Sídlo firmy od internetWEEK.cz
internetWEEK.cz menu TOPlist

Channeling – Hlas z druhé strany

Channeling – Hlas z druhé strany

Channeling se stal v posledním desetiletí velmi módní záležitostí v oblasti New Age. Někdo channeluje s Plejáďany, jiný zase s archandělem Metatronem či Kryonem z Magnetické služby.

Channeling – Hlas z druhé strany

Pojďme si udělat přehled, co to vlastně je „kanálování“ a kdo jsou ony bytosti, s nimiž přijímající komunikuje. Když jsem se asi před pěti lety poprvé setkal s tímto pojmem, přeptal jsem se na názor svého kamaráda, který se esoterickými záležitostmi zabýval celý život, a on mi odpověděl: „Ježišmarjá: kdo ví, s kým si to vlastně povídají!“ Jeho rázné odmítnutí mne docela překvapilo, protože jsem věděl, že se vážně zabýval existencí andělů. Na skepsi mého kamaráda nicméně může něco být. Lidé mohou podvádět, mohou být prostě šílení, a pak je ještě třetí možnost, že opravdu slyší čísi hlas, ale čert ví, s kým to vlastně mluví?

 

Definice

Začněme od začátku, od definice. Například alternativní publicista Miroslav Zelenka říká: „Channeling v nejširším smyslu slova chápu jako mimosmyslové získávání informací formou spojení s vědomím, které je odlišné od vědomí channelera“.

 

Wikipedia.org se zabývá channelingem pouze jako podmnožinou spiritismu, kde channeling znamená, že médium (channel) je ten, kdo přijímá zprávy od „učícího ducha“. Za médium (prostředníka) obecně je označován člověk, který je schopný komunikovat s dušemi zemřelých a vůbec s dušemi jiných osob. O jednom velmi slavném médiu – Brazilci Chico Xavierovi >>> jsme zde nedávno psali. Xaviera můžeme považovat i za channelera, protože on tvrdil, že celý život komunikuje se svým učitelem, který ho vedl, předával mu informace a diktoval knihy.

 

Médium Chico Xavier >>>

 

Americký badatel William Kautz považuje channeling za „jeden z aspektů intuice nebo kapacity mysli zprostředkovat přímé poznání, bez racionálního myšlení a bez použití paměti“. Kautz, který v USA založil Centrum pro aplikovanou intuici, patří mezi lidi, kteří se domnívají, že channeler nekomunikuje s objektivně existující jinou bytostí, ale sám se sebou, se svým podvědomím, či kolektivním nevědomím (C. G. Jung). Když už zmiňujeme slavného Carla G. Junga, toho zřejmě mimo snů vyslalo na dráhu psychiatra také to, že mezi jeho příbuznými spiritismus – hovory s duchy zemřelých - přímo bujel. Jung ale po celý život nevěřil v objektivní existenci jiných entit a veškeré podobné fenomény zkoumal jako součást lidského nevědomí.

 

V poslední době je více než komunikace s dušemi zemřelých populární channeling s bytostmi, které se mají nacházet na vyšší úrovni existence, v jiných světech či v jiných dimenzích, ať už jsou to archandělé nebo mimozemšťané typu Plejáďanů >>>.

 

Encyklopedie mimozemšťanů: Plejáďané >>>

 

Přední osobnost českého channelingu Roman Palka říká: „Každý z nás je bedlivě pozorován duchovním světem a dostává Učitele, kteří k němu patří. Jakmile se mu daří a má výsledky, dostává další a vyšší. Prostě se mu ozvou a je na něm, zda je využije.“ A o budoucnosti této formy duchovní práce říká: „Je pravděpodobné, že channeling bude jednou z duchovních metod třetího tisíciletí. Za několik století se ho budou učit i děti ve škole.“

 

Channeling s anděly

I rozhovory se svými průvodci (jak jim říkají šamani) a anděly můžeme zařadit do šuplíku channeling.

 

Na komunikaci s anděly i archanděly vystavěla svou popularitu irská spisovatelka Lorna Byrneová, která napsala pozoruhodné knihy, přeložené do češtiny pod názvy Andělé v mých vlasech“ a Most do nebe. Byrneová ale tvrdí, že s andělskými bytostmi nejen komunikuje, ale také je vidí, tím se liší od jiných channelerů. Spisovatelka si občas povídala i se samým Bohem – přežila to jen díky tomu, že se nenarodila ve středověku. Jestliže zařadíme komunikaci s Nejvyšší bytostí do channelingu, tak můžeme konstatovat, že channelery byli i Mojžíš, Ježíš a Mohammed a spousta biblických proroků. Zatímco channelovat ve středověku byl dost riskantní podnik, který mohl vést na mučidla a hranici inkvizice, v jiných oblastech planety, mezi americkými domorodci, v Indii či v Tibetu, je každý „channeler“ oslavován, zejména tehdy, pokud by se jeho informace shůry ukázaly prospěšné pro obecný lid. Šamani samozřejmě mají v pracovní náplni komunikovat s duchy a jsou za to honorováni, většinou tak činí v transu.

 

Asi každý indický jogín se pohybuje v paranormálních jevech jako ryba ve vodě. Stačí si přečíst Životopis jogína od Jógánandy. Telepatická komunikace mezi pokročilými jogíny je zcela normální stejně jako rozhovory se zemřelými guruy, kteří se čas od času zjeví nebo předají důležitou informaci svým žákům, když je toho zapotřebí. A nikdo se tomu nediví. Jiná země, jiný mrav.

 

Otázka je, zda do oblasti channelingu zařadit i třeba slavného Edgara Cayceho >>>, který také věštil v transu. Protože ten tvrdil, že čerpá informace z Ákáši a z podvědomí. Z hlediska Williama Kautze to ale do channelingu spadá.

 

Spící prorok Edgar Cayce >>>

 

Historie

Samozřejmě, že když dnes někdo řekne, že slyší „hlasy“, setká se s útrpnými pohledy a psychiatr či psycholog začnou přemýšlet o diagnóze schizofrenie. Nicméně z tohoto hlediska by mohl být prohlášen za blázna i slavný filosof Sókrates, který prohlašoval, že si povídá s daimonem. Staří Řekové tak nazývali božské bytosti řídící lidské osudy. Daimon mohl působit dobro i zlo. Pod daimony Řekové zahrnovali i bytosti, kterým se v různých dobách říkalo duchové hor, trpaslíci, démóni apod. Podle badatele Kautze jsou první zaznamenané channelingy staré 4 tisíce let a objevují se ve všech kulturách. Například i o Starém zákonu bychom mohli říci, že je napsán formou channelingu s vyššími bytostmi, nemluvě o Mojžíšovi, který převzal od Hospodina slavné Desatero přikázání.

 

Také zakladatel Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů – tzv. mormonů – Joseph Smith tvrdil, že svou učení přijal božskou inspirací. Moderně řečeno nejspíše channelingem. Stalo se to v roce 1830 v USA. Svaté knihy, které Smith napsal, mu byly podle jeho slov předány andělem Moronim.

 

Slavní channeleři

Mezi současné nejslavnější channelery můžeme zařadit spisovatelku Barbaru Marciniakovou, která údajně již od roku 1988 čile komunikuje s Plejáďany a napsala o tom řadu knih (např. Poslové úsvitu, Cesta posílení a Světelná rodina. Marciniaková předává od mimozemšťanů všemožné informace zejména duchovního rázu.

 

Mezi channelery v nejširším slova smyslu bychom mohli zařadit i Neala Donalda Walsche, který napsal světový bestseller Hovory s Bohem. Bůh je podle Walsche panteistický čili je přítomen ve všem i v lidech. Stačí se na Něho naladit, a když si poté povídáme sami se sebou, vlastně mluvíme s Bohem, protože Bůh komunikuje sám se sebou. Američan Walsch šíří učení Nové spirituality, ale své knihy za channeling neoznačuje.

 

Newyorská spisovatelka Jane Robertsová mluvila již roku 1963 s bytostí, kterou nazvala Seth, která jí nadiktovala několik knih o podstatě mysli, lidského vědomí a nehmotných světech. Také slavný americký šaman Drunvalo Melchizedek, autor zajímavých knih Prastaré tajemství květu života se netají s tím, že spoustu informací přijal od svého duchovního průvodce – Thotha.

 

Kvalita informací

Když už se někdo rozhodne, že bude informacím pocházejícím z channelingu naslouchat, měl by je kriticky hodnotit a neřídit se jimi bez skepse. William Kautz doporučuje: „Každý výrok při channelingu je třeba brát pouze jako určitou ideu, hypotézu nebo možnost a pak se zeptat: Dává mi to smysl?...Člověk také může zkusit otestovat zdroj informací při channelingu sérií otázek týkajících se jeho principů a důvodů, protože každý takovýto zdroj uvítá možnost poskytnout víc informací o sobě. Při posuzování kvality informací, musí důvěřovat vlastní intuici.

 

Z výše uvedeného je patrné, že fenomén channelingu je složitá oblast, do níž by se měl pouštět na vlastní pěst jen ten, komu to připadá životně důležité, protože může skrývat i různá nebezpečí psychického rázu. Jestliže už jsme se rozhodli řídit informacemi, které z takového zdroje přicházejí - ať je channelerem někdo jiný nebo my sami - neměli bychom opomíjet všestranný duchovní rozvoj. Na druhé straně, proč se této techniky komunikace s podvědomí, se svou intuicí, možná i se samotným Zdrojem vzdávat? Pro někoho to může být velmi cenná duchovní technika. Například úspěšný a zajisté také bohatý spisovatel N. D. Walsch padl pod ranami osudu až na samé sociální dno a channeling s jeho Bohem ho zachránil před tragickým koncem bezdomovce.

 

Zdroje: Baraka, 1999, č.7, wikipedia.org

 

Další příspěvky autora: heartblue


Články ve stejných kategoriích:

Duchovno   Záhady   Paranormální jevy   New Age  


Kategorie New Age

New AgeNew Age
New Age - sousloví tak trochu vyčichlé. Na počátku jeho velké obliby byli hippie, LSD a touha části mladé americké generace uniknout konzumentství a válce ve Vietnamu.


Kategorie Paranormální jevy

Tip na knihu - recenze: Chlapec, který viděl pravduTip na knihu - recenze: Chlapec, který viděl pravdu
Zajímavé čtení pro zájemce o paranormální jevy. Autor tvrdí, že viděl jako dítě aury lidí, duchy mrtvých i entity přírodní. Slogan o knize říká: Autentický deník z prostředí viktoriánské Anglie, jehož autor si přál zachovat anonymitu i po své smrti.


Co je to Bůh?Co je to Bůh?
Bůh je jedna z největších lidských idejí. Už dlouho patří k tomu, kvůli čemu se lidé zabíjejí. Ale představy o bohu, bozích a božství jsou nespočetné.


Fenomén: andělé jsou tady! - 2Fenomén: andělé jsou tady! - 2
Strážní a padlí andělé. Kdo nás zachraňuje a proč? Jsou okamžiky, kdy člověka někdo či něco zázračně zachrání. Tradiční vysvětlení zní – byl to anděl.


Fenomén: Přibližují se dimenze? (2)Fenomén: Přibližují se dimenze? (2)
Příběhy našich čtenářů. Halucinace nevysvětlují fenomén „prožitků blízké smrti“, možná žijeme v podivném vesmíru, kde současně existuje naše minulost, současnost i budoucnost.


Fenomén: Přibližují se dimenze?Fenomén: Přibližují se dimenze?
Některým lidem se dějí podivné věci - dívají se do paralelních světů. Jiní vidí svou minulost, která se stala, ale vidí i to, co se jim vůbec nestalo. Sbližují se paralelní světy nebo se zlepšují naše paranormální schopnosti?


10 lidí s neuvěřitelnými schopnostmi10 lidí s neuvěřitelnými schopnostmi
Mutanti s pohádkovými vlastnostmi se vyskytují hlavně v amerických filmech. Ale i někteří obyčejní lidé kolem nás mohou mít schopnosti, nad kterými zůstává rozum stát. Následuje žebříček deseti z nich, jak je vybral časopis amazingbeautifulworld.com.


O mimozemských únosech: Astrální cesty s Williamem Buhlmanem O mimozemských únosech: Astrální cesty s Williamem Buhlmanem
Američan William Buhlman je uznávaný expert na astrální cestování. Ve své poslední knize The Secret of the Soul věnuje celou kapitolu výzkumu mnoha souvislostí mezi astrálním cestováním a tzv. mimozemskými únosy.


Děti duchy vidí: Duchařské historky z AmerikyDěti duchy vidí: Duchařské historky z Ameriky
Je známo, že děti mají mimosmyslové vnímání silnější než dospělí. Zachycuje to například slavný film „Šestý smysl“. Následující příběhy se odehrály v několika amerických rodinách.


Astrální cestování pro začátečníkyAstrální cestování pro začátečníky
Češi se začínají zajímat o záhadný jev, kterému se říká astrální cestování či zážitek opuštění těla. Návod pro začátečníky o tento druh vystoupení éterického těla z fyzického napsala Američanka Elizabeth Joyce.


Sídlo firmy od internetWEEK.czCOPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí