internetWEEK.cz menu TOPlist

Ztracená kniha Nostradama I.

Ztracená kniha Nostradama I.

Nostradamova kniha byla zpřístupněna veřejnosti až v 21. století. Obrázky nám ukazují, že se život Země krátí. Z proroctví, která nám Nostradamus zanechal a která k akvarelům patří, běhá mráz po zádech. Většina z nich se již naplnila. Naplní se i ta

 

Ztracená kniha Nostradama I.

V roce 1503 se narodil v Evropě, konkrétně ve Francii neobyčejný muž s neobyčejným osudem. Dnes, o více než 500 let později, je jeho jméno po celém světě známé a slavné. Tisíce lidí po celém světě tohoto muže uznávají jako proroka, který předpovídal budoucnost s neobyčejnou přesností.

 

Muž se jménem Michel de Nostradame, dokonce svými záhadnými předpověďmi zaujal i skeptiky. Teď byl objeven rukopis, na kterém bylo objeveno Nostradamovo jméno. Jedná se o jakousi sbírku, v níž jsou vyobrazeny výjevy různých katastrof. Nalezneme v ní i předpovědi, mezi nimiž je záznam o tom, kdy a jak nastane konec světa.

 

Kdo byl Nostradamus?

Nostradamus pocházel ze skromných poměrů, z rodiny Židů. Vyrůstal v Saint-Rémy de Provance, kde chodil na lékařskou školu.Již jako dítě měl být velmi vzdělaný. Později se i oženil. Poté, co jeho žena a děti zemřely na mor, hodně cestoval, praktikoval holistickou medicínu a bojoval proti smrtelným epidemiím. Nutno říci, že s úspěchem. To mu vyneslo slušné jméno. Opět se oženil a usadil se ve městě Salon.

 

Nostradama vždy zajímala astrologie, ale měl jen skromné prostředky. Své poznatky začal sepisovat až ve věku 45 let, kdy napsal almanach pro rok 1550. Lidé si velice oblíbili Nostradamovy horoskopy na každý den, a tak si vybudoval velice slušnou pověst. Zajímal se často o politické dění ve své domovině. Někteří tvrdí, že jistý obrázek, nalezen v Nostradamově knize, na kterém je vyobrazen král s duchovním, kde oba hledí na čepel gilotiny, předvídá popravu jednoho z nechvalně známých francouzských monarchů Ludvíka XVI., Marie Antoinetty a jeho družiny. To se skutečně stalo, ale až dvě stě let po smrti proroka.

 

Pohrával si s vlastním životem

Ve středověku bylo těžké prorokovat takové věci, jaké předpovídal Nostradamus. Papeži byli zásadně proti takovýmto tvrzením (takové řeči, ničím neprokázané, byly považovány za ďábelské, mnoho lidí bylo upáleno), a proto bylo vhodné, mít přátelé na vysoce postavených místech. Nostradamus daroval almanach královi a královně Francie, také papežovi. Snažil se předcházet si ty, jež by mu mohli pomoci, kdyby se dostal do nesnází. Kateřina Medicejská, o níž bylo veřejně známo, že byla velmi charismatickou francouzskou královnou, se stala věštcovou ochránkyní a patronkou. Četla v almanachu na následující rok (myslíme na rok 1556) události velice strašné, které se později skutečně přihodily jejímu manželovi Jindřichovi II.

 

„Král by se měl ochraňovat před jednou, nebo více osobami a nepokračovat v tom provádění, které se neodvažuji napsat, záležitosti, které ukazují hvězdy v souladu s okultní filozofií.“

 

Pozdější úspěšná předpověď říká, co se vlastně jednoho červnového dne roku 1559 stalo francouzskému králi Jindřichu II.

 

„V roce, kdy zvítězí ve Francii jednooká síla, dvůr zakusí nepříjemné potíže, velkým pánem z Blois bude zabit jeho věrný přítel. V království převládnou pochyby a dvojité potíže. „

 

Když si Kateřina přečetla varování, povolala Nostradama, aby za ní ihned přijel do Paříže. Nostradamus tuto cestu musel podstoupit, ačkoliv jel 750 km a to mu bylo již 52 let. Denně ujel průměrně 20 km. Po cestě se prorokovi stala zvláštní nehoda, která ho upozornila na to, že se musí bát o život. Je možné, že ho sledovali agenti církve nebo dvora, neboť ne všichni byli rádi, když museli přihlížet tomu, jaký má Nostradamus vliv na královnu. Nostradamus si před svoji cestou do Paříže, sestavil vlastní horoskop. Ten mu prozrazoval, že není dobrý. Jel tedy do Paříže se strachem o svůj vlastní život.

 

Zvláštní návštěva

Bydlel v paláci Palace de Solon, paláci kardinála ze Solon. Tam dostal neočekávaný záchvat Dny, který trval 10 dní. Právě tato událost ho přenesla přes 25. srpen, což byl den, na který Nostradamus očekával svoji popravu. Přečkal tam, dokud se mu jeho vlastní horoskop nezlepšil. Jeho psychický pocit, že není v bezpečí, se ukázal jako neuvěřitelně správný. Nostradamus odjel z města hned následujícího dne od noci, kdy přizval zvláštního návštěvníka, tím byla tajemná „velká“ dáma (vědci se domnívají, že jde o Dianu z Poitiers – milenku Jindřicha II., která se mohla pohybovat, kde chtěla a zároveň patřila do vyšších kruhů), o které sám Nostradamus píše, že netuší, kdo je. Její návštěva však byla Nostradamovi ku prospěchu. Dalšího rána, ho opět navštívila. Jedině ona mohla Nostradamovi přinést důležité informace, které potřeboval vědět. Prozradila mu, že francouzská vláda ho hodlá vyhledat a ptát se na to, jakou vědu Nostradamus využívá ke svým předpovědím. Po svém odchodu zanechal jen dopis, ve kterém byly popsány jeho poslední hodiny strávené ve městě.

 

Varování před smrtí

Když se Nostradamus sešel s královnou, dostala varování, že krále čeká smrt. Jindřich měl rád rytířské klání, ale jen pro zábavu. Navíc právě jedno z těchto utkání bylo součástí mírové smlouvy s Cambrai a svatbou jeho dcery. To, co ale bylo myšleno jako nový začátek, se změnilo během chvilky na smutný konec. Jindřich II. bojoval se členem své družiny. Dřevec se naneštěstí ale zachytil o hledí jeho přílby, a tak se stalo, že tříska z dřevce mu projela okem. Byla to nešťastná nehoda.

 

Jindřichova smrt způsobila v zemi zmatek. Jeho nástupci byli ještě příliš mladí na nástup na trůn a navíc byli nemocní. Ovdovělá královna tak ještě více vyhledávala Nostradáma a tím se stával významnější osobou.

 

Podle vědců neexistuje nikdo, kdo by se s Nostradamem mohl srovnávat. Byl a dodnes je jediným, kdo předpovídal v tak velikém rozsahu. Navíc velmi dobře rozuměl lidem a lidské duši, jako nikdo z jeho blízkého okolí.

 

Nostradamus | Foto Flickr.com

 

Předpovědi, které se vyplnily…

Od poloviny 16. Století se jeho předpovědi znovu a znovu potvrzovaly.
V roce 1666 předpověděl požár Londýna, Napoleona III., Hitlera, II. světovou válku a události, které se právě začaly dít ve světě.
Nás však zajímá především odkaz, který nám Nostradamus zanechal.

 

Nostradamova kniha proroctví

Vše začalo jedním telefonátem badateli, který se Nostradamem již dlouho zabývá, že se zřejmě v římské veřejné knihovně našla ztracená Nostradamova kniha. Jedna Italská novinářka objevila knihu akvarelůna knižním veletrhů antikvářů, který sponzorovala italská národní knihovna v Římě. Zůstává však tajemstvím, kde kniha byla před tím, než se dostala do národní knihovny. Spekuluje se o tom, že kniha byla ukryta ve vatikánské knihovně. Jediné však, co je skutečně známo je, že národní centrální knihovna v Římě koupila rukopis v roce 1888 a tam se dostal od Pivoliho. O tomto muži se však vůbec nic neví. Jediná informace o rukopisu je ta, která je zapsána v registru. Původně byla kniha zapsána v registru jako kniha, která obsahuje předpovědi od da Fyoreho, zatímco vkatalogu rukopisů byl spis registrován jako od Michella de Nostradame. Nikdo neumí vysvětlit, proč jsou k této knize uvedena dvě jména, ale stránky ve spise jasně ukazují, že se nejedná o dílo da Fyoreho.

 

Proč byla kniha nalezena až nyní?

Počátek spisu začíná tím, že byl uložen ve vatikánské knihovně. Možná někdo chtěl potlačit dílo, ve kterém se popisují události, které se stanou církvi. Většina obrázků ze ztracené knihy jsou totiž obrázky papežů, kteří jsou tam zobrazeni ve velmi nelichotivém světle. Spis ovšem nemá všechny obrázky. Ty, které v knize nejsou, by měly obsahovat čísla o tajných znalostech. Někteří lidé věří, že jsou na nich zaznamenaná varování před nejvíce nejnenáviděnějšími muži v dějinách lidstva.

 

Vysvětlení se také nabízí ale v podobě zcela jiné.

 

Objevení knihy vědci spojují s tím, že Nostradamus si přál, aby byla objevena až v 21. Století. Tvrdí, že pokud viděl budoucnost, viděl, že se kniha najde a tudíž v ní pro nás mohl zanechat odkazy, jakési předpovědi. Objevení knihy má být součástí osudu, který naši planetu a jednotlivé země na ní, čeká. Pokud kniha ale opravdu měla být objevena na začátku nového milénia, její rozluštění vyžaduje ještě větší naléhavost. Jakmile budou obrázky rozluštěny, vyjdou najevo všechny předpovědi ve velkém rozsahu se znepokojujícím obsahem.

 

Akvarel hořící věže, aneb předpovědi o 11. září 2001

Mezi 80 obrázky, které kniha obsahuje, se nachází jeden, který údajně člověka ihned udeří do očí. Jedná se o vyobrazení hořící věže. Tato ilustrace je spojována s katastrofickou událostí z 11. září 2011, kdy teroristé unesli 2 americká letadla a zřítili se s nimi na dva mrakodrapy (dvojčata) Světového obchodního centra v New Yorku.

 

Pro zajímavost bych zde chtěla podotknout, že je velice zvláštní, že 11. září je 254 den roku. Podle gregoriánského kalendáře zbývá do konce roku přesně 111 dní. Navíc se tato tragédie stala roku 2001. Zvláštní, že si teroristé vybrali takové silné datum.

 

Když spatříte obrázek, kde je zobrazena věž v plemenech, šířících se všemi směry a ne jako u normálního ohně, kde plameny směřují přímo nahoru, napadne vás, že se jedná spíše o výbuch než o obyčejný oheň.

 

Je více než zajímavé, že Nostradamovi se připisuje několik proroctví, která se týkají 11. září. Jedna taková předpověď se zmiňuje o velké ohnivé kouli na nebi. Když se člověk podívá na hořící věž na obrázku, vidí ohnivou kouli.

 

Ještě před událostmi z jedenáctého září,vydal italský badatel Ottavio Cesare Ramottiknihu nazvanou Nostradamův kód, ve které zkoumá tyto obrázky. Skutečnost, že spojil obrázek hořící věže s Nostradamovým čtyřverším 4-66 ještě před útokem, je ještě více zarážející.

 

„Pod falešnou rouškou víry oholených hlav, bude rozeseto mnoho sabotérů, nalijí jed do pramenů a fontán, lidští požírači síly západu.“

 

Věta, pod falešnou rouškou víry bude rozeseto mnoho sabotérů, by možná mohla označovat islámské extrémisty, kteří se vydávali za letecké pasažéry, aby mohli splnit svoji misi.

 

Opravdu důležité je zde číslo 46. Evokuje totiž tarotovou kartu Věž, která je spojena s koncem světa, s bořením našich budov a staveb. Jedná se při nejmenším o velice zvláštní náhodu, že tarotová karta Věž, zobrazuje zkázu a že si teroristé vybrali 11. září 2001 a zníčili věže dvě. Právě po této tragédii, lidé začali aktivně vyhledávat vše to, co předpověděl Nostradamus.

 

Karta VĚŽ | Foto Flickr.com

 

Zajímají Vás události z 11. září 2001? Co je pravdy na oficiální verzi vyšetřovací komise a na která fakta poukazují konspirační teorie? Nepřehlédněte kategorii 11. září >>>

Nostradamovo čtyřverší začalo kolovat po internetu.

 

„Plameny zemětřesení syčí ze světového centra, kolem nového města se třese země, dva šlechtici zanedlouho začnou marnou válku, víla pramenů vylije ven novou červenou řeku.“

 

Je snad marnou válkou myšlena válka v Iráku? Je červenou řekou myšlen konflikt táhnoucí se velice dlouhou dobu? Vše dává smysl.

 

Nostradamovým hlavním tématem je hrozící muslimská a islámská invaze ze středního východu. To se děje právě teď, ovšem nejedná se o invazi vojenskou.

 

Za zmínku také stojí to, že Ramotti našel souvislost mezi Sadámem Husajnem a válkou na středním východě, ačkoliv to byla válka v zálivu a Husajnovo zlomyslné zapálení ropných pramenů v Kuvajtu, na které poukazoval.
Ramotti píše, že to byl Husajnův záměr uškodit západu válkou v divoké bitvě ideologů, která pokračuje až dodnes.

 

„Z Fezu se do Evropy rozšíří vláda, spálí její města, rozetne je mečem, po zemi i po moři přijdou královské hordy, modro-zelené a budou pronásledovat křesťany, dokud nepadnou mrtví. „

 

Proč Nostradamus zanechal k předpovědím i obrázky?

Nostradamus údajně úmyslně zanechal své předpovědi v obrázkové formě. Věří se, že předpokládal, že lidé v budoucnosti budou spíše ovlivněny obrazy, než četbou. Přece jen více lidí se zajímá o televizi, než o knihy.

 

Nejhorší zobrazení

Nejhorším zobrazením má být obraz vyznačující rostoucí spor v katolické církvi. Jena něm papež a 5 žen, z nichž dvě, se k papeži obrací zády. Dále jsou na obrázku dva kříže, oheň, který hoří dole u kříže a dvě vržené kostky, na nichž je součet číslo 6. Toto vyobrazení má být předpovědí pro současnost. Podle vědců, je na obraze Benedikt XVI. Badatelé mají pro toto vyobrazení jednoduché vysvětlení.

 

Ženy mají potíže s církví, neboť se chtějí stát kněžími. To papež nechce dopustit, chce jim v tom zabránit. Ramotti ve své knize Nostradámův kód poukazuje na zajímavý motiv dvou kostek. Kostky byly vrženy a objevuje se na nich číslo 6, zatímco ženy sahají po kříži, aby mohly zaujmout své místo v církvi. Všeobecně se má za to, že obrázek naznačuje, že se lidé obrátí od papeže.

 

Papežovi lidé mají mimo jiné dva kříže. Takto se v esoterice vyznačuje buď strom života, nebo kabala (židovská mystika, vyznačuje přijatou tradici). Na úpatí života je to, kde my žijeme na Zemi a tam se objevuje oheň (podle obrázku z Nostradamovy knihy). Tento obraz má být zkrátka vyobrazením zničení církve.

 

„Po sedm dní budou na hoře hořet mocné hvězdy,
mraky způsobí, že na nebi budou zářit dvě slunce,
celou noc bude plakat stará doga,
když velký papež bude utíkat ze země.“

 

Tímto čtyřverším společně s obrázkem, kde je znázorněn papež na koni, okolo kterého na něj míří mladí vojáci, je údajně míněno papežovo věčné vyhnanství.

 

Zdroje:
YouTube.com
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nostradamus
http://cs.wikipedia.org/wiki/11._z%C3%A1%C5%99%C3%AD

 

Další příspěvky autora: Caroline Kornelová


Články ve stejných kategoriích:

Záhada   Proroci   Nostradamova proroctví   Nostradamus  


Kategorie Nostradamus


Nostradamus a jeho životNostradamus a jeho život
Nostradamus se narodil buď 14. nebo 21. 12. roku 1503 v jižní Francii. Michel de Nostredame (alias Nostradamus) se zapsal do historie jako věhlasný věštec. Nostradamova prococtví jsou známá doteď.Nostradamova proroctvíNostradamova proroctví
Zatímco vědci se Nostradamovým proroctvím smějí, hodně lidí je jeho knihami fascinováno......Ale co když měl Nostradamus pravdu?Nostradamus předpověděl útok na New York aneb bude 3. světová válka?Nostradamus předpověděl útok na New York aneb bude 3. světová válka?
Nostradamus, původním jménem Michel de Notre-Dame je snad nejslavnějším astrologem a věštcem. I přestože od jeho smrti uplynulo mnoho let, jeho proroctví jsou stále živá.


Kategorie Proroci


Ákáša podle Edgara Cayceho  Ákáša podle Edgara Cayceho
Ákášické záznamy uchovávají vše, co člověk udělal během koloběhu reinkarnací, a to nejen činy, ale i pouhé myšlenky nebo emoce.Spící prorok – Edgar CayceSpící prorok – Edgar Cayce
Edgar Cayce předpověděl posun magnetických pólů, velké katastrofy v Americe, zabýval se Atlantidou a Lemurií. Léčil tisíce lidí.


Kategorie Záhada


Bojovníci ISS našli pod Mosulem ztracený palácBojovníci ISS našli pod Mosulem ztracený palác
Bojovníci ISS, nejen že v Mosulu ničili památky, ale také hledali artefakty, které by mohli prodat. A našli při tom ztracený, 2600 let starý palácový komplex, pod svatyní Nabí Júnus. Na tomto místě byl údajně pohřben prorok Jonáš.Proč nemá člověk kost v penisu? Záhada vědecky objasněná!Proč nemá člověk kost v penisu? Záhada vědecky objasněná!
Většina savců kost v penisu má. Ačkoliv její velikost se velmi liší. A vědci přišli se zajímavým evolučním vysvětlením záhady pyjové kosti.Kulový blesk: záhada trváKulový blesk: záhada trvá
Za posledních dvacet let se věda s kulovým bleskem posunula o pár kroků kupředu. Ale stále zůstává více otázek, než je odpovědí. Co tedy s jistotou víme?Záhada: Co přitahuje blesky na jezero Maracaibo?Záhada: Co přitahuje blesky na jezero Maracaibo?
Blesk neuhodí na jedno místo dvakrát. A není blesku bez hromu. To platí na celém světě, jen ne u jezera Marocaibo ve Venezuele. Bouřky s rekordními blesky jsou zde každý den. Marocaibo je Olympem světa…Vědci žasnou nad záhadným signálemVědci žasnou nad záhadným signálem
Když astronomové zachytili zvláštní signál v galaktické kupě v souhvězdí Perseus, vzdáleném od nás miliony světelných let, poznali, že narazili na něco mimořádného. ..Záhada: Kam zmizeli vrabci?Záhada: Kam zmizeli vrabci?
Vrabčí apokalypsy si v Česku nikdo téměř nevšiml, ale vrabci, kdysi symbol městského ptactva, zmizeli z měst také ve Velké Británii nebo v Indii.Schizofrenie – nemoc, či posedlost neznámými bytostmi?Schizofrenie – nemoc, či posedlost neznámými bytostmi?
Schizofrenie je jednou velkou záhadou. Trpí jí na světě poměrně velké množství lidí. Někteří mají lehčí formu schizofrenie, jiní těžší. Jedná se jen o nemoc, nebo schizofrenie skrývá daleko více?Zmizení letu 370 – konspirační teorieZmizení letu 370 – konspirační teorie
Hlavní konspirační teorie - letadlo bylo uneseno na základnu Diego Garcia. NSA ví, kde přistálo. Mobilní telefony vyzváněly ještě několik hodin po zmizení letadla.Setkání s andělySetkání s anděly
Jeden díl seriálu „Nevysvětlitelné záhady“ je zaměřený na nebeské bytosti. Andělé zachraňují děti padající ze stromů, lidi z hořících letadel nebo oběti ohrožené šíleným únoscem. Ani nemusejí mít křídla, často mají podobu našich příbuzných.Jsou rostliny inteligentní?Jsou rostliny inteligentní?
Rostliny se od nás hodně liší, ale mají smysly, paměť, komunikují a dokáží dokonce hospodařit se svými zásobami tak, jako by počítaly.
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí