internetWEEK.cz menu TOPlist

Tajemná levitace

Tajemná levitace

Po celá staletí bývají v různých koutech světa zaznamenávány neuvěřitelné zprávy o lidech plujících vzdušným prostorem bez pomoci jakéhokoli technického zařízení.....

 

Tajemná levitace

Levitace je vznášení hmotných objektů (u nás na Zemi - většinou ve vzduchu) za překonání účinků gravitačních sil. Těleso se při levitaci nachází v rovnovážné poloze, kde výsledná síla (jako součet všech sil působící na těleso) je rovna nule. Kdyby nebyla nulová, těleso by opustilo rovnovážnou polohu, což by každopádně vedlo k jeho zřícení k Zemi, resp. jinému „působivějšímu" tělesu vstupujícímu do interakce. Potlačení gravitace by umožnilo vznášení čili levitaci předmětů a lidí v prostoru. Tato představa provází člověka od nepaměti. Dlouho byla pouze vděčným námětem pro autory žánru sci-fi, kteří ve svých představách rozvíjeli různá fantastická zařízení využívající levitaci. Zkoumáním vlastností elektromagnetického pole se však dospělo k poznatku, že levitaci lze realizovat, a to několika způsoby. Budeme se zabývat levitací, u níž hlavní roli hraje magnetické pole. Hovoříme o magnetické levitaci; v angloamerické literatuře se tento technický jev zkráceně označuje slovem maglev. Levitačním systémem se nazývá takové zařízení, které umožní stabilně umístit těleso v prostoru, aniž má kontakt s pevnou zemí.

 

Existuje celá řádka způsobů, jak udržet něco „ve vzduchu“ (např. magnetická levitace, která  se využívá u projektů nové generace  - u vysokorychlostních železnic, které jsou založené na magnetické levitaci – tento jev využívají magnetické superexpresy; v angloamerické literatuře jsou označovány zkratkou HSGT (High Speed Ground Transportation).

 

 

Tajemná levitace

 

Po celá staletí bývají v různých koutech světa zaznamenávány neuvěřitelné zprávy o lidech plujících vzdušným prostorem bez pomoci jakéhokoli technického zařízení nebo o těžkých kamenných blocích a obrovských sochách přemisťovaných na velké vzdálenosti jen působením psychické energie.

 


Schopnost překonávat zemskou přitažlivost je jedním z nejtajemnějších, dodnes neobjasněných úkazů. Nelze pochybovat o tom, že někteří jedinci se v jistých okamžicích dovedou jakoby zbavit gravitace, zvednout se a vznášet se. Zní to nepravděpodobně, ale podivuhodné indicie a četná svědectví z nejrůznějších koutů světa naznačují, že na zkazkách o lidech vznášejících se prostorem bude přece jen něco pravdy.

Historie levitace

 


Levitace, jak samovolné či záměrné "poletování lidí vzduchem" nazýváme, byla známa již v dávnověku. Při svém putování napříč Saharou jsme si v pohoří Ahaggar mohli prohlédnout prastaré skalní kresby znázorňující lidské postavy vznášející se volně prostorem. Byla to vzpomínka na létání ve snu, nebo svědectví o lidech, kteří to dokázali? V blízkosti Rio Magdalena v Kolumbii se dochovaly pověsti o kouzelnících pohybujících se těsně nad zemí. V Peru se nacházejí prastaré tkaniny s vyobrazením lidských postav plujících ovzduším. Civilizace Mochiců zanechala na více než stu tisících keramických výtvorů podrobné svědectví o svém způsobu života. Na několika nádobách lze zřetelně rozeznat postavu levitující pod rukama mága. V Národním muzeu v Dillí jsou vystaveny skulptury s motivy překonávání zemské tíže pouhou silou vůle. V Marvelově knize ze čtrnáctého století je předloženo svědectví o létajících kouzelnících. V řadě černošských bájí i v legendách Blízkého a Dálného východu jsou četné zmínky o svatých mužích plujících vzduchem. Levitace může být i nechtěným produktem náboženské extáze. Lidé, kteří upadnou do transu, se vznášejí nejen k úžasu přihlížejících, ale často ike svému překvapení.

Na křídlech magieZdařilou levitaci pozoroval dokonce i císař František I. se svými dvořany. Hrdinou neobvyklé produkce byl mystik Schindler, který se holedbal, že se pouhou silou vůle vznese kdykoli do výše a může tam setrvat alespoň čtvrt hodiny. Panovník se rozhodl jeho tvrzení prověřit. Svědectví o úspěchu zkoušky se zachovalo díky svobodnému pánovi du Prel: "Panovník dal z vysokého sálu císařského hradu odstranit lustr a místo něho zavěsil peněženku se sto dukáty. Ty si měl ponechat Schindler, pokud by se mu je podařilo bez jakýchkoli pomůcek sundat. Schindler se asi minutu namáhavě rozcvičoval, ale nakonec se skutečně dokázal vznést a peněženku uchopit. Potom se pod stropem obrátil do vodorovné polohy a několik minut ležel, jako by si chtěl po námaze odpočinout. Nakonec se pomalu snesl zpět na podlahu." K nejproslulejším médiím, o nichž se traduje, že naprosto dokonale ovládala levitaci, patřil Daniel Douglas Home.

 

 

Tento muž se často zúčastňoval spiritistických seancí. V srpnu roku 1852 na spiritistickém večírku uspořádaném bohatým výrobcem hedvábí Wardem Cheneyem v Connecticutu se stalo něco, čím se Home okamžitě proslavil. Přítomný vydavatel listu Hartford Times F. L. Burr o tom napsal: "Najednou se Home zvedl od podlahy, aniž některý z přítomných tušil, co se bude dít. Ještě jsem ho držel za ruku, když jsem najednou viděl jeho nohy, které se vznášely třicet centimetrů nad podlahou. Třásl se vzrušením po celém těle a pak se zvedl až ke stropu pokoje, kterého se lehce dotýkal jak rukama, tak nohama." Home se brzy stal známým a předváděl své umění na četných večírcích. Kromě mnoha příznivců měl Home i početnou armádu odpůrců. Tvrdilo se, že je dovedným hypnotizérem, který své skutky ve skutečnosti nepředvádí, ale publiku je pouze sugeruje. Jistý Frank Podmore ho přistihl, jak si předem prohlíží okna a římsy, z nichž měl při jednom pokusu vyletět do prostoru, a vznesl obvinění, že Home využívá technicky perfektně připravené triky. To nebylo dost dobře možné. Home levitoval více než stokrát v nejrůznějších místech - od malých pokojů přes rozměrné sály až po venkovská prostranství - a za různých světelných podmínek. Instalace složitých pomůcek v domech, kam přišel poprvé až krátce před produkcí, byla vyloučena.

Nácvik levitaceNelze popřít, že některé případy levitací jsou jen dokonalou jevištní iluzí. U lidí upadajících do transu jejich prokazatelně reálný pohyb vzduchem můžeme vyvrátit jen stěží. Navíc se v poslední době objevují zajímavé případy, které dokazují, že schopnost vznášet se lze získat i odpovídajícím cvikem. V některých buddhistických klášterech se provádějí zvláštní duchovní a dechová cvičení, jejichž cílem je zbavit tělo obvyklé tíže a opatřit je "neviditelnými křídly". Absolventi musí prokázat nabytou schopnost levitace zvláštní zkouškou. Vstoupí do úzké, téměř dva metry hluboké jámy a jediným výskokem z místa se snaží dostat na povrch. Jsou-li dobře připraveni, dokáží to snadno. Alexandra David-Nellová, která žila čtrnáct let v Tibetu, se zmiňuje o nahém muži, který byl ovázán těžkými řetězy. Průvodce jí řekl, že tělo tohoto sadhua v důsledku mystických cvičení zhublo tak, že bez zatížení by ulétl.

Příklady levitaceV jedné starobylé svatyni na Bali jsem mohl pozorovat podivný tanec. Dvě předpubertální dívenky uvedené v hypnotický spánek byly postaveny na ramena dospělého muže a bez jakékoli opory tančily na tomto vratkém podkladu, jako by zákony gravitace neexistovaly. V nově vybudovaném hinduistickém chrámu v Dillí jsem vyfotografoval batole, které naprosto nehybně stálo svému otci na dlani napřažené volně do prostoru. Jakmile však rodina vyšla z chrámu, dítě se nedokázalo udržet na nohou ani na pevné zemi. Jev se opakoval jen před jedním z oltářů. Každý den přicházejí stovky poutníků do buddhistického chrámu Watt Tham Monkong v Thajsku, kde se mniška Anong vznáší nad hladinou chrámového jezírka. Sedí v lotosové pozici, vytrvale se modlí a medituje, její tělo se jen zlehka dotýká vody, neplave, nepotápí se, nelétá vysoko.

 

 

 

Opírá se o hladinu, jako kdyby seděla na pevném podkladu. Bez potíží se dokáže udržet nad hladinou jakékoli vodní plochy, řeky či moře. Asi sto kilometrů od západního pobřeží Sumatry vyrůstá z podmořského horského pásma drobný vulkanický ostrůvek Nias. Nenápadný kousek pevniny je přímo posetý podivuhodnými pozůstatky prastarých kultur a neznámých civilizací. Domorodci zůstali jakoby nedotčeni okolním světem. Na jihu ostrova lze dodnes vidět unikátní magické rituály. Ve vesnici Bawamataluo při obřadu fahombe musí bojovníci skokem překonat majestátní kamennou zeď. I když skok usnadňuje malý stupínek, jde o pozoruhodný výkon. Zeď je dva a půl metru vysoká a u vrcholu dosahuje půlmetrové šířky. Přesto se přes ni bojovníci přenášejí, jako kdyby jim pomáhala neviditelná křídla. Je to pouze obdivuhodný sportovní výkon, nebo další důkaz existence levitace?

 

Asi nejúžasnějším mužem krerý uměl levitovat byl Daniel Douglad Home (1833-1886) se proslavil nejprve svými atraktivními levitacemi.Mezi jeho další schopnosti však patřila i nehořlavost,dále i to ,že daniel si uměl natáhnout tělo a provokovat takzvané apport jevy(objevení předmětu z ničeho nic).

 

 

Vznášení těles ve vzduchu bez opory - existuje levitace?Bohové v orientální mytologii mají jednu charakteristickou vlastnost – mohli létat. Ale běžní smrtelníci, i když jen pár, také oplývali jedinečnými uměními. Například indičtí bráhmové, jogíni, svatí poustevníci, kouzelníci a fakíři ovládali umění levitace.

Indické védy (což lze přeložit jako znalosti sanskrtu) obsahují dokonce praktické návody pro levitaci. Nicméně většina starobylých indických slov a konceptů ztratila v průběhu let svůj význam, což činí překlad drahocenných starobylých textů do moderního jazyka nemožným.

Co se týká starobylých levitátorů, dokázali se povznést až 90 centimetrů nad zem. Činili tak, protože pozice s nohama nad zemí byla pro ně při jejich náboženských rituálech mnohem pohodlnější. Nikdy nelevitovali, aby někoho udivili.

Ve starých dobách byla levitace praktikována v Indii a Tibetu. Buddhistické texty říkají, že v r. 527 hinduistický zakladatel zen buddhismu, Bodhidharma, navštívil tibetský šaolinský klášter a učil mnichy kontrole tělesné energie, což je povinnou podmínkou pro levitaci. Buddha sám praktikoval levitaci také, stejně jako jeho mentor Sammat, který dokázal zůstat ve vzduchu hodiny.

V současnosti Indové a Tibeťané levitaci stále praktikují. Většina orientalistů popsala tento fenomén létajících lámů ve svých pracích. Například britská badatelka Alexandra David-Neel pozorovala na vlastní oči buddhistického mnicha sedícího bez pohnutí v pozici lotosu, vznášejícího se ve výšce desítek metrů, jeho klesnutí na zem a opětovný výstup nahoru, stejným způsobem, jako když míč skáče nahoru a dolů.

Levitace byla známa dlouho předtím, a to nejen na samotném Východě, ale také v Evropě. Navíc středověcí evropští levitátoři také oplývali svými zvláštními vlastnostmi. Na rozdíl od bráhmanů, jogínů a lámů, nikdo z nich umění levitace zvládnout nemusel. Mohli se vznášet nad zemí při náboženském vytržení, aniž by si toho byli vědomi.

Sv. Tereza, karmelitská jeptiška, je jedním z prvních oficiálně zdokumentovaných levitátorů. 230 katolických kněží bylo jejího „letu“ svědky. Popsala svůj neobvyklý dar (jak tomu říkala) ve svém životopise datovaném do r. 1565.

„Levitace přichází jako rána, náhle a prudce,“ napsala, „a než soustředíte své myšlenky a přijdete k sobě cítíte, že jste unášeni oblakem nebo velkým orlem… Byla jsem si vědoma, že visím ve vzduchu… Musím říct, že když levitace skončila, cítila jsem neobvyklou lehkost svého těla, jako by nic nevážilo.“

Nejznámějším „létajícím mužem“ je Joseph Desa (1603 – 1663), přejmenovaný na svatého Josefa z Cupertina po své rodné vesnici v jižní Itálii. Byl neobvykle zbožný již od svého dětství a sám sebe mučil, ve snaze dosáhnout náboženské extáze. Poté, co se přidal k řádu sv. Františka, začal levitovat ve stavu extáze. Jednou k tomu došlo před hlavou katolické církve.

Josef přišel do Říma a byla mu poskytnuta audience u papeže Urbana VIII. Když to poprvé zpozoroval, byl tak vzrušený, že začal stoupat do vzduchu, dokud hlava řádu sv. Františka nepřivedla Josefa ke smyslům.

Vědci té doby pozorovali jeho levitaci více než stokrát a zanechali o svém výzkumu oficiální důkazy. Let vyvedl z míry věřící. Nařídili mu, aby se odstěhoval z Assisi do vzdáleného kláštera, v r. 1653. Poté pokračoval ve své pouti a stěhoval se z jednoho kláštera do druhého. Nakonec byl Josef převeden do kláštera v Osimo, kde v létě 1663 vážně onemocněl, a zemřel v září téhož roku. Za čtyři roky byl kanonizován.

Podle církevních záznamů existovalo asi 300 lidí, kteří praktikovali umění levitace před očima věřících. Seraphim Sarovsky a Jan, arcibiskup z Novgorodu a Pskova, patří k ruským levitátorům. Moskevská kronika vypráví o Basilovi Požehnaném, který byl unášen neznámou silou nad řekou Moskva před očima davu lidí.

Nejvýznamnějším levitátorem 19. století byl Daniel Dunglas Home. Redaktor amerických novin popsal jeho první dobře známý let takto: „Home se z ničeho nic začal zvedat od země, což bylo překvapením pro všechny lidi kolem. Vzal jsem ho za ruku a pozoroval jeho nohy. Vznášel se stopu nad zemí. Byla to zmatená směs pocitů – zvýšený strach a vytržení Homa roztřásly a v daném okamžiku vypadal, že nemá slov. O něco později se snesl dolů, a pak opět nahoru. Na potřetí dosáhl stropu a dotkl se ho rukama a nohama.“

Později se Home naučil levitovat podle přání. Po čtyřicet let ukazoval svůj dar tisícům diváků, mezi nimiž byli takoví slavní lidé, jako William M. Thackeray, Mark Twain, Napoleon III, velmi známí politici, lékaři a vědci. Nikdy nebyl obviněn z podvodu.

Daniel Dunglas Home nebyl pro zmatené vědce jediným. V r. 1934 Maurice Wilson z Anglie, který si osvojil jogínský přístup a cvičil levitaci léta, se rozhodl vznést se ve velkých skocích a dosáhnout Everestu. Další rok bylo jeho zmrzlé tělo nalezeno v horách. Téměř dosáhl vrcholku světa.

V současnosti lidé, kteří si osvojili jogínský přístup k levitaci, z velké části uspěli. Stavu levitace lze dosáhnout prostřednictvím transcendentální meditace, vyvinuté Maharishi Mahesh Yogi
. Jeho cílem bylo zdokonalení člověka tím, že se osvobodí od vědomí a zjistí možnosti lidského těla.

V r. 1971 nový mesiáš založil svou univerzitu ve Fairfiled v Iowě. Poté založili Evropské výzkumné středisko ve Švýcarsku a výcviková střediska v Německu, Anglii, Indii a dalších zemích. Byli tam pozváni experti – fyzici, znalci indické filosofie, matematici, lékaři, inženýři a psychologové, všichni s cílem učinit člověka šťastným. Jedním z úkolů transcendentální meditace bylo naučit lidi levitaci.

 

I přes řadu případů levitace existuje názor, že jde o zázrak nebo záhadný fenomén, odporující vědeckým principům. Posudky ohledně fyzikální povahy levitace jsou rozporuplné také. Někteří výzkumníci považují levitaci za výsledek biogravitačního pole, které je vytvořeno zvláštní mentální energií, vyzařovanou lidským mozkem. Doktor biologie, Alexander Dubrov, tuto hypotézu podporuje. Zdůrazňuje, že levitátor vědomě vytváří biogravitační pole, což je důvod, proč je ho schopen kontrolovat a měnit směr svého letu.Až do současné doby mnoho respektovaných vědců nebralo levitaci a antigravitaci vážně, a tvrdě je kritizovali. Nyní musí svůj postoj přehodnotit. V březnu 1991 časopis Nature zveřejnil senzační obrázek: ředitel Výzkumných laboratoří supravodivosti v Tokiu seděl na míse ze supravodivého keramického materiálu. Mezi ním a podlahou byla mezera. Celková váha ředitele a mísy byla 120 kilogramů, což mu nezabránilo v levitaci.

Později byl tento fenomén nazván Meissnerův efekt. Jde o vypuzení magnetického pole ze supravodiče. Walter Meissner a Robert Ochsenfeld objevili tento fenomén v r. 1933, když měřili distribuci proudu vně cínových a olověných vzorků, když byly ochlazeny pod svoji přechodovou teplotu za přítomnosti magnetického pole.

Další příspěvky autora: michelllin


Články ve stejných kategoriích:

Levitace   Vznášení   Záhada   Ze zahraničí  


Kategorie Levitace


Levitující dívkaLevitující dívka
Z Ruska chodí stále další a další neuvěřitelné zprávy a videa. Nyní s dívkou, která levituje!Paranormální jevy: Snaha vysvětlit nevysvětlitelné?Paranormální jevy: Snaha vysvětlit nevysvětlitelné?
Levitující člověk, lžíce, která se drží na těle člověka pomocí magnetické síly, či telepatie neboli mimosmyslová komunikace. Paranormální jevy jsou jevy, které nemůžeme plně a racionálně vysvětlit a které se často příčí logickým pojmům.Zázraky se dějí?Zázraky se dějí?
O tom, že kulturní zvyky jsou z větší části odlišné po celé planetě nás může přesvědčit i tak „nedůležité“ pojímání slova fakír.


Kategorie Ze zahraničí


Série podivných sebevražd bankéřů (2)Série podivných sebevražd bankéřů (2)
Zprávy o sebevraždách bankéřů, ke kterým došlo rychle po sobě, v Londýně a v USA, se objevily na internetu koncem ledna. Dalo se předpokládat, že to třemi sebevraždami neskončí.Čmuchání NSA není efektivníČmuchání NSA není efektivní
Americká špionážní agentura NSA tvrdí, že její hromadné monitorování telefonů a internetu posloužilo boji proti terorismu. Tento postoj americké vlády ale zpochybnila analýza neziskové skupiny New America Foundation.Slavoj Žižek píše Naděždě z Pussy RiotSlavoj Žižek píše Naděždě z Pussy Riot
Členka protestní ruské hudební skupiny byla uvězněna na Sibiři, ale věznitelé dovolili, aby si dopisovala se slovinským filosofem Slavojem Žižekem.Kde není pitná voda, tam pomůže reklamaKde není pitná voda, tam pomůže reklama
Billboardy podél silnic a dálnic u nás nemají příliš dobrou pověst a je snahou se jich postupně zbavit. V Peru ovšem přišli s netradičním vyžitím reklamních poutačů.Kolumbie: prezident prý tajně jedná s FARCKolumbie: prezident prý tajně jedná s FARC
Prezident Juan Manuel Santos prý tajně jednal s představiteli FARC na Kubě. Rozjedou se po více než 10 letech mírové rozhovory?Sýrie – Výbuch ve štábuSýrie – Výbuch ve štábu
Situace se rychle mění. V krizovém štábu vybuchla bomba, zahynulo několik vysoce postavených činitelů. Ze země utíkají denně tisíce lidí. Izrael pohrozil intervencí.Ohnivý kruh se probouzí k životu, Amerika je ohroženaOhnivý kruh se probouzí k životu, Amerika je ohrožena
Počet seismických aktivit po celé planetě roste. Ohnivý kruh se probouzí a je to špatná zpráva zejména pro západ USA.Proč se zabývat Sýrií?Proč se zabývat Sýrií?
Evropa věnuje pozornost syrské občanské válce, protože je to blízko. Američané sledují pozorně vše, co je poblíž ropných polí.Proč odcházím z Goldman Sachs?Proč odcházím z Goldman Sachs?
Následující text způsobil skandál. Napsal ho manažer investiční banky Goldman Sachs Greg Smith a předal New York Times.Svět se bojí armagedonu, zřejmě podpoří euroSvět se bojí armagedonu, zřejmě podpoří euro
Představy, co může udělat pád eura jsou natolik děsivé, že světové osobnosti a vlády jej zřejmě nenechají padnout. A investují proti finančnímu armagedonu. Příklad dal George Soros...
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí