internetWEEK.cz menu TOPlist

Libyjský masakr v městě Tripolis – humanitární bombardování v praxi

Libyjský masakr v městě Tripolis – humanitární bombardování v praxi

V neděli 21.8. 2011 pronikly první povstalecké jednotky do hlavního města Tripolisu a téměř bez jakéhokoliv odporu se dostaly až na tzv. Zelné náměstí v centru.

 

Libyjský masakr v městě Tripolis – humanitární bombardování v praxi

V neděli 21.8. 2011 pronikly první povstalecké jednotky do hlavního města Tripolisu a téměř bez jakéhokoliv odporu se dostaly až na tzv  Zelné náměstí v centru. Právě na tomto náměstí se před nedávnem shromáždilo několik set tisíc lidí protestující proti útokům NATO na jejich zemi.


Tyto povstalecké libyjské jednotky bojují údajně za svobodu. Jejich cílem je osvobození Libye od Kaddáfího režimu. Celé „povstání“ začalo ve skutečnosti přesně před rokem a začalo přesně tam , kde teď končí  - v městě Tripolis.

 

Silný Kaddáfí prodávající ropu – problém

Začalo to na Africko-evropském setkání leaderů v  městě Tripolis. Tehdy byla pozice Muammara Kaddáfího mimořádně silná. Aspiroval na vytvoření  tzv Spojených států Afrických, které by hájily a prosazovaly zájmy Afriky na světové scéně.

 

Tehdy Kaddáfí požadoval po Evropských delegátech více peněz za ochranu hranice a pohrozil, že by jinak mohla Evropa zčernat.  Tento výrok šokoval řadu politiků v EU od Berlusconiho počínaje po Camerona konče.  Kaddáfího pozice byla téměř neotřesitelná. Celé roky financoval celé politické strany v klíčových zemích Evropy, aby si udržel náklonnost západu, a aby měl ty správné koně ve hře. Není tajemstvím, že financoval i prezidentskou kampaň prezidenta Sarkozyho, Heidra a štědře obdarovával mnoho politiků, kteří si pak v jeho zemi kupovali ropu.

 

Kaddáfí  utáhl kohoutek ropovodu

Po roztržce ohledně ochrany Evropských hranic iniciovala Libye v kartelu OPEC razantní zvýšení cen ropy až na cenu 100USD  za barel. Zdůvodnili to poklesem hodnoty dolaru a navýšením cen druhotných komodit.  Tehdejší tržní cena se pohybovala na 70USD a reálná cena navýšení měla být podle řady expertů maximálně 80 USD za barel.

 

Odplata nedala na sebe dlouho čekat. Silný Kaddáfí předsedající soustátí „Spojené státy Africké“, to byla noční můra, která strašila politiky jak v EU, tak i za Atlantikem.

 

Došlo tedy k diverzním operacím s cílem zamíchat kartami největším hráčům unie.  Mezi ty patřily zejména severoafrické země kromě Maroka, které se neúčastní ani sdruženi Africká Unie ani Spojených států Afrických.

 

V Tunisku, Alžíru a Egyptě „vypukly“  pouliční nepokoje, které se šířily jako nákaza celou severní Afrikou. Někdy kolem ledna-února 2011 dorazily tyto nepokoje do Libye.

 

Revoluce, rozvrat, rebelové či žoldnéři

První měsíc na ně Libyjský režim nereagoval, to až do té doby, než se začalo v ulicích střílet a došlo k obsazení prvních měst.  Nutno dodat, že tyto nepokoje byly vydatně doprovázeny zpravodajským krytím a politickým tlakem zejména z EU.  Pod tímto tlakem odešli ze scény vládce Tunisu Zine El Abidine Ben Ali moci se vzdal egyptský prezident Hosni Mubbarak  a další.

 

V Libyi byla přeci jen situace poněkud odlišná. Nejvyšší životní standard ze všech severoafrických zemí. Nízká nezaměstnanost, země bohatá na ropu s velmi dobrým sociálním systémem, nedávaly příliš důvodů k nespokojenosti.

 

Propaganda úřaduje – znásilněná prostitutka a viagra pro vojáky

Na světové scéně se zatím na plné obrátky rozjela válečná mašinerie. Ta sestává většinou ze 3 základních kroků, kterými se prosazuje moc – mediální kampaň, ekonomické sankce a přímé vojenské operace.

 

Propaganda začínala nabírat obrátek na konci března. Plukovník Kaddáfí byl obviňován ze šílenství, do médií se dostávaly cíleně zprávy o jeho všemožných úchylkách.  Byla rozšířena zpráva, že bombarduje své vlastní obyvatelstvo letecky. Nikde ovšem nebyly  žádné důkazy. Ruská zpravodajská služba upozornila, že satelitní snímky žádné bombardování a stovky mrtvých nepotvrdily a že se jedná o výmysl.


Skoro všechna západní média zaznamenala výpověď  ženy Eman al-Obeid, která tvrdila, že ji znásilnilo 15 vojáků věrných Muammaru Kaddáfímu. Přišla, jako by náhodou do hotelu, který obývali novináři a nalíčená ve svátečních šatech začala naříkat a brečet do objektivů a fotoaparátů a kamer. Později se ukázalo, že do Tripolisu přijela cíleně z oblasti kontrolované rebely, jen proto, aby učinila tuto výpověď před novináři. O dva měsíce později obdržela azyl v USA.

 

Podobně tomu bylo i s nepodloženým obviněním ohledně rozdávání viagry libyjským vojákům, aby mohli lépe znásilňovat ženy. Tomu nechtěli věřit ani Kaddáfího nepřátelé, natož nezávislí žurnalisté. Přesto posloužila tato záminka k vydání mezinárodního zatykače na Muammara Kaddáfího a jeho syna.

 

Nelegální jednostranné vyzbrojování povstalců

V březnu  Itálie prohlásila, že vyzbrojí povstalce vším, co bude třeba, aby mohli osvobodit Libyii. K Itálii se přidala Francie, zejména po té co Kaddáfiho syn Saif prohlásil do AFP a pro Euronews, že celá Sarkozyho prezidentská kampaň byla tučně financovaná Kaddáfím.

 

Toto prohlášení rozpálilo Sarkozyho doběla.  Dobíraly si jej noviny po celé EU a zpráva kolovala v médiích skoro 2 týdny, než se na ni „zapomnělo“ a věrohodně ji překryly  jiné události.


Média začala vehementně dramatizovat situaci v Libyi a prezident Sarkozy okamžitě vyslal pomoc. Tou pomocí byly stíhačky Mirrage, které začaly bombardovat pozice Kaddáfiho vojáků u města Bengasi na východě země. To vše bez jakéhokoliv mandátu OSN.

 

Zastavit zásobování, vyhladovět a pak pobít

Dalším stupněm byly ekonomické sankce vůči Libyi.

 

Po leteckých útocích zastavila Libye dodávky ropy Francii, Španělsku, Itálii a Británii. Byly ještě pokusy navázat dialog s Německem a dalšími státy ale od Kaddafího dávali postupně všichni ruce pryč.

 

Mediální kampaň ještě zesílila v květnu kdy bylo nutné prosadit v OSN rezoluci , kterou mělo NATO chránit civilní obyvatelstvo proti údajnými Libyjskými leteckými útoky.

 

Tato rezoluce byla vhodnou zástěrkou, jak legálně vyhlásit válku Libyi, zbavit se Kaddáfího a příliš se při tom neušpinit.  Schválením rezoluce 1973 začalo soustavné bombardování libyjských jednotek.  Povstalci dostali ze Západu, zbraně, vozidla, technické experty, vojenské informace a v neposlední řadě peníze.

 

Z Kaddáfího peněz zbraně proti Kaddáfímu

Ty posílali hlavně ty evropské země, ve kterým měl režim Muammara Kaddafího uloženy peníze.  Účty v anglických, španělských a francouzských bankách  byly zabaveny a peníze poskytnuty na „platy“ povstalců-žoldnéřů.

Od zahájení bombardováni se Kaddáfí se několikrát pokusil o vyhlášení příměří. Na tyto návrhy ale nikdo nebral zřetel a bombardování pokračovalo. Kaddáfí také poslal dopisy americkým kongresmanům, ve kterých apeloval na mír a urovnání konfliktu. I tyto dopisy byly odmítnuty jako nepodstatné. V červnu prohlásilo NATO, že  bombardování Kaddáfího rezidence je legitimní, protože se tam nacházelo velení , které provádělo vojenské operace proti civilistům.

Podobně bombardovalo NATO budovy státní televize. Důvodm prý bylo,  aby Kaddáfí nemohl rozšiřovat své vražedné projevy, které by zastrašovaly obyvatelstvo. Při útoku zemřelo 6 novinářů a televizních pracovníků.

 

Ramadán nevadí, vraždit se bude dál

V srpnu začal svatý měsíc Ramadán (1.8-29.8). Je to muslimský svátek, během  kterého je zakázáno smilnit, konat cokoliv nečistého a celý měsíc je věnován modlitbám a Bohu. Muslimové musí držet půst a jsou nabádáni k tomu, aby se chovali klidně, střídmě a vyrovnaně.   Podle jejich víry  je zakázáno vést jakékoliv boje. Libyjští povstalci s tím ale problém zjevně nemají. Žádost o ukončení útoků během tohoto svátku odmítli.

Důvod je hlavně ten, že rezoluce 1973 má omezenou platnost 90 dní + 30 dnů prodloužení. Ani ne za 3 týdny se  měla ukonči její platnost. Proto bylo důležité pokračovat v boji svátek nesvátek. Povstalečtí vojáci vnikli při ofenzívě do Tripolisu. Zajali údajně jednoho z Kaddáfího synů, další údajně padl. (informace jsou jednostranné a zatím neověřené). Redaktoři BBC pak nad ránem zahlédli syna Sajfa Islám Kaddáfigo v rezidenční čtvrti čímž se zvěsti o jeho zajetí vyvrátily. Podobně tomu bylo i s odhadem kolik procent města ta, která strana kontroluje. Dopoledne to bylo 80% odpoledne na CNN 95% na Russian Today pak jen 60%.

 

Není úniku,  Tripolis bude utopen v krvi

Plukovníkovi Kaddáfímu nezbývá mnoho možností. Může se vzdát, může uprchnout ze země, ale  kdo by mu poskytl azyl. Může také přenést bojové operace do městské zástavby v Tripolisu. To se jeví jako nejpravděpodobnější strategie.  Využití členitého terénu a znalosti města se dá v přestřelkách zužitkovat. Kaddáfí tak může prodlužovat boje o několik dnů až týdnů. Jeho cílem může být fyzická eliminace povstaleckých gard jejich rozvrácení a roztříštění.  Může doufat i  ve vypršení platnosti rezoluce 1973.

 

Nutno dodat, že Tripolis je pouštní město. Bylo vždy soustavně ohroženo suchem. Proto je od roku   1996 zásobováno jedním z největších umělých vodovodů světa tzv Great Man-Made River.


NATO se při bombardování již 22 července soustředilo i na provozní technické zařízení tohoto vodovodu a další infrastrukturu. V  důsledku výpadku proudu a poškození vodovodu byly zastaveny dodávky vody do hlavního města.  Hlavní silnice do města jsou navíc v rukou rebelů a tím pádem je zásobování města znemožněno.

 

Celá vojenská operace skončí s největší pravděpodobností ohromnými lidskými ztrátami a totální devastací města Tripolis. Šance na to, že by se Muammar Kaddáfí dokázal ubránit jsou minimální. A i kdyby Kaddáfí vydržel do ukončení platnosti rezoluce 1973. Bude jeho země v troskách a mnoho obyvatel zemře v důsledku bojů v ulicích a nedostatečného zásobování.

 

Humanitární katastrofa je téměř neodvratitelná. A přitom na začátku bylo hlavní zdůvodněním rezoluce OSN 1973 záměr ochránit civilní obyvatelstvo.

 

Krev, zkáza a vraždění ve jménu demokracie a humanismu

Redaktor německého deníku Die Zeit shrnul celou libyjskou intervenci do těchto 4 otázek:

 

  • Jaké mohou existovat důvody a hranice k vyhlášení legitimní války k zajištění humanitární pomoci?
  • Existovaly před vypuknutím bojů nějaké důvody ze strany Libyjské opozice k rozpoutání občanské války v zemi?
  • Čím je podmíněno právo ostatních zemí se v tomto konfliktu silově angažovat?
  • Mění se touto válkou všeobecný zákaz násilných intervencí a jaké má tato válka důsledky pro nové uspořádání světa?

 

Autor: Plebs.cz , DKV

Zdroje:

http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/8105143/Oil-price-spikes-on-Libyan-talk-of-100-barrel.html

http://euobserver.com/9/31384

http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10200.doc.htm#Resolution

http://de.euronews.net/2011/03/16/gaddafi-sohn-wir-haben-sarkozys-wahlkampf-finanziert/

http://de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_Milit%C3%A4reinsatz_in_Libyen_2011

http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,752000,00.html

http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/16/sarkozy-election-campaign-libya-claim

Další příspěvky autora: michelllin


Články ve stejných kategoriích:

Ze zahraničí   Válka   USA   Povstalci   OSN   NATO   Muammar Kaddáfí   Muammar Kadáffí   Masakr   Libye   Konspirační teorie   Konspirace   Bombardování  


Kategorie Masakr


25. výročí masakru: Čína nezklamala25. výročí masakru: Čína nezklamala
Čínská sametová revoluce v roce 1989 neprošla. 25. výročí střelby do demonstrantů Čína oslavila zatýkáním a cenzurou internetu...Nejděsivější místa na zemi I.Nejděsivější místa na zemi I.
Existuje mnoho míst, která jsou něčím výjimečná. Jsou i taková, ze kterých nám běhá mráz po zádech. Nejčastěji se na nich stala nějaká tragédie. Do prostředí se otisklo zoufalství, vztek, hrůza. Jsou neobyčejná. Často na nich uvízly duše...Japonci s lovem delfínů a velryb hned tak nepřestanouJaponci s lovem delfínů a velryb hned tak nepřestanou
Když ubíjejí k smrti tisíce delfínů v mělké zátoce, moře rudne jejich krví. O úctě k těmto inteligentním a ohroženým tvorům však nechtějí ani slyšet. Podívejte se na následující video, než půjdete na delfíny do mořského akvária...Jak naloží Amerika se svým hrdinou?Jak naloží Amerika se svým hrdinou?
Když před 44 lety ve vietnamské vesnici My Lai zmasakrovala jednotka americké armády stovky civilistů, znamenalo to definitivní konec podpory americké veřejnosti válce ve Vietnamu. Jak se postaví k novému My Lai v Afghánistánu?


Kategorie Muammar Kaddáfí


Jak se mají černoši v Libyi?Jak se mají černoši v Libyi?
Jak známo, v Libyi vládl nenasytný diktátor, který tyranizoval zdejší obyvatele. Proto se NATO zapojilo do vojenské mise a pomohlo zdejším obyvatelů v boji proti nenáviděnému tyranovi. Byl jím Muammar Al-Kaddáfí. Alespoň tak nám to tvrdila média.Sláva vítězům, čest poraženým. Ale ne v LibyiSláva vítězům, čest poraženým. Ale ne v Libyi
Muammar Kaddáfí padl v boji. Bojoval. Neutekl ze země. Přesto jej vláčeli za autem jako prašivého psa. Jeho zohavené fotografie jsou na předních stránkách světových deníků. Fotky, které my dáváme pouze do kategorie nechutností pro dospělé.Muammar Kaddáfí se chce stát modelemMuammar Kaddáfí se chce stát modelem
Z mezinárodního vyvrhele se mu podařilo přejít do role státníka. Jak vtipně poznamenal arabista dr. Jan Čuřík na ČT, Muammar Kaddáfí je kombinací osobností Mussoliniho a Michaela Jacksona.


Kategorie Ze zahraničí


Série podivných sebevražd bankéřů (2)Série podivných sebevražd bankéřů (2)
Zprávy o sebevraždách bankéřů, ke kterým došlo rychle po sobě, v Londýně a v USA, se objevily na internetu koncem ledna. Dalo se předpokládat, že to třemi sebevraždami neskončí.Čmuchání NSA není efektivníČmuchání NSA není efektivní
Americká špionážní agentura NSA tvrdí, že její hromadné monitorování telefonů a internetu posloužilo boji proti terorismu. Tento postoj americké vlády ale zpochybnila analýza neziskové skupiny New America Foundation.Slavoj Žižek píše Naděždě z Pussy RiotSlavoj Žižek píše Naděždě z Pussy Riot
Členka protestní ruské hudební skupiny byla uvězněna na Sibiři, ale věznitelé dovolili, aby si dopisovala se slovinským filosofem Slavojem Žižekem.Kde není pitná voda, tam pomůže reklamaKde není pitná voda, tam pomůže reklama
Billboardy podél silnic a dálnic u nás nemají příliš dobrou pověst a je snahou se jich postupně zbavit. V Peru ovšem přišli s netradičním vyžitím reklamních poutačů.Kolumbie: prezident prý tajně jedná s FARCKolumbie: prezident prý tajně jedná s FARC
Prezident Juan Manuel Santos prý tajně jednal s představiteli FARC na Kubě. Rozjedou se po více než 10 letech mírové rozhovory?Sýrie – Výbuch ve štábuSýrie – Výbuch ve štábu
Situace se rychle mění. V krizovém štábu vybuchla bomba, zahynulo několik vysoce postavených činitelů. Ze země utíkají denně tisíce lidí. Izrael pohrozil intervencí.Ohnivý kruh se probouzí k životu, Amerika je ohroženaOhnivý kruh se probouzí k životu, Amerika je ohrožena
Počet seismických aktivit po celé planetě roste. Ohnivý kruh se probouzí a je to špatná zpráva zejména pro západ USA.Proč se zabývat Sýrií?Proč se zabývat Sýrií?
Evropa věnuje pozornost syrské občanské válce, protože je to blízko. Američané sledují pozorně vše, co je poblíž ropných polí.Proč odcházím z Goldman Sachs?Proč odcházím z Goldman Sachs?
Následující text způsobil skandál. Napsal ho manažer investiční banky Goldman Sachs Greg Smith a předal New York Times.Svět se bojí armagedonu, zřejmě podpoří euroSvět se bojí armagedonu, zřejmě podpoří euro
Představy, co může udělat pád eura jsou natolik děsivé, že světové osobnosti a vlády jej zřejmě nenechají padnout. A investují proti finančnímu armagedonu. Příklad dal George Soros...
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí