internetWEEK.cz menu TOPlist

Církevní restituce: největší tunel v dějinách země?

Církevní restituce: největší tunel v dějinách země?

O prsa koalice protlačila sněmovnou zákon na restituce církvím. Přes nesouhlas opozice a většiny obyvatel. Tady nejde o víru, ale o peníze a majetky. A příliš nejasností...

 

Církevní restituce: největší tunel v dějinách země?

Ministryně kultury Alena Hanáková, nestraník za TOP09 řekla, že když majetek církvím nevrátí parlament, stejně to udělá soud: "Tento stát se v roce 1991 zákonem zavázal, že historický církevní majetek vypořádá, ale dosud tak neučinil. Pokud se skutečně hlásíme k hodnotám právního státu, musí být naše povinnost jasná," prohlásila Hanáková.

 

Lesy, pole a další nemovitý majetek v hodnotě 75 miliard korun by měl stát podle vládou schválené dohody se 17 církvemi a náboženskými společnostmi vydat do pěti let. A i přes to další roky hradit mzdy duchovním. Finanční část vyrovnání by stát vyplácel příštích třicet let. Dohodnutou částku 59 miliard korun ještě zvýší inflace. Celkově se mluví o 150 miliardách, což jistě není poslední číslo.

 

Má tato nebo jiná vláda právo vyřešit takto nejasnou a spornou věc? A nechat nás platit dalších 30 let? Když soudy mohou rozhodnout jinak?

S právním státem souhlasím. Navíc nároky církví svazují ruce městům a obcím po celé zemi. Církevní restituce je nutné vyřešit. Proto ať rozhodne soud a ne politici! Navíc těsnou většinou a bez podpory občanů! Soud již v minulosti rozhodoval a nebyla to vůbec jednoduchá věc.

 

Vždyť jak dlouho se táhla soudní bitva o Chrám svatého Víta na Pražském hradě? S tucty dílčích a zcela protichůdných rozsudků! A který nakonec Nejvyšší soud přiřkl státu! Proto si vůbec netroufám hodnotit, zda církve mají nebo nemají právo k nějakému majetku. Zda jim bylo ukřivděno či nikoliv. Troufnou si na to naši politici? Bez odpovědnosti za svá rozhodnutí snad.

 

Majetky církví řešil stát ještě před Gottwaldovým velkým únorem 48. V roce 1919 za Tomáše Masaryka pozemkovou reformou, která byla revidována v roce 1947.

 

V historii církev bohatla nebo chudla úměrně svému vlivu

Vždy záleželo na vládcích země, nakolik se chtěli o víru opírat při svém panování. A podle toho církvi dávali nebo brali. Vliv i majetky. Největšího rozmachu tak církev dosahovala za Karla IV. a Přemysla Otakara II. Naopak chudla v dobách husitských bouří, za císaře Josefa II. a za komunistů. Jaký vliv má a má mít církev dnes? Měl by tomu v historických souvislostech odpovídat i majetek?

 

V souvislostech s událostmi kolem nás jedině soud nebo referendum

Souvislostmi myslím politické zemětřesení na Slovensku, kde mají občané potvrzené, co si dávno mysleli. Politici jsou uplacení investiční skupinou Penta. Tou samou Pentou, která podniká i u nás. A jen blázen si může pořád dokola myslet, že jinak. Pouze v případě prodeje zkrachovalé Sazky v bitvě kmotrů zřejmě někdo jiný Pentu přeplatil.

 

Je ještě někdo tak naivní, aby si myslel, že ze zmiňovaného tajného seznamu majetků již dopředu není lobbisty domluveno, co se za kolik prodá nebo pronajme? A komu za směšné kolik? To by musel být spadlík z Marsu...

 

V souvislostech je potřeba zmínit také neúplatnost naší justiční mafie, nicméně rozhodnutí soudu má a bude mít vždy větší váhu, než o pár hlasů protlačený zákon.

 

Je také potřeba vidět, jak bylo zacházeno s ostatními restituenty. Kteří museli často pod cenou prodávat své nároky. Kamarádům těch, co rozhodovali. Jinak neměli šanci. Navrhované vyrovnání je zvýhodněním jediné skupiny, kterou tvoří z 98% jediná církev. Zákon tak zvýhodňuje jeden subjekt na úkor statisíců dalších. Prakticky bez možnosti toto rozhodnutí v budoucnosti změnit, ať vyplave na povrch jakákoliv černota.

 

Lenka Procházková podala trestní oznámení

Spisovatelka, bývalá disidentka a signatářka Charty 77 v této věci podala trestní oznámení na kardinála Dominika Duku a další neznámé pachatele, pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže ve stádiu pokusu. Na tiskové konferenci k tomu uvedla: "Jsem spisovatelka a vadí mi, jak se v této zemi zachází se slovy. Údajně jde o narovnání vztahu s církvemi, ale toto není narovnání, ale shrbení státu. Přímo ohnutí!"

 

Lenka Procházková - církevní restituce - tisková konference

 

Další volání po referendu

Myslím, že trefně situaci popsalo Hnutí za přímou demokracii, které vyzývá k referendu. Cituji:

 

"Hnutí za přímou demokracii nesouhlasí s rozhodnutím vládní koalice o církevních restitucích a požaduje k této otázce celostátní referendum.

Vládní trojkoalice rozhodla o církevních restitucích. Není žádným tajemstvím, že jde hlavně o majetek církve římskokatolické (katolické). Předán má být majetek ve výši 75 miliard korun, ostatní ve formě finanční náhrady, po započtení úroků mezi 78 až 96 miliardami, celkem více jak 150 miliard.

Samotný akt stejně jako způsob jeho projednání považujeme za skandální! Vláda není ani schopna konkrétně určit, o jaký majetek se jedná. Právní spornost nároku římskokatolické církve se již stala předmětem řady žalob. Jako první je to žaloba bývalé disidenty, signatářky Charty 77, Lenky Procházkové.

Podporujeme tuto a všechny další podobné žaloby. Doufáme, že přispějí k vyjasnění právní stránky věci.

Avšak chceme se vyjádřit k dosud opomíjené stránce církevních restitucí, a to stránce morální ve vztahu k římskokatolické církvi.

Tato církev zde po staletí uplatňovala totalitní moc a ve spolupráci s mocí feudální si vynucovala absolutní poslušnost poddaných, a to pod nejkrutějšími tresty. Tato církev byla dlouhou dobu naprostým odpůrcem demokracie a lidských práv a její vlastní hierarchické mocenské uspořádání vyjadřuje tento odpor ke svobodě a občanské rovnosti až do současnosti.

Nelze přehlédnout, že k akumulaci nesmírného bohatství přispěla v rozhodující míře právě bezohledně uplatňovaná absolutní moc. Nemalá část církevního majetku vznikla v důsledku konfiskací majetku jinověrců po porážce českého stavovského povstání a v důsledku následných inkvizičních procesů s těmi, kteří nestačili či vůbec neměli možnost zemi opustit.

Vzhledem ke všem zločinům, jichž se římskokatolická církev vůči lidem této země dopustila, je ona dlužníkem občanů! I když ztracené životy a prožitá utrpení není možné přepočítávat na peníze a majetek.

Vyslovujeme silné podezření, že vládní koalice se v restitucích církevního majetku snaží obnovit ideologickou dominanci římskokatolické církve. Tato dominance má sloužit jako modernější verze historického sňatku trůnu a oltáře, tj. jako ospravedlnění vlády kapitalistické „společenské elity“ nad většinou společnosti.

Jak samotná církevní hierarchie, tak její ideové působení je v rozporu se základními hodnotami demokracie a jsou proto s ní neslučitelné.

Vláda a vládní koalice, s naprostou menšinovou podporou veřejnosti, nemají právo samostatně rozhodovat o tak závažné otázce.

Toto právo mají jen přímo občané samotní v celostátním referendu!

Jakákoliv jiná forma rozhodnutí je a bude nelegitimní a není možné ji považovat za morálně závaznou pro občany této země. Občanům proto zůstává právo ji v celostátním referendu přehodnotit při nejbližší možné příležitosti. Tato příležitost jistě nastane v okamžiku, kdy si občané vybojují skutečnou svobodu a skutečnou demokracii, po níž volali v listopadu 1989."


 

A svůj boj proti tzv. církevním restitucím nekončí!

Aktualizace 10.8.2012:
Hnutí za přímou demokracii se obrátilo na všechny poslance a poslankyně otevřeným dopisem, v němž je upozorňuje, že drtivá většina občanů ČR je proti takto navrženému vyrovnání s církvemi a požadují o zákoně referendum. V dopise HzPD vyzývá poslance, aby hlasovali v zájmu lidu této země.

HzPD v současné době shromažďuje odpovědi poslanců, které hodlá později vhodnou formou zveřejnit. „Naším cílem je“, prohlásil mluvčí HzPD Milan Valach, „aby si každý občan udělal obrázek o svém poslanci, o tom jak hájí jeho zájmy“.

 

Snad nic dosud tolik nerozdělovalo společnost

Aktualizace 15.8.2012: Když kolega Snaut napsal článek ke kontroverzní kampani ČSSD Vládní církve a církevní vláda, strhla se pod ním nevídaná diskuse. Vždyť na které jiné téma čtyři redaktoři jediného webu mají potřebu si mezi sebou cosi vysvětlovat slohovými pracemi v komentářích?

Doporučuji. Myslím, že se tím z tohoto článku stal jeden z nejucelenějších zdrojů názorů a informací na celém internetu... http://internetweek.cz/domova/vladni-cirkve-a-cirkevni-vlada >>>

 

Systém je špatný

Volební systém v naší zemi je špatný. Nezměnily na tom nic naše preferenční hlasy. A nezmění na tom nic snaha VV o vrácení se do politické hry prosazením přímé volby prezidenta. Nejasný vítěz voleb, slabý mandát a neodpovědnost za rozhodnutí. Nic, co by zemi mohlo dostat vpřed. Jen koryta a přehazování viny jeden na druhého. A kameny nelétají, protože bez viny není nikdo. Stejně, jako ve většině zemí Evropské unie.

 

Jsme už zralí na přímou demokracii? Ne. Zatím jen hučíme. A Čechy musíte pořádně naštvat. Proto říkám NE církevnímu restitučnímu tunelu podepsanému politiky. Raději, nechť se děje vůle soudní. A doporučuji seznámit se s opravdovou demokracií. Revolucí občanů, o které Vám neřekli. Na Islandu: http://internetweek.cz/island/islandska-revoluce-take-jste-o-ni-neslyseli >>>

 

Zdroje:
http://zpravy.idnes.cz/cirkevni-restituce-levice-nezarazila-vladni-koalice-drzela-pohromade-1k9-domaci.aspx?c=A120207_144939_domaci_kop

http://www.literarky.cz/domov/politika/7812-lenka-prochazkova-restituce-cirkevniho-majetku-mohou-byt-aktem-velezrady

http://www.hzpd.cz

YouTube.com

 

Další příspěvky autora: Beryl


Články ve stejných kategoriích:

Církev   Zajímavé video   Zajímavá myšlenka   Byznys   Politici   Z domova   Referendum  


Kategorie Z domova


8 startupů, které nás v poslední době zaujaly8 startupů, které nás v poslední době zaujaly
S fenoménem startupů je spojeno v první řadě Silicon Valey. Ale i v České republice se zrodila řada skvělých nápadů, které mohou dobít svět.Videa: Brno jak ho neznáteVidea: Brno jak ho neznáte
Podívejte se na tři zajímavá videa o Brně a jeho okolí.Hiporehabilitace: Když koně pomáhají lidemHiporehabilitace: Když koně pomáhají lidem
Koně mohou postižené postavit na nohy. Nebo vrátit mezi lidi. Nebo Vám jen pomohou od bolesti zad a špatného držení těla...Exkurz do historie: Benešovy dekrety jsou minulost. Tečka.Exkurz do historie: Benešovy dekrety jsou minulost. Tečka.
Čeští politici mají stále dokola potřebu omlouvat se Německu za poválečný odsun. Připomeňme si, o co šlo, proč je to nesmysl a slovy prezidenta Beneše „vlastizrada“, před kterou varoval.Mnislav Zelený u Drtinové: zajímavé názory na současné děníMnislav Zelený u Drtinové: zajímavé názory na současné dění
Etnolog, antropolog, publicista a indián byl hostem u Daniely Drtinové. Udělejte si 23 minut času. Stojí to za to.Robotická revoluce a práce budoucnosti: Komu vezmou roboti místo? Co je a co není perspektivní zaměstnání?Robotická revoluce a práce budoucnosti: Komu vezmou roboti místo? Co je a co není perspektivní zaměstnání?
Jestli je Vám dnes padesát, o práci se zřejmě bát nemusíte. Alespoň co se robotů týče. Ale přemýšlíte-li, co studovat, zbystřete. Řadu povolání již automatizace vymýtila. A ještě více jich čeká jistý ortel. Svět se mění…Expert odhaluje, jak by se rodiče měli vypořádat s digitálními médiiExpert odhaluje, jak by se rodiče měli vypořádat s digitálními médii
Technika jde neustále dopředu. Každá generace vyrůstá jinak, než ta předchozí. Již od vynálezu knihtisku. A vždy jsou slyšet hlasy, že je to špatně. Ale technologie dětem nezakazujte, zkuste jen dodržet několik zásad…EET: Pokladní systém do 5.000 Kč?EET: Pokladní systém do 5.000 Kč?
Pořízení pokladního systému pro EET stát dotuje slevou na dani z příjmu ve výši 5.000 Kč. Je to utopie nebo najdeme tak levný pokladní systém?Slovenská slova, kterým mladí Češi nerozumíSlovenská slova, kterým mladí Češi nerozumí
K žádnému jinému národu světa nemáme blíže. Kus společné historie, kultura a chtělo by se říci i velmi podobný jazyk. Mladí Češi ale slovenštině obvykle nerozumí.Automobilový průmysl: podporovaný strašák české ekonomikyAutomobilový průmysl: podporovaný strašák české ekonomiky
Automobily zaměstnávají 5% ekonomicky aktivních obyvatel. Tvoří však téměř čtvrtinu HDP s tržbami okolo 865 miliard korun. A stát nešetří dalšími pobídkami v tomto sektoru…
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí