internetWEEK.cz menu TOPlist

Padesát fatálních selhání pokusů na zvířatech

Padesát fatálních selhání pokusů na zvířatech

Padesát fatálních selhání pokusů na zvířatech.

 

Padesát fatálních selhání pokusů na zvířatech

1. Kouření bylo označeno jako zdraví neškodné, protože v laboratořích nebyla u zvířat prokázána rakovina následkem inhalace tabákového kouře. U člověka však kouření rakovinu vyvolává, jak bylo dokázáno bezpočetnými případy úmrtí na rakovinu plic kuřáků.


2. Benzen nebyl stažen z prodeje jako průmyslová chemikále, navzdory tomu, že epidemiologické a klické studie prokázaly jeho schopnost vyvolat leukémii u člověka; pro výrobce byly přednější pokusy na zvířatech, které však neprokázaly nebezpečí vzniku leukémie u myší.


3. Pokusy na krysách, křečcích, miniprasatech, myších, opicích a paviánech neodhalily souvislost mezi skelnými vlákny a rakovinou. Až v roce 1991 na základě epidemiologických studií americký úřad OSHA tuto látku označil za karcinogen.


4. Arsén je znám již dlouhý čas jako karcinogen pro člověka, výzkumníci však na základě pokusů na zvířatech nezjistili jeho nebezpečí pro člověka.


5. Navzdory tomu, že u zvířat v laboratořích nebyl prokázán vliv azbestu na vznik rakoviny, zemřelo na rakovinu mnoho pracovníků používajících tuto látku.


6. Vývoj kardiostimulátorů a srdečních chlopní byl opožděn následkem fyziologických rozdílů mezi laboratorním zvířetem a člověkem.


7. Zvířecí modely nemocí srdce selhaly, protože neprokázaly vliv vysoké hladiny cholesterolu a tuků u zvířat na vznik nemocí srdce, cév a artérií. Místo úpravy jídelníčku k prevenci nemocí srdce lidé pokračovali ve svém nezdravém životním stylu ve falešné naději, že strava nemá žádný vliv na nemoci srdce.


8. Mnoho pacientů dostávalo léky shledané v pokusech na zvířatech neškodné a účinné - navzodry tomu však utrpěli poškození zdraví.


9. Studie na zvířatech ukázaly, že beta-blokátory nemají vliv na snižování krevního tlaku. Toto podstatně opozdilo vývoj těchto léků. Dokonce i sami výzkumníci provádějící pokusy na zvířecích modelech v oblasti vysokého krevního tlaku přiznali svoji chybu v tomto případě. Vinou tohoto selhání zbytečně zemřelo předčasně tisíce lidí.


10. Chirurgové mysleli, že mají dokonalou metodu radiální keratotomie - chirurgického postupu, kdy je zásahem na rohovce pacienta umožněno dokonalého vidění bez brýlí. První operace však lidské pacienty oslepily. Vycházelo se z pokusů na zvířatech, králíků, jejichž rohovka má schopnost regenerovat se také na spodní straně, zatímco lidská rohovka se může regenerovat pouze na povrchu. Operace se nyní provádí pouze na povrchu.


11. Kombinované transplantace srdce a plic byly u zvířat označeny za "dokonalé", ale první tři lidští pacienti zemřeli během 23 dnů. Z 28 pacientů operovaných mezi rokem 1981 a 1985 osm zemřelo po operaci a u deseti se vyvinuly těžké pooperační komplikace, které nebyly u pokusných psů známy. Ze zbylých deseti pacientů čtyři zemřeli později a tři mohli dýchat jen s pomocí respirátoru.


12. Transplantace orgánů byly u laboratorních zvířat označeny za "bezproblémové" a "rutinní". Navzdory tomu zemřelo tisíce pacientů následkem nečekaných pooperačních komplikací. První člověk s transplantovaných srdcem zemřel za pár hodin po operaci. Teprve až pečlivý výzkum reakcí imunitního systému u člověka dal vzniknout Cyklosporinu A, látce zabraňující odvržení dárcova orgánu v novém těle.


13. Pokusy na zvířatech selhaly, protože neodhalily toxicitu anestetika methoxyflurane pro ledviny lidských pacientů. Mnoha lidem tak selhaly ledviny.


14. Pokusy na zvířatech zavinily oddálení používání svalových relaxancií během celkové anestézie.


15. Pokusy na zvířatech selhaly, protože neodhalily příčinu vzniku vředů - baktérie a oddálily jejich léčbu antibiotiky.


16. Více jako polovina ze 198 léků uvedených na trh mezi lety 1976 a 1985 musela být stažena nebo omezeno jejich užívání, protože způsobily neočekávané vedlejší účinky, které zahrnovaly komplikace jako poruchy srdeční činnosti s následkem smrti, srdeční záchvaty, selhání ledvin, zástavy dechu, selhání jater a řadu dalších.


17. Flosint, lék na artritidu, byl testován na krysách, opicích a psech; všechna zvířata tento lék snášela dobře. U člověka však způsobil úmrtí.


18. Zelmid, antidepresivum, byl testován na krysách a psech bez negativních účinků. Zavinil však vážné neurologické problémy u člověka.


19. Nomifensine, další antidepresivum, bylo dáváno do souvislosti se selháním jater a ledvin, anémií a úmrtí u člověka. Pokusy na zvířatech tento lék označily za bezpečný bez vedlejších účinků.


20. Amrinone, záchrana při zástavě srdce, byl testován na bezpočtu zvířat a povolen pro lidské pacienty. U lidí způsobil medikament thrombocytopenii, nedostatek krevních buněk nutných pro srážlivost krve.


21. Fialuridine, antivirální lék, způsobil poškození jater u sedmi pacientů z patnácti. Pět nakonec zemřelo a dvěma musela být transplantována játra; navzdory pokusům na zvířatech.


22. Clioquinol byl testovaný na krysách, psech a králících. Když bylo zjištěno, že způsobuje oslepnutí a paralýzu u člověka, byl k dostání v roce 1982 po celém světě.


23. Eraldin, lék pro nemoci srdce, způsobil 23 úmrtí navzdory tomu, že u zvířat nic takového nebylo zjištěno. Když byl tento lék uváděn na trh, výzkumníci o něm prohlašovali, že jeho toxicita byla velice pečlivě testována na zvířatech. Způsobil oslepnutí a smrt u lidí. I po tomto nebyli výzkumníci schopni tyto výsledky reprodukovat u zvířat.


24. Opren, lék na artritidu, zabil 61 osob. Bylo zdokumentováno kolem 3 500 případů vážných vedlejších účinků. Opren byl testován na opicích a dalších zvířatech bez problémů.


25. Zomax, další lék na artritidu, zabil 14 lidí a mnoha dalším způsobil vážné zdravotní potíže.


26. Dávka isoproterenolu, medikamentu k ošetření astma, byla určena v pokusech na zvířatech. Byla však neočekávaně toxická pro člověka. 3 500 astmatiků zemřelo ve Velké Británii následkem vysoké dávky. Je známo, že pokusy na zvířatech pro toxicitu nejsou nijak přenosné na člověka.


27. Methysergide, medikament pro léčbu bolestí hlavy, způsobil zánět vazivové tkáně, jizvy na srdci, poškození jater a krvácení do žaludku. Výzkumníci nebyli schopni tyto reakce reprodukovat u zvířat.


28. Suprofen, lék na artritidu, byl stažen z trhu když se ukázala toxicita pro ledviny u člověka. Výzkumníci při testování tohoto léku na zvířatech psali v publikacích toto: "...excelentní, bezpečný lék. Žádný vliv na srdce, ledviny nebo centrální nervový systém u žádného zvířete."


29. Surgam, další lék na artritidu, byl vytvořen tak, aby nezpůsoboval žaludeční vředy, jak bylo obvyklé u podobných léků na artritidu. Ačkoliv byly testy na zvířatech slibné, způsobil vředy u člověka.


30. Selacryn, diuretikum (pro tvorbu moči), byl testován velice důkladně na zvířatech. Byl stažen z trhu poté, co v roce 1979 zavinil smrt 24 lidí následkem selhání jater.


31. Perhexiline, lék na srdce, byl stažen z trhu poté, co způsobil selhání jater u člověka, které nebylo objeveno při pokusech na zvířatech. I když výzkumníci při pokusech na zvířatech vždy hledali možná rizika selhání jater, nebyla prokázána.


32. Domperidone, lék zabraňující nucení ke zvracení, způsobil u člověka nepravidelný srdeční rytmus a byl stažen z trhu. Výzkumníci nebyli toto schopni reprodukovat v pokusech na zvířatech ani když byla psům podána látka v množsví 70krát vyšší než normální množsví.


33. Mitoxantrone, lék na rakovinu, způsobil selhání srdce u člověka. Byl intenzivně testován na psech a žádný tento efekt nebyl prokázán.


34. Carbenoxalone byl údajně schopen zabraňovat vzniku žaludečních vředů, ale u člověka způsobil zadržování tekutin v těle s následkem selhání srdce. Pokusy na zvířatech - krysách, myších, opicích, králících nebyly schopny reprodukovat tyto vedlešjí efekty.


35. Clindamycin, antibotikum, způsobil pseudo-zánět tlustého střeva. Byl testován na krysách a psech každý den po dobu jednoho roku. Zvířata tolerovala množství 10krát větší než člověk.


36. Pokusy na zvířatech neukázaly efektivnost léků na bázi vália během a po výzkumu.


37. Pharmacia & Upjohn přerušil klinické studie svého léků Linomide (roquinimex) na léčbu roztroušené sklerózy poté, co několik pacientů utrpělo srdeční záchvat jako výsledek léčeby. Pokusy na zvířatech toto neodhalily.


38. Cylert (pemoline), lék používaný k léčbě hyperaktivity u dětí, zavinil 13 selhání funkce jater. Jedenáct dětí zemřelo.

 

39. Eldepryl (selegiline), medikament k léčbě Parkinsonovy nemoci, způsobil extrémně vysoký krevní tlak u pacientů. Tento vedlejší efekt nebyl zjištěn u zvířat.


40. Kombinace fenfluraminu and dexfenfluraminu způsobovala abnormality srdečních chlopní u člověka navzdory tomu, že studie na zvířatech tyto abnormality nikdy nezjistily.


41. Lék na diabetes troglitazone, známý jako Rezulin, byl testován na zvířatech bez vážných problémů, ale způsobil poškození jater u člověka. Splolečnost vyrábějící tento lék připustila, že jeden člověk zemřel a jeden byl nucen prodělat transplantaci jater.


42. Rostlina digitalis byla používána staletí k léčbě srdeční arytmie. Avšak klinické studie s lékem získaným z digitalis byly zpožděny, protože způsoboval vysoký krevní tlak u zvířat. Digoxin, analog digitalis, zachránil nesčetné životy. Mohlo být však zachráněno ještě více lidských životů nebýt opožděných klinických studií.

 

43. FK 506, nebo také Tacrolimus, je látka zabraňující odvržení orgánu dárce imunitním systémem příjemce; byla prakticky zamítnuta pro klinické studie, protože byla toxická pro zvířata. Pro člověka je bezpečná.


44. Pokusy na zvířatech ukázaly, že kortikosteroidy jsou nápomocné při infekcích krve. Bohužel však člověk reagoval jinak. Tato látka zvyšovala úmrtí následkem případů infekcí krve.


45. Navzdory neúčinnosti penicilinu u králíků použil Alexander Fleming penicilin u těžce nemocného pacienta, který již neměl co ztratit. Naštěstí Fleming netestoval penicilin na miniprasatech nebo křečcích; pro tato zvířata je smrtelný. Howard Florey, nositel Nobelovy ceny a výherce práva na výrobu penicilinu, řekl: "Štěstí, že jsme neměli testy na zvířatech v roce 1940 povinné pro získání licence, jinak by penicilin nikdy nezískal povolení k prodeji a je možné, že by nikdy nebyla objevena další antibiotika".


46. Fluorid byl zpočátku odmítán jako prevence zubního kazu u člověka, protože způsoboval rakovinu u krys.


47. Notoricky nebezpečné léky thalidomide and DES byly testovány na zvířatech a povoleny k prodeji. Desetitisíce lidí utrpělo poškození zdraví nebo zemřelo.


48. Pokusy na zvířatech nezjistily vysokou replikaci viru HIV . Na základě tohoto chybného výzkumu se nedostalo pacientům okamžité pomoci a byl jim zkrácen život.


49. Jak říká Dr. Albert Sabin, objevitel očkovací látky proti dětské obrně, výzkum na zvířatech zpozdil její vývoj a uvedení na trh. První očkovací látky proti dětské obrně skvěle fungovaly u zvířat, ale zabily nebo zmrzačily lidské pacienty.


50. Sami výzkumníci, kteří pracovali se zvířaty, podlehli nemocím nebo zemřeli následkem vystavení se bakteriím a virům jinak neškodných pro zvířata (například Hepatitida B), ale nebezpečných pro člověka.
Mnoho času, peněz a zdrojů bylo věnováno pro tyto experimenty, které selhaly a nedaly se přenést na člověka.


Klinické studie, výzkumy in vitro, autopsie, počítačové modely, epidemiologie a výzkum genetických vlastností člověka nepředstavují žádné riziko a poskytují věrohodné výsledky.
Pokusy na zvířatech také vyčerpaly prostředky, které měly být věnovány na provádění osvěty a prevence nemocí u člověka k ušetření nákladů na léčbu.

 

Závěr

POKUSY NA ZVÍŘATECH NEMAJÍ SMYSL.
NIKOLIV VETERINÁRNÍ MEDICÍNA PRO ČLOVĚKA, ALE VĚDECKÝ VÝZKUM ZALOŽENÝ NA POCHOPENÍ VZNIKU A PŘÍČIN LIDSKÝCH NEMOCÍ U ČLOVĚKA PŘINESE UZDRAVENÍ A NEŠKODNÉ TERAPIE PRO VŠECHNY PACIENTY.

Další příspěvky autora: michelllin


Články ve stejných kategoriích:

Pokusy na zvířatech   Věda   Výzkum   Zajímavé články   Pokusy   Smrt   Ostatní  


Kategorie Věda


Solární čistička vzduchu vyrábějící vodík?Solární čistička vzduchu vyrábějící vodík?
Na univerzitě v Antwerpách spojily dva projekty do jednoho. A funguje to!Vědci vidí ve 3D skrz zeď. Jednoduše s drony a WI-FIVědci vidí ve 3D skrz zeď. Jednoduše s drony a WI-FI
Technologie je navíc velmi jednoduchá a levná. Záchranáři, archeologové a jistě i vojáci mohou jásat.Nový orgán v lidském těle: Okruží alias mesenterium. Opravdu senzace? Nový orgán v lidském těle: Okruží alias mesenterium. Opravdu senzace?
O objevu objeveného informoval poměrně seriózně Daily Mail. Většina světového tisku zprávu zjednodušila a udělala z toho senzaci. Jak to tedy ve skutečnosti je?Čeští vědci našli originální recept na přípravu nových antibiotikČeští vědci našli originální recept na přípravu nových antibiotik
Současná antibiotika zabírají čím dál méně. V centru Biocev však vědci našli způsob, jak urychlit evoluci přírodních procesů a získat nová silná antibiotika.Sonda Cassini: První snímky historického průletu pod prstenci SaturnuSonda Cassini: První snímky historického průletu pod prstenci Saturnu
Ještě žádná sonda se nedostala takhle blízko k Saturnu. Zatím jsme se mohli spoléhat jen na naše odhady založené na dosavadních zkušenostech s jinými oblastmi prstenců. Z toho jsme pak odvozovali, jak by mohla mezera mezi planetou a prstenci vypadat.Lidstvo stárne. A prolomí průměrný věk dožití 90 let!Lidstvo stárne. A prolomí průměrný věk dožití 90 let!
V různých koutech světa se lidé dožívají různého průměrného věku. Ale všude se neustále prodlužuje. A do roku 2030 vědci očekávají prolomení magické devadesátky!Proč nemá člověk kost v penisu? Záhada vědecky objasněná!Proč nemá člověk kost v penisu? Záhada vědecky objasněná!
Většina savců kost v penisu má. Ačkoliv její velikost se velmi liší. A vědci přišli se zajímavým evolučním vysvětlením záhady pyjové kosti.I běžné léky na bolest z Vás udělají hluché, mrtvé nebo zombieI běžné léky na bolest z Vás udělají hluché, mrtvé nebo zombie
Běžné léky na bolest a nachlazení není dobré zobat jen tak preventivně. Pravidelně a v nadměrném množství. A v některých situacích raději vůbec!Diamantová baterie: Rána pod pás pro skeptiky!Diamantová baterie: Rána pod pás pro skeptiky!
Opravdová revoluce ve výrobě elektřiny je tu! Nic se nehýbe. Žádná chemie. To se jen diamanty sluní v radioaktivním odpadu...Vědci se zavrtali do kráteru Chicxulub, který stál u konce dinosaurůVědci se zavrtali do kráteru Chicxulub, který stál u konce dinosaurů
Vědci provedli vrty v kráteru Chicxulub a dostali se k horninám, které by se měly nacházet v mnohem větší hloubce.
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí