internetWEEK.cz menu TOPlist

Pevnost Zimbabwe

Pevnost Zimbabwe

Už celá staletí zůstává největší kamenná stavba Afriky na jih od Sahary záhadou pro historiky a archeology. Zříceniny Velkého Zimbabwe si však své tajemství podržely dodnes.

 

Pevnost Zimbabwe

Už celá staletí zůstává největší kamenná stavba Afriky na jih od Sahary záhadou pro historiky a archeology. Různí lidé ji ve snaze objasnit její původ spojují s tak impozantními postavami, jako byl král Šalomoun či královna ze Sáby. Zříceniny Velkého Zimbabwe si však své tajemství podržely dodnes.

Dlouho předtím, než se v Africe vil. století usadili arabští obchodníci, kvetla zde postupně ce­lá řada civilizací. V oblasti mezi řekami Zambezi a Limpopo bylo objeveno několik desítek zřícenin kamenných staveb. Nejpůsobivější mezi nimi zůstává Velké Zimbabwe, od něhož své jméno odvozuje novo­dobý africký stát (bývalá Jižní Rhodesie).Zimbabwe je poangličtělou podobou domorodého výrazu označujícího „kamenné domy". Zdejší zříceniny jsou skutečně zbytky kamenných staveb a pozoruhod­né na tom je, že z tohoto materiálu se přitom v Africe běžně nestaví. Komplex Velkého Zimbabwe je rozeset na více než 24 hektarech v nejvyšší části jednoho údo­lí. Místu vévodí takzvaná Velká ohrada, ohraničená ovál­nou vnější zdí o obvodu 250 metrů. Tři úzké otvory v ní umožňují přístup do vnitřního prostoru rozděleného dalšími kamennými zdmi, chodbami a síněmi.

Nejzajímavější prvek Velké ohrady představuje kuželovitá věž poblíž vnější zdi. Tento devět metrů vysoký válec s ob­vodem základny 17 metrů je skvělou ukázkou stavby na sucho (bez použití malty). Svým tvarem připomíná sýpky, jaké si stavějí zemědělci z místního kmene Soňa, protože je však zcela uzavřená, archeologové si marně lá­mou hlavu, čemu asi sloužila. Necelý kilometr na sever od Velké ohrady stojí na žulovém pahorku další komplex, známý jako Hradiště nebo Akropolis. I ten byl postaven na sucho. Úzká scho­diště, široká právě jen pro jednoho člověka, vedou do vnitřního prostoru, tvořeného radou malých ohrad a připomínajícího bludiště. V jedné z těchto vnitřních svatyní se našlo sedm mašíkových ptáků. Existuje před­poklad, že měli jistý náboženský význam; ptáka má dnes Zimbabwe ve státním znaku. První Evropané, kteří se o Velkém Zimbabwe dozvěděli, byli portugalští obchodníci, když do Afriky přišli v 16. století hledat zlato.

Roku 1552 vydal portugalský historik Joao de Barros knihu, v níž popisuje zdejší bohatá zlatá pole a velké budovy, jež prý místní obyvatelé zbudovali bez použití malty a jimž říkají simbaoe. Asi padesát let po něm psal o těchto budovách por­tugalský misionář Jolo dos Samos. Někteří Afričané prý věří, uvádí dos Santos, že tyto stavby jsou zřícené zlaté doly, které patřily královně ze Sáby nebo snad králi Šalamounovi. Dos Santos sám se domníval, že se jednalo o zlaté doly Ofír, z nichž podle bible Šalomounově zla­to pocházelo. Žádný Portugalec tehdy Velké Zimbabwe na vlastní oči nespatřil, o jeho existenci věděli z vyprávění afrických obchodníků. Ve shodě s dos Santosem nicméně soudili, že objevili biblickou zemi Ofír. Tato myšlenka se rozšířila do Evropy a zůstala zde zachována v národ­ních literaturách. Kamenné zříceniny Ofíru se později bez úspěchu pokusili najít Holanďané, kteří se v jižní Africe usadili v polovině 17. století.

Roku 1867 navštívil Velké Zimbabwe německý geolog Karl Mauch, podrobně toto místo popsal a prohlásil je za zříceniny paláce královny ze Sáby. Roku 1905 jeho názor ostře odmítl britský archeolog David Randall-Mac-Iver a začal s archeologickým výzkumem Velké ohrady a Akropole. Vyslovil domněnku, že komplex ani v nej­menším nepochází ze starověku, ale že vznikl mezi 11. a 15. stoletím n. 1. Jeho názor potvrdily následné arche­ologické práce, které také prokázaly, že toto místo bylo trvale osídleno od 3. století n. 1. Většina odborníků se shoduje, že Velké Zimbabwe je africké svým původem a rozvržením, nedovedou však vysvětlit, proč je vystavěli z kamene, a ne z tradičních materiálů, jako je dřevo a hlína. Blízké zasuté doly (od­kud se získávaly vzácné kovy) naznačují, že toto místo bylo střediskem nějaké africké kultury založené na těž­bě kovů a ta v 15. století zanikla. Britský archeolog Ro-ger Summers, který místní doly zkoumal v roce 1958, došel k závěru, že se zde používalo týchž těžebních me­tod jako v kólárské oblasti v Indii, a vyslovil předpoklad, že tento indický vliv ve Velkém Zimbabwe působil. Řemeslné výrobky pocházející z oblasti Arábie a Persie, jež se tu našly, skutečně dokazují, že Velké Zimbabwe udr­žovalo styky s okolním světem a čile s ním obchodova­lo.

Podle některých historiků bylo Zimbabwe v 9. stole­tí centrem obchodu s otroky: dopravovali se prý odtud Afričané do arabských zemí. Některé skutečnosti o Velkém Zimbabwe lze pova­žovat za prokázané, vcelku však zůstávají jen jednotli­vými díly skládačky, která zdaleka není hotova. Záhadou zůstává totožnost lidí, kteří tyto velkolepé budovy po­stavili, a málo je známo o tom, proč je kdysi opustili. Bez písemných dokladů se skutečné důkazy získávají těžko. A tak tu na návrší dál stojí majestátní kamenné ruiny, poslední svědectví o jedné civilizaci ztracené v čase.

Zdroj: tajemstvi.mysteria.cz

Další příspěvky autora: michelllin


Články ve stejných kategoriích:

Zimbabwe   Zambezi   Limpopo   Stavba Afriky   Afrika   Záhada   Afričané   Zříceniny   Zříceniny Velkého Zimbabwe   Ze zahraničí  


Kategorie Afrika


Svět v roce 2100: populační exploze černého kontinentu Svět v roce 2100: populační exploze černého kontinentu
Populační divize OSN nedávno zveřejnila nové odhady vývoje lidské populace. Zatímco v západním světě ale také v Asii bude počet obyvatel klesat, Afriku čeká populační exploze. Možná dokonce největší v lidských dějinách.Obří solární elektrárna na Sahaře: spása nebo fikce?Obří solární elektrárna na Sahaře: spása nebo fikce?
Už více než 26 let existují plány na stavbu obří solární elektrárny na Sahaře, která by vyráběla elektrickou energii pro Evropu. Ambiciózní projekt je nyní ohrožen.Dogoni - africký domorodý kmenDogoni - africký domorodý kmen
Dogoni - tento africký domorodý kmen nezná žádné dokonalé přístroje ani nové vědecké objevy, ale jeho znalosti astronomie jsou obdivuhodné.Temný pralesTemný prales
V nitru Afriky, ale i jinde, se dodnes může skrývat a přežívat nějaký neznámý a přitom dosti velký živočišný druh. Vydejte se tam s námi.


Kategorie Záhada


Bojovníci ISS našli pod Mosulem ztracený palácBojovníci ISS našli pod Mosulem ztracený palác
Bojovníci ISS, nejen že v Mosulu ničili památky, ale také hledali artefakty, které by mohli prodat. A našli při tom ztracený, 2600 let starý palácový komplex, pod svatyní Nabí Júnus. Na tomto místě byl údajně pohřben prorok Jonáš.Proč nemá člověk kost v penisu? Záhada vědecky objasněná!Proč nemá člověk kost v penisu? Záhada vědecky objasněná!
Většina savců kost v penisu má. Ačkoliv její velikost se velmi liší. A vědci přišli se zajímavým evolučním vysvětlením záhady pyjové kosti.Kulový blesk: záhada trváKulový blesk: záhada trvá
Za posledních dvacet let se věda s kulovým bleskem posunula o pár kroků kupředu. Ale stále zůstává více otázek, než je odpovědí. Co tedy s jistotou víme?Záhada: Co přitahuje blesky na jezero Maracaibo?Záhada: Co přitahuje blesky na jezero Maracaibo?
Blesk neuhodí na jedno místo dvakrát. A není blesku bez hromu. To platí na celém světě, jen ne u jezera Marocaibo ve Venezuele. Bouřky s rekordními blesky jsou zde každý den. Marocaibo je Olympem světa…Vědci žasnou nad záhadným signálemVědci žasnou nad záhadným signálem
Když astronomové zachytili zvláštní signál v galaktické kupě v souhvězdí Perseus, vzdáleném od nás miliony světelných let, poznali, že narazili na něco mimořádného. ..Záhada: Kam zmizeli vrabci?Záhada: Kam zmizeli vrabci?
Vrabčí apokalypsy si v Česku nikdo téměř nevšiml, ale vrabci, kdysi symbol městského ptactva, zmizeli z měst také ve Velké Británii nebo v Indii.Schizofrenie – nemoc, či posedlost neznámými bytostmi?Schizofrenie – nemoc, či posedlost neznámými bytostmi?
Schizofrenie je jednou velkou záhadou. Trpí jí na světě poměrně velké množství lidí. Někteří mají lehčí formu schizofrenie, jiní těžší. Jedná se jen o nemoc, nebo schizofrenie skrývá daleko více?Zmizení letu 370 – konspirační teorieZmizení letu 370 – konspirační teorie
Hlavní konspirační teorie - letadlo bylo uneseno na základnu Diego Garcia. NSA ví, kde přistálo. Mobilní telefony vyzváněly ještě několik hodin po zmizení letadla.Setkání s andělySetkání s anděly
Jeden díl seriálu „Nevysvětlitelné záhady“ je zaměřený na nebeské bytosti. Andělé zachraňují děti padající ze stromů, lidi z hořících letadel nebo oběti ohrožené šíleným únoscem. Ani nemusejí mít křídla, často mají podobu našich příbuzných.Jsou rostliny inteligentní?Jsou rostliny inteligentní?
Rostliny se od nás hodně liší, ale mají smysly, paměť, komunikují a dokáží dokonce hospodařit se svými zásobami tak, jako by počítaly.
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí