internetWEEK.cz menu TOPlist

Mobilní telefony a rakovina

Mobilní telefony a rakovina

Nynější spory týkající se toho, jestli mobilní telefony způsobují rakovinou, budou pravděpodobně pokračovat. Současný výzkum jasně ukazuje, že mobilní telefony předčasně vyčerpávají naše energetické struktury a tím nás činí náchylnějšími k nemocem.

 

Mobilní telefony a rakovina

Nynější spory týkající se toho, jestli mobilní telefony způsobují rakovinou, budou pravděpodobně pokračovat. Současný výzkum jasně ukazuje, že hlavní zájem bychom měli směřovat ne na to, jestli mobilní telefony způsobují rakovinu, ale na to, že mobilní telefony předčasně vyčerpávají naše energetické struktury a tím nás činí náchylnějšími k nemocem, nepořádku a chaosu. Zatím nejlepším řešením je limitování našeho osobního vystavování se, stejně jako zahrnutí řešení dokázaných výzkumem, kterými jsou Tachyonizované telefonní Mikro Disky...

 

Centrum pro výzkum rakoviny v Pittsburgu:

Diskuze týkající se toho, jaký mají mobilní telefony vliv na lidský organizmus, převažuje od jejich počátku. Na každý výzkum, který ukazuje na spojení mezi mobilními telefony a rakovinou, existuje pár vysoce financovaných studií, které jednoznačně tvrdí, že neexistuje žádné spojení mezi mobilními telefony a rakovinou.

Ve zprávě, kterou poslal 23. července 2008 Dr. Ronald B. Herberman, ředitel Centrumu pro výzkum rakoviny v Pittzburgu, přibližně 3000 fakultám a zaměstnancům říká, že děti by měly používat mobilní telefony jen v nejnutnějších případech, protože jejich mozky jsou stále ještě ve vývoji.

Herberman zakládá své varování na zatím nezveřejněných udajích. Říká, že získat odpovědi od vědy trvá příliš dlouho a domnívá se, že lidé by měli preventivně jednat už teď, obzvláště co se týká dětí.

“Skutečným cílem mého znepokojení je to, že by jsme neměli čekat na definitivní výsledek studie, ale raději se mýlit na té bezpečné straně než později litovat” říká Herberman.

Herbermanova rada zvyšuje znepokojení mezi mnoha uživateli mobilních telefonů a speciálně u rodičů

Toto varování od Dr. Ronalda B. Herbermana je v rozporu s mnoha studiemi, které nenacházejí spojení mezi rakovinou a používáním mobilních telefonů a s nedostatkem veřejného znepokojení ze strany amerického úřadu U. S. Food and Drug Administration.

Možná, že neexistuje žádný všeobecný souhlas, ale existuje jeden určitý fakt:
Mobilní telefony jsou složitou částí rostoucí většiny bezdrátových komunikátorů. Bezdrátový svět se stal naší přirozenou součástí jako mp3 nebo DVD. Naše technologicky se vyvíjející společnost rychle zapoměla na vytáčecí telefonní přístroje s ¼ kg sluchátkem, 33rpm desky, 8 mm domácí filmy a 10 MB hard disky. Trendy naznačují, že je jen otázkou času, než se drátové komunikační sítě odstraní, protože bezdrátová technologie bude dominovat obzoru. S tímto „vývojem“ přichází i zástup neviditelných elektromagnetických polí (EMP), radio-frekvenčního záření (RF) a mikrovln (MV), které zaplňují většinu metropolitních oblastí.

Když žijete ve velkoměstě skoro kdekoliv na světě, pravděpodobnost, že vy nebo někdo, koho znáte, využívá v dnešní době mobilní telefon, je skoro zaručená. Ekonomika je klíčovým faktorem ve vlivné debatě týkající se ohrožení zdraví mobilními telefony. Existují ti, kteří konstatují, že mobilní telefony opravdu představují zdravotní riziko a potom existují druzí, kteří si jsou jisti, že mobilní telefony nezpůsobují žádné význačné zdravotní riziko.

Pojďme se na to podívat a zvážit možnosti, co by se mělo stát, kdyby se potvrdilo, že mobilní telefony mají negativní dopad na zdraví. Kdyby mobilní telefony byly jednoznačně akceptované jako vážné ohrožení života, pravděpodobně by to zničilo komunikační svět, jak ho nyní známe. Když vezmeme v úvahu, že většina firem vlastní velké mezinárodní koncerny, právní důsledek by nevyhnutelně mohl zničit podnikové struktury a pravděpodobně by mohl úplně ovlivnit celou společnost jako celek. S přibližně 2 miliardami uživatelů mobilních telefonů, ekonomické a sociální rozvětvení kolísá. Kdokoli, kdo někdy použil mobilní telefon a dostal rakovinu, by přirozeně mohl obvinit a svalit finanční zodpovědnost na výrobce a tím vytvořit záplavu soudních žalob. Už jen čistě z tohoto důvodu možná nikdy nevznikne společný souhlas názorů na tuto odlišnou, spornou otázku, jestli mobilní telefony způsobují rakovinu nebo představují značné zdravotní riziko.

Ale co je rakovina?

Možná bude užitečné v tomto kritickém okamžiku přehlédnout označení a pohoršení slova rakovina a soustředit se na tuto háklivou situaci z jiné perspektivy. Z pohledu kvantové fyziky se všechno skládá z energií. Všechno buď získává, nebo ztrácí energii. Z holistického pohledu se ztrácení nebo získávání energie může porovnat s procesem stárnutí a mládnutí.

Mládnutí je synonymem negativní entropie. Negativní entropie je posun systému směrem k pořádku, k harmonii čili k rovnováze. Považujeme to za proces mládnutí. Pozitivní entropie je pólovým protikladem popisujícím směr systému k chaosu, nemoci nebo nepořádku. Je to proces stárnutí. Z holistické perspektivy se předpokládá, že skoro každá nemoc nebo porucha má své kořeny v energetickém vyčerpání nebo nerovnováze. Rakovina přichází z dlouhodobého energetického vyčerpání (pozitivní entropie). Toto je proces entropie. Toto je stárnutí specifické žlázy nebo orgánu, který nepochybně ovlivňuje celkový systém.

Z energetické perspektivy

je rakovina nebo jiná nemoc narůstající entropický proces. Jakýkoliv systém, který prochází entropií delší dobu, přijde přirozeně do stádia vyčerpání, jehož výsledkem je chaos, nepořádek, choroba nebo smrt.

Z holistické perspektivy


Zůstává otázka mobilních telefonů ve spojení s rakovinou sporná. Rakovina je vedlejším produktem, který je nevyhnutelně způsobený entropií. A proto by otázka měla znít: „Mohou mobilní telefony způsobit entropii?“ Podle jednoho experta na entropii Dr. Gabriela Cousense² je odpovědí důrazné ano!

Výzkum Dr. Gabriela Cousense

Pro tento výzkumný projekt vybral Dr. Cousens prototyp EMT (zkušební svalový přístroj) vyvinutý Dr. Burylem Panem Ph³ a použil ho na všechna svoje měření. „EMT je schopný změřit individuální snížení nebo zvýšení odolnosti svalů“, tvrdí Dr. Payne (Na obrázku vidíte aktuální model).

Zvýšení v EMT snímání reprezentuje účinek negativní entropie. Snížení v EMT reprezentuje entropickou reakci. EMT je jedinečný v tom, že je ovládaný testovacím jedincem. To odstraňuje subjektivitu výzkumníka. Během testovacího procesu použil každý z testovaných svůj vlastní mobilní telefon. Každý jednotlivec byl vyhodnocený dvakrát nebo třikrát na základě důležitosti výsledků. První ETM testování bylo získané na formulaci základní křivky. Dále jednotlivec, používající svůj vlastní mobilní telefon, zavolal a vedl obvyklou konverzaci. Mobilní telefon byl umístěný buď na levé nebo na pravé straně hlavy, podle preferencí jedince. Dr. Cousens pak získal druhé EMT měření po více než 2 minutové telefonní konverzaci. Druhé měření při porovnání se základní křivkou jedince ukázalo, jestli konverzace s mobilním telefonem měla entropický účinek nebo účinek negativně entropický. Jestliže druhé měření prokázalo entropickou reakci, umístil Dr. Cousens Tachyonizovaný telefonní Mikro Disk na baterii mobilního telefonu jedince. (Tachyonizovaný telefonní Mikro Disk je údajně nástrojem negativní entropie, schopným zharmonizovat elektromagnetická pole4). Osoba ještě jednou uskutečnila telefonní konverzaci ve více než 2 minutovém intervalu. Během této konverzace bylo získáno třetí EMT měření. I toto měření bylo porovnáno se základní křivkou.

 

Dr. Cousens systematicky otestoval 186 osob

Měření základní křivky byla získána jako první. Druhé měření odhalilo, že 90% jedinců zaznamenalo značné bioenergetické vyčerpání (entropii) během jejich telefonního rozhovoru s vlastním mobilním telefonem. Toto jasně objasňuje, že mobilní telefony opravdu zvyšují entropii. Po umístění Tachyonizovaného telefonního Mikro Disku na mobilní telefon jedince bylo zaznamenáno třetí měření. U 100% ze všech osob při znovutestování bylo zjištěné značné bioenergetické zvýšení, které převýšilo základní křivku. Podle důkazů Dr. Cousense jsou Tachyonizované telefonní Mikro Disky jediným z materiálů, které testoval a který zvrátil entropické účinky na testovaných jedincích. Je zajímavé poznamenat, že 7% osob nebylo jejich mobilními telefony ovlivněno a 3% zaznamenala značný bioenergetický nárůst, když se svými mobilními telefony telefonovali. Dr. Cousens tvrdí, že tato 3% jsou při jeho výzkumech stálá (konzistentní), že určité procento populace zažívá to, čemu on říká energetický zvrat. Pro tyto jedince fungují nejtypičtější terapie na jejich organizmu obráceně.

Závěrem Dr. Cousense je, že mobilní telefony mají entropický účinek na většinu lidí. Tvrdí, že nejlepší způsob, jak se vyvarovat biologickému vyčerpání, které tyto přístroje způsobují, je přestat je používat. Když však nemůžete žít bez mobilního telefonu, musíte se vyvarovat jejich entropickému působení. Podle osobního názoru Dr. Cousense jsou Tachyonizované telefonní Mikro Disky nejlepším řešením, dostupným pro harmonizaci a odstranění elektromagnetických polí, které mobilní telefony vytvářejí.

Nálezy Dr. Cousense týkající se mobilních telefonů a jejich účinků na biologické systémy jasně odpovídají na otázku entropie. Mobilní telefony mají pro většinu lidí entropický účinek na jejich systém. To znamená, že vyčerpávají bioenergii a vytvářejí chaos v organizmu uživatele. Nálezy Dr. Cousense také poskytují osvědčené řešení na problém s entropií.

Závěr:

Nynější spory týkající se toho, jestli mobilní telefony způsobují rakovinou, budou pravděpodobně pokračovat. Současný výzkum jasně ukazuje, že hlavní zájem bychom měli směřovat ne na to, jestli mobilní telefony způsobují rakovinu, ale na to, že mobilní telefony předčasně vyčerpávají naše energetické struktury a tím nás činí náchylnějšími k nemocem, nepořádku a chaosu.

Je dostatečné množství důkazů, které jasně naznačují důvody, proč bychom měli být znepokojení. Naneštěstí praktické řešení nabízené většinou výzkumníků, je omezit se vystavování mobilním telefonům. V tomto moderním světě, kdy se každý snaží udělat víc v kratší době, nevypadá toto řešení slibně. A jaké jsou možnosti těchto nových technologií? Jsme odsouzení na odstranění technologie jinou technologií? Je pravda, že žijeme v technické době a že naše posedlost technologií se zvyšuje. Proto jediné řešení je buď pomocí technologie, nebo její absencí. Vyřeší technické korporace správně jejich vlastní problém? Člověk by si myslel, že zodpovědní vůdci se spolehlivě rozhodnou pro své vlastní zákazníky. Jednoduché, rychlé řešení se zdá být extrémně nepravděpodobné vzhledem k tomu, že většina studií, které ukazují bezpečnost mobilních telefonů, jsou podporované speciálními zájmovými skupinami, které jsou často financované samotným finančním tepem tohoto průmyslu.

Možná nastal čas pro znepokojené jedince, aby vzali věci do vlastních rukou. Udělat to znamená být proaktivní. Někteří lidé pravidelně konzumují organickou potravu i napříč tomu, že potravinový průmysl tvrdí, že herbicidy a pesticidy jsou bezpečné. Někteří lidé pijí filtrovanou vodu nebo vodu z láhví ikdyž městské samosprávy tvrdí že voda, která vytéká z našich kohoutků, je bezpečná. Naštěstí nyní máme hloubkové studie jako například výzkum Dr. Gabriela Cousense. Tyto studie nám objasňují technologické řešení, které znepokojení jedinci mohou použít, aby se chránili pře zářením z mobilních telefonů i přes tvrzení výrobců, že toto záření je bezpečné. Náchylnost je trendem už od dob DDT. Konec konců je to naše budoucnost a budoucnost dětí našich dětí, která je tu v sázce. Proaktivní směr se jeví jako nejrozumnější směr. Nejlepším řešením je zatím limitování našeho osobního vystavování se, stejně jako zahrnutí řešení dokázaných výzkumem, kterými jsou Tachyonizované telefonní Mikro Disky.

Zdroje
1. Dr. Ronald B. Herberman, ředitel Centra pro výzkum rakoviny v Pittzburgu
2. Gabriel Cousens, M.D., M.D. (H), www.treeoflife.nu/gabrielshanti.html
3 .Buryl Payne PhD, autor knihy Magnetické tělo, Vydáno: Psychophysics ISBN:0962856991
4. Advanced Tachyon Technologies International 480 Tesconi Circle, Santa Rosa, Ca. 95401

Další příspěvky autora: michelllin


Články ve stejných kategoriích:

Ze zahraničí   Zdravotní riziko   Zdraví   Záření   Zajímavosti   Zajímavé články   Vliv na zdraví člověka   Telefon   Rakovina   Negativní dopad na zdraví   Naše zdraví   Mobilní telefony   Mobilní telefon   Konspirace  


Kategorie Zdravotní riziko


Očkování proti chřipce může být smrtelnéOčkování proti chřipce může být smrtelné
Neurologické problémy způsobené poškozením nervů po očkování proti chřipce jsou poměrně častou nežádoucí komplikací.


Kategorie Zajímavosti


Hit internetu: Chlupaté jednodílné plavkyHit internetu: Chlupaté jednodílné plavky
Budou tyto plavky hitem také na plážích?
20 nejzásadnějších a nejpovedenějších fotek SpaceX20 nejzásadnějších a nejpovedenějších fotek SpaceX
Ve SpaceX udělali výběr top 124 fotek. My z nich vybrali nej 20. A přidali zajímavá videa.
Jaká je celková hmotnost všeho, co člověk vyrobil?Jaká je celková hmotnost všeho, co člověk vyrobil?
Vědci se pokusili odhadnout, kolik toho člověk na Zemi vytvořil a přetvořil.Slovenská slova, kterým mladí Češi nerozumíSlovenská slova, kterým mladí Češi nerozumí
K žádnému jinému národu světa nemáme blíže. Kus společné historie, kultura a chtělo by se říci i velmi podobný jazyk. Mladí Češi ale slovenštině obvykle nerozumí.Jak na ranní vstávání?Jak na ranní vstávání?
ABECEDA PODNIKÁNÍ Vám radí vstávat brzy. Protože tak uděláte více práce. A snáze dosáhnete úspěchu. Je však možné si ranní vstávání osvojit, či je vrozené?Československé krásy - Vaše fotogalerieČeskoslovenské krásy - Vaše fotogalerie
Nové: Tvořte s námi fotogalerii krás Česka a Slovenska. Vaše fotografie můžete zasílat na email internetweekcz@gmail.com13 snových symbolů13 snových symbolů
Moderní psychologie vychází z toho, že sny vypovídají o vaší osobě. Následující článek vysvětluje 13 častých snových motivů.Petr Chobot o andském šamanismuPetr Chobot o andském šamanismu
Šamanské poznání z And je pozoruhodné v oblasti léčení, práce s energií, při poznání minulých životů i smyslu života současného.
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí