internetWEEK.cz menu TOPlist

Rupert Sheldrake: 10 vědeckých dogmat

Rupert Sheldrake: 10 vědeckých dogmat

Britský vědecký disident promluvil v Londýně kriticky o současné vědě. Vyvolal poprask. Pustili se do něj skeptici. TED stáhl jeho projev ze svých stránek a byl obviněn z cenzury. Skandál byl na světě.

Rupert Sheldrake: 10 vědeckých dogmat

Přestože následujících 10 principů ovládá hlavní proud současné vědy, biolog Rupert Sheldrake říká, že nejsou pravdivé. Právě o tomto problému napsal svou poslední knihu „Science Set Free/Science Delusion“ a promluvil v březnu 2013 na londýnské konferenci TEDx.

 

  • 1. Příroda je mechanická nebo podobná stroji
  • 2. Hmota je nevědomá
  • 3. Zákony nebo přírodní konstanty jsou pevně dané
  • 4. Konečný součet hmoty a energie je vždy stejný
  • 5. Příroda nemá účel
  • 6. Biologická dědičnost má materiální charakter
  • 7. Paměť je uložena ve vašem mozku
  • 8. Vaše mysl je uvnitř vaší hlavy
  • 9. Parapsychologické fenomény jako telepatie jsou nemožné
  • 10. Mechanistická medicína je jediný druh medicíny, který funguje

Sheldrake bývá označován za „fascinujícího člena vědeckého světa“. Dalo by se o něm říci, že je vědecký rebel nebo disident. V březnu 2013 přednesl řeč na konferenci TEDx v Londýně. TED je neziskové hnutí zaměřené na šíření zajímavých myšlenek a projektů z oblasti technologie, kultury a designu. Ale jeho provokativní projev nakonec TEDxLondon na svém webu nezveřejnil (čili nebyl shledán tak zajímavým, aby byl šířen). To vyvolalo zájem a také protesty proti cenzuře. Posměváčkové parodovali slogan TEDu z „Myšlenky, které stojí za šíření“ na „Myšlenky, které stojí za cenzurování“.
Pro Sheldraka a publicistu Grahama Hancocka, kterému se také dostalo té pocty, je to vlastně docela dobrá reklama.

 

Konference TED se do roku 2008 pořádala v kalifornském Monterey, ale od 2009 se pro velký počet návštěvníků musela přestěhovat do Long Beach. Kromě tohoto stanoviště má konference TED též paralelní konference TED Global. Od roku 2009 je možné získat licenci a uspořádat vlastní lokální konferenci, (TEDxPrague, TEDxBrussel, aj.). Video záznamy jsou dostupné i z lokálních TEDx konferencí (tento požadavek je součástí licence).

 

 

Incident kolem Sheldrakova projevu, ke kterému ho pozvali organizátoři akce, vlastně jen poodkryl spor, který vře dlouhodobě pod hladinou, poukázal na diskurz o tom, co je vědecké a co je nevědecké. Název akce nesl název "Challenging Existing Paradigms" (Výzvy existujícím paradigmatům). Sheldrakovi nedávno vyšla kniha "Science Set Free", (v Británii The Science Delusion (Vědecký klam), která s tématem souvisela. Podle Sheldraka bylo vše v pořádku, dokud se neozvali dva američtí oponenti, které on sám označuje jako "vůdčí militantní skeptiky" - PZ Myers and Jerry Coyne. Po jejich veřejné kritice a enormním tlaku byla řeč z webové stránky TEDx stažena. Sheldrake za jejich postojem vidí jejich "dogmatický materialistický světový názor".

 

Vědecký klam

Vědecký klam je víra, že věda vždy principiálně rozumí podstatě reality. Základní otázky jsou zodpovídány a zůstávají jen detaily, které se řeší. Impozantní úspěchy vědy působí zdánlivě ve prospěch tohoto sebevědomého postoje. Jenomže výzkumy z poslední doby odhalují neočekávané problémy přímo v centru fyziky, kosmologie, biologie, medicíny a psychologie. Sheldrake klade otázku: má být věda systémem víry, nebo je to oblast objevů? Podle něj by měla být věda raději mimo svá dogmata: svobodnější, zajímavější a zábavnější.

 

Polemika

Vědecká rada TED obvinila Sheldraka, že se dopustil tří nevědeckých tvrzení. Vědec nelenil a vzápětí reagoval:

 

Obvinění č. 1

„ (Sheldrake) tvrdí, že vědci odmítají názor, že zvířata mají vědomí, navzdory faktu, že je obecně akceptováno, že zvířata mají nějakou formu vědomí, a že existuje mnoho výzkumů a literatury, které se touto myšlenkou zabývají.“

 

RS: „Já jsem charakterizoval materialistické dogma takto: „Hmota je nevědomá: celý vesmír je vytvořen z nevědomé hmoty. Není žádné vědomí v galaxiích, ve hvězdách, v planetách, v živočiších, v rostlinách, a kdyby tato teorie byla pravdivá, tak by nemělo být ani v nás. Takže mnoho z filosofie mysli (rozumu) se více než 100 let snaží dokázat, že vlastně vědomí vůbec nemáme.“ Ovšem, někteří biologové, včetně mne, uznávají, že zvířata mají vědomí. V srpnu 2012 skupina vědců oznámila svou podporu myšlence, že živočichové jsou vědomí v „Cambridgské deklaraci o vědomí“.

 

http://internetweek.cz/veda/zvirata-jsou-nam-podobnejsi-nez-jsme-tusili >>>

 

Ale materialističtí filosofové a vědci mají stále většinu a argumentují, že vědomí nic nedělá – buď je to iluze, nebo „epifenomen“ (vedlejší jev) mozkové aktivity. Také by nemuselo existovat – u zvířat, nebo dokonce ani u lidí. To je důvod, proč je ve filosofii mysli/rozumu často pouhá existence vědomí nazývána „těžký problém“.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hard_problem_of_consciousness >>>

 

Obvinění č. 2

“(Sheldrake) prohlašuje, že vědci ignorují variace v měření přírodních konstant, přičemž to dokládá především na dogmatickém předpokladu, že konstanta musí být konstantní, a jako příklad uvádí rychlost světla…fyzik Sean Caroll napsal důkladné protiargumenty k tomuto tématu.“

 

Vědecká rada TEDu odkazuje na článek v časopise Scientific American, který mé stanovisko dobře objasňuje: “Fyzici rutinně předpokládají, že veličiny jako rychlost světla jsou konstantní.“

 

Ve svém projevu jsem řekl, že publikované hodnoty rychlosti světla v letech 1928 a 1945 klesly asi o 20 km/sek. Carollovy „důkladné protiargumenty“ se skládaly z tabulky zkopírované z Wikipedie, ukazující, že rychlost světla v různých datech, s mezerou v letech 1926-1950, pomíjí právě období, které jsem zmínil.

 

Jeho další odkaz skutečně ukazuje dvě hodnoty pro rychlost světla v tomto období, v roce 1928 a v letech 1932-35, určitě dostatečné, které byly o 20 a 24 km/sek nižší než předchozí hodnota a o 14 a 18 km/sek nižší než hodnota z roku 1947 aj.

 

Ve svém projevu jsem navrhl, že by přezkoumání existujících dat mohlo vyřešit, zda velké pokračující odlišnosti v univerzální gravitační konstantě (G) jsou pouhé chyby - jak se obyčejně předpokládá - nebo zda ukazují korelace mezi různými laboratořemi, které by mohly mít důležité vědecké dopady, které jsou zatím ignorované. Jerry Coyne a vědecká rada TEDu to pokládají za příklad pseudovědy. Já si myslím, že jejich postoj ukazuje pozoruhodný nedostatek zvídavosti.

 

Obvinění č. 3

“Sheldrake tvrdí, že má důkazy o morfické rezonanci u formování krystalů a chování krys. Výzkum nebyl nikdy zveřejněn v časopise, který je recenzován, navzdory pokusům jiných vědců, kteří chtěli jeho práci opakovat.“

 

Řekl jsem: „Existuje opravdu dobrý důkaz, že nové směsi snáze krystalizují všude po celém světě.“ Například turanosa, druh sacharidu, byla dlouho pokládána za kapalinu, od té doby, co poprvé krystalizovala ve 20. letech. Poté se formovala do krystalů všude. (Woodard and McCrone, Journal of Applied Crystallography(1975). 8, 342). Americký chemik C. P. Saylor, si všiml, že to bylo, jako by „semena krystalů přinášel vítr jako prach z jednoho konce země na druhý“ (citováno Woodardem a McCronem). Výzkum krysího chování, jak jsem uvedl, byl proveden na Harvardově univerzitě, dále v Melbourne a Edinburgu a byl publikován v recenzovaných časopisech včetně British Journal of Psychology a Journal of Experimental Biology. Další detailní odkazy jsou v mé knize „Morfické rezonance“ (USA)/A New Science of Life (Velká Británie). Příslušná pasáž je zde: http://sciencesetfree.tumblr.com/

 

Co se týče „pokusů jiných vědců se zájmem o replikaci mé práce“ o morfických rezonancích, byl bych šťastný, kdybych s takovými vědci mohl pracovat.

 

Kdo je Rupert Sheldrake

Anglický biochemik a fyziolog rostlin. Známý návrhem neortodoxního popisu morfogeneze a výzkumy v oblasti parapsychologie. Jeho knihy a studie vycházejí z jím vytvořené teorie morfické rezonance a týkají se témat, jako jsou vývoj a chování živočichů a rostlin, paměti, telepatie, vnímání a poznávání obecně.

 

Nepřehlédněte v magazínu internetWEEK.cz | Rupert Sheldrake – Proti dogmatické vědě >>>

 

Mezi jeho publikace patří A New Science of Life, Seven Experiments That Could Change the World (1995, česky "Sedm experimentů, které by mohly změnit svět"), Dogs That Know When Their Owners Are Coming Home (1999, česky "Váš pes to ví"), a The Sense of Being Stared At (2003) a The Science Delusion: Freeing the Spirit of Enquiry (2012).

 

Zdroje:
http://www.collective-evolution.com/2013/04/10/banned-ted-talk-rupert-sheldrake-the-science-delusion/
http://www.belfasttelegraph.co.uk/lifestyle/technology-gadgets/ted-talks-accused-of-censorship-over-graham-hancock-and-rupert-sheldrake-lectures-29186941.html
http://blog.ted.com/2013/03/14/open-for-discussion-graham-hancock-and-rupert-sheldrake/
wikipedia.org
Foto: http://www.flickr.com/photos/brand-research-laboratory/

 

Další příspěvky autora: heartblue


Články ve stejných kategoriích:

Deset NEJ   Věda   TED   Zajímavá videa  


Kategorie Deset NEJ

Reinkarnace: 10 pozoruhodných minulých životů Reinkarnace: 10 pozoruhodných minulých životů
Když tělo zemře, duše se znovuzrodí v novém. Řada lidí si na své minulé životy pamatuje. Přinášíme deset velmi pozoruhodných příběhů reinkarnace...


10 odborných předpovědí, které vůbec nevyšly10 odborných předpovědí, které vůbec nevyšly
Předvídání budoucnosti je jako věštění z koule. Zejména, pokud chcete tvrdit, že je něco nemožné...


10 nej: Zfalšovaná UFO videa10 nej: Zfalšovaná UFO videa
Následující zfalšovaná UFO - videa byla jako hitparáda sestavena pro zábavu z nabídky na Youtube. Zájemci o fenomén UFO se na ni určitě rádi podívají. Je to poučné.


10 nejzdravějších semen na zemi 10 nejzdravějších semen na zemi
Semena většinou obsahují spoustu zdraví prospěšných látek, ale je nutné je jíst syrová. Teplo jim nesvědčí, natož pražení. Můžeme je ale namočit, rozemlít nebo z nich udělat kaši. Nepoužívejte k jídlu semena solená nebo potažená cukrem.


10 lidí s neuvěřitelnými schopnostmi10 lidí s neuvěřitelnými schopnostmi
Mutanti s pohádkovými vlastnostmi se vyskytují hlavně v amerických filmech. Ale i někteří obyčejní lidé kolem nás mohou mít schopnosti, nad kterými zůstává rozum stát. Následuje žebříček deseti z nich, jak je vybral časopis amazingbeautifulworld.com.


Pravěká NEJ – Jak staré jsou lidské vychytávky?Pravěká NEJ – Jak staré jsou lidské vychytávky?
Pravěk bývá považován za primitivní. Ale naši předkové byli velmi nápadití a šikovní. Kromě zbraní uměli také vyrábět všemožné nástroje, jehly na šití i píšťalky, dokázali ušít pohodlné a odolné boty stejně jako vydlabat ze stromů první lodě.


10 trendů (de)formujících civilizaci a východisko10 trendů (de)formujících civilizaci a východisko
Hodně lidí cítí, že se nacházíme v době velkých změn. Ale o jaké změny přesně jde? Abychom na tu otázku mohli odpovědět, musíme prozkoumat současné trendy vývoje a pokusit se porozumět, kam směřují.


10 technologií, které mění svět10 technologií, které mění svět
Na trhu se v posledních letech objevují stále častěji technologické vychytávky, které výrazným způsobem mění svět a ovlivňují naše životy. Podívejte se na přehled 10 největších.


10 nejzajímavějších paranormálních schopností10 nejzajímavějších paranormálních schopností
Takzvané paranormální jevy většina lidí na Západě pokládá za nesmysly. Nicméně ony formovaly naši minulost více, než tušíme. Také proto vznikl tento žebříček záhadných schopností.


10+3 nejpodivnější záhady10+3 nejpodivnější záhady
Země je stále plná záhad, nad kterými zůstává rozum stát, i když to tak na první pohled nevypadá. Tento výběr dal dohromady server Before It´s News.
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí