internetWEEK.cz menu TOPlist

Kdo ovládá svět? Konspirační teorie - 1. část

Kdo ovládá svět? Konspirační teorie - 1. část

Neuveriteľné zamlčovanie faktov a odporné klamstvá v médiách o vplyve dynastie Rothschildovcov na súčasné smerovanie sveta.

 

Kdo ovládá svět? Konspirační teorie - 1. část

Neuveriteľné zamlčovanie faktov a odporné klamstvá v médiách o vplyve dynastie Rothschildovcov na súčasné smerovanie sveta, ma primäli k tomu, aby som sa tejto téme začal viac venovať a tak sa v najbližšej dobe sústredím najmä na odhaľovanie skutočného vplyvu tejto veľkej a megavplyvnej rodiny, o ktorej (nielen) slovenské médiá píšu ako o “zväčša milovníkoch dobrého vína a vzácnych umeleckých predmetov, s len nepatrným vplyvom v porovnaní k časom ich najväčšej slávy. “

Po prečítaní samotného článku by vás už podobné mediálne klamstvá nemali príliš prekvapiť. Už v deväťdesiatych rokoch 19. storočia si kúpili veľkú spravodajskú agentúru Reuters a kúpi ďalších agentúr (a samozrejme televízií, rádiových programov, vydavateľstiev atď) na seba nenechali dlho čakať. Dnes už prakticky neexistuje mienkotvorné médium, na ktoré by nemali vplyv.

Ak patríte k tým, ktorí súčasné smerovanie svetových udalostí považujete za prirodzené, odhoďte akúkoľvek zaujatosť a prečítajte si o jedinej moci súčasnosti – moci MEDZINÁRODNÝCH BANKÁROV

Rothschildovci držia kontrolu nad svetom už veľmi dlhý čas a ja k tomu predkladám v nasledujúcich riadkoch svoje dôkazy. Rothschildovci svojim zriadením sionizmu, zradili princípy Torah a spôsobili veľké utrpenie po celom svete. Kde sa len dá menujem individuálnych Rothschildovcov, avšak kvôli tajnosti, do ktorej sa zahaľujú, nie je menovanie presného Rothschilda vždy možné. Chcem tiež poznamenať, že tento článok nekritizuje každého s menom Rothschild, proste len kriminálny prvok tejto skupiny, ktorý spôsobil zradu, ktorú podrobne opisujem. Okrem toho, veľmi veľká časť tohto zločineckého prvku už nenosí meno Rothschild a je obrovské množstvo dôkazov poukazujúcich na skutočnosť, že ľudia, ktorí v súčasnosti kontrolujú Spojené štáty, Britskú a Izraelskú vládu sú v skutočnosti Rothschildovci.

 

Časová priamka Rothschildovcov

 

1743: Mayer Amschel Bauer, narodený v nemeckom Frankfurte, ako syn Mosesa Amschela Bauera, bankára a zlatníka. Ponad vchodové dvere umiestňuje červený štít.

1753: Narodila sa Gutele Schnaper (budúca manželka Mayera Amschela Bauera).

1760: Počas tohto desaťročia pracuje Mayer Amschel Bauer pre banku vlastnenú Oppenheimerovcami v nemeckom Hanovery, je vysoko úspešný a stáva sa mladším partnerom. Počas práce pre banku sa zoznamuje s Generálom von Estorffom. Po otcovej smrti sa Bauer vracia do Frankfurtu, aby prevzal jeho obchod. Bauer rozpoznáva význam červeného štítu a svoje meno mení na Rothschild. (“Rot“ znamená v Nemčine “červený“ a “schild“ znamená “štít“) Mayer Amschel Rothschild teraz zisťuje, že Generál von Estorff patrí k dvoru Princa Williama z Hanau. Preto s ním znovu nadväzuje známosť pod zámienkou predaja vzácnych mincí a bižutérie za znížené ceny. Ako plánoval, je následne predstavený samotnému princovi Williamovy, ktorý je viac než potešený zníženými cenami, ktoré pýta za svoje vzácne mince a bižutériu a Rothschild mu ponúka prídavok za každý ďalší obchod, ktorý mu Princ zoženie. Rothschild sa následne stáva blízkym spoločníkom Princa Williama a napokon obchoduje s ním a s členmi dvora.

1769: Mayer Amschel Rothschild dostáva povolenie od Princa Williama, aby zavesil vo svojich obchodných priestoroch ceduľku, prehlasujúcu, že je “M. A. Rothschild, dvorný činiteľ, na základe dohody s jeho veličenstvom, princom Williamom z Hanau.”

1770: Mayer Amschel Rothschild si berie Gutele Schnaperovú. Zároveň zostavuje plány na vytvorenie skupiny zvanej Ilumináti a poveruje Adama Weishaupta jeho organizáciou a vývojom.

1773: Narodil sa Amschel Mayer Rothschild.

1774: Narodil sa Salomon Mayer Rothschild.

1777: Narodil sa Nathan Mayer Rothschild.

1788: Narodil sa Kalmann (Carl) Mayer Rothschild.


1791: Rothschildovci prostredníctvom Alexandra Hamiltona (ich agenta vo vláde Georgea Washingtona) zriaďujú centrálnu banku v USA, nazvanú The Bank of the United States. Táto je zriadená s 20 ročnou zmluvou.

1792: Narodil sa Jacob (James) Mayer Rothschild.

1796: Amschel Mayer Rothschild si berie Evu Hanau.

1798: Nathan Mayer Rothschild odchádza z Frankfurtu do anglického Manchestru, kde za pomoci svojho otca a bratov vyváža anglický textil do Európy.

1800: Salomon Mayer Rothschild si berie Caroline Sternovú.

1806: Napoleon vyhlasuje, že jeho “cieľom je odstrániť dom Hesse-Cassel z vlády a vymazať ho zo zoznamu mocností.“ Po dopočutí sa tohto, Princ William z Hanau utečie z Nemecka, ide do Dánska a svojim majetkom v hodnote vtedajších 3 000 000 dolárov poveruje Mayera Amschela Rothschilda.

Nathan Mayer Rothschild si berie Hannah Barent Cohenovú, dcéru bohatého londýnskeho obchodníka a svoj obchod začína sťahovať do Londýna.

1808: Nathanovi Mayerovi Rothschildovi sa narodí jeho prvý syn Lionel Nathan de Rothschild.

1809: Keďže blokáda Kanála (La Manš) znepríjemňovala vývozný obchod, Nathan Mayer Rothschild prechádza na New Street v Londýne a presadzuje sa ako bankár.

1810: Sir Francis Baring a Abraham Goldsmith zomierajú. Táto udalosť urobí z Nathana Mayera Rothschilda jediného veľkého bankára v Anglicku. Salomon Mayer Rothschild ide do Viedne a zakladá tam banku, M. Von Rothschild und Söhne.

1811: Výsada pre Americkú banku vyprší a keď má byť zakladajúca listina na 20 rokov opäť obnovená, je to zamietnuté. Nathan Rothschild, hlava Bank of England, rozpoznáva potenciál Ameriky a niekoľkým štátom poskytuje pôžičky, čím sa vlastne stáva oficiálnym európskym bankárom vlády Spojených štátov. Keďže podporuje vytvorenie Bank of the United States, hrozí: "Buď bude poverovacia listina obnovená, alebo sa Spojené štáty ocitnú v najkatastrofálnejšej vojne."

1812: Financovaní Rothschildovými peniazmi, Briti vyhlasujú Spojeným štátom vojnu. Plánom Rothschildovcov bolo spôsobiť Spojeným štátom v tejto vojne taký dlh, že by sa museli skloniť pred Rothschildovcami a povoliť predĺženie výsady pre Rothschildom vlastnenú Bank of the United States. Vojna dvíha národný dlh zo 45 miliónov dolárov na 127 miliónov dolárov

19 septembra zomiera Mayer Amschel Rothschild. Vo svojej poslednej vôli vydáva presne stanovené pravidlá, ktorými sa má Dom Rothschildovcov riadiť:

1) Všetky kľúčové pozície v rodinnom obchode musia zastávať výhradne členovia rodiny a len mužskí členovia rodiny majú povolené podieľať sa na ňom. Najstarší syn najstaršieho syna sa mal stať hlavou rodiny (táto podmienka mohla byť zmenená iba ak väčšina rodiny rozhodla inak). Toto sa stalo hneď v roku 1812, kedy bol za hlavu rodiny zvolený Nathan Mayer Rothschild. (Je dôležité poznamenať, že Mayer Amschel Rothschild mal aj päť dcér, takže dnes je šírenie Rothschildovej sionistickej dynastie bez mena Rothschild širokosiahlé.);

2) Členovia rodiny si mali brať prvého a druhého bratranca/sestrenicu, aby sa zachoval rodinný majetok. Napríklad, jeho syn Jacob Mayer si vzal za manželku dcéru ďalšieho syna, Solomona Mayera. Toto pravidlo bolo v ďalších generáciách považované za menej dôležité, pretože boli prehodnotené rodinné ciele a dochádzalo k svadbám s členmi iných bohatých rodín.

3) Nemohol byť zverejnený žiadny zoznam rodinných nehnuteľností; žiadny súdny spor sa nesmel konať vo veci hodnoty dedičstva.

Jacob (James) Mayer Rothschild odchádza do Paríža, aby tam založil banku de Rothschild Frères. Narodil sa Nathaniel de Rothschild, synovec Jacoba (Jamesa) Mayera Rothschilda.

1814: Čo sa týka 3,000,000 dolárov, ktoré Princ William z Hanau zveril Mayerovi Amschelovi Rothschildovi do úschovy a na vysvetlenie toho, čo sa stalo potom, obraciame sa na Židovskú Encyklopédiu z roku 1905, zväzok 10, strana 494, na ktorej sa píše, “Podľa legendy boli tieto peniaze schované do súdov z vínom a uniknúc pátraniu Napoleónových vojakov keď vstúpili do Frankfurtu, boli znovu odkryté neporušené v rovnakých sudoch v roku 1814, keď sa princ William z Hanau vrátil do Nemecka. Fakty sú trochu menej romantické a viac efektívne.”

Táto posledná veta naznačuje, že peniaze neboli Princovi nikdy vrátene. Encyklopédia ďalej hovorí, že Nathan Mayer Rothschild tieto 3,000,000 dolárov investoval do “zlata z východoindickej spoločnosti, vediac, že bude potrebné v kampani o Wellingtonský polostrov.”

Z ukradnutých peňazí získal Nathan “nie menej než 4 zisky:

i) z predaja Wellingtonských cenných papierov;

ii) z predaja zlata Wellingtonovi;

iii) z požičiavania peňazí zarobených za zlato;

iv) na poslaní zlata do Portugalska.”

V septembri začína kongres vo Viedni, ktorý trvá až do júna 1815. Rothschildovci dúfajú, že na ňom vytvoria akúsi "Ligu národov". Diskusie sa točia okolo vytvorenia Európskej federácie, ktorú by tvorila skupina nezávislých kráľovstiev, ktoré by boli zviazané spoločnou administratívou, ktorá by, okrem iného, zaisťovala spoločnú obranu. V ich pláne bolo Švajčiarsko učinené neutrálnym štátom, ktorý mal slúžiť ako pokladnica pre ich financie.

Ruský cár za plánmi na Európsku federáciu rozpoznal spiknutie Iluminátov a nesúhlasil s ňou a preto v roku 1915 podpísal s Rakúskom a Pruskom zmluvu Svätej Aliancie. Zmluva zaručovala suverenitu akejkoľvek monarchie, ktorá sa bude držať kresťanských princípov v štátnych záležitostiach.

Rakúsky minister zahraničia, princ Klemens Furst von Metternich, najvplyvnejší štátnik v Európe a Rothschildov agent, povedal, že jeho idea Európskej federácie si kladie za cieľ iba zachovať spoločenský poriadok, a že je presvedčený, že Alexander je choromyseľný.

Pravým účelom kongresu vo Viedni pre Iluminátov bolo, vytvoriť federáciu, aby mohli získať politickú kontrolu nad väčšinou civilizovaného sveta. Mnoho európskych vlád bolo u Rothschildovcov zadlžených, čo im dalo do rúk mocný nástroj. Ilumináti boli pri svojom prvom pokuse neobyčajne blízko k získaniu kontroly nad svetom. Hlava rodiny, Nathan Mayer Rothschild, očakával deň, kedy sa jeho rodina pomstí zničením cára a jeho rodiny, čo sa nakoniec uskutočnilo v roku 1917.

1815: Päť bratov Rothschildovcov pracuje spoločne na dodaní zlata Wellingtonovej armáde (cez Nathana v Anglicku) aj Napoleónovej armáde (cez Jacoba vo Francúzsku) a začínajú svoju politiku financovania oboch strán vo vojnách. Vďaka skutočnosti, že títo bratia mali banky rozšírené po celej Európe, dávalo im to možnosť vybudovať bezkonkurenčnú sieť tajných ciest a rýchlych kuriérov. Títo Rothschildový kuriéri boli jediný obchodníci, ktorí mali povolené prejsť cez anglickú aj francúzsku blokádu.

Boli to tiež títo kuriéri, kto udržiaval Nathana Mayera Rothschilda informovaného o priebehu vojny, takže mohol používať túto spravodajskú službu, aby kupoval a predával zo svojej pozície pri výmene akcií v súlade s touto službou. V tom čase boli britské cenné papiere volané konzuli a obchodovalo sa s nimi v priestoroch výmeny dlhopisov. Nathan Mayer Rothschild nariadil všetkým svojim pracovníkom v týchto priestoroch, aby začali predávať konzuli. Pred ostatnými obchodníkmi predstierali, že Británia prehrala vojnu a preto začali zúfalo predávať. Z toho dôvodu cena konzulov prudko klesla na hodnote a vtedy dal Nathan Mayer Rothschild tiché inštrukcie svojim pracovníkom, aby skúpili všetky konzuli, ktoré im prišli pod ruku. Keď dorazili správy o tom, že

Británia v skutočnosti vojnu vyhrala, konzuli stúpli na cene dokonca ešte vyššie než boli pred koncom vojny, čím priniesli Nathanovi Mayerovi Rothschildovi zisk približne 20 ku 1. Toto dalo Rothschildovcom úplnú kontrolu Britskej ekonomiky, v tom čase už finančného centra sveta po porážke Napoleona a prinútení Anglicka založiť Bank of England, ktorú kontroloval Nathan Mayer Rothschild.

Nathan Mayer Rothschild neskôr vyhlásil:

“Nezaujíma ma ktorá bábka je posadená na Anglický trón, aby vládla ríši, nad ktorou slnko nikdy nezapadá. Muž, ktorý kontroluje obeh peňazí v Británii, kontroluje celé Britské impérium a obeh peňazí v Británii kontrolujem ja.”

Rothschildovci používajú svoju kontrolu nad Bank of England aj na to, aby nahradili metódu posielania zlata z krajiny do krajiny a namiesto toho používajú svojich 5 bánk tiahnucich sa naprieč Európou, na zriadenie systému debetu a úveru, bankového systému známeho dnes.

1816: Výsada pre Bank of the United States je predĺžená na ďalších 20 rokov a Rothschildovci opäť kontrolujú obeh peňazí. Britská vojna proti Amerike kvôli tomu stála životy tisícok Britských a Amerických vojakov, ale Rothschildovci dostali svoju banku.

1818: Po zabezpečení masívnych pôžičiek vo Francúzsku v roku 1817 za účelom pomoci obnovy po ich ničivej porážke pri Waterloo, Rothschildový agenti kupujú obrovské čiastky francúzskych vládnych dlhopisov, spôsobiac, že ich cena vzrastá. 5 novembra hodia veľké množstvo na otvorený trh, čím spôsobujú, že ich hodnota prudko klesá a Francúzsko sa ocitá vo finančnej panike.

Rothschildovci potom zasiahnu, aby sa chopili dodávky peňazí pre Francúzsko. Bolo to v tom istom roku, kedy boli Rothschildovci schopní požičať 5 000 000 libier Pruskej vláde.

1822: Rakúsky cisár urobil z piatich bratov Rothschildovcov barónov. Nathan Mayer Rothschild odmieta titul prijať.

1827: Sir Walter Scott vydáva svoju 9 zväzkovú knihu, Život Napoleóna, a v zväzku 2 uvádza, že Francúzska revolúcia bola plánovaná Iluminátmi (Adam Weishaupt) a financovaná peňažnými zmenárnikmi Európy (Rothschildovcami).

1828: Prezidentom sa stáva Andrew Jackson. (siedmy prezident Spojených štátov v rokoch 1829 až 1837) Jeho slogan znel: "Nech vládne ľud." Jackson tvrdil: "Pokiaľ má Kongres podľa Ústavy právo vydávať papierové peniaze, bolo mu toto právo dané preto, aby ho používal a nie, aby ho udeľoval jednotlivcom alebo korporáciám." Jackson povedal, že riadenie centrálnej banky "by bolo uskutočňované niekoľkými jednotlivcami nezávislými na vláde, ktorí by získali kontrolu nad pracovnou silou a príjmami väčšiny ľudí."

V priebehu prezidentskej kampane v roku 1828 Jackson pri prejave na adresu bankárov povedal: "Ste brloh zmijí. Mám v úmysle vaše hniezdo vypáliť a s pomocou Božou ho aj vypálim."

1832: Senátom prešiel návrh zákona na novú zmluvu (4 roky pred vypršaním tej starej) pomerom 28-20 a Dolnou komorou pomerom 107-85 a každý vedel, ako sa Jackson zachová. Prezident banky Biddle sa vyhrážal:

"Keď ho Jackson bude vetovať, ja budem vetovať jeho!" Jackson zmluvu vetoval a banku zrušil. Tajomníkovi štátnej pokladne nariadil, aby odstránil všetky vklady vlády z amerických bánk a uložil ich do štátnych bánk.

1835: 8 januára Jackson zaplatil poslednú splátku nášho národného dlhu a bol to jediný okamžik amerických dejín, kedy bol národný dlh zredukovaný na nulu a Spojené štáty boli schopné nahromadiť prebytok 35 miliónov dolárov, ktoré boli rozdelené medzi jednotlivé štáty. Nicholas P. Trist, prezidentov osobný tajomník, povedal: "Toto je koruna slávy Andrewa Jacksona a najdôležitejšia služba, akú kedy svojej vlasti preukázal."

Na prezidenta je spáchaný pokus o atentát, o ktorom neskôr vyhlásil, že vie, že zaň boli zodpovední Rothschildovci.


Rothschildovci získavajú právo na ortuťové doly v Španielsku. Bolo to v čase najväčších ústupkov na svete a keďže ortuť bola nevyhnutným prvkom v rafinácii zlata a striebra, toto dalo Rothschildovcom prakticky svetový monopol.

1837: Rothschildovci posielajú ďalšieho zo svojich agentov do Ameriky. Volá sa August Belmont (pravým menom August Schonberg, príbuzný Seligmanovej rodiny z Frankfurtu). V roku 1829, ako pätnásťročný chlapec, začal pracovať pre banku vo Frankfurte a prejavil sa ako finančný génius. V roku 1832 bol povýšený a začal pracovať v banke v Neapoli, takže mohol byť plne začlenený do medzinárodného bankovníctva. Jeho poslaním bolo vyvolávať finančné problémy v južných bankách. Riadil banku v New York City a stal sa vedúcou postavou vo finančných kruhoch tým, že kúpil obligácie vlády a neskôr sa stal finančným poradcom prezidenta.

Po svojich rokoch boja proti Rothschildovcom a ich americkej centrálnej banke, Prezident Andrew Jackson napokon uspeje vo vyhnaní Rothschildovej banky z Ameriky. Trvalo až do roku 1913, kedy boli Rothschildovci opäť schopní zriadiť svoju tretiu centrálnu banku v Amerike, v podobe Federálnej rezervy.

1836: Zomiera Nathan Mayer Rothschild.

1838: Amschel Mayer Rothschild prehlasuje:


Dovoľte mi vydávať a kontrolovať peniaze národa a ja sa nebudem zaujímať o to, kto tvorí jeho zákony.
1840: Rothschildovci sa stávajú maklérmi zlata anglickej banky. Zakladajú kancelárie v Kalifornii a Austrálii.

1841: Prezident John Tyler (desiaty prezident Spojených štátov v rokoch 1841 až 1845) vetuje zákon o obnove výsady pre Bank of the United States. Obdrží stovky listov s vyhrážkami, že bude zavraždený.

1844: Salomon Mayer Rothschild kupuje United Coal Mines vo Vítkoviciach a rakúskouhorskú spoločnosť s vysokými pecami, ktorá patrí medzi najvyšších 10 v svetových priemyselných spoločnostiach. Benjamin Disraeli (ktorý sa neskôr stal dvakrát britským ministerským predsedom) vydáva Coningsby, v ktorom charakterizuje Nathana Mayera Rothschilda ako “pána a majstra peňažných trhov celého sveta a samozrejme prakticky pána a majstra všetkého ostatného. Doslova držal v hrsti príjem Severného Talianska a monarchovia a ministri všetkých krajín sa uchádzali o jeho rady a boli usmerňovaní jeho návrhmi.“

1845: Andrew Jackson (siedmy prezident Spojených štátov) zomiera. Tento veľký vlastenec zanecháva inštrukcie vo svojej záveti, aby mal na svojom náhrobnom kameni vyryté, “Zabil som Banku“, odkaz na to, že v roku 1938 vypudil z krajiny druhú centrálnu banku Rothschildovcov.

Jacob (James) Mayer Rothschild, teraz známy pod menom Barón James de Rothschild získava kontrakt na stavbu prvej veľkej železnice naprieč krajinou. Bola nazvaná Chemin De Fer Du Nord a spočiatku viedla z Paríža do Valenciennesand, neskôr sa spojila s rakúskou sieťou železníc, ktorú dal postaviť jeho brat Salomon Mayer Rothschild.

1847: Lionel De Rothschild si berie dcéru svojho strýka, Kalmanna (Carla) Mayera Rothschilda a vo voľbách získava parlamentné kreslo pre City of London. Požiadavkou na vstup do parlamentu bolo odprisahať prísahu na skutočnú kresťanskú vieru. Lionel de Rothschild toto odmietol, keďže bol Žid, a tak jeho kreslo v parlamente zostalo prázdne 11 rokov, až pokým bola povolená nová prísaha.

1848: Zomiera Eva Hanau, manželka Amschela Mayera Rothschilda.

1849: Zomiera Gutele Schnaperová, manželka Mayera Amschela Rothschilda. Pred svojou smrťou vyhlásila:

Ak by moji synovia nechceli vojny, nebolo by žiadnych.”

1850: V tomto desaťročí začínajú stavby panstiev v Mentmore v Anglicku a Ferrières vo Francúzsku, a po svete ich bude nasledovať viac Rothschildovských usadlostí, všetky naplnené umeleckými dielami.

1852: N.M. Rothschild & Synovia začínajú rafinovať zlato a striebro pre Royal Mint, Bank of England a iných medzinárodných zákazníkov.

1853: Nathaniel de Rothschild, synovec Jacoba (Jamesa) Mayera Rothschilda, kupuje Château Brane Mouton, vinohrad v Bordeaux a premenúva ho na Château Mouton Rothschild.

1854: Zomiera Caroline Sternová, manželka Salomona Mayera Rothschilda.

1855: Zomiera Amschel Mayer Rothschild. Zomiera Salomon Mayer Rothschild. Aj Kalmann (Carl) Mayer Rothschild zomiera.

1858: Lionel De Rothschild napokon zasadá na svoje miesto v parlamente, keď je požiadavka prísahy na skutočnú kresťanskú vieru rozšírená aj na iné prísahy. Stáva sa prvým židovským členom Britského parlamentu.

1861: Prezident Abrahám Lincoln (16 prezident Spojených štátov od roku 1860 do jeho zavraždenia v roku 1865) kontaktuje Rothschildovcov v pokuse získať pôžičky na podporu prebiehajúcej Americkej občianskej vojny.


Rothschildovci súhlasia pod podmienkou, že Lincoln povolí výsadu na založenie ďalšej centrálnej banky Spojených štátov a je pripravený platiť úroky vo výške 24% až 36% zo všetkých požičaných peňazí.

Lincoln je veľmi nahnevaný kvôli tejto výške úroku a tak dáva vytlačiť svoje vlastné úrokom nezadlžené peniaze a informuje verejnosť, že toto je teraz platidlo pre verejné a súkromné dlhy.

Článek pokračuje zde!

Další příspěvky autora: michelllin


Články ve stejných kategoriích:

Ostatní   Zlato stříbro   Války   Striebro   Rothschildové   Rothschild   Rod Rothschildů   Prezident Abrahám Lincoln   Peníze   Konspirační teorie   Konspirace   Kdo ovládá svět   Kdo chce ovládnout svět   Big Brother   BB   Banky   Bankéři   Bankár   Bank of the United States  


Kategorie Banky


Zmírní konečně atak finančních produktů?Zmírní konečně atak finančních produktů?
Půjčte si! Máme pro vás připravenou výhodnou smlouvu. Půjčte si, půjčte si, bez ohledu na příjem, bez ohledu na vaše současné možnosti!!!V ďábelském kruhu – M. Morris o konspiraci proti lidstvuV ďábelském kruhu – M. Morris o konspiraci proti lidstvu
Michael Morris vysvětluje, proč se ekonomika v Evropě zhroutí, jak funguje již stovky let bankovní finanční systém a že nás čeká těžká doba se světlem na konci tunelu.Proč odcházím z Goldman Sachs?Proč odcházím z Goldman Sachs?
Následující text způsobil skandál. Napsal ho manažer investiční banky Goldman Sachs Greg Smith a předal New York Times.Kdo ovládá svět? Konspirační teorie - 2. částKdo ovládá svět? Konspirační teorie - 2. část
Neuveriteľné zamlčovanie faktov a odporné klamstvá v médiách o vplyve dynastie Rothschildovcov na súčasné smerovanie sveta.Povídka o tom, jak fungují banky - 4. částPovídka o tom, jak fungují banky - 4. část
Poslední část příběhu o bankovním systému......Povídka o tom, jak fungují banky - 3. částPovídka o tom, jak fungují banky - 3. část
Pohádka o finančním systému nekončí....Povídka o tom, jak fungují banky - 2. částPovídka o tom, jak fungují banky - 2. část
Pohádka o finančním systému pokračuje.......Povídka o tom, jak fungují banky - 1. částPovídka o tom, jak fungují banky - 1. část
Příběh ukazuje způsob, jak funguje finanční systém. Někteří lidé hovoří o spiknutí bankéřů, ale pravděpodobnější je, že lidé postupně sami volili řešení, která byla logická a výhodná, avšak později se projevila v úplně jiném světle.


Kategorie PenízePodnikání: 5 způsobů, jak si můžete vydělat víc penězPodnikání: 5 způsobů, jak si můžete vydělat víc peněz
Diverzifikování toku vašich příjmů jako způsob, jak si vydělat více peněz, je stará rada, ale v těžkých ekonomických časech je dobré se nad ní zamyslet.Mizející střední třída je nový normál?Mizející střední třída je nový normál?
Všimli jste si, že pomalu chudnete, i když jste byli v 90. letech poměrně úspěšní profesionálové a vaše profese se ještě před 10 lety zdála být zárukou slušného příjmu a víceméně nadprůměrného životního standardu? Nejste v tom sami....Co by miliardář Warren Buffett učil své dětiCo by miliardář Warren Buffett učil své děti
Warren Buffett, americký miliardář, čtvrtý nejbohatší člověk na světě, radí, jak vychovávat děti. Vztah k penězům je důležité začít pěstovat co nejdříve.Zajímavé myšlenky: Svět bez penězZajímavé myšlenky: Svět bez peněz
Na Facebooku můžete narazit na název Hearth – Krb. Nejde o seznamovací agenturu nebo firmu prodávající krby, ale o projekt českého podnikatele a miliardáře Libora Malého.Analýza americké duše: Láme posedlost dolarem charakter Ameriky?Analýza americké duše: Láme posedlost dolarem charakter Ameriky?
Co je příčinou touhy Američanů po penězích? Jaké má tato posedlost důsledky? Psycholog Thomas Singer odpovídá na otázky Pythie Peayové ohledně amerického „komplexu peněz“.Podívejte se, jak stát plýtvá vašimi peněziPodívejte se, jak stát plýtvá vašimi penězi
Varování: prohlížení odkazované stránky vám může způsobit zdravotní komplikace… Pokud vám to nevadí, podívejte se, kde a jak plýtvá český stát vašimi penězi.Poradcům své finance raději nesvěřujtePoradcům své finance raději nesvěřujte
Už to zažil asi každý. Telefonát, kde se na druhém konci někdo rozvykládá, že vám chce pomoct ušetřit, vytvořit celoživotní finanční plán a zajistit vás do budoucnosti. Stačí na chvíli se s dotyčným setkat. Jít na schůzku či nejít?Kam jdou vaše peníze? Rozklikejte státní rozpočetKam jdou vaše peníze? Rozklikejte státní rozpočet
Možná vás už někdy napadlo, kam vlastně jdou vaše peníze vybrané z daní. Zřejmě víte, že někam do nebezpečných a tajemných penězovodů státní správy, ale kam a kolik přesně?Kdo ovládá svět? Konspirační teorie - 2. částKdo ovládá svět? Konspirační teorie - 2. část
Neuveriteľné zamlčovanie faktov a odporné klamstvá v médiách o vplyve dynastie Rothschildovcov na súčasné smerovanie sveta.
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí