internetWEEK.cz menu TOPlist

Kauza ProMoPro a podivné toky pěněz ze státního rozpočtu

Kauza ProMoPro a podivné toky pěněz ze státního rozpočtu

V září 2008 uzavřel Úřad vlády smlouvu bez výběrového řízení s firmou ProMoPro na technické zajištění předsednictví. Za tuto akci odpovídal Alexandr Vondra. Smlouvy podepisoval šéf úřadu vlády Jan Novák. Úřad vyplatil firmě ProMoPro 525 milionů.

 

Kauza ProMoPro a podivné toky pěněz ze státního rozpočtu

V září 2008 uzavřel Úřad vlády smlouvu bez výběrového řízení s firmou ProMoPro na technické zajištění při předsednictví v EU. Za předsednictví odpovídal tehdejší vicepremiér Alexandr Vondra. Smlouvy podepisoval šéf úřadu vlády Jan Novák. Úřad vyplatil firmě ProMoPro 525 milionů. Ministerstvo financí poté zmapovalo "nestandardní toky" peněz. ProMoPro odeslalo 378 milionů firmě NWDC; ta později přeposlala 135 milionů do Rakouska na účet anonymní firmy. Přístup k účtu měl Libor Veverka, který podniká s majiteli ProMoPro, manželi Veselými. Firma NWDC poslala dalších 60 milionů na účet firmy Boreno Consulting; z toho 45 milionů šlo k anonymní firmě do zahraničí. Podle ministra financí mohla být zakázka předražena až o 241 milionů korun.

 

Fakta a mýty o ProMoPro

Vyjděme z faktů, které nelze zpochybnit.


Fakt číslo 1.

Tím je odeslání celkové částky 525 milionů korun v období od 23. 1. 2009 do 17. 12. 2009 z bankovního účtu Úřadu vlády na bankovní účet společnosti ProMoPro s r. o.
Co z toho vyplývá? Hodně peněz, zajisté. Šlo o předraženou a potenciálně korupční zakázku? To je hypotéza, o jejíž pravdivosti nelze rozhodnout bez hlubšího zkoumání předmětu zakázky. Pouze odborný posudek by mohl přinést odpověď. A nebo rozhodnutí protikorupčního útvaru Policie ČR.


Fakt číslo 2.

Do 7. ledna 2010 bylo odesláno celkem 44,76 milionu korun na soukromé účty manželů Jaroslava a Mileny Veselých, majitelů společnosti ProMoPro.
O čem to vypovídá? Majitel či spolumajitel firmy dostávají občas podíly na zisku, což je dokonale legální, pakliže zisk byl řádně zdaněn. Ale mohlo jít i o jinou transakci, například o splátku půjčky. Definitivní odpověď by mohl přinést pouze audit. Audit i právní posudek pouze prokázaly, že Úřad vlády vystavil firmě Promopro v podstatě bianco šek. Navíc konstatovaly, že smlouva je natolik obecná, a to včetně předmětu plnění, že neumožňuje účinnou obranu Úřadu vlády.


Fakt číslo 3.

Během roku 2009 bylo převedeno 378,43 milionu korun z účtu společnosti ProMoPro na účet firmy NWDC Company s r. o. Tato společnost byla subdodavatelem, což u tak velké zakázky nepřekvapí. Jestli subdodavatel dodával za přiměřenou cenu, je opět otázkou, na niž nelze odpovědět „z fleku“.


Fakt číslo 4.

Od února do prosince 2009 byla převedena z účtu NWDC v deseti platbách částka 134,73 milionu korun na účet vedený v Rakousku, který patřil společnosti Deeside Service Solutions Ltd se sídlem v Londýně. Tato společnost není příliš průhledná: vlastnická struktura je neznámá, ředitelem je kdosi z Karibiku, předmět podnikání je vágně definován a ke všemu byla nedávno přejmenována. Co to znamená? Nic. Podobných společností existují desítky tisíc. Většinou slouží k daňové optimalizaci, což je legální, anebo k daňovým únikům, což již legální není.


Fakt číslo 5.

Dispoziční právo k účtu společnosti Deeside Service Solutions Ltd v Rakousku má občan České republiky Ing. Libor Veverka, který se podle výpisů z obchodního rejstříku musí znát s Jaroslavem Veselým z ProMoPra. Můžeme tedy triumfálně zvolat – kruh se uzavírá, korupční jednání dokázáno!? Ale kdepak. Co jsme zatím viděli, stačí maximálně k podezření z daňového úniku. To sice není bez zajímavosti, ale nic zatím nepoukazuje na korupci na Úřadu vlády.

 

Ale Libor Veverka, který má dispoziční právo k rakouským účtům souvisejícím s případem údajně předražené státní zakázky pro firmu ProMoPro při českém předsednictví EU, pracoval v minulosti pro ministra obrany Alexandra Vondru (ODS). Veverka v letech 2001 a 2002 podřízeným vládního zmocněnce pro summit NATO, a tím byl právě Vondra. Na rakouských účtech skončilo asi 135 milionů korun z půlmiliardové zakázky, Rakousko je kvůli podezření z praní špinavých peněz zablokovalo.Bohužel finančně-analytický útvar ministerstva financí opustil pevnou půdu faktů a pustil se do sčítání hrušek s jablky. Analytici metodicky chybně sečetli částky vyplacené manželům Veselým, dále účetní zisk ProMoPra a částku poslanou na účty Deeside. Tak dospěli k názoru, že „není zřejmé, jaké plnění získal stát za cca 240 milionů korun z celkové platby 525 milionů korun“.

Ale proboha! NWDC měla v roce 2009 tržby ve výši 567 milionů – není tedy vůbec jasné, zdali oněch 134 milionů poslaných do Rakouska pocházelo z českého předsednictví, neboť peníze nemají mašličku. V případě zisku ProMoPra a výplaty manželů Veselých mohlo jít o dvojí započtení stejných peněz.
Tím však příběh nekončí. Naopak začíná.

 

Fakt číslo 6.

Podle zákona o praní špinavých peněz je povinná osoba (zejména banka) povinna oznámit podezřelý obchod do pěti kalendářních dnů ode dne zjištění. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je třeba oznámit obchod okamžitě.

A kdy oznámila banka podezřelý obchod? Transakce proběhly v období od 23. ledna 2009 do 7. ledna 2010. Nicméně hlášení z Komerční banky je ze dne 26. října 2010. Namísto pěti dnů šlo o 292 kalendářních dnů – pěkné zpoždění, proč k němu asi došlo? Nejde náhodou o správní delikt s hrozbou pokuty až do pěti milionů?


Fakt číslo 7.


Ne, protože nešlo o podezřelý obchod. Banky tento druh transakcí nehlásí, protože převod z účtu firmy na účty majitelů není podle zákona proti praní špinavých peněz podezřelá transakce – a protože převod na účet do Rakouska není podezřelá transakce. Rakousko není na seznamu rizikových zemí. Komerční banka tedy – alespoň podle informací, které jsou veřejně známé – nahlásila s devítiměsíčním zpožděním jako podezřelou transakci, která ve skutečnosti nebyla podezřelá.


Pak je tu fakt číslo 8.

Peníze ani po dvou letech nebyly čerpány z rakouských účtů. To je vlastně indicie proti hypotéze o korupci – kdyby k ní došlo, byly by dávno čerpány.


A konečně fakt číslo 9.


Nedlouho před hlášením Komerční banky začíná ministerstvo obrany pod vedením ministra Vondry vyšetřovat podezřelé armádní zakázky. A nyní by bylo možné vyvozovat další hypotézy, ale to přenecháme jiným...

 

Další zajímavosti o ProMoPro

Společnost NWDC, která inkasovala od firmy ProMoPro za technické zajišťování českého předsednictví 378 miliónů, z nichž 135 miliónů skončilo podezřele na termínovaných účtech v Rakousku a dalších 70 miliónů v lesnické firmě KOM-Forest CZ. Jak a čím se lesnická firma podílela při pronájmu audiovizuální techniky, zůstává stále záhadou.

 

Miroslav Kalousek sdělil redaktorům ČT24 při nedávné reportáži, že sice pomáhal vyjednat vyšší rozpočet pro pořádání předsednictví, ale že za správu finančních prostředků zodpovídá správce kapitol - tedy ministerstvo. Ano, je to pravda. Záhadou ale zůstává, proč se Kalousek nezajímal o to, na co a kam půjdou tyto finance. Každý rozumný člověk se i při malé půjčce ve výši 5000,- Kč (i když půjčuje svému známému) zeptá, k čemu jsou tyto peníze třeba. Proč se tedy takto neptal ministr financí při přidělování částky ve výši 500 miliónů?

 

Bývalý šéf Úřadu vlády Jan Novák i dosud nejmenovaný svědek, který již na policii vypovídal, uvedli, že Vondra osobně intervenoval za urychlení podpisu smlouvy a sám Nováka ubezpečoval, že je vše v pořádku. To, že Vondra o chystané smlouvě pro ProMoPro dobře věděl, potvrdil i bývalý šéf antimonopolního úřadu Martin Pecina. O smlouvě s Promoprem nic nevěděl. A i několik dalších svědků potvrdilo, že Vondra o smlouvě informován byl. I ve spisové vložce k referátníku této smlouvy je uvedeno, že je Vondrovi dávána na vědomí. Jeho náměstkyně Jana Hendrichová potvrdila, že byl o všem pravidelně informován.

 

Proč byla zvolena právě firma ProMoPro? Protože jako jediná firma byla schopna zakázku plnit. Lež. Na trhu je hned několik firem, některé i větší než ProMoPro, které potvrzují, že o zakázku měly zájem, a že by její plnění s přehledem zvládly.

 

Jak dokládají reportéři ČT24 z reportáže v pořadu Reportéři ČT, firma Deeside Service Solutions Ltd se sídlem v Londýně vlastně ani žádné sídlo nemá - samozřejmě , že to není trestné, ale jen málokterá firma s velkým obratem nedisponuje vlastním kamenným sídlem firmy (= málokterá = žádná). Jak navíc můžete v reportáži vidět, také na adrese KOM-Forest CZ byste danou firmu hledali marně. A stejně tak jsou najednou všichni lidé z vedení skoupí na slovo. Sekretářky a lidé, co pro tyto firmy pracují, jsou už evidentně vycvičené, aby raději nedávali žádné kontakty na jednatele firmy. Proč asi? Můžete přemýšlet, proč asi někdo zakládá či zakládal takové firmy.

 

K některým faktům faktům se vyjádřila i firma ProMoPro zde. Nechť každý posoudí, kde leží pravda. Ve zprávě od ProMoPro je napsáno, že o korupci se rozhodně nejedná, jinak by peníze již z účtu dávno zmizely (nebo je spíš nikdo nestihnul převést jinam, přece jenom není sranda "legálně vyvést peníze ve výši několika desítek miliónů). Možná by stálo za zmínku dodat, že i sami právní experti, kteří zkoumali smlouvy uzavřené s firmou ProMoPro přiznávají, že smlouvy se tváří, jako by byly napsány účelově pro vylákání peněz ze státního rozpočtu. Poukázali na fakt, že firma ProMoPro mohla defacto čerpat neomezené množství financí, že je velice zvláštní, že s tak nevýhodnou smlouvou přišlo právě ministerstvo - běžná praxe přeci je, že takovou smlouvu by mohla firma ProMoPro předložit, ale kontrolní orgán by ji měl ihned zamítnou a navrhnout ji přepracovat. Proč však velice velkorysou smlouvu nabízí stát? Experti tvrdí, že jsou možné dvě varianty - buď smlouvu někdo připravil velice nedbale nebo ji někdo schválně připravil nedbale. Zatím to vypadá spíše na tu druhou variantu.

 

 

Překvapivé zjištění - za největší problém naší země považují Češi jednoznačně korupci....

 

....a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Druhým velkým problémem je podle nich touha politiků po moci a penězích. Více jak čtyři pětiny domácí populace jsou však navíc toho názoru, že v souvislosti s rozsáhlou korupcí ve státní správě je již ohrožena i samotná demokracie a mínění, že Česko je vyspělou demokracií, pak sdílí pouze necelá pětina domácí populace. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Sanep. Proč tomu tak asi je? Že by kvůli podobným kauzám, které čas od času vyplynou na povrch?

Další příspěvky autora: michelllin


Články ve stejných kategoriích:

Z domova   Zajímavosti   Vondra   Vláda   Promopro   Kauza Promopro   Kalousek   Ing. Libor Veverka   Fakta Promopro   Deeside Service Solutions Ltd  


Kategorie Zajímavosti


Hit internetu: Chlupaté jednodílné plavkyHit internetu: Chlupaté jednodílné plavky
Budou tyto plavky hitem také na plážích?
20 nejzásadnějších a nejpovedenějších fotek SpaceX20 nejzásadnějších a nejpovedenějších fotek SpaceX
Ve SpaceX udělali výběr top 124 fotek. My z nich vybrali nej 20. A přidali zajímavá videa.
Jaká je celková hmotnost všeho, co člověk vyrobil?Jaká je celková hmotnost všeho, co člověk vyrobil?
Vědci se pokusili odhadnout, kolik toho člověk na Zemi vytvořil a přetvořil.Slovenská slova, kterým mladí Češi nerozumíSlovenská slova, kterým mladí Češi nerozumí
K žádnému jinému národu světa nemáme blíže. Kus společné historie, kultura a chtělo by se říci i velmi podobný jazyk. Mladí Češi ale slovenštině obvykle nerozumí.Jak na ranní vstávání?Jak na ranní vstávání?
ABECEDA PODNIKÁNÍ Vám radí vstávat brzy. Protože tak uděláte více práce. A snáze dosáhnete úspěchu. Je však možné si ranní vstávání osvojit, či je vrozené?Československé krásy - Vaše fotogalerieČeskoslovenské krásy - Vaše fotogalerie
Nové: Tvořte s námi fotogalerii krás Česka a Slovenska. Vaše fotografie můžete zasílat na email internetweekcz@gmail.com13 snových symbolů13 snových symbolů
Moderní psychologie vychází z toho, že sny vypovídají o vaší osobě. Následující článek vysvětluje 13 častých snových motivů.Petr Chobot o andském šamanismuPetr Chobot o andském šamanismu
Šamanské poznání z And je pozoruhodné v oblasti léčení, práce s energií, při poznání minulých životů i smyslu života současného.


Kategorie Zajímavosti


Hit internetu: Chlupaté jednodílné plavkyHit internetu: Chlupaté jednodílné plavky
Budou tyto plavky hitem také na plážích?
20 nejzásadnějších a nejpovedenějších fotek SpaceX20 nejzásadnějších a nejpovedenějších fotek SpaceX
Ve SpaceX udělali výběr top 124 fotek. My z nich vybrali nej 20. A přidali zajímavá videa.
Jaká je celková hmotnost všeho, co člověk vyrobil?Jaká je celková hmotnost všeho, co člověk vyrobil?
Vědci se pokusili odhadnout, kolik toho člověk na Zemi vytvořil a přetvořil.Slovenská slova, kterým mladí Češi nerozumíSlovenská slova, kterým mladí Češi nerozumí
K žádnému jinému národu světa nemáme blíže. Kus společné historie, kultura a chtělo by se říci i velmi podobný jazyk. Mladí Češi ale slovenštině obvykle nerozumí.Jak na ranní vstávání?Jak na ranní vstávání?
ABECEDA PODNIKÁNÍ Vám radí vstávat brzy. Protože tak uděláte více práce. A snáze dosáhnete úspěchu. Je však možné si ranní vstávání osvojit, či je vrozené?Československé krásy - Vaše fotogalerieČeskoslovenské krásy - Vaše fotogalerie
Nové: Tvořte s námi fotogalerii krás Česka a Slovenska. Vaše fotografie můžete zasílat na email internetweekcz@gmail.com13 snových symbolů13 snových symbolů
Moderní psychologie vychází z toho, že sny vypovídají o vaší osobě. Následující článek vysvětluje 13 častých snových motivů.Petr Chobot o andském šamanismuPetr Chobot o andském šamanismu
Šamanské poznání z And je pozoruhodné v oblasti léčení, práce s energií, při poznání minulých životů i smyslu života současného.
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí