internetWEEK.cz menu TOPlist

Masový vrah - tabákový průmysl - 2.část.

Masový vrah - tabákový průmysl - 2.část.

Tabákový průmysl jako nejsilnější "partner" vlády a politických stran. Současná politika je plně v rukách tabákových producentů a jejich farmaceutických firem.

 

Masový vrah - tabákový průmysl - 2.část.

Přejdi na první část článku.

 

Pokud zemi řídí, její zákonodárství určuje tabákový průmysl jako nejsilnější "partner" vlády a politických stran, jak potom můžeme od takové vládní a politické reprezentace očekávat v čemkoliv jiném jediné rozumné a život podporující rozhodnutí?

 

Proč ministerstvo zdravotnictví tuto epidemii, pandemii neřeší? Vždyť devět z deseti nových kuřáků jsou děti, navíc v čím dále tím nižším věku? Proč se omezuje a to výhradně pod tlakem veřejnosti na šikanu již nemocných kuřáků? Zákaz kouření naprosto neřeší nástup nových generací dětí kuřáků. Proč přijímáme nejrůznější "protikuřácké" dny a akce, když proti kuřákovi je samotná droga, kterou nedobrovolně užívá, proč neobrátíme svou pozornost od šikanování obětí k příčině současného stavu politického systému - tabákovým producentům?

 

Současná politika je plně v rukách tabákových producentů a jejich farmaceutických firem. Tato hydra vede neúprosný boj s rozumností, s životem na této planetě. Místo programů na ochranu zdravé přírody a rozumné správy země není politický sbor ničím jiným než všehoschopným dealerem tabákových drog, na které planeta skutečně umírá, zatímco nešťastní lidé fetují tabák, často právě z výše popsaného tlaku, kdy idiocie politiky dotváří současnou tvář světa k naprosté devastaci životních hodnot.

 

Ten svět je skutečný, nejedná se o žádný Matrix!  Vyhradila si jej pro sebe ale skupina "vyvolených". Tabákové firmy spojené v neskutečně silná nadnárodní podnik nemusí kontrolovat občany a dobře to ví. Kontrolují zákonnou moc nad občany.

 

Kontrolují svůj otrokářský systém a po "svém" vzdělávají nejen naše děti ve spolupráci s ministerstvem školství, ale také právníky, lékaře, přesně tak, jako to dělají jejich výrobky. Nejsou schopni empatie, jinak by nemohly podnikat v tak zničujícím odvětví jako je šíření nemoci a smrti klamem, výhradně prostřednictvím nejzranitelnější části společnosti - dětí!

 

 

Tabák je největší zabiják a tabákové koncerny jsou jeho nerozluční bratři

 

Jaký je další krok tabákové hydry - politického systému?

 

Tabákové výrobky nemají prvenství jen v iniciaci, či spoluiniciaci chorob, předčasných úmrtí, změně DNA, potratech, úmrtích novorozenců, ale mají i další prvenství.

 

Jsou hlavní příčinou požáru na světě a tedy i úmrtí při nich. Je neuvěřitelné, že politické reprezentace neřeší příčinu patologizace, zmarnění světa - tabákovou vládu nad systémy, ale velmi pragmaticky řeší jen věci - majetek. Tomu "rozumí". Statisíce vědeckých informací o zničujícím důsledku tabákového podnikání "moudré" politiky naprosto nezajímají.

 

Místo omezení tabákového podnikání a ochrany dětského zdraví, životů nás všech se po celém světě nyní uzákoňují "samozhášecí" cigarety.

 

V praxi tedy cigarety, součástí jejichž obalu - cigaretového papírku - jsou "retardéry", tedy několik proužků a mnoho další chemie v obalu cigarety, které způsobí uhašení cigarety, pokud ji kuřák opomene uhasit. Lidské zdraví politiky nezajímá, škody z požárů ano.

 

Obdobné je to i u řízení automobilu. I zde tabák obsadil čelní místo při nehodovosti - manipulace s hořící cigaretou - i zde je ale cigareta za volantem dále povolena.

 

Pro dokreslení skutečného Matrixu - vlády tabákových producentů nad lidmi jen dodáme, že po událostech z 11. září roku 2001 přijaly nejen americké aerolinie opatření, kdy se na palubu letadel nesmí nosit dokonce ani mateřské mléko - aby v něm nebyla ukryta trhavina, nicméně čtvery sirky a dva zapalovače na cestujícího jsou povoleny!

 

Samozřejmě tabák je Matrix.

 

Jak patrno z výše uvedeného tabákoví producenti kolonizují svět. Nejedná se o fiktivní svět, ale skutečné místo našeho přebývání a řízená genocida tabákového průmyslu zasahuje naprosto všechny.

 

Jednak přímo - působením svého výrobku a nepřímo působením ovládnutí politických systémů, které jsou zde výhradně pro správu tabákových firem.

 

Vše v politice se dnes děje k odvrácení pozornosti od skutečného nebezpečí, zbytečného umírání, nemocnosti - praxi tabákového podnikání. Politici nás musí velmi zaměstnat, zabavit, abychom nevnímali skutečnou tvář politiky. Jejího skutečného tvůrce - tabáková impéria.


Tabákové firmy totiž vychází z předpokladu, že každý na zemi je jejich otrok, potenciální zločinec a tak připravují ONY nový světový řád. Řád kontroly nad každým jednotlivcem. Svět vypadá přesně podle toho, kdo nad ním má moc.

 

Aby situace byla ještě horší, tak kolem tabákových pěstitelů vznikají nejrůznější pseudospiritistická uskupení, která se domnívají, že tabákové drogy jsou nutností, jakousi stratégií "boha" pro vyřešení situace na zemi.

 

Tento "rozhněvaný" bůh v terminologii nejrůznějších "zednářských loží" a "iluminátů" dostal "nebeskou" moc nad "neposlušnými" lidmi, dokud se mu nepodrobí všechny národy země. Tato fantasmagorická pseudoliturgie se táhne už od dob zakladatelů USA - tabákových baronů až po dnešek.

 

Vliv tabákových firem ja natolik vyšinutý a iracionální, že vyšší důstojníci tajných služeb jsou školeni o tom, že tabák je nadále "strategická" surovina, která je TABU, na školách pro experty FBI se dále prokazatelně vyučuje, že skrze tuto strategickou surovinu budou jednou Spojené státy ovládat celý svět.

 

Jenže ony ho tabákové firmy už ovládají a to velmi nelidským, sadistickým způsobem. Zjevně se řídí tím, že poctivého "nepálí" a slušným lidem tabák neublíží. Faktem je ale pravý opak. Při důkadnějším zkoumání původních šamanských rituálu zjistíme, že kouření v komunitě nebylo běžné. Tabák užíval pouze šaman, který mu také zasvětil svůj život a skrze kontrolovaný změněný stav "vědomí" se spojoval s "duchy" zemřelých a podsvětím, aby prováděl něco jako duchovní, léčitelskou službu svému kmeni.

 

Kouření byl posvátný rituál, nikoliv "běžná" droga pro příslušníky kmene. Šamani obětovali kouření nejen vlastní zdraví, ale také hlas, existenci, velmi často také zrak skrze nemoc - tabákovou amblyopatii - stále žili na hraně šílenství a pokud přestali drogu, její užívání kontrolovat - skončili opravdu v hrozných mukách duše a těla.

 

To hovoříme o přírodním tabáku, nikoliv o dnešním, kdy kupříkladu 98% tabáku na trhu EU doplňují tabákoví pěstitelé o stovky aditiv - přídavných chemických látek - o kterých NIKDO neví co s uživatelem přesně dělají. Z druhé strany tabákového spektra máme věrohodné informace, že velmi prakticky navyšují závislost a používají se v době "zdražování" tabákových výrobků, stejně jako v době, kdy už spotřebitelé v různých obdobích vykazují menší stupeň závislosti, tedy vyšší stupeň degenerace (!) pro udržení drogy a jejích vysokých cen.

 

Dotkněme se zdražování tabákových drog!

 

Tabákový průmysl zabije každoročně desítky tisíc lidí

 

Hygienické centrály se všem občanům snaží namluvit, že "zdražování" tabáku je vlastně "léčbou" postižených. To je stejný nesmysl, jako kdyby Vám heroinový dealer zdražil dávku s tím, že si přeje, abyste se ze závislosti vyléčili.

 

Ve světě není popsán jediný případ uzdravení z drogové závislosti zdražením drogy. Současné zdražování tabáku jen mírně snižuje prodělek státního - rozuměj tabákového rozpočtu z této drogové závislosti a velmi přesně kopíruje sílu závislosti "konzumentů", tedy v praxi kolik je možno z nemocných lidí ještě za tabákové drogy vytáhnout peněz.

 

Aby zdražení mělo skutečně nikoliv léčebný, ale vysoce preventivní účinek, motivaci k léčbě, musely by tabákové drogy zdražit na násobky ceny. Jenže to by otevřelo diskusi k tématu, proč vlastně "Kouření může zabíjet", proč je v systému jako vysoce protěžovaná potravina, proč děti mohou kouřit a do kouření být denně náborovány?

 

To si "správci" civilizovaného světa rozhodně nepřejí. Nebylo by to ani dobrým řešením, protože nemocný kuřák drogu potřebuje a jediná cesta k zástavě této drogové závislosti je v ochraně ještě nekouřících dětí, aby do závislosti vůbec nemohly vstoupit. Děje se ale pravý opak a mrtvé kuřáky nahrazují dětští v drtivé míře, dětské kuřáctví prožívá neskutečný nárůst a prosperitu.

 

Přejdi na další část článku!

 

Zdroj: Matrix-2001.cz

Další příspěvky autora: michelllin


Články ve stejných kategoriích:

Z domova   Zdraví   Vrah   Tabák   Nikotin   Masový vrah   Kouření   Cigarety  


Kategorie Tabák


Tabákové firmy tají, že cigarety jsou radioaktivníTabákové firmy tají, že cigarety jsou radioaktivní
O radioaktivním poloniu v cigaretách se již mluvilo. Ale až nyní se zjistilo, jak dlouho tabákové firmy věděly, nakolik je to nebezpečné.Proč mladí lidé kouří cigarety?Proč mladí lidé kouří cigarety?
Mezi kuřáky je mnoho těch, kteří začali holdovat tomuto návyku ještě před dovršením osmnáctého roku věku. Ve skutečnosti převážná většina z nich začala kouřit ještě jako teenager. Proč?Masový vrah - tabákový průmysl - 6.část.Masový vrah - tabákový průmysl - 6.část.
Tabák není potravina, je to nejničivější droga všech dob, v systému je uměle udržovaná prostřednictvím ministerstva zdravotnictví, politické reprezentace. Vymíráme na tabák a je to skutečnost, ne iluze.Masový vrah - tabákový průmysl - 5.část.Masový vrah - tabákový průmysl - 5.část.
Je to tragický fakt. Bylo napsáno několik set tisíc prosebných dopisů, aby filmová studia přestala propagovat tabákové výrobky dětem. Dopisy dostala každá Hoolywoodská hvězda, všechny produkce, ale odpověď nepřišla od žádné z hvězd.Masový vrah - tabákový průmysl - 4.část.Masový vrah - tabákový průmysl - 4.část.
Kdo zabije každoročně nejvíce lidí na světě? Tabákový průmysl. A kdo mu nejvíce pomáhá tento hrůzný čin uskutečnit? Politici, celebrity, atd.Masový vrah - tabákový průmysl - 3.část.Masový vrah - tabákový průmysl - 3.část.
Když cigarety zabíjí, vláda pouze přihlíží....Masový vrah - tabákový průmysl - 1.část.Masový vrah - tabákový průmysl - 1.část.
Kouříte? Budete platit. Nekouříte? Tak také. Občané České republiky dotují podnikání tabákových firem, které jim invalidizují a zabíjí děti od nejútlejšího věku částkou 40 miliard korun ročně....


Kategorie Vrah


Absurdní požadavekAbsurdní požadavek
I soudce Městského soudu v Praze se jen obtížně bránil smíchu. Aby ne......John Wayne Gacy - masový vrah - 5. částJohn Wayne Gacy - masový vrah - 5. část
V řece Illionis objeveno další tělo, už jedenatřicáté. Nakonec byl Gacy převezen do Menardova nápravného zařízení, kde byl po letech apelací zabit smrtící injekcí.John Wayne Gacy - masový vrah - 4. částJohn Wayne Gacy - masový vrah - 4. část
Policisté se opět vrátili k prohledávání Gacyho domu. J.W. Gacy se konečně přiznal, že někoho zabil. Vyšetřovatelé nezačali kopat ihned, nejdříve chtěli podrobně prozkoumat místo pod podlahou. Po minutách kopání objevili zbytky těla.John Wayne Gacy - masový vrah - 4. částJohn Wayne Gacy - masový vrah - 4. část
Den před zatčením se Gacy svěřil svým přátelům a spolupracovníkům, že ve skutečnosti zabil okolo 30-ti lidí, protože byli špatní a snažili se ho vydírat.John Wayne Gacy - masový vrah - 3. částJohn Wayne Gacy - masový vrah - 3. část
Náš seriál o masovém vrahovi pokračuje svou 3. částí.John Wayne Gacy - masový vrah - 2. částJohn Wayne Gacy - masový vrah - 2. část
Ve vězení se Gacy držel všech pravidel a vyhýbal se problémům. Byl ideálním vězněm, vědom si, že může být brzy propuštěn na čestné slovo. Vraždit začal až později.....John Wayne Gacy - masový vrah - 1. částJohn Wayne Gacy - masový vrah - 1. část
Den před zatčením se Gacy svěřil svým přátelům a spolupracovníkům, že ve skutečnosti zabil okolo 30-ti lidí, protože byli špatní a snažili se ho vydírat.Masový vrah - tabákový průmysl - 6.část.Masový vrah - tabákový průmysl - 6.část.
Tabák není potravina, je to nejničivější droga všech dob, v systému je uměle udržovaná prostřednictvím ministerstva zdravotnictví, politické reprezentace. Vymíráme na tabák a je to skutečnost, ne iluze.Masový vrah - tabákový průmysl - 5.část.Masový vrah - tabákový průmysl - 5.část.
Je to tragický fakt. Bylo napsáno několik set tisíc prosebných dopisů, aby filmová studia přestala propagovat tabákové výrobky dětem. Dopisy dostala každá Hoolywoodská hvězda, všechny produkce, ale odpověď nepřišla od žádné z hvězd.Masový vrah - tabákový průmysl - 4.část.Masový vrah - tabákový průmysl - 4.část.
Kdo zabije každoročně nejvíce lidí na světě? Tabákový průmysl. A kdo mu nejvíce pomáhá tento hrůzný čin uskutečnit? Politici, celebrity, atd.
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí