internetWEEK.cz menu TOPlist

Vědci prolomili starý kód a objevili tajné bratrstvo

Vědci prolomili starý kód a objevili tajné bratrstvo

Více než 260 let nikdo nebyl schopen rozluštit, co je skryto za znaky na stránkách záhadného rukopisu původem z Německa. S pomocí moderních počítačových programů se to mezinárodnímu týmu vědců podařilo.

 

Vědci prolomili starý kód a objevili tajné bratrstvo

Mistr má amulet s modrým okem v jeho středu. Před ním v místnosti osvětlené svíčkami, obklíčen mikroskopy a chirurgickými nástroji klečí kandidát. Je rok 1746. Zasvěcení začíná. Mistr dává před kandidáta list papíru a přikazuje mu, aby si nasadil brýle. „Čtěte,“ říká. Kandidát nic nevidí, jeho úkol je nemožný. Papír je čistý. Kandidátovi je řečeno, aby nezmatkoval. Je šance, že bude vidět lépe. Mistr utírá kandidátovy oči látkou a nařizuje, aby se připravil na operaci. Bere ze stolu dvě pinzety. Další přítomní členové pozdvihují svíce.

 

Více než 200 let byly detaily tohoto rituálu obestřeny tajemstvím, ukryté v podivných šifrách v rukopisu, který byl znám mezi úzkým kruhem odborníků pod názvem „Copiale“. Šlo o jeden z tisíců textů, které sepisovaly tajné evropské spolky v 18. a 19. století.

 

Vzorek textu šifry Copiale

 

Šifra Copiale je zakódovaný rukopis obsahující 75 000 ručně psaných písmen na 105 stranách svázané knihy. Její vznik se datuje do doby mezi lety 1760 a 1780. Poprvé ji zkoumali v 70. letech 20. století v Německu. Kód vyřešil teprve v roce 2011 mezinárodní tým odborníků vedený Kevinem Knightem z Univerzity v Jižní Kalifornii s pomocí nejmodernějších počítačových technik. Zjistili, že jde o německý text zašifrovaný pomocí komplexu substitučních kódů. (Wikipedia.org)

 

Tajná společenství

Na vrcholu své moci tyto tajné organizace, zejména Svobodní zednáři, měly stovky tisíc příznivců - od koloniálního New Yorku až po Petrohrad. Měly jeden důležitý účel: jejich lóže byly bezpečné domy pro volnomyšlenkáře, kteří zde mohli zkoumat všechno od fyzikálních zákonů po lidská práva a podstatu Boha, vše ve skrytu před represivním, autoritářským dohledem církví i státu. Protože byly tyto organizace tak utajené, dodnes je o nich málo známo. Ta největší zanikla už před stoletím a mnoho z jejich záznamů zůstalo nerozluštěno, skryto před historiky i romanopisci.

 

Čtěte dále v magazínu internetWEEK.cz | Neuvěřitelný svět tajných společenství >>>

 

Snaha o rozšifrování Copiale začala jako hra mezi dvěma přáteli, které se nakonec chopil mezinárodní tým expertů v disciplínách od strojového překladu až po historii. V zašifrovaných rukopisech, jako je tento, se skrývá historie. Esoterické, často radikální názory z oblasti vědy, politiky i náboženství se jejich prostřednictvím šířily Evropou. Minimálně v to odborníci doufají. A jediný způsob, jak to zjistit, je rozluštit jejich kódy. V tomto případě začalo rozlousknutí šifry v německé restauraci.

 

Příběh začíná v roce 1998

Dr. Christiane Schaeferová a prof. Wolfgang Hock se setkávali pravidelně v jednom italském bistru v Berlíně. On si dával pizzu a ona těstoviny. Dva odborníci na starověké texty si dokázali hodiny povídat o podivných starých manuskriptech. Byl podzim roku 1998 a dr. Schaeferová měla odjet pracovat na Uppsalskou univerzitu. Profesor měl pro ni zajímavý dárek. Byla dost překvapena: dostala velkou hnědou obálku se slovy TOP SECRET a skupinou zvláštních symbolů.

 

Když ji otevřela, našla poznámku „Něco pro dlouhé švédské zimní večery.“ V obálce byla asi stovka stran fotokopií, na kterých bylo nesrozumitelné, ručně psané písmo. Šipky i runy. Byly tam také matematické symboly a římská písmena. Byl to zjevně druh nějaké šifry. Hock jí k tomu řekl, že si myslí, že originální text by mohl být v albánštině. Dr. Schaeferovou překvapila komplexnost šifry: symboly Saturnu a Venuše, řecká písmena, ovály i pentagramy. Jenom dvě fráze nebyly zašifrované: „Filip 1866“ na začátku textu a „Copiales 3“ na konci. Filip byl napsán podle německé tradice. Copiales vypadalo jako variace latinského slova „kopírovat“. Žena netušila, co by to mohlo znamenat. V Uppsale několikrát katalogizovala symboly v naději, že zjistí, jak často se každý vyskytuje. Ale po 40 až 50 symbolech ztratila stopu. Po několika měsících rukopis odložila na polici.

 

Konference v roce 2011

O 13 let později, v lednu 2011 vystoupila dr. Schaeferová na konferenci v Uppsale zaměřené na počítačovou lingvistiku. Hlavní řečník byl prof. Kevin Knight z USA zabývající se umělou inteligencí, dešifrováním a strojovými překlady. Jeho projekty jsou svérázné. Vytvořil například algoritmus, který umožnil přeložit Dantovo Peklo založené na uživatelově volbě schématu metriky a rytmu. Chce vytvořit software, který dokáže porozumět významu básní a dokonce generovat vlastní verše. Prof. Knight byl součástí malé skupiny odborníků, kteří se zabývali cizími jazyky, jako by byly šiframi – například jakoby ruština byla jen skupinou kryptologických symbolů zastupujících anglická slova. Algoritmus, který vypracovali, může pomáhat prolomit kódy, oznámil Knight na konferenci a vyzval kolegy, aby s ním sdíleli dlouhé zašifrované texty. Tehdy si dr. Schaeferová vzpomněla na nerozluštěný dárek ve své knihovně. A řekla o něm prof. Knightovi.

 

Prof. Knight začíná luštit

Kopie šifry přistála na Knightově stole několik týdnů po konferenci ve Švédsku. Profesor byl nejdříve nedůvěřivý, myslel si, že jde o nějaký podvrh. Ale potom se dal do práce. Našel 88 symbolů. Pochopil, že nejde o nějaký hoax, ani o nahodilé seskupení symbolů a rozhodl se, že šifru vyluští. Udělal frekvenční analýzu skupiny symbolů, které vypadaly jako písmena římské abecedy a vyskytovaly se nejčastěji. Zjistil, že jsou typické pro západní jazyky. To naznačovalo, že dokument by mohl mít základ v šifrách, v kterých je jedno písmeno nahrazeno jiným. Možná spočívá klíčový kód v římské abecedě, uvažoval badatel, a ostatní legrační znaky a zvýrazněná písmena mají jen zmást zvědavce. Prof. Knight se zeptal svého algoritmu, v jakém původním jazyce je text zašifrován, přičemž ho srovnal s 80 různými jazyky. Počítač vybral němčinu. Americký vědec sice neuměl ani slovo německy, ale nepotřeboval to. Pracoval za něj počítačový program.

 

Luštění na notebooku

Během jarních prázdnin, které prof. Knight trávil s dětmi v hotelu, pokračoval v práci na svém oranžovém notebooku. První sousloví dal dohromady 26. března 2011: „kandidát odpovídá“ (Der candidat antwortet). To ho hodně posunulo vpřed. Jeho kolegyně ve Švédsku za pár dní dostala email. „Myslím, že jsem trochu pokročil,“ stálo v něm a následovaly dvě řádky, které se Knightovi podařilo vyluštit: „ dieser schlag id das zeiche und der anfang de jenige vertraulichheit die der bruder von jetzo an als geselle von uns zunerwar …” Dr. Schaeferová nevěřila svým očím: Knightovi se podařilo během několika týdnů pohnout s rébusem, který ona nemohla vyřešit 13 let. Poslala zpět překlad do angličtiny: „Tento úder je znamením/symbolem a začátek důvěry, kterou může tento bratr od nynějška jako náš společník od nás očekávat...“ Šlo o iniciační rituál a dr. Schaeferová usoudila, že se jedná o nějaké tajné společenství. Do luštění se zapojila také její vedoucí, maďarská emigrantka dr. Beata Megyesiová. Dosud se jim ale nepodařilo vyluštit největší symboly, speciálně tento: , který přepisovali jako „ret”. Byli si jistí, že se jedná o slovo, ale nevěděli jaké. Nakonec jedné dubnové noci, když se zdržela při práci v kanceláři, dr. Megyesiovou napadlo, že se nejdná o rty, ale že symbol znamená “oko”.

 

Světelná ruka

Dr. Schaeferová udělala po rozluštění šifry vlastní objev. Fráze v Copiale , odkaz na „světelnou ruku“, jí připadala povědomá. Našla akademický článek, který kdysi četla, pojednávající o tajném německém řádu, který se sám nazýval Velká Osvícená Společnost Oculistů. „Světelná ruka“ byla zmíněna v jejich interních směrnicích. Šlo o velký průlom. Oculisté, lékaři působící v polovině 18. století, se zaměřovali na anatomii a symbolismus oka. Pokládali oko za metaforu vědomostí. A také operovali oči. Tito lékaři, kteří se soustředili v německém Wolfenbüttelu, byli pokládáni za strážce oblasti očního lékařství. Nepouštěli do svého cechu šarlatány. Na svém erbu měli zobrazenou kataraktickou jehlu a kočky. V jejich směrnicích zdůrazňovaná mistrova „světelná ruka“ se zdála být zprvu odkazem na chirurgickou zručnost. Obě badatelky pokračovaly ve výzkumu. Dr. Schaeferová navštívila archiv v německém městečku, zatímco její šéfová luštila do hloubky zašifrovaný text. Byla z toho zmatená. Nenašla nic, co by souviselo s chirurgií očí nebo šedým zákalem. Místo toho se dozvěděla, že mistr musel umět číst a psát v šifrách. Napadlo ji, že „světelná ruka“ mohla mít jiný význam. Přestože badatelé vyluštili šifru, bylo těžké rozumět záhadným rituálům a podivným nejasným popisům. Dr. Megyesiová se rozhodla, že osloví experta na tajné společnosti.

 

Tajná společenství

A tak pozvali do týmu dr. Andrease Önnerforse. Přestože tento muž je historikem idejí, zabývá se hlavně vědeckým výzkumem historického a kulturního vlivu tajných společností. Když ho kontaktovala dr. Megyesiová, souhlasil, že si dešifrovaný dokument prostuduje. Domluvili se, že se všichni sejdou v září v knihovně v Lundu, v městě na jihu Švédska. Obě badatelky vzaly vzácný rukopis a přijely do Lundu z Uppsaly, prof. Knight přiletěl z Kalifornie. Odborník na tajná bratrstva vysvětlil filologům, že v 18. století byly členy tajných společenství v Evropě stovky tisíc lidí, jenom ve Švédsku bylo více než sto takových řádů. Ačkoliv byly tyto organizace nelegální, byly často velmi výhodné. Mezi jejich členy patřili šlechta i velkoobchodníci, takže šlo v éře přísné společenské hierarchie o vzácné případy egalitářství. Právě proto ohrožovaly tento stav. Také se často nezajímaly o to, ke které křesťanské církvi kdo patří, a byly proto skrytou hrozbou – zejména Svobodní zednáři – pro autoritu katolické církve. V roce 1738 papež Klement XII. zakázal všem katolíkům účast v zednářských lóžích. Jiní zase podezírali tato mužská bratrstva ze „sodomie“ čili zakázaných homosexuálních styků. Nedlouho poté vypukly fámy, že členové těchto řádů slouží ďáblu.

 

Čtěte dále v magazínu internetWEEK.cz | 300 let spiknutí >>>

 

Inkubátory demokracie

Tyto tajné organizace však byly inkubátory demokracie, moderní vědy a ekumenického náboženství. Volily si své vlastní vůdce a vytvářely stanovy. Nešlo o náhodu, že Voltaire, G. Washington a Benjamin Franklin byli jejich aktivními členy. A stejně jako dnes internetoví radikálové, mnoho z jejich moci souviselo s tím, že byli anonymní a jejich komunikace byla tajná. Když si dr. Önnerfors přečetl rukopis, řekl, že se jednalo o velmi extrémní skupinu. V části „Copiale“, se doslova mluví o zavraždění tyranské „tříhlavé obludy“, která „připravila člověka o jeho přirozenou svobodu“. Zaznívá zde volání po „všeobecné vpouře“. Nezapomeňte, že dokument byl sepsán ještě před vznikem americké Deklarace nezávislosti. „Pro někoho z té doby,“ řekl vědec, „by to bylo, jako by četl manifest teroristické organizace“. Rozšifrování Copiale označil dr. Önnerfors za velký úspěch. Historici tradičně takové dokumenty ignorují, protože nemají nástroje, aby pochopili jejich smysl. Proto Oculisté jako raní chirurgové unikali dlouho jejich pozornosti. Ale takových dokumentů existuje mnoho, dokonce i v samotném Lundu. Některé se týkají nových rituálů bratrského řádu; jiné možná obsahují detaily politických hnutí. Není, jak to zjistit, protože jsou zašifrované. Ukrývají celou tajnou historii Západu, která čeká na odhalení. Takových tajných kódů je velké množství.

 

Mediální zájem

V říjnu 2011 publikoval o vyluštění Copiale článek The New York Times, přičemž se zaměřil na Knightovy techniky, které používal k luštění kódů. Následoval velký mediální zájem a stovky emailů od lidí, kteří tvrdili, že mají tyto starodávné šifry ve svém vlastnictví. V prosinci Knight obdržel dokonce fotografii až z Jemenu. Nějací beduíni našli kámen s neznámým, čtvercovým písmem. Snad by jim Knight mohl říci, co je tam napsáno? Profesor a další členové týmu Copiale nebyli zvyklí na takovou pozornost. A ne všechno kolem nich bylo pozitivní. Ozývali se také rozzlobení zednáři, kteří mu vyčítali, že nepochopil celý obraz, a přicházely výhružky od různých skupin.

 

Kdo byli Oculisté?

Před tím, než byla rozluštěna jejich šifra, byli němečtí Oculisté prakticky neznámí. Historici věděli o této skupině z městečka Wolfenbüttel v Dolním Sasku, která byla vedena Friedrichem Augustem z Veltheimu, který zemřel v dubnu roku 1775. Jako mnoha šlechticů té doby i on patřil k mnoha tajným společnostem. Ale ve své poslední vůli se speciálně vyjádřil o Ocultistech. Uzamkl všechny okulistické předměty do koženého kufru a nařídil svému synovi, aby zajistil, že pečetě nebudou zlomeny, pokud to nenařídí místní vévoda (nebo jeho potomci). Kufr byl otevřen znovu až v roce 1918. A od té doby se jeho obsah nachází ve státním archivu v Wolfenbüttelu. Jeho obsah podkopává myšlenku, že Oculisté byly něco jako spící agenti uvnitř organizace svobodných zednářů. Na co by špioni používali tak složité rituály?

 

Špioni mezi zednáři?

Z rukopisu vyplynulo, že Oculisté velmi dobře znali každý pohyb svobodných zednářů. Od 27. až po 78. stranu text popisuje detailně rituály prováděný nejvyššími stupni Zednářského řádu – obřady, které byly skutečným zednářům té doby neznámé. Nic nebylo vynecháno. Ani lebky. Ani rakve. Ani svléknutí spodního prádla ani smyčky, uctívání Hirama Abiffa, stavitele velkého jeruzalemského chrámu, jehož rozložené tělo se stalo alchymistickým symbolem pro transformaci něčeho shnilého v něco zázračného a zlatého.

 

O desetiletí později se většina těchto praktik dostala na veřejnost, zednářské tajnosti byly prozrazeny. Ale ve 40. letech 18. století byly ještě velmi dobře skryty, s výjimkou spolku Oculistů. Vypadá to, že Oculisté se dobře zakopali v jiných tajných organizacích. Kočky na insignii Oculistů hlídají myš. To byl jen vtip – nebo symbol toho, že toto bratrstvo byli vlastně „špioni“?

 

Situace v 18. století byla taková , že každá tajná společnost byla nezákonná. Svobodným zednářům hrozilo, že budou obžalováni ze sodomie. Proto se tito lidé skryli, zavedli si své vlastní rituály, aby odolali útokům Vatikánu. Je možné, že Oculisté nebyli špioni, ale jen se snažili přežít. Zednáři měli přísně zakázáno popisovat nebo dokonce publikovat své rituály. Proto šířili své myšlenky prostřednictvím zašifrovaných sdělení. Když vše skončilo, hlava bratrstva uložila všechny důkazy a zapečetila je s tím, že je zakázáno je otevírat. Oculisté hlídali a šířili největší zednářská tajemství i s pomocí kryptografie. V odkazu se nachází 4stránkový dokument napsaný směsí staré němčiny, latiny a šifrovacím písmem Copiale. Jedna stránka je věnována židovské kabale – mystickému systému, který je odvozen z numerické hodnoty písmen. Některé texty nemohou být vyluštěny ani systémem badatele Knighta. A je možné, že nebudou pochopeny nikdy.

 

Zdroje: wikipedia.org, http://cedarridge2007.wordpress.com/2012/12/01/they-cracked-this-250-year-old-code-and-found-a-secret-society-inside-extraterrestrials/

 

Další příspěvky autora: heartblue


Články ve stejných kategoriích:

Ilumináti   Záhada   Zajímavosti   šifra  


Kategorie Ilumináti


Project Camelot: Pravda za MatrixemProject Camelot: Pravda za Matrixem
Tajná vláda, Tajný vesmírný program a jiné Černé projekty jsou tématy článku od Kerry Cassidy (Project Camelot). Tajná vláda podle ní vytváří jakousi paralelní civilizaci, která disponuje obrovskými zdroji a nikomu není odpovědná.Mayové a mimozemšťané - nové důkazy Mayové a mimozemšťané - nové důkazy
Po internetu kolují fotografie fantastických artefaktů mayského typu. Na některých jsou jasně patrné UFO a podivné, snad mimozemské bytosti.Pozitivním přístupem proti tezi Nového světového řáduPozitivním přístupem proti tezi Nového světového řádu
Ilumináti neboli tajemné spiklenecké organizace mají za cíl podmanění si celého světa, pomocí ovládnutí lidské mysli. Nejčastější užité prostředky jsou především média, finance, politika, vzdělání, aj.J.F. Kennedy před dneškem varoval. Proto musel zemřít?J.F. Kennedy před dneškem varoval. Proto musel zemřít?
Před celou řadou věcí, které dnes kritizujeme, varoval americký prezident John Fitzgerald Kennedy již v roce 1961. Byly jeho názory opravdu tak pokrokové, že nebyly slučitelné s jeho dalším životem?Bilderberg: setkání mocných bez zájmu hlavních médiíBilderberg: setkání mocných bez zájmu hlavních médií
O setkání skupiny Bilderberg se na BBC nebo v Times nedozvíte. Přestože se každoročně setkává elita ekonomiky, politiky a aristokracie světa. Co je Bilderberg?Velké konspirační teorie: Nový světový řád (NWO)Velké konspirační teorie: Nový světový řád (NWO)
NWO jako označení pro konspirační teorii vychází z toho, že malá, ale silná a vlivná skupina lidí ovládá vlády, průmysl a média po celém světě.Encyklopedie mimozemšťanů: Šediváci - greysEncyklopedie mimozemšťanů: Šediváci - greys
Malí neo-ještěří humanoidi jsou velmi plodní a inteligentní. Jsou to „mozky“ ještěřího druhu, zatímco větší Reptiliáni jednají jako fyzičtí vládci.300 let spiknutí300 let spiknutí
Samozřejmě potřebuji pro svou spikleneckou pohádku důvěryhodné aktéry. Vezmu ty, které si berou i ostatní: Zednáře. Jak to, že tolik nadělají se svými tajuplnými lóžemi, rozpoznávacími a jinými symboly?


Kategorie Zajímavosti


Hit internetu: Chlupaté jednodílné plavkyHit internetu: Chlupaté jednodílné plavky
Budou tyto plavky hitem také na plážích?
20 nejzásadnějších a nejpovedenějších fotek SpaceX20 nejzásadnějších a nejpovedenějších fotek SpaceX
Ve SpaceX udělali výběr top 124 fotek. My z nich vybrali nej 20. A přidali zajímavá videa.
Jaká je celková hmotnost všeho, co člověk vyrobil?Jaká je celková hmotnost všeho, co člověk vyrobil?
Vědci se pokusili odhadnout, kolik toho člověk na Zemi vytvořil a přetvořil.Slovenská slova, kterým mladí Češi nerozumíSlovenská slova, kterým mladí Češi nerozumí
K žádnému jinému národu světa nemáme blíže. Kus společné historie, kultura a chtělo by se říci i velmi podobný jazyk. Mladí Češi ale slovenštině obvykle nerozumí.Jak na ranní vstávání?Jak na ranní vstávání?
ABECEDA PODNIKÁNÍ Vám radí vstávat brzy. Protože tak uděláte více práce. A snáze dosáhnete úspěchu. Je však možné si ranní vstávání osvojit, či je vrozené?Československé krásy - Vaše fotogalerieČeskoslovenské krásy - Vaše fotogalerie
Nové: Tvořte s námi fotogalerii krás Česka a Slovenska. Vaše fotografie můžete zasílat na email internetweekcz@gmail.com13 snových symbolů13 snových symbolů
Moderní psychologie vychází z toho, že sny vypovídají o vaší osobě. Následující článek vysvětluje 13 častých snových motivů.Petr Chobot o andském šamanismuPetr Chobot o andském šamanismu
Šamanské poznání z And je pozoruhodné v oblasti léčení, práce s energií, při poznání minulých životů i smyslu života současného.
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí