internetWEEK.cz menu TOPlist

Nostradamova proroctví

Nostradamova proroctví

Zatímco vědci se Nostradamovým proroctvím smějí, hodně lidí je jeho knihami fascinováno......Ale co když měl Nostradamus pravdu?

 

Nostradamova proroctví

Vyplnily se opravdu Nostradamovy věštby?


Lidé byli odjakživa fascinováni budoucností. Už v pradávných kulturách věštci hráli důležitou úlohu. Rozvíjela se astrologie, numerologie a podobné záležitosti, které někteří lidé považují za vědy, jiní za prachsprostý podvod.

Zatímco dnešní prognostické ústavy pracují s konkrétními podklady a jejich odhady mají svou váhu, ve středověku se předpovídání budoucnosti rovnalo hádání z křišťálové koule. Dnešní prognostici jsou vzdělaní lidé, což se o středověkých hadačích z budoucnosti obvykle říci nedalo.


Asi nejznámějším středověkým „prognostikem“ byl Michel de Nostre-Dame, známý jako Nostradamus. Žil ve Francii v 16. století a už během svého života si získal značnou popularitu, a to i ve vládních kruzích. Nostradamus ale nebyl nějaký hlupák, byl to vystudovaný lékař a věnoval se i filosofii.


Své předpovědi sepsal do deseti knih, které nazval Centurie. Předpovídá zde vývoj lidské civilizace od roku 1555 až do roku 3797, kdy má přijít definitivní zánik světa, a celkem obratně v nich mlží. Zatímco vědci se Nostradamovým proroctvím smějí, hodně lidí je jeho knihami okouzleno.


Vykládat Nostradamova proroctví je navíc nesmírně obtížné, jsou psána těžkým jazykem, který je plný jinotajů a metafor. Autor v něm střídá hned několik jazyků – francouzštinu, latinu, italštinu a řečtinu. Přesto se řada lidí o výklad usilovně snaží. Nelze se jim divit, lze tak snadno získat popularitu a užít si svých 15 minut slávy.  Každopádně, každý výklad Nostradamových textů je více než krkolomný. A kdo jim chce uvěřit, ten si vždy nějakou tu berličku najde, zvlášť když už ví, jak ta která historická událost skutečně proběhla.

Podívejme se nyní podrobněji na některé Nostradamovy předpovědi a zkusme je porovnat s historickou realitou.

Předpověď:Nostradamus předpověděl do všech podrobností smrt francouzského krále Jindřicha II. Nostradamus v metafoře píše o dvou lvech, kteří se utkají v zápase. Mladý lev při něm starému vypíchne oko a zraněný sok posléze umře v krutých bolestech.

Skutečnost: Právě touto předpovědí získal Nostradamus značný věhlas. Až takový, že byl povolán ke královskému dvoru. Jindřich II. byl při jednom z rytířských turnajů skutečně smrtelně zraněn, když mu třísky z kopí jeho soupeře vnikly do oka. Deset dní do osudném souboji král umírá. Byl oním zraněným lvem opravdu myšlen král?

Předpověď: Nostradamus předpověděl, že francouzský vědec Pasteur objeví svět mikroorganismů.

Skutečnost: Vyznat se v Nostradamově jazyku je práce skutečně pro otrlé. Jeho čtyřverší jsou nejednoznačná a dají se vykládat různými způsoby, často i protichůdnými (například říšský ministr propagandy Joseph Goebbels interpretoval některá proroctví jako předzvěst porážky spojeneckých vojsk). Jméno Pasteur se v jeho předpovědích skutečně objevuje. Jenže ve francouzštině lze pojem „pasteur“ přeložit i termínem pastor nebo protestantský kněz.

Předpověď Nostradama:Nostradamus předpověděl Hitlerovo narození. Na svět prý přijde velikán, který bude bránit zem mezi Vislou a Dunajem. Traduje se celá legenda o tom, jak přesně předpověděl Nostradamus postavu Adolfa Hitlera. Je to ovšem jako vždy. Není to tak horké, ale zdá se, že něco přesto souhlasí. Příslušné čtyřverší praví :

“V srdci západní Evropy asi,
dítko se zrodí lidem ubohým.
Východní země, ohromné masy,
poblouzní řečnickým uměním svým.“ 3.35

Tady to ale trochu skřípe. Řečnickým uměním pobláznil Áda své vlastní Němce, na východ působil výhradně svými tanky a letadly. Nebo že by měl Nostradamus na mysli prvotní důvěru, kterou vzbudil Hitler u Rusů do té míry, že s ním Stalin uzavřel onen pověstný pakt “Ribbentrop-Molotov“? Inu, kdo ví.

Zmíněná “nostradamovsko-hitlerovská legenda“ ovšem též praví, že v Nostradamových textech se objevuje i přímo Hitlerovo jméno. Přesněji řečeno, nekritičtí vykladači je tam nalezli. Kritičtí naproti tomu tvrdí, že jde o svévolné a neopodstatněné překroucení jména “Hister“, tedy řeky, která je přítokem Dunaje a nalezla i jisté místo v nějaké Nostradamově předpovědi.

S Hitlerem, alespoň jak se domnívají někteří vykladači, souvisí ještě jedno z Nostradamových šestiverší:

“Šest set, patnáct, a pak dvacet ještě,
dámy skon, proud ohnivého deště.
Země ty všechny bolestně dusí.
Flandry i Anglie mezi nimi:
Sousedy tak sužovány svými,
že do války nutně vstoupit musí.“ Šestiverší 54

Toto šestiverší je údajně předpovědí útoku Německa na Británii a Holandsko za druhé světové války. Matematicky detektivní práci vykladačů lze pak shrnout zhruba takto:

Předpokládejme, že “skon dámy“ znamená kapitulaci Francie v červnu 1940, čísla šest set a patnáct počet měsíců a číslo dvacet dny. Odečteme-li nyní od června 1940 těch 615 měsíců a 20 dní, dostaneme se do dubna 1889. A pozor – to je měsíc a rok Hitlerova narození!

Je známo i několik dalších podobných šestiverší vztahujících se k určitým událostem druhé světové války, z nichž lze podobně “jednoduchým“ způsobem vždy odvodit dobu führerových narozenin.

Proč právě toto mají být měsíce a tamto dny (a ne naopak, anebo třeba roky), proč je nutno je odčítat a ne přičítat nebo třeba násobit dejme tomu číslem 54 (pořadové číslo šestiverší), ví sám Bůh. Nicméně téma Hitler ještě pokračuje:

“Antikrist ukáže brzy moc svou.
Boj potrvá mu dvacet sedm let.
Povstalci mrtví, či v exilu jsou.
Krví, mrtvolami poset je svět.“ 8.77

Bezpochyby působivé a pravděpodobně vypadající. Vykladači k tomu skromně dodávají, že to téměř platí, neboť od vstupu Adolfa Hitlera do NSDAP v roce 1919 až do jeho smrti roku 1945 uplynulo 26 let.

Skutečnost: Odmysleme si slovo velikán, pro nacisty jím Hitler byl, ale pro většinu rozumně smýšlejících lidí je to zločinec. Hitler rozhodně nikoho nebránil, naopak trpěl až chorobnou touhou dobývat a ničit (ne nadarmo se v jedné nacistické písni zpívalo „všechno roztřískáme“).  A podíváme-li se na mapu, mezi Vislou a Dunajem leží nynější Česká republika. Pokud použijeme ironii, tak Hitler zřejmě chtěl tuto zem natolik ochraňovat, že zde preventivně zřídil protektorát.


Předpověď: Nostradamus předpověděl II. světovou válku. V knize Centurie III.  píše, že anglický lid se pokryje krví, a během následujících 290 let dojde v království Albionu k sedmi zásadním změnám. Poté vypukne zásadní konflikt.

Skutečnost: Vyznavači Nostradama tvrdí, že oním pokrytím krví nelze rozumět nic jiného než popravu vladaře
. Jediným popraveným anglickým vladařem byl v roce 1649 král Karel I.. Rok 1939 (1649 + 290 = 1939) byl skutečně začátkem druhé světové války. Přesnost předpovědi je překvapující. Jenže myslel Nostradamus svým veršem skutečně královu popravu? Kdo chce věřit, ten uvěří….

Předpověď: Nostradamus předpověděl i III. světovou válku. Měla se odehrát mezi roky 1980 až 1995. Na jedné straně měla stát Evropa, USA a Rusko, na straně druhé arabský svět podporovaný Čínou.

Skutečnost: Ve zmiňovaném období nebyla o válečné konflikty nouze, bojovalo se v Afghánistánu, na středním východě i v Africe. Ale globální konflikt se nekonal, naopak skončila studená válka. Zmíněné rozložení sil však není nereálné. Vyznavači Nostradama jsou v současnosti přesvědčeni, že došlo k chybě ve výpočtech a onen globální konflikt nás teprve čeká.

Předpověď: Nostradamus předpověděl teroristické útoky na New York a Washington 11. září 2001.

Skutečnost: Po 11. září se zájem o Nostradamova proroctví podstatně zvýšil. Je to dáno zřejmě zvýšeným zájmem o mysticismus, který se v západní společnosti projevuje. Každopádně citace oné prognózy o zhroucení dvou věží v centru pevniny, které se objevily i na internetu, byly většinou podvrhem, v lepším případě pak kompilací několika Nostradamových veršů, které spolu v originálním textu nijak nesouvisejí.

Další příspěvky autora: michelllin


Články ve stejných kategoriích:

článek k zamyšlení   Nostradamus   Proroctví blízké budoucnosti   Věštec Nostradamus   Ostatní  


Kategorie článek k zamyšlení


Peter Russel: Filosofické zamyšlení nad koncem světaPeter Russel: Filosofické zamyšlení nad koncem světa
Vědec střižený duchovnem Peter Russel se zamýšlí nad významem apokalypsy, Kristem a Antikristem.Pohled mayského šamana na západní kulturuPohled mayského šamana na západní kulturu
Mayové jsou nyní tak trochu módní záležitostí. Ale víme o nich něco jiného než, že měli zvláštní kalendář a stavěli na Yucatánu pyramidy? Mayskou duši dobře vylíčil šaman Martin Prechtel.Tip na knihu?Tip na knihu?
Tomuto projektu moc fandím. Je nejenom originální, ale mohl by významně napomoci k tomu, že lidé vypnou své čtečky, e-booky a podobné nástroje moderní doby a oživí opět slávu knižních titulů v jejich klasické papírové podobě.Možná stačí změnit přístup a vypnout televiziMožná stačí změnit přístup a vypnout televizi
Lidi po celém světě začínají dávat politikům najevo, že té špinavé korupce mají dost. Vláda na ně nasadí brutální sílu, tak jako to bylo za totality u nás. Těžkooděnci, kteří mlátí hlava nehlava i ženy jsou ukázkou demokracie.Všichni a všechno se zblázniloVšichni a všechno se zbláznilo
bláznili se lidé. Paradoxně se stáváme obětí vlastního stylu života, ztratili jsme soucit s okolním světem a vnímáme jen vlastní zájmy na úkor lidí a světa jako celku. Vše je pryč, dnes morální žebříček nahradily peníze.Nevěřím na spontánní revoluceNevěřím na spontánní revoluce
Skoro každý den dostávám od čtenářů, nebo sám nacházím odkazy na optimisticky laděné články o obrovských protestech tu ve Španělsku, tu v Řecku, tu na Islandu.Umíme se ještě stydět?Umíme se ještě stydět?
Ředitelé velkých finančních instituci v USA dostali v roce 2008 odměny ve výši téměř 20 miliard dolarů v době, kdy jim stát vypomohl 254 miliardami dolarů.Osud a svobodná vůleOsud a svobodná vůle
Lidé se často ptají, jak poznat, co je jejich "osudem". Mají pocit, že nedělají to, co by měli tady na Zemi dělat a přesto nemají tušení, co by měli dělat. Existuje něco jako osud?12 jednoduchých věcí, jak se připravit na americkou finanční apokalypsu12 jednoduchých věcí, jak se připravit na americkou finanční apokalypsu
V případě kolapsu nebo stavu nouze se regály obchodů vyprázdní velice rychle. Budete odkázáni jen na to, co už budete mít doma. Máte vy a vaše rodina dostatek teplého oblečení, hygienických potřeb a lékařských zásob, které vám vydrží na delší dobu?NudaNuda
Čím jste inteligentnější, tím dřív se začnete nudit; to platí. Ti nejinteligentnější, nejcitlivější a nejtvořivější lidé bývají zároveň i nejotrávenější, protože jedna zkušenost zcela stačí.
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí