internetWEEK.cz menu TOPlist

Daniel Estulin: Globální vláda s.r.o. - Bilderberg - 1. část

Daniel Estulin: Globální vláda s.r.o. - Bilderberg - 1. část

Daniel Estulin a velice poutavý a zároveň pravdivý článek o EU a skupině Bilderberg.

 

Daniel Estulin: Globální vláda s.r.o. - Bilderberg - 1. část

BILDERBERG

 

Ve světě mezinárodních financí se pohybují dva druhy lidí. Jedni, kteří události vytvářejí a druzí, kteří na události reagují. Ty, kteří reagují, dobře známe. Jsou početnější a zdánlivě mocnější. Skutečnou moc však třímají ti druzí. A v samém středu globálního finančního systému je finanční oligarchie, kterou v naší době reprezentuje skupina Bilderberg. Organizace Bilderberg je dynamická, vyvíjí se v čase, absorbuje a vytváří nové odnože, zatímco ty odumřelé ze svého těla vylučuje.

 

Členové přicházejí a odcházejí, ale systém sám zůstává. Tento systém udržuje sám sebe jako virtuální pavučina propojených finančních, politických, hospodářských a průmyslových zájmů. A uprostřed nacházíme starý model osvědčený už z dob dávných benátských bankéřů. Tak především, Bilderberg není nějaká tajná společnost. Není to žádné satanistické žido-zednářské okultní spiknutí. Nejde o utajené spiknutí, i když řada lidí je ve svých infantilních fantaziích tak vidí. Není tu žádná skupina lidí, je jedno jak mocných, kteří by se scházeli v nějaké kobce a za svitu svíček se drželi za ruce kolem křišťálové koule a tam plánovali budoucnost světa. Realita nefunguje tak, že by běh historie řídila všemocná rozhodnutí nějakých izolovaných jednotlivců. Bilderberg to je dynamika sociálních procesů, které tvarují běh historie. Je to hnutí vyvíjejících se myšlenek a témat předávaných z generace na generaci. Je klinicky významné, že většina dnes populárních praštěných konspiračních teorií odráží jakýsi podivně patologický styl fantazií, jaký známe z Pána prstenů, Hvězdných válek nebo z kultovního Harryho Potera. Typickým prvkem, který cosi vypovídá o uvažování v těchto kultech, je představa o magické síle mysli. Představa, že vůle působí mimo omezení reálného fyzického světa. Ne. Bilderberg je jen setkávání se lidí, kteří sdílejí jistou ideologii. Bilderberg je způsob setkávání se různých finančních institucí, které reprezentují nejmocnější a nejagresivnější finanční zájmy ve světě. A v tuto chvíli tato kombinace představuje pro lidstvo doslova smrtící koktej. Nejde jim o budování „jediné světové vlády“ nebo „nového světového řádu“, jak si řada lidí myslí. Jde spíše o budování firmy

 

 

JEDINÁ SVĚTOVÁ KORPORACE S.R.O.

 

 

Kdysi v roce 1968 v Kanadě George Ball, tehdy podtajemník pro hospodářství ve vládách presidenta Kennedyho a Johnsona, řekl: „Jak máme najít legitimní základnu pro posílení moci korporací, když tyto korporace dělají rozhodnutí, která mají zásadní vliv na ekonomický život národů a přitom se vládám těchto národů zodpovídají jen minimálně?“ Smyslem jednoho každého setkání klubu Bilderberg je vytvářet to, čemu oni říkají

 

 

ÚČELOVÁ ARISTOKRACIE

 

Ta je tvořena evropskými a severoamerickými elitami, které se rády vidí jako ředitelé zeměkoule. Jinými slovy jde o vytvoření globální sítě obrovských kartelů, mocnějších než jakýkoli národ na Zemi. Tito budou řídit životní podmínky ostatního lidstva. Život je mocná síla. A jediná věc větší než život, je síla lidské mysli. Jak může lidská rasa přežít v éře vyčerpání nerostných surovin? Co se stane s dalším rozvojem lidstva? Každá generace lidstva by měla být krokem kupředu. Měla by na tom být lépe než generace předchozí co se týče moci, poznání i kultury. Protože lidstvo je dynamické, směřuje vzhůru, z generace na generaci. Avšak dnes lidé žijí ve společnosti bez budoucnosti. Co je příčinou?

 

 

VZDĚLÁNÍ ORIENTOVANÉ NA VÝSLEDEK

 

 

Jde o záludné potlačování tvůrčích sil lidské mysli. Potlačování oněch výlučně lidských schopností, ze kterých vyvěrají revoluční objevy v přírodních vědách. Správným účelem vzdělání by neměla být příprava mladých lidí na nějaké předem stanovené sociální úkoly v dospělosti. Nikoli. Jediným mravným smyslem vzdělání je rozvíjet celou populaci, aby dosáhla patřičné úrovně vědeckého a mravního poznání. Tak aby byli schopni společnost posunout na vyšší úroveň. Tak aby proces rozvíjení celé populace postoupil o další krok kupředu. Z mravního pohledu smyslem vzdělání je rozvíjet duševní potenciál každého jednotlivce, aby se stal vskutku občanem. Smyslem vzdělání je potvrdit universálnost lidství skrze pochopení historie objevů obecných idejí. Takový systém bohužel nemáme. Proč? Protože lidé, kteří tento svět řídí, soudí, že populace je tu jen proto, aby jim sloužila jako otroci. Nechtějí, abychom byli chytřejší. Protože pak bychom mohli pochopit, že oni nás nevlastní. Moc králů totiž pochází jen z ochoty mas nechat krále vládnout. Říše to není nějaký král sedící na zlatém trůnu. Říše jsou nad králi. Je to systém vlády.

 

Ovládání všeho skrze peníze. Pomocí internacionálního finančního systému řízeného mezinárodními bankéři. Pokud se lidé mají účastnit samosprávy, musí být účastni na idejích, kterými společnost samosprávu provádí. To by byl konec oligarchie. Národy, které podporují kreativní duchovní rozvoj populace, vytvářejí jedince, kteří netolerují oligarchické formy vlády. Naopak negramotná a technicky zaostalá populace se podřídí: Není pochyb, že negramotnost a technická zaostalost jsou prvky, kteří ke vzniku oligarchické vlády přispívají. Máme tu tedy mravní problém. Otázku osudu lidstva. Každá generace musí pokročit výše než ta předchozí. Když stařec umírá, měl by odcházet s vědomím, že ho cosi přežije: s vědomím, že za život něco vybudoval, protože položil základy pro lepší život příštích generací.

 

 

NESMRTELNOST

 

 

To nás přivádí k dalšímu tématu. Co to vlastně znamená usilovat o nesmrtelnost? Když zemřete, jaký smysl měl váš život? Morální společnost definuje právě toto vnímání, chápání sebe sama. Chápání povahy lidství. Toto pochopení se projevuje ochotou zemřít za svůj národ, je-li to nutné k zachování těchto hodnot pro příští generace. K obraně odkazu předchozích generací, toho, co nám svou tvrdou prací odkázali, za co jim vděčíme. Problémem politiky je, že jen velmi málo politiků má smysl pro tento druh osobní nesmrtelnosti. Většina z nich jsou mravní bankrotáři. Často když se musí rozhodnout, zlomí se a obětují zájem lidstva na oltář vlastní marnivosti či krátkodobého osobního zisku. Náš smrtelný život má počátek a nevyhnutelně i konec. Proč bychom se tedy měli snažit o tuto nesmrtelnost? Vůdcem se člověk stává, zvláště v těžkých dobách, tím, že se přiblíží tomuto ideálu. I dobré vzdělání, zvláště mravní výchova spočívá v tom, že se učíme chápat tento princip nesmrtelnosti. Pokud tyto zásady vytváříme a šíříme v dalších generacích, pak žijeme v paměti lidstva navždy. Naše smrtelná existence už není omezena začátkem a koncem: Naše smrtelná existence najednou má své místo na věčnosti, ze které vyzařuje zkušenost generací předchozích a odkud naše existence vyzařuje do budoucnosti. Stáváme se nesmrtelnými dětmi Stvořitele tohoto světa. Technický, vědecký a kulturní pokrok potřebujeme ne jen proto, abychom se stali bohatšími a mocnějšími. Ale proto, že člověk potřebuje být nesmrtelným, tak jak žádné zvíře být nemůže. Potřebujeme se účastnit na objevech a aplikaci univerzálních fyzikálních zákonů, jak to žádné zvíře nedokáže. A když v sobě nalezneme onu motivaci a morálku, pak se staneme mravně neporazitelnými. Bez lásky ke spravedlnosti a lásky k pravdě, nemá člověk žádnou hodnotu.

 

Všichni lidé v naší civilizaci, ze kterých vyzařují tyto mravní kvality, nesou na sobě pečeť nesmrtelnosti. Věřím, že v České republice je jeden takový člověk. Možná jste o něm slyšeli. Jmenuje se Václav Klaus. Skutečným vůdcem, zvláště v těžkých dobách, je člověk, který splňuje jisté mravní ideály. Což je důvod, proč lidé jako Barroso, Van Rumpey, president EU, Jean Claude Juncker či Dominique Strauss-Kahn, generální ředitel MMF, se dají sotva pokládat za nějaké vůdce.

 

Vlastně je sotva můžeme pokládat za lidské bytosti. Alespoň v tom smyslu, že člověk je loajální ke svému druhu a usiluje o DOBRO LIDSTVA.

 

Zdroj: Reformy.cz

 

Článek pokračuje zde!

Další příspěvky autora: michelllin


Články ve stejných kategoriích:

Z domova   Konspirace   EU   Bilderberg  


Kategorie EU


Co je a nebude. EU v boji proti oteplování nezná bratra.Co je a nebude. EU v boji proti oteplování nezná bratra.
Již jednou jsme se na toto téma zamysleli. A jdeme dál, protože bude jistě hůř! Toto volné pokračování je Novoročním speciálem...Dokud je čas: Co nám ještě EU zatrhneDokud je čas: Co nám ještě EU zatrhne
V boji proti CO2 nezná EU bratra. Víte, co si musíte užít, než Vám to úředníci z Bruselu zatrhnou?Nemůžete na EU nadávat, když nevolíte!Nemůžete na EU nadávat, když nevolíte!
Znechucení politikou je cítit na každém kroku. Přesto choďte volit! Volby do Bruselu jsou důležitější než ty domácí...Udotujeme se k smrti?Udotujeme se k smrti?
Jsou slova, která se v médiích objevují tak často, že se zajídají. Mezi takové termíny patří nepochybně i dotace, nebo ještě lépe „čerpání dotací“. Jsou eura z Bruselu požehnáním nebo pohromou?Kypr ukázal, co se stane, až se ucho utrhneKypr ukázal, co se stane, až se ucho utrhne
Krizi, pod kterou jsou podepsaní politici a finančníci, zaplatíme. Novou formou znárodnění jsou mimořádné daně. A nikdo před nimi neuteče!Systém Klaus – Amnestie 2013Systém Klaus – Amnestie 2013
Proč amnestie takového rozsahu s odvoláním na EU, kterou Václav Klaus nesnáší? Odcházející prezident možná byl někomu zavázán a udělal mu přátelskou protislužbu. Nebo se chtěl na sklonku politické kariéry teatrálně pomstít justici.Největší hrozbou pro euro je FrancieNejvětší hrozbou pro euro je Francie
Která země ohrožuje existenci eurozóny nejvíce? Je to Řecko, Španělsko nebo Portugalsko? Nikoliv, podle některých názorů je časovanou bombou Francie.7 důvodů, proč EU nemůže být konkurenceschopná7 důvodů, proč EU nemůže být konkurenceschopná
Komentář: Evropský projekt považuji za dobře myšlený, ale špatně provedený. Co je špatně, co se může změnit a s čím se už nic dělat nedá?Deflace, inflace, hospodářská krizeDeflace, inflace, hospodářská krize
Čtenář Petr Schotli píše: Tak jsem dočetl velmi zajímavou knížku G.Hannich: „Deflace“. Podělím se s jejím obsahem. Jednoduše jsem vybral z knihy zásadní věty. Autor je německý finanční poradce. Kniha vyšla německy i česky 2008.Každý pátý bude muslimKaždý pátý bude muslim
Demografickými prognózami muslimského obyvatelstva v EU se zabývá také nedávno uveřejněná zpráva, podle které by do roku 2050 mělo v EU žít 20% muslimského obyvatelstva, samozřejmě s odpovídajícím politickým zastoupením.
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí