internetWEEK.cz menu TOPlist

Projekt Magnet: UFO EXISTUJÍ

Projekt Magnet: UFO EXISTUJÍ

Projekt Magnet byl program kanadského ministerstva dopravy zaměřený na výzkum UFO, založený 2. prosince roku 1950. Kanaďané věřili, že pohon Ufo je založený na magnetizmu. A odhalují, že USA tají poznatky o UFO lépe, než o vodíkové bombě (1950!)...

 

Projekt Magnet: UFO EXISTUJÍ

Hlavním cílem projektu Magnet, který vznikl úsilím rozhlasového inženýra sekce vysílání a měření Wilberta B. Smithe, bylo aplikovat poznatky z oblasti geomagnetismu jako zdroj pohonu vozidel. Smith a jeho kolegové ve vládě věřili, že mimozemské létající objekty, jsouli skutečné, by mohly být klíčem k novému zdroji energie. Smith věřil, že UFO jsou pravděpodobně mimozemského původu a jejich pohon je pravděpodobně založen na magnetismu.

 

Mentální zprávy z vesmíru

Wilbert B. Smith se zajímal o UFO od roku 1947. Na počátku jeho zájmu mohly být jakési "mentální zprávy od lidí z vesmíru", které prý obdržel. Když se v roce 1950 zúčastnil konference rozhlasových inženýrů ve Washingtonu, seznámil se se dvěma knihami o fenoménu UFO. Jedna kniha Behind the Flying Saucers od Franka Scullyho se zabývala létajícím talířem havarovaným v Novém Mexiku, autor The Flying Saucers are Real Donald E. Keyhoe zase obvinil americké vojenské letectvo, že zatajuje informace o UFO.

 

Smith měl svou teorii o tom, jak UFO získávají energii z magnetismu, ale chtěl nejprve důkaz, že jde o skutečné mimozemské stroje, než celé věci věnuje peníze a čas. Kontaktoval proto kanadskou ambasádu a požádal ji, aby provedla šetření v této věci. Hovořil s vojenským přidělencem velvyslanectví s dr. Robertem Sarbacherem, americkým fyzikem a odborníkem na rakety, který byl zároveň konzultantem pro výzkum ministerstva obrany.

 

 

Tajnější než vodíková bomba

Na základě toho rozhovoru s dr. Robertem Sarbacherem Wilbert B. Smith konstatoval, že:

 

  • UFO existují
  • fakta obsažená ve Scullyově knize jsou správná
  • záležitost UFO má v USA vyšší stupeň utajení než vodíková bomba
  • význam pro kanadskou vládu je obrovský
  • malá skupina Američanů v čele s Dr. Vannevar Bushem měla možnost se podívat dovnitř UFO a zjišťovala, jak funguje.
  • Američané zkoumají další aspekty UFO, včetně toho, že se jedná o „psychické jevy"

Setkání se Sarbacherem vedlo k tomu, že Smith začal na DOT prosazovat zřízení agentury na financování výzkumu UFO.

 

Projekt Magnet schválen

Tento vývoj vedl k vytvoření projektu Magnet, který byl oficiálně schválen 2. prosince 1950, a měl dva hlavní cíle:

 

1. Sběr a analýzu vysoce kvalitních údajů a na jejich základě učinit závěry o UFO
2. Aplikovat získaná data v oblasti techniky a technologií.

V červnu 1952 Smith vydal předběžnou zprávu, kde bylo uvedeno, že UFO pravděpodobně pocházejí z inteligentních, mimozemských zdrojů, a téměř jistě používají magnetismus jako pohon. Zpráva z roku 1953 opakovala stejné závěry.

 

Na konci roku 1952 byl v rámci projektu Magnet vypuštěn velký meteorologický balón, k němuž byla připevněna magnéziová hořící světlice, aby se zjistilo, zda bude nahlášen jako UFO. To se nestalo.

 

V dubnu roku 1952 založila kanadská vláda další projekt Second Storey (projekt Druhé patro), který se rovněž zabýval výzkumem UFO a Smith se ho účastnil. Tento projekt zahrnoval skupinu vědců a vojenských důstojníků, kteří se pravidelně scházeli, aby posoudili otázku UFO a doporučili kanadské vládě, jak postupovat.

 

Výzkumné středisko Shirleys Bay

V době pátrání po UFO: http://ufo-joe.tripod.com/gov/shbay.html

 

Na základě svých předběžných zjištění W. B. Smith usiloval o lépe vybavené výzkumné zařízení. V listopadu 1953 projekt Magnet získal základnu pro výzkum UFO s názvem Shirleys Bay podle stejnojmenného místa na řece Ottawě. Základna byla vybavena různými drahými a citlivými přístroji. Smith měl také k dispozici několik zaměstnanců, kteří ale pracovali jen ve svém volném čase.

 

Dne 8. srpna 1954 v 15.01 se odehrálo to, na co výzkumníci dlouho čekali: Přístroje zaznamenaly výrazné gravimetrické odchylky. Kontakt! Personál vyběhl ven, ale viděl jenom mraky, a tak výzkumníci UFO neviděli, i když létající talíře možná právě prolétaly nad jejich hlavami.

 

Neúspěšné akci zveřejnila média. Úředníci DOT ohodnotili únik informací jako nežádoucí a za dva nato byl projekt Magnet oficiálně ukončen. Ministerstvo později oficiálně přiznalo, že projekt zaměřený na UFO trval tři a půl roku, ale nedospěl k jednoznačnému závěru. Ing. Smithovi bylo přesto umožněno, aby pokračoval na základně neoficiálně ve výzkumu v době svého osobního volna na své náklady. A on to využíval až do své smrti v roce 1962.

 

Základna funguje dodnes. http://www.sbrac.org/
http://www.airforce.forces.gc.ca/CFAWC/HowToFindCFAWC%28Ott%29_e.asp

 

Interní memorandum – přísně tajné

Interní memorandum kanadského ministerstva dopravy z 21. listopadu 1950 klasifikovaná jako PŘÍSNĚ TAJNÉ. Vysoký úředník ministerstva, inženýr Wilbert M. Smith, nechal prostřednictvím kanadského velvyslanectví ve Washingtonu provést "diskrétní šetření", aby zjistil, co spojenecká velmoc o UFO skutečně ví. Výsledek byl více než ohromující: text

 

(...)
Věříme, že jsme na stopě něčemu, co by se klidně mohlo ukázat jako zavádění nové technologie. Existence jiné technologie vyplývá ze šetření, která se v současné době provádějí ohledně létajících talířů.

 

Když jsem ve Washingtonu navštívil konferenci Severoamerické rozhlasové rady, vyšly dvě knihy, Behind the Flying Saucers, od Franka Scullyho a The Flying Saucers are Real od Donalda Keyhoeye. Obě knihy pojednávají o pozorování neidentifikovaných objektů, o kterých tvrdí, že jsou mimozemského původu, snad kosmické lodi z jiné planety. Scully tvrdí, že předběžná zkoumání létajícího talíře, který padl do rukou americké vlády, poukazovala na to, že objekt fungoval na základě neznámých magnetických principů. Jeví se mi, že by se naše vlastní práce o geomagnetismu mohly prokázat jako chybějící článek mezi naší technologií a technologií, na jejímž základě jsou talíře zkonstruovány a poháněny. A vycházíme-li z toho, že naše geomagnetické výzkumy jdou tímto směrem, jeví se mi teorie o pohonu létajících talířů jako správná, neboť vysvětluje kvalitativně i kvantitativně všechny pozorované vlastnosti.

 

Zpráva o projektu Magnet

V průběhu posledních pěti let se v archivech vojenského letectva USA, Královského kanadského vojenského letectva, ministerstva dopravy a dalších míst shromáždil povážlivý počet spisů o pozorování UFO. Tyto spisy obsahují zprávy hodnověrných osob o věcech, které viděly na obloze, lokalizovaly na radaru nebo vyfotografovaly. Jsou to zprávy, které napsali v dobré víře normální, čestní lidé, a je jenom málo důvodů, proč pochybovat o jejich pravdivosti. Mnohé zprávy se týkají bezpochyby neobvyklých forem úkazu známých objektů nebo jevů, které jsou zcela normální, avšak mnoho pozorování nelze tak snadno vysvětlit.

 

Projekt Magnet byl v prosinci 1950 zmocněn leteckým velitelem C. P. Edwardsem, náměstkem ministra pro leteckou dopravu, aby provedl detailní studii fenoménu UFO v rámci stávajících zařízení. Vysílací a měřicí sekce oddělení pro telekomunikace dostala příkaz, aby pokračovala pouze s nezbytnou podporou mimoministerských míst, jako jsou Obranný výzkumný výbor a Národní rada pro výzkum.

 

Příloha IV. obsahuje souhrn pozorování z roku 1952, která ministerstvo dopravy zkoumalo. Velmi mnoho obsáhlejších dat se nachází v archivech jiných míst, další se pak shromažďují v průběhu šetření. Není naším úmyslem odvolávat se na analýzu spisů jiných míst, můžeme říci, že pozorování analyzovaná ministerstvem dopravy jsou dost reprezentativní pro pozorování ve všech částech světa. Následující tabulka ukazuje výsledky 25 pozorování, která byla hlášena roku 1952.

 

POVAHA POZOROVÁNÍ --- POČET PŘÍPADŮ --- PRAVDĚPODOBNOST

 

Pravděpodobně meteor --- 4 --- 91%
Pravděpodobně letadlo --- 1 --- 69%
Pravděpodobně balón --- 1 --- 74%
Pravděpodobně světelné návěstí --- 1 --- 64%
Světlý bod na noční obloze, ne hvězda či planeta --- 3 --- 75%
Světlý bod na denní obloze, ne hvězda či planeta --- 1 --- 68%
Svítící kruh --- 1 --- 68%
Zářící kužel --- 1 --- 53%
Okrouhlé nebo elipsovité těleso, denní světlo --- 5 --- 88%
Okrouhlé nebo elipsovité těleso svítící v noci --- 5 --- 90%
Neidentifikovaná světla různého druhu --- 2 --- 77%

CELKOVÝ POČET VHODNÝCH POZOROVÁNÍ --- 25 --- 96%

 

Jak lze vyčíst z výše uvedené tabulky, pravděpodobnost, že svědkové úkazu viděli skutečně meteory, činí ve čtyřech případech, které byly identifikovány jako pravděpodobné meteory, 91%. Jestliže sečteme okrouhlá či elipsovitá tělesa, činí jejich pravděpodobnost v deseti případech pozorování 91%, z čehož můžeme usuzovat, že skutečně bylo pozorováno něco, co odpovídá tomuto popisu.

 

Z prozkoumání těchto zpráv o pozorováních (příloha IV.) lze vyvozovat, že objekty mají tyto signifikantní charakteristiky:

 

Mají průměr 30 metrů a více; mohou dosahovat rychlosti mnoha tisíc kilometrů za hodinu; mohou dosahovat výšek, které vysoce přesahují výšky, v nichž létají letadla či balóny; zdá se, že pro všechny manévry a akce je dostatek energie. Zvážíme-li všechny tyto faktory, je obtížné tento výkon srovnat s možnostmi naší technologie, a pokud technologie některých pozemských národů není mnohem vyspělejší, než je všeobecně známo, se vší pravděpodobností mimozemského původu.

 

Zdá se, jako bychom byli konfrontováni se značnou pravděpodobností s reálnou existencí mimozemských letounů, ať už se hodí do našeho schématu myšlení, nebo ne. Tyto stroje využívají logicky technologii, která má před naší značný náskok. Proto doporučujeme, aby příští krok našeho vyšetřování bylo získat co nejvíce dat o této technologii, měla by pro nás bezpochyby velkou hodnotu.

 

W.B.Smith
vedoucí inženýr
projekt Magnet

 

Zdroje a foto:
http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Magnet
http://www.mysteriesofcanada.com/Canada/project_magnet.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vannevar_Bush
http://www.vlnka.net/zahady/view.php?cisloclanku=2008070037

 

Další příspěvky autora: heartblue


Články ve stejných kategoriích:

Kanada   Mimozemšťané   Konspirace   Konspirační teorie   UFO   Historie  


Kategorie UFO


UFO nad Brémami vyděsilo NěmceUFO nad Brémami vyděsilo Němce
Neidentifikovaný létající objekt si pohrál s policií a způsobil zmatek na letišti. V Brémách bylo UFO pozorováno už v červnu 2013. „Co to k čertu je?!“James E. McDonald: vědec, který se věnoval UFOJames E. McDonald: vědec, který se věnoval UFO
James Edward McDonald (1920-1971) byl americký fyzik a odborník na atmosféru a meteorologii. Během svého života se však více než odbornými články o atmosféře proslavil studováním případů UFO.Kometa století je UFOKometa století je UFO
Kometa ISON není kometa, ale UFO. Na internetu je k dispozici fotka ukazující zvláštní symetrický tvar skrytý uvnitř světelné záře. Existuje i video, na kterém kolem skály obíhají dvě UFO. Vypadá to, že kometa je doprovázena mimozemskou eskortou.UFO na Měsíci, UFO všudeUFO na Měsíci, UFO všude
Již v roce 1971 byl během mise Apolla 15 vyfotografován objekt připomínající vesmírnou mimozemskou loď. Objeven byl až dnes.Whistleblower Edward Snowden varuje před začátkem diktatury pod falešnou vlajkouWhistleblower Edward Snowden varuje před začátkem diktatury pod falešnou vlajkou
Bývalý zaměstnanec CIA a NSA Edward Snowden nevědomky upozornil na tajnou zprávu o UFO a možná i na šarádu s mimozemskou invazí, kterou chystá americká moc. Tvrdí to ufolog, který analyzoval jeho hlas na záznamu interview.UFO u tornáda v OklahoměUFO u tornáda v Oklahomě
Ničivé tornádo v Oklahomě sledovalo několik UFO. Neidentifikované létající objekty Američané pozorovali před i po katastrofě.UFO: Záhadné hučící krabiceUFO: Záhadné hučící krabice
Na oregonském pobřeží v USA se po pozorování UFO objevily kovové kontejnery neznámého původu. Zvláštní je, že krabice vydávají nějaké zvuky a jsou tak těžké, že s nimi nelze pohnout.Pošlete na své město flotilu mimozemských lodí!Pošlete na své město flotilu mimozemských lodí!
Máte mobil s operačním systémem Android? Pak můžete na své město poslat flotilu mimozemských lodí a vše zdokumentovat na videu.Čeljabinsk: Meteorit sestřelilo UFO!Čeljabinsk: Meteorit sestřelilo UFO!
Čeljabinský meteor možná vejde do dějin nejen kvůli své velikosti. Vypadá to, že padající vesmírný objekt byl roztříštěn mysteriózním zásahem.Na falešné záběry UFO naletěli lidé více, než si mysleliNa falešné záběry UFO naletěli lidé více, než si mysleli
Režisér Aristomenis Tsirbas si tak trochu udělal legraci z uživatelů Youtube a zveřejnil zajímavé video, zachycující UFO na kalifornském nebi.
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí