internetWEEK.cz menu TOPlist

V ďábelském kruhu – M. Morris o konspiraci proti lidstvu

V ďábelském kruhu – M. Morris o konspiraci proti lidstvu

Michael Morris vysvětluje, proč se ekonomika v Evropě zhroutí, jak funguje již stovky let bankovní finanční systém a že nás čeká těžká doba se světlem na konci tunelu.

 

V ďábelském kruhu – M. Morris o konspiraci proti lidstvu

Michael Morris se narodil v roce 1966 v Rakousku. Po pobytech v několika evropských městech žije především v USA. Na jaře 2011 šokoval Německo svou knihou Was Sie nicht wissen sollen!, která vyšla letos v ČR pod názvem „Co neSMÍTE vědět“.

 

V následujícím rozhovoru spisovatel vysvětluje, proč muselo zbankrotovat Řecko, proč krachuje USA i Evropská unie. Za vším – jak jinak – jsou ilumináti, malá skupina privátních bankéřů, která tajně ovládá celý svět, včetně OSN, Světové banky nebo MMF.

 

Světová ekonomika se zhroutí

V následujícím interview se Stefanem Erdmannem, které vyšlo 7. července 2011, Morris mluví zejména o aktuální situaci světového hospodářství.

 

Pane Morrisi, v dubnu tohoto roku vám vyšla v němčině velmi pozoruhodná kniha s názvem Was Sie nicht wissen sollen!. Tvrdíte v ní, že evropské i americké hospodářství se řítí do slepé uličky. Zatím se to však nestalo a vypadá to tak, jakoby dosavadní systém mohl pokračovat donekonečna dál. Stojíte si ještě za tím, co píšete?

 

Ano, samozřejmě. Je nepochybné, že světová ekonomika se zhroutí, neboť musí! Otázkou je pouze - kdy.

 

Ale proč jste si tak jistý? Německé hospodářství se údajně znovu začíná vzmáhat, kurzy na burzách stoupají, Řecko bude zachráněno a vše bude opět dobré, nebo snad ne?

 

Ano, bylo by to hezké, ale takto to fungovat nemůže. Všechny řeči o rozmachu jsou jen těžkopádným pokusem uklidnit masy. Čísla a statistiky jsou velmi jednostranné, vypracované ve prospěch jejich objednavatelů a nevypovídají o ničem. Hospodářství objemově roste jen proto, že se na trh pumpují stále větší objemy peněz. Tyto peníze, díky vysoké inflaci, mají však stále menší hodnotu.
Na papíře najdete proto vyšší čísla obratů, ale to neznamená, že tyto peníze mají i větší hodnotu. Je to jen hra s čísly, v kterých je mnoho nul. Vrstvy obyvatelstva s nižšími příjmy rychleji ztrácejí, zatímco horní vrstvy vyhrávají. Probíhá zde násilné přerozdělování. Když to většina lidí pochopí, začne to být horké.

 

Politici ničemu nerozumí

A proč, podle vašeho mínění, politici proti tomu nic nepodniknou?

 

Neboť většina z nich nic netuší. Momentálně se všichni politici pokoušejí oddálit kolaps světového hospodářství a následné nepokoje, aby k hororovému scénáři nedošlo během jejich funkčního období, ale až v další legislativní periodě. V souvislosti s tímto tématem je pikantní zpráva jednoho policejního komisaře z Berlína, který pracuje v Bundestagu jako bezpečnostní pracovník a z toho důvodu je s poslanci v kontaktu každý den. Před několika týdny si u spřáteleného stavebního podnikatele v Chiemgau objednal dům a žádal ho, aby mu ho rychle postavil! Když se ho tento ptal proč, řekl, že zanedlouho se vše zhroutí, a že penzijní kasy jsou prázdné, Řecko je na mizině a nic ho prý nezachrání a že politici o tom vědí, jen to lidem neřeknou.
Politici vědí, že to, co se děje, nemůže dobře skončit, i když to v celistvosti přesně nechápou. Pro ně je důležité, aby si ponechali svá privilegia a mastné platy. Je vskutku těžké, aby někdo realisticky posoudil momentální stav, když neví nic o ekonomice, penězích a zlatě, bankách či burzách. Podívejte se, kdo stojí v čele Německa. Z jakých profesí přicházejí kancléřka a vicekancléř? Jakou kvalifikaci mají, aby mohli stát v čele národa s takovým hospodářstvím? A co čelní představitele EU? Nevíte, zda se máte smát nebo plakat! Takový tým by mohl možná stát v čele kuželkářského spolku, nikoliv však vést celou Evropu. To se jim nepodaří. Ti nechápou, že jsme se ocitli v bodě, kdy se hospodářství musí zhroutit!

 

Neustálý růst je nemožný

Tvrdíte, že se hospodářství musí zhroutit? Proč? Můžete to vysvětlit podrobněji?

 

Náš hospodářský systém je vybudován na principu neustálého růstu. Nekonečný růst je však na konečné planetě nemožný. Systém je sestaven tak, že hospodářství roste jen tehdy, když se soukromé osoby, firmy nebo státy zadluží. Tím, že si berou úvěry, jsou vytvořeny nové peníze, které dříve neexistovaly – tomu se říká "tvorba peněz". Peníze ve formě kreditů si banky vlastně vymýšlejí, vyrábějí je z ničeho. Tyto peníze reálné neexistují, nejsou přítomny fyzicky, jsou jen na papíře.
Na začátku nového hospodářského cyklu tyto nové peníze oživují trh. Všichni jsou pak velkorysí, kupují a investují, do čeho se jen dá. Pak přijde moment, kdy začínají být lidé rozhazovační, narůstají ceny nemovitostí, surovin i spotřebitelské ceny a vznikají tak bubliny; banky "vyrábějí" stále více a více peněz a prodávají je za úroky a úroky z úroků dobře naladěným spotřebitelům.
Rostoucí množství finančních prostředků v oběhu znehodnotí peníze a dochází k inflaci. V jistém bodě začínají pak ceny stoupat rychleji než příjmy, lidé si mohou dovolit stále méně a hospodářství začíná zadrhávat. Současně dluhy z úvěrů tak narůstají, že se lidé, obce i celé státy začínají pod tíhou úroků dusit. Nejsou schopni je platit, a proto prodávají za babku všechno co má hodnotu, aby tak vyrovnali alespoň část dluhu. Po nějakém čase se zhroutí vše, protože už není z čeho.

 

Řecko nemělo šanci

Je to bod, ve kterém je nyní Řecko?

 

Přesně. Přičemž Řecko má na tomto chaosu jen nepatrnou vinu. Řekové neměli žádnou šanci a v rámci eurozóny museli jít ke dnu. Bylo to zjevné už předem. Německo je velmi hrdé na to, že exportuje množství vysoce kvalitního zboží. To je skvělé a pro ostatní státy to dokonce není žádným problémem, pokud mají vlastní měnu. Tehdy mohou například na německé zboží zvýšit cla a postarat se tak o to, aby jim alespoň část peněz zůstala doma a neputovala do Německa. Pokud tedy měli Řekové vlastní měnu, některé jejich produkty mohly konkurovat s německými. Snad nebyly až tak kvalitní, ale pro Řeky byly výhodnější než německé zboží, v ceně kterého byly i cla. Řecko mohlo ovlivňovat směnný kurs k německé marce. Jako dovolenková krajina Řecko přitahovalo turisty za poměrně výhodné ceny. Potom se národní měny i cla zrušily. Tehdy už řecké zboží nemohlo konkurovat s německými a všechny peníze proudily do zahraničí. Řecké hospodářství celkem ochablo, podniky začaly propouštět lidi, klesly příjmy z daní a vláda začala nabírat stále více a více půjček, které samozřejmě nemůže zaplatit. Jak by také mohla, odkud by měla tyto peníze vzít? Ano, mohli by si vzít nové půjčky, aby zaplatili úroky předešlých dluhů, ale to je patologické.

 

Profitují banky

Znamená to, že tento systém vlastně více vyhovoval Němcům než Řekům?

 

Ne Němcům, ale německým bankám. Pro ně to byl skvělý obchod. Dluhy Řeků nemusí vůbec odepisovat. Banky mají takovou moc, že mohou dělat, co se jim zlíbí. Německý stát musí tedy Řekům, kteří jsou na dně a na mizině, pomoci, aby snad banky neutrpěly žádné výpadky plateb! Zároveň stát podporuje banky penězi a daňovými výhodami. Stát však ale tolik miliard nemá, a proto si je musí vypůjčit za úroky u stejných bank! Peníze, za které pak ručí celý národ, putují do Řecka, aby Řekové mohli s našimi penězi zaplatit své dluhy u německých bank! Tato hra je tak absurdní, až je těžko uvěřitelné, že s tím banky vůbec projdou. Ale daří se jim to již po staletí. A odkdy se bankám podařilo oddělit peníze od zlata – bylo to v roce 1914, od tohoto data nejsou peníze kryté skutečnými hodnotami – mohou s námi dělat, co se jim zachce, přičemž se zdá, že to skoro nikdo nepochopil.

 

Ze záchranných balíků tedy neprofitují Řekové?

Přirozeně že ne. V existujícím systému peněžních dluhů profitují zásadně jen banky a všichni ti, kteří s nimi úzce spolupracují. Probíhá to vždy podle stejného schématu, bez ohledu na to, zda je to Řecko nebo Argentina. Je na to množství příkladů. Nejprve vmanipulují národ do obrovských dluhů, dokud nikomu nezůstane ani cent. Pak přinutí stát, aby snížil své výdaje krácením sociálních dávek a platů a zároveň zvýšil daně. Pro obyvatelstvo to znamená – menší příjmy a vyšší výdaje. Dlouho to samozřejmě takto pokračovat nemůže. Pro banky je to však bombastický obchod!
Když se pak země úplně zhroutí, supi si vyklovou nejlepší kousky a národu nechají bezcenné zbytky. Pak následuje měnová reforma a obyvatelstvo musí znovu dřít a znovu všechno vybudovat, na co jsou, samozřejmě, potřebné nové úvěry u bank. Mase se pak hodí kousíček masa, aby se znovu chytila na lep. Vyhladovělá po něm nenasytně sáhne, přičemž se jí řekne, že tentokrát to už bude lepší.
Pravdou však je, že to nikdy nemůže být lepší, neboť tento systém bezcenných, bankami vymyšlených a vytvořených peněz, je v pravém smyslu slova bludným kruhem.

 

USA v bankrotu

To zní skoro tak, jako kdyby byl za tím nějaký plán nebo zlomyslná vypočítavost?

 

Za vším je nepochybně plán. Je tak jednoduchý, že je až geniální a skvěle funguje již od roku 1694, kdy byla založena Bank of England jako privátní emisní banka. V pravidelných intervalech, každé dvě nebo tři generace, se vše musí zhroutit, protože zadluženost prostřednictvím úroků exponenciálně roste a v jistém okamžiku doslova exploduje. A v tomto bodě jsme právě teď – krátce před explozí.
Několik evropských států již několik let není schopno plateb a uměle se
udržují při životě, což však všechno ještě zhoršuje. USA jsou od začátku srpna definitivně v bankrotu, což se může změnit jen tehdy, kdyby se obě strany v poslední chvíli shodly a zákonem určenou horní hranici dluhů ještě jednou posunuly výš. V nejlepším případě to však dá zemi šanci maximálně na jeden rok. Ještě předtím však asi zkolabuje EU, což by americké hospodářství strhlo do propasti. Těžko říct, kdo se udrží déle, neboť oba se sotva drží na nohou.

 

Vládnou Rotschildové

Existuje-li tedy nějaký plán, musím se přirozeně zeptat, kdo za ním stojí? Ve vaší knize tvrdíte, že nad celým západním světem vládne jen hrstka rodin. Hovoříte o nich i jmenovitě. Jak si to máme představit? Tato představa vskutku není pro mě lehká. Jak to dělají a proč o tom nic nevíme?

 

Ano, pro mnoho lidí je to velmi těžké. A právě proto systém dokonale funguje. Většina lidí považuje skutečnost, že všechno patří jen hrstce lidí, za konspirační teorii a odbaví to slovy: "To vůbec není možné". Je to však skutečně pouze několik rodin a vlastní bezmála vše – banky, velké koncerny, všechna důležitá média. Podílejí se na velkých investičních podnicích a firmách, spravujících majetek, což je zčásti velmi zamotané a těžko přehledné, co jsem však doložil v mé knize – například s firmami patřícím Rotschildům, Blackstone a Blackrock, které se podílejí prakticky na všech velkých německých firmách.
Tyto rodiny mají své prodloužené ruce, "vojáky", ve většině představenstev a dozorčích radách. Přes své nadace financují téměř celý výzkum a rozhodují tak, co se bude zkoumat a kterým směrem se budou ubírat výsledky bádání. Aféra Climatgate je toho typickým příkladem. Je prokázáno, že globální nárůst teploty je obrovský podvod a že všechny údaje potvrzující oteplování byly zfalšované. S údajným oteplováním Země se však dá vydělat hodně peněz, proto média informují i nadále o „zlém“ CO2 a že teplota na naší Zemi stoupá. Takové věci se vymýšlejí "zcela nahoře" a podrobná realizace těchto akcí se pak vypracovává v grémiích, které jsou podřízené systému. Je to přísný
hierarchický systém, který proniká vším. Na jeho vrcholu je hrstka rodin, které mají nesmírnou moc a vlastní toho tolik, že si to jednoduchý člověk nedokáže představit. Pod nimi je druhá řada a pak třetí. Celkem jde asi o dvě stě rodin, sjednocených v organizacích jako CFR (Council on Foreign Relations), Trilaterální komise, Římský klub, Bilderberg a v mnoha dalších. Přes tato grémia řídí politiku, vědu a média.

 

Přiznávám, že vaše kniha byla první, která mi umožnila jednoduše a srozumitelně pochopit širší souvislosti mezi ekonomikou, penězi, zlatem a velkými organizacemi jako MMF a médii. Jdete v ní však ještě dál a mluvíte o souvislostech s tématy jako chemtrails a tzv. Válka proti teroru. Není to tak trochu přehnané?

 

Ne, jedno souvisí s druhým...

 

Světlo na konci tunelu

Když je všechno manipulováno a velký kolaps nezadržitelný, co ještě můžeme dělat? Je nějaké řešení či východisko, nebo se musíme připravit na temné časy a začít hromadit potraviny?

 

Ano, samozřejmě je tu východisko! Musíme tento koloběh prostě přerušit. Hlavně vzděláváním a osvětou, a k tomu se přece snažíme nyní oba přispět. Naštěstí nejsme jediní. V posledních letech prosákla pravda o manipulaci lidstva na světlo na více místech. Zdá se, že se opravdu probouzíme z jakéhosi stavu spánku a osvobozujeme se. Dalo by se říci, že z puberty pomalu přecházíme do dospělosti. Bude důležité, abychom nastávající kolaps vnímali a chápali jako šanci změnit se, a nepodlehli znovu našim starým zvyklostem, strachu a hněvu, které vedou jen k válce a bídě. Přechodná doba však může být velmi tvrdá, netřeba si nic nalhávat. V každém případě neuškodí, když máte ve skříni nějaké potraviny, nebo když se přichystáte i na jiné možnosti vývoje situace. Každý kdo může, by měl mít trochu zlata a stříbra a tak zajistit alespoň část toho, co vlastní. To bude důležité hlavně v přechodné době, neboť tato může být tvrdá. Za kulisami dění však momentálně na mnoha místech současně pracují vlivné osobnosti již na novém systému. Ten by měl být spravedlivější a podporovat soužití v míru.
Musí zmizet dluhy i úroky, což se samozřejmě nebude líbit jistým osobám, ale to se mělo stát již dávno. Možná to bude mít formu bezpodmínečného základního příjmu. Více zde o tom momentálně říct nemohu, protože se právě na tom pracuje. Ale něco se děje! V nejbližších letech se všechno velmi změní, to můžu slíbit. A jsem si jistý, že k lepšímu, že zažijeme v našem lidském vědomí kvantový skok, který přinese ovoce všem zúčastněným. Neboť v zásadě je to možné! Přirozeně, že si musíme všichni vyhrnout rukávy a převzít odpovědnost.

 

Zdroj: http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/michael-morris/im-teufelskreis-interview-mit-michael-morris.html

 

Další příspěvky autora: heartblue


Články ve stejných kategoriích:

Konspirace   Krize   Jak z krize   Banky   Řecko   USA  


Kategorie Konspirace


Konopí jako lékKonopí jako lék
Vědci vědí, že konopí má velmi dobré účinky na řadu nebezpečných nemocí. Nesmyslný boj proti pěstování konopí však nadále pokračuje. Případ Mykayly Comstockové naznačuje, že konopí může léčit leukémii.Zmizení letu 370 – Konspirační teorie (2)Zmizení letu 370 – Konspirační teorie (2)
Média si nevšímají masivního zastoupení zaměstnanců Rothschildovy firmy Freescale ve zmizelém Boeingu. Jenomže právě to je inspirací pro hodně třaskavou konspirační teorii, v které hrají významnou roli utajované vojenské technologie.Jihokorejská Kubiceho zprávaJihokorejská Kubiceho zpráva
Také Jižní Korea má svou Kubiceho zprávu, která ovlivnila politické dění v zemi. V případě Korejců jde ale o daleko závažnější obvinění, která se dostala až k soudu. Snaha svrhnout režim nebo jen záměrná konspirace?50 let po atentátu – Amerika stále neví50 let po atentátu – Amerika stále neví
John F. Kennedy: Proč většina Američanů nevěří v teorii jednoho střelce? Co píší americká média 50 let po nejslavnějším atentátu 20. století. Zdá se, že dohady budou trvat věčně...Místo zločinu: Ground ZeroMísto zločinu: Ground Zero
Američané se stále dožadují pravdy o 11. září. Film 9/11: Explosive Evidence - Experts Speak Out předkládá základní důkazy, proč nemůžeme věřit tomu, že tři mrakodrapy v New Yorku zbourala dvě letadla.Britský voják: Dianu zabila SASBritský voják: Dianu zabila SAS
Příslušník SAS prohlásil, že tato speciální jednotka záměrně způsobila nehodu v Paříži v roce 2007.Aktivista se soudí kvůli 11. záříAktivista se soudí kvůli 11. září
Zájemci o pravdu o 11. září se dočkali. Britský správní soud rozhodl ve věci Tony Rooka, který odmítá z morálních důvodů platit poplatky BBC.Autor knih o konspiraci 11. září zastřelen (2)Autor knih o konspiraci 11. září zastřelen (2)
Bývalý pilot CIA Phil Marshall byl zavražděn. Investigativní novinář dokazuje, že šlo o špinavou akci některé tajné služby.Autor knih o konspiraci 11. září zastřelenAutor knih o konspiraci 11. září zastřelen
Phillip Marshall, bývalý pilot CIA a DEA, který ve svých knihách psal, že útoky z 11. září 2001 zorganizovala vláda USA společně se Saúdskou Arábií, byl nalezen zastřelen. O život přišly násilně také jeho dvě děti.Konspirace: Smrt princezny Diany po 15 letech Konspirace: Smrt princezny Diany po 15 letech
Co je nového v oblasti vyšetřování záhadné nehody? Paparazzi Andanson byl agent MI6, spáchal sebevraždu, ale měl v hlavě dvě díry. Někteří spisovatelé tvrdí, že v Paříži šlo o atentát na přání královské rodiny.
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí