internetWEEK.cz menu TOPlist

Mimozemšťané jsou tady - přísně tajné vzpomínky Mr. X

Mimozemšťané jsou tady - přísně tajné vzpomínky Mr. X

Americká vláda tají vše o mimozemských kontaktech. Lidstvo je výsledek genetické manipulace. „Roswell Man“, který viděl tisíce důkazů o UFO a mimozemské přítomnosti na naší planetě, promluvil a zemřel.

 

Mimozemšťané jsou tady - přísně tajné vzpomínky Mr. X

Mr. X kontaktoval Billa Ryana z Projektu Camelot v roce 2005. Chtěl promluvit na téma utajované důkazy o UFO, výzkumu UFO a kontaktu americké vlády s mimozemskými návštěvníky. Bill Ryan a Kerry Cassidy s ním v roce 2006 natočili rozhovor, ale z bezpečnostních důvodů, nesnímali jeho tvář a modulovali elektronicky jeho hlas. Informace od Mr. X jsou šokující, jsou-li pravdivé. Potvrzují totiž všechny spiklenecké teorie, zejména ty, které podezírají americkou vládu, že utajuje důkazy o UFO a kontaktech s mimozemskými bytostmi, protože sleduje své vlastní záměry a cíle. Mr. X promluvil a dva roky poté nečekaně zemřel ve věku 48 let. Příčina smrti je neznámá.

 

 

http://internetweek.cz/konspirace/project-camelot-plan-iluminatu-na-treti-svetovou-valku-anglo-saxon-mission >>>

 

Bill Ryan: Mohl byste shrnout svůj příběh jen do několika vět, aby diváci pochopili, proč jsem vaše sdělení pokládal za důležité?
Mr. X: (hlas je elektronicky změněn): Pracoval jsem šest měsíců v jedné firmě, která byla zaměřena na letectví a kosmonautiku. Nebyl jsem voják, pouze jsem šest měsíců archivoval a evidoval videa, filmy, fotografie a dokumenty, které souvisely s vládní angažovaností ve výzkumu UFO.

 

Bill Ryan: V 80. letech?
Mr. X: V letech 1984 a 1985.

 

Bill Ryan: Co vaše práce konkrétně obnášela? A jaký druh materiálů se vám dostal do rukou?
Mr. X: Byl jsem vlastně archivář s bezpečnostním oprávněním a každý den jsem prováděl evidenci. Většina z položek byla zapečetěna. Byly to artefakty z havarovaných lodí, diskety z těchto lodí, většinou fotografie a dokumenty americké vlády, všech vládních poboček a také firem, které se zabývají letectvím a kosmonautikou.

 

Kerry Cassidy: Jaké druhy razítek ty dokumenty obsahovaly?
Mr. X: Myslíte stupně utajení? „Přísně tajné“. „Tajné. Jen ke čtení“. Kódy. Mnohé z nich směly otevřít pouze oprávněné osoby. Pracoval jsem v dokumentaci, takže jsem znal označení na dokumentech, a tak jsem věděl, co smím vidět v rámci své pracovní náplně. Věci, které byly označené špatně, jsem musel opravit. Hodně dokumentů bylo vojenských, neměly vůbec žádné stupně utajení, připadaly mi zvláštní, ale byla tam určitá část, kterou tvořily jenom zapečetěné obálky bez stupně utajení.

 

Kerry Cassidy: Co vás napadlo jako první, když jste viděl poprvé ty informace?
Mr. X: Že to je něco, v co jsem dlouho věřil. Že mohu opravdu vidět důkazy, to byla v tu chvíli pro mě ta nejlepší věc, jakou jsem zažil. Takový jsem měl pocit.

 

Bill Ryan: To si dovedu představit. Od chvíle, kdy jste se s těmito informaci objevil na veřejnosti, jeden nebo dva lidé vás nazvali „Roswell Man“. Je to proto, že ty dokumenty se týkaly jenom havárie v Roswellu nebo tam byly ještě jiné informace?
Mr. X: Byly to dokumenty o UFO určené k archivování, na vyžádání, s informacemi, jak o ně pečovat, jak s nimi zacházet, jak si poradit s mimozemšťany a s havarovanými UFO a jak je obnovit.

 

http://internetweek.cz/konspiracni-teorie/velke-konspiracni-teorie-ufo-a-mimozemstane >>>

 

Bill Ryan: Takže šlo o reprezentativní průřez kontaktu s mimozemšťany od roku 1947 do kdy?
Mr. X: Až do současnosti.

 

Kerry Cassidy: Řekl jste, že došlo k více haváriím. Kolik havárií UFO tam bylo za celou dobu zaznamenáno?
Mr. X: Přes 50.

 

Bill Ryan: V Americe?
Mr. X: V Americe i v zahraničí.

 

Mimozemšťané na Zemi

Bill Ryan: Máte představu, jaké druhy mimozemšťanů byly v těch havarovaných lodích?
Mr. X: Šlo minimálně o pět různých druhů.

 

Bill Ryan: A viděl jste fotografie těch bytostí?
Mr. X: Čtyři z nich. Různé druhy.

 

Kerry Cassidy: Mohl byste je popsat?
Mr. X: Nejvíce se mi líbily vysoké, oranžové bytosti. V dokumentech se uvádělo, že oni vytvořili to, čemu říkáme, Šediváci, druh běžného mimozemšťana. Oranžoví jsou vyšší, štíhlejší, mají oválnější tvář, ale mají také velké oči. Tyto druhy tam byly nejvíc. Byla tam ještě jedna rasa, která vypadala jako Šediváci, ale měli o něco bledší kůží a byli o něco robustnější, i když byli stejně vysocí, vypadali skoro jako bratranci Šediváků. A byly tam také fotky bytostí, které vypadají úplně jako my, jenom mají bílou kůži. Vypadají jako tady pan Rayan, ale mají modré oči. A světlejší vlasy. To jsou ti, kteří nám prý (četl jsem o tom na internetu) nabídli, že nás zachrání, jestliže se zbavíme nukleárních zbraní a vůbec zbraní tohoto druhu.

 

http://internetweek.cz/ufo/encyklopedie-mimozemstanu-sedivaci-greys >>>

 

http://internetweek.cz/encyklopedie-mimozemstanu/encyklopedie-mimozemstanu-lyrane >>>

 

Kerry Cassidy: Našel jste v dokumentech něco o důvodech mimozemských návštěv? Jinými slovy, proč tady byli?
Mr. X: Ano. Souviselo to s našimi nukleárními kapacitami a s možností, že zničíme sami sebe nebo že bychom mohli zničit některé bytosti ve vesmíru, protože jsme se dostali velice blízko k vesmírné dopravě, která tu probíhá.

 

Bill Ryan: Šlo o hypotézu vlády nebo o něco v dokumentech?
Mr. X: Oni to určitě věděli díky kontaktům.

 

Kerry Cassidy: A bylo jasné, jak spolu komunikovali?
Mr. X: Byli telepati.

 

Kerry Cassidy: Měli možnost nějakého dálkového spojení, nebo jak realizovali kontakt?
Mr. X: Správně. Oni seděli tam, na druhé straně. Jako my tři tady. Stačilo by, abych s e na vás díval a vy byste věděli, co si myslím. Komunikovali bychom pomocí myšlenek.

 

Bill Ryan: Dozvěděl jste se, kolikrát byly ty bytosti aktivními hosty americké vlády. Bylo to jednou nebo dvakrát?
Mr. X: Pětkrát až desetkrát, pokud vím. Ale podle mého názoru se tímto způsobem kontaktovali víckrát.

 

Kerry Cassidy: Podle dokumentů to bylo pět až deset případů?
Mr. X: Ano byly tam důkazy o tomto počtu.

 

Jsme produkt genetické úpravy a potomci ET

http://internetweek.cz/dna/epochalni-objev-zahadna-lidska-dna-nalezena >>>

 

Bill Ryan: Co ještě o sobě prozradili mimozemšťané?
Mr. X: Že jsme jejich potomci. Jsme z jejich genetického materiálu. Byli jsme jako druh geneticky upraveni a potom vysazeni na Zemi, vlastně jsme jedním z jejich druhů. To byla jedna z velkých věcí, které jsem se tam dočetl. Také tvrdí, že oni sem vyslali Ježíše Krista, aby nás učil spiritualitě a aby nám pomohl překonat nenasytnost a to, co Bible nazývá hřích.

 

http://internetweek.cz/konspiracni-teorie/konspiracni-teorie-jezis-kristus >>>

 

Bill Ryan: A to bylo výslovně zmíněno v dokumentech?
Mr. X: Bylo to naznačeno. Neřekl bych, že to bylo doslova vyjádřeno, ale bylo to naznačeno.

 

Kerry Cassidy: Co bylo naznačeno?
Mr. X: Výuka lidstva, aby se vyvinulo na vyšší úroveň, kde si uvědomíme, že jsme všichni jednoho druhu, že jsme ze stejné látky, energeticky i fyzicky. A také že není potřeba spolu bojovat a že není důvod mít nějaké peníze... Oni nevnímají svá těla tak, jako my pohlížíme na svá. Není to vlastnictví, je to pro ně vozidlo.

 

Fotografie mimozemšťanů a UFO

Kerry Cassidy: Viděl jste nějaké obrázky?
Mr. X: Většinou šlo o létající koráby a mnoho z nich z dálky. Hodně fotografií bylo pořízených během letů raketoplánů.

 

Kerry Cassidy: Byly to fotografie?
Mr. X: Ano, byly černobílé.

 

Kerry Cassidy: Jsou nějaké fotografie, které vám uvázly v paměti?
Mr. X: Jak už jsem říkal, poprvé mě nejvíc zasáhlo, když jsem viděl obrázky označené "Havaj". Byly to hodně staré fotky bíločerné, korábu, který vylétal z moře/nebo se do něj ponořoval, aniž by byly vidět nějaké šplouchnutí.

 

Bill Ryan: Byl to stroj?
Mr. X: Stroj talířovitého tvaru a všechno, co jsem viděl, bylo světlo. Ale nebyl rozmazaný. Byla ho hodně dobrá fotka.

 

Bill Ryan: Z jaké vzdálenosti?
Mr. X: Asi 400 nebo 500 metrů.

 

Vzhled mimozemšťanů

Bill Ryan: Vraťme se k samotným mimozemšťanům. Byly tam nějaké dokumenty o tom, odkud přiletěli?
Mr. X: Dokumentace mluví o Zeta Reticuli.

 

Bill Ryan: Zeta Reticuli. Dobře. A zmínka, z jaké hvězdné soustavy nebo zdroje?
Mr. X: Ne.

 

Bill Ryan: OK. A bylo tam něco, co by mohlo být interpretováno jako hrozba lidstvu nebo některým lidem? Bylo tam něco o únosech nebo o spoluúčasti na jejich nějakém scénáři na kontrolu populace?
Mr. X: Nic takového.

 

http://internetweek.cz/ufo/mimozemstane-a-sny >>>

 

Technologie

Kerry Cassidy: Co jejich technologie? Byly tam nějaké náznaky, že jsme od nich něco získali?
Mr. X: Byla tam dokumentace o přijetí některých věcí, ale ne, že by nám předali nějaké návody nebo tak něco. Něco jako - podívejte se na tohle, vyzkoušejte si to a tohle to umí a tady to máte.

 

Bill Ryan: A v jaké oblasti technologie?
Mr. X: Vzpomínám si na energetické zdroje, ale spíše komunikační.

 

Bill Ryan: Co si pamatujete z oblasti komunikace?
Mr. X: Nešlo o zbraně.

 

Bill Ryan: A co si vybavujete o komunikačních přístrojích?
Mr. X: Nic moc. Jenom to, že jsou lidé, kteří se pokoušejí vymyslet, jak ty jejich věci fungují, ale nebyly tam žádné náznaky, zda se jim to podařilo a jak daleko se dostali.

 

Spiritualita mimozemšťanů

Bill Ryan: Co jste se dozvěděl – navzdory nebezpečí, které hrozí, když se toto slovo použije v nesprávném kontextu – o spiritualitě mimozemšťanů? Zjistil jste něco v tomto smyslu, jaký mají ke spiritualitě vztah, zda mají duši?
Mr. X: Oni nám určitě sdělili, že jsou stejně spirituální bytosti jako my, takže nás přirovnávali k sobě nebo sebe k nám, v jakémkoliv ohledu. Mluvili o recyklaci svých těl a o tom, že nepohlížejí na svá těla jako na majetek. Těla jsou pro ně transportní prostředek, aby dostali svou duši z jednoho místa na druhé nebo do domova duší. Neberou tělo jako nějaké posvátné vlastnictví, jako to děláme my na Zemi.

 

Bill Ryan: Je to jako ve vztahu řidič auto?
Mr. X: Ano, přirovnal bych to k řidiči a jeho autu, ale každý má stejné auto a je tam nekonečný sklad dalších vozů. Nemusíte za ně platit, nevlastníte ho, není ničím zvláštní, prostě tam je.

 

Bill Ryan: A co je s nimi po smrti?
Kerry Cassidy: Jejich paměť trvá. Je to tak správně?
Mr. X: Neumírají jako my. Nezapomínají. Vědí, že jejich tělo zemře, a tak prostě jen pokračují a vezmou si nové. Jejich staré tělo potom zemře, když ho opustí. Žijí kdekoliv 200 až 400 let.

 

Kerry Cassidy: Jaká byla v dokumentech jména vojáků nebo prezidentů?
Mr. X: Vzpomínám si jen na Trumana a Eisenhowera.

 

Kerry Cassidy: Takže Truman a Eisenhower to věděli.
Mr. X: Viděl jsem důkaz, že to věděli. Myslím, že většina prezidentů, pokud ne všichni, to od té doby ví. Nevím, jaký k tomu mají přístup, ale myslím, že o tom vědí.

 

Mimozemšťané a rok 2012

Bill Ryan: Vyskytlo se tam něco, co by se týkalo budoucnosti?
Mr. X: Ano. Byla tam řeč o nich, že koncem roku 2012 dojde k hromadnému přistání.

 

Bill Ryan: Koncem roku?
Mr. X: Hromadné přistání.

 

Bill Ryan: A to datum tam bylo napsáno?
Kerry Cassidy: A bylo tam něco, co mimozemšťané sdělili Američanům, že k tomu v budoucnosti dojde? Nebo …
Mr. X: Ano, řekli, že se to stane bez ohledu na to, co budou lidé chtít.

 

Kerry Cassidy: A bylo tam nějaké zdůvodnění, proč si vybrali ten rok?
Mr. X: Dlouhou dobu, je to můj názor, tady bylo hodně civilizací, možná stále ještě jsou, ale některé tu už nejsou, které tento den znaly a věděly, proč to je důležité.

 

Bill Ryan: Takže existuje smysl té nevyhnutelné budoucnosti …
Mr. X: Ano.

 

Bill Ryan: Že se tato budoucnost blíží.
Mr. X: Ano.

 

http://internetweek.cz/konec-sveta-2012/2012-prubezna-zprava-o-konci-sveta >>>

 

Bill Ryan: Jak vnímáte všechny ty informace?
Mr. X: Vítám je, protože si nemyslím, že oni jsou vůči nám nepřátelští. Myslím si, že mnohem znepokojivější je to, jak (americká) vláda postupuje a jak jedná s občany, kteří možná chtějí vědět o něco víc.

 

Bill Ryan: Máte nějaké postřehy k tomu, jak to teď probíhá.
Mr. X: Velice špatně.

 

Bill Ryan: Kdybyste sám byl zodpovědný za takovou operaci odhalení (mimozemské přítomnosti), jak byste postupoval?
Mr. X: Kdybych měl začít v této době, tak by to bylo hodně špatné. Začal bych už od Roswellu a nestahoval bych ty informace ani z novin, ani z rozhlasu. Nechal bych to pokračovat. A přivítal bych kvalifikované lidi, vědce a ostatní, aby se k tomu dostali a mohli o tom mluvit. Potom by byli lidé připraveni i na informace, že byly nalezeny mimozemské bytosti a některé dokonce přežily havárie UFO.

 

Bill Ryan: U těch mrtvol byly provedeny pitvy?
Kerry Cassidy: Viděl jste některé výsledky pitev?
Mr. X: Ano.

 

Bill Ryan: Pamatujete si, co jste četl v těch zprávách o jejich fyziologii a biologii?
Mr. X: Jejich krev je založena na bázi chlorofylu a ne na potravě a trávení jako u nás. Nemají žaludek, žádný odpad z těla jako my. Jsou něco jako kříženci mezi rostlinami a živočichy a energii získávají tak, že přijímají pokožkou minerály. A využívají světlo k fotosyntéze.

 

Kerry Cassidy: Vaše vlastní zkušenosti. Měl jste nějaké návštěvy, když jste skončil s tou prací, že by vás navštívili muži v černém nebo mimozemšťané.
Mr. X: V životě jsem neviděl UFO. Žádní Men in Black. …

 

Rozhovor s Mr. X

 

Zdroj: http://projectcamelot.org/mr_x.html
Video: YouTube.com
Ilustrace: http://www.flickr.com/photos/ai-momo/

 

Další příspěvky autora: heartblue


Články ve stejných kategoriích:

Mimozemšťané   UFO   Záhadná úmrtí   Zajímavé články   Zajímavá videa   Project Camelot  


Kategorie Mimozemšťané


Záhadné záblesky z vesmíru: Mimozemšťané, mikrovlnná trouba nebo gigantické katastrofy?Záhadné záblesky z vesmíru: Mimozemšťané, mikrovlnná trouba nebo gigantické katastrofy?
Rychlé rádiové záblesky (FRB, Fast Radio Bursts) jsou jednou z velkých záhad současné astronomie. Odkud k nám přicházejí a jaký je jejich původ?Další záhada na Měsíci. Mimozemšťané?Další záhada na Měsíci. Mimozemšťané?
Pomocí Googlu našel neznámý záhadolog na našem přírodním satelitu podivný objekt trojúhelníkového tvaru s osvětlenými hranami. Zase atraktivní podvod, nebo důvod, aby některý stát začal připravovat misi na Měsíc?Měsíční záhadyMěsíční záhady
Náš přírodní satelit skrývá mnoho tajemství. Zaparkovali dutý a vytěžený Měsíc na orbitě kolem Země před miliony let mimozemšťané? Tuto hypotézu zveřejnili již v roce 1960 dva sovětští vědci – Michail Vasin a Alexander Ščerbakov.Chování a vzhled mimozemšťanů podle vědcůChování a vzhled mimozemšťanů podle vědců
Podle některých jsou malí, šediví, mají velkou hlavu a oči. V Hollywoodu si je představují všelijak, většinou dost nechutně. Přiletí, začnou pálit laserem do Bílého domu a nakonec je zničí americký prezident ve stíhačce…Bret Oldham: Mimozemské únosy a děti ŠedivákůBret Oldham: Mimozemské únosy a děti Šediváků
Bret Oldham vydal knihu Children Of The Greys, která je zaměřena na zkušenosti pozemšťanů s mimozemskými únosy. On sám a jeho manželky byli uneseni a podrobeni brutálním experimentům.Fenomén Teal Scott – Jsem napůl mimozemšťanFenomén Teal Scott – Jsem napůl mimozemšťan
V oblasti esoteriky se objevila další zajímavá žena. Jmenuje se Teal Scottová. Tvrdí o sobě, že je napůl mimozemšťanka a že má neuvěřitelné mimosmyslové schopnosti. Krom toho chce zachránit svět.Meteorit vyděsil Rusko - výbuch zranil stovky lidíMeteorit vyděsil Rusko - výbuch zranil stovky lidí
Celý svět upoutal dopad meteorického roje v centrálním Rusku. Podle posledních zpráv bylo zraněno více než 700 lidí. Ohnivé koule rozbíjely okna, vypnuly alarm, zrušily mobilní spojení a vyvolaly paniku.Mimozemšťané a VatikánMimozemšťané a Vatikán
Jaký vliv by měl kontakt s mimozemšťany na pozemský život? Britský fyzik a popularizátor Paul Davies se nad tím podrobně zamýšlí ve své knize Podivuhodné ticho. Vybrali jsme k diskuzi kapitolu o vlivu na náboženství.Fenomén spánkové paralýzyFenomén spánkové paralýzy
Usínáme s pocitem, že se nám nemůže nic stát. Nejspíše jsme totiž neslyšeli o stavu, který se nazývá spánková paralýza. Ta nás dokáže znehybnit v plném vědomí i na dlouhé hodiny! Již se bojíte usnout?Veterán CIA: Roswell je skutečnost Veterán CIA: Roswell je skutečnost
Bývalý agent CIA Chase Brandon promluvil. Měl možnost nahlédnout do přísně tajného archivu věcí získaných po havárii UFO v Roswellu. Je to pravda, říká.
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí