internetWEEK.cz menu TOPlist

Filipojakubská noc aneb nejmagičtější noc v roce

Filipojakubská noc aneb nejmagičtější noc v roce

Filipojakubská noc má mnoho názvů. Nejčastěji ji všichni známe jako den, kdy se „pálí čarodějnice“, ale také se jí jinak říká Valpuržina noc, či Beltine. Filipojakubská noc je vždy z 30. dubna na 1. května.

 

Filipojakubská noc aneb nejmagičtější noc v roce

Jedná se o keltský svátek, jímž začíná kalendářní léto a s ním festival radosti a života. Na zemi začíná vládnout žena – bohyně lásky a žití, jejíž vláda skončí 31. října. Bůh temnoty zahajuje svoji pouť do podzemí. Aby Bůh temnoty mohl v klidu odejít, zhasínaly se v domě všechny ohně. Ráno, 1. května se zažehal oheň nový.

 

Ohněm, který zahořel na vyvýšených místech tak, aby byl viděn do dalších vesnic, byl vítán příchod jara a s ním spojené plodnosti. Jaro se slavilo s prvním úplňkem, když stál měsíc ve znamení Býka, mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Lidé se sešli u hořících hranic, opékali buřty, tančili a oslavovali příchod světlé části roku (za tmavou část jsou považovány Dušičky). Tak tomu je, především na vesnicích, dodnes.

 

Filipojakubská noc je považována za nejmagičtější v roce. Kdysi dávno lidé věřili, že se na vršky kopců a hor slétávají čarodějnice na tajemné sabaty, kde čarovaly. Proto se zapalovaly ohně, při nichž byla spálena smolná košťata, která se vyhazovala do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít magickou moc pro úrodu. Dobytek, jenž prošel popelem, měl být zdravý a plodný. Stejně tak lidé, jež skočili přes oheň. Lidé také věřili, že se o této noci otevírají jeskyně, v nichž je ukrytý poklad.

 

„Upalování čarodějnic“

Pod tímto pojmem si člověk představí, především ve středověku, nahánění starších žen, které se zabývaly bylinkami, byly porodními bábami, či léčitelkami, na zapálené hranice. Jednalo se především o tzv. vykuřování čarodějnic. Tento rituál se konal tři dny před filipojakubskou nocí. Všechny domy byly vykuřovány jalovcem a routou. Nejúčinnější „zbraní“ byla svěcená voda, kouř kadidla a hlasité zvuky všeho druhu, především řinčení kovových nástrojů. Vykuřování před čarovnou nocí se provádělo pomocí černě a červeně kropenatého bolehlavu, jalovce, rozmarýny a větviček trnky, které se uschovávaly a prvního května pak zapálily. Muži a chlapci v podvečer práskali na křižovatkách cest biči, zvonili zvonky, rámusili hrnci s pánvemi, ženy nosily kadidelnice. Po rozezvučení kostelních zvonů se zapálily větve připevněné na kůlech a kadidla. Lidé ještě museli nakonec několikrát oběhnout kolem svých stavení, dvorů i vesnice v magickém kruhu. Tak byly čarodějnice vykouřeny, vyhnány ze svých skrýší a nikdo se jejich rejů již nemusel obávat. Ovšem jednalo se vždy opravdu jen o vykuřování čarodějnic?

 

Foto: Flickr.com

 

Ne vždy tomu tak bylo. Lidé v dřívějších dobách, především okolo 16. století, byli velice pověrčiví. Navíc, ne všichni měli dostatečné vzdělání na to, aby rozlišili, co je pravdou a co je lží. Lidé věřili ve zlé čarodějnice, které jim mohou ublížit, proklít je, jejich dobytek, vzít jim majetek.

 

Kde se ale vzal hon na čarodějnice?

Ten začal až v pozdním středověku, v němž se věřilo, že všemu škodí ďábel. Učení o čarodějnictví vzniklo ve Francii, kde proběhly první čarodějné procesy. Dále se šířilo do Německa a Švýcarska. Nejvíce poprav se však uskutečnilo až v Říši. Odhaduje se, že za oběť podezření z čarodějnictví padlo něco okolo 30 000 obětí.

 

Prostřednictvím pronásledování se zabraňovalo páchání škod na majetku a dobytku. Z čarodějnictví byl obviněn každý, kdo byl posedlý ďáblem, či ten, komu se toto připisovalo. Dále byl obviněn každý, kdo měl zlé úmysly. Po obžalování následovalo mučení. Ten, kdo byl mučen, se obvykle doznal ke všemu, aniž by třeba něco takového spáchal. Zpočátku byli obžalovaní jak muži, tak ženy. Později se však strana více přiklonila k tomu, že ženy jsou nástrojem ďábla a tudíž, že ony mají více spojitosti s magií a čáry. Ženám totiž byla připisována menší důležitost.

 

Filipojakubská noc

Název Filipojakubská noc vznikl podle církevních svátků svatého Filipa a Jakuba. Svatý Filip a svatý Jakub byli jedné noci, kdy se ukryli v jakémsi domě, chyceni Židy, kteří si dům, který svatí obývali, ozdobili zelenou větvičkou, aby jej ráno poznali. Téže noci však sestoupil z nebes anděl a položil stejnou větvičku na každé stavení. Židé tedy ráno nepoznali, ve kterém domě se apoštolové ukrývají a ti tak mohli utéci. Od té doby si lidé na Hlučínsku večer před svátkem sv. Filipa a Jakuba zdobí vrata zelenými větvičkami. Svátek sv. Filipa a Jakuba připadá na 3. května, ale je pohyblivý, protož se vždy slaví s prvním jarním úplňkem.

 

Valpuržina noc aneb, kdo to byla Walpurga?

Walpurga byla údajně saská bohyně, která byla patronkou nad čarodějnicemi. Tak to praví jedno tvrzení. Především to však byla světice, abatyše, anglická jeptiška a uznávaná léčitelka, která pocházela přibližně z 8. století a pomáhala nevěřícím obracet je na křesťanství. Narodila se roku 710 jako dcera anglického knížete Richarda. Byly vychovávaná v klášteře a později se stala představitelkou Haidenheimského kláštera. V německých lidových pověstech vystupovala Walpurga především jako ochránkyně před čarodějnicemi a jejich kouzly, což je tvrzení druhé. Ve středověku se totiž věřilo, že v Německu se čarodějnice shromažďovaly na hoře Brocken u hrobu svaté Walpurgy, která byla pochována v jeskyni, z níž později vytékal olej, který léčil neduhy a nemoce.

 

Čarovná moc bylin o Filipojakubské noci

Obecně je známo, že všechny byliny nabývají čarovné moci o této noci, zvláště pokud jsou sbírány přesně o půlnoci a za úplňku. Například šeřík. Většinou byl vysazován před dvory, zahrady a stavení, aby odehnal zlé síly, démony a duchy. Věřilo se, že snítka šeříku ochrání stavení a majetek před zlými čarodějnicemi.

 

Řada ochranných opatření proti magii

  • Nad vrata se dávaly ochranné byliny, například černobýl, ratolesti lípy
  • Na práh chléva se sypal písek či se pokládaly husté travnaté drny
  • Stavení se kropilo svěcenou vodou
  • Také se psaly tajuplné názvy svěcenou křídou
  • Za okna se kladla ostrá proutí vrby či šípky, aby se čarodějnice poranila
  • Nejjistější bylo čarodějnici spálit

Zdroje:
http://www.balonek.cz/balonek/clanek.asp?id=119&sekce=13&tema=&name=Filipojakubsk%E1+noc++(30.4.),+tak%E9+Valpur%9Eina+noc http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1len%C3%AD_%C4%8Darod%C4%9Bjnic
http://www.sepotani.estranky.cz/clanky/tajemno/filipojakubska-noc.html
http://mittelalter.webgarden.cz/filipojakubska-noc-aneb-paleni
http://denanoc.blog.cz/0608/valpurzina-noc

 

Další příspěvky autora: Caroline Kornelová


Články ve stejných kategoriích:

Filipojakubská noc   čarodějnice   Tajemno   Upálení  


Kategorie Tajemno


Kočka, náš tajemný přítelKočka, náš tajemný přítel
Jsou na světě mnoho let. Byly nenáviděny a milovány. Dokáží si nás podmanit, ale i tak si zachovají svoji hrdost. Kočky jsou zvířata, o nichž se tvrdí, že žijí na hranici dvou světů. Co je na tom pravdy?Tajemné minulé životyTajemné minulé životy
Jsou lidé, kteří si vzpomínají na to, že již žili. Jiní si myslí, že tělo, ve kterém jsou, jim nepatří. Jasno v tom každému může udělat regresní terapie...François Duvalier: Voodoo jako zastrašování lidíFrançois Duvalier: Voodoo jako zastrašování lidí
Existují různé způsoby zastrašování, ale málokdo z nás si dokáže představit jako jeho nástroj voodoo! Haitský diktátor François Duvalier však toto umění dovedl k dokonalosti…Kříže, které připomínají dávné tragédieKříže, které připomínají dávné tragédie
Smírčích křížů je na našem území více než dost. Většinou však nevíme, k čemu přesně sloužily. Vesměs byly stavěny jako pomník, připomínka na tragickou událost. Proč to tak bylo, to si povíme zde!Komunikace s druhým světemKomunikace s druhým světem
Vše začíná smrtí. Pozůstalým zbyde jen bolest, vzpomínky, oči pro pláč. Co když si ale s mrtvými můžeme promluvit? Není to nemožné, na spiritistických seancích je to dokonce běžné!Stanislav Grof – reinkarnaceStanislav Grof – reinkarnace
Reinkarnace je jedním z nejzajímavějších a nejzáhadnějších fenoménů lidské existence.Nejděsivější místa na zemi I.Nejděsivější místa na zemi I.
Existuje mnoho míst, která jsou něčím výjimečná. Jsou i taková, ze kterých nám běhá mráz po zádech. Nejčastěji se na nich stala nějaká tragédie. Do prostředí se otisklo zoufalství, vztek, hrůza. Jsou neobyčejná. Často na nich uvízly duše...EVP aneb mrtví se s námi snaží spojit EVP aneb mrtví se s námi snaží spojit
Komunikace s mrtvými je možná? Opravdu se mrtví snaží kontaktovat s naším světem? Přes média ano, ale mrtví začali zanechávat hlasové zprávy přes magnetofony, diktafony, radia, televize a webkamery. Hlasy ze záhrobí můžete nahrát i vy!Hrad Houska – brána do jiného světa?Hrad Houska – brána do jiného světa?
Ačkoliv se hrad nepyšní zvláštní krásou, ani výjimečnými královskými zahradami, přitahuje k sobě mnoho návštěvníků. Proč? Protože se zde má nacházet vchod do pekel. Chcete-li se dozvědět více, čtěte dál...Tajemné zvuky Země (3)Tajemné zvuky Země (3)
Podivné zvuky z podzemí děsí nyní Američany na severu USA. Nevysvětlitelné údery a otřesy země postihly dvě města.
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí