internetWEEK.cz menu TOPlist

Reiki - dokonalá meditace

Reiki - dokonalá meditace

Článek o starodávném učení Reiki, které přetrvalo dodnes a je stále více oblíbené v dnešní uspěchané době.

 

Reiki - dokonalá meditace

Co je Reiki

Slovo Reiki je složeno ze dvou japonských slov. Rei znamená „předání“ životní energie a slovo ki znamená již zmíněnou „energii“, stejně jako v čínštině „chi“, nebo v sanskrtu „prana“. Reiki je vesmírná, životodárná energie, kterou dostáváme darem. Přístup k této univerzální energii má naprosto každý člověk.

Reiki je pozitivní energie přicházející z univerza, již dostáváme darem, když o ni prosíme. Reiki lze využít pro všechny účely, za všech podmínek a ve všech situacích. Je zcela bezpečné ji užívat kdekoliv, kdykoliv a pro cokoliv. Reiki je ta nejjednodušší přírodní uzdravovací metoda. Reiki léčí tím, že se energie dostává do nemocných částí těla a nabíjí je pozitivní energií. Zvyšuje vibrační hladinu energetického pole ve fyzickém těle a okolo něho, tedy všude, kde jsou negativní myšlenky nebo pocity připoutány. To způsobí, že se negativní energie rozpadne a zmizí.

Jakmile vás jednou Mistr Reiki znovuprobudí k průtoku této energie, bude Reiki vašima rukama proudit přirozeně a vy si udržíte tuto schopnost už po celý svůj život. Po zasvěcení do Reiki I. se tedy stanete „kanálem“ pro tuto energii. Přiložením ruky na jinou osobu se nebudete vyčerpávat, ale budete prostředníkem vysílání této energie.

Při zasvěcení do Reiki Vám budou aktivovány čakry a Vy získáte schopnost uzdravovat sebe i druhé. Přiložením svých rukou na zraněná či nemocná místa ztlumíte bolest a nemoc postupně odstraníte. Zbavíte tělo škodlivin, jste schopni odstranit i blokády.

II. stupeň Reiki rozvíjí a prohlubuje tuto schopnost působením na dálku a pronikáním až za hranice času a prostoru. Umožňuje mentální léčbu a hlubinné terapie.

Historie Reiki

Terapie Reiki pochází z Japonska. Vznikla z odkazu a zkušeností dr. Miko Usuiho, profesora teologie, který v 19. století vyučoval křestanství na Univerzitě Došina . Jednoho dne se ho jeden z žáků zeptal "jak vlastně Ježíš předával svou léčivou moc "? Když dr. Usui viděl že na otázku nedokáže odpovědět, rozhodl se cestovat a nalézt odpověd. Po letech studia nalezl doma v japonsku v buddhistickem klášteře na rukopis s léčitelskými symboly . Protože nikdo nedokázal význam symbolů vysvětlit, rozhodl se, že bude meditovat na svaté hoře. Dvacátý první den se prý dostal do stavu vědomí v němž pochopil význam symbolů, ale navíc si plně uvědomil sebe sama a schopnost používat hojivou moc u sebe i u druhých. Dr. Usui po zbytek života pomáhal všem kteří měli fyzické nebo psychické potíže a učil metodu kterou nazval "Reiki".

Symboly Reiki

Symboly Reiki jsou jakýmsi pomocníkem na naší cestě za vyšším pochopením principů Reiki a práce s ním. Pomocí symbolů se dá energie Reiki formovat dle představ praktikujícího, zesilovat, zeslabovat či posílat na dálku.

Reiki symboly pomáhají lépe se naladit na vyšší vibrace Reiki a tím dosáhnou lepších výsledků při praktikování Reiki. Jednotlivé symboly a způsob jejich používání se dost často liší v závislosti na mistrovy Reiki, který je vyučuje. Kromě symbolů Reiki lze pro vyladění na vyšší vibrace použít i některé symboly z podobných systémů (Usui Reiki, Tera Mai Reiki, systém Kofutu apod.). Jakmile se člověk dokáže na vyšší vibrace naladit bez pomoci symbolů, tak již nenní dále potřeba jich využívat.

Zveřejnění symbolů Reiki tedy není nijak zakázané, ale spíše zbytečné. Pokud dotyčný neprošel potřebnou iniciací od Mistra Reiki, tak jsou pro něj symboly jen obrázky bez jakéhokoliv využití.

Stupně Reiki:I. stupeň Reiki

nám dává schopnost, abychom pomáhali sobě a druhým léčivou silou svých rukou. Na semináři I. stupně Vám Mistr Reiki vyčistí kanál pro tok energie a znovu naladí vaše tělo pro příjem energie Reiki. Tento kanál běží souměrně s Vaší páteří. Po tomto kurzu můžete pomáhat bližním, rostlinám, zvířatům a neživé přírodě přikládáním svých dlaní na nabíjená místa. Jak už jsem zde jednou popsala, při zasvěcení do Reiki I. Vám budou aktivovány čakry a Vy získáte schopnost uzdravovat sebe i druhé. Přiložením rukou na zraněná či nemocná místa ztlumíte bolest a nemoc postupně odstraníte. Zbavíte tělo škodlivin, jste schopni odstranit i blokády.

II. stupeň Reiki

následuje nejdříve za 3 měsíce po kurzu I. stupně. Při kurzu II. stupně dojde k rozšíření stávajícího kanálu a k předání tří základních symbolů Reiki. Až se naučíte tyto symboly používat, získáte schopnosti mentálního přenosu energie Reiki (na dálku), a to dokonce i mimo čas a prostor. Budete léčit nemoci na úrovni příčin (mentální terapie). Budete umět posílat Reiki na dálku, do budoucnosti i minulosti, lesu, planetě, pro zdárné vyřešení nějaké situace apod. Techniky II. stupně Reiki mají zesílenou formu a tím se délka léčení zkracuje. II. stupeň Reiki tedy rozvíjí a prohlubuje již získané schopnosti působením na dálku a pronikáním až za hranice času a prostoru. Umožňuje mentální léčbu a hlubinné terapie.

Reiki II. – pokročilá

Zde se detailněji seznámíte s technikami Reiki II, s vedlejšími čakrami, naučíte se nabíjet vodu, různé předměty i elektrické přístroje, naučíte se otevírat a zavírat čakry a provádět vlastní uzemnění. Seznámíte se také s dalšími léčivými symboly. Na závěr bude provedena velmi účinná meditace.

Andělské Reiki

je určeno pro absolventy II. stupně Reiki. Na tomto semináři se naučíte komunikovat se svými duchovními průvodci a jinými jemnohmotnými bytostmi. Naučíte se provádět andělské rituály a uvolňovat karmu s pomocí andělů. Při zasvěcení vám bude předáno andělské Světlo a symbol pro odvádění přivtělených a zbloudilých duší.

Rainbow Reiki

Tento seminář je určen pouze absolventům druhého stupně Reiki. Poznáte mnoho velmi zajímavých a především účinných metod, naučíte se využívat silové koule a silových míst, léčit pomocí drahých kamenů atd. Poznáte nové techniky, které systém Reiki rozšiřují o mocné spirituální schopnosti. Seznámíte se s vedlejšími čakrami, s barevnými a zvukovými vibracemi, s energiemi andělů, prvků, rostlin a hvězd. Naučíte se vyrábět tzv. „energetické esence“ (mísit energie aury s energií od nějaké jemnohmotné bytosti, např. od anděla, od dévů rostlin nebo od silových zvířat). Naučíte se s pomocí Rainbow reiki čistit karmu a využívat dalších pomůcek (kyvadlo, Tarot, I-ting). Na semináři složíte světelnou přísahu a budete zasvěceni do energií bytostí Světla.

III. stupeň Reiki – (Přípravný mistrovský stupeň)

Zde Vám bude rozšířen kanál pro tok energií na nejvyšší možnou mez, co člověk bez následků může snést. Pracuje se s celým systémem čaker, budou Vám tedy iniciovány i 1., 2. a 3. čakra. Naučíte se i různá dechová a vizualizační cvičení. Tento stupeň Reiki je spojen se sérií dalších školení zaměřených na odblokování a čištění čaker, čištění karmy, vidění aury, meditaci a kombinaci různých technik Reiki.

MISTR REIKI - učitel

Tento stupeň je možno absolvovat nejdříve za dva roky po absolvování III. stupně a měl by jej absolvovat pouze ten žák, který cítí, že jeho posláním je učit a předávat umění Reiki ostatním. Měl by mít také již kus duchovní cesty za sebou společně s přáním i nadále na sobě pilně pracovat. Získání tohoto třetího – mistrovského – stupně Reiki přináší velké změny v životě a znamená i velký závazek: žít Reiki, plně se oddat Reiki, nechat si od Reiki vést svůj život a ke všemu přistupovat s bezpodmínečnou láskou a pochopením. Mistrovský stupeň Reiki je tedy určen těm lidem, kteří se prací s Reiki chtějí zabývat profesionálně a předávat ji dál.

Principy Reiki

Právě dnes se nerozčiluj

Právě dnes si nedělej žádné starosti

Právě dnes dělej svou práci poctivě

Právě dnes buď milý ke všem bytostem

Právě dnes buď vděčný za vše, čeho se ti dostalo

Reiki v každodenním životě

Prošli jste zasvěcením do Reiki, plánujete zasvěcení, nebo jste jen zvědavý jak se dá Reiki využít v každodenním životě? Musím říct že možností je nepřeberně a že Reiki se dá využít téměř na všechny vaše denní aktivity, přesto bych chtěl sespsat ty nejčastější, nebo spíše nejlepší a nevděčnější tpůsoby využití této blahodárné energiekaždý den.

Reiki pro zvířata

Jakmile to jednou zkusíte zjistíte, že zvířata velmi rády přijímají energii Reiki, protože cítí, že je to něco speciálního a pro ně dobrého. Proto jsou zvířata při přijímání Reiki obecně v klidu a pohodě, i obvykle agresivní pes se při přijímání reiki zklidní. Většina psů a koček bude ležet dokud nebudou mít energie Reiki dost a poté odejdou. Zvířata jsou citlivější než lidé a proto přesně vědí kdy mají Reiki dost. Při předávání Reiki zvířecím miláčkům se řídíme stejnými zásadami jako při léčení lidí, soustředíme se na místa která si berou více energie.

Reiki pro rostliny

Univerzální životní energie se projevuje v rostlinách stejně jako v lidech a zvířatech a proto i rostliny velmi pozitivně reagují na darovanou energii. Při darování Reiki rostlinám začínáme pokud možno od kořenů, dokud necítíme že už více není potřeba a poté se přesuneme výš a pokračujeme dokud z celé rostliny necítíme že více již není potřeba. Velmi vhodným způsobem je také dát Reiki semenům, před tím než je zasadíme na zahradě.

Reiki pro jídlo a pití

Dobrým způsobem pro použití Reiki je nabití vašeho jídla a pití a tím zvýšit jeho výživnou hodnotu. Doporučuji "nabít" pomocí Reiki sklenici obyčejně vody, garantuji že poznáte rozdíl.

Ostatní využití Reiki

Další příklady každodenního využití Reiki: nabít Reiki dárky, které chce darovat blízké osobě ( dáváte tím dvojitý dárek). Překvapivě účině funguje i soustředění energie Reiki na zaseknuté zámky, vybité baterie apod. A poslední moje doporučení - Nabíjet pomocí Reiki šperky a hlavně drahokamy, krystaly a podobné.

Knihy o Reiki

Reiki terapie Praha

Bude doplněno

Další příspěvky autora: michelllin


Články ve stejných kategoriích:

Učení Reiki   Terapie Reiki   Symboly Reiki   Stupně Reiki   Stupeň Reiki   Reiki zasvěcení   Reiki   Psychické potíže   Principy Reiki   Praktikování Reiki   Meditovat   Meditace   Historie Reiki   Energie   čakry   Ostatní  


Kategorie Ostatní


Očkování: všechna pro i protiOčkování: všechna pro i proti
Každý, kdo se narodí zde, musí být povinně očkovaný. Necháváme se očkovat i dávkami, které nejsou povinné, ale mají chránit naše zdraví. Kupujeme si je dobrovolně, i když často mají mnoho vážných vedlejších účinků. Někdo je pro, jiný proti.Rozhovor s Dianou Klibániovou, slečnou,  která si prošla peklem!Rozhovor s Dianou Klibániovou, slečnou, která si prošla peklem!
Když jsme zdraví, málokdo z nás si dokáže představit, že by se náš život mohl změnit během chvilky v holý boj. Dianě se to stalo. Byla jí diagnostikována rakovina kosti.Mýty a fakta o šikaně na školáchMýty a fakta o šikaně na školách
Šikana se vyskytuje na většině škol a setkal se s ní téměř každý druhý žák. Přesto se školní šikana bagatelizuje a koluje o ní řada polopravd a mýtů...Mýty a fakta: sexuální zneužívání dětíMýty a fakta: sexuální zneužívání dětí
Jako skoro všechno na tomto světě i sexuální zneužívání dětí má své mýty a fakta. Možná jsme se až doposud domnívali, že o této problematice víme vše. Mohli jsme se však opravdu zmýlit.Navštívil vás duch? Nebojte se. Možná máte jen halucinaceNavštívil vás duch? Nebojte se. Možná máte jen halucinace
David Stannard trávil sám klidně večery ve svém domě ve východní Anglii a jednoho dne zjistil, že se s ním na televizi dívají další lidi. Nějaký školák a dva vojenští piloti RAF. Nebyli to však duchové, ale problém se zrakem.Jak je to s letním a zimním časem. Zimní sice existuje, ale...Jak je to s letním a zimním časem. Zimní sice existuje, ale...
Čas, který používáme v létě, se nazývá letním časem, byť začíná na jaře a končí na podzim. Přesněji řečeno se jedná o Středoevropský letní čas (SELČ) a jeho cílem je poměrně diskutabilní úspora energie a tedy finančních prostředků.Věštění: Budoucnost může být ukryta na dně šálkuVěštění: Budoucnost může být ukryta na dně šálku
Budoucnost můžeme předpovídat mnoha způsoby. Známé jsou především starodávné metody, jako je čtení z ruky, křišťálové koule a karet. Věštit se dá ale takřka ze všeho. Populární je věštba ze dna šálku!Všechno o neandertálcíchVšechno o neandertálcích
Informace o našich prehistorických bratrancích neandertálcích se každým výzkumem rozšiřují a obohacují. Z nejnovějších informací jsme vytvořili obraz, jaký tento člověk byl a jak žil. Záhady ovšem zůstávají.Zábava matek z USA – dítě, zobrazení dokonalostiZábava matek z USA – dítě, zobrazení dokonalosti
Ideální dětství každý vidí pro své dítě jinak. Většina holčiček si ale hraje s panenkami. Američtí rodiče jsou poněkud jiného názoru. Svým dcerám berou dětství a nutí je předčasně vyspět!Příznaky transformacePříznaky transformace
Měníte se. Poznáte na sobě alespoň jeden z 51 symptomů spirituálního probuzení? Poradíme, jak s touto transformací naložit...
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí