internetWEEK.cz menu TOPlist

Bludný Holanďan – loď brázdící v mořích

Bludný Holanďan – loď brázdící v mořích

Roku 1641 se Holandská obchodní loď blížila k mysu Dobré naděje. Náhle vplula do bouře. Kapitán chtěl bouří proplout. To se však nestalo. Loď narazila na útes a potopila se. Dodnes však má bloudit mořem!

 

Bludný Holanďan – loď brázdící v mořích

Zjevení jako předzvěst zkázy

Legenda o Bludném Holanďanovi se mezi námořníky vypráví již po více než tři sta let. Příběh je o holandském kapitánovi, odsouzeném plout s posádkou duchů v okolí Mysu Dobré Naděje na jihu Afriky. Přízrak se má zjevovat především za bouřlivých nocí. Mezi námořníky se traduje, že ten, kdo spatří loď Bludného Holanďana, dostane svoji posádku do neštěstí. Její zjevení je předzvěst zkázy. Námořníci poté mají umírat při různých nehodách, kdy plavidla narážejí na skaliska nebo na lodích propukají požáry.

 

Záhadný kapitán

Podle jisté knihy, jež nese název Cesta do zálivu Botany Bay od irského spisovatele George Barringtona, byl možná kapitánem Bludného Holanďana holandský mořeplavec Hendrik van der Decken. Pluje prý roku 1641 s lodí Východoindické obchodní společnosti z indonéské Batávie do Amsterodamu, když je u mysu Dobré naděje zastihne ho prudká bouře. Kapitán se rozhodne se živlům jen tak nevzdat a řekne, že mys obeplují, i kdyby měl s živlem bojovat až do Soudného dne. Podle některých lidí ho Bůh vyslyšel, a tak má mořeplavec brázdit vlnami oceánu až do skonání světa.

 

Prokletí

Příběh o tvrdohlavém a zpupném kapitánovi se vypráví v několika verzích. V první má být ztrestán za svůj boj proti živlům. Jiná verze říká, že je proklet posádkou, když dochází k vzpouře. Další legenda praví, že na lodi propuká mor, a tak ji nikdo nechce vpustit do přístavu. Celá posádka i s kapitánem umírá a duchové jsou tak navždy odsouzení plout bouřlivým oceánem okolo mysu Dobré naděje. Vzhledem k tomu, že si lidé mezi sebou příběh vyprávějí již po celá staletí, každý si ho trochu poupravil. Je tedy nemožné odhalit, co se s posádkou skutečně stalo a co tedy stálo na úplném začátku příběhu.

 

Dost nejasností také panuje okolo názvu Bludný Holanďan. Badatelé si nejsou jisti, zda je tak nazvaná loď, či kapitán.

 

 

Mys Dobré naděje není dobrý

Ačkoliv dodnes není zcela jasné, jak to ve skutečnosti je s podivnou legendou, mnoho námořníků prý zažilo v okolí mysu Dobré naděje podivné okolnosti. Mnoho námořníků popisuje v těchto vodách setkání s děsivou lodí. Plavidlo duchů mají za bouřlivých nocí vídat i strážci tamějšího majáku. Nejslavnější pozorování lodi má zaznamenat britská námořní loď Bacchante. Na té se plaví i členové britské královské rodiny, princové Albert Victor a George Frederic. Právě George je tím, kdo 11. 7. 1881 do svého deníku zaznamenává, že se okolo čtvrté hodiny ranní setkávají na přídi s Bludným Holanďanem. Z lodi mělo vycházet podivné červené světlo. Stožáry byly prý jako v ohni. Plachty byly jasně vidět. Tento přízrak měly vidět i posádky na dalších dvou lodích, Cleopatře a Tourmaline.

 

Britská flotila věří na duchy

Ačkoliv přízrak kříží britské flotile cestu v brzkých ranních hodinách, má ho vidět na 13 námořníků. První, který ho spatří, po několika hodinách padá z lanoví a láme si vaz. O něco později je velitel flotily nakažen záhadnou chorobou a také umírá. Princ George po návratu do Británie své zápisky z cesty zveřejňuje. Nechybí ani pasáž o setkání s Bludným Holanďanem. Začíná věřit na duchy.

 

Změna kurzu

Hrůzostrašnou loď sleduje i mnoho dalších mořeplavců. Roku 1823 se s Holanďanem setkává loď Leven. Kapitán W. F. W. Owen se nejdříve domnívá, že se jedná o sesterskou loď Barracouta. Pokouší se o navázání spojení, marně. Když se o pár dní později Barracouta se sesterskou lodí setkávají v přístavu, Owen zjišťuje, že sesterská loď v době, kdy se s ní Owen snažil navázat spojení, byla na sto mil daleko. Posádka se tedy začne domnívat, že potkala Bludného Holanďana. Záhadnou loď však mají na své cestě vidět i další. Například kapitán Frederic Marryat. O mnoho let později záhadné plavidlo zpozoruje také parník Pretoria, který dokonce musí změnit kurz, aby nedošlo ke srážce dvou lodí. Když se však Pretoria k podivné lodi přiblíží, loď náhle zmizí.

 

Davová halucinace či optický klam

Zprávy o spatření záhadného plavidla se objevují i ve dvacátém století. Londýnské noviny roku 1911 vydaly článek, ve kterém píší o americkém rybáři, který se prý s podivnou lodí takřka srazil. Těsně před nárazem však záhadná loď mizí, jako by se ponořila pod hladinu. Podobný zážitek prožili i turisté na pláži False Bay roku 1939, nedaleko mysu Dobré naděje. Přes 60 lidí tehdy spatří podivné plavidlo, které však po několika okamžicích náhle zmizí. Všichni ji popisují jako plachetnici ze 17. století. Všichni se domnívají, že se jedná o Bludného Holanďana.

 

Přízračnou loď spatří i německý admirál Karl Dönitz. V roce 1942 mu hlásí posádky válečných ponorek spatření podivné lodi nedaleko Kapského ostrova. Setkání vzbudí paniku i mezi flotilou. Ve stejnou dobu se s lodí setkává i anglická válečná loď Jubilee. Ta pluje na základu Simonstown nedaleko Kapského města. Kolem deváté hodiny večer sledují další dva důstojníci podivnou loď. Její vzhled popisují jako starou obchodní plachetnici. Snaží se navázat spojení, ale opět marně. Jubilee musí ihned změnit kurz, aby zabránila srážce. Loď však náhle zmizí. Námořníci si nejsou jistí, zda neprožili optický klam.

 

Holanďan pluje dále

Ve dvacátém století má případů pozorování přízračné lodi ubývat. Jedním z posledních, kdo loď zpozoroval je nizozemská loď Straat Magelhaen z roku 1959. Začínají se však šířit zprávy o setkání se strašidelnými plavidly z různých koutů světa. Popisy plavidel se velmi podobají tomu z mysu Dobré naděje. Je tedy možné, že Bludný Holanďan plul po celém světě. Má se prý objevovat i na velkých jezerech v USA.

 

Loď se vznáší

Vědci se snaží o rozluštění přízraku již od 18. století. Vše přikládají optickému klamu, nebo také fata morganě. Ta vzniká odrazem slunečních paprsků od vodní hladiny. Tento zvláštní jev vzniká v souvislosti odrazu a teplotním rozdílu mezi hladinou a vzduchem. Když jsou spodní vrstvy chladnější, jak tomu je kupříkladu v severních oblastech (polárních krajinách), nebo na moři, mohou se prý vzdálené objekty zrcadlit ve vzduchu. Objekty poté mohou vypadat, jakoby se vznášely nad hladinou. Přesně tak totiž má vypadat Bludný Holanďan, má se vznášet nad hladinou. Vysvětlením by tedy mohla být fata morgana. Odpovídal by tomu i fakt, že když se loď přiblíží, fata morgana zmizí a s ní tedy i záhadný Bludný Holanďan.

 

Fata Morgana | Foto Flickr.com

 

Záznam minulosti

Mnoho vědců však také říká, že vysvětlením by také mohla být masová halucinace. Ta by pak pocházela z pozření příliš velkého množství alkoholu, únavy, či námořnických pověstí. Britský parapsycholog také uvádí, že by se mohlo jednat o otisk dávné minulosti. To však většina parapsychologů odmítá. Bludný Holanďan by mohl být strašidlem, které vzniká jako energetický otisk v čase a prostoru. Nemá žádnou inteligenci a obvykle je viděn, když dojde k nějaké tragédii.

 

Nelidský smích a záhadný požár

Vysvětlení přízraku Bludného Holanďana však prý může být mnohem jednodušší. V archivech britského Královského námořnictva jsou nalezeny záznamy o případu, kdy piráti maskují svoji loď tak, aby se podobala popisu Bludného Holanďana. Badatelé však dodávají, že je poněkud divné, že se většina pirátů jde udat Královskému námořnictvu poté, co prý Bludného Holanďana skutečně potkávají. Setkání mají být podle svědků skutečně děsivá. V únoru roku 1857 přežívají ztroskotání lodi Joseph Somers jistí námořníci. Před tím se prý setkávají s Bludným Holanďanem, který má proplouvat kolem přídě tak blízko, že posádka má možnost vidět na Holanďanovi stát kapitána s očima rudýma, jako dva rozžhavené uhlíky a vlasy tak bílými, jako by byly ze sněhu. Mlhou se má ozývat ďábelský smích a ihned na to má loď Joseph Somers vzplanout a shořet. Nikdo si to nedokáže vysvětlit. Všichni pochybují o tom, že by toto dokázala pouhá fata morgana. Největší pravděpodobnost se připisuje tomu, že námořníci zešíleli a loď si zapálili sami. Je ale možné, že tajemství se ukrývá jinde…

 

Zdroje:
http://www.fext.cz/bestiar/bestiar_018.htm
http://www.paranormal-activity.estranky.cz/clanky/bludny-holandan-neni-sam----bludna-plavidla.html
http://dreamer-s.blog.cz/1008/bludny-holandan
http://dragon-online.blog.cz/0902/hruzostrasna-lod-duchu-brazdi-bludny-holandan-vlny-mori-dodnes

 

Další příspěvky autora: Caroline Kornelová


Články ve stejných kategoriích:

Historie   Loď   Přízraky   Bludný Holanďan   Záhada  


Kategorie Záhada


Bojovníci ISS našli pod Mosulem ztracený palácBojovníci ISS našli pod Mosulem ztracený palác
Bojovníci ISS, nejen že v Mosulu ničili památky, ale také hledali artefakty, které by mohli prodat. A našli při tom ztracený, 2600 let starý palácový komplex, pod svatyní Nabí Júnus. Na tomto místě byl údajně pohřben prorok Jonáš.Proč nemá člověk kost v penisu? Záhada vědecky objasněná!Proč nemá člověk kost v penisu? Záhada vědecky objasněná!
Většina savců kost v penisu má. Ačkoliv její velikost se velmi liší. A vědci přišli se zajímavým evolučním vysvětlením záhady pyjové kosti.Kulový blesk: záhada trváKulový blesk: záhada trvá
Za posledních dvacet let se věda s kulovým bleskem posunula o pár kroků kupředu. Ale stále zůstává více otázek, než je odpovědí. Co tedy s jistotou víme?Záhada: Co přitahuje blesky na jezero Maracaibo?Záhada: Co přitahuje blesky na jezero Maracaibo?
Blesk neuhodí na jedno místo dvakrát. A není blesku bez hromu. To platí na celém světě, jen ne u jezera Marocaibo ve Venezuele. Bouřky s rekordními blesky jsou zde každý den. Marocaibo je Olympem světa…Vědci žasnou nad záhadným signálemVědci žasnou nad záhadným signálem
Když astronomové zachytili zvláštní signál v galaktické kupě v souhvězdí Perseus, vzdáleném od nás miliony světelných let, poznali, že narazili na něco mimořádného. ..Záhada: Kam zmizeli vrabci?Záhada: Kam zmizeli vrabci?
Vrabčí apokalypsy si v Česku nikdo téměř nevšiml, ale vrabci, kdysi symbol městského ptactva, zmizeli z měst také ve Velké Británii nebo v Indii.Schizofrenie – nemoc, či posedlost neznámými bytostmi?Schizofrenie – nemoc, či posedlost neznámými bytostmi?
Schizofrenie je jednou velkou záhadou. Trpí jí na světě poměrně velké množství lidí. Někteří mají lehčí formu schizofrenie, jiní těžší. Jedná se jen o nemoc, nebo schizofrenie skrývá daleko více?Zmizení letu 370 – konspirační teorieZmizení letu 370 – konspirační teorie
Hlavní konspirační teorie - letadlo bylo uneseno na základnu Diego Garcia. NSA ví, kde přistálo. Mobilní telefony vyzváněly ještě několik hodin po zmizení letadla.Setkání s andělySetkání s anděly
Jeden díl seriálu „Nevysvětlitelné záhady“ je zaměřený na nebeské bytosti. Andělé zachraňují děti padající ze stromů, lidi z hořících letadel nebo oběti ohrožené šíleným únoscem. Ani nemusejí mít křídla, často mají podobu našich příbuzných.Jsou rostliny inteligentní?Jsou rostliny inteligentní?
Rostliny se od nás hodně liší, ale mají smysly, paměť, komunikují a dokáží dokonce hospodařit se svými zásobami tak, jako by počítaly.
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí