internetWEEK.cz menu TOPlist

Channeling – Hlas z druhé strany

Channeling – Hlas z druhé strany

Channeling se stal v posledním desetiletí velmi módní záležitostí v oblasti New Age. Někdo channeluje s Plejáďany, jiný zase s archandělem Metatronem či Kryonem z Magnetické služby.

 

Channeling – Hlas z druhé strany

Pojďme si udělat přehled, co to vlastně je „kanálování“ a kdo jsou ony bytosti, s nimiž přijímající komunikuje. Když jsem se asi před pěti lety poprvé setkal s tímto pojmem, přeptal jsem se na názor svého kamaráda, který se esoterickými záležitostmi zabýval celý život, a on mi odpověděl: „Ježišmarjá: kdo ví, s kým si to vlastně povídají!“ Jeho rázné odmítnutí mne docela překvapilo, protože jsem věděl, že se vážně zabýval existencí andělů. Na skepsi mého kamaráda nicméně může něco být. Lidé mohou podvádět, mohou být prostě šílení, a pak je ještě třetí možnost, že opravdu slyší čísi hlas, ale čert ví, s kým to vlastně mluví?

 

Definice

Začněme od začátku, od definice. Například alternativní publicista Miroslav Zelenka říká: „Channeling v nejširším smyslu slova chápu jako mimosmyslové získávání informací formou spojení s vědomím, které je odlišné od vědomí channelera“.

 

Wikipedia.org se zabývá channelingem pouze jako podmnožinou spiritismu, kde channeling znamená, že médium (channel) je ten, kdo přijímá zprávy od „učícího ducha“. Za médium (prostředníka) obecně je označován člověk, který je schopný komunikovat s dušemi zemřelých a vůbec s dušemi jiných osob. O jednom velmi slavném médiu – Brazilci Chico Xavierovi >>> jsme zde nedávno psali. Xaviera můžeme považovat i za channelera, protože on tvrdil, že celý život komunikuje se svým učitelem, který ho vedl, předával mu informace a diktoval knihy.

 

Médium Chico Xavier >>>

 

Americký badatel William Kautz považuje channeling za „jeden z aspektů intuice nebo kapacity mysli zprostředkovat přímé poznání, bez racionálního myšlení a bez použití paměti“. Kautz, který v USA založil Centrum pro aplikovanou intuici, patří mezi lidi, kteří se domnívají, že channeler nekomunikuje s objektivně existující jinou bytostí, ale sám se sebou, se svým podvědomím, či kolektivním nevědomím (C. G. Jung). Když už zmiňujeme slavného Carla G. Junga, toho zřejmě mimo snů vyslalo na dráhu psychiatra také to, že mezi jeho příbuznými spiritismus – hovory s duchy zemřelých - přímo bujel. Jung ale po celý život nevěřil v objektivní existenci jiných entit a veškeré podobné fenomény zkoumal jako součást lidského nevědomí.

 

V poslední době je více než komunikace s dušemi zemřelých populární channeling s bytostmi, které se mají nacházet na vyšší úrovni existence, v jiných světech či v jiných dimenzích, ať už jsou to archandělé nebo mimozemšťané typu Plejáďanů >>>.

 

Encyklopedie mimozemšťanů: Plejáďané >>>

 

Přední osobnost českého channelingu Roman Palka říká: „Každý z nás je bedlivě pozorován duchovním světem a dostává Učitele, kteří k němu patří. Jakmile se mu daří a má výsledky, dostává další a vyšší. Prostě se mu ozvou a je na něm, zda je využije.“ A o budoucnosti této formy duchovní práce říká: „Je pravděpodobné, že channeling bude jednou z duchovních metod třetího tisíciletí. Za několik století se ho budou učit i děti ve škole.“

 

Channeling s anděly

I rozhovory se svými průvodci (jak jim říkají šamani) a anděly můžeme zařadit do šuplíku channeling.

 

Na komunikaci s anděly i archanděly vystavěla svou popularitu irská spisovatelka Lorna Byrneová, která napsala pozoruhodné knihy, přeložené do češtiny pod názvy Andělé v mých vlasech“ a Most do nebe. Byrneová ale tvrdí, že s andělskými bytostmi nejen komunikuje, ale také je vidí, tím se liší od jiných channelerů. Spisovatelka si občas povídala i se samým Bohem – přežila to jen díky tomu, že se nenarodila ve středověku. Jestliže zařadíme komunikaci s Nejvyšší bytostí do channelingu, tak můžeme konstatovat, že channelery byli i Mojžíš, Ježíš a Mohammed a spousta biblických proroků. Zatímco channelovat ve středověku byl dost riskantní podnik, který mohl vést na mučidla a hranici inkvizice, v jiných oblastech planety, mezi americkými domorodci, v Indii či v Tibetu, je každý „channeler“ oslavován, zejména tehdy, pokud by se jeho informace shůry ukázaly prospěšné pro obecný lid. Šamani samozřejmě mají v pracovní náplni komunikovat s duchy a jsou za to honorováni, většinou tak činí v transu.

 

Asi každý indický jogín se pohybuje v paranormálních jevech jako ryba ve vodě. Stačí si přečíst Životopis jogína od Jógánandy. Telepatická komunikace mezi pokročilými jogíny je zcela normální stejně jako rozhovory se zemřelými guruy, kteří se čas od času zjeví nebo předají důležitou informaci svým žákům, když je toho zapotřebí. A nikdo se tomu nediví. Jiná země, jiný mrav.

 

Otázka je, zda do oblasti channelingu zařadit i třeba slavného Edgara Cayceho >>>, který také věštil v transu. Protože ten tvrdil, že čerpá informace z Ákáši a z podvědomí. Z hlediska Williama Kautze to ale do channelingu spadá.

 

Spící prorok Edgar Cayce >>>

 

Historie

Samozřejmě, že když dnes někdo řekne, že slyší „hlasy“, setká se s útrpnými pohledy a psychiatr či psycholog začnou přemýšlet o diagnóze schizofrenie. Nicméně z tohoto hlediska by mohl být prohlášen za blázna i slavný filosof Sókrates, který prohlašoval, že si povídá s daimonem. Staří Řekové tak nazývali božské bytosti řídící lidské osudy. Daimon mohl působit dobro i zlo. Pod daimony Řekové zahrnovali i bytosti, kterým se v různých dobách říkalo duchové hor, trpaslíci, démóni apod. Podle badatele Kautze jsou první zaznamenané channelingy staré 4 tisíce let a objevují se ve všech kulturách. Například i o Starém zákonu bychom mohli říci, že je napsán formou channelingu s vyššími bytostmi, nemluvě o Mojžíšovi, který převzal od Hospodina slavné Desatero přikázání.

 

Také zakladatel Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů – tzv. mormonů – Joseph Smith tvrdil, že svou učení přijal božskou inspirací. Moderně řečeno nejspíše channelingem. Stalo se to v roce 1830 v USA. Svaté knihy, které Smith napsal, mu byly podle jeho slov předány andělem Moronim.

 

Slavní channeleři

Mezi současné nejslavnější channelery můžeme zařadit spisovatelku Barbaru Marciniakovou, která údajně již od roku 1988 čile komunikuje s Plejáďany a napsala o tom řadu knih (např. Poslové úsvitu, Cesta posílení a Světelná rodina. Marciniaková předává od mimozemšťanů všemožné informace zejména duchovního rázu.

 

Mezi channelery v nejširším slova smyslu bychom mohli zařadit i Neala Donalda Walsche, který napsal světový bestseller Hovory s Bohem. Bůh je podle Walsche panteistický čili je přítomen ve všem i v lidech. Stačí se na Něho naladit, a když si poté povídáme sami se sebou, vlastně mluvíme s Bohem, protože Bůh komunikuje sám se sebou. Američan Walsch šíří učení Nové spirituality, ale své knihy za channeling neoznačuje.

 

Newyorská spisovatelka Jane Robertsová mluvila již roku 1963 s bytostí, kterou nazvala Seth, která jí nadiktovala několik knih o podstatě mysli, lidského vědomí a nehmotných světech. Také slavný americký šaman Drunvalo Melchizedek, autor zajímavých knih Prastaré tajemství květu života se netají s tím, že spoustu informací přijal od svého duchovního průvodce – Thotha.

 

Kvalita informací

Když už se někdo rozhodne, že bude informacím pocházejícím z channelingu naslouchat, měl by je kriticky hodnotit a neřídit se jimi bez skepse. William Kautz doporučuje: „Každý výrok při channelingu je třeba brát pouze jako určitou ideu, hypotézu nebo možnost a pak se zeptat: Dává mi to smysl?...Člověk také může zkusit otestovat zdroj informací při channelingu sérií otázek týkajících se jeho principů a důvodů, protože každý takovýto zdroj uvítá možnost poskytnout víc informací o sobě. Při posuzování kvality informací, musí důvěřovat vlastní intuici.

 

Z výše uvedeného je patrné, že fenomén channelingu je složitá oblast, do níž by se měl pouštět na vlastní pěst jen ten, komu to připadá životně důležité, protože může skrývat i různá nebezpečí psychického rázu. Jestliže už jsme se rozhodli řídit informacemi, které z takového zdroje přicházejí - ať je channelerem někdo jiný nebo my sami - neměli bychom opomíjet všestranný duchovní rozvoj. Na druhé straně, proč se této techniky komunikace s podvědomí, se svou intuicí, možná i se samotným Zdrojem vzdávat? Pro někoho to může být velmi cenná duchovní technika. Například úspěšný a zajisté také bohatý spisovatel N. D. Walsch padl pod ranami osudu až na samé sociální dno a channeling s jeho Bohem ho zachránil před tragickým koncem bezdomovce.

 

Zdroje: Baraka, 1999, č.7, wikipedia.org

 

Další příspěvky autora: heartblue


Články ve stejných kategoriích:

Duchovno   Záhady   Paranormální jevy   New Age  


Kategorie New Age


New AgeNew Age
New Age - sousloví tak trochu vyčichlé. Na počátku jeho velké obliby byli hippie, LSD a touha části mladé americké generace uniknout konzumentství a válce ve Vietnamu.


Kategorie Duchovno


Spirituální gulášSpirituální guláš
Česká televize odvysílala dokument „Rub a líc spirituální hledání“. Autoři tohoto dílu se s pojmem spiritualita moc nepárali. Zapátrejme, co vlastně spiritualita znamená.Tajemná místa -  Říp Tajemná místa - Říp
Hora Říp je klasické místo české mytologie, duchovní a energetický střed Země české.Havajští šamani KahunovéHavajští šamani Kahunové
Před několika lety u nás propukl zájem o nauku usmíření a odpuštění ho´oponopono. Spolu s ním se objevila i dosud neznámá slova huna nebo kahunové.Co je realita a co je iluze?Co je realita a co je iluze?
Nesčetněkrát jsme četli v duchovních spisech, že svět je „mája“, iluze. Není to až tak moc nepochopitelné nebo nelogické. Většinu času trávíme v naší mysli a přitom se tak nějak motáme kolem hmotných věcí.Rímsko-katolícka cirkevRímsko-katolícka cirkev
Hneď na začiatok niekoľko faktov, ktoré Vás prekvapia ohľadom Rímsko-Katolíckej cirkvi: Nejestvujú žiadne dôvody domnievať sa, že Peter bol kedy rímskym biskupom.Náboženství jako nástroj našeho rozděleníNáboženství jako nástroj našeho rozdělení
Podtrhuji, že cílem tohoto článku není čtenáře a naše vědomí jakkoliv dále dělit, či jej proti něčemu směrovat, naopak, veškeré předsudky odhodit a vnímat se jako jedinečné obyvatele této krásné planety.Proč křesťanství je mírumilovné náboženství a Islám není?Proč křesťanství je mírumilovné náboženství a Islám není?
Aneb proč křesťanství je mírumilovné náboženství a Islám není.Existuje Bůh? Ano. A nebo ne?Existuje Bůh? Ano. A nebo ne?
Určitě si každý alespoň jednou v životě kladl otázku – existuje Bůh? Odpověď je jasná – ANO existuje. A nebo vlastně neexistuje?Představy o BohuPředstavy o Bohu
Američan D.N. Walsch je autorem myšlenkově pozoruhodné série Hovorů s Bohem.Ateisté vs věřící - proč jedni věří a druzí ne?Ateisté vs věřící - proč jedni věří a druzí ne?
Na námět jednoho z diváků se zamýšlím, proč vůbec lidé věří v existenci nějakého božstva. V Boha věří i mnoho velmi inteligentních lidí. Podíval jsem se proto na některé jejich eseje na toto téma.
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí