internetWEEK.cz menu TOPlist

Exorcismus II. - pravdivý příběh vymítání ďábla

Exorcismus II. - pravdivý příběh vymítání ďábla

V noci mučí jejich tělo křeče, mají pocit, že je ovládá neviditelná síla, jsou agresivní, mění se jim hlasy a barva očí. Jsou skutečně v moci ďábla, nebo jsou jen vážně nemocní a potřebují pomoci?

 

Exorcismus II. - pravdivý příběh vymítání ďábla

První část článku je zde: http://internetweek.cz/mysteria/exorcismus-1 >>>

 

Následující příběh, který vypráví o mladé dívce Annelies Michel, se skutečně odehrál. Stal se předlouhou pro filmy Requiem a V mocí ďábla. Mohla mladá milá a přátelská dívka ještě žít, nebo v jejím těle byl opravdu ďábel? Zanedbala snad církev její léčbu?

 

Dívka posedlá ďáblem

Roku 1952 přichází na svět v Německu dívka, jejíž jméno se zapsalo do dějin po celém světě. Anneliese Michel se narodila do silně věřící katolické rodiny jako jedna ze čtyř dcer. Každý týden chodila do kostela a stále se modlila. Byla úspěšnou studentkou a velice přátelskou dívkou. Něco divného se s ní začalo dít krátce před šestnáctými narozeninami na podzim roku 1968.

 

 

Vše začalo ve třídě, kde se všichni plně soustředili na probíranou látku. Znenadání se však ozve rána a Anneliese končí na zemi. Anneliese je na krátko v bezvědomí a když se probere, zda se, že o nic vážného nešlo. Vlastně si myslí, že se jedná o únavu, neboť pár předešlých nocí nespala kvůli zkouškovému období, které ve škole nastalo.
Po tomto zážitku Annelies prožije první noc hrůzy. V noci má pocit, jakoby se jí cosi neviditelného vkrádalo do pokoje. Chce se začít modlit, ale jakási neviditelná síla jí drží za krk tak silně, že se nemůže pohnout, ba ani dýchat. Dokonce začínají praskat i péra u její postele.
Tlak je tak ohromný, že se Annelies strachy pomočí a dokonce si prokousne jazyk. Po chvilce nastane klid, avšak Annelies má na svém těle několik pohmožděnin, zlomená žebra a zápěstí. Několik málo dní po tomto hrůzném zážitku sama Annelies tvrdí, že se cítí být svázaná něčím zlým. Po čase se na zvláštní zážitek zapomene.

 

O rok později se ale celá událost opakovala. To se však již Annelies rozhodla navštívit lékaře. Prošla různými neurologickými vyšetřeními, bohužel však nebylo nic nalezeno. Lékaři si mysleli, že útoky, které Annelies v noci postihují, jsou příčinou onemocnění nazývaným cerebrální křeče (svalová slabost v kombinaci s křečemi) způsobené epilepsií. Pro zlepšení zdraví byla poslána do sanatoria, tam byly provedeny další testy, které ani tentokrát nic neodhalily. Dívky, se kterými se tam vídala, na ni údajně viděly změny, kterými Annelies procházela. Její modré oči měly barvu černou (někde se uvádí červenou), ruce se jí změnily k nepoznání a její tělo zachvacovaly podivné křeče.
Na nedlouho její potíže ustaly, a tak se Annelies vrátila k učení, dohnala zameškaný rok, úspěšně složila maturitní zkoušku a nastoupila na vysokou školu pedagogickou.

 

Potíže se opět vrací

V době studia na vysoké škole začíná mít Annelies opět potíže. Stěžuje si na nevysvětlitelný šramot, který se ozývá z jejího pokoje. Ostatní členové rodiny přitom vůbec nic neslyší. Lékaři Annelies vyšetří sluch, bohužel ani toto vyšetření neodhalí žádnou nemoc. Annelies je naprosto zdravá. Po určité době však i ostatní členové rodiny začínají slyšet nevysvětlitelné škrábání a klepaní pod podlahou a ve skříni. Vše začíná být více než divné. Anneliesina tvář se dokonce při modlitbě, kdy stojí před soškou Panny Marie, začíná ošklivě křivit. Z jejích očí má být jasně vidět nenávist.

 

Annelies se snaží na nevysvětlitelné chování nemyslet, snaží se žít normálně. Nadále studuje a dokonce si najde přítele, který o jejích potížích ví a věří, že se najde lékař, který Annelies pomůže. Anneliesin přítel Petr ji neopouští ani tehdy, kdy je to s ní velice zlé. Je s ní dokonce jejího života.

 

Zlo se dere na povrch

Roku 1972 se stane něco lidskému rozumu naprosto nepochopitelného. Annelies se vydává na pouť do významného italského městečka San Damiano. Zde Annelies zjišťuje, že není vůbec schopná se podívat na sochu Ježíše Krista, natož překročit práh kostela. Její hlas se dokonce má změnit na velmi hluboký a hrubý, jakoby mužský. Vrcholem všeho poté je, když Annelies z ničeho nic napadne správkyni kaple, zlomí ji ruku a do krve ji poškrábe. Zraněná žena popsala, že Anneliesina síla byla nadměrně veliká.

 

Stav se zhoršuje

Nikdo nedokáže Annelies pomoci. Její rodiče jsou také již naprosto zoufalí, proto požádají o pomoc otce Arnolda. Ten prosí o pomoc ostatní duchovní. Znalci z této oblasti si pečlivě poznamenají větu, že Annelies je velmi milá dívka a že pochází z velice náboženské rodiny. Annelies si po čase dokonce začne stěžovat na to, že se necítí dobře, že vidí ďábelské obličeje, rozšklebenou ďábelskou tvář, která se jí ve vizích stále vrací, ale nedokáže nic blíže charakterizovat. Podle svědků kolem sebe nesnáší svěcené věci, a tak je od sebe odhazuje. Po čase kolem sebe dokonce má šířit zápach síry a hnoje, který cítí i její příbuzní.

 

Anneliesino chování se zhoršovalo. Začala skákat po zdech, pít z podlahy svoji moč, škrábat a kousat stěny, vyrážet si zuby, válet se nahá po štěrku a namáčet si hlavu v záchodové míse. Když večer ležela, údajně vypadala jako mrtvá. Její tělo bylo chladné a podivně ztuhlé. Také prý slýchávala hlasy, že je zatracená. Podle očitých svědků Annelies odmítala jíst normální potravu. Začala se živit jen svými výkaly, uhlím a hmyzem.

 

Svědkové popisují, že Annelies měla neskutečnou fyzickou sílu. Když jí chtěla sestra chytit, mrštila s ní se vší silou o zem. Když byla Annelies vzhůru, vracela se do rovnováhy a uklidňovala se. Několik hodin potom se modlila, hrála na klavír a učila se.

 

Rodiče žádají o pomoc

Stav Annelies byl naprosto příšerný, a proto se její rodiče rozhodli obrátit na pomoc k biskupovi. Napíšou mu dopis, ve kterém žádají o exorcismus jejich dcery. Duchovní, kteří navštívili jejich dům, neměli sebemenší pochybnost o tom, že se jedná o posedlost.

 

Podle duchovních se jednalo o posedlost toho nejhoršího stupně. Prý s tím mají zkušenost, neboť se s podobnými případy setkali během druhé světové války v nemocnici.

 

Pozor, vymítáme!

Před vymítáním Annelies dokonce ochrnula. Když vymítání začalo (odehrálo se 14. 9. 1975), Annelies (nebo démon) nejsilněji reaguje na svěcenou vodu. Annelies vyje a zmítá se. Musí jí dokonce držet tři muži. Kope, kouše a nadává. Kromě toho Annelies na kněze mluví naprosto změněným hlasem a jazyky, které se v životě neučila.

 

Celé vymítání je na požádání Annelies nahráno. Když se kněz začne ptát na různé otázky a začne předčítat z knihy Římský rituál, Annelies ze sebe vydává nepopsatelné skřeky, řev a vrčení. Po krátké chvilce, kdy vymítání začalo, odpoví Annelies bezchybně hebrejsky: „Jsme ti, jenž přebývají uvnitř“. Duchovním se představilo šest démonů, kteří údajně měli být v těle Annelies. Jednalo se o Kaina, Nera, Jidáše, Lucifera, Hitlera a faráře Fleischmanna (kněz žijící přibližně v 16. století v blízké vsi, který porušil celibát). Annelies se začala dávit šíleným způsobem. Začala prohlašovat, že někdo přichází, jakási velká paní.

 

Podle svědků a nahrávek, které se začaly pořizovat během exorcismu, Annelies mluví takřka nelidsky. Její hlas je zastřený, drzý, panovačný, hluboký, plný nenávisti a nechutností.

 

Když se démoni na požádání duchovního spočítali a vyjmenovali, chtěli vyjít z Anneliesina těla, ale prý jim to On nedovolil. Duchovní se velice zarazili nad touto zvláštní větou, neboť proč by Bůh neměl dovolit démonům opustit lidské tělo? Jaký tedy byl Jeho záměr s Annelies?

 

Vraťme se do roku 1975. Tedy rok, před Anneliesinou smrtí.

 

Annelies již byla velmi zesláblá, přesto se rozhodla jít se se svým přítelem Petrem projít do parku. Tam se jí údajně měla zjevit Panna Maria. Sdělila ji: „Mému srdci činí velké utrpení, že v tomto čase mnoho duší odchází do pekla. Je třeba učiniti oběť za kněze a mládež. Chtěla bys učiniti pokání za tyto duše, aby tolik lidí netrpělo v pekle?“ Po tomto zvláštním zjevení má údajně Annelies začít znova chodit a tančit, jako kdyby se nikdy nic nestalo. Se vším se svěřila matce a matka, když slyšela, jak těžké rozhodnutí Annelies čeká, zesmutněla.

 

Annelies tři dny klečela u kříže a modlila se k Panně Marii. Po třech dnech řekla matce, že pokud nepřijme pokání, mnoho duší tak skončí v pekle a ona bude cítit vinu. Obě byly velmi smutné, Annelies si totiž vybrala tu nejtěžší cestu. Na těle Annelies se dokonce mají objevit stigmata.

 

Den před smrtí Annelies pronesla, že prosí o rozhřešení. Její poslední věta byla směřovaná k matce se slovy: „maminko, já se bojím“. Démoni se utišili a dovolili dívce usnout. Annelies se již nikdy neprobrala, zemřela vyčerpáním a dehydratací.

 

Smrtí vše začíná

Po smrti Annelies se samozřejmě začalo pátrat po příčině. Jistý doktor, který se případu ujal, zjistil, že u Annelies nikdy nebyla nalezena epilepsie. Přesto však dívka brala antiepileptika. Ta mají vedlejší účinky, které ničí organismus. Lékař nepochybuje, že právě užívání těchto léků, které byly při exorcismu zamlčeny, přispělo k dívčině totálnímu vyčerpání s následkem smrti.

 

Po její smrti byli církev a její rodiče obviněny ze zanedbání léčby. Dostávají se před soud, kde jsou obviněni z toho, že dívka zemřela jejich vinou. Církev celou záležitost neustojí a od případu Annelies Michel se zcela distancuje. Josef a Anna Michelovi a oba duchovní, kteří se zúčastnili vymítání, byli odsouzeni ke třem letům nepodmíněně.

 

Ti, jež věří v Boha, si nalezli jiné vysvětlení. Podle nich Annelies byla vyvolenou. Věří, že byla spjata s Bohem a že právě ji si Bůh zvolil pro to, aby spasila duše a učinila pokání.

 

24. 10. 1975 Anneliese napsala do svého deníku: „Tvé utrpení, tvůj smutek a nedostatek útěchy mi slouží k tomu, abych zachránil duše.“

 

Někteří poutníci, kteří se vydávají k Anneliisinu hrobu tvrdí, že by měla být prohlášena za svatou. Dokonce se objevily i takové názory, že se její tělo nerozkládá. Její tělo bylo tedy exhumováno a jeví běžné známky rozkladu, bohužel se však kamsi ztratily fotografie, které jsou důkazy. Nikdo tedy neví, zda se Anneliesino tělo skutečně rozkládá. Možná je Annelies skutečně mučednicí…

 

 

Ti, kteří se o Annelies zajímali, či zajímají, nebo je alespoň zaujal tento článek a zajímá je i něco víc k této osobě, se mohou podívat na následující odkaz, kde najdou mnoho zajímavého.

 

 

Zde najdete celou řadu dalších videí: YouTube.com/results?search_query=anneliese+michel

 

Zdroje:
http://www.jesus.sk/svedectvi/Anneliese-Michel-posedla-svetice
http://noobik.pise.cz/129908-anneliese-michel-divka-posedla-dablem.html
http://monicamomo.blogerka.cz/_/Exorcismus-Anneliese-Michel-Stala-se-obeti-demonu-nebo-nabozenskych-fanatiku

 

Další příspěvky autora: Caroline Kornelová


Články ve stejných kategoriích:

Spiritistické seance   ďábel   Vymítání ďábla   Mystéria   Exorcismus  


Kategorie Mystéria


Extrémní izolace, lidská mysl a halucinaceExtrémní izolace, lidská mysl a halucinace
Věda potvrzuje, že osamělost produkuje halucinace. Té jsou vystaveni hlavně staří lidé nad 65 let. Lidská izolace je však studována i z jiných důvodů – patří neodmyslitelně například k vězeňství nebo k válečnému zajetí.Zážitky blízké smrti amerických vojákůZážitky blízké smrti amerických vojáků
Mysteriózní odchod z tohoto světa nebo vystoupení z těla zažilo v boji mnoho vojáků, ale málokdo o tom mluví. Neradi vzpomínají na hrůzy války, ale jejich příběhy jsou velmi zajímavé.Co je to: Halloween a dušičkyCo je to: Halloween a dušičky
Magická noc na přelomu října a listopadu a následující dny jsou významným obdobím roku. Každý, kdo má srdce, vzpomíná na své blízké zesnulé a chodí zapalovat svíčky na hřbitov. Jaký skutečný význam Halloween a dušičky mají?NDE by mohla vysvětlit kvantová fyzikaNDE by mohla vysvětlit kvantová fyzika
Někteří teoretičtí fyzici se domnívají, že duše čili vědomí je součástí struktury vědomí od vzniku Univerza. Vědomí funguje jako program kvantového počítače a může objasnit zážitky blízké smrti…Fascinující možnosti DNAFascinující možnosti DNA
Kosti z jednoho prstu a zubu odkrývají nečekané souvislosti. Pračlověk žijící v jeskyni na Sibiři měl předky, kteří se mísili s australskými domorodci. Denisované a aboriginci jsou příbuzní.Zápas andělů a démonůZápas andělů a démonů
Prý existují dobří andělé. Ti se nás snaží chránit, drží určitý řád, poté ale také existují zlí, kterým se říká démoni. Mezi anděly a démoni však vznikají nešvary. Mají se totiž o nás prát!Exorcismus I. - pravdivý příběh vymítání ďáblaExorcismus I. - pravdivý příběh vymítání ďábla
Většina z nás má štěstí, že hororové scény sleduje jen v televizi. Ale existují tací, kteří si doslova prošli peklem. Vydejme se společně za jedním z nich. Jeho utrpení bylo skutečné, nikoliv hrané!Nejděsivější místa na Zemi II.Nejděsivější místa na Zemi II.
Zajímáte se o místa, kde byli lidé mučeni, trpěli, nebo se tam odehrála jiná tragédie? Chcete se bát? Pojďte s námi navštívit krásný dům Avenal, Manresský hrad a nejstrašnější místo na světě, vězení Alcatraz.Mysteriózní jeskyně v Chua-šan - osmý div světaMysteriózní jeskyně v Chua-šan - osmý div světa
Podzemní město objevené v čínských horách Chua-šan bývá přirovnáváno k pyramidám, Noemově arše či k záhadě Bermudského trojúhelníku. Nádherné jeskyně jsou vytesané lidskou rukou.Havajští šamani KahunovéHavajští šamani Kahunové
Před několika lety u nás propukl zájem o nauku usmíření a odpuštění ho´oponopono. Spolu s ním se objevila i dosud neznámá slova huna nebo kahunové.
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí