internetWEEK.cz menu TOPlist

Jak rozpoznat lhaní?

Jak rozpoznat lhaní?

Existuje řada signálů, které podle většiny lidí naznačují, že někdo lže. Víte, které to jsou?

 

Jak rozpoznat lhaní?

Porozumění výrazu obličeje se uplatňuje při odhalování lhaní a klamání. Součástí klamání je konflikt mezi spontánními a strojenými výrazy. Člověk má jisté pocity, ale nechce, aby se o nich okolí dozvědělo. Děti dokážou klamat teprve tehdy, jakmile se naučí používat strojené výrazy a zastírat jimi své skutečné pocity. Zkušení a motivovaní lháři kromě toho vycházejí ze svých znalostí praktické psychologie a předstírají jisté věci – u malých dětí samozřejmě nepředpokládáme, že by v tom byly zběhlé.


Existuje řada signálů, které podle většiny lidí naznačují, že někdo lže:

 

Vyhýbavý pohled (člověk se vyhýbá pohledu do očí a často mění postavení těla), přeřeknutí a méně úsměvů. Problém spočívá v tom, že lidé, kteří se snaží oklamat své okolí, o těchto obecných signálech dobře vědí a velmi pečlivě kontrolují své chování. Člověk, který je odhodlaný ke lhaní, tedy bude záměrně udržovat oční kontakt a ovládat pohyby své hlavy i těla. Cennějšími ukazateli klamu jsou rozšíření zornic, méně časté mrkání, zblednutí pokožky, výše posazený hlas a odmlky v řeči. Při lhaní obvykle pociťujeme úzkost. Musíme se také soustředit, abychom se nepodřekli. Některé ze spolehlivých signálů tedy odrážejí úzkost, jiné zase soustředění. Další důležitou známkou klamání jsou asymetrické a afektované výrazy ve tváři, které nejsou v souladu se slovy nebo ostatními tělesnými pohyby mluvčího. Je to spolehlivým signálem toho, že výraz ve tváři mluvčího není spontánním odrazem jeho skutečných pocitů, ale že je záměrně předstíraný. Někdy také zahlédneme velmi krátké záblesky spontánního výrazu.

Dospělí dokážou zachytit některé známky podvádění (například váhání a zadrhávání v řeči), ale jiné významné signály jim často unikají (například méně časté mrkání). Rozpoznat, kdy druhý člověk lže, je celkově vzato mnohem těžší, než se lidé domnívají. Jedna studie prokázala, že celníci nebyli při rozpoznávání pašeráků o nic lepší než laici, neboť měli sklon nesprávně si vysvětlit neverbální známky podvádění.

 

Lhaní je u šestiletých až osmiletých dětí poměrně běžné. Výzkumy jsou často založeny na tom, co o lhaní říkají rodiče a učitelé. Chování může být problematické a je obecně častější u chlapců než u dívek. Může být spojeno i s dalším nepřístojným chováním, přestože v jistém věku lže v určitých situacích většina dětí. Zdá se však, že dokážeme docela dobře posoudit, kdy děti mluví pravdu, ale méně dobře odhadneme, kdy jsou neupřímné. Patrně to souvisí s problémy, které mají dospělí při odhalování neupřímnosti u jiných dospělých ? řídí se například nesprávnými signály. Introvertní nebo stydlivé děti budou častěji mylně nařčeny z neupřímnosti, částečně také proto, že se méně často dívají do očí.

Psychologové vždy měli za to, že děti nejsou schopny záměrného klamání (kdy skutečně mají v úmyslu podvést druhého člověka), dokud si kolem čtvrtého roku neosvojí teorii mysli. Psychologové se domnívali, že pokud děti užívaly klamavé jednání před čtvrtým rokem, nebylo to ani tak úmyslné podvádění jako spíše zkusmé používání strategií, jimiž chtěly dosáhnout svého cíle. Dítě se například metodou pokusů a omylů naučí, že pokud na otázku, zda něco provedlo, odpoví já to nebyl, výsledek je příznivější než po odpovědi to jsem udělal já. Popsaná situace může vzniknout, aniž by se dítě úmyslně snažilo podvádět své okolí. Výzkumy z poslední doby však ukazují, že jsme možná podceňovali dětské schopnosti. Ukázalo se, že již ve věku dva a půl roku dokážou děti rozmanitě, přizpůsobivě a složitě podvádět, takže je těžké připisovat tyto podvody slepému učení.

Starší děti jsou však lepší než mladší, ať už jde o samo podvádění, nebo o jeho rozpoznání u druhých. Šestileté a starší děti se lépe dokážou vžít do postavení druhého člověka, a proto si také jasněji uvědomují, jaké signály sleduje pozorovatel, pokud je chce přistihnout při lhaní. V tomto věku také začínají chápat některé nuance neverbální komunikace. Proto bychom měli očekávat, že dokážou lépe zastírat lhaní a podvádění. Naproti tomu mladší děti vypadají při lhaní nervózně, protože ještě nedokážou tak přesvědčivě potlačit známky úzkosti. S věkem děti také postupně rozvíjejí schopnost ovládat pohyby obličejových svalů. V jedné studii srovnávali badatelé pětileté, devítileté a třináctileté děti a zjistili, že starší děti byly mnohem přesvědčivější při nasazování různých výrazů než mladší děti.

Kdo chce být dobrým lhářem, potřebuje jistou dovednost při ovládání obličeje měl by například ovládat svůj pohled a vypadat upřímně a uvolněně. Celkově vzato je pro nás přijatelnější ovládat výrazy tváře než jiné známky emocí, jež se projevují spíše pohybem jiných částí těla. Ekman a Friesen (1969) provedli studii, při níž filmovali depresivní pacientku při setkání se skupinou lékařů a psychiatrů. Žena se pokoušela přesvědčit je, že se cítí lépe a že je připravena na propuštění z nemocnice a návrat domů. Badatelé potom ukázali záznam jiným lidem a požádali je, aby posoudili pacientčin emoční stav pouze na základě toho, co viděli a slyšeli na záznamu. Někteří pozorovatelé sledovali pouze záznam ženiny tváře, jiní viděli celé tělo. Zjistili, že její emoční stav lze posoudit přesněji spíše ze záznamu zachycujícího celé tělo než ze záznamu, který ukazoval jen tvář. Pozorovatelé, kteří viděli celkový záznam, usoudili, že žena je emočně nevyrovnaná, napjatá a není připravená na odchod domů. Naproti tomu pozorovatelé, kteří viděli jen pacientčinu tvář, se domnívali, že je srdečná, přátelská a mohla by být propuštěna z nemocnice. Záznam zachycující celé tělo ukázal řadu gest, jež jsou obvykle spojována s emočním neklidem a rozčilením. Pacientka však mnohem lépe kontrolovala obličej a kvůli tomu vypadala klidně.

Kdo chce odhalit klamání, měl by se dívat na signály obličeje i těla. Nejspolehlivější ukazatele klamání se kromě toho mění s věkem dítěte. Jakmile děti dosáhnou jistého věku, stejně jako dospělí podvodníci vědí, jak ovládat jisté aspekty svého chování.

Zdroj: Doherty - Sneddon - Neverbální komunikace dětí, nakladatelství Portál

Další příspěvky autora: michelllin


Články ve stejných kategoriích:

Lež   Podvod   Lhář   Lháři   Mimika   Výraz   Obličej   Signály   Ovládání obličeje   Klamání  


Kategorie Lež


Pravda a ležPravda a lež
Pravda je vydávána za ctnost, lež pak za nectnost. Je tomu skutečně tak?


Kategorie Podvod


Ocean X team objevil jen čedičový polštář!Ocean X team objevil jen čedičový polštář!
Tajemný objekt na dně Baltského moře měl být potopeným UFO, starověkou stavbou nebo základnou nacistů, rušící elektronické přístroje. Hodně povyku pro nic a teď ticho. Byl to podvod?Soutěže na Facebooku jsou podvod, vždy!Soutěže na Facebooku jsou podvod, vždy!
Zúčastnili jste se na Facebooku nějaké soutěže? Pokud ano, pak jste naletěli úmyslnému či neúmyslnému podvodu.Skleněné pyramidy na dně Bermudského trojúhelníku? Skleněné pyramidy na dně Bermudského trojúhelníku?
U pobřeží Kuby leží v hlubinách velké město s pyramidami. Struktury připomínající lidské stavby nalezl podmořský robot. Epochální objev je ale zřejmě jenom další hoax.Pravidelný výdělek na ruletě? NesmyslPravidelný výdělek na ruletě? Nesmysl
Nový trend v internetové reklamě představují návody, jak pravidelně vyhrávat vysoké částky na elektronické ruletě v internetových kasinech. Všechny bez výjimky však představují jen jeden model zvaný Martingale. Jak daleko to s ním lze dotáhnout?Poradcům své finance raději nesvěřujtePoradcům své finance raději nesvěřujte
Už to zažil asi každý. Telefonát, kde se na druhém konci někdo rozvykládá, že vám chce pomoct ušetřit, vytvořit celoživotní finanční plán a zajistit vás do budoucnosti. Stačí na chvíli se s dotyčným setkat. Jít na schůzku či nejít?Pozor na cestu do finančních pekelPozor na cestu do finančních pekel
Čím víc houstne atmosféra v naší společnosti, čím víc se zdražuje, čím víc se lidé dostávají do finanční beznaděje, tím víc se kolem nás rojí moře podvodníků, kteří se snaží urvat kousek toho mála, co lidem zůstal.Pozor na podvodné číslo, nepřijímat hovory!Pozor na podvodné číslo, nepřijímat hovory!
Pozor! Číslo telefonu 420 477 100 111 nepřijímat hovory!!!! Zvednutím Vás někdo sprostě a drze okrade o 100Kč....Co skrývají záhadné kovové kodexy?Co skrývají záhadné kovové kodexy?
Zpočátku se psalo o nálezu jordánských kodexů jako o unikátním objevu, který by svým významem mohl předstihnout slavné svitky od Mrtvého moře.Rozhovor na téma: Jak se chovají farmaceutické firmyRozhovor na téma: Jak se chovají farmaceutické firmy
Přečtěte si rozhovor s bývalým generálním ředitelem farmaceutické firmy. Zaručeně se dozvíte mnoho zajímavých informací.Největší podvod 20-tého století - Přistání američanů na MěsíciNejvětší podvod 20-tého století - Přistání američanů na Měsíci
Důkazy o tom, že takzvané "přistání" na Měsíci je kompletně padělané v nějakém filmovém studiu a že je to jenom obyčejné divadelní představení pro poslušné "krysy", které chtěly vlády US a Sovětského svazu držet v domění, že na Měsíci přistáli.
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí