internetWEEK.cz menu TOPlist

USA bombardovaly Měsíc

USA bombardovaly Měsíc

Plánované bombardování Měsíce 9. října 2009 umělou družicí NASA, která bude bombardovat Měsíc dvoutunovou kinetickou zbraní za účelem vytvoření 5 mil (8 km) velkého kráteru jako údajný experiment hledání vody a kolonizace Měsíce.

 

USA bombardovaly Měsíc

Plánované bombardování Měsíce 9. října 2009 umělou družicí NASA, která bude bombardovat Měsíc dvoutunovou kinetickou zbraní za účelem vytvoření 5 mil (8 km) velkého kráteru jako údajný experiment hledání vody a kolonizace Měsíce, je v rozporu s kosmickým právem zakazujícím environmentální modifikaci nebeských těles. Bombardování Měsíce NASou, součást mise LCROSS, může také vyvolat konflikt se známými mimozemskými civilizacemi na Měsíci, které jsou na Měsíci hlášeny v ověřených prohlášeních amerických astronautů Buzze Aldrina a Neila Armstronga a v ověřených prohlášeních pro NSA (Národní bezpečnostní agentura), fotografiích a dokumentech týkajících se mimozemské základny na odvrácené straně Měsíce. Pokud je opravdový záměr bombardování Měsíce mise LCROSS nepřátelský čin NASA proti známým mimozemským civilizacím a osídlení Měsíce, pak jsou NASA a potažmo také americká vláda vinni z útočné války, což je nejzávažnější z válečných zločinů podle OSN a Ženevské konvence, kterým USA podléhá.

 

Mezinárodní smlouva OSN o meziplanetárním prostoru (Kosmická smlouva), kterou USA ratifikovala, vyžaduje, aby:

„Měsíc a jiná nebeská tělesa využívaly všechny smluvní státy této smlouvy výlučně k mírovým účelům. Zřízení vojenských základen, zařízení a opevnění, zkoušky jakéhokoli druhu zbraní a pořádání vojenských manévrů na nebeských tělesech musí být zakázáno.“

Kosmickou smlouvu ratifikovalo 98 národů a 125 národů ji podepsalo.


Mise NASA LCROSS (Lunar Crater Observation and Sensing Satellite – Satelit pro pozorování a snímání měsíčních kráterů)

Podle jedné zprávy:

„Při přelétávání nad jižní polokoulí Měsíce použije LCROSS své vysoce přesné nástroje a detailní snímky terénu shromážděné měsíční umělou družicí, aby našel ostatečně mělký a tmavý kráter, který by mohl být primárním cílem bombardování.“

„Tam LCROSS, v roli „pastýřské kosmické lodi“, jak ji nazývá Amesův tým, navede prázdnou raketu Centaur o hmotnosti dvě tuny na svůj cíl. Tato raketa narazí do kráteru rychlostí 5600 mph (9012 km/h) a vytvoří nový kráter – možná až 5 mil (8 km) široký. Náraz je plánován na 9. října.“

Dvoutunová raketa Centaur je kvalifikována jako kosmická kinetická zbraň.

Důvodem uvedeným NASA pro tuto misi je, že:

„sondy (LCROSS) zmapují možná místa pro přistání a budou hledat zdroje vody, které by mohly být využity budoucí měsíční kolonií.“

Podle NASA:

„Zahrnují cíle mise Satelitu pro pozorování a snímání měsíčních kráterů (LCROSS) potvrzení přítomnosti či nepřítomnosti vodního ledu v permanentně zastíněném kráteru na jižním pólu Měsíce. Identifikace vody je velmi důležitá pro budoucnost lidské činnosti na Měsíci.

LCROSS vytěží v roce 2009 trvale tmavé patro jednoho z polárních kráterů Měsíce dvěma těžkými impaktory, aby se otestovala teorie, že tam leží starověký led.

Náraz vymrští z povrchu kráteru materiál, který vytvoří vlečku a z té budou speciální nástroje schopny analyzovat přítomnost vody (ledu a páry), uhlovodíků a hydratovaných materiálů.“

 

Američtí astronauti, zaměstnanci NASA, sovětští vědci, NSA (Národní bezpečnostní agentura)... potvrzují přítomnost mimozemšťanů na Měsíci

Existují potvrzené zprávy o mimozemské přítomnosti na Měsíci, a to jak od amerických astronautů, kteří navštívili Měsíc, tak od zaměstnanců NASA, sovětských vědců a pozorovatelů letů na Měsíc a z ověřených zpráv NSA (Národní bezpečnostní agentury) o základně na odvrácené straně Měsíce.

Jedna zpráva uvádí, že:

„V televizním dokumentárním pořadu z roku 2006, 'Apollo 11 - The Untold Story,' Buzz Aldrin poprvé veřejně přiznal, že na své cestě na Měsíc viděli astronauti UFO, ale nebylo jim dovoleno hovořit o této informaci v živých audio vstupech do NASA. Uvedl, že cítil, že by to způsobilo 'paniku'.“

 

Jiný výzkum ověřeného potvrzení zpozorování přítomnosti mimozemšťanů na Měsíci americkým astronautem uvádí:

„Podle dosud nepotvrzených zpráv, oba Neil Armstrong a Edwin „Buzz“ Aldrin viděli UFO krátce po svém historickém přistání na Měsíci v Apollo 11 dne 21. července 1969. Pamatuji si, že jsem během televizního přenosu slyšel jednoho z astronautů poukazovat na „světlo“ v kráteru nebo na něm a pak následovala žádost řídícímu středisku pro další informace. Nic víc nebylo slyšet.“

Podle bývalého zaměstnance NASA Otto Bindera, nejmenovaní radioamatéři s vlastními přijímači VKV, kteří přemostili vysílací výstupy NASA, zachytili následující rozhovor:

NASA: Co tam je? Řídící středisko volá Apollo 11 ...:

Apollo: Tyhle „věcičky“ jsou obrovské, pane! Velikánské! ACH MŮJ BOŽE! Tomu byste nevěřil! Říkám vám, existují i jiné kosmické lodě, seřazené na vzdáleném okraji kráteru! Jsou na Měsíci a pozorují nás!“V roce 1979 potvrdil Maurice Chatelain, bývalý šéf Komunikačních systémů NASA, že Armstrong skutečně nahlásil, že vidí na kraji kráteru dvě UFO.

„O setkání se v NASA všeobecně vědělo,“ odhalil, „ale nikdo o tom až doteď nemluvil.“

Sovětští vědci byli údajně první, kteří incident potvrdili.
„Podle našich informací bylo setkání hlášeno ihned po přistání modulu,“ řekl Dr. Vladimir Ažaža, fyzik a profesor matematiky na moskevské univerzitě.
Neil Armstrong předal řídícímu středisko vzkaz, že je sledují dva velké, tajemné objekty poté, co přistály blízko měsíčního modulu. Ale jeho vzkaz nikdy veřejnost neslyšela, protože NASA ho zcenzurovala.“

Podle jiného sovětského vědce, Dr. Alexandra Kazanceva, natočil Buzz Aldrin UFO na barevný film zevnitř modulu a natáčel je i poté, kdy on s Armstrongem vyšli ven. Dr. Ažaža tvrdí, že UFO odletěly několik minut poté, co astronauti vystoupili ven na lunární povrch.

Maurice Chatelain také potvrdil, že rozhlasové přenosy Apolla 11 byly několikrát přerušeny, aby se před veřejností ukryly tyto novinky. Než odmítneme Chatelainova senzační tvrzení, stojí za povšimnutí jeho impozantní minulost v leteckém a kosmickém průmyslu a kosmickém programu. Po přistěhování z Francie nejprve pracoval jako elektroinženýr u Convair se specializací na telekomunikace, telemetrii a radar.

V roce 1959 vedl skupinu pro elektromagnetický výzkum, která vyvíjela nové radarové a telekomunikační systémy pro Ryan. Jedním z jeho jedenácti patentů byl Automatizované lety na Měsíc. Později bylo Chatelainovi nabídnuto místo v navrhování a budování komunikačních systémů a systémů zpracování dat pro Apollo u Severoamerického letectví.

Chatelain tvrdí, že:

......„všechny lety Apollo a Gemini byly sledovány, a to jak z dálky, tak někdy i dost zblízka, kosmickými létajícími stroji mimozemského původu – létajícími talíři či UFO, pokud je chcete nazývat takto. Pokaždé, když se to stalo, informovali astronauti řídící středisko, které poté nařídilo absolutní ticho.“

Dále pokračuje:

„Myslím, že Walter Schirra na palubě Mercury 8 byl prvním astronautem, který použil kód „Santa Claus“ k označení přítomnosti létajících talířů vedle kosmické kabiny." Nicméně jeho oznámení byly stěží zaznamenány širokou veřejností.

Bylo to trochu jiné, když James Lovell na palubě velitelského modulu Apolla 8 vylétl zpoza Měsíce a řekl tak, aby to všichni slyšeli:

„VĚZTE, ŽE SANTA CLAUS EXISTUJE.“

„I když se to stalo na Štědrý den roku 1968, mnoho lidí vycítilo v těchto slovech skrytý smysl.“

 

NSA fotografie, dokumenty o mimozemské základně na odvrácené straně Měsíce

Bývalý seržant Vojenského letectva Spojených států Karl Wolfe, svědek projektu Odhalení (Disclosure Project) popisuje fotografie, dokumenty o mimozemských základnách na odvrácené straně Měsíce, které viděl v NSA (Národní bezpečnostní agentura) počátkem let 1960.

Jedna zpráva uvádí, že:

„Seržant Wolfe pracoval v roce 1965 na Velitelství taktického letectva (Tactical Air Command) na základně v Langley ve Virginii. Tam byl přidělen k projektu lunárního satelitu u Národní bezpečnostní agentury, kde se setkal s letcem, který se mu svěřil, že na vzdálenější straně Měsíce objevili základny.“

Svědectví seržanta Wolfa k projektu Odhalení, v němž uvádí, že je ochoten vypovídat pod přísahou před americkým Kongresem, můžete vidět ve videu níže.


V jedné výpovědi se říká:

„Letec mu (Wolfovi) řekl, že všechny fotografie NASA byly zaslány do Langley. Tam byly zvětšeny a nakonec z nich byly udělány fotografie, které mají být zaslány a zkoumány různými odvětvími armády. Bylo mu také řečeno, proč byla v ten konkrétní den bezpečnost v laboratoři na nejvyšší úrovni – na nedávno zvětšených snímcích byly na vzdálené straně Měsíce jasně vidět stavby. Tyto konstrukce rozhodně nebyly vytvořeny přírodními silami – byly vytvořeny inteligentními bytostmi."

„Objevili jsme,“ řekl letec, „základnu na odvrácené straně Měsíce.“

Wolfe nebyl v žádném případě připraven na to, co mu bylo právě řečeno.

Když letec viděl Wolfa, jak se téměř nevěřícně třese, zopakoval:

„Ano, základnu na temné straně Měsíce.“

„Přestože Wolfovi nebylo v podstatě řečeno, že výše zmiňované konstrukce byly vytvořeny nějakou mimozemskou inteligencí, kdo jiný by to mohl být? Ačkoliv Rusko vysílalo bezpilotní plavidla okolo vzdálené strany, žádná přistání nebyla provedena a prostředky a technologie potřebné pro výstavbu stanice byly v té době daleko mimo možnosti Ruska. Kdyby přistáli na Měsíci, věděl by o tom celý svět. A Wolfe věděl, že Amerika je stále mnoho let od přistání na Měsíci.

Jeho úzkost dosáhla nové úrovně. Díval se na něco a bylo mu řečeno něco, co neměl vidět nebo o čem neměl vědět. Opravdu se bál, že bude zatčen a postaven před vojenský soud. Chtěl jen dokončit svou práci a dostat se pryč a na celý incident zapomenout. Dokončil opravu, ke které byl povolán, ale nikdy nemohl zapomenout na to, co v ten den v Langley viděl. Celých 30 let o tom nikomu neřekl.

„Jeho propuštění z armády si také vyžadovalo, aby po dobu pěti let neopustil Spojené státy. To bylo podmínkou jeho bezpečnostního statutu. Byl také pod přísahou, že nikomu neprozradí nic z toho, co viděl při plnění svých povinností v armádě. Wolfe nakonec nahrál zprávu o tom, co viděl na video, které je nyní k dispozici na internetu.

Objevilo se i několik bývalých zaměstnanců NASA, kteří vyprávějí své zážitky o retušování konstrukcí z fotografií Měsíce NASA.“

 

Bombardování Měsíce NASou porušuje kosmický zákon a musí být zastaveno

Použití dvoutunové prázdné rakety Centaur jako kinetické zbraně porušuje několika způsoby kosmický zákon a musí být zastaveno, za letu, nebo na oběžné dráze Měsíce, na kterou se družice LCROSS dostane v úterý 23. června 2009.

Bombardování Měsíce kinetickou zbraní k vytvoření pětimílového kráteru je samo o sobě porušením Kosmické smlouvy, kterou USA ratifikovaly, bez ohledu na to, že byla navržena jako součást experimentu vztahujícího se ke kolonizaci Měsíce.

Kosmická smlouva (článek III), stanoví, že:

„Smluvní státy provádějí činnost při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles podle mezinárodního práva včetně Charty Organizace spojených národů.“

The Moon Treaty (Dohoda o činnosti států na Měsíci a jiných nebeských tělesech – 1979) se zabývá a zakazuje konkrétní činnosti bombardování Měsíce provedeného jednostranně USA. The Moon Treaty zakazuje narušení životního prostředí na Měsíci.

Bombardování LCROSS představuje narušení křehké rovnováhy ekologie Měsíce.

Článek 7 dohody The Moon Treaty stanoví:

1. „Při zkoumání a využívání Měsíce přijmou smluvní státy opatření, které by zabránily narušení stávající rovnováhy jeho životního prostředí zavedením nepříznivých změn v tomto životním prostředí, škodlivou kontaminací zavedením neenvironmentální hmoty nebo jinak. Smluvní státy rovněž přijmou opatření zabraňující škodlivému ovlivnění životního prostředí na Zemi prostřednictvím zavedení mimozemské hmoty nebo jinak.

2. „Smluvní státy uvědomí generálního tajemníka Organizace spojených národů o přijatých opatřeních v souladu s odstavcem 1 tohoto článku a také mu v maximální možné míře oznámí předem všechna umístění radioaktivních materiálů na Měsíci a účely takových umístění.

3. „Smluvní státy ohlásí jiným smluvním státům a generálnímu tajemníkovi informace týkající se oblastí zvláštního vědeckého zájmu na Měsíci, aby, aniž by byla dotčena práva ostatních smluvních států, bylo možné zvážit označení takových oblastí za mezinárodní vědecké rezervace, na něž se vztahují zvláštní ochranná opatření, která budou dohodnuta na základě konzultací s příslušnými orgány Spojených národů.“

Ačkoli USA neratifikovali the Moon Treaty, 13 národů tak učinilo a lze ji chápat jako relevantní mezinárodní normu a součást „mezinárodního práva“ v rámci Kosmické smlouvy OSN.

 

Je bombardování Měsíce LCROSSem maskovaný útok nebo pokus zavést na Měsíci suverenitu ze strany USA?

Existuje ověřený důkaz, a to prostřednictvím svědectví seržanta Vojenského letectva Spojených států Karla Wolfa a prostřednictvím prohlášení amerických astronautů, zaměstnanců NASA, bývalých sovětských vědců, že USA a její agentury NASA a NSA mají přes 40 let od let 1960 vědecký důkaz o tom, že na Měsíci jsou mimozemské civilizace a osady.

USA se nepokusily o žádnou veřejnou, mírovou diplomacii s civilizacemi na Měsíci. Ve skutečnosti USA uvalily embargo na veřejné vědomí, že na Měsíci existuje osídlení a mimozemská přítomnost.

Co je označováno za vědecký experiment – bombardování Měsíce – může být ve skutečnosti pokus de facto zavést svrchovanost USA na Měsíci.

Článek II Kosmické smlouvy OSN, kterou USA podepsaly, uvádí:
„Kosmický prostor včetně Měsíce a jiných nebeských těles si jednotlivé státy nemohou přivlastnit prohlášením suverenity, užíváním, okupací nebo jakýmkoli jiným způsobem.“

Kromě toho může být bombardování Měsíce LCROSSem úmyslným nepřátelským aktem USA (které nejméně 40 let ví, že je Měsíc obýván jinými civilizacemi), jakýmsi „varováním“ k vyznačení rajonu proti jiným inteligentním civilizacím na Měsíci.

Kosmická smlouva OSN zakazuje nemírové aktivity na Měsíci.

Článek IV uvádí:

„Měsíc a jiná nebeská tělesa se využívají všemi smluvními státy výhradně pro mírové účely. Na nebeských tělesech se zakazuje budování vojenských základen, zařízení a opevnění, zkoušky jakýchkoli zbraní a provádění vojenských manévrů.“

Bombardování Měsíce LCROSSem musí být zastaveno, zatímco je družice na oběžné dráze, než dojde k bombardování 9. října 2009.

 

 

 

Zdroj: Matrix-2001.cz

Další příspěvky autora: michelllin


Články ve stejných kategoriích:

Ze zahraničí   USA   OSN   NASA   Mimozemšťané na Měsíci   Mimozemšťané   Měsíc   LCROSS   Bombardování Měsíce   Bombardování   Apollo 11  


Kategorie NASA


Sonda Cassini: První snímky historického průletu pod prstenci SaturnuSonda Cassini: První snímky historického průletu pod prstenci Saturnu
Ještě žádná sonda se nedostala takhle blízko k Saturnu. Zatím jsme se mohli spoléhat jen na naše odhady založené na dosavadních zkušenostech s jinými oblastmi prstenců. Z toho jsme pak odvozovali, jak by mohla mezera mezi planetou a prstenci vypadat.Hadonoš: 13 znamení a přesný zvěrokruh podle NASAHadonoš: 13 znamení a přesný zvěrokruh podle NASA
Pohled astrologů a astronomů se na znamení zvěrokruhu liší. Podle NASA jste s velkou pravděpodobností narozeni v jiném znamení, než jste si dosud mysleli! Jaká je charakteristika nového znamení Hadonoše? A v jakém znamení ve skutečnosti jste?NASA: úchvatná 4K videa z vesmíruNASA: úchvatná 4K videa z vesmíru
NASA nás zásobuje nádhernými videi v obrovském rozlišení a s vysokou frekvencí snímků. Je opravdu na co se dívat!UFO na Měsíci, UFO všudeUFO na Měsíci, UFO všude
Již v roce 1971 byl během mise Apolla 15 vyfotografován objekt připomínající vesmírnou mimozemskou loď. Objeven byl až dnes.Reality show chce poslat lidi na Mars bez možnosti návratuReality show chce poslat lidi na Mars bez možnosti návratu
Nebaví vás život na Zemi? Můžete se odstěhovat na jinou planetu, kde rozhodně nebude vaše tchýně, otravný soused ani podomní prodejci. S podobnou nabídkou přichází soukromá firma, která chce vybrat první kolonizátory pro osídlení Marsu.NASA si chce hrát s asteroidyNASA si chce hrát s asteroidy
NASA to zřejmě s letem k asteroidu myslí vážně. Během příštích let hodlá jeden menší přitáhnout na oběžnou dráhu Měsíce.Mars Curiosity: Konečně senzace!Mars Curiosity: Konečně senzace!
Na fotografii, kterou odeslala sonda Curiosity z Marsu, je patrný lesklý kovový předmět, který působí dojmem, že nevznikl přírodním procesem. NASA si ho nevšimla.Jsou Země a Sluneční soustava něco extra?Jsou Země a Sluneční soustava něco extra?
Je naše Sluneční soustava typickým planetárním systémem? A co Země? Je běžnou, nudnou planetou nebo je výjimečným tělesem v obrovském vesmíru?Problém pro vesmírné cestovatele: zastihne je AlzheimerProblém pro vesmírné cestovatele: zastihne je Alzheimer
„Houstone, máme problém, myslím, že někteří členové posádky začínají mít příznaky Alzheimerovy choroby“. S trochou nadsázky by nějak podobně mohla v budoucnu znít zpráva z dalekého vesmíru.Nejlepší fotky z Marsu a konec velké kachnyNejlepší fotky z Marsu a konec velké kachny
Laboratoř Curiosity brouzdá Marsem v kráteru Gale a přináší nejen úchvatné snímky povrchu ale také informace o složení povrchu, atmosféry apod. Podívejte se na nejlepší fotografie, které dosud Curiosity pořídila.
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí