Tento legendární mudrc prý spal 47 let v jeskyni, a když se probudil, měl krom jiného prorocký dar.

Vědecké vysvětlení

Vědci většinou pokládají astrální projekci za pouhou představivost nebo snový stav jedince. Nicméně například profesor psychologie Charles Tart fenomén dlouhodobě zkoumal a tvrdil, že astrální projekce může mít objektivní platnost. V roce 1967 se mu během experimentu přihodilo, že zkoumaný subjekt sice neuměl objevit číslice, které měl přečíst, ale poskytl detaily o technikovi monitorujícím experiment v sousední místnosti. Vědecké skepsi také odporují svědectví osob, které prošly zážitky blízké smrti, přičemž vystoupily z těla, mentálně „cestovaly“ mimo místo, kde se nacházely, a později o tom poskytly informace, které odpovídaly realitě.

10. Pyrokineze

Pyrokineze, magická schopnost ovládat myslí oheň, patří mezi méně známé schopnosti. Kdyby ji ovládal pyroman, bylo by to děsivá, ale jinak snaha trénovat zapálení svíčky na dálku bez sirek působí poněkud komicky.

Moderní historie

Američan A. W. Underwood, který se v 19. století s touto schopností proslavil, byl podezírán, že podvádí pomocí malých kousků bílého fosforu, který začíná samovolně hořet už při teplotě 30°C. V roce 2011 si na Filipínách povšimli novináři tříleté holčičky, která prováděla záhadné produkce s ohněm. Někteří - byli mezi nimi i šéf policie a hasiči - dosvědčili, že uměla zapalovat oheň slovem.

Vědecká vysvětlení

Patří do bájí, pověstí, kouzelnických triků a science-fiction.

Závěrem

Vraťme se k jasnovidce, kterou jsem zmínil v úvodu. V roce 2011 jsem komunikoval na sociální síti se ženou jménem Alexandra, která o sobě říkala, že je vtělením mimozemšťanky. Alexandra mi spontánně dvakrát popsala, co mě čeká v blízké budoucnosti. A její předpovědi se - při vší nepravděpodobnosti – vyplnily. V době, kdy jsem dlouhodobě neúspěšně hledal práci, mi oznámila, že se zbytečně namáhám odepisovat na inzeráty, že o mé práci „je již rozhodnuto“ - budu novinář. Což se také asi po 5 měsících stalo. Druhá věštba mne překvapila ještě víc. Když jsem jí oznámil, že se stěhuju za Prahu, napsala: „Ty tam dlouho nebudeš.“ Bylo mi to divné, protože jsem chtěl v novém bydlení setrvat delší dobu. Velmi brzy po nastěhování však přišly nečekané, a tak závažné zdravotní potíže, že jsem se během 3 měsíců nuceně stěhoval zpět do Prahy. Od té doby jsem se milé jasnovidky radši již na nic neptal. Lepší blahá nevědomost.

Zdroje:
wikipedia.org, cs.wikipedia.org, http://www.verite.cz/cs/jasnovidnost, http://suite101.com/article/the-art-of-teleportation-and-bilocation-a115625 http://technet.idnes.cz/prenos-myslenky-telepatie-d0q-/veda.aspx?c=A130301_162637_veda_mla
Ilustrace: http://www.flickr.com/photos/anniemaephotography/

Další příspěvky autora: Jiří Sirotek


Články ve stejných kategoriích:

Deset NEJ   Paranormální jevy   Telepatie   Astrální cestování   Proroctví  


Kategorie Deset NEJ


Reinkarnace: 10 pozoruhodných minulých životů Reinkarnace: 10 pozoruhodných minulých životů
Když tělo zemře, duše se znovuzrodí v novém. Řada lidí si na své minulé životy pamatuje. Přinášíme deset velmi pozoruhodných příběhů reinkarnace...10 odborných předpovědí, které vůbec nevyšly10 odborných předpovědí, které vůbec nevyšly
Předvídání budoucnosti je jako věštění z koule. Zejména, pokud chcete tvrdit, že je něco nemožné...10 nej: Zfalšovaná UFO videa10 nej: Zfalšovaná UFO videa
Následující zfalšovaná UFO - videa byla jako hitparáda sestavena pro zábavu z nabídky na Youtube. Zájemci o fenomén UFO se na ni určitě rádi podívají. Je to poučné.10 nejzdravějších semen na zemi 10 nejzdravějších semen na zemi
Semena většinou obsahují spoustu zdraví prospěšných látek, ale je nutné je jíst syrová. Teplo jim nesvědčí, natož pražení. Můžeme je ale namočit, rozemlít nebo z nich udělat kaši. Nepoužívejte k jídlu semena solená nebo potažená cukrem.10 lidí s neuvěřitelnými schopnostmi10 lidí s neuvěřitelnými schopnostmi
Mutanti s pohádkovými vlastnostmi se vyskytují hlavně v amerických filmech. Ale i někteří obyčejní lidé kolem nás mohou mít schopnosti, nad kterými zůstává rozum stát. Následuje žebříček deseti z nich, jak je vybral časopis amazingbeautifulworld.com.Pravěká NEJ – Jak staré jsou lidské vychytávky?Pravěká NEJ – Jak staré jsou lidské vychytávky?
Pravěk bývá považován za primitivní. Ale naši předkové byli velmi nápadití a šikovní. Kromě zbraní uměli také vyrábět všemožné nástroje, jehly na šití i píšťalky, dokázali ušít pohodlné a odolné boty stejně jako vydlabat ze stromů první lodě.10 trendů (de)formujících civilizaci a východisko10 trendů (de)formujících civilizaci a východisko
Hodně lidí cítí, že se nacházíme v době velkých změn. Ale o jaké změny přesně jde? Abychom na tu otázku mohli odpovědět, musíme prozkoumat současné trendy vývoje a pokusit se porozumět, kam směřují.Rupert Sheldrake: 10 vědeckých dogmatRupert Sheldrake: 10 vědeckých dogmat
Britský vědecký disident promluvil v Londýně kriticky o současné vědě. Vyvolal poprask. Pustili se do něj skeptici. TED stáhl jeho projev ze svých stránek a byl obviněn z cenzury. Skandál byl na světě.10 technologií, které mění svět10 technologií, které mění svět
Na trhu se v posledních letech objevují stále častěji technologické vychytávky, které výrazným způsobem mění svět a ovlivňují naše životy. Podívejte se na přehled 10 největších.10+3 nejpodivnější záhady10+3 nejpodivnější záhady
Země je stále plná záhad, nad kterými zůstává rozum stát, i když to tak na první pohled nevypadá. Tento výběr dal dohromady server Before It´s News.
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí