internetWEEK.cz menu TOPlist

Indigové dítě o změnách na Zemi (2)

Indigové dítě o změnách na Zemi (2)

Ruský chlapec, jedenáctiletý Saša, který je pokládán za indigové dítě, odpovídal v roce 2006 na rozmanité otázky na ruském internetovém fóru. Přinášíme druhou část. Saša mluví také o tom, co se stane v roce 2012.

 

Indigové dítě o změnách na Zemi (2)

Prvních 200 otázek rozhovoru a základní shrnutí odpovědí najdete v první části ZDE >>>

Video: Indigové děti v Rusku

 

201. Jaký je tvůj vztah ke kočkám a delfínům?
Kočky jsou chytré. Někdy prostě jen trpí lidi, kteří nechápou to, co je kočkám už dlouho jasné. Kočka umí používat jednoduchý tok životní energie a pomáhá tak člověku, pokud ho má ráda. Kočce se můžeš líbit, když ji nebudeš otravovat. Delfíni patří k nejchytřejším tvorům v moři a oceánu. Jejich intelekt je při výměně informací mnohem větší než rozum člověka. Ale tuto výhodu delfíni nepředvádějí, a tak to člověk nemůže správně hodnotit. Člověk také nerozumí, jak jinak může komunikovat. Z tohoto důvodu delfíni také nemůžou mluvit s lidmi, ačkoli se neustále snaží. Lidská řeč je pro delfíny velmi pomalá. Když ji poslouchají, stráví tím hodně času. Ne všem z nich se to líbí, a tak někdy člověku nevěnují pozornost. Člověk se musí naučit mluvit s delfíny, a nejen s nimi. Spolu s nimi uvidí svět úplně jinak. V něm se objeví nejen jiný čas, ale i jiná rychlost.

 

202. Jaká bude budoucnost Ruska? Jaké jsou vyhlídky Ruska během „Změny“?
Rusko je důležitá oblast. Zde proběhne velká část změn a transformací. Zde bude vytvořeno to „Nové“. Neopouštějte Rusko.

 

203. Kdo je to yeti - sněžný muž?
Je to obyvatel Země. Objevil se tu ještě před lidmi. Jeho rozum je jednoduchý, ale má schopnost komunikovat s ostatními dimenzemi. Žije daleko od lidí, protože kontakt s nimi nepotřebuje. Má k Zemi mnohem blíž než lidé. V těle sněžného muže je to, co v lidech budí strach. Takže sněžný muž se drží od lidí dál. Někdy strach mizí, jak někteří mohou vyprávět o nových setkáních. On přitom nemusí hovořit jazykem. Je schopen mluvit v mysli. Sněžní lidé mají význam, který je skrytý lidem, ale potřebný pro Zemi. Tak ho zachraňují a pomalu zpřístupňují celé oblasti planety. Pokud se člověk spojí se Zemí, je mu toto poznání zjeveno.

 

204. Jsou s nadcházejícími změnami spojeny i časté návštěvy jiných civilizací?
Ostatní navštěvují Zemi kvůli řešení svých vlastních problémů. Jakákoliv pomoc se provádí jen tehdy, když je potřebná také jim. V opačném případě budou dělat něco, co pro vás bude postrádat smysl. Často je pro ně návštěva Země nepotřebná. Jsou schopni vidět události na Zemi z místa, kde žijí. To umí dělat i člověk. Jejich příjezd na Zemi znamená potřebu měnit něco v reálném životě na planetě.

 

http://internetweek.cz/mimozemstane/mimozemstane-jsou-tady-prisne-tajne-vzpominky-mr-x >>>

 

205. Proč někdy silně vibrují některé části těla?
Každý člověk reaguje na vlny (vibrace), které mu posílají ti, co jsou vzdálení. Lidské tělo je schopno přijmout takové vlny a reagovat na ně. Tyto vlny lze posílat i od člověka k člověku. Pokud pociťujete vlny, nemusíte se bát. To je signál, že s vámi mluví. Ne na všechny vlny je třeba reagovat. Reakce znamená souhlas.

 

206. „Křemík bude základem“ - můžeš popsat podrobněji člověka, pokud se jeho základem stane křemík?
Křemík vejde do struktury organizmu jako její součást. To bude mnohem patrnější v souvislosti s jinými částmi. Bude se držet v červených krvinkách, bude součástí kostí na 11 %. Do organizmu se bude dostávat prostřednictvím jídla, přitom písek jídlem nebude. Lidské tělo se změní a bude ještě lépe vnímat vlny. Křemík umí rychle vést vlny a odrážet je jako zrcadlo.

 

207. Chtěl bych upřesnit něco o původu DNA. V přizpůsobování se „prostoru" DNA mutuje, nebo ne? Jak se přizpůsobuje a jak probíhá její vzájemný vztah s jemnohmotným (energetickým) tělem?
Když se tělo dostane do jiného světa, začne se vždy měnit. Změny probíhají různým způsobem. Pokud je nový svět hodně odlišný od rodného světa, změny nastanou rychleji. Jemnohmotné tělo do jiného světa nepřechází. Vždy se nachází ve svém světě a s ním vstupuje do dodatečného pouta. Je to jako několik žárovek nabíjených z jedné baterie. Pokud žárovek bude příliš mnoho, baterie se rychle vybije, předchozí budou žít méně. Lidé to tak už dělali. Vypráví se o tom ve vašich starých knihách.

 

http://internetweek.cz/kategorie/dna >>>

 

208. Při mutaci/adaptaci nebo úpravě se napojení na původní matici ztrácí? Je možné převést biologický organismus do stavu počátečního a neměnného? Čím to hrozí?
Komunikace s jemnohmotným tělem se nikdy neztrácí, protože vy i ono – jedno jste. Pokud se budete často pokoušet změnit životní podmínky organismu, bude to hodně žárovek. Jedno světlo – to je tvůj rodný svět, kde ses narodil. Musíš žít tam.

 

209. Tato otázka v originálním zdroji chybí...

 

210. Pověz něco o vědomí: Co je to vědomí, podvědomí, o úloze vědomí v tomto okamžiku, o evoluci vědomí, probouzení vědomí lidí v naší době, o Šrí Aurobindovi a jeho knihách.
Vědomí, to je schopnost měnit a vnímat nabízený Stav. Vědomé, to je Znalost toho, jak se mění Svět.
Vědomí je dáno těm, kdo přišli různorodě žít. Všichni ti, kteří žijí s vámi na Zemi, mají vědomí. Tato vědomí jsou různá a někdy je nevidíte, nebo předstíráte, že nevidíte. Pak si lidé začnou myslet, že jejich vědomí je osamocené a začínají hledat inteligentní bytosti. Ve skutečnosti inteligentní tvorové žijí ve vašem okolí a učí se od vás. Jejich informovanost ve srovnání s vaší je někdy velmi jednoduchá, a zdají se vám hloupí. Ale není to tak. Ti všichni mají rozum. Různé mysli jsou jedno a totéž. Pokud se spojí, vzniká Velký Rozum existující najednou všude. To lidé také stále ještě nechápou. Domnívají se, že rozum je povinen zdržovat se jen u některých. Mnoho lidí se bojí silné mysli, protože pak by si je mohla podřídit jako slabé mysli. Bohužel, lidé to tak dělají velmi často. Je to jejich chyba! Nemůžete dobývat a nutit násilím. Je třeba jednat tak, aby druzí chápali, proč je třeba jednat tak a ne jinak. Je třeba umět vysvětlovat. Vzhledem k tomu, že neumějí vysvětlovat, dochází k válkám. Když války zmizí, bude to první znamení, že lidé se naučili používat rozum, a to nejen pro sebe.
Chtěl bych, aby lidé nikdy nenutili ostatní dělat to, co se jim nelíbí, a nezpůsobovali jim kvůli tomu bolest. Jen je potřeba včas mluvit o tom, co je třeba udělat, a co nutné není. V opačném případě budou lidé dělat špatné věci a myslet si, že se to druhým líbí.

 

211. Od raného dětství jsem vždy cítil potřebu nějakých globálních změn, například kataklyzmata... A myšlenky ohledně toho často přicházely a přicházejí. To, co se vypráví o dalších změnách, chci vidět a zúčastnit se toho. Můžeš mi vysvětlit, proč přicházejí v útlém věku takové myšlenky, v důsledku čeho?
Když na Zemi dochází k velkým událostem, nedějí se najednou. Přicházejí postupně, protože náš svět se mění velmi pomalu. Je to jako vlny v oceánu. Nejdříve přicházejí běžné vlny a pak vlna velká. Pokud můžete pochopit malé vlny, můžete připravovat druhé na ty větší. Mají to také pochopit. Někdy to není možné dělat, neboť lidé to odmítají. Pak budete muset jen pozorovat a učit se.

 

212. Jak se bude řešit problém s úvěrovými závazky v průběhu Změny?
Peníze nebudou třeba.

 

213. Sašo, v poslední době se objevila spousta tvorů, kteří si říkají elfové. Na toto téma existují stránky Elfcheim a další. Co si o tom všem myslíš?
Elfové odešli ze Země navždy. Nechali po sobě orientační bod, který lidé vidí jako stříbrné světlo. Toto místo je pro ty, kdo jsou připraveni odejít jako elfové. Je svázáno s planetou Zemí a krouží kolem ní. Když se lidé nacházejí naproti, cítí, že orientační bod je blízko a vzpomínají si na elfy.
Někteří z lidí připravují k orientačnímu bodu cestu: vymýšlejí historii, kreslí a píšou. Tak také je možné k němu dojít. Ale každý dojde jen do takového místa, kde mu stříbrné světlo nemůže ublížit. Obecně platí, že toto světlo nepřináší újmu, ale když je ho příliš mnoho, může být škodlivé.
Elfcheim, to je místo setkávání pro mnohé z těch, kteří cítí a někdy i vidí orientační bod. Obracejíce se k němu, mohou se spojit s elfy. Čím blíže k orientačnímu bodu, tím silnější spojení je.
S elfy je možné hovořit nejen s pomocí orientačního bodu. Někteří s nimi mluví jako mluví s normálním člověkem. Vzdálenost a čas o tom nerozhodují.

 

http://elfheim.ru/glavnaya.htm

 

214. Sašo, vysvětli, prosím, jak odlišit pravdu od lži. Teď je na internetu hodně informací o roce 2012 a tak dále... Komu věřit? Jsou nějaké konkrétnější možnosti si to prověřit, než prostě cítit?
Lež tvoří jen lidé. Ve vesmíru lži nejsou. Chcete-li odlišit mezi „pravdou“ a „lží“, je nutné se naučit vidět nejen sebe, ale i jiné bytosti a také jejich světy, ve kterých žijí. To není jednoduché, lidé si zvykli pokládat Zemi za svůj domov. Ale lidé mají domov všude, a to znamená, že můžou přijít kamkoli chtějí, pokud je taková možnost. Nelze přemítat, zda jít nebo nejít – je nutné to dělat. A když to uděláš, porozumíš tomu, co a jak je třeba dělat. Pak pravda a lež zmizí, protože jim přestaneš patřit. Nyní si myslíte, že bez nich nemůžete být. Tak to někdy dělají i moji kamarádi, když říkají, že nemohou být bez zmrzliny nebo hranolků.
V roce 2012 dojde ke Změně. Znalost o ní k vám už přichází jako vysoká vlna. Za ní budou ještě vyšší vlny. Pokud vstupujete do moře a nepovalí vás narážející vlny, dříve nebo později vás některá z nich zastaví. Upadnout není nutné, protože vlna může projít kolem vás. Obejde vás tehdy, když si uvědomíte, jaký to má Smysl. Pokud vlna projde kolem vás, stejně se vás dotkne, ale jen mírně. Přitom vám předá to, co je nutné a co mělo být předáno při silném doteku.
Pokud chcete prověřit to, co cítíte, porovnejte své pocity s ostatními lidmi a zeptejte se sami sebe. Vaše odpověď je nejdůležitější.

 

http://internetweek.cz/konec-sveta-2012/2012-prubezna-zprava-o-konci-sveta >>>

 

215. Sašo, jak ty a tvá rodina žijete? Jaký máš pocit, když vidíš, že tvoji blízcí dělají nesprávné činy, kroky - jak jim to vysvětluješ? Skutečně existují okamžiky ve tvém životě, že někdy s někým nesouhlasíš, ale člověk vidí pouze to, co vidět chce.
Miluji svou mámu a tátu. S bratrem se občas pereme, když ubližuje, ale to není na dlouho, pak se usmíříme. Když jsem byl nemocný, staral se o mě, přinesl něco k pití, hrál si se mnou, a moje matka přicházela každou půlhodinu a pokaždé něco poléčila. Pokud bych se začal špatně učit, nadávali by mi a nutili by mě učit se víc. Mohu se urazit, ale pak si vždy uvědomím, že tak to má být. O tom, co vím, mluvím v podstatě jen s bratrem. Máma a táta si myslí, že fantazíruju, a jen se usmívají. Líbí se jim to, co „vymýšlím“, ale ne vždy tomu věří.
Někdy je těžké přesvědčit dospělé, že jsem něco neprovedl. Z nějakého důvodu si myslí, že jsou klamáni, a tak se stane, že aby byli uspokojeni, musím zalhat. Potom říct pravdu je velmi obtížné. Takže se snažím to nedělat a raději mlčím. Nevím o žádných špatných skutcích, kterých by se moji rodiče mohli dopustit. Miluju je moc a myslím si, že se vždy snaží jednat správně. Nu a můj mladší bratr je ještě příliš malý a moc toho nechápe.

 

216. Člověk má nyní obrovské možnosti v plánu poznání a učení - internet, různé esoterické knihy, školy - a zdá se, že to není jen tak. Vede to k prvním krokům k absolvování Změny? Na co je nejlepší obrátit pozornost? A čeho se vyvarovat?
To, za čím se nyní lidé ženou, se stanoví obtížněji. Co byste měli vědět, se ukazuje, jak se stáváte součástí tohoto vědění. Jde o Vědění Jednoty. Nemůže být rozděleno, ale studovat ho je třeba postupně. Každý studuje, jak nejlépe umí: čte, píše, kreslí, dívá se, mluví. Každého pozorně poslouchají, jestliže stojí za pozornost. Pokud jsou lidé líní a nedělají to, přestanou si jich všímat, a oni se pak musí více snažit. Musíte najít něco, co ve vás zní. To je - Vaše. Pokud cítíte z tématu chlad, neberte ho, je pro vás nebezpečné. Není možné si brát to, co vás udělá uvnitř příliš těžkým. Lidé by měli být vždy lehcí, takovými byli vytvořeni.

 

217. Jak se stavět k channelingu – je jich mnoho a dávají mnoho různorodých informací a předpovědí.
Ti, kteří s vámi mluví, vám předávají Vědomosti. To se děje vždy jednoduše a srozumitelně. To však neznamená, že použijete jednoduché kroky a krátký čas. Pokud to tak přichází, přemýšlejte proč. Někdy za vás totiž někteří Druzí začínají přemýšlet. Tak to nejde dělat. Přemýšlejte pouze sám, proč to vědění dostáváte právě Vy. Ten, kdo vám předává Poznání, je váš přítel. Musíte pochopit a vědět, že mu důvěřujete a chápete ho. Pokud tomu tak není, nikdy nepochopíte, o čem hovoří. Člověk může vybrat, co potřebuje a co nikoliv. To není ani „dobré“, ani „špatné“.

 

http://internetweek.cz/new-age/channeling-hlas-z-druhe-strany >>>

 

218. Sašo, můžeš nám dát nějaké rady, jak se připravit na Změnu?
Nutná bude kvalita pozornosti a porozumění tomu, co se děje. Lze to nazvat všímavostí, která jde před námi. Pokud budete vědět, jak mluvit s někým, kdo něco ví, pak průběh Změny bude pro vás snazší. Pokud to můžete udělat telepaticky - bude to ještě lepší. Pak bude nutné najít sílu zbavit se pocitu, který vás nutí pochybovat dokonce i tehdy, když je vše jasné. Tato opatrnost není nutná, pokud lidem překáží. Ještě je třeba se naučit vycítit, co může udělat jiný nebo co se udělají lépe společně, protože lidé málokdy pracují sami. Přitom nesmíte přestat pracovat jeden na druhého.

 

219. Co víš o Nibiru, o jejím vlivu na nás, a roli, kterou hraje v naší sluneční soustavě?
Nibiru je součástí sluneční soustavy. Vaši vědci už pochopili, že patří k systému a ovlivňuje ho v některých obdobích. Nibiru mění pohyb planet i to, co se děje na Slunci. Na Slunci změny nastávají po tom, co proběhnou na planetách, protože planety předají změny Slunci v pohybu.
Nibiru přinese změny, které se musí stát. Budou spojeny s klimatem a lidským zdravím. Je potřeba, aby lidé neválčili, ale hledali možnosti, jak se přizpůsobit novým podmínkám. Pokud to nepochopí, dobré životní podmínky pro všechny nebudou.

 

http://internetweek.cz/nibiru/veda-popira-existenci-nibiru >>>

 

220. Proč je nutné se naučit opatrovat své věci během Změny?
Pokud umíte udržet formu, když se chce nejvíce změnit, znamená to, že máte schopnost ukládat a využívat znalosti o Světě, které jste sami vytvořili. Tehdy dovedete, pokud to bude nutné, vrátit kdykoliv podobu věci, nebo alespoň vyprávět o tom, jak vypadala. To potřebují ti, kteří přijdou po vás.

 

221. Drunvalo Melchizedek říká, že lidé budou odcházet po vlnách. Celkem budou 3 velké vlny. Řekl, že zůstanou miliony.
Přijdou nejen 3 vlny. Bude jich 8, ale ostatní přijdou tehdy, až už na Zemi nebudete. Odchod lidí ze Země bude nutný proto, že ne všichni se mohou přizpůsobit Změně. V tom případě bude lépe odejít a nepřekážet těm, co zůstanou. Zda odejít, nebo zůstat, o tom se rozhodne každý sám.

 

222. Kdysi jsem ve snu viděl, že Moskva byla ve vodě až po 7. - 8. poschodí. Jiní také měli podobné sny. Myslíš ohledně našeho hlavního města – utone, nebo vydrží?
To, co říkáte o výšce hladiny vody je jedna z variant vaší budoucnosti. Platí na 81 %, ale ještě se to nedovršilo.

 

223. Sašo, proč tolik lidí na světě užívá drogy, především v poslední době?
Narkotika dávají možnost přemístit se v duchu do míst, kde se cítí lépe než nyní. Na toto místo se ale dá dostat až tehdy, když člověk změní sebe samého a ne s pomocí čehokoliv. Pokud změny neudělá člověk sám, pak platí za to, že se v tom místě objevil dříve, než měl. Daň za to je opakující se život, člověku je odebrán čas i rozum. Lidé jsou k takovým přemístěním vedeni proto, že se tak v průběhu života začínají zamotávat do nedobrých věcí. Tehdy je jim pomáháno, ale tak se to dělat nedá. To není opravdová pomoc a není potřeba ji přijmout. Ti, kdo ji nabízejí, dělají to s nekalými úmysly.

 

224. Co je to čas? Existuje-li něco mimo čas, jak se tam dostat? Nakolik je budoucnost předurčená a jak se mění?
Už jsme hovořili o tom, že čas si vymyslel člověk. Mimo váš svět čas neexistuje. Až se objevíte za hranicí vašeho světa, uvidíte to a pochopíte. Mimo čas existuje vše, co vy nyní nevidíte. Dá se tam dostat pouze tehdy, když prožijete svůj život. A ještě někdy se tam dá dostat, ale ne na dlouho: může se to stát během života, když položíte velmi zajímavou otázku. Taková otázka se zadá najednou v několika světech a ten, kdo ji položil, je přenášen jako program v televizi. Na Zemi je také možné takové přenosy přijímat, ale lidé - kdoví proč - sestrojili raději své televize.
Vaše budoucnost je určena navždy a není možné to změnit. Ale vy si vybíráte, jakou bude mít formu. Forma se mění, kdykoliv cokoliv pochopíte ve světě, v němž žijete. Jakýkoliv váš skutek ji mění. Je možné to dokonce pocítit, pokud je pochopení nebo skutek závažný. Budoucnost má jednotlivec i mnoho lidí. Tehdy se mění značně obtížněji, ale je to zajímavější. Pak je třeba, aby lidé, kteří si to přejí udělat, byli často společně a společně přemýšleli. Je možné se i prostě kamarádit.

 

225. Čím se zhoršuje zrak a vzniká krátkozrakost a dalekozrakost? Jak se takové nemoci léčí – v průběhu života, jak jsi řekl, nebo jinak? Je možné dostatečně a jednoduše odstranit příčinu?
Pokud vidíte jen blízko, nepotřebujete se často dívat do dálky. Potřebujete studovat svět, který je blízko vás. Proto vám byla dána krátkozrakost. Kdo vidí jen daleko, ten se ještě nenaučil pozorovat to, co je dál od něho. Takový člověk umí dobře dělat sám, ale těžko spolupracuje s druhými. Když si takoví lidé nasadí brýle, jejich rychlost chápání toho, co už dobře umějí, roste, a začínají to dělat daleko lépe než druzí. Brýle v tom mohou pomáhat, ale neopraví to, co máte dělat.
Zrak se nezkazí, stává se jen takovým, jaký je člověk. Jiným případem je, když je na oku ranka. Tehdy je potřeba, aby pomohl lékař. V ostatních případech však vše závisí na člověku. Je-li problém v rance, pak vám pomůže lékař, pokud se objeví povlak na oku nebo se mění vidění, znamená to, že se měníte vy. Chcete-li to zastavit, pak je nutné se změnit. Tehdy se však příčina může nacházet i v jiném čase.

 

226. Kdo určuje misi člověka na Zemi? My sami, nebo nějaké vyšší vědomí? Co se děje s člověkem po smrti? Co se stane s člověkem, když své poslání z nějakého důvodu nemůže vyplnit?
To, s čím člověk přichází na svět, se určuje tehdy, když ještě není člověkem a vybírá si, kde se narodí. Když je výběr uskutečněn, už se do konce života nezmění. Odejít z času dříve nelze – tehdy totiž to, co jste vybrali, vám škodí, protože se to pokazilo. Když člověk začíná život, může měnit cestu toho, jak cíle dosáhne. Tento výběr je vždy zajímavý pro ty, kdo pro život člověka vytvářejí podmínky. Oni dohlížejí, protože v tom je hlavní smysl všeho probíhajícího. Pomohou jen tehdy, pokud nastávají v životě větší změny. Ale tyto změny častěji přicházejí právě od nich.
Po smrti člověk pochopí, zda dosáhl toho, co chtěl... To se stane velmi rychle. Vidí to i ti, kdo pro něj život vytvořili. Pokud se člověk v životě málo snažil a z nějakého důvodu nemohl dosáhnout požadovaného, pošlou ho žít ještě jednou. Potom bude mít život těžší. Ti, kdo plánovaného dosáhli, předvedou to Všem a odeberou se dál. A to už nemusí být život.
Ti, kdo odmítají dál žít uprostřed života, jednají hodně špatně, protože musí být zachráněni od dopadu toho, co jim bylo dáno pro život. Takoví lidé jsou trestáni přímo ve světě, kde toto udělali. Trest trvá tak dlouho, dokud nepochopí, co udělali druhým, když tak postupovali. Takovým lidem je třeba pomáhat, dokud se nacházejí na světě. To nejsou špatní lidé, ale prostě slabí. Slabý neznamená špatný. On jednoduše neumí využívat to, co mu bylo dáno, a špatně se učí. Pomoc přijde jen tehdy, když je snaha učit se, není-li, pak nechají člověka samotného.

 

227. Je pravda, že Bible a ostatní religiózní literatura je jen projekce nějakého vyššího světa do vědomí průměrného člověka jako způsob motivace bez objasnění skutečného procesu? Je člověk na Zemi schopen pochopit skutečné uspořádání vesmíru?
Bible i jiné staré knihy vám vyprávějí o tom, co to je vaše doba. Lidé to nechápou a snaží se v tom najít něco zásadního. Jen jak to najdou, říkají, že to je Bůh, a modlí se k němu. Prosí tím sami sebe.
„Vyšší svět“, to jsou také lidé, ale „potom“. To, co nazývají vyšším světem, tím není, ale je to svět, který byl dříve než Země, nebo především to. Pochopit, že je to jedno a totéž, lidé v současnosti téměř nemohou, protože jejich poznání spí a je rozděleno. Lidé sami sebe dělí na vyšší a nižší a totéž pak vidí v Zrcadle Světa. Vidí tam sami sebe, ale nechápou to. Aby pochopili, že vše je Jedno, je nutné spojit minulé a budoucí v současném. Tehdy uvidíte, že žijete v takovém světě, o jakém se mnohým jen snilo. To bude Odhalení. Pokud v to uvěříte a přijmete to, taková doba už zůstane navždy. Potřebujete projít třemi stupni a ze třetího se podívat na Svět. Všechny ostatní stupně nejsou určeny pro člověka.

 

228. Co je to čára osudu? Odkud se bere na ruce člověka? Existují předurčení osudu několika lidí, kteří musí vyplnit společné poslání? Co se stane, když lidé tomuto poslání vzdorují?
Linie života vzniká, když člověk přichází na svět. Ukazuje směřování, které je člověku dáno. Toto směřování ukazuje podstatu člověka a odlišuje ho od druhých. Stačí ukázat dlaň, abyste o sobě druhému vyprávěli. Ale vím, že na policii z nějakého důvodu berou jen otisk palce… Osud nebo program života je definován s narozením a nemůže být změněn. Přidělený osud znamená, že u takového člověka je velmi malá možnost ještě změnit cestu k dosažení jeho životního cíle. Jestli má být člověk spojen s mnoha lidmi, to se také ukazuje, ale jen zřídka se to projevuje jako předurčení už na začátku. K tomu nedochází proto, že takový člověk se musí nejprve připravit. Ale ti, kteří jsou jeho vrstevníky, budou vidět, že je neobyčejný.
Jestliže se člověk odkloní od svého úkolu, jeho směřování (vibrace) se změní. Mohou se změnit velmi silně a zabránit mu odejít předčasně. Nebo to může být obráceně: člověku zabrání udělat to, co je třeba, protože v tomto životě si nemůže vybrat, neboť jeho předchozí volby byly neúspěšné, a on se to nenaučil.

 

229. Proč některé země Změna zasáhne více a některé méně, na čem to záleží?
Závisí to na Proudech, které na Zemi existují. Tyto proudy se musí změnit. Nejsilnější budou na souřadnicích 25.19 sev. šířky 28.19 vých. délky a na 23.08-8.01 části Země tak, aby odpovídaly tomu, co se brzy objeví. K tomu je třeba nových podmínek a ty se vytvoří. Státy postupně ztratí svůj smysl. Potom budou existovat celkem tři státy pak a z nich se zformuje jeden. Lidé přestanou věnovat pozornost tomu, kde kdo žije. Budou moci cestovat, kam chtějí, protože jich bude málo.

 

230. Nyní je doba velkého půstu pro pravoslavné. Předpokládá se, že tato doba vede k duchovnímu rozvoji člověka (protože v tu dobu ti, kdo dodržují půst, čtou kající modlitby, konají dobré skutky atd.) Myslíš, že dodržováním pravidla velkého půstu se zlepší duchovno?
Ano, změnit energii ducha je v době půstu možné. Proto se také dodržuje. Doba půstu připadá na období každoroční změny energie Země. Někteří se umí na ni přeorientovat i bez půstu, ale pro jiné je nutný. A někteří při dodržování půstu dokonce onemocní. To je také přepojení, pouze silnější. Když čtete modlitby, zvuk vašeho těla se stává silnějším a hledá sobě rovné. Když se takový zvuk nablízku nachází, vzniká čistá odezva. Ta může růst. Čistá odezva z vás odebírá to, co znít nemůže a je ve vás chybné.

 

231. První předpověděl brzký konec první světové války, druhý předpověděl rozpoutání druhé světové války, a konečně třetí obsahoval varování před zbraní neslýchaně ničivé síly, která způsobí podivný, velmi jasný záblesk. Zápisky Lucie o varováních Boha (Fatimské proroctví, pozn. překl.) nikdy nebyly zveřejněny, zůstaly spolehlivě ukryté v hlubokých sklepích v srdci Vatikánu.
S dětmi v roce 1917 nehovořila Panna Maria. To byl pouze obraz, aby se děti nelekly. Bylo potřeba je zaujmout a přesvědčit, a nejen je, ale i dospělé. To, co bylo lidem předáno, mělo změnit jejich běh vývoje, urychlit jej. Vatikán se zachoval správně, když tyto informace skryl. Takové znalosti nelze lidem dávat předčasně. Ti, kteří je předávali, porušili zákon. Lidé museli projít tím, čím prošli, jinak by jejich poznání nepřineslo prožitek, který dostali. To, co lidé dostali, není pro ně podle jejich názoru vždy příjemné a dobré, ale je to jejich skutek. Tyto skutky lidé zamýšlejí a uskutečňují sami. Je třeba uskutečňovat to, co se ti líbí, a to, co chápeš.

 

232. Brzo bude léto, doba prázdnin a dovolených. Zdá se mi, že na Zemi je hodně míst, která je dobré navštívit kvůli jejich zvláštnosti. Říká se, že místo, kde se narodil, člověka podmiňuje. Také se říká, že Krym je místo spojení nebe a země. Podobně na tom je mnoho jiných míst. Myslíš, že je oprávněné se domnívat, že na Zemi jsou dobrá a špatná místa? Je možné je na mapě najít pomocí biolokace (kyvadla)? Které místo na světě pokládáš za velmi dobré?
Na Zemi jsou významná místa. Na nich je člověku vždy dobře. Je to v Austrálii 28.36--13.04. Krym je také dobré místo, ale k východu. Tam, kde se spojují moře a země, spojuje se i jejich energie. Tato spojení jsou vždy správná. Kdykoliv se nacházíš v místech takových spojení, stávají se správnými i tvoje vlastní spojení. Proto tam lidé rádi jezdí k moři a odpočívají. Dobrá místa pro rekreaci se nacházejí různě. Když to zkoušíte dělat s pomocí kyvadla, pak na toto místo odesíláte svou myslí část sebe samého. Potom, když se ona část vrátí, působí na ruku a ta ukáže výsledek. Je možné se obejít i bez kyvadla a prostě odeslat část sebe sama tam, kam je třeba, a snažit se uvidět a procítit to, kde se ocitla. Tam by měly být čisté barvy a pocity lehkosti.

 

233. Co si myslíš o Sai Babovi?
Sai Baba je moudrý člověk. Vypráví lidem o základních zákonech světa, kde žijí, stará se, aby pochopili to, jak tyto zákony hledat a jak je dodržovat. Ale zabývá se pouze vaším světem. Z nějakého důvodu se snaží být učitelem více, než je nutné.

 

234. Je pravda, že v procesu „změny“ proběhnou neobvyklé události v historii kosmu: přijdeme přes „oktávy“ Vesmíru? A kam půjdeme potom, to nikdo neví?
Proběhne přechod na jiný „tón“. Vše bude znít nově. Bude to jako pěkná hudba, kde všichni hrají správně a nikdo nechybuje. Ti, kdo dělají chyby, zůstanou se učit.

 

235. Pomáhá ti Elfi při formulování informace už při jejím příchodu, anebo Informace přichází k tobě sama od sebe?
Informace přichází ke mně sama. Elfi mi pouze vysvětluje to, čemu nerozumím. Někdy to zvládám sám pochopit rychleji.

 

236. Řekni, Sašo, jak k tobě přichází pochopení toho, zda bude to nebo něco jiného?
Je to jako puzzle. Zpočátku se ukáže celkový obraz a potom se rozsype na kousky. Tyto části se připojují jedna k druhé jen tehdy, když si vzpomenu, jak se spojují mezi sebou dvě i více částí. Když to nepochopím a obrázek se znova neobjeví, zapomenu to. Ve skutečnosti se informace nemusí vždy přenášet jako obraz. Mohou to být slova. Slova mohou vysvětlovat nebo naznačovat. Přicházejí tehdy, když se položí otázka. Není třeba hledat odpověď, důležité je správně položit otázku.

 

237. Jsou taková mimořádná proroctví o záblesku záření, o tom, že lidé budou žít pod zemí a změní strukturu organizmu na křemičitoorganickou. Nakolik je tato informace přesná a nakolik jí věříš ty?
To nejsou proroctví. To jsou znalosti. Existují nejen ve slovech, ale i ve formě. Tato forma se nachází v podmíněné budoucnosti pro lidi, čas zde nemá smysl. Smysl má to, čím se lidé stanou ve svém rozvoji. Nynější rozvoj je k tomu vede. Kromě budoucnosti se tato znalost nachází ještě v minulosti. To znamená, že pohyb k takovému tvaru začal mnohem dřív, než si myslíte. A začali ho lidé.

 

238. Informace o budoucnosti jsme vždy měli, nebo to je nápověda odtud z budoucnosti? Od nás samých sobě nebo od někoho, kdo je víc než my? A pokud informace přijde, je to šance něco změnit nebo naopak - šance uvidět na vlastní oči nevyhnutelné?
Lidé tyto informace o budoucnosti vždy měli, protože vesmír se vyvíjí ne po linii, ale v kruhu. Když se podíváte najednou ze všech stran, změní se v kouli. V této kouli nemá smysl vést linie, protože koule je vždy uzavře do kruhů. Žijíce v kouli se domníváte, že žijete na ní. Je to směšné, protože pak kuliček vzniká velmi mnoho, úplně jako o některých svátcích. Je tam taková hračka, která neustále vypouští balónky a děti je rády chytají. A balónky září všemi barvami duhy, díky nimž jsou krásné. Vaše balónky jsou také krásné, ale nemá smysl je nafukovat. Když nafouknete svůj balónek, jen napodobí kopii zeměkoule, která už je. Pokud nafukujete balónky, pak je musíte umět i chytat. Děti to dělat umějí a dospělí jim za to nadávají. Prasklý balónek, to je nápověda od Velké Koule.
Když chytáte svůj balónek, nechá vás uvidět to, co předtím skrýval. Je-li váš balónek vždy s vámi na nitce, můžete uletět spolu s ním, je-li lehký. Tehdy se ale může stát, že spadnete a to může bolest. Lidé nemohou létat na vzdušných balóncích, ačkoliv velmi rádi létají na vzdušných balónech. Mně se vzdušné balóny velmi líbí... Jsou takové velké a jasně pomalované, že se někdy i mně samotnému chce na nich uletět.

 

239. V roce 2003 se mě najednou zmocnilo jakési osvícení, prostě v jeden moment jsem pochopil a uviděl budoucí změny. Od té doby mě něco táhne a tlačí, z čehož jsem pochopil, že se mám připravit na život po Změně. A cítím, jaký je to cíl, ale nemohu pochopit jeho smysl, mám sice jasné, ale jen útržky z minulého a budoucího života a poznání. Sašo, můžeš mi říci, zda je hodně takových lidí, a co v takovém případě dělat, proč tu jsou?
To, co jste popsal, se děje lidem, kteří tuší události ve Vesmíru, a to nejen v přítomnosti. Takových lidí moc není, ale brzo jich bude více. V poměru k ostatním jich stejně bude málo 1 : 3.158. Jestliže budete mluvit o tom, co se blíží, s těmi, kdo nechápou, budou vás pokládat za hlupáky a jako k hlupákům se k vám budou chovat. V tomto případě bude zlé to, že nebudete moci dát informaci všem lidem, a ona bude potřebná. To, co vy cítíte jako cíl, projeví se o něco později: poté, co pochopíte, co jste přijal. Musíte žít obyčejný život, snažit se pochopit, co se děje ve světě, nejen četbou novin a koukáním na televizi, ale také v rozhovorech s lidmi a podle změn v přírodě. Musíte se dívat, přemýšlet a chápat sami, někdy s pomocí knih. Je třeba porozumět, proč takové změny přicházejí, z čeho vznikají a k čemu vedou. Musíte se naučit sbírat různé modely od stavitele, který tu byl před vámi. Tyto modely mohou být správné i nesprávné. Je-li model nesprávný, zničí se sám. Učte se hovořit s lidmi, jako jste Vy sám, telepaticky.

 

240. Existují ve skutečnosti andělé strážní?
Ano. Jsou vždy s vámi.

 

241. Co znamená nošení kříže na krku?
Je to znak Otevřenosti.

 

242. Sašo, můžeš napsat krátký přehled, jak žít jako indigo… kterých 10 bodů bys dal na první místo?

 • Být Člověkem.
 • Usilovat o Poznání.
 • Vědět, jak je uspořádán Svět.
 • Chápat, že nejsem sám.
 • Vždy být sám sebou.
 • Nacházet Nové a spojovat to se Světem.
 • Žít současně ve Světě a se Světem.
 • Nezapomínat, že jsi přišel žít.
 • Užívat to, s čím jsi přišel žít.
 • Stát se Světem.

Zadali jste otázku, která vyvolala největší zájem. Díky.
Odpovědi byly podány v maximálně zformulované formě (Elfi).

 

243. Vidíte, vnímáte takové lidi, kteří vládnou tisícům a lidé o tom ani nevědí? Jaké mají cíle?
Velké množství lidí nemůže vést jeden člověk. Dokonce ani prezident nevládne sám. Pomáhají mu. Ti, kdo pomáhají, spojují své znalosti v jeden celek a současně přijímají řešení, vytvářejí myšlenky. Ti, kdo řídí, nikdy nejsou vidět jako prezident. Prezident, to je člověk, na kterého je třeba obracet pozornost, poslouchat ho, jít tam, kam on říká. Je to ten, kdo říká, jak co udělat, vidět, jak věci fungují a snaží se vytvořit co lepší průběh událostí. Lepší však neznamená dobrý.
Nikdy neuvidíte ty, kdo vás ovládají. Jste tak stvořeni. Lidé jsou vykonavatelé. Vykonávají do té doby, než začnou chápat, co se děje. Pak jsou z výkonu osvobozeni. Osvobození znamená, že výuka byla hodnocena na jedničku. Poučení musí být důkladně pochopeno. Vše probíhá tak jako v běžné škole. Tam se děti také musí učit a pak vyprávět o tom, co se naučily. Rodiče posílají děti do školy a sledují, jak prospívají. Kontrolují jejich žákovské knížky: sledují jejich ocenění i napomenutí. Stejně to probíhá u dospělých.
V mnohých náboženstvích milující Bůh odpouští hříchy. Zabil jsi, zmrzačil, týral, morálně jsi upadl… poprosil jsi o odpuštění - a jsi čistý?!
Jestliže člověk ublížil druhému, musí být potrestán. Trest přichází vždy, a pokud před ním utíkáš, bude ještě horší. Prosit o odpuštění je možné, dokonce nutné. Nemusí ti však být odpuštěno hned. K tomu například moje matka potřebuje více času než táta. Ale táta zase dostane víc za urážky.
Lidé neodpouštějí hned proto, že musí nejprve pochopit, co mají dělat. To, co proběhlo, neviděli, ale stalo se. Je to neočekávané. Zde je nutné se zastavit. Dlouhá zastávka škodí těm, kteří se v této situaci ocitli. Tehdy lidé začínají nenávidět jeden druhého. Prosba o odpuštění znamená, že každý pochopil, co se stalo, a neuráží se. V životě to tak však není. Lidé se sice snaží odpustit, ale neodpouštějí a urážejí. Urážka dopadne na lidi jim podobné těm. Ti nic neudělali, a tak jsou rozzlobeni na toho, kdo udeřil. Je to stále těžší a těžší pochopit. Vzájemné porozumění končí a začíná nenávist. Následuje válka.
Když se řekne „promiň“, je to výzva k usmíření. Je třeba odpovědět a pochopit. Osvobodit se od poškození urážkou mohou pouze společně - ti, kdo v tom měli účast. Bez újmy lze ublížit jen jednou.
Ti, kteří odpouštějí a přitom nevědí, co se stalo, se také dopouštějí chyby. Tuto chybu uražení přijmou, a pak se stává obtížnější pochopit jiné křivdy. Proto budou i nadále chodit k tomu, kdo stále odpouští, dokud docela nezapomenou říkat „promiň“.
Jindy odpouštějící může naučit odpouštět druhé. Tehdy je to učitel. Přináší poznání a čeká, až to lidé pochopí. Když lidé nechápou, přestane s nimi mluvit, dokud lidé nezačnou používat poznání, které jim bylo předáno.

 

244. Dívám se na lidi a všechno, co dělají se mi zdá povrchní, nepotřebné. I když už to trvá dlouho, v poslední době ten pocit zesílil. Když nějakou informaci nedostanu, ona se najednou změní v pocit a celkově v poslední době žiju hodně emocemi. Jak je to možné vysvětlit?
Lidé se začali chovat mnohem hůř, než by měli. To je špatné. Nechápou, že se od toho odvíjí jejich budoucnost. Všechno se k nim časem vrací a působí jim to stejné zlo, jaké působili druhým. Proto jim přestanou pomáhat.
Pocity - to je rozhovor, ale daleko jednodušší. Protože nerozumíte tomu, co vám sdělují Vesmírným jazykem, dostáváte ty informace skrze tělo.

 

245. Mám takovou otázku, zda je možné se naučit vidět auru lidí?
Ano. Kvůli tomu se musíte naučit vytvářet barvy a řídit se jimi. Vycházíte ze znalostí svých vlastních barev, kterých máte sedm. Aura je daleko větší než vaše tělo, proto se barvy slévají v obraz, v němž je třeba se naučit vidět tvary.

 

246. Někdy v devadesátých letech jsem najednou pocítil, že mám křídla (nebeská), mohu je narovnat, ale nevím, na co je mám a jak je mohu používat.
Když cítíte, že můžete létat, znamená to, že vaše energie se blíží maximu. Je nutné ji vypustit. Můžete to udělat tak, že se vznesete nad Zem, ale můžete zůstat i na ní. V prvém případě energie zmizí rychleji, užitku z ní však bude více. Podle toho, jestli energie byla vynaložena správně, objeví se u vás onen pocit znova.

 

247. Jak ty sám pociťuješ změny ve světě, jmenovitě na sobě?
Změny se více projevují. Jsou znepokojivé, protože neprobíhají tak, jak bychom si přáli. Myslím, že se to rozšíří i na lidi.

 

248. Proč nám pomáháte? Kultivujete lásku?
My nepomáháme lidem. Vysvětlujeme situaci. Události proběhnou v každém případě. Chápání „lásky“ je lidské, zvýšit ho můžete jedině vy - Lidé

 

249. Mohou se obyvatelé Země stát těmi za předělem?
To není úplně správná otázka. Vy jste stejně částečně jako my, ale nerozumíte tomu. Existuje pojem „rozvoj“. Je spravedlivý pro vás i pro nás. Je to jako ve škole: je třeba se učit po ročnících. Základní škola jednou skončí. Ale škol je několik. Vy i my si vybíráme, do jaké postoupíme dál. Pokud to neuděláte, nebudete zvládat život.

 

250. Kolika-dimenzionální je náš vesmír?
Tolik, kolik určí člověk.

 

251. Co je za Předělem?
Nepochopení.

 

252. Po tvých předpovědích cítím bezvýchodnost. Mám dva syny a chtěla bych ještě dcerku, ale teď přemýšlím: proč, když tolik lidí zahyne?
Děti se rodí bez ohledu na Změny. Pokud chcete rodit, pak toto přání tam není jen tak. Bezvýchodnosti není, pokud se snažíte pochopit, co se děje. Bezvýchodnost se objevuje tehdy, když se snažíte zůstat v tom, co bylo.

 

253. Má souvislost abnormálně chladná zima v minulém roce a teplá zima a jaro letos s přicházejícími změnami?
Ano. Změny se nejdříve projeví v přírodě.

 

254. Jakou informaci v sobě nesou kruhy v obilí?
Předávají vám obrazy, které je třeba poskládat dohromady a porovnat s těmi, které jsou ve Vesmíru. Pak pochopíte, co vám chtějí sdělit. Je to jednoduchý komunikační jazyk.

 

http://internetweek.cz/konec-sveta/vzkaz-mimozemstanu-konec-se-blizi >>>

 

255. Sašo, pamatuješ si svůj předchozí život? Kým jsi byl?
To není potřeba znát. Když přicházíte žít, paměť na to, co bylo, mizí. Povědomí o životě, který byl, překáží v životě současném, pokud pochází od vás samotných. Všechny vaše vědomosti se nacházejí v poli planety. Tam se lidé musí obracet. Ať jste kdokoli, vždy předáváte vědomosti do společného pole. Pokud to nebudete dělat, lidé se přestanou vyvíjet a vy také.

 

http://internetweek.cz/reinkarnace/stanislav-grof-reinkarnace >>>

 

256. Mám často pocit „stropu“. Všechny myšlenky už dosahují určité úrovně uvažování, a když se nacházíš úplně blízko rozuzlení nebo odpovědi na svou otázku, odvedou tě, odvlečou nějakými hloupostmi nebo prostě nemůžeš jít dál, narážeje na tento strop. S čím souvisí podobný pocit, co to znamená?
Tak to musí být. Dávají vám čas, abyste pochopil, co jste dostal. Ne vždy a ne vše je pochopitelné hned. Nesnažte se jít vpřed, když vám říkají, že je nutné se zastavit. Jít vpřed je potřeba až tehdy, když pochopíš.

 

257. Co si myslíš o vyprávěních Anastázie, která žije v ruské tajze? O ní píše a s ní se setkává V. Megre. Už mnoho tisíc lidí zaujala její idea rodového hospodaření. Může to pomoci při Změně?
Myšlenka Anastazie je zajímavá, ale uplatňuje se nesprávně. Lidé nemohou být nuceni k tomu, co dělat nechtějí. Nelze to spojovat se zákonem o vzájemném chování, který jsou povinni dodržovat všichni. Chybou Anastazie je, že stanovuje své zákony, které se odlišují od těch základních ve Vesmíru. Z toho důvodu nelze vytvořit osadu, ale kolonii. Kolonie bojují za přežití, ale to dnes není nutné. Nutné je přizpůsobovat se k měnícím se podmínkám života.
Je mi známo, že podobná hospodářství byla na Rusi i v Rusku. Taková hospodářství dají nezávislost v životě, ale zároveň mohou lidi rozdělit a přivést je k nevraživosti, protože se bude objevovat stále více a více dětí. Rodové statky mohou být tehdy, když se stanoví, kolik a kdy se může narodit dětí. V takovém případě se lidé přestanou znepokojovat otázkami, kde najdou jídlo a budou se zabývat poznáním. Nyní se téměř všichni lidé zabývají zajišťováním potravy a odpočinku. A takový život přináší málo poznání.

 

258. Co se stane s dušemi těch, kteří sešli ze své cesty a padli do rukou nepochopitelné síly, jak my říkáme, sami sebe „spálili“?
Lidé vždy všechno dělají dobrovolně. Aby jim nebylo něco vnuceno, musí si umět vybírat. Výběr dělají jenom jednou. Jestli to nepotřebujete, nevybírejte. Pokud jste však vybrali, musíte předvést sebe ve vašem výběru a ne od něj utéci. Jakmile se předvedete, dostanete možnost vybírat znova. Jestli se svého výběru zřeknete, přinutí vás ho přijmout, protože je nyní pouze váš. Každý má svou cestu. Každá cesta je zkouška. Znalosti o zkouškách jsou dostupné všem. Tím, že se k nim obracíte, učíte se a to pomáhá při výběru.

 

259. K čemu jsou potřební takoví lidé, kteří ve svém životě vrší chyby, je takový člověk Zemi potřebný?
Ano, je. Země – to je škola. Vy jste žáci. Ve škole se nepovoluje dělat to, co jí škodí. Tak je tomu i tady. Ve škole na všechno dohlížejí ředitel, jeho zástupce a učitelé. Na Zemi také jsou vaše chyby vašimi zkouškami, prostě přitom sbíráte zbytečné modřiny. Takové mají děti velmi často. Za modřiny nás rodiče nekárají, ale když příliš bolí, pomohou bolest oslabit. Tak je tomu i na Zemi. My i vy se učíme. A učit se je třeba dobře. Špatný žák bude mít boule a modřiny vždy. Někdy zmizí, aby se pak objevily nečekaně, pak to je velmi bolestivé a bolest nelze oslabit. Takový člověk si to zaslouží, protože sám chtěl, aby ho to bolelo.
Mnozí zkoušejí přenést svou bolest na druhé. To je však velký prohřešek proti zákonům vesmíru. Tehdy se bolest vrátí znova, ale tentokrát daleko silněji. Tak se bude dít, dokud si člověk neprocítí bolest celou až do konce.

 

260. Opravdu potřebujeme lidi s nízkým duchem?
Duch nepřichází slabý. Slábne zde. Příčin je mnoho. První z nich je zábava. Každá zábava se člověku dává za něco. Pak je to správně. Pokud ale člověk dostává potěšení na úkor druhých, porušuje Zákon, zabíraje to, co náleží druhému, bez jeho souhlasu. Pokud navíc ten, kdo bere, obraného k souhlasu nutí, je to narušení trojnásobné. Potom jeho duch začíná ztrácet sílu. Jeho touhy se ztrácejí, protože program života se začíná zamotávat. Takový člověk se stává za života mrtvým. Bude velmi chtít žít, ale to bude velmi složité.

 

261. Jak lidi vysvobodit ze zajetí snu?
Sen, to je volba člověka. Nemusíte za něj nic řešit. Budou-li něco potřebovat, zeptají se. Pak můžete pokračovat.

 

262. Planeta Faeton. Jedna z nejkrásnějších planet minulosti. Na Faetonu byla válka. Jelikož nezvládl řízení sluneční energie, rozletěl se v termojaderných explozích na kusy. Naši planetu zničili. Podle jednoho zdroje měl 12 měsíců. Luna a Pluto jsou jeho bývalé měsíce. Současní astronomové se domnívají, že po Faetonu zůstal pás asteroidů.
Ale jsou tu někteří, kteří si pamatují, jak zničili planetu. Ale jsou i tací, kteří rovněž pamatují, ale něco jiného: Faeton nezanikl, existuje, ale je skrytý, je na něm život a vzpomínka na jeho zničení je lež, nebo k tomu došlo v jiné realitě. Existuje ještě jedna verze: že totiž při přiblížení Nemesis k Faetonu došlo k vlně termojaderných výbuchů, které způsobily jeho rozpad. Moc rád bych slyšel tvé mínění o Faetonu, pokud disponuješ takovými informacemi (co je pravda a co z výše uvedeného nikoliv).
Na Faetonu nebyla válka. Došlo tam k narušení linií, které udržují formu planety. K narušení došlo kvůli intervenci obyvatel, jež byla pro všechny ostatní nečekaná. Jedna z linií byla příliš silná a zničila planetu. To nebyly termojaderné výbuchy. Ke zničení došlo okamžitě.
Stalo se tak kvůli touze ovládat energii, která se objevuje jednou za 11.894 let. Zdroj této síly se nenachází ve sluneční soustavě, ale projevuje se v ní. Faeton nebyl rodnou planetou těch, kdo dnes žijí na Zemi. Ti, kdo z něj na Zem přišli, nemohli zde žít, protože Slunce bylo pro ně příliš blízko.
Měsíc nebyl přiveden Faetonem, ale jinými, těmi, kdo sem přišli dříve než lidé. Pluto přiletěl z vnějších hranic. Je to zbytek velké formy. Není na něm život.
Pro člověka je realita jen jedna. V ní je Faeton mrtvý. V jiné realitě existuje, ale ta není pro člověka dostupná. Informace o Faetonu jsou v poli Země.

 

263. Planeta Mars. Je pravda, že všichni Marťani vymřeli? Nebo odešli pod povrch Marsu a tam žijí i dnes? Nebo dnes žijí na jiném místě (ne na Marsu)?
Planeta je obydlená. Pozemšťani tam však nebudou vítáni. Lidé se musí zbavit představy o osídlení Marsu. Je jim dáno tam pobýt jen určitou dobu. Potom začnou být nemocné. Dříve byl Mars jiný. Ti, kdo tam žijí, se snaží zachránit zbytky toho, co tam bývalo. Mars byl hodně podobný Zemi a blíže ke Slunci na 0.3 a.e. s úhlem sklonu 15.4.

 

264. Mimozemšťané (je jedno jaká civilizace) se sami rozhodují, s kým se setkají, nebo je možné se sami s nimi spojit?
Stačí vám zadat otázku.

 

265. Ještěří mimozemšťané, kteří jsou vzpomínáni v různých starověkých pramenech, například ve Védách, byli z Orionu?
Ne. Z Faetonu.

 

http://internetweek.cz/ufo/mimozemstane-a-sny >>>

 

266. Co nejkonkrétněji bych se chtěl dozvědět o způsobech přemísťování k libovolným událostem v prostoru.
Je třeba si vytvořit představu toho, k čemu se chcete přemístit. Ta se vytvoří na základě toho, co existuje ve vašem světě forem. Cesta, to jsou změny, které je nutné uskutečnit, aby se představa stala formou. Formu cesty vybíráte sami.
Vycházeje z teorie, že v daném vesmíru existují cykly, ale není tam žádný čas, lze předpokládat, že k libovolné události se můžete vrátit. Ano, ale bude to jiné. Budete se s tím muset seznámit. Může to totiž být všechno najednou.

 

267. V čem jsou tak „unikátní“ „indigo“?
Nejsme unikátní. Jsme takoví, jací jsme. Hledat a předvádět zvláštnosti, to není náš úkol.

 

268. Slyšel jsem, že indigo v dospívání buď ztrácejí své schopnosti, nebo věnují čas každodenní práci a zřídka se uchylují k poznatkům „jiným“. Setkáváte se navzájem a udržujete mezi sebou styky? Kontaktujete se s učiteli a blízkými lidmi, kteří byli ve vašem okolí v době dětství?
S dospíváním přicházejí znalosti. Tyto znalosti je třeba používat. Nelze celou dobu sedět v lavici ve škole. Je třeba ještě plnit úlohy. Učitelé jsou potřební lidé, ale je jich dostatek ve škole. Jsou ještě jiní Učitelé. S nimi se stýkáme celý život, stejně jako vy. Mezi indigo je trvalé spojení a nezávisí na lidech. My, stejně jako vy, se přátelíme, ale vybíráme si.

 

269. Proč lidé mluví ze spaní?
Lidé ze spaní hovoří proto, že se tolik přibližují ke své druhé realitě, že na ni tělo začíná reagovat. Rozhovor ve snu – to je přenos části té reality v tuto. Pak je možné se tím zabývat způsobem, jak to bylo vysloveno. Ale obvykle se sen zapomene.

 

270. Žít v Petrohradě – je dokonce utrpení. Vysvětli, jaký je účel tohoto podivného města?
Petrohrad, to je město spojení mezi mořem a souší. Toto město nenáleží jen Zemi, protože pocity v něm žijících lidí mohou být takové, že se to zdá být až nepochopitelné. Ale takové město je velmi zajímavé tím, že je v něm hodně kontaktů. Kvůli tomu bylo jednu dobu i hlavním městem. V Petrohradě lze dobře sledovat, jak se spojují země a moře. To probíhá ve vzduchu i na zemi.

 

271. Oddělení delfíni, kteří se nějakým způsobem snažili kontaktovat s člověkem, byli pak druhými delfíny odmítáni, nějak si přestali rozumět. Proč tomu tak je?
Při hovoru s lidmi delfíni přijímají jazyk člověka do svého jazyka tak, jak potřebují chápat, o čem lidé mluví. Ne všechny jazyky jsou ve vztahu k jazyku delfínů správné. Některé zvuky narušují obecné vnímání, kterým disponují delfíni, a tehdy ti, kdo používají takové jazyky, musejí odejít daleko ode všech ostatních.
Pokud bychom to převedli na situaci lidí, je to podobné, jako když člověk, který neuměl nadávat, najednou říká ošklivá slova, naučil se tomu - okolními lidmi nebude přijat, a oni se budou kontaktu s ním vyhýbat.

 

272. Co je to za tajemné místo – město Praha? Jaké tu jsou energie? Proč se tu schází tolik neobyčejných lidí?
Praha disponuje nevelkou, ale planetě nutnou energií. Ta v sobě nese informaci z minulosti, v které lidé nacházejí zalíbení. Minulost, to je pro lidi vědění. Proto za tím do tohoto města přijíždějí, aby ucítili, a pokud se podaří, i pochopili ono vědění. Tajemství se ukazují lidem. A město Praha je otevřené.

 

273. Dítě jedné mé známé se jí nedávno přiznalo, že telepaticky komunikuje s jinými dětmi, ale s ní nemůže, protože ona má v hlavě dva obry a ti k ní nepropouští jeho myšlenky.
Mezi všemi dětmi indigo existuje spojení, které nezávisí na nikom na Zemi. Komunikace s dospělými je nyní obtížná a postupně se zastavuje, protože dospělí nepoužívají svoji mysl. V tom případě se jejich pochopení také stává cizím. Takoví lidé se neznají navzájem a nemohou se přátelit. Bojí se, že by jejich mysl mohla být druhým přístupná, a tak se brání. Obři, to je zosobnění obrany, kterou vytvářejí dospělí, co se bojí sami sebe.

 

274. Bude válka v Iránu? Pokud ano, pak bude začátkem něčeho velkého (jako otevřené nepřátelství mezi islámským a křesťanským světem) nebo ne?
Válka bude. Víry se musí utkat. Víra je naděje na pomoc. Lidé budou hledat silného a sami se stanou slabými. Silní se války nezúčastní.

 

275. Která místa jsou v Rusku nejbezpečnější ve spojení se změnami roku 2012 a můžeš říci, co se stane v Novosibirsku a Sibiři v tu dobu?
Nemá smysl hledat bezpečné místo, protože Změna se musí dotknout všech tak, jak je třeba. Pokud změníte místo pobytu, situaci vlivu zkomplikujete. Tato změna vlivu se pak může dotknout druhých lidí okolo vás a ovlivnit je více, než je třeba. Sibiř v Novosibirsku zažije na sobě Změnu stejně jako jiná místa.

 

http://internetweek.cz/2012/indiansky-nacelnik-o-roce-2012 >>>

 

276. Nakolik věrohodná je informace z Plejád (Oris a jiné zdroje, pokud je znáš) a informace Adamy z Telosu (lemurijská civilizace pod horou Šasta)?
Plejády jsou v kontaktu jen s nemnohými. S lidmi komunikují daleko rozumnější bytosti, ale je to na vyšší úrovni než jen hromadění informací. Plejády se snaží komunikovat veřejně, ale těžko nacházejí pochopení, protože jim lidé často nevěří. Také je těžké to, co hovoří z Plejád, překládat. Oris je překladatel, ale hodně jednoduchý. Předá jen 28 % přicházející informace. Zbytek se přeloží za dlouhou dobu, nebo se nepřeloží vůbec. Ty, kdo jsou z Plejád, lidi moc nezajímají. Je zajímá naše světové uspořádání, v kterém žijí lidé - jejich část. Informace z Plejád mohou trochu ovlivnit události na Zemi, což není moc dobré. Vměšovat se do vašich záležitostí nelze. Lemurijská civilizace pod horou není. Je to výmysl.

 

http://internetweek.cz/katastrofy/biblicke-katastrofy >>>

 

277. Nakolik se blíží jistotě představa o vnitřním uspořádání naší planety, která je nám všem známá ze školy – horké železné jádro, dále žhavotekutá hmota na několik tisíc kilometrů, pak tvrdá kůra o tloušťce asi 40 km?
To není zcela přesná představa. Uvnitř Země je „gravial“ – urychlovač „hmoty“. Zemí je možné projít do jiných světů. O tom vám vyprávějí autoři knih. Před vámi to dělali ti, co tu žili dřív. Nemohu to říci přesněji.

 

278. Jak indigo spojují své znalosti a fungování v hmotném světě? Když znají mnohé z toho, co neznají druzí? Nebo takové problémy nemají?
Jednoduše: nechlubí se tím, že hodně vědí. Já například ve škole často dostávám trojky. Pokud je potřeba použít širších znalostí než těch, které jsou dostupné ostatním, nemůže se to dělat všem na očích. To může být pro jejich vědomí škodlivé a takové konání je zakázáno. Většinou takové vědomosti nelze používat tak, jaké jsou, pokud existuje jejich překlad do formy lidem přístupné. Je nutné takový překlad použít. A pokud takový překlad neexistuje, je nutné ho zkusit vytvořit. Kdybys sděloval informace bez „překladu“, mohl bys být za to potrestán.

 

279. Jaká je povaha informačního pole? Může současná věda objasnit jeho strukturu (hypotézy o torzních polích atd.)?
Informační pole vzniklo zároveň se Zemí. Je s ní navždy spojeno a nemůže být odděleno. I-pole obsahuje znalosti nutné pro ty, kdo přicházejí žít. Ti, kdo v něm žijí, zanechávají nové poznatky o životě. Informační pole je jim vždy dostupné. Tento přístup lidem nelze vzít, ale je možné to udělat tak, aby nebyl viditelný. To dělají například cigarety a alkohol. Jsou za tím lidé, kteří nabízejí k použití jen své informace a používat jiné zakazují.
Věda objasní informační pole tehdy, až procento jeho chápání lidmi dosáhne 98,4. Do té doby budou lidé používat knihy, počítače, televizory a výmysly. Přání objasnit to dříve by přivedla k nepochopení a nedůvěře.

 

280. Jak stanovuješ procenta na dálku, když vidíš od člověka jen písmena a slova otázek?
Když člověk zadá otázku, vyznačuje se na Zemi. Potom je ho vždy snadné najít, protože více se vyznačit nelze. To, jak se člověk vyznačil, je jeho procento.

 

281. Nakolik je neurolinguistické programování dobré jako metoda, jak dát člověku řád a dosáhnout vnitřní harmonie?
Slova nesou poznání. Poznání ve slovech je možné uzavřít, ale také je možné ho rozvinout. Kdo používá slova, musí rozumět, co působí. Vždy musí být pochopení na obou stranách, předávajícího i přijímajícího. Když to někdo nechápe, tak musí být kontakt zkrácen, jinak druhým způsobíte potíže.

 

282. Nakolik jsou pravdivé informace, které předávají astrologie a numerologie (vyčíslení osudu a charakteru člověka podle data narození) atd? Na čem je založena totožnost takových informací s realitou?
Čísla také nesou Poznání. Astrologie předává poznání z hvězd spojených se Sluncem. V číslech je vždy více Poznání než v písmenech. Každé písmeno může být označena jako číslice. Čísla jsou vždy pravdivá. Den, kdy se člověk narodí, se vybírá. Narodit se – znamená začít žít. Život – to je osud a charakter.

 

283. Jak se ti líbí hra S.T.A.L.K.E.R? Stín Černobylu?
Nemám rád tyto hry. Je to krutá hra. Člověk tam může umřít každou minutu. Jestliže v životě nebude možné dělat chyby, potom všichni rychle umřou.

 

284. Slyšel jsem, že na Měsíci bydlí rozumné bytosti, jak velký na nás mají vliv? Nebo Měsíc sám na nás působí? Neustále se budím, jestli na moje tělo nesvítí světlo Měsíce.
Není tam rozum. Ale Měsíc má informační pole. Jeho vliv vnímáte.

 

http://internetweek.cz/mesic/jak-nas-ovlivnuje-mesic-mesicni-faze >>>

 

285. Kudy budou lidé během změn odcházet?
Půjdou do těch míst, která budou podobná tomu, jak žijí na Zemi. Je to také tak, že dokončí čtvrtletí ve škole a dostanou roční hodnocení.

 

286. Bude to tam podobné jako na naší planetě?
Mnozí neodejdou na planety, protože planeta – to je jednodušší místo pro rozvoj. Když člověk pozná, že v planetárním světě je vše správně a jak je třeba, nemá smysl, aby přešel v podobný svět. Světů je mnoho a zůstávat v jednom je hodně nudné. To lidé taky nechápou.

 

287. Budou se potom moci vrátit zpátky?
Jestliže odejdeš do jiného světa, tak už se na Zemi nikdy nevrátíš takový, jaký jsi byl před odchodem. Ale je možné komunikovat s těmi, kdo tu zůstali. To trvá do té doby, dokud to potřebuje ten, kdo odešel. Potom na všechno zapomene, protože Poznání se umí transformovat. Poznání není stálé. Stálé jsou Zákony.

 

288. Chci znát tvůj názor na téma konzumace tzv. psychoaktivních rostlin – konopí, peyotle, muškát, šalvěj, lysohlávky a mnoha dalších.
Konzumace Rostlin Síly otevírá vnější konturu lidského poznání, nové pohledy na naše bytí, urychluje osobní duchovní zkušenost minulých životů, což dovoluje urychlit řešení karmických problémů; dovoluje, jako jinak ne, procítit „hlubinu“ Univerza. Nakonec to všechno dává duchu možnost zvýšit svůj stupeň probuzení, být v životě více kauzálním, a posunuje lidské poznávání dále. To všechno dělá život zajímavějším. Rozumná přiměřená konzumace dává možnost organismu úplně se regenerovat. Je historicky známé, že lidé užívají tyto rostliny tisíce let.

 

http://internetweek.cz/drogy/jak-se-pripravit-na-ayahuasku

 

289. Zajímá mne, nehledě na otevírající se možnosti poznání, nakolik je tato cesta poznání života nebezpečná? Více škodí nebo prospívá duchu a rozvoji genetické podstaty lidstva? Kam může taková cesta dospět? Jak je možné charakterizovat spotřebu těchto látek ve světě blížících se Změn? Co si o tom všem myslíš?
To, co pomáhá člověku přeskakovat z jednoho světa do druhého, je třeba tehdy, když se člověk bezpodmínečně musí podívat na něco v jiných světech. Tyto prostředky otevřou člověku na krátkou dobu Čas. Když člověk přechází z doby do doby, ztrácí sílu. Když má hodně síly, tak to neškodí, ale lidé to mohou dělat jen proto, aby se pobavili. Tahle hra pro ně může skončit smrtí, protože zanechají část sebe sama v tom světě, kam přišli. Jestliže jich tam zůstane větší část, tak onemocní a v tomto světě zemřou. Nahlížet do jiných světů je možno i jinak, pomocí mysli. To není tak nebezpečné. Když se ve svém životě začnete nudit, není možné z něj utéci do jiného světa. Tam se můžete taky začít nudit. Pak se člověk ztratí. Není potřeba používat tyto prostředky, o kterých mluvíte. Častěji přinesou škodu, protože lidé rádi narušují pravidla a milují hry. Potom už jim nemůžete pomoci, dokonce, i když chcete.

 

290. Proč se Marťané chovají špatně k lidem?
Lidé byli na Marsu dříve, než se objevili na Zemi. Potom oni a Druzí odešli. Potom Mars téměř umřel.

 

291. Lidé žijí jen na Zemi, nebo i na jiných planetách?
Ve vesmíru není lidem nikdo podobný. Jste jediní.

 

292. Sašo, kolik času podle tebe zbývá do změny?
Už to začalo, ale jsou to jen dvě první vlny. Pocítíte to Vy, Vaše děti a děti vašich dětí.

 

293. Jak vidíš svou vlastní budoucnost?
Nemohu vidět, co přijde, pokud to není potřeba. Ale mohu poznat, jak se mám zachovat. My se neptáme na budoucnost, protože to není dořešeno.

 

294. A kde se indigo objevili nejprve? Na Zemi jste v lidských tělech a na jiných místech vypadáte jak?
My jsme se objevili jenom na Zemi a víc nás nikde nebude. Nepřicházíme stejní. Na Zemi - jsme děti, jen někteří jsou hlasití.

 

295. Sašo, čím přitahuje HRÁČE naše Zemská realita?
To nejsou „hráči“, ale Tvůrci. I vy budete jako oni a budete potřebovat hrát si společně takové hry. Když si hraješ, tak se Svět stává srozumitelnějším. Hra nevede ke špatnému, ale jenom učí vytvářet to, co je nutné. Při hře můžete udělat chybu.

 

296. Mám takový pocit, že dnes velmi zesílil tlak na ty, kterým je od 7 let do 15, mám na mysli, že ne všichni jsou Indigo, ale jsou jim hodně podobní, jemně vnímající a dost čistí lidé.
Vidím, že okolní prostředí je vůči nim často hodně agresivní, a to působí neklid. Co můžeš poradit takovým dětem a také jejich rodičům a dospělým přátelům?
Děti budou oddělovat od dospělých a nutit je, aby se bály. Až to proběhne, děti přestanou věřit dospělým, že je mohou něco naučit. Potom začnou velké konflikty. Rodina začne mizet, protože každý bude bojovat jen sám za sebe. Když vás rozdělují, proč to dělají? Nelze přijmout odpověď: „Je to nutné.“ Ještě nejde přijmout odpověď: „Protože je to tak dobře.“ Tyto odpovědi dají ti, pro které je toto dění dobré. Když jsou lidé sami, pak se jim lehce vládne. Ještě není možné být jen zamračený a vážný. Vidím na ulici téměř u všech dospělých takové obličeje. Jsou neveselí a nechtějí se přiblížit. A také mají „šedivou“ mysl, která je k ničemu. Není možné je přijmout, protože z vás udělají to samé, co jsou sami...

 

Zdroje: http://orgo-net.blogspot.cz/, youtube, http://ludiindigo.info/rebenok_indigo_sasha___ob_izmeneniyah_na_zemle_

 

Další příspěvky autora: heartblue


Články ve stejných kategoriích:

Indigo děti   Země   Záhady   Konec světa 2012  


Kategorie Indigo děti


Indigové dítě o změnách na ZemiIndigové dítě o změnách na Zemi
Rozhovor se Sašou stojí za pozornost. V roce 2008 se šířily internetem názory jiného ruského indigového dítěte - Borise. Saša odpověděl na jakékoliv otázky a jeho odpovědi jsou téměř vždy překvapivé.Kto to sú Indigo děti?Kto to sú Indigo děti?
Deti Indigo sa rodia/inkarnujú na svet od roku 1980. Názov je odvodený od farebnej škály ich ludskej aury.


Kategorie Záhady


8 záhad a tajemství posledních týdnů očima vědců8 záhad a tajemství posledních týdnů očima vědců
Vybíráme z osmi nejzajímavějších článků, které jsme v posledních týdnech na internetu objevili. Většinu z nich jsme mohli zařadit také do rubriky věda a technika.Záhadné záblesky z vesmíru: Mimozemšťané, mikrovlnná trouba nebo gigantické katastrofy?Záhadné záblesky z vesmíru: Mimozemšťané, mikrovlnná trouba nebo gigantické katastrofy?
Rychlé rádiové záblesky (FRB, Fast Radio Bursts) jsou jednou z velkých záhad současné astronomie. Odkud k nám přicházejí a jaký je jejich původ?Vědecky objasněno: Záhadné zvuky polární zářeVědecky objasněno: Záhadné zvuky polární záře
Při pozorování polární záře řada lidí slyšela záhadné zvuky. A byli považováni za fantasty. Až jednou ty samé zvuky slyšel fyzik Unto K. Laine. 25 let nevynechal jedinou možnost tyto tajemné zvuky nahrát. A vysvětlit jejich původ…Záhada: Co přitahuje blesky na jezero Maracaibo?Záhada: Co přitahuje blesky na jezero Maracaibo?
Blesk neuhodí na jedno místo dvakrát. A není blesku bez hromu. To platí na celém světě, jen ne u jezera Marocaibo ve Venezuele. Bouřky s rekordními blesky jsou zde každý den. Marocaibo je Olympem světa…Americký Ötzi: Starý indián z PolynésieAmerický Ötzi: Starý indián z Polynésie
Evropa má svého Ötziho a Amerika Muže z Kennewicku. Pradávný americký lovec je obestřen záhadami. Jeho původ se pomocí analýzy DNA dosud nepodařilo vystopovat, ale pravděpodobně není praprapradědečkem současných původních Američanů...Snové záhady: matematik Srinivasa RamanujanSnové záhady: matematik Srinivasa Ramanujan
Indickému géniovi přicházely nápady ve snech. Pracuje mozek, aniž o tom víme, nebo jde o paranormální aktivity?Další záhada Stonehenge vyřešenaDalší záhada Stonehenge vyřešena
Pomohlo suché léto a krátká hadice na kropení trávy. Pozorný správce dostal geniální nápad. Uspěl tam, kde neuspělo mnoho historiků.Pravdu.cz - tajemno záhady horoskopy najdete ZDEPravdu.cz - tajemno záhady horoskopy najdete ZDE
Pokud hledáte původní obsah a autory z magazínu Pravdu.cz - musíte nově na internetWEEK.czIluze hmoty: Fyzická realita není vůbec fyzickáIluze hmoty: Fyzická realita není vůbec fyzická
Naše vědomí, city, myšlenky působí zpětně na realitu způsobem, který může mít pozoruhodné výsledky. Jde jen o to uvědomit si, že vědomí je propojené, a problémy jsou řešitelné.Reinkarnace Jeffrey KeenaReinkarnace Jeffrey Keena
Penzionovaný hasič žil v jednom svém minulém životě jako generál americké občanské války. Jeffrey Keene této představě uvěřil a má k tomu více pádných důvodů.
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí