internetWEEK.cz menu TOPlist

Fenomén: andělé jsou tady! - 2

Fenomén: andělé jsou tady! - 2

Strážní a padlí andělé. Kdo nás zachraňuje a proč? Jsou okamžiky, kdy člověka někdo či něco zázračně zachrání. Tradiční vysvětlení zní – byl to anděl.

 

Fenomén: andělé jsou tady! - 2

Víra, že andělé lidem pomáhají a zachraňují je v situacích, které ohrožují jejich životy, je prastará. Setkal se s ní každý. Patří tyto příběhy do pohádkové říše, nebo mají nějaké racionální, reálné jádro? Když odhlédneme od toho, že andělé jsou „mimo vědu“ a připustíme jejich existenci, vzniká otázka: proč by nějaké bytosti z jiných dimenzí zachraňovaly lidi? Kdo by měl mít a proč v takové oblibě tvora zvaného homo sapiens? Jeví se to spíše jako zbožné přání. Jenomže existují případy, které andělské intervence potvrzují a svědectví jsou tisíce.

 

Proslulá britská odbornice na anděly Diana Cooper zaznamenala ve své knize „True Angel Stories“ (Skutečné andělské příběhy) svědectví lidí, kterým zachránil život neznámý hlas. Tady je jedno z nich: „Jeden účastník mého semináře nám vyprávěl, co se mu stalo v mládí. Bydlel ve sklepě bez oken a jednoho dne, aniž by o tom věděl, začal do jeho bytu z topení unikat plyn. Spal, byla noc a on slyšel hlas, který mu řekl: „Vstaň a uteč!“ Nejprve si toho nevšímal, ale hlas sílil, takže už to nemohl ignorovat, probral se a ačkoli byl omámený plynem, dovlekl se ke dveřím a vystrčil hlavu ven, kde ho zachránili spolubydlící. Strážný anděl mu zachránil život.“

 

Máme racionální vysvětlení? Těžko. Psycholog by asi vymyslel takovéto řešení: byla to intuice, která funguje i ve spánku. Pud sebezáchovy zapracoval. Dobře. Ale co když ten plyn nebyl cítit?

 

Další svědectví je pozoruhodné tím, že se věc stala malému dítěti. Sharon říká, že když jí byly dva roky, spadla do bazénu a klesla ke dnu. Kolem nebyl nikdo, kdo by jí pomohl. Byla odsouzená k smrti, protože neuměla plavat. Jenomže v poslední chvíli uslyšela hlas: „Otevři oči…a jdi k žebříku!“ Udělala to a přežila.“ Racionalisté zkusí situaci vysvětlit podobně jako první - šlo o pud sebezáchovy. Ale je dvouleté dítě schopné uvažovat tak racionálně, aby pod vodou v šoku přestalo zmatkovat, otevřelo oči, zadrželo dech, došlo k žebříku a vystoupalo s jeho pomocí na hladinu? To zní velmi nepravděpodobně. Jako by tady opravdu fungoval nějaký „nadpřirozený“ dohled. Lidé křesťanské tradice tento dohled znali odjakživa, říkali mu „strážný anděl“, teprve mnohem později bylo vynalezeno slovo „intuice“, které zní sice vědecky, ale psychologové dodnes nevědí, co to vlastně znamená.

 

Andělé jsou prastarý fenomén.

Kdo četl součást Starý zákon, tak ví, že už před zjevováním se andělů Panně Marii nebo ženám u Ježíšova hrobu, do lidského života někdy zasahovaly bytosti zvané andělé. Slavní jsou andělé, kteří se zjevili Lotovi a jeho ženě v souvislosti se zkázou Sodomy (podle Ericha von Dänikena to byli mimozemšťané). Velmi slavný je příběh o boji s andělem, který svedl Jákob. A úplně nejslavnější jsou možná andělé s plamennými meči, kteří vyhnali Adama a Evu z Ráje. Můžeme také vzpomenout na anděly apokalyptické, oznamující troubením konec pozemského světa. Nicméně nebyli to Židé, kdo „vynalezli“ andělské bytosti, záhadné světelné bytosti ze spirituálních říší znali už Peršané.

 

Andělé ochránci

Zajímavé je, že andělé v informacích od Diany Cooper a Lorny Byrne mají hlavně mírumilovnou, ochranitelskou funkci. Jsou tu hlavně proto, aby člověka ochraňovali, a když už to nejde, tak mu pomohli odejít z tohoto světa do dalšího, také jsou s člověkem od narození. Jejich láska je bezpodmínečná. Někteří lidé říkají, že tyto nebeské bytosti vidí. Mimo Diany Cooper (která vidí úplně všechno) je to například spisovatelka Lorna Byrne. Ta popisuje věci v souladu s křesťanskou tradicí - andělé mají křídla, jsou krásní, hezky se oblékají a jsou to poslové Boží, přičemž ti strážní nás celý život ochraňují. Popis obou žen se příliš neliší.

 

Fenomén: Andělé jsou tady! >>>

 

Padlí andělé

Jenomže mimo pozitivních spirituálních průvodců existovali podle dávné legendy také padlí andělé. Známe je z Knihy Henochovy. Duchovní entity Irin (Strážci) se vzbouřily proti Bohu. Opustily v rozporu se svým božským úkolem vyšší dimenze a zhmotnily se, aby si mohly užívat pozemských požitků. Tito padlí andělé informovali lidi jednak o nebeských tajemstvích – naučili je např. zpracovávat kov a vyrábět zbraně – jednak je naučili hřešit, čili je svedli z duchovní cesty. Člověka hned napadne otázka, z jakého nebe asi tyto bytosti pocházely, když byli hříšnější než hmotní lidé? Kdyby skutečně pocházely ze spirituálních říší, pravděpodobně by těmito informacemi nedisponovali. Nebo nebe není jenom nebe? Andělé věrní Bohu zahájili proti Strážcům a jejich pozemským potomkům válku. Padlí andělé - v naší kultuře ztotožňováni s čerty a ďábly - byli po své porážce uvrženi do nebeského pekla. Henochova kniha informuje, že praví andělé sídlí na nebesích, odkud sledují lidstvo. Tam byl také původní Ráj, odkud byli lidé vyhnáni. Nebeský svět podle legend disponoval zakázaným poznáním! Někteří badatelé za touto legendou vidí příběh mimozemské návštěvy Země v pradávných dobách, kdy došlo ke střetu dvou ras – bílých Marťanů a ještěrovitých Anunnaki. Ovšem, psychologicky je možné tento mýtus vysvětlit jako střet spirituální a živočišné podstaty člověka.

 

Encyklopedie mimozemšťanů: Šediváci - greys >>>

 

Podoba andělů

Podoba andělů není neměnná! Například ve Starém zákoně se někdy andělé zjevují jako obyčejní lidé – bez křídel a krásných hábitů, bez světelné záře, někteří jsou hmotní. Také současní lidé nemusejí nutně vidět anděly v jejich klasické podobě, někteří je vidí jako „jeptišky“ nebo „mnichy“ (Diana Cooper). V tom případě by se ale mělo jednat o „duchy“, což je jiná metafyzická kapitola.

 

Anděla jako světelnou bytost s křídly neviděl ani dr. Eben Alexander, který se proslavil svou knihou o prožitcích z klinické smrti Proof of Heaven. Informuje sice o andělských bytostech, které krásně zpívají, ale nebem ho provází hezká žena bez křídel oblečená jako „venkovanka“, se kterou létá na motýlím křídle. Neurochirurg byl postižen vzácnou formou meningitidy a šanci na přežití měl nulovou. Jeho mozek podle jeho slov nefungoval - „totálně zničený neokortex“ - a přece prožil cestu na onen svět, kde potkal onu andělskou bytost. Bytost, která dr. Alexandra během návštěvy nebe provázela, měla podobu jeho biologické sestry, která s ním nikdy nežila a navíc v době jeho NDE byla už mrtvá; její podobu dr. Alexander neznal.

 

Někteří jasnozřiví lidé vidí strážné anděly jako energie připomínající auru. Je možné, že strážní andělé jsou energetické entity trvale propojen0 s našimi energetickými těly a projevují se jen v případě, že to jejich nositel potřebuje? To ale jasnozřiví lidé, kteří vnímají své energetické tělo včetně čaker, nikdy netvrdili. A jak andělé zapadají do představy - která s v poslední době hodně rozšiřuje - že člověk je multidimenzionální bytost? Situace začíná být poněkud nepřehledná a možná je pro naše psychické zdraví lepší nic nevědět. (Proto také běžný člověk nic nevidí a často ani neví.)

 

Eben Alexander: Nebe existuje >>>

 

Mluvíme zatím o křesťanském kulturním okruhu. Jak je tomu jinde? Okřídlené anděly všichni neznají – nicméně ochranní duchové se vyskytují i u severoamerických indiánů a asijské kultury znají „průvodce“, kteří odvádějí duši po smrti na onen svět. Původní obyvatelé Ameriky neměli sice zkušenosti s anděly, ale znali dobře duchy, kteří člověka doprovázejí a mohou mu významně pomáhat. Indiánská tradice zná svět mrtvých, přičemž mezi světy živých a mrtvých probíhá interakce (stejně jako u starověkých evropských národů nebo v šamanismu). Zatímco západní lidé mluví o Bohu nebo o Zdroji, američtí domorodci mluví o Velkém Duchu, který je všudypřítomný. Nevidí žádnou oddělenost mezi člověkem a vesmírem, ti tvoří jednotu. Totéž mimochodem po svých prožitcích posmrtného života říká dr. Alexander.

 

Transpersonální psychologie

Jedním z psychologů, kteří zkoumají problematiku lidského vědomí, je psycholog dr. Stanislav Grof. Systematicky se zabývá hraničními jevy, jako jsou oddělení vědomí od těla, minulé životy, prožitky z klinické smrti, experimenty s LSD a holotropním dýcháním. Tyto fenomény naznačují schopnost individuálního vědomí, které nekončí smrtí těla, komunikovat s jinými formami limitovaných vědomí, s jinými nehmotnými entitami. Lidská kultura zná tyto jevy už desetitisíce let a zaznamenávají je v nepřeberném množství legendy a mýty a šamanismus, který je univerzální celosvětovým fenoménem. Grof bere v potaz i spiritistickou komunikaci s duchy mrtvých, která je hlavním proudem vědy zcela odmítána; používá se zde pojem „instrumentální interkomunikace“ – ITC nebo „interdimenzionální transkomunikace“, která označuje paranormální verbální komunikaci zachycenou pomocí různých technických zařízení.

 

Channeling – Hlas z druhé strany >>>

 

Andělé jsou prostě tady

Zajímavé mi připadá, že se v poslední době objevují dvě výrazné osobnosti preferující pozitivní stránku andělů v jejich nápomocné božské síle – spisovatelky D. Cooper a L. Byrne. Tisíc lidí jejich vizím jdou vstříc a existenci andělů potvrzují. Andělé prostě s nástupem scientismu a vytrvalého konzumního racionalismu nevymřeli, naopak ožívají.

 

Je možné, že kvantové vědomí našich příbuzných či milovaných osob po smrti přetrvává ve vesmíru, my se s nimi po smrti nebo v NDE setkáváme a jsme schopni jejich individualitu rozpoznat, nebo je to tak, že nějaké energie, které řídí naši existenci, na sebe berou jejich podobu? To neví věrohodně nikdo. Přitom možná právě toto je zásadní tajemství lidské existence související s lidským druhem, jeho vznikem a podstatou jeho existence.

 

Dr. Alexander to říká takto: “Lidský mozek nikdy neporozumí všemu z procesů nekonečného vědění, lásky a Boha. To vám slibuji. Vědomí je věc, která existuje. Je to podpora, základ všeho, co ve vesmíru existuje. Vědomí je naše spojení s Božstvím. Je to čirá láska a moc předávaná Bohem.

 

A dr. Grof tvrdí: „Léta jsem sváděl intelektuální boj, než jsem dospěl k jistotě, že bytosti běžně neviditelné, s nimiž jsem se setkával, a sféry, které jsem při svých niterných cestách navštěvoval, v kolektivním nevědomí objektivně existují a existují o tom podpůrné důkazy.“

 

Zdroje: Wikipedia.org, Stanislav Grof: Když se nemožné stane, http://www.stanislavgrof.com/pdf/Death%20and%20Dying.pdf http://www.huffingtonpost.com/ingrid-peschke/near-death-experiences_b_4151093.html
Ilustrace: http://www.flickr.com/photos/yoshi2000/

 

Další příspěvky autora: Jiří Sirotek


Články ve stejných kategoriích:

Fenomén   Andělé   Paranormální jevy   Víra  


Kategorie Fenomén


8 startupů, které nás v poslední době zaujaly8 startupů, které nás v poslední době zaujaly
S fenoménem startupů je spojeno v první řadě Silicon Valey. Ale i v České republice se zrodila řada skvělých nápadů, které mohou dobít svět.Fenomén virtuální měny BitcoinFenomén virtuální měny Bitcoin
Aneb jak přijít o všechno snadněji a rychleji než si myslíte.Prožitky sdílené smrti nabourávají vědecké vysvětlení NDEProžitky sdílené smrti nabourávají vědecké vysvětlení NDE
Shared-death experience je fenomén, který zkoumal Raymond Moody. Lidé, kteří jsou v přítomnosti umírající osoby, mají někdy zvláštní vjemy deformovaného prostoru, vidí světelný tunel nebo mají pocit, že se vznášejí.Fenomén: Předtucha smrti Fenomén: Předtucha smrti
Historek o předtuše smrti existuje nespočetně. Smrt je záhadný fenomén, se kterým se pojí podivné věci mezi nebem a zemí. Jednou z těch podivných věcí je předtucha. Včetně 11. září 2001...Fenomén: Přibližují se dimenze? (2)Fenomén: Přibližují se dimenze? (2)
Příběhy našich čtenářů. Halucinace nevysvětlují fenomén „prožitků blízké smrti“, možná žijeme v podivném vesmíru, kde současně existuje naše minulost, současnost i budoucnost.Fenomén: Přibližují se dimenze?Fenomén: Přibližují se dimenze?
Některým lidem se dějí podivné věci - dívají se do paralelních světů. Jiní vidí svou minulost, která se stala, ale vidí i to, co se jim vůbec nestalo. Sbližují se paralelní světy nebo se zlepšují naše paranormální schopnosti?Fenomén: Andělé jsou tady!Fenomén: Andělé jsou tady!
Andělé se vracejí. Lorna Byrne je vidí a povídá si s nimi. Emil Páleš anděly vědecky zkoumá. Rupert Sheldrake napsal Fyziku andělů. Přesto zůstávají nebeské bytosti záhadou.Fenomén Teal Scott – Jsem napůl mimozemšťanFenomén Teal Scott – Jsem napůl mimozemšťan
V oblasti esoteriky se objevila další zajímavá žena. Jmenuje se Teal Scottová. Tvrdí o sobě, že je napůl mimozemšťanka a že má neuvěřitelné mimosmyslové schopnosti. Krom toho chce zachránit svět.Fenomén spánkové paralýzyFenomén spánkové paralýzy
Usínáme s pocitem, že se nám nemůže nic stát. Nejspíše jsme totiž neslyšeli o stavu, který se nazývá spánková paralýza. Ta nás dokáže znehybnit v plném vědomí i na dlouhé hodiny! Již se bojíte usnout?Fenomén jménem GuadalupeFenomén jménem Guadalupe
Turínské plátno zná asi každý. V Latinské Americe (Mexiko) existuje jeho obdoba, která ovlivnila dějiny kontinentu a dala za vznik některým národům. Obraz Panny Marie Guadalupské je stále opředen tajemstvími. Co na to věda a co mýty?
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí