internetWEEK.cz menu TOPlist

Chupacabra - mýtus nebo skutečnost?

Chupacabra - mýtus nebo skutečnost?

Chupacabra - jeden z nejznámějších mystických tvorů, o kterém koluje mnoho historek a tajuplných pověstí. Pojďte se s námi podívat na tohle bájné zvířátko blíže....

 

Chupacabra - mýtus nebo skutečnost?

V roce 1995 zasáhl území Portorika velmi silný cyklón. Tato meteorologická katastrofa zanechala v tomto regionu na mnohých místech velmi zdevastovanou krajinu. Tisíce obyvatel přišlo doslova v jednom okamžiku o střechu nad hlavou. Infrastruktura státu byla na mnohých místech narušena. Velmi pomalu a těžko se dostával život do normálních kolejí. V této chvíli ještě nikdo netušil, že pomalu a tiše se nad touto oblast snáší mysteriózní prokletí.

Tvor, prý z třetiny hominoidní, z třetiny v podobě netopýra s velkými křídly a z třetiny něco co nelze definovat navždy vstoupil do mysli mnoha a mnoha jedinců na ostrově Portoriko. Období těsně po zmiňovaném cyklónu v srpnu roku 1995 je úsekem do kterého je datováno zrození mysteriózní hádanky Chupacabras. Je zadokumentováno, že za období čtyř let od roku 1995 do roku 1999 tvor Chupacabra měl na svědomí přes 2000 úmrtí zvířat různých druhů od králíků a slepic počínaje u koní a krav konče. Ano, Chupacabra útočí na zvířata všeho druhu. Pouze na zvířata. Nebyl zaznamenán jediný případ, kdy by toto stvoření zaútočilo na člověka. Vybírá si jeden z nekrutějších způsobu smrti - totální vysátí krve oběti....

Jedno z největších ohnisek řádění "novodobého upíra" je oblast v okolí města Canovas na ostrově Portoriko. Tento region můžeme lokalizovat asi 30 kilometrů východně od města San Juan. Za záhadných a dodnes nepochopitelných událostí zde během dvou měsíců přišlo o život na sto kusů koní a býků z mnohačetných pasoucích se stád, které jsou v těchto oblastech zcela přirozeným jevem. Našlo se mnoho svědků, kteří prý v nočních hodinách slyšeli podivné skřeky. Dokonce i siluety velké plížíce se bytosti s křídly byly často podle výpovědi početných svědků spatřeny. Na světlo světa se tak postupně dostávala rozličná vyobrazení nenáviděného monstra. Místní případ záhy dosáhl takových rozměrů, že starosta městečka Canovas musel reagovat a proto uložil veliteli místní posádky Civilní obrany majoru Sotovi, aby zakročil a jednou provždy učinil přítrž řádění neznámého tvora. José Soto se svými příbuznými se tedy pokusil chytit nenáviděné zvíře. Vybral si místo, které bylo známé jako El Yunque a vůbec ne náhodou. Zde totiž bylo řádění nejintenzivnější. Narážíme tak na zajímavou souvislost. El Yunque bylo historicky proslavené velmi bohatou snůškou nadpřirozených aktivit tradovaných místními domorodci již od nejstarších dob. Dokonce bylo zjištěno, že na tomto místě byl zaznamenán nejintenzivnější výskyt jevu, který všichni dobře známe pod zkratkou UFO. Narazil-li jsem tedy i na tuto problematiku. Řekl jsme "A" měl bych tedy říci i "B". Totiž zcela prokazatelně leze doložit fakt, že tam kde za nějakých okolností byl potvrzen výskyt fenoménu UFO záhy na tom samém místě byl problém s Chupacabrou. Na místě je tedy otázka. Existuje přímá souvislost mezi UFO a fantomem Chupacabrou ?

 

Mýtické zvíře - Chupacabra

 

TŘI HLAVNÍ TEORIE

Špičkoví badatelé, kteří se specializují na tuto problematiku se vzácně shodují v tom, že existují v zásadě tři hlavní hypotézy mapující původ tohoto mysteriózního tvora (nikdo totiž nepochybuje o realitě tohoto podivuhodného tvora).

Velmi frekventovanou myšlenkou je teze, která hovoří o tom, že tato zvířata mohou být výsledkem uměle geneticky stvořených biologických organismů, která původně směřovala k vojenským účelům a která se z nějakého neznámého původu vymkla kontrole. Pakliže tomu tak skutečně je pak možnou odpověď bychom musely hledat u odpovědných vládních frakcí. Připomeňme si - "ze smrště zrozený". Ano, z obrazného úhlu pohledu se tak o stvoření Chupacabras alespoň v Portoriku hovoří. V blízkosti místa nejintenzivnějšího výskytu se nachází velmi těžko přístupná džungle. Na jednom z jejich četných zalesněných kopců se nachází přísně utajovaná s strategicky velmi důležitá vojenská základna USA. Mezi usedlíky se proslýchá, že již dříve zmiňovaný zničující cyklón mohl porušit bezpečnostní zónu této základny a tak mohlo dojit k úniku nějaké tajné biologické zbraně do volné přírody. Fikce nebo možná realita. Poté co jsem osobně měl možnost se seznámit s obsahy zpráv soukromých badatelů týkajících se bývalých údajně tajných projektů amerických vlád, pak bych se této hypotéze vůbec, ale vůbec nedivil. Na druhé straně vezmeme-li v potaz globální hlediska není problematika Chupacabras vůbec ojedinělá a originální. Například v roce 1930 je velmi dobře zadokumentován případ řádění podobné bestie v oblasti New Jersey. Tato kauza později vešla ve známost jako tzv. "Jerseyský ďábel". Mám za to, že celosvětový folklór je doslova prošpikovaný stejnými nebo podobnými kauzami.

Kde tedy hledat pravdu ?

Druhá teorie, která se mnohým zdát více pravděpodobnější hovoří o tom, že Chupacabras jsou jedním z druhů zvířat, která se zcela přirozeně vyvinula na této planetě, ale jsou doposud oficiální vědou nezmapována. I u našeho fenoménu platí, že prakticky neexistuje žádný fotografický materiál a to až na několik výjimek u kterých je však velmi sporné zda jde skutečně o předmětné zvíře. Mnozí svědci popisují, že namístě řádění Chupacabry byl ještě dlouhou dobu cítit velmi ostrý zápach, který by se dal asi nejvíce přirovnat k urině. Ti, kteří měli údajně to štěstí, alespoň mlhavě spatřit toto monstrum shodně uvádí, že se jednalo o velmi chlupatou bytost s křídly. Skutečně v lokalitách ostrova Portoriko existuje velmi rozsáhlý systém jeskyních útvarů. Jak je známo jeskyně bývají poměrně vlhké se zatuchlým prostředím. Další svědky zjištěnou vizitkou jsou velmi pronikavé a velké červené oči, kterými je tato bytost charakteristická. To by svědčilo o určité přirozené přizpůsobivosti na tmavší prostředí, kterému jsou jeskyně plně odpovídající. Další zajímavou skutečností je expanze aktivity námi popisovaného tvora. Díky mnoha skupinám nadšenců zabývající se tímto fenoménem existuje poměrně přesná mapa výskytu. Podíváme-li se na genezi tohoto jevu od roku 1995 zjistíme jak rovnoměrně narůstá kruhový prostorový rádius od místa epicentra, které se nachází, jak již bylo řečeno v oblasti Canovas. V roce 1997 se Chapacabra objevuje již i na americkém kontinentě v regionu Maiami a dokonce i na území Mexika, kde se pro tuto entitu vžil název Goatsucker. Jistě je na místě otázka. Co stojí za touto expanzí? Jaké mechanismy vstupují do hry v případě námi popisovaného jevu?

Dotkneme-li se třetí hypotetické varianty původu Cupacabras zjistíme, že je neméně zajímavá. Na první pohled může vypadat zcela fantastická, avšak zařadíme-li jí do širšího kontextu zjistíme, že může mít své docela reálné opodstatnění. O co tedy jde. Několik výzkumných badatelských skupin si všimlo zajímavé statistické anomálie. Kdykoliv narůstal koeficient geomagnetických a nebo meteorologických magnetických poruch např. v průběhu silné elektrické bouře, tak souběžně s tímto jevem narůstal i výskyt hlášení o řádění nám známého přízraku. Spojíme-li tato fakta do souvislosti můžeme učinit další krok. Existuje totiž velmi zajímavá hypotéza, která hovoří o tom, že neexistuje jenom jedno námi vnímané časoprostorové kontinuum, nýbrž celá škála plástevnatě vrstvených dimenzí. Za příhodných podmínek, které mohou nastat například v extrémně silném magnetickém poli za velkých bouří, pak spontánně může dojít k nahodilým vzájemným průnikům jednotlivých časoprostorových pásem. Položme si tedy zásadní otázku. Je tvor Chupacabras z tohoto světa? Co když je pouhou obětí hříčky přírody a jeho domov je třeba zcela v jiné dimenzi a sem pronikl náhodně důsledkem vzácné souhry nám neznámých přírodních zákonitostí. Ano, zcela jistě nyní spekulujeme, ale co je možné a co nemožné ? Jsme schopni říci, kde je stojí pravda ? Mám za to, že nikoliv.

FENOMÉN - MRZAČENÍ DOBYTKA

Termín "mrzačení dobytka" začal být aktuální někdy v polovině sedmdesátých let tohoto století především v souvislosti s problematikou UFO. V současné době existuje celá řada odborných pojednání na toto téma. Není vůbec bez zajímavosti, že nejexponovanějším místem jsou USA. Zde také byly zadokumentovány první případy tohoto úkazu. I když později, díky díky informacím zaznamenaných v různých archiváliích vyšla najevo další překvapující skutečnost. V ojedinělých případech zřejmě k tomuto jevu docházelo i v l9 stol. Mám na mysli především farmářské kroniky, které se v hojném počtu dochovaly.

Vraťme se však k samotnému mechanismu zranění. Zde bych se chtěl dotknout jedné zcela zásadní věci. Díky bohatému materiálu došli výzkumníci k překvapujícímu zjištění, že charakteristická smrtelná zranění dobytka jsou v zásadě dvojího druhu. Především zde máme klasická zranění, kdy identifikujeme velmi precizně s úžasnou přesností a ostrostí odpreparované orgány či dokonce celé části těla. Z výzkumu vyplynulo jednoznačně, že současná technologie není schopna tímto způsobem pracovat s tkání a skeletem. Na druhé straně registrujeme ještě jiný mechanismus zranění pro který jsou charakteristické jakési vpichy. Postižené zvíře má na mnoha místech velmi patrné díry v podobě vpichů o průměru 2 až 3 milimetry. Tyto vpichy jsou velmi dlouhé a prochází tkáněmi napadeného zvířete prakticky až do středu těla. Nejedná se tedy o nějaké řezné preparační rány jako v prvním případě. Rozsáhlý výzkum, který byl odstartován pod pracovním názvem "Smrtonoš" počátkem devadesátých let přinesl zcela zřejmé zjištění. Pro fenomén Chupacabra je souhlasný druhý typ zranění charakterizovaný již zmiňovanými podivnými vpichy. Tomu všemu nahrává i fakt, že druhý typ zranění je registrován teprve až od poloviny devadesátých let.

PŘÍSLIB DO BUDOUCNOSTI

Je velmi dobré, že badatelské skupiny výzkumníků laiků i profesionálů, které se zabývají problematikou Chupacabras a nebo obecněji mystériem "mrzačení dobytka" svou práci berou velmi vážně a zodpovědně. Pouze v Portoriku, tedy v místě kde tato záhada spatřila světlo světa je registrováno okolo čtyřiceti týmů vyvíjející intenzivní činnost.

Pokud bychom si mysleli, že zájem je pouze regionální záležitostí pak bychom se velmi mýlili. Chupacabra získává zájem doslova po celém světě a tak i z Evropy či dokonce Asie jezdí mnoho nadšených "hledačů pravdy" do portorické oblasti pokusit se rozlousknout tuto evidentní kryptozoologickou záhadu. A nezapomínejme ani na různé laboratorní ústavy, které po počátečních úsměšcích a rezervovanosti v poslední době velmi změnili přístup a mnohým z týmů dokonce nabídly možnost spolupráce. Tyto velmi sympatické aktivity jsou jakousi "hozenou rukavicí" - jsou příslibem do budoucna.

 

Zdroj: zahady.net

Další příspěvky autora: michelllin


Články ve stejných kategoriích:

Chupacabra   Fauna   Zvíře   Mystifikace   Záhada   Ze zahraničí  


Kategorie Mystifikace


Pozor na podvodné číslo, nepřijímat hovory!Pozor na podvodné číslo, nepřijímat hovory!
Pozor! Číslo telefonu 420 477 100 111 nepřijímat hovory!!!! Zvednutím Vás někdo sprostě a drze okrade o 100Kč....Strašidelné vozy aneb duchové se vracejíStrašidelné vozy aneb duchové se vracejí
Přečtěte si strašidelné příběhy lidí, kteří se skutečně setkali s duchy!


Kategorie Ze zahraničí


Série podivných sebevražd bankéřů (2)Série podivných sebevražd bankéřů (2)
Zprávy o sebevraždách bankéřů, ke kterým došlo rychle po sobě, v Londýně a v USA, se objevily na internetu koncem ledna. Dalo se předpokládat, že to třemi sebevraždami neskončí.Čmuchání NSA není efektivníČmuchání NSA není efektivní
Americká špionážní agentura NSA tvrdí, že její hromadné monitorování telefonů a internetu posloužilo boji proti terorismu. Tento postoj americké vlády ale zpochybnila analýza neziskové skupiny New America Foundation.Slavoj Žižek píše Naděždě z Pussy RiotSlavoj Žižek píše Naděždě z Pussy Riot
Členka protestní ruské hudební skupiny byla uvězněna na Sibiři, ale věznitelé dovolili, aby si dopisovala se slovinským filosofem Slavojem Žižekem.Kde není pitná voda, tam pomůže reklamaKde není pitná voda, tam pomůže reklama
Billboardy podél silnic a dálnic u nás nemají příliš dobrou pověst a je snahou se jich postupně zbavit. V Peru ovšem přišli s netradičním vyžitím reklamních poutačů.Kolumbie: prezident prý tajně jedná s FARCKolumbie: prezident prý tajně jedná s FARC
Prezident Juan Manuel Santos prý tajně jednal s představiteli FARC na Kubě. Rozjedou se po více než 10 letech mírové rozhovory?Sýrie – Výbuch ve štábuSýrie – Výbuch ve štábu
Situace se rychle mění. V krizovém štábu vybuchla bomba, zahynulo několik vysoce postavených činitelů. Ze země utíkají denně tisíce lidí. Izrael pohrozil intervencí.Ohnivý kruh se probouzí k životu, Amerika je ohroženaOhnivý kruh se probouzí k životu, Amerika je ohrožena
Počet seismických aktivit po celé planetě roste. Ohnivý kruh se probouzí a je to špatná zpráva zejména pro západ USA.Proč se zabývat Sýrií?Proč se zabývat Sýrií?
Evropa věnuje pozornost syrské občanské válce, protože je to blízko. Američané sledují pozorně vše, co je poblíž ropných polí.Proč odcházím z Goldman Sachs?Proč odcházím z Goldman Sachs?
Následující text způsobil skandál. Napsal ho manažer investiční banky Goldman Sachs Greg Smith a předal New York Times.Svět se bojí armagedonu, zřejmě podpoří euroSvět se bojí armagedonu, zřejmě podpoří euro
Představy, co může udělat pád eura jsou natolik děsivé, že světové osobnosti a vlády jej zřejmě nenechají padnout. A investují proti finančnímu armagedonu. Příklad dal George Soros...
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí