internetWEEK.cz menu TOPlist

Recenze: Anitu Moorjani vyléčila smrt

Recenze: Anitu Moorjani vyléčila smrt

Světový bestseller Anity Moorjani přináší nejen její pohled za dveře smrti a zázračné uzdravení z rakoviny, ale v neposlední řadě i její filosofii, ke které se díky utrpení a setkání se smrtí propracovala.

 

Recenze: Anitu Moorjani vyléčila smrt

V českém překladu vychází další zajímavá kniha z oblasti zážitků blízké smrti (NDE) od Indky Anity Moorjani pod názvem „Musela jsem zemřít“ (Dying To Be Me: My Journey from Cancer, to Near Death, to True Healing).

 

„Srdce vaší ženy sice pořád bije, ale už ji nemůžeme zachránit. Je pozdě,“ řekla jejímu manželovi lékařka. Anita byla v kómatu, ale všechno velmi dobře vnímala – prožívala právě to, co mnoho jiných umírajících lidí - její vědomí opustilo fyzické tělo a vše sledovalo. Šlo o prožitek vystoupení z těla. „Ostrost mých vjemů byla intenzivnější…zdálo se, že prostě všechno vím a všechno chápu – nejen to, co se kolem mě odehrává, ale také to, co všichni kolem cítí.“ Diví se: „O kom to ta doktorka mluví? Nikdy v životě jsem se necítila líp! A proč máma a Danny vypadají tak vyděšeně? Já jsem v pořádku, opravdu, maminko, je mi dobře!“ Tak začalo její umírání – lépe řečeno oddělení duše a těla – a to byl jenom začátek velkolepé odyssey.

 

Anita Moorjani: Unikátní případ

V Indce Anitě Moorjani, která vyrostla v Hongkongu, se spojuje hned několik darů. Za prvé přežila svou smrt poté, co se u ní rozvinula do posledního stádia rakovina. Potom měla zážitky blízké smrti (NDE) a tyto její prožitky jsou pozoruhodné. Za třetí se zázračně uzdravila – její zhoubná rakovina po návratu z NDE zmizela tak rychle, až tím byli onkologové ohromeni. Další předností jejího případu je to, že lékaře zaujal, takže nezapadl v zapomnění a existují důkazy, že se opravdu stal. Je dobrá spisovatelka a nebojí se své názory prezentovat na veřejnosti. A konečně - dokázala své zážitky zpracovat v ucelenou nauku, která osvětluje, co se vlastně stalo. Vysvětluje, proč onemocněla a proč se vyléčila a také prezentuje svou filosofii života, která by se v dřívějších časech možná stala novým náboženstvím nebo by byla integrována do nějaké existujícího náboženství.

 

Že je Anita Moorjani unikátní případ, potvrzuje i Near Death Experience Research Foundation, organizace, která se na fenomén NDE specializuje.

 

V roce 2006 poté, co bojovala 4 roky s rakovinou a zkolabovaly jí orgány, byla převezena na specializovanou kliniku, kde lékaři oznámili příbuzným, že umírá a do rána nevydrží. Bylo 2. února roku 2006, když se vědomí odpoutalo od těla v kómatu a Anita začala prožívat to, co obyčejně lidé v NDE prožívají - vystoupila z těla, její vědomí se jakoby zvětšilo, začalo projevovat určité „jasnovidné“ schopnosti, stalo se autonomní a vnímalo mnohem lépe, než když bylo připoutáno k tělu. A potom opustila tento svět. Odešla do míst, která jedni nazývají onen svět nebo nebe, a druzí vše považují za halucinace umírajícího mozku.

 

Co NDE předcházelo

Anita je pro české čtenáře exotická žena – vyrůstala v tradiční indické rodině v prostředí britské kolonie - čínského Hongkongu, kde se mísí Východ a Západ. Ale jinak nám je docela srozumitelná. V britské škole se od ní ostatní děti odtahovaly, protože byla „jiná“. Dospěla v emancipovanou ženu, která chtěla uniknout indické tradici – žít samostatně, vybrat si životního partnera podle sebe, pracovat a poznávat svět. Velkou lásku svého života našla a vzali se. Ale po nějaké době onemocněla na rakovinu, které se bála, protože na ni zemřel její otec i nejlepší kamarádka. Chtěla se zachránit pomocí alternativního léčení, zkoušela všechno možné, ale po 4 letech rakovina propukla s celou svou destruktivní silou. V bezvědomí byla převezena do nemocnice, protože jí tělesné orgány vypovídaly službu.

 

Na onom světě

Anita prožívala vystoupení vědomí z těla tak jako mnoho jiných lidí: necítila bolest, od těla byla zcela oddělena, sensuálně vnímala, co se děje nejen na místě, ale také široko daleko. Cítila emoce svých blízkých jako své vlastní. A potom ji něco táhlo pryč. Odpoutala se od světa dole. Pochopila, že člověk neumírá se svým tělem. Cítila se najednou zdravá a uvědomovala si, že „všechno je dokonalé a vyvíjí se podle plánu, který je daleko větší tapiserie života, v níž se všechna vlákna navzájem prolínají.“ Stejně jako mnozí jiní lidé v NDE necítila žádný vztah ke svému tělu. „Já jsem se cítila svobodně, uvolněně a velkolepě!“

 

Anitu minuly některé věci, které jsou považovány u NDE za klasické – průchod temným tunelem ke světlu, setkání s Ježíšem nebo retrospektiva vlastního života, o očistci nebo peklu nemluvě. Ale jako mnoho jiných s odpoutáním se od Země pocítila bezbřehou, bezpodmínečnou lásku. „Obklopilo mě cosi, co můžu popsat jen jako absolutní a velkolepou bezpodmínečnou lásku. Neměla jsem pocit, že jsem fyzicky někde jinde – spíš jako bych se probudila. Možná jsem konečně procitla ze zlého snu. Má duše si konečně uvědomovala svou velkolepost!“

 

Potom – jako jiní – Anita potkává své mrtvé příbuzné – otce a svou nejlepší kamarádku Soni, kteří oba zemřeli na rakovinu. Jejich komunikace probíhá beze slov, své blízké nevidí, ale vnímá.

 

Tím ale NDE nekončí, dostává se například k informacím, které se týkají času. Je překvapena tím, že na onom světě čas neplyne lineárně, ale jakoby minulost, přítomnost a budoucnost probíhaly současně. Vidí své vlastní „simultánní životy“. Domyslí si, že to, čemu říkáme reinkarnace nebo minulé životy je vlastně lidský způsob chápání a vysvětlení tohoto jevu. Tento její zážitek docela dobře zapadá do konceptu, že lidé jsou „multidimenzionální bytosti“, který v poslední době získává mnoho příznivců.

 

Setkání s Bohem

Anita se v NDE sice nesetkala se Světelnou bytostí, kterou někteří lidé nazývají Ježíš, jiní Krišna nebo Buddha, ale vnímá Božství a dokonce s ním splyne. I to je zajímavé, protože někteří lidé tam vnímají nadále svou oddělenost od Boha. Anita vnímala, že „Bůh není bytost, ale stav bytí“ a že „se stala tímto stavem bytí“, proto se jí tam dostává všemožných informací a poznání na Zemi nedostupného. Díky tomu tam dokonale porozumí fungování vesmíru, a svému předchozímu života, vnímá každý detail příjemný i nepříjemný jako nutnou součást své existence, pochopí i příčinu své nemoci a utrpení.

 

„Uvědomila jsem si, že jsme všichni propojení. Vnímala jsem celý vesmír jako živý a naplněný vědomím, že zahrnuje celou přírodu a veškerý život. Všechno patří k nekonečnému celku. Všichni jsme fazety této jednoty – tvoříme jednotu a každý z nás ovlivňuje celek.“

 

Všechny tyto informace, vhledy a zážitky tvoří kostru její současné filosofie či náboženství. Čtenáře esoterických knížek, mystiky a jogíny i další cestovatele po duchovních stezkách to příliš nepřekvapí, ale přece je Anitino svědectví pozoruhodné tím, jak zapadá do současného stavu poznání a že přichází právě nyní.

 

Probuzení ze smrti

Jako hodně jiných duší se ani ona nechtěla vrátit do svého zuboženého těla, nechtěla už žít na Zemi. V jednu chvíli jí otec řekl, že když bude dál pokračovat, její tělo zemře. Musí se vrátit hned. Anita se nejprve vrátit nechtěla. Rozhodla se pro návrat, až když si uvědomila, že se po návratu na Zem úplně vyléčí, a to velmi rychle, během několika dnů. Dole na ni čekali milující manžel a její rodina a tomu neodolala.

 

A tak k úžasu lékařů se k ránu probírá k vědomí a vítá se s manželem a příbuznými. Zůstává v nemocnici a její poznání z onoho světa se potvrzuje – tělo se neuvěřitelnou rychlostí léčí, rakovina ustupuje. Rakovinné nádory velikosti citronu v celém těle začaly mizet, lékaři řekli, že „orgány začaly zázračně fungovat“, a zmizely také otevřené rány na celém těle.

 

Život po smrti

Anita Moorjani dobře rozuměla tomu, čemu doktoři nerozuměli. A nedivila se ani, když po testech lékaři nenašli po rakovině ani stopy. Věděla proč. Díky tomu, že svůj příběh zveřejnila, se o ni začal zajímat vydavatel její knihy. V roce 2011 měla veřejnou přednášku v Dubaji a vnímala při ní, že její slova posluchače v sálu léčí. Potom přišla nabídka na vydání knihy. V roce 2012 kniha vyšla v USA.

 

Proč se právě Anitě Moorjani dostalo takové výsady, že se mohla spojit s Božstvím, to nevíme. Možná odměna za její trápení. Pozoruhodné je, jak její prožitky z onoho světa zapadají do komplexu jiných esoterických informací, kterých je plný internet a esoterická literatura. Také ladí se zážitky jiných lidí, kteří prožili blízkost smrti. V mnohém říká o NDE totéž co dr. Eben Alexander, i když se jejich příběhy v detailech liší.

 

Další NDE

Nicméně Moorjaniové NDE není ničím novým. Podobné mystické prožitky jednoty lidstva popsal už v roce 1982 například Mellen-Thomas Benedict: „Všichni máme vyšší já nebo část nadduše naší bytosti, kanál. Všechna vyšší já jsou spojena jako jedna bytost. Všichni lidé jsou spojeni jako jedna bytost.“ I Benedict zažil podobné mystické vjemy a léčivost Světla: „Byla to ta nejkrásnější věc, kterou jsem kdy viděl. Bylo to jako všechna láska, kterou jste kdy chtěli, byl to ten druh lásky, která léčí, uzdravuje, regeneruje. Byl jsem připraven v tu chvíli jít. Pak se světlo změnilo na nejnádhernější věc, kterou jsem kdy viděl: mandalu lidských duší na této planetě S údivem jsem zjistil, že v žádné duši neexistuje žádné zlo. Lidé mohou dělat strašlivé věci kvůli nevědomosti a nedostatku, ale žádná duše není zlá. "Co všichni lidé hledají – co je vyživuje – je láska,“ řeklo mi světlo. „Co lidi deformuje je nedostatek lásky.“

 

Benedict o Bohu a podstatě člověka: „Být lidskou částí Boha je nejfantastičtější dar. Je to požehnání, které přesahuje naše nejdivočejší názory. Každý z nás je požehnáním pro planetu.“

 

České příběhy NDE

Pro zážitky z umírání ale není nutné chodit do Ameriky. Martina Staňková zpracovala ve své diplomové práci NDE několika obyvatel ČR, kteří prošli zážitky blízké smrti za komunistické éry, před vydáním knihy „Život po životě“. Jejich vzpomínky jsou si velmi podobné a v podstatě se neliší od prožitků cizinců. Tři muži a dvě ženy popisují vystoupení z těla, zklidnění, odchod tunelem do jiné dimenze (nebe), setkání se Světlem (Bohem), zážitek „vševědoucnosti“, pohled do budoucnosti, setkání s příbuznými, pokyn, že se mohou vrátit (který není povinný, je to volba) a po oživení zcela jiný pohled na život i na smrt.

 

„Mám vědecký důkaz, že posmrtný život existuje,“ říká americký neurochirurg, který přežil klinickou smrt. Dostal se v kómatu do světa, který považuje za nebe... | Eben Alexander: Nebe existuje >>>

 

Anita Moorjani dnes přednáší a vypráví lidem o svém poznání z onoho světa, seznamuje je se svou filosofií sebepřijetí a bezpodmínečné lásky, která může být nejen léčivým prostředkem, ale také součástí nového nastupujícího paradigmatu lidstva. I když to zní zatím ve světě znepřátelených zemí, terorismu a válek, ničení životního prostředí a vykořisťování slabých zatím velmi nepravděpodobně.

 

Zdroje:
Anita Moorjani: Musela jsem zemřít. Knižní klub 2013
Martina Staňková: Prožitek blízké smrti. 2010
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread976575/pg1
http://internetweek.cz/nde-near-death-experience/anita-moorjani-fascinujici-vypoved-o-tom-co-je-po-smrti

 

Další příspěvky autora: heartblue


Články ve stejných kategoriích:

Smrt   NDE   Recenze  


Kategorie NDE


NDE v 18. století a dnesNDE v 18. století a dnes
Lékař Pierre-Jean de Monchaux odborně popsal jako první Evropan případ související se zážitkem blízké smrti již v roce 1740. Tyto zážitky ze stavu bezvědomí nebo klinické smrti mohou zásadně proměnit vnímání světa.Taťjana  Bělousová vstala z mrtvýchTaťjana Bělousová vstala z mrtvých
Ukrajinka oživla po třech dnech klinické smrti. To je jen jedna část neuvěřitelného života komunistky, která konvertovala ke křesťanství v SSSR. Ve své výpovědi vydává šokující svědectví o životě v komunistické říši.Zážitky blízké smrti amerických vojákůZážitky blízké smrti amerických vojáků
Mysteriózní odchod z tohoto světa nebo vystoupení z těla zažilo v boji mnoho vojáků, ale málokdo o tom mluví. Neradi vzpomínají na hrůzy války, ale jejich příběhy jsou velmi zajímavé.Co je to Bůh?Co je to Bůh?
Bůh je jedna z největších lidských idejí. Už dlouho patří k tomu, kvůli čemu se lidé zabíjejí. Ale představy o bohu, bozích a božství jsou nespočetné.Prožitky sdílené smrti nabourávají vědecké vysvětlení NDEProžitky sdílené smrti nabourávají vědecké vysvětlení NDE
Shared-death experience je fenomén, který zkoumal Raymond Moody. Lidé, kteří jsou v přítomnosti umírající osoby, mají někdy zvláštní vjemy deformovaného prostoru, vidí světelný tunel nebo mají pocit, že se vznášejí.Recenze: Dr. Alexander v nebi Recenze: Dr. Alexander v nebi
Recenze českého vydání kontroverzní knihy „Důkazu nebe“ od dr. Ebena Alexandera. Česky kniha vyšla pod názvem „Jaký je život po životě“.Příběh NDE: Setkání s BohemPříběh NDE: Setkání s Bohem
Mickey Robinson byl profesionální parašutista, žil šťastný život, ale potom přišel smolný den, jeho letadlo se zřítilo a on se ocitl na pokraji smrti. V jedné chvíli jeho duše odcestovala na onen svět.NDE by mohla vysvětlit kvantová fyzikaNDE by mohla vysvětlit kvantová fyzika
Někteří teoretičtí fyzici se domnívají, že duše čili vědomí je součástí struktury vědomí od vzniku Univerza. Vědomí funguje jako program kvantového počítače a může objasnit zážitky blízké smrti…Zamyšlení nad pokusem, který ne/vysvětlil NDEZamyšlení nad pokusem, který ne/vysvětlil NDE
Vědci odhalili tajemství prožitků klinické smrti, volala nedávno média. Zpráva o pokusu s umírajícími potkany, jejichž mozky po zastavení srdce, vykázaly na 30 sekund enormní aktivitu, získala velkou publicitu. Posmrtný život je vyvrácen, konstatujíChceme do nebe?Chceme do nebe?
Nebe je vytoužený sen věřících, ale pro skeptiky je to pověra a nesmysl. Na počátku konceptu nebe mohly být zážitky umírajících či astrální cesty pravěkých šamanů.
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí