internetWEEK.cz menu TOPlist

P. M. H. Atwater: NDE, umírání, posmrtný život, duše

P. M. H. Atwater: NDE, umírání, posmrtný život, duše

Američanka P. M. H. Atwaterová patří mezi nejvýznamnější badatele v oblasti zážitků blízké smrti, sama prožila třikrát klinickou smrt.

 

P. M. H. Atwater: NDE, umírání, posmrtný život, duše

Bývalá novinářka žijící v USA napsala 13 knih, v převážné míře pojednávajících o prožitcích blízké smrti (NDE). Její výzkum stavů NDE zahrnuje desetiletí intenzivní práce, která pokrývá zkušenosti tisíců jedinců. Před vlastní zkušeností s umíráním více než 10 let studovala a experimentovala se změněnými a mystickými stavy vědomí, různorodými psychickými jevy a procesy vnitřní transformace. V roce 1977 prodělala třikrát klinickou smrt. To ji natolik ovlivnilo, že začala se svým celoživotním výzkumem fenoménu NDE hned následující rok. Její knihy Coming back to life a Beyond the life jsou považovány za bible zážitků blízké smrti. V knize Future memory se zabývá vývojem mozku v souvislosti s tím, co je známo o transformaci vědomí.

 

Badatelka tvrdí, že NDE není jen nějaká anomálie: „Pochopila jsem, že je to proces, který je součástí podstatně širší podstaty individuální transformace vědomí.“ Její práce trvá již 43 let a jejích výzkumů se zúčastnilo celkem na 7000 lidí. A v závěru této práce dr. Atwaterová říká zajímavou věc: „Dosáhli jsme vrcholu, vynořuje se sdílená realita globální revoluce vědomí“. Dr. Atwaterová zkoumala také zážitky setkání se smrtí u dětí a výsledkem je práce Children of the New Millenium.

 

Čtyři stupně NDE

Dr. Atwaterová rozlišuje 4 rozličné stupně zážitků blízké smrti:

 

První zkušenost (ne-zkušenost)

 

Zahrnuje elementy jako milující prázdnota, živoucí tma, přátelský hlas nebo krátká epizoda vystoupení z těla. Tyto prožitky se často stávají úvodní zkušeností vedoucí k dalším způsobům vnímání a poznávání reality. Míra zážitků: 76% děti, 20% dospělých

 

Nepříjemný (pekelný) zážitek (vnitřní čištění a sebekonfrontace)

 

Setkání se strašidelnou prázdnotou, hrubým předpeklím, pekelným očistcem, scény alarmující, nečekané lhostejnosti, „strašidla“ vlastní minulosti. Prožívají ho lidé, kteří jsou dlouhodobě tísněni pocity viny, obavami, strachem, nebo ti, kteří očekávají po smrti nějaký způsob trestu nebo strádání. Míra zážitků: 3% děti, 15% dospělí

 

Příjemný (nebeský) zážitek (uklidnění, sebepotvrzení)

 

Nebeské scénáře, spojení s milující rodinou, která už zemřela dříve, uklidňující náboženské osoby nebo světelné bytosti aj. prožívají zejména lidé, kteří potřebují potvrdit, že jsou milováni, že život má smysl a že každé úsilí je smysluplné. Míra zážitků: 19% děti, 47% dospělí

 

Transcendentní zážitek (velké odhalení, alternativní reality)

 

Objevení dalších dimenzí a scén za individuální kulisou hodnocení; někdy je součástí odhalení velkých pravd – obvykle tento typ NDE prožívají lidé, kteří jsou připraveni na rozšíření mysli, a jedinci, kteří mají sklon využívat pravdy, které jsou jim zjeveny. Míra zážitků: 2% děti, 18% dospělí

 

Prožitky umírání

Nejprve přichází bolest. Instinktivně bojujete o život. Je to automatické. Pro vědomou mysl je nepředstavitelné, že by vedle pozemského světa ukotveného v časoprostoru mohla existovat jakákoliv jiná realita. Jsme na ni zvyklí. Od narození cvičeni, abychom v ní žili a užívali si jí.

 

Život nám říká, kdo jsme a my to akceptujeme. Vaše tělo se potácí, vaše srdce se zastavuje, už nedýcháte. Přestáváte vidět, cítit, nehýbete se – ačkoliv stále máte schopnost slyšet. Nevíte, kdo jste. „Ty“, které tady kdysi bylo, už je jenom vzpomínkou. V okamžiku smrti nic necítíte. Jen pokojné, klidné ticho. Ale pořád existujete. Není snadné nedýchat. Vlastně je mnohem snadnější, pohodlnější, a nekonečně přirozenější nedýchat než dýchat.

 

Při umírání je největším překvapením pro většinu lidí zjištění, že smrt neznamená konec života. Ať už přijde potom temnota nebo světlo nebo nějaká událost, pozitivní, negativní, nebo někde mezi tím, očekávaná nebo neočekávaná, největším překvapením je, že vy jste stále vy. Můžete stále myslet, pořád máte paměť, stále vidíte, slyšíte, hýbete se, myslíte, divíte se, vnímáte, ptáte se, a stále žertujete – jestliže chcete. Stále jste naživu, jste velice naživu.

 

Ve skutečnosti jste po smrti více naživu než kdy předtím od svého narození. Jenom to, jak se vše děje, je odlišné; protože už nemáte své hmotné tělo, které vše filtruje a zesiluje rozmanité pocity, které jste dříve vnímali jako jediné oprávněné indikátory toho, co tvoří život. Vždy vám vykládali, že k životu musíte mít tělo. Jestliže očekáváte, že zemřete, až zemřete, budete zklamaní. Jediná věc, která umírá, je „obal“, který jste nosili. Smrt vám sebere jen vaše hmotné tělo. Vy nejste vaše tělo. Je to jen něco, co jste si načas oblékli, abyste mohli žít na úrovni země, což je daleko hodnotnější a smysluplnější, když toto žití můžete vnímat přes své tělo.

 

Co je smrt?

Je tady zvýšení energie v okamžiku smrti, nárůst rychlosti, protože najednou vibrujete rychleji. Je to podobné jako s používáním rádia, toto zrychlení je srovnatelné s prožíváním vašeho života na určité rozhlasové frekvenci, když najednou někdo nebo něco projde okolo a otočí knoflíkem. Toto otočení vás posune na další, vyšší vlnovou délku. Původní frekvence, na které jste dosud existovali, tam stále ještě je. Nezměnila se. Všechno je stejné, jako to bylo. Jen vy jste se změnili, jen vy jste zrychlili, abyste mohli vstoupit do vyšší rozhlasové frekvence. Někdy dojde k interferenci, takže se propojí několik frekvencí na krátkou dobu, vteřiny, dny až roky; ale dříve či později, každá vibrační frekvence bude nalezena nebo posunuta, kam patří. Zapadnete svým konkrétním nastavením na frekvenčním spektru svou rychlostí vibrací. Nemůžete existovat věčně tam, kam nepatříte. kdo může říct kolik takových nastavení na spektru je, nebo kolik frekvencí je možné obývat. Nikdo to neví. Když zemřete, měníte frekvenci. Přepínáte na život na další vlnové délce, posunujete se o vroubek dva dál. Neumíráte, když umíráte. Posunete své vědomí a vibrační rychlost. Celá smrt je tedy posun.

 

Co je existence?

Čas a prostor, jak je známe, existují jen v pozemské říši. Když odejdete z pozemské úrovně, opustíte i tato omezení. Existuje bezpočtu říší a dimenzí, od pomalejších a hustějších vibrací až po rychlejší, jemnější vlny neenergetických toků. A za nimi jsou další reality, které ani není možné změřit nebo popsat pomocí matematiky nebo uchopit myšlenkově. Například peklo je úroveň negativních myšlenkových forem poblíž zemské úrovně, nebe je naopak tvořeno pozitivními myšlenkami a nachází se také nedaleko od Země. Existence je život, nekončící a navždy pokračující.

 

Boží říše

Bůh je. Bůh je jediná přítomnost, jediná moc, jediná síla a zdroj všeho. S Bohem nikdo nebojuje, není nic mimo něj. Bůh není ani muž ani žena ani věc. Bůh není žádný otec, matka nebo dobrodinec. Tyto pojmy se používá jen proto, abychom mohli pochopit náš vztah k němu. Říkáme si děti Boží, protože nevíme, jak se máme nazývat. Jsme stvořeni k obrazu Božímu, ale ne fyzicky, ale s ohledem na moc našich duší a potenciál našich myslí. Všechny duše jsou svaté v Božím Světle a všechny jsou milovány. Všechny duše se vyvíjí. Drama příběhu stvoření je nekonečné. Ačkoliv je každý spojen s každým a všichni jsme navzájem propojeni, naše volby jsou individuální.

 

Co je duše?

V rozporu s tím, co říkají různá média, jasnovidci a terapeuti, zdá se, že duše existuje na mnoha úrovních a v různých formách ve svém vlastním prostředí (matrixu). Jako hypnoterapeutka jsem mnohokrát zažila, že aspekty duše určitého zemřelého člověka jsou ještě neukončené a potřebují různé typy inkarnací, aby došlo k uzdravení.

 

Konečně, prostředí duše spojuje, shromažďuje všechny své mnohé aspekty kvůli většímu porozumění vlastní moci a svým schopnostem. Naše duše si uvědomuje sebe samu a vyvíjí se podle proudění svého potenciálu. Duše ale nemyslí jako člověk. Vyvíjí se odlišně.

 

Duše, které po opuštění těla, jdou dále, mohou být a jsou běžně kontaktovány těmi, které zatím setrvávají v těle. Když se chcete dozvědět více, čtěte odkaz lidí, kteří přežili klinickou smrt (NDE) nebo těch, co mluvili na smrtelné posteli o svých zážitcích nebo informace od některých médií.

 

Astrální cestování nebo astrální projekce je „starší“ termín, dnes se používá spíše OBE (Out of Body Experience) - mimotělní zkušenost. Většina dětí, zvláště když jsou nemocné, a většina dospělých, zvláště když jsou vyčerpáni nebo nemocní, opilí nebo pod drogami, opouštějí svoje tělo – někdy náhodou, někdy se jim to děje normálně. Mně to šlo vždy snadno. Když jsem v roce 1977 prožila klinickou smrt, bylo to daleko intenzivnější, než to, co jsem prožila dříve při astrálním cestování. Byl to totální, komplexní a tak naprosto reálný a hluboký zážitek, že to nelze srovnávat s astrálním cestováním. Stejný zážitek měly tisíce lidí.

 

Zdroje:
http://www.near-death.com/experiences/experts05.html
http://www.thenakedscientists.com/forum/index.php?topic=16969.0
http://pmhatwater.blogspot.com/2011/07/soul-existence.html

 

Další příspěvky autora: Jiří Sirotek


Články ve stejných kategoriích:

Posmrtný život   Smrt   NDE - near death experience   NDE  


Kategorie NDE


NDE v 18. století a dnesNDE v 18. století a dnes
Lékař Pierre-Jean de Monchaux odborně popsal jako první Evropan případ související se zážitkem blízké smrti již v roce 1740. Tyto zážitky ze stavu bezvědomí nebo klinické smrti mohou zásadně proměnit vnímání světa.Taťjana  Bělousová vstala z mrtvýchTaťjana Bělousová vstala z mrtvých
Ukrajinka oživla po třech dnech klinické smrti. To je jen jedna část neuvěřitelného života komunistky, která konvertovala ke křesťanství v SSSR. Ve své výpovědi vydává šokující svědectví o životě v komunistické říši.Zážitky blízké smrti amerických vojákůZážitky blízké smrti amerických vojáků
Mysteriózní odchod z tohoto světa nebo vystoupení z těla zažilo v boji mnoho vojáků, ale málokdo o tom mluví. Neradi vzpomínají na hrůzy války, ale jejich příběhy jsou velmi zajímavé.Recenze: Anitu Moorjani vyléčila smrtRecenze: Anitu Moorjani vyléčila smrt
Světový bestseller Anity Moorjani přináší nejen její pohled za dveře smrti a zázračné uzdravení z rakoviny, ale v neposlední řadě i její filosofii, ke které se díky utrpení a setkání se smrtí propracovala.Co je to Bůh?Co je to Bůh?
Bůh je jedna z největších lidských idejí. Už dlouho patří k tomu, kvůli čemu se lidé zabíjejí. Ale představy o bohu, bozích a božství jsou nespočetné.Prožitky sdílené smrti nabourávají vědecké vysvětlení NDEProžitky sdílené smrti nabourávají vědecké vysvětlení NDE
Shared-death experience je fenomén, který zkoumal Raymond Moody. Lidé, kteří jsou v přítomnosti umírající osoby, mají někdy zvláštní vjemy deformovaného prostoru, vidí světelný tunel nebo mají pocit, že se vznášejí.Recenze: Dr. Alexander v nebi Recenze: Dr. Alexander v nebi
Recenze českého vydání kontroverzní knihy „Důkazu nebe“ od dr. Ebena Alexandera. Česky kniha vyšla pod názvem „Jaký je život po životě“.Příběh NDE: Setkání s BohemPříběh NDE: Setkání s Bohem
Mickey Robinson byl profesionální parašutista, žil šťastný život, ale potom přišel smolný den, jeho letadlo se zřítilo a on se ocitl na pokraji smrti. V jedné chvíli jeho duše odcestovala na onen svět.NDE by mohla vysvětlit kvantová fyzikaNDE by mohla vysvětlit kvantová fyzika
Někteří teoretičtí fyzici se domnívají, že duše čili vědomí je součástí struktury vědomí od vzniku Univerza. Vědomí funguje jako program kvantového počítače a může objasnit zážitky blízké smrti…Zamyšlení nad pokusem, který ne/vysvětlil NDEZamyšlení nad pokusem, který ne/vysvětlil NDE
Vědci odhalili tajemství prožitků klinické smrti, volala nedávno média. Zpráva o pokusu s umírajícími potkany, jejichž mozky po zastavení srdce, vykázaly na 30 sekund enormní aktivitu, získala velkou publicitu. Posmrtný život je vyvrácen, konstatují
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí