internetWEEK.cz menu TOPlist

Libyjský masakr v městě Tripolis – humanitární bombardování v praxi

Libyjský masakr v městě Tripolis – humanitární bombardování v praxi

V neděli 21.8. 2011 pronikly první povstalecké jednotky do hlavního města Tripolisu a téměř bez jakéhokoliv odporu se dostaly až na tzv. Zelné náměstí v centru.

 

Libyjský masakr v městě Tripolis – humanitární bombardování v praxi

V neděli 21.8. 2011 pronikly první povstalecké jednotky do hlavního města Tripolisu a téměř bez jakéhokoliv odporu se dostaly až na tzv  Zelné náměstí v centru. Právě na tomto náměstí se před nedávnem shromáždilo několik set tisíc lidí protestující proti útokům NATO na jejich zemi.


Tyto povstalecké libyjské jednotky bojují údajně za svobodu. Jejich cílem je osvobození Libye od Kaddáfího režimu. Celé „povstání“ začalo ve skutečnosti přesně před rokem a začalo přesně tam , kde teď končí  - v městě Tripolis.

 

Silný Kaddáfí prodávající ropu – problém

Začalo to na Africko-evropském setkání leaderů v  městě Tripolis. Tehdy byla pozice Muammara Kaddáfího mimořádně silná. Aspiroval na vytvoření  tzv Spojených států Afrických, které by hájily a prosazovaly zájmy Afriky na světové scéně.

 

Tehdy Kaddáfí požadoval po Evropských delegátech více peněz za ochranu hranice a pohrozil, že by jinak mohla Evropa zčernat.  Tento výrok šokoval řadu politiků v EU od Berlusconiho počínaje po Camerona konče.  Kaddáfího pozice byla téměř neotřesitelná. Celé roky financoval celé politické strany v klíčových zemích Evropy, aby si udržel náklonnost západu, a aby měl ty správné koně ve hře. Není tajemstvím, že financoval i prezidentskou kampaň prezidenta Sarkozyho, Heidra a štědře obdarovával mnoho politiků, kteří si pak v jeho zemi kupovali ropu.

 

Kaddáfí  utáhl kohoutek ropovodu

Po roztržce ohledně ochrany Evropských hranic iniciovala Libye v kartelu OPEC razantní zvýšení cen ropy až na cenu 100USD  za barel. Zdůvodnili to poklesem hodnoty dolaru a navýšením cen druhotných komodit.  Tehdejší tržní cena se pohybovala na 70USD a reálná cena navýšení měla být podle řady expertů maximálně 80 USD za barel.

 

Odplata nedala na sebe dlouho čekat. Silný Kaddáfí předsedající soustátí „Spojené státy Africké“, to byla noční můra, která strašila politiky jak v EU, tak i za Atlantikem.

 

Došlo tedy k diverzním operacím s cílem zamíchat kartami největším hráčům unie.  Mezi ty patřily zejména severoafrické země kromě Maroka, které se neúčastní ani sdruženi Africká Unie ani Spojených států Afrických.

 

V Tunisku, Alžíru a Egyptě „vypukly“  pouliční nepokoje, které se šířily jako nákaza celou severní Afrikou. Někdy kolem ledna-února 2011 dorazily tyto nepokoje do Libye.

 

Revoluce, rozvrat, rebelové či žoldnéři

První měsíc na ně Libyjský režim nereagoval, to až do té doby, než se začalo v ulicích střílet a došlo k obsazení prvních měst.  Nutno dodat, že tyto nepokoje byly vydatně doprovázeny zpravodajským krytím a politickým tlakem zejména z EU.  Pod tímto tlakem odešli ze scény vládce Tunisu Zine El Abidine Ben Ali moci se vzdal egyptský prezident Hosni Mubbarak  a další.

 

V Libyi byla přeci jen situace poněkud odlišná. Nejvyšší životní standard ze všech severoafrických zemí. Nízká nezaměstnanost, země bohatá na ropu s velmi dobrým sociálním systémem, nedávaly příliš důvodů k nespokojenosti.

 

Propaganda úřaduje – znásilněná prostitutka a viagra pro vojáky

Na světové scéně se zatím na plné obrátky rozjela válečná mašinerie. Ta sestává většinou ze 3 základních kroků, kterými se prosazuje moc – mediální kampaň, ekonomické sankce a přímé vojenské operace.

 

Propaganda začínala nabírat obrátek na konci března. Plukovník Kaddáfí byl obviňován ze šílenství, do médií se dostávaly cíleně zprávy o jeho všemožných úchylkách.  Byla rozšířena zpráva, že bombarduje své vlastní obyvatelstvo letecky. Nikde ovšem nebyly  žádné důkazy. Ruská zpravodajská služba upozornila, že satelitní snímky žádné bombardování a stovky mrtvých nepotvrdily a že se jedná o výmysl.


Skoro všechna západní média zaznamenala výpověď  ženy Eman al-Obeid, která tvrdila, že ji znásilnilo 15 vojáků věrných Muammaru Kaddáfímu. Přišla, jako by náhodou do hotelu, který obývali novináři a nalíčená ve svátečních šatech začala naříkat a brečet do objektivů a fotoaparátů a kamer. Později se ukázalo, že do Tripolisu přijela cíleně z oblasti kontrolované rebely, jen proto, aby učinila tuto výpověď před novináři. O dva měsíce později obdržela azyl v USA.

 

Podobně tomu bylo i s nepodloženým obviněním ohledně rozdávání viagry libyjským vojákům, aby mohli lépe znásilňovat ženy. Tomu nechtěli věřit ani Kaddáfího nepřátelé, natož nezávislí žurnalisté. Přesto posloužila tato záminka k vydání mezinárodního zatykače na Muammara Kaddáfího a jeho syna.

 

Nelegální jednostranné vyzbrojování povstalců

V březnu  Itálie prohlásila, že vyzbrojí povstalce vším, co bude třeba, aby mohli osvobodit Libyii. K Itálii se přidala Francie, zejména po té co Kaddáfiho syn Saif prohlásil do AFP a pro Euronews, že celá Sarkozyho prezidentská kampaň byla tučně financovaná Kaddáfím.

 

Toto prohlášení rozpálilo Sarkozyho doběla.  Dobíraly si jej noviny po celé EU a zpráva kolovala v médiích skoro 2 týdny, než se na ni „zapomnělo“ a věrohodně ji překryly  jiné události.


Média začala vehementně dramatizovat situaci v Libyi a prezident Sarkozy okamžitě vyslal pomoc. Tou pomocí byly stíhačky Mirrage, které začaly bombardovat pozice Kaddáfiho vojáků u města Bengasi na východě země. To vše bez jakéhokoliv mandátu OSN.

 

Zastavit zásobování, vyhladovět a pak pobít

Dalším stupněm byly ekonomické sankce vůči Libyi.

 

Po leteckých útocích zastavila Libye dodávky ropy Francii, Španělsku, Itálii a Británii. Byly ještě pokusy navázat dialog s Německem a dalšími státy ale od Kaddafího dávali postupně všichni ruce pryč.

 

Mediální kampaň ještě zesílila v květnu kdy bylo nutné prosadit v OSN rezoluci , kterou mělo NATO chránit civilní obyvatelstvo proti údajnými Libyjskými leteckými útoky.

 

Tato rezoluce byla vhodnou zástěrkou, jak legálně vyhlásit válku Libyi, zbavit se Kaddáfího a příliš se při tom neušpinit.  Schválením rezoluce 1973 začalo soustavné bombardování libyjských jednotek.  Povstalci dostali ze Západu, zbraně, vozidla, technické experty, vojenské informace a v neposlední řadě peníze.

 

Z Kaddáfího peněz zbraně proti Kaddáfímu

Ty posílali hlavně ty evropské země, ve kterým měl režim Muammara Kaddafího uloženy peníze.  Účty v anglických, španělských a francouzských bankách  byly zabaveny a peníze poskytnuty na „platy“ povstalců-žoldnéřů.

Od zahájení bombardováni se Kaddáfí se několikrát pokusil o vyhlášení příměří. Na tyto návrhy ale nikdo nebral zřetel a bombardování pokračovalo. Kaddáfí také poslal dopisy americkým kongresmanům, ve kterých apeloval na mír a urovnání konfliktu. I tyto dopisy byly odmítnuty jako nepodstatné. V červnu prohlásilo NATO, že  bombardování Kaddáfího rezidence je legitimní, protože se tam nacházelo velení , které provádělo vojenské operace proti civilistům.

Podobně bombardovalo NATO budovy státní televize. Důvodm prý bylo,  aby Kaddáfí nemohl rozšiřovat své vražedné projevy, které by zastrašovaly obyvatelstvo. Při útoku zemřelo 6 novinářů a televizních pracovníků.

 

Ramadán nevadí, vraždit se bude dál

V srpnu začal svatý měsíc Ramadán (1.8-29.8). Je to muslimský svátek, během  kterého je zakázáno smilnit, konat cokoliv nečistého a celý měsíc je věnován modlitbám a Bohu. Muslimové musí držet půst a jsou nabádáni k tomu, aby se chovali klidně, střídmě a vyrovnaně.   Podle jejich víry  je zakázáno vést jakékoliv boje. Libyjští povstalci s tím ale problém zjevně nemají. Žádost o ukončení útoků během tohoto svátku odmítli.

Důvod je hlavně ten, že rezoluce 1973 má omezenou platnost 90 dní + 30 dnů prodloužení. Ani ne za 3 týdny se  měla ukonči její platnost. Proto bylo důležité pokračovat v boji svátek nesvátek. Povstalečtí vojáci vnikli při ofenzívě do Tripolisu. Zajali údajně jednoho z Kaddáfího synů, další údajně padl. (informace jsou jednostranné a zatím neověřené). Redaktoři BBC pak nad ránem zahlédli syna Sajfa Islám Kaddáfigo v rezidenční čtvrti čímž se zvěsti o jeho zajetí vyvrátily. Podobně tomu bylo i s odhadem kolik procent města ta, která strana kontroluje. Dopoledne to bylo 80% odpoledne na CNN 95% na Russian Today pak jen 60%.

 

Není úniku,  Tripolis bude utopen v krvi

Plukovníkovi Kaddáfímu nezbývá mnoho možností. Může se vzdát, může uprchnout ze země, ale  kdo by mu poskytl azyl. Může také přenést bojové operace do městské zástavby v Tripolisu. To se jeví jako nejpravděpodobnější strategie.  Využití členitého terénu a znalosti města se dá v přestřelkách zužitkovat. Kaddáfí tak může prodlužovat boje o několik dnů až týdnů. Jeho cílem může být fyzická eliminace povstaleckých gard jejich rozvrácení a roztříštění.  Může doufat i  ve vypršení platnosti rezoluce 1973.

 

Nutno dodat, že Tripolis je pouštní město. Bylo vždy soustavně ohroženo suchem. Proto je od roku   1996 zásobováno jedním z největších umělých vodovodů světa tzv Great Man-Made River.


NATO se při bombardování již 22 července soustředilo i na provozní technické zařízení tohoto vodovodu a další infrastrukturu. V  důsledku výpadku proudu a poškození vodovodu byly zastaveny dodávky vody do hlavního města.  Hlavní silnice do města jsou navíc v rukou rebelů a tím pádem je zásobování města znemožněno.

 

Celá vojenská operace skončí s největší pravděpodobností ohromnými lidskými ztrátami a totální devastací města Tripolis. Šance na to, že by se Muammar Kaddáfí dokázal ubránit jsou minimální. A i kdyby Kaddáfí vydržel do ukončení platnosti rezoluce 1973. Bude jeho země v troskách a mnoho obyvatel zemře v důsledku bojů v ulicích a nedostatečného zásobování.

 

Humanitární katastrofa je téměř neodvratitelná. A přitom na začátku bylo hlavní zdůvodněním rezoluce OSN 1973 záměr ochránit civilní obyvatelstvo.

 

Krev, zkáza a vraždění ve jménu demokracie a humanismu

Redaktor německého deníku Die Zeit shrnul celou libyjskou intervenci do těchto 4 otázek:

 

  • Jaké mohou existovat důvody a hranice k vyhlášení legitimní války k zajištění humanitární pomoci?
  • Existovaly před vypuknutím bojů nějaké důvody ze strany Libyjské opozice k rozpoutání občanské války v zemi?
  • Čím je podmíněno právo ostatních zemí se v tomto konfliktu silově angažovat?
  • Mění se touto válkou všeobecný zákaz násilných intervencí a jaké má tato válka důsledky pro nové uspořádání světa?

 

Autor: Plebs.cz , DKV

Zdroje:

http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/8105143/Oil-price-spikes-on-Libyan-talk-of-100-barrel.html

http://euobserver.com/9/31384

http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10200.doc.htm#Resolution

http://de.euronews.net/2011/03/16/gaddafi-sohn-wir-haben-sarkozys-wahlkampf-finanziert/

http://de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_Milit%C3%A4reinsatz_in_Libyen_2011

http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,752000,00.html

http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/16/sarkozy-election-campaign-libya-claim

Další příspěvky autora: michelllin


Články ve stejných kategoriích:

Ze zahraničí   Válka   USA   Povstalci   OSN   NATO   Muammar Kaddáfí   Muammar Kadáffí   Masakr   Libye   Konspirační teorie   Konspirace   Bombardování  


Kategorie Bombardování


USA bombardovaly MěsícUSA bombardovaly Měsíc
Plánované bombardování Měsíce 9. října 2009 umělou družicí NASA, která bude bombardovat Měsíc dvoutunovou kinetickou zbraní za účelem vytvoření 5 mil (8 km) velkého kráteru jako údajný experiment hledání vody a kolonizace Měsíce.


Kategorie NATO


Jak se mají černoši v Libyi?Jak se mají černoši v Libyi?
Jak známo, v Libyi vládl nenasytný diktátor, který tyranizoval zdejší obyvatele. Proto se NATO zapojilo do vojenské mise a pomohlo zdejším obyvatelů v boji proti nenáviděnému tyranovi. Byl jím Muammar Al-Kaddáfí. Alespoň tak nám to tvrdila média.Porcování LibyePorcování Libye
Zatímco občané Libye jásají nad mrtvolou padlého tyrana, o jejich zemi se rozhoduje daleko od nich. Co a proč se děje v Libyi?Turecká cestaTurecká cesta
Turecký premiér Erdogan se stal v arabských hlavních městech, která nedávno navštívil, hrdinou. Velebil arabské demokratické probuzení a zároveň odsoudil izraelské politiky.Nezávislý novinár hovorí o tom, čo zažil v LibyiNezávislý novinár hovorí o tom, čo zažil v Libyi
Mahdi Nazemroya kanadský občan, sa stal jedným z nezávislých zdrojov informácii o situácii v Libyi. Preložil som časť jeho rozhovoru s Morrisom Hermanom.Všichni a všechno se zblázniloVšichni a všechno se zbláznilo
bláznili se lidé. Paradoxně se stáváme obětí vlastního stylu života, ztratili jsme soucit s okolním světem a vnímáme jen vlastní zájmy na úkor lidí a světa jako celku. Vše je pryč, dnes morální žebříček nahradily peníze.NATO - jsou to také teroristi?NATO - jsou to také teroristi?
NATO v Libyii má na starosti pouze mírové mise v zahraničí. Zda do takové mírové mise patří i bombardování vysokých škol, už samozřejmě občanům, kteří tahle zvěrstva financují ze svých daní, nikdo nevypráví.Philadelphský experiment – projekt RAINBOWPhiladelphský experiment – projekt RAINBOW
Je 25. Července 1943 a torpédoborec USS Eldridge právě připlul do doků v USA. Zapsal se do dějin jedním z nejzáhadnějších vědeckých experimentů vůbec. Neviditelnost, cestování časoprostorem a lidé procházející pevnou hmotou.


Kategorie Konspirace


Konopí jako lékKonopí jako lék
Vědci vědí, že konopí má velmi dobré účinky na řadu nebezpečných nemocí. Nesmyslný boj proti pěstování konopí však nadále pokračuje. Případ Mykayly Comstockové naznačuje, že konopí může léčit leukémii.Zmizení letu 370 – Konspirační teorie (2)Zmizení letu 370 – Konspirační teorie (2)
Média si nevšímají masivního zastoupení zaměstnanců Rothschildovy firmy Freescale ve zmizelém Boeingu. Jenomže právě to je inspirací pro hodně třaskavou konspirační teorii, v které hrají významnou roli utajované vojenské technologie.Jihokorejská Kubiceho zprávaJihokorejská Kubiceho zpráva
Také Jižní Korea má svou Kubiceho zprávu, která ovlivnila politické dění v zemi. V případě Korejců jde ale o daleko závažnější obvinění, která se dostala až k soudu. Snaha svrhnout režim nebo jen záměrná konspirace?50 let po atentátu – Amerika stále neví50 let po atentátu – Amerika stále neví
John F. Kennedy: Proč většina Američanů nevěří v teorii jednoho střelce? Co píší americká média 50 let po nejslavnějším atentátu 20. století. Zdá se, že dohady budou trvat věčně...Místo zločinu: Ground ZeroMísto zločinu: Ground Zero
Američané se stále dožadují pravdy o 11. září. Film 9/11: Explosive Evidence - Experts Speak Out předkládá základní důkazy, proč nemůžeme věřit tomu, že tři mrakodrapy v New Yorku zbourala dvě letadla.Britský voják: Dianu zabila SASBritský voják: Dianu zabila SAS
Příslušník SAS prohlásil, že tato speciální jednotka záměrně způsobila nehodu v Paříži v roce 2007.Aktivista se soudí kvůli 11. záříAktivista se soudí kvůli 11. září
Zájemci o pravdu o 11. září se dočkali. Britský správní soud rozhodl ve věci Tony Rooka, který odmítá z morálních důvodů platit poplatky BBC.Autor knih o konspiraci 11. září zastřelen (2)Autor knih o konspiraci 11. září zastřelen (2)
Bývalý pilot CIA Phil Marshall byl zavražděn. Investigativní novinář dokazuje, že šlo o špinavou akci některé tajné služby.Autor knih o konspiraci 11. září zastřelenAutor knih o konspiraci 11. září zastřelen
Phillip Marshall, bývalý pilot CIA a DEA, který ve svých knihách psal, že útoky z 11. září 2001 zorganizovala vláda USA společně se Saúdskou Arábií, byl nalezen zastřelen. O život přišly násilně také jeho dvě děti.Konspirace: Smrt princezny Diany po 15 letech Konspirace: Smrt princezny Diany po 15 letech
Co je nového v oblasti vyšetřování záhadné nehody? Paparazzi Andanson byl agent MI6, spáchal sebevraždu, ale měl v hlavě dvě díry. Někteří spisovatelé tvrdí, že v Paříži šlo o atentát na přání královské rodiny.
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí