internetWEEK.cz menu TOPlist

Exorcismus – interview s ďáblem

Exorcismus – interview s ďáblem

Je exorcismus nesmyslná pověra, šamanská technika nebo ještě něco navíc? S posedlostí mohou souviset přivtělené duše a elementálové. Také psycholog Stanislav Grof se s člověkem posedlým ďáblem setkal.

 

Exorcismus – interview s ďáblem

O exorcismu již v našem magazínu vyšly články, které podrobně popisují skutečné případy exorcismu a jevy spojené s tímto křesťanským rituálem tzv. vymýtání démońů. Jde o vizuálně zajímavou, hororovou záležitost, takže není divu, že čas od času Hollywood natočí něco na toto téma. V jednom z posledních filmů „Obřad“ uvázne v tenatech Satanáše sám Anthony Hopkins.

 

Ačkoli podle vědců je exorcismus jen pověra a blud, katolická církev svou starodávnou metodu stále používá. Zřejmě proto, že ji prováděl sám Ježíš (viz Nový zákon). V posledních letech dokonce potřeba exorcismu sílí, říká Vatikán a školí další a další exorcisty. Například sousední Polsko se jeví jako země exorcismu zaslíbená – v přepočtu na počet obyvatel má více exorcistů než USA a dokonce zde začal vycházet exorcistický časopis.

 

Jasně, že vymýtání duchů není katolická doména, používalo se vždy a dodnes ho běžně používají šamani a kouzelníci po celém světě od Kanady přes Afriku až po Sibiř.

 

Je exorcismus jenom hloupá pověra, šamanská technika, tradiční katolická psychiatrie nebo ještě něco navíc? A co vůbec obnáší fenomén posedlosti duchy a jaké má souvislosti?
To je opravdu velmi široké téma, kterého se můžeme jen dotknout.

 

Nepřehlédněte: Exorcismus I. - pravdivý příběh vymítání ďábla >>>

 

Příznaky exorcismu podle katolicismu

Nekontrolovaný kašel, kletby, slintání, třas, zívání, šklebení, krkání, syčení, vrčení, chrochtání, pěna, ošívání se. Někdy posedlí lidé sáhnou po násilí, házejí věci, plivají, mlátí kolem sebe rukama, oči se jim stáčejí nahoru a dozadu. Někdy zvracejí různé předměty, mají záchvaty připomínající epilepsii. V místnosti se objevuje záhadná temná tekutina. Oběť mluví neznámými jazyky, na kůži se objevují skvrny, vykloubí se čelisti aj.

 

Mluvení cizími jazyky

Leccos z uvedených příznaků by se dalo snadno vysvětlit, ale mluvení cizími jazyky, které by pacient neměl znát, je podivné.

 

Ve slavném případě německé studentky Annelies Michel (1952-1976), který byl zfilmován, dívka údajně mluvila hebrejsky. Také ve filmu Obřad (The Rite) exorcisté upozorňují, že „posedlí“ lidé mluví cizími jazyky, které neovládají. Nicméně křesťané samotné mluvení neznámými jazyky nepokládají apriori za negativní jev. Pokud je spojen s Duchem svatým, je to v pořádku a dokonce bohulibá činnost, jinak je to ale od satana, který skrze člověka mluví!

 

Během vymýtání démonů dochází k mnoha podivnostem, z nichž asi nejzajímavější je fyzikálním zákonům odporující kroucení těla, nadměrná síla a materializace drobných předmětů, ba dokonce živočichů, které se vzápětí rozplývají.

 

Plynulé ovládání cizích jazyků se nicméně objevuje i při jiných zvláštních událostech, které s exorcismem nesouvisejí: v rámci NDE, po bezvědomí, po komatu, v hypnóze a jindy.

 

„Zážitky vysvětlované reinkarnací mají vždy velmi podobný scénář. Nějaká osoba si vzpomíná na dřívější život, na podrobnosti z tohoto života, o kterých by neměl dotyčný nic vědět. Někteří lidé dokonce začnou i plynně mluvit cizími jazyky. Nezřídka jsou to jazyky, které lze obtížně určit, protože se jedná o dávno mrtvé jazyky, ovládané pouze několika odborníky.“

 

Nepřehlédněte: Je možná reinkarnace? >>>

 

Fenoménu mluvení cizimi jazyky se říká xenoglosie. Případů tohoto druhu bylo zaznamenáno mnoho. A odborníci se k němu moc nevyjadřují. Například v USA byl ve 20. století zaznamenán případ Dolores Jayové, která v hypnóze odpovídala na anglické otázky německy, přičemž se německy nikdy neučila. Dolores Jayová v hypnóze uvedla, že se jmenuje Gretchen Gottliebová a žije v německém Eberswaldu. Podle toho, co popsala, jako Němka žila koncem 19. století. Stalo se v 70. letech 20. století! Mluvila z Dolores duše Gretchen, která se u ní „ubytovala“, resp. energeticky s ní spojila nebo Dolores mluvila o svém minulém životě?

 

Přivtělené duše

Každopádně fenomén „přivtělených duší“ je dobře znám mezi psychotroniky, jasnovidci i léčiteli. Zda máte přivtělenou duši, vám snadno každá věštkyně zjistí kyvadélkem. Duše se dá odeslat do „světla“, někdy se jí moc nechce a brání se. Z vlastní zkušenosti znám podivíny, kteří si přivtělené duše hýčkají. Zda nějaké přivtělené duše opravdu mají, nebo si to jen myslí, těžko říci. Poznají to asi jen oni sami nebo jasnovidci.

 

Nedávno popsala v jednom magazínu česká cestovatelka případ, kdy jel jakýsi indický obchodník k mágovi, aby z něj vyhnal zlého ducha. Zatímco pro ni šlo o bizarní, leč zábavný příběh ze života pověrčivých Indů, Indové tomu věří – a ono to funguje. Zatímco cestou k vymýtači Ind kokrhal a vůbec se choval divně, cestou od fakíra působil normálně a prý pak normálně fungoval. V civilizovaném světě by Ind skončil na psychiatrii a dostal diagnózu schizofrenie.

 

Další případy mluvení nesprávným jazykem

Zajímavý případ podivného mluvení v cizí řeči byl zaznamenán v roce 2010 v Chorvatsku. Mladá Chorvatka se probudila z komatu a mluvila plynnule německy, uvedl deník The Telegraph 12. dubna 2010. Poté, co upadla na 24 hodin do komatu, zapomněla chorvatštinu a mluvila perfektně německy. Dívka přitom byla v němčině začátečnice.
Něco podobného zažil český závodník Matěj Kůs. V roce 2007 měl během plochodrážního závodu ve Skotsku těžkou nehodu. Po probuzení z bezvědomí mluvil se záchranáři dobrou angličtinou. Rodilého Angličana, který jeho angličtinu slyšel, nejvíce překvapilo, že Čech mluvil s anglickým akcentem. Kůs po nehodě dokonce ani nevěděl, že je Čech. Po určité době však tuto schopnost ztratil a začal zase mluvit dobře česky a špatně anglicky.

 

Lékaři tento jev vysvětlují tak, že po úraze ztratí člověk své vědomé zábrany a jeho mozek začne pracovat – na určitou dobu - bezchybně. To ale nevysvětluje, jak je možné, že někteří lidé mluví po probuzení z komatu mrtvými jazyky typu staroegyptštiny nebo aramejštiny.

 

Léčitel a exorcista

Příběhy exorcismu jsou čtenářky i divácky vděčné a exorcisté rádi vždy dosvědčí reálnou existenci ďáblů, čertů, démonů a s tím související podivuhodné fenomény. Můžeme jim ale věřit?

 

Psali jsme již o podivném příběhu belgického léčitele a hledače pravdy Alfonse Vena. Tomu se stalo, že se na něj s prosbou o pomoc obrátil katolický exorcista, který nezvládal případ malého chlapce údajně posedlého ďáblem. Podívejme se tedy na jednoho katolického vymýtače a jeho případ z pohledu léčitele Alfonse Vena:

 

Jednou byl šestiletý hyperaktivní chlapec, který téměř nespal a ničil svou aktivitou své rodiče, u Vena a řekl: „Musím vám něco říct. Je to o tom velkém, obrovském strašidle.“ „O jakém strašidle?“ „Je na obálce knihy.“ „Kde je ta kniha?“ Pořád někde viděl velké strašidlo, hrozivé strašidlo pokoušející se ho zhltnout a udělat mu hrozné věci. Říkal: „Vidím ho pořád a bojím se ho!“ Nebyl schopen to říct psychiatrům ani psychologům. Dusil to v sobě. A to, že mi to vyjevil, už pro něj bylo samo o sobě vysvobozující. „A kdy si to strašidlo uviděl poprvé?“ „V nákupním středisku. Byl jsem tam s maminkou… byl jsem malý, byly mi asi dva nebo tři roky.“ Matka ho nechala v kočárku před knihkupectvím. A tam uviděl své strašidlo na obalu nějaké knihy. Tam do jeho programu vklouzl ten hrozný strach, který nedokázal nijak překonat. Té matce jsem řekl, aby syna zbavila strachu tím, že s ním zajde do toho nákupního střediska, do stejného knihkupectví a koupí mu tam hezkou, opravdu hezkou knihu s opravdu milou obálkou. Udělala to a týden nato mohl chlapec jít do školy.“

 

Ačkoli Ven pomáhal knězi úspěšně léčit lidi, církev se nakonec obrátila proti němu. Kardinál zakázal kněžím, aby s ním spolupracovali, zřejmě proto, že léčil bez dovolávání se Boha a Ježíše Krista.

 

Nepřehlédněte: Podivuhodný příběh léčitele Alfonse Vena >>>

 

Interview s Ďáblem

Posedlost démony či ďáblem může být opravdu problém a nechceme záležitost zlehčovat. Jedná se zřejmě většinou o psychiatrické záležitosti. Z hlediska léčitelského může jít o setkání s tzv. elementály. Elementálové jsou, vysvětloval například slavný kyperský léčitel Daskalos, vlastně energetické produkty lidských emocí, které přetrvávají v astrálním světě, ale někdy působí i v našem třídimenzionálním světě. Mohou být jak dobří, tak špatní elementálové. Střet některých jedinců s nimi může mít neblahé následky podobného typu, jaké popisují exorcisté nebo obyčejní šamani.

 

Psychiatrie a psychologie samozřejmě pojem elementálové nezná. Nicméně Stanislav Grof se ve své knize „Když se nemožné stane“ zabývá jedním případem, který má znaky posedlosti. Kapitola nese příznačný název „Interview s ďáblem“. Přivést do kontaktu s „temnými energiemi“ (Grofův termín) může klienty například Grofova terapeutická metoda – holotropní dýchání. „Prožitky setkání s různými hněvivými božstvy a démonickými silami jsou velice běžné u jedinců, kteří požijí psychedelika, účastní se sezení holotropního dýchání anebo procházejí duchovní krizí. Podrobné zkoumání ukázalo, že zlověstné archetypální bytosti, které se projevují v těchto stavech, jsou úzce propojeny s neobyčejně obtížnými a bolestnými traumatickými prožitky současných nebo minulých životů dotyčných lidí, jakými jsou např. nedostatečné zásobování tkání kyslíkem při porodu, prenatální ohrožení, nebezpečí utopení, život ohrožující události nebo tělesné a sexuální zneužití…“

 

Ďábel zvaný Flora

Grof označil setkání s Američankou Florou za svůj nejtěžší případ z hlediska démonických úkazů u lidí. Došlo k tomu během výzkumu možností použití LSD jako psychoterapeutického prostředku v 60. letech v USA ve státní nemocnici ve Spring Grove. Floře bylo 28 let a hrozilo jí, že bude zavřena na doživotí v blázinci jako nevyléčitelný případ. Proto lékaři dali souhlas, aby prošla terapií LSD. Při závěrečném sezení pod vlivem LSD dostala žena do obličeje křeč, kterými trpěla. Změnila se tak, že vůbec nepřipomínala původní obličej, ale vypadala doslova jako ďábel. Prsty se jí zkroutily do podoby drápů. Ještě ke všemu začala mluvit mužským hlasem.

 

Bytost se představila jako ďábel a žádala Grofa, aby Floru nechal být. „Patří mně a ztrestám každého, kdo by se pokusil ohrozit mé území!“ řekla. Děsivou situaci zhoršilo ještě to, že pacientka začala Grofovi vyhrožovat a uvádět některé podrobnosti ze soukromého života i jiných lékařů z nemocnice, ke kterým ale nemohla mít přístup! Situace připomínala výjevy z filmů o exorcismu. Vystresovaný psychiatr nevěděl, co má dělat. Nakonec setkání s ďáblem vyřešil zcela nevědeckým, ale účinným postupem: vizualizoval si světelnou kouli a meditoval dvě hodiny, přičemž držel pacientku za ruku. Pomohlo to. Stav posedlosti zmizel.

 

Pacientka si později dobu, kdy z ní mluvil „ďábel“, vůbec nepamatovala. Po této dramatické terapii se vyléčila. Došlo k „úžasnému terapeutickému zlomu“, píše Grof. Žena se zbavila sebevražedných tendencí, závislosti na alkoholu, drogách a lécích. Nevyřešila sice všechny své problémy, ale byla z ústavu propuštěná a začala pracovat jako taxikářka.

 

Závěrem

Pořád zbývá jedna velká záhada: kde berou údajní démoni informace, o nichž posedlá osoba nemůže nic vědět? Kde vzala Flora privátní informace o svých doktorech, když byla zavřená v nemocnici pod zámkem jako nebezpečná, agresivní narkomanka s kriminálními sklony? Vysvětlení může být velmi prosté. Jedna složka její osobnosti, ta „démonická“ (či šamanská, řečeno jinak) se dokázala napojit na Akášu, (morfické pole?), kde jsou podle tradice všechny informace našeho časoprostoru uložené a přístupné. Právě v tranzu šamani a mágové získávají nedostupné informace, co svět světem stojí. Jinak řečeno: nikoli ďábel, ale žena ovládala samu sebe jednou částí své psýché.
Největším zázrakem na celé situaci nakonec zůstává intuitivní Grofova léčba Světlem.
Můžeme téma exorcismus uzavřít s povzdychnutím, že kdyby tato světelná terapie fungovala univerzálně, nebyly by zapotřebí věznice ani blázince.

 

Nepřehlédněte: Ákáša podle Edgara Cayceho >>>

 

Zdroje: Stanislav Grof: „Když se nemožné stane.“ Práh 2012. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/croatia/7583971/Croatian-teenager-wakes-from-coma-speaking-fluent-German.html http://www.novinky.cz/koktejl/122669-cesky-zavodnik-zacal-po-urazu-mluvit-anglicky.html wikipedia.org. Ilustrace: http://www.flickr.com/photos/49330484@N04/

 

Další příspěvky autora: heartblue


Články ve stejných kategoriích:

Exorcismus   ďábel   Vymítání ďábla  


Kategorie Exorcismus


Vymítání ďábla skončilo smrtíVymítání ďábla skončilo smrtí
Exorcismus – vyhánění ďábla pomocí jména Ježíše Krista s biblí v ruce. Křesťanské církve stále považují exorcismus za relevantní nástroj boje se zlem.Exorcismus II. - pravdivý příběh vymítání ďáblaExorcismus II. - pravdivý příběh vymítání ďábla
V noci mučí jejich tělo křeče, mají pocit, že je ovládá neviditelná síla, jsou agresivní, mění se jim hlasy a barva očí. Jsou skutečně v moci ďábla, nebo jsou jen vážně nemocní a potřebují pomoci?Exorcismus I. - pravdivý příběh vymítání ďáblaExorcismus I. - pravdivý příběh vymítání ďábla
Většina z nás má štěstí, že hororové scény sleduje jen v televizi. Ale existují tací, kteří si doslova prošli peklem. Vydejme se společně za jedním z nich. Jeho utrpení bylo skutečné, nikoliv hrané!


Kategorie ďábel


Skrývá se v Ďáblově jícnu sám ďábel?Skrývá se v Ďáblově jícnu sám ďábel?
Je mnoho míst, z nichž nám mohou vstávat vlasy hrůzou. Jedním takovým je tunel ve Švýcarsku, který se nazývá Ďáblův jícen. Možná, že v tunelu řádí skutečně sám ďábel. Pojďme si říci proč!Exorcismus II. - pravdivý příběh vymítání ďáblaExorcismus II. - pravdivý příběh vymítání ďábla
V noci mučí jejich tělo křeče, mají pocit, že je ovládá neviditelná síla, jsou agresivní, mění se jim hlasy a barva očí. Jsou skutečně v moci ďábla, nebo jsou jen vážně nemocní a potřebují pomoci?Rybníkář Krčín a jeho záhadný osudRybníkář Krčín a jeho záhadný osud
Jakub Krčín je jednou z nejzáhadnějších osobností. Někteří tvrdí, že podepsal pakt se Satanem, jiní, že Satanem byl. Dodnes prý bloudí po jižních Čechách. Pojďme odhalit tajemství Jakuba Krčína!Exorcismus I. - pravdivý příběh vymítání ďáblaExorcismus I. - pravdivý příběh vymítání ďábla
Většina z nás má štěstí, že hororové scény sleduje jen v televizi. Ale existují tací, kteří si doslova prošli peklem. Vydejme se společně za jedním z nich. Jeho utrpení bylo skutečné, nikoliv hrané!Existuje Bůh? Ano. A nebo ne?Existuje Bůh? Ano. A nebo ne?
Určitě si každý alespoň jednou v životě kladl otázku – existuje Bůh? Odpověď je jasná – ANO existuje. A nebo vlastně neexistuje?Staré Číňance rostou rohyStaré Číňance rostou rohy
Hledá-li někdo důkaz toho, že je ďábel přítomen na Zemi, možná by ho zajímal případ 101leté Číňanky Žuej-fang Čangové, které se klubou z hlavy rohy.
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí