internetWEEK.cz menu TOPlist

Vetřelec v hlavě: strach

Vetřelec v hlavě: strach

Máme v sobě vetřelce. Ovládá naše myšlení a emoce. Každý den sílí. Začalo to v dětství. Strašidly, strachem ze tmy. Z toho, že nás rodiče opustí. Z pětky ve škole. Z odmítnutí, z nemoci, z propuštění a neúspěchu a nakonec přichází strach ze smrti...

 

Vetřelec v hlavě: strach

Tento vetřelec rostl stejně jako naše negativní emoce a nakonec nejednoho ovládl.

Strach je emoce, která vzniká jako reakce na nebezpečí. Jeho intenzita, vždy závisí na vrozených dispozicích, okolních podmínkách a na tom, jak moc chcete tohoto parazita krmit. Objevují se neurovegetativní projevy jako je blednutí, chvění, zrychlené dýchání, zvýšený krevní tlak a bušení srdce, někdy se vyskytuje husí kůže, vyplavujeme stresové hormony, svaly nám tuhnou, zorničky se rozšiřují.. Vrozený strach má pozitivní účinek, protože motivuje k tomu, aby jsme se vyhnuli nebezpečí nebo se dali na okamžitý útěk. Pokud to není možné, strach je často přemění na agresi.

 

Dva druhy strachu

Atavistický (vrozený) - strach z bouře, tmy a některých zvířat. Bát se tmy je přirozené, protože náš hlavní smysl, zrak je neutralizován, takže nevidíme nepřítele a nemůžeme se na útok či útěk připravit. Nyktofobie je již problém. Člověk, který jí trpí, se bojí neosvětlených ploch, v noci nemůže spát, při výpadku proudu propadá hysterii a měl by vyhledat pomoc psychologa. Kdo jezdil na tábory ví, že noční bojovky byly právě o boji s tímto strachem. Mnoho lidí se bojí pavouků, ačkoli nás na životě denně neohrožuje žádný. Z existujících 63 000 druhů je rizikových pouze 7 druhů. Strach z těchto osminohých tvorů máme uložený hluboko v podvědomí. Adam Hart, psycholog z univerzity v Gloucestershire, si všiml, že strach z hmyzu roste s dospíváním. Zatímco malé pětileté dítě si bez obav hraje s nejnechutnějšími obyvateli pařezů, o čtyři roky později se jich bude již štítit. V mozku tedy máme jakýsi hardware, který nás nutí se vyhýbat bez předchozí zkušenosti a přemýšlení. Všimněte si, že v hororech se často objevují monstra, která připomínají hady, pavouky nebo štíry a to právě v nás provokuje archaické spouštěče strachu na bázi iracionality.

 

 

Druhým typem je strach naučený - strach ze stáří, smrti, osamělosti, ztráty partnera nebo zaměstnání a mohli by jsme pokračovat skoro do nekonečna...A právě tento strach dělá paseku v našich myšlenkách.

 

Kde se naučený strach bere?

Strach přichází z nejistoty. Důvod je to, že jsme v nitru nejistí a nedůvěřujeme životu a světu. Strach tak způsobí, že se držíme dogmat, cizích úsudků, zaběhlých systémů, pracovní pozice, jednoho partnera nebo určitých lidí. Hledáme v tom jakousi jistotu, snažíme se najít skrze ostatní vlastní identitu. Tím dochází k tomu, že se zablokujeme, nevyvíjíme se a ulpíváme na věcech, které nám škodí. Zajímavé je, že mnoho lidí nežije v přítomnosti a paradoxně se bojí budoucnosti. On to zas takový paradox není, je dost možné, že naše mysl nás podvědomě varuje, důležité je uvědomit si, kde se strach bere a přemoci ho. Pokud něčemu rozumím a znám původ, mohu se pokusit tomu postavit a ne klasicky utéct pod peřinu. Problém dnešní doby je, že mysl je neustále zaneprázdněná. Mysl by měla být řídící jednotkou, místo toho je to taková hospodyňka, která non stop přemýšlí co vyprat, vyleštit a uvařit. Pokud tato hospodyně dostane padáka, bude mrzutá, naštvaná a nebude vědět, co se sebou dělat. Nakonec dostane strach z vlastní existence.

 

Formy strachu

Základní pramen strachu se dělí na čtyři proudy. Před těmito proudy stojíme a hledáme záchranné vesty, místo toho, aby jsme se naučili plavat. První pramení z toho, že člověk má strach z individualismu. Raději se bude topit s další velkou masou, než aby plaval proti proudu. Proč chce skoro každý raději zapadnout s davem a být zaměnitelný s jakoukoli masovou formou? Zřejmě proto, že v davu vzniká pocit sounáležitosti a nehrozí strach z osamění a z izolace. U depresivních lidí dochází k extrému a tím je strach ze sebeuskutečnění.

 

Hned vedle máme další proud, kde se topí neplavci a rádoby plavci. Pojmenujme jí důvěra v život. Jde o jistou otevřenost k světu, cizím lidem a neznámým situacím. Život je výměna a nabízí velké množství cest. To způsobuje, že mnoho lidí žije v domnění, že pokud něco obětují nebo naleznou nový pramen, vzdají se sebe samých, stanou se závislými na plavčících a tak zůstanou v křeči a potopí se. Například schizoidní osobnosti mají veliký strach z odevzdání se a volají o pomoc, pokud mají vymezit vlastní já.

 

V třetím pramenu lapá po dechu tolik lidí, že ačkoli jsou vedle sebe, jdou společně ke dnu. Neví však, že dno nemá hranice a přesto je stabilní. Je to budoucnost. Tím, že nemá hranice je zdánlivě pomíjivá. Pomíjivá je však cesta ke dnu, ne k hladině. Člověk by měl setrvat v plánování, ujasnit si priority a cílevědomě jít za svým cílem. Pro mnoho lidí je vlastní existence iracionální, s razítkem nejistoty a podpisem strachu odvážit se nechat vést pramenem života, který nikdy nevyschne a proměňuje již pár kapkami. Nutkavé osobnosti mají právě strach ze změny a pomíjivosti. Mají velkou touhu po jistotě a opatrně plánují každý nášlap ke studánce života.

 

Ve čtvrtém pramenu se nachází proudy, které odnáší těla dále od pevniny. Tím se snaží lidé plavat zpět k zemi, aby se mohli postavit na vlastní nohy. Vše je ale právě naopak. Člověk by si měl zaplavat dále od břehu, aby pocítil svobodu. Tento pramen je silný a mění, a tak nám často plavci plavou na místě, jakoby se ani nehýbali. Je těžké obvykle plavat ve stojatých vodách a najednou se dobrovolně nechat odnést proudem do neznáma, kde nevidíme ani náznak pevniny. Lidé tak ulpívají na starých zvyklostech a tradicích, zbytečně plýtvají energií a nehnou se nikam. Nechávají se mýt omylem a polykají doušky nutnosti a pravidel až se začnou dusit vlnou minulosti, která přichází s přílivem . Hysterické osobnosti mívají extrémní strach z nutnosti a strachu z omezenosti, plavací styl je rizikový.

 

Prožívají muži a ženy strach stejně?

Každé dítě cítí strach. Pokud se však jedná o chlapce, tradičně se usiluje o to, aby jej nedávali najevo. Profesor psychologie na Harvardské univerzitě, Jerome Kagan, provedl několikaletý výzkum skupiny dětí. Zjistil, že dívky se bojí již jako batolata. Jako nemluvňata reagují ještě chlapci a dívky stejně, ale již ve čtrnácti měsících jsou znatelné razantní rozdíly. Je to způsobené jinou reakcí amygdaly v limbickém systému našeho mozku. Mužské hormony androgeny mají totiž na nervové buňky v amygdale uklidňující účinek, takže chlapci a muži tolik strachu nepropadají. U dívek je to umocněné ještě tím, že mnoho rodičů ukazuje dcerám, co je pro ně nevhodné a nebezpečné, zatímco chlapci se mají bránit, pokud někdo proti nim vystoupí agresivně. Dívky mají naopak agresivitu potlačit.

 

Strach patří k našemu životu. Provází nás od narození po smrt. V dějinách lidstva se setkáváme se stále novými pokusy, kdy je cílem zvládnout strach, zmenšit jej, překonat ho nebo spoutat. Usilovaly o to magie, náboženství i věda. Metody boje se naopak vůbec nezměnily. Jen na místo obětí a magických kouzel dnes nastoupily moderní, strach zastírající farmaceutické prostředky. Lékaři straší procenty ohrožení nejhoršími chorobami, z každé strany se na nás hrnou reklamy, které ukazují potřebu se neustále něčím léčit. Tyto semínka zasévají do myslí strach, ať už vědomý nebo nevědomý. Strach je dobrý byznys a plíží se krajinou jako mlha. Objevuje se vždy v situacích, kde jsme nedorostli nebo prozatím nedorostli. Vše, co je poprvé, obsahuje kouzlo nového, dobrodružství a také riziko, které přináší strach. Když jsme se poprvé jako děti postavili na nohy, překonali jsme strach z prostoru a z vlastní chůze. Když jsme nastoupili do škol, překonali jsme strach ze sebeprosazení a z neznámého kolektivu....

 

Lidský život není říší bezpečí. Naše životy nejsou ohroženy pouze nemocemi a násilím, ale ohrožené je i lidské soužití, naděje a vlastní integrita. Proto má bezpečí vysokou hodnotu. Pokud dojde k přijetí a k zvládnutí strachu, osobnost o kousíček dozraje. V případě útěku od konfrontace dochází ke stagnaci, vývoj je zabržděn, vytváří se bariéra a lidé jsou stále dětmi, které se bojí bubáka pod postelí nebo ve skříni.

 

Každý, kdo říká, že se ničeho nebojí, je hloupý. Mnoho z nás si v životě prošlo něčím, co zanechalo stopy nadosmrti. Rafinovanost strachu je v tom, že je s námi pořád a my si ho neuvědomujeme. Vyvinuli jsme si vlastní metody a techniky, jak ho potlačit, zamaskovat nebo popřít. Stejně jako smrt, ani strach nepřestane existovat jenom proto, že na něj zrovna nemyslíme. Každý máme v srdci skrytého bojovníka. Bohužel byl uspán otráveným snem. Nejlepší protilátkou je láska. Nezapomeňte tedy, že ten bojovník je stále ve vás a čeká na váš povel...

 

Vyšlo pro internetWEEK.cz také jako Strach je neviditelný parazit na DeenaMedia.blogspot.cz

 

Další příspěvky autora: DeenaMedia


Články ve stejných kategoriích:

Nemoc   Psychologie   Strach  


Kategorie Strach


Jak se zbavit strašáků jako je strach, stres, obavy, pochyby či nejistota?Jak se zbavit strašáků jako je strach, stres, obavy, pochyby či nejistota?
Musíme žít stále pod stresem, ve strachu a v depresích? Jak to můžeme změnit?Víra v nemoc ho málem zabilaVíra v nemoc ho málem zabila
Po rozchodu s přítelkyní chtěl spáchat sebevraždu. Poté, co spolykal 29 tabletek antidepresiva, dostal smrtelný strach. Derek patřil ke skupině, jež obdržela placebo – látku bez jakéhokoliv účinku na organismus.Tajemná záhada Blair WitchTajemná záhada Blair Witch
Legenda vypraví, že u vesnice Burkitsville v Marylandu žila čarodějnice, jenž ke svým rituálům používala krev místních dětí, dokud ji vesničané nevyhnali. Od té doby se tam ztrácejí lidé a dochází k podivným vraždám.


Kategorie Psychologie


13 snových symbolů13 snových symbolů
Moderní psychologie vychází z toho, že sny vypovídají o vaší osobě. Následující článek vysvětluje 13 častých snových motivů.Naučme se zvládat sami sebe!Naučme se zvládat sami sebe!
Emoce nás mohou uvolnit. Některé z nich rádi projevujeme. Jiné bychom však měli držet zkrátka a příliš je nedávat najevo. Občas jsou nezadržitelné, každý to zná. Naučme se je ovládat!Jak si stvořit osobní náboženstvíJak si stvořit osobní náboženství
Interview dvou psychologů o spiritualitě. Pythia Peayová zpovídá Thomase Moora na téma individuální duchovní rozvoj.Mozek: Síla ANO a NEMozek: Síla ANO a NE
Nebezpečná slova mění k horšímu náš mozek, ale i to, co produkujeme. Pozitivní myšlenky musí převažovat, chceme-li být úspěšní ve vztazích i v práci.Zažili jste deja vu? Pomozte vědcům tuto záhadu objasnit!Zažili jste deja vu? Pomozte vědcům tuto záhadu objasnit!
Deja vu, pocit, že odehrávanou situaci jste již zažili, nepoznala pouze pětina lidstva. Jde tedy o chybu v Matrixu nebo o záhadu pro psychology. Psychologové z Fakulty sociálních studií brněnské Masarykovy univerzity Vás proto žádají o spolupráci…Jaké to je zemřítJaké to je zemřít
Psycholog Kenneth Ring studoval pět let stovky lidí, kteří prožili kontakt se smrtí. Ve filmu „Prophetic voices“ (Prorocké hlasy) čtyři z nich popisují, co se jim stalo a co prožívali, když se jich dotkla smrt.Dá se unudit k smrti?Dá se unudit k smrti?
Nuda. Slyšíme to slovo každý den ze všech stran. Byl to nudný den. Nudný rozhovor, film. Dá se k smrti unudit? A dá se s tím něco dělat?Nemoc je výkřik dušeNemoc je výkřik duše
Co je nemoc? Chřipka, zánět, deprese nebo narušení rovnováhy? Mohou za nemoc pouze viry, bakterie, prochlazení nebo přetížení? Nebo se jedná o něco energetického a nehmotného?Do jaké míry jsme ovlivnitelní?Do jaké míry jsme ovlivnitelní?
V dnešní době medializace a vysoké globalizace člověku mizí možnost soukromí. Dřívější doba nejistoty vystřídala dnes iluze z médií! Rozhodujeme se dle vlastního úmyslu, nebo již platí, že jsme něčím ovlivnění natolik, že jsme změnili i svůj život?
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí