internetWEEK.cz menu TOPlist

New Age

New Age

New Age - sousloví tak trochu vyčichlé. Na počátku jeho velké obliby byli hippie, LSD a touha části mladé americké generace uniknout konzumentství a válce ve Vietnamu.

 

New Age

Existuje ale ještě New Age jako hnutí? Nebo je to jen množina rozmanitých alternativních, nekonformních názorů a životních stylů?

 

Definice New Age

„New Age je západní spirituální hnutí, které se rozvinulo v druhé polovině 20. století. Čerpá z východních i západních spirituálních a metafyzických tradic a spojuje je s vlivy motivační psychologie, holistického pojetí zdraví, parapsychologie, výzkumu vědomí a kvantové fyziky. Vytváří spiritualitu bez hranic a omezujících dogmat. Je shrnující a pluralistické. Mezi jeho další hlavní znaky náleží, že používá „holistický pohled na svět“, přičemž zdůrazňuje mysl, tělo a ducha, jako propojené, jedná se o formu monismu a nazírání na vesmír i člověka jako jednotu.“ (Wikipedia)

 

Začátky hnutí lze najít už v 18. století a 19. století u esoteriků, jako jsou švédský mystik E. Swedenborg, léčitel Franz Mesmer, spoluzakladatelka teosofie Helena Blavatská a duchovní učitel Georgij I. Gurdžijev (Gurdjieff). V 60. letech 20. století se hnutí dostalo dalších silných podnětů z metafyziky, odvětví self-help, psychologie a od významných indických jogínů.

 

New Age je někdy označováno za subkulturu, která v 70. letech navazovala na myšlenky z americké alternativní kultury 60. let. Termín se začal šíře používat v polovině 70. let podle měsíčníku New Age Journal. New Age začal být spojován s technikami, jako jsou meditace, channeling, léčení krystaly, astrální projekce, paranormální zážitky, holistické zdraví, ekologie. Spadá sem i víra v UFO, mimozemskou přítomnost na zemi, kruhy v obilí a reinkarnaci.

 

Povědomí o New Age jako subkultuře zvýšil například muzikál Hair s jeho písní Aquarius (Vodnář). Mezi nejznámější spisovatele této spirituality patří v anglicky mluvících zemích např. Marylin Fergusonová, Linda Goodmanová, Shirley MacLaineová, Jane Robertsová, Neale Donald Walsch, James Redfield, Eckhart Tolle, Barbara Marx Hubbardová, Deepak Chopra, Louise L. Hay a další.

 

Americká alternativa

Od konce 70. let se New Age zformovalo v sílící sociální hnutí propagující alternativní životní styly. Vznikaly nejrůznější komunity, zvláště ekologicky zaměřené. New Age se postupně vykrystalizovalo v hnutí alternativní a ekologické, které ve své činnosti uplatňovalo především spirituální anebo psychologické prvky. Smyslem všech aktivit bylo a stále je hlubší poznání člověka: jak a proč funguje právě tak, jak funguje, a jak by mohl fungovat lépe.

 

 

New Age většinou odmítá tradiční pohled na křesťanství a církve, které podle jeho příznivců rozdělují lidi, šíří negativní myšlení, pocity viny, nenávist k vyznavačům jiné víry, manipulují s lidmi a v historii se nezříkalo ani mučení (inkvizice) a dobyvatelských válek. Na druhou stranu lidé hledající alternativní duchovní cestu neodmítají základy křesťanství a Ježíšův přínos.

 

Globální subkultura

Subkultura New Age má podle různých odhadů po světě až sta miliony příznivců či vyznavačů. Stala se součástí západní kultury. Jeho vyznavači pracují v různých ekologických organizacích, zajímají se např. o meditace, magii, neopohanství, šamanismus, transpersonální psychologii, přičemž spojovací motivací je osobní rozvoj.

 

Myšlenky New Age byly v některých ohledech prosazeny, např. v USA cvičí jógu a zdravě se stravuje na 40 miliónů Američanů a podobný počet lidí žije v Evropě.

 

New Age v Česku

Když se rozhlédneme po českých zemích, vidíme, že ideje New Age žijí dál, i když název už je spíše anachronismem. Jako zastřešující pojmy se nabízí „alternativa“, „nová spiritualita“ nebo „esoterika“. Jedná se o myšlenkové podhoubí a subkulturu, jejíž vyznavači se snadno mezi sebou domluví, ale nemají potřebu se masově organizovat. Vše, co je alternativní k současnému hlavnímu společenskému proudu, od etablovaných náboženství po převládající konzumní styl života, může být víceméně „New Age“.

 

Literaturu zabývající se tématy New Age najdeme dnes v mnoha knihkupectvích pod názvy Esoterika či Duchovní nauky. Pár časopisů, které by bylo zahrnout pod pojem New Age, koupíme v trafikách. Na internetu se nabízejí různé akce, počínaje esoterickými veletrhy, kurzy meditací, přednáškami, semináři všeho druhu, workshopy až po služby šamanů, kartářek, vykladačů minulých životů a léčitelů všeho druhu. K dispozici je i populární internetová televize Cesty k sobě, kterou moderuje Alžběta Šorfová. Televize nabízí zejména rozhovory s širokým spektrem známých i neznámých lidí, jejich zájmy lze shrnout pod název New Age.

 

http://cestyksobe.cz/menu.html

 

Čeští aktivisté

Mezi výrazné aktivisty idejí New Age můžeme zařadit herce Jaroslava Duška, režiséra Igora Chauna, psychologa a zakladatele školy Univerzita Nové doby Milana Calábka nebo publicistu a spisovatele Vlastimila Marka. Na Duškovy divadelní adaptace knih o toltéckých dohodách od mexického spisovatele a šamana Miguela Angela Ruize je již roky vyprodáno. Alternativní myšlenky prostě pořád táhnou.

 

Nejen herec Jaroslav Dušek

 

Lidé stále hledají odpovědi na základní otázky: jak žít, jak žít smysluplně, jak být šťastný, co je to duchovní cesta a jak na ni vykročit. Když na to nenajdou odpověď v zavedených „odpovědnách“, jako jsou věda, školy, církve a rozmanité filosofie, začnou hledat v oblastech, o nichž třeba ani netuší, že jim někdo říká New Age.

 

New Age v politice

V poslední době lidé hledající alternativní cesty zasáhli i do politického dění. Například první protesty na Slovensku proti korupční aféře Gorila zorganizovala nenápadná dívka Lucia Gallová, která se netají svým zájmem o esoterické náhledy na život.

 

Následovníky New Age můžeme vidět i mezi inspirátory a účastníky hnutí Occupy Wall Street nebo v americkém autorovi kultovního dokumentárního filmu Zeitgeist Peterovi Josephovi, který založil Hnutí Zeitgeist >>>.

 

Výrazné osobnosti New Age

Carlos Castaneda (1925-1998) - antropolog a kultovní spisovatel, který vydal řadu knih, jejichž hrdina – on sám - je učněm indiánského mága a šamana dona Juana Matuse z kmene Yaqui. První kniha vyšla v roce 1968 pod názvem Učení dona Juana. Castaneda křísil v USA šamanistické náboženství původních obyvatel Ameriky. V systému je zakomponován i peyotlismus, hledání vizí v extatických stavech vyvolaných požíváním plodů kaktusu peyotl. Castanedových 12 knih vyšlo v mnoha zemích v celkovém nákladu 8 milionů výtisků. Castaneda se stáhl z veřejného života v roce 1973. Založil organizaci Cleargreen, které se zabývala výukou různých šamanských, údajně toltéckých duchovních cvičení.

 

Fritjof Capra (1939) - atomový fyzik. Jeho základními díly jsou Tao fyziky, Bod obratu, Neobyčejná moudrost či Obrat v křesťanství. Kritizuje mechanistické paradigma a oddělování těla od mysli, člověka od přírody apod. Jednotlivé komponenty vesmíru jsou podle něj propojeny a vytváří dokonale celistvý systém. Capra je zakládající ředitel Center for Ecoliteracy v Berkeley v Kalifornii, které podporuje ekologii a systémové myšlení ve vzdělání.

 

Marilyn Fergusonová (1938-2008) patřila spolu s Fritjofem Caprou na konci osmdesátých let k nejpopulárnějším mluvčím New Age. Ve své knize Vodnářské spiknutí (1980) mluví o důležitém paradigmatickém posunu, jenž zasáhne všechny oblasti života společnosti. Autorka přišla s myšlenkou nenásilné, ale účinné proměny člověka prostřednictvím nových metod výchovy, léčení, náboženství a s ideou nového, rozšířeného tzv. planetárního vědomí. A protože tyto změny přicházejí s novým věkem Vodnáře, nazývá je autorka vodnářským duchovním spiknutím. Podle její vize má dojít k přechodu od industriální a konzumní společnosti k nové fázi rozvoje lidstva, která bude založena na růstu duchovního rozměru člověka a naplňování jeho potenciálu, ohleduplném vztahu k životnímu prostředí, rozvíjení nových pospolitostí atd.

 

Stanislav Grof (1931) psychiatr, jeden ze zakladatelů transpersonální psychologie, nyní žijící v USA. Byl jedním z prvních badatelů v oblasti změněných stavů vědomí za účelem výzkumu, léčení, podpory a vhledů do lidské duše. Je známý svými výzkumy účinků LSD, je také objevitelem holotropního dýchání jako terapeutické metody, napsal několik knih na téma psychospirituální krize.

 

Shirley MacLainová (1934) slavná herečka a také jedna z nejrespektovanějších autorek New Age, zajímá se o okultismus, spiritualitu a UFO. Svou koncepcí androgynního „vyššího Já“ navazuje na jungovskou psychologii. Autorka knih Out on a Limb and Dancing in the Light.

 

Zdroj: Wikipedia.org

 

Další příspěvky autora: heartblue


Články ve stejných kategoriích:

New Age   Konec světa  


Kategorie New Age


Channeling – Hlas z druhé stranyChanneling – Hlas z druhé strany
Channeling se stal v posledním desetiletí velmi módní záležitostí v oblasti New Age. Někdo channeluje s Plejáďany, jiný zase s archandělem Metatronem či Kryonem z Magnetické služby.


Kategorie Konec světa


Konec světa může mít mnoho podobKonec světa může mít mnoho podob
V roce 2012 sice konec světa nepřišel. Možná jsme si oddychli, vyhráno však rozhodně nemáme. Kromě Mayského proroctví visí ve vzduchu i jiné hrozby, které by mohly způsobit nedozírné škody.Indiáni Kogi uchránili svá tajemství, aby probudili naši paměťIndiáni Kogi uchránili svá tajemství, aby probudili naši paměť
„My už nemůžeme dál opravovat svět. Musíte to udělat vy,“ říkají domorodci, kteří se ukryli před civilizací v horách severní Kolumbie. Primitivní indiáni dávají vzdělanému Západu mravní a ekologickou lekci.Je František poslední papež?Je František poslední papež?
Malachiášovo proroctví mluví o tom, že posledním papežem před Soudným dnem bude římský papež jménem Petr. Jak by jím mohl být Jorge Bergoglio čili papež František?DEN PO KONCI SVĚTADEN PO KONCI SVĚTA
Konec světa se nekonal. Většina lidí si oddechla, že věci běží dál jako obvykle. Co to všechno znamenalo a jaký to mělo smysl?Vesmír nás může kdykoliv všechny zabít – díl třetí (nezvratný osud)Vesmír nás může kdykoliv všechny zabít – díl třetí (nezvratný osud)
Slunce je krkavčí matka a jednoho krásného dne nás všechny usmaží...Vesmír nás může kdykoliv všechny zabít – díl druhý (supernovy)Vesmír nás může kdykoliv všechny zabít – díl druhý (supernovy)
Výbuch blízké supernovy může být největším rizikem pro život na naší planetě. Máme se ho bát, a které hvězdy v našem okolí nás mohou poslat do věčných lovišť?Indigové dítě o změnách na ZemiIndigové dítě o změnách na Zemi
Rozhovor se Sašou stojí za pozornost. V roce 2008 se šířily internetem názory jiného ruského indigového dítěte - Borise. Saša odpověděl na jakékoliv otázky a jeho odpovědi jsou téměř vždy překvapivé.Unikátní nález v Guatemale: Mayové konec světa nečekaliUnikátní nález v Guatemale: Mayové konec světa nečekali
Nejstarší známé mayské kalendáře objevené v Guatemale konec světa nepředpovídají.Peter Russel: Filosofické zamyšlení nad koncem světaPeter Russel: Filosofické zamyšlení nad koncem světa
Vědec střižený duchovnem Peter Russel se zamýšlí nad významem apokalypsy, Kristem a Antikristem.Je Slunce nebezpečnější když má své dny, nebo když je nemá?Je Slunce nebezpečnější když má své dny, nebo když je nemá?
Blíží se maximum Sluneční činnosti a tak se stále více hovoří o možnosti, že naší rodnou hroudu sežehne sluneční erupce. Máme se slunečního maxima bát?
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí