internetWEEK.cz menu TOPlist

I stvořil Bůh člověka ( ne gaye) k obrazu svému

I stvořil Bůh člověka ( ne gaye) k obrazu svému

Nadávno jeden bloger napsal článek,"I stvořil Bůh gaye k obrazu svému." Už i sám ten nadpis vyjadřuje, že zde není něco v pořádku. Bůh stvořil člověka, a dal mu svobodnou vůli rozhodování. Rozhodně, ale nestvořil jeho špatnou vlastnost.

 

I stvořil Bůh člověka ( ne gaye) k obrazu svému

Nadávno jeden bloger napsal článek,"I stvořil Bůh gaye k obrazu svému." Už i sám ten nadpis vyjadřuje, že zde není něco v pořádku. Bůh stvořil člověka, a dal mu svobodnou vůli rozhodování. Rozhodně, ale nestvořil jeho špatnou vlastnost.

 

Stvoření člověka se skládá ze dvou částí. Genesis 1:26-27 a Genesis 2:7.

1.) Genesis 1:26-27 čteme. A řekl opět Bůh: učiňme člověka k obrazu našemu, podle podobenství, našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady,a nade vší zemi, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi. I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej.....muže a ženu stvořil je.

2.) Genesis 2:7 čteme. I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země, a vdechl v chřípě jeho dchnutí života, i byl člověk vduši živou.

Jestliže Bůh stvořil člověka k obrazu svému, tak se nyní podíváme co Bůh je. Ev.S.Jana 4:24 čteme ,Bůh duch jest a ti kteří se k němu modlí, v duchu a v pravdě musejí se modliti. On stvořil nadpřirozenou bytost muže ve formě ducha a nechal ho panovat nad veškerými zvířaty. A tento muž vedl zvířectvo zrovna tak jako vede Duch Svatý skutečně věřícího člověka. Tento stvořený člověk Adam měl jak mužského ducha tak ženského ducha on byl obojí. On panoval nade vším a veškeré stvoření ho poslouchalo cokoliv řekl.

Nyní ale v druhé části čteme v pátém verši že na zemi nebyl ještě člověk který by obdělával zemi. Tudíž v podobě jaké jsme nyní my. Bůh ještě nebyl též ztělesněn v těle. Takže dále čteme v Genesis kap 2:7 I učinil zformoval Hospodin Bůh člověka z prachu země, a vdechl v chřípě jeho dchnutí života, i byl člověk v duši živou. 20. I dal Adam jména všechněm živočichům... Adamovi pak není nalezena pomoc, kteráž by při něm byla. 21. Protož uvedl Hospodin Bůh tvrdý sen na Adama, i usnul; a vyňal jedno z žeber jeho, a to místo vyplnil tělem. 22. A z toho žebra, kteréž vyňal z Adama, vzdělal Bůh ženu, a přivedl ji k Adamovi. Oddělil ženského ducha jinak kde by se vzal ženský duch? On věděl že zde budou ženy a proto toho ducha ženského na začátku stvořil. Genesis 1:26 on stvořil JEJ muže a ženu stvořil je. Toto tělo ve kterém přebýváme není podobenství Boží ale zvířecí. My máme ruce jako opice, a chodidla jako medvěd. Když svléknete kůži z malého medvíděte a přirovnáte ho k narozené holčičce je to téměř stejné.

Proč tomu tak je? Protože jeho povinnost byla panovati nad zvířaty. Když se člověk neřídí podle Božích přikázání, které neřídí jeho skutky a činy, tak se chová hůře než zvíře. Odhodí z matčiny náruče dítě a znásilní jí. Je mnoho případů znásilnění malých dětí. Dáváme všelijaká jména psům ale oni se starají o štěňátka. Ale vemte si nemravnou ženu bez Krista co dokáže a jak hluboko může klesnout. A každé zvíře má z člověka strach jak to bylo na počátku. Člověk nezhřešil v duchu ale v těle. A když se tak stalo on se oddělil od svého Stvořitele. A proto sám ten Bůh Logos, velký Stvořitel jeho sešel dolů, a vzal na sebe podobenství člověka Ježíše Krista. On nemohl za nás trpěti v duchu. Jak by on mohl trpět tělesné bolesti v duchu? Aby nás mohl vykoupit zpět musel na sebe vzít podobu člověka. Proto on trpěl v těle.

1.EP.S.Pavla k Timoteovi 3:16 čteme.. A v pravdě veliké jest tajemství pobožnosti, že Bůh zjeven jest v těle, ospravedlněn, v Duchu, ukázal se andělům, kázán jest pohanům, uvěřeno jemu na světě, vzhůru přijat je v slávu,,,,,,,Co má větší cenu než věčný život?? A přesto se tomu většina lidí brání a hledají uspokojení ve všem možném které nemá trvání a trvale neuspokojí. Bůh miluje hříšníky, ale nenávidí hřích. Věřit Jeho přikázáním se nedá nic ztratit naopak hodně získat. Život je krátký a uplyne jako pára. Proto největší úspěch člověka je dosáhnout věčný život.....Na závěr. Bůh stvořil člověka a člověk otroka.

Autor: Lubomír Vít

Další příspěvky autora: michelllin


Články ve stejných kategoriích:

Bůh   člověk   Lidé   Společnost   Gay   Buzerant   Hospodin   Genesis   K zamyšlení   úvahy   Z domova  


Kategorie Bůh


Co je to Bůh?Co je to Bůh?
Bůh je jedna z největších lidských idejí. Už dlouho patří k tomu, kvůli čemu se lidé zabíjejí. Ale představy o bohu, bozích a božství jsou nespočetné.Turci objevili proislámské evangelium. Je to podvrh?Turci objevili proislámské evangelium. Je to podvrh?
Turecko vlastní 1500 let starý rukopis utajovaného evangelia, v němž Ježíš označuje Mohammeda za Mesiáše.Neexistuje možnost, aby mi nějaký bůh odpustil!Neexistuje možnost, aby mi nějaký bůh odpustil!
Po 8 nasazení v Iráku a Afgánistánu spáchal americký ranger sebevraždu. Vojákova vdova řekla, že její partner, vojenský ranger, si po osmi nasazeních v Iráku a Afgánistánu nedokázal pomoci, aby se vyhnul sebevraždě.Náboženství jako nástroj našeho rozděleníNáboženství jako nástroj našeho rozdělení
Podtrhuji, že cílem tohoto článku není čtenáře a naše vědomí jakkoliv dále dělit, či jej proti něčemu směrovat, naopak, veškeré předsudky odhodit a vnímat se jako jedinečné obyvatele této krásné planety.Osud a svobodná vůleOsud a svobodná vůle
Lidé se často ptají, jak poznat, co je jejich "osudem". Mají pocit, že nedělají to, co by měli tady na Zemi dělat a přesto nemají tušení, co by měli dělat. Existuje něco jako osud?Test spravedlnosti (The Good Test)Test spravedlnosti (The Good Test)
Jsi dostatečně dobrým člověkem, aby ses mohl dostat do nebe?Existuje Bůh? Ano. A nebo ne?Existuje Bůh? Ano. A nebo ne?
Určitě si každý alespoň jednou v životě kladl otázku – existuje Bůh? Odpověď je jasná – ANO existuje. A nebo vlastně neexistuje?Představy o BohuPředstavy o Bohu
Američan D.N. Walsch je autorem myšlenkově pozoruhodné série Hovorů s Bohem.Duchovní otázky: Proč existuje tolik církví?Duchovní otázky: Proč existuje tolik církví?
Nevyzývá snad Ježíš Kristus své následovníky k jednotě? Proč to rozdělení? A kterou z mnoha křesťanských církví bych si měl vybrat? V čem se jejich učení liší? Má Bůh dnes ještě nějaký svůj lid?V zajetí okultismuV zajetí okultismu
Na mysl mi přicházely myšlenky skončit se životem. Když jsem šla kolem vody, něco mi našeptávalo: skoč do té vody a budeš mít pokoj. Když jelo větší auto, přitahovalo mě to k němu...
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí