internetWEEK.cz menu TOPlist

Chytrý manažer | 8/10

Chytrý manažer | 8/10

Abeceda podnikání - škola úspěchu

 

Chytrý manažer | 8/10

     Chcete-li být úspěšným manažerem, nesmíte se chovat jako manažer, ale jako leader. Musíte být vůdčí osobností, protože lidé neposlouchají, co jim říkáte. Lidé se dívají na to, co děláte, a podvědomě Vaše postoje duplikují. Představte si, že každý seshora až dolů přesně napodobí Vás - manažera tvrďáka. Jde Vám jenom o výsledky, na lidi neberete ohled, protože lidí je dost. Máte svůj cíl a za ním nekompromisně jdete stůj co stůj. Co tím dokážete? Dokážete si představit, jaké výsledky, mezilidské vztahy a "pohoda" budou ve Vašem týmu? Stres, protože nikdo nebude mít jistotu a nebude vědět, co může čekat. Sobectví, protože bude jedinou možností k postupu. Ale k úspěchu vede jen týmová spolupráce. Špatná nálada, nepřátelské vztahy pod každým nadřízeným směrem dolů, který zduplikuje Vaše chování, méně a méně sebevědomí... Když budete nekompromisním a tvrdým manažerem, Váš tým dosáhne krátkodobých úspěchů, ale dlouhodobě maximálně průměrných výsledků. Nejednalo se Vám náhodou o výsledky?

 

     Můžete být také manažerem lidumilem. Postoupili jste a mezi podřízenými máte přátele a bývalé spolupracovníky. Těm občas dáte výjimku v odchodu z práce nebo osobní volno navíc. Prominete nepřesnost a neúplnost. Ke každému přistupujete individuálně a občas i slevíte ze svých zásad, které i tak nejsou nijak pevné. Jde Vám o lidi, aby se cítili v pohodě, aby se v práci cítili líp jak doma, když už tam musí chodit, aby nebyly konflikty a práce v klídku ubíhala. Máte také svůj cíl, ale nechcete se k němu dostat na úkor podřízených a s pocitem konaného násilí. Co tím dokážete? Závist, protože nemáte stejný metr, chaos, protože nikdo vlastně nebude vědět, co má dělat a za co zodpovídá, těžkou pohodu a špatné výsledky celé skupiny. Protože Vaši podřízení zduplikují Váš postoj dál a dál. Když někdo nebude dělat, nic se neděje, o peníze nepřijde a člověk, který by se mohl stát Vaším motorem, k nicnedělání strhne i ostatní. Znáte ta slova: "Co děláte? Vy jste snad padlí na hlavu? Žádný spěch. Práce Vám neuteče.."

     Takže, kdy lidé podávají optimální výsledky? Když jsou v pohodě, když mají za dobrou práci uznání a pozitivní motivaci a když vědí, že něco je za něco v přímé úměře. Zní to jednoduše a jednoduché to i je! Člověk, aby se mohl opravdu naplno věnovat své práci, musí se dobře cítit. I domácí neshody nebo jiné osobní problémy se na práci projeví. Musí cítit, že je doceněný, že dostal peníze za to, co opravdu udělal, a že nedělá na ostatní, že má ve své práci perspektivu dalšího postupu.

     Mezi základní potřeby člověka patří uznání. Protože když lidé nedostanou pochvalu a uznání, finanční motivace za chvíli opadne. Navíc každý člověk chce stále víc, ale zvyšováním platu bez další motivace rozhodně nezvýšíte nasazení. S uznáním a oceněním má každý člověk více či méně potřebu zviditelnění se. Hodně lidí dokonce umírá za vystoupení z anonymity. Většina dětí, které se zapletou i s tvrdými drogami, nekřičí: "Já chci drogu." Křičí: "Hej, lidi, já jsem tady, tak si mě všímejte!" Uznání a úspěch - to jsou základní potřeby člověka - tím spíš u muže, ale když se projeví u ženy, každého chlapa strčí do kapsy. Počítejte s tím! Tím spíš, že na světě je stále více žen. Povzbuzujte své lidi, dávejte jim motivaci a chvalte je před nadřízenými. Pokud musíte něco vytknout, udělejte to mezi čtyřma očima! A samozřejmě vytkněte přesně to, co zrovna udělali špatně. Ne všechny chyby za poslední dva roky, které jste si s úsměvem střádali, abyste mohli najednou vybuchnout. Řekněte přesně, co bylo špatně, jak to mělo být, a dohodněte se, jak je možné chybu napravit. Tím dáte najevo, že jste vůči svým podřízeným loajální, že jim věříte a že mají vaši podporu. Pak budete mít i Vy podporu od nich.

     Takže jak motivovat a řídit skupinu lidí?

     První zásadou je vcítění se do podřízených. Přemýšlejte, jak byste chtěli, aby se Vaši podřízení chovali? Možná přijdete na celý seznam vlastností reakcí a chování. A chováte se tak i Vy? Chcete, aby byli lidé aktivní. Jste aktivní Vy? Chcete, aby se lépe oblékali? A jak se oblékáte Vy? Chodíte i Vy včas do práce? S lidmi je to jako s malými dětmi. Můžete jim stokrát zopakovat, že se přechází na zelenou, ale děti budou dělat to, co Vy! Přejdete na červenou jednou jedinkrát a máte po výchově! "Ale paní učitelko, můj tatínek přechází i na červenou a pravdu má tatínek!" Když se rozhodujete, co udělat, zamyslete se nad tím, jak budou ostatní reagovat. Vaše rozhodnutí by nikoho nemělo ponížit. Nikoho byste neměli zvýhodnit. Věřte lidem a dejte všem stejnou šanci a stejné podmínky. Počítejte i s vnitřním rozporem každého člověka mezi svědomím a sobectvím! Počítejte i se svým vlastním rozporem, který existuje a musíte s ním žít! Druhá zásada: Buďte hledači dobra. Věřte, že v každém člověku je něco dobrého a velkého. Jedině tak to dobré můžete najít a dál rozvinout. Stejně tak, jako Vy máte všechny předpoklady k úspěchu, má je každý člověk kolem Vás. Vy máte informace, které Vám říkají, jak na to. Jak v sobě najít něco velkého. Ale tuto šanci každý nemá, a proto tu velkou osobnost v každém člověku musíte hledat Vy. Věřte svým lidem a udělají pro Vás zázraky! Třetí zásada: Chraňte si své jméno, protože dobré jméno je to nejcennější, co můžete mít. Když ho ztratíte, ztratíte i kus svého sebevědomí a bude Vám moc dlouho trvat, než jej získáte zpět. Protože úplně všechno bude najednou o sto procent těžší. Čtvrtá zásada: Plňte sliby, aby Vaše slovo neztratilo váhu. Proto si vždy dobře rozmyslete, co můžete opravdu slíbit, a pak to bezpodmínečně udělejte! Pátá zásada: Nedělejte ústupky. Protože těmi nic nezískáte. Naopak. Prodáte se pod cenou a ztratíte na váze. Šestá zásada: Buďte pozitivní. S úsměvem a životním optimismem jde všechno lépe, a když svojí pozitivitou nakazíte své okolí, dosáhnete daleko lepších výsledků i osobních vztahů. Pozitivní postoj by se proto měl stát Vaším zvykem číslo jedna. Sedmá zásada: Jednejte s nadšením! Protože je nakažlivé. Nadšení je klíčem k úspěchu a k lidem. Jednejte s nadšením, s kladnými emocemi a budete leaderem!

     V Americe provedli test. Vybrali náhodně dvě třídy žáků. Když jim přidělili třídní učitele, jednomu řekli: "Vy máte třídu velmi inteligentních dětí. Mají na to, aby měly vynikající výsledky. Dejte na ně právě proto pozor, protože si zvykly, že jsou nejlepší a mají tendenci nebrat věci příliš vážně. Ale budou dobré!" Druhému učiteli řekli: "Dostal jste třídu velmi podprůměrných žáků, kteří se snad v životě ani neuplatní. Nemají na žádné velké výsledky. Když se jim občas něco povede, je to spíš náhoda."

 

     A jak dopadl tenhle test? Světe div se, třída nadprůměrných žáků dosahovala nadprůměrných výsledků, byla plná aktivity a učitel byl přesvědčen, že mohou v životě dosáhnout velkých úspěchů, a dělal všechno, aby je v tom podpořil. A třída podprůměrných žáků měla opravdu podprůměrné výsledky, špatnou kázeň a další problémy. Podle očekávání? Ale vždyť obě třídy byly plné normálních, na ulicích běžně k vidění průměrných dětí! Test dokázal, že děti měli takové výsledky, jaké jim předem určil učitel! Zamyslete se nad tím, protože je to tak a je to síla, jakou má nad každým člověkem autorita, moc. Učitel, který byl přesvědčený, že má třídu nadprůměrně inteligentních dětí, s nimi dosáhl opravdu nadprůměrných výsledků jenom proto, že tomu opravdu věřil! Pamatujte na to i Vy a věřte lidem. Mají v sobě schopnosti, které můžete uvolnit, aby pracovaly pro Vás. Pomozte jim najít jejich sen - motor, proč něco dělat, a oni pomohou Vám k Vašemu snu.

     Edison na otázku, jak vést týmovou práci k výsledkům, odpověděl, že má šest pravidel, kterými vydělal milióny dolarů: 1. Stanovte si cíl a držte se ho. 2. Naplánujte si jednotlivé kroky, které musíte podniknout a držte se jich. 3. Veďte si přesné záznamy o postupu a pokroku. 4. O výsledky se podělte se spolupracovníky. 5. Musíte si být jistý, že každý, kdo pracuje na projektu, má jasno, jaká je jeho zodpovědnost. 6. Všechny dosažené výsledky zaznamenávejte pro pozdější analýzu.

     Díky těmto pravidlům řízení lidí se Edison zapsal do historie svými vynálezy, které také dokázal dostat do každé domácnosti a kanceláře, které daly celému světu novou tvář. Těmito pravidly řídil svou Detroit Edison Company, která posunula americký sen o krok dál. Využijte toho jednoduchého návodu a sami uvidíte, jakou má sílu. Sám Edison toto pravidlo rozvedl ještě dál:

     Chcete-li uspět, uvolněte potřeby lidí kolem sebe. Ze společného cíle udělejte jejich věc. * Pomáhejte potřebám lidí a oni vyjdou vstříc Vašim. Ale na Vás je vždy ten první krok. * Vítejte konkurenci! Dovede Vás a Váš systém k dokonalosti. Nikdy konkurenci nepomlouvejte! * Nikdy nekritizujte člověka, ale jeho práci. Vždy mu ale řekněte, že si ho vážíte, proto jste ho přijali! * Buďte nároční. Hledejte v lidech skryté schopnosti a ty povzbuzujte. Nikomu, a nejmíň sobě, nedávejte úlevy. * Novým lidem pomozte začít. Mějte přehled o jejich práci a osobně je pochvalte ve chvíli, kdy se jim něco povede. Všechno dobré i špatné vyřešte hned. Nic si neschovávejte jako trumfy a víc se k tomu nevracejte. * Při zadávání nového úkolu s podřízenými sestavte písemně plán, ale jen s hlavními body. Budou tak kdykoli vědět, co od nich očekáváte. Ale nic za ně neřešte, proto jste je nepřijali! Řekněte, co od koho očekáváte a komu dáváte jakou zodpovědnost na daném úkolu. Každému bude všechno jasné a nevzniknou nedorozumění.

     Zkušeným lidem nechte víc volnosti. Vaše důvěra jim dá větší motivaci! Jedině ve chvíli, kdy nemají výsledky, jaké si představujete, nebo něco pokazí, pokárejte je za jejich práci - ale ne je! Řekněte jim přesně, co udělali špatně nebo s čím nejste spokojeni, ale řekněte jim, že nemáte nic proti nim a že si jich vážíte. Naopak, dlouhodobě si velmi vážíte i jejich práce. Ale Vás trochu trápí, že mají na víc! Protože mají všechny předpoklady k tomu, aby byli velmi úspěšní! Projevte jim přesně takhle důvěru a sestavte spolu nový plán a znovu si dejte cíle. Ujasněte si, kdo je za co odpovědný a co přesně očekáváte, abyste mohli být oba dva spokojeni. Potom budou Vaši podřízení dosahovat takových výsledků, jaké si přejete.

     Když chcete, aby Vaše slova opravdu působila, využívejte odmlk. Tichem zdůrazníte to, co má váhu. Po výtce, nebo po pochvale. Za slovy, na která kladete důraz při své řeči. A přitom se dívejte zpříma do očí. Stačí několik vteřin, které zapůsobí mnohem víc, než další dlouhý monolog. Přejděte na jejich stranu, dejte jim ruku na rameno nebo si potřeste rukou. Díky troše herectví, kdy předvedete krátké drama, nebudete pronášet prázdná slova! Buďte psychologem! Dejte do svých slov emoce, své pocity. Vciťte se do lidí a budete mít úspěch.

     Edison reportérovi řekl: "Pochvaly, uznání, sestavení plánu i pokárání mi vždy zabralo tak jednu - dvě minuty. I napsané cíle musely být k přečtení za minutu, protože nikdy jsem nezakládal ani čtenářské, ani debatní kluby!"

     Váš úspěch při práci s lidmi bude vždy záležet i na Vašem výběru, jakými lidmi se obklopíte. Jsou dva typy, kterým se v životě, v podnikání nebo zaměstnání raději vyhněte. Zkrachovanci a spekulanti. Zkrachovanci Vás jedině stáhnou k sobě dolů k neúspěchu a svým problémům. Čím dál budete chtít jít, tím víc času, peněz i energie Vám seberou. Budete za ně muset dělat stále víc a víc práce. Když Vás zkrachovanec nestáhne k sobě dolů, stejně ho budete muset opustit a nakonec ho poškodíte. Kombinace úspěšného člověka a zkrachovance zkrátka nejde dohromady!

     Druhý typ lidí, kterým se v životě vyhněte, jsou spekulanti. Neustále vymýšlejí nějaké triky a finty a dojedou na ně, i když jejich postup se ze začátku mohl zdát úspěšným. Dejte si pozor na ty, co pomlouvají každého kolem sebe. Protože za Vašimi zády určitě pomlouvají i Vás. Lidé, kteří jsou schopni někoho podrazit, jednou podrazí i Vás.

     Vaše kariéra bude záviset na lidech, které si vyberete ke spolupráci. Žádný člověk není ostrov, aby byl úplně sám. A nikdo nemůže úplně sám dosáhnout opravdového úspěchu. Protože i úspěch je o Vás a o lidech kolem, kteří Vás buďto podpoří, anebo nepodpoří. Nic není mezi. Naopak, když si vyberete k práci schopné a úspěšné, dosáhnete mnohem větších výsledků. Je to hop anebo trop, jakými se obklopíte lidmi. Proto vybírejte velmi dobře!

     "Každý, s kým se setkám, mě v něčem předčí. A tak se od něho učím!" To jsou slova filozofa Ralpha Waldo Emersona. Teď se chvilku zamyslete a určitě zjistíte, že každý člověk Vás opravdu může něčemu užitečnému naučit. Protože i génius nebo mistr světa je specialistou v jednom oboru. Něčemu Vás může naučit nadřízený, a něčemu i podřízený. I učitel ve škole se má čemu učit od svých žáků. Pokuste se s touhle filozofií zlepšit všechny své mezilidské vztahy. Jako motivace by Vám mohl posloužit příběh Charlese Schwaba (čtu: švu:ba), prezidenta ocelářského království dvacátých let United States Steel Company Andrewa Carnegieho. Charles Schwab byl jedním z nejúspěšnějších vyjednavačů a manažerů v historii Ameriky. Byl jedním z prvních Američanů, který měl roční plat přes milión dolarů. Toho dosáhl ve svých třiceti osmi letech! A přitom v té době už padesát tisíc byl velice slušný příjem! Ale Andrew Carnegie ho neplatil za to, že by byl odborníkem přes ocel, na to měl daleko kvalifikovanější lidi s daleko nižším příjmem. A zdaleka nebyl ani geniální. Charles Schwab si vydělával 3000 dolarů denně za to, že dokázal motivovat lidi k maximálnímu výkonu a realizovat své nápady a myšlenky. Uměl motivovat jak dělníky, tak i prodejce! A dokázal to jedině díky tomu, že uznával a povzbuzoval každého člověka a používal v praxi Emersonovu teorii. Nesnášel chyby a nepřesnosti, ale právě proto nešetřil chválou všude tam, kde byl spokojený. Cítíte ten rozdíl? Jak se chová většina lidí? Manažerů, ředitelů ale i rodičů? Víte, proč většina lidí nemá v životě úspěch a nevychází se svým okolím? Vždyť většina lidí otevře pusu, jedině když je s něčím nespokojená! Ale když se něco povede, bere to jako samozřejmost. Možná, že to samozřejmost je, ale když tak budete věci brát, nedostanete se ani k samozřejmosti! Kolik rodičů, učitelů, ředitelů, šéfů marketingů s nejhonosnějšími tituly, ale i politiků se chová právě takhle? Kolik rodičů má problémy s výchovou svých dětí? A víte, proč nemají výsledky při práci s lidmi? Protože neznají základní potřeby člověka! Člověk potřebuje uznání, ne seřvání! Je strašně těžké vytvořit cokoliv hodnotného pod vedením lidí, kterým se dá jen těžko zavděčit. Proto každý raději rezignuje: "Vždyť je to stejné, ať to udělám tak, nebo tak, pokaždé si na mně něco najde. Ať si to udělá sám, když je tak chytrý!"

 

     Charles Schwab o svém úspěchu prohlásil: "Mám rozsáhlé styky. Setkal jsem se s čestnými a důležitými lidmi v různých končinách světa, ale nikdy jsem nenašel člověka, který by nepracoval lépe a nevyvinul větší úsilí, když dostane uznání, než aby byl stále kritizován!" Stejně jako pro Vás, tak pro každého člověka je nejtěžší rozjet se, odlepit se od země a dosáhnout prvních výsledků. A když po lidech budete od začátku šlapat, zahodíte tím obrovský potenciál, který mohl pracovat pro Vás. Každému v začátku pomůžete tím, že budete mít přehled o jeho práci a při každém, i malém úspěchu nebudete šetřit chválou, podporou a motivací. Vaše slova a rady tak získají váhu. Tímhle přístupem lidem poskytnete účinnou pomoc, sílu a pozitivní motivaci ve chvíli, kdy ji nejvíc potřebují k tomu, aby se nastartovali. K vyšším výkonům můžete soutěživostí a negativní motivací přimět až zkušenější lidi, o kterých víte, že mají na víc. Ti od Vás budou chtít slyšet i to, v čem jsou jejich rezervy a co dělají špatně. Dávejte jim zodpovědnost, ocenění a důležité úkoly. Pro ně musí být Váš obchod i jejich obchodem, aby měli proč jít stále dál. Potom budou Vaším pilířem.

     Ačkoli United States Steel Company, která si získala silné postavení v Americe i zámoří, byla původně Schwabovou myšlenkou v hodnotě 400 miliónů dolarů, kterou sdružil třináct nejvýznamnějších finančníků a ocelářů, odešel a koupil zadluženou ocelárnu Bethlehen Steel Company, ze které svými zásadami, chápáním potřeb člověka a uznáním jeho hodnoty vytvořil jednu z nejúspěšnějších společností Ameriky. Schwab byl jedním z prvních lidí na světe, který dokázal, že filozofie Dala Carnegieho a Walda Emersona není jenom krásnou utopií o tom, jak by se lidé k sobě mohli chovat hezky a ještě vydělávat peníze. Schwab dokázal, že hledání dobra a pomáhání lidem k jejich snům je budoucností a cestou k opravdovému úspěchu. A po něm to dokázaly další a další osobnosti amerického snu všude na světě.

     Ale i Andrew Carnegie si dokázal vážit lidí, kterými se obklopoval. To nedokázal jen pohádkovým platem, který dával Charlesi Schwabovi i dalším zaměstnancům, ale například i návrhem svého epitafu: "Zde odpočívá muž, který kolem sebe seskupil lidi chytřejší, než byl sám." Dávejte lidem uznání, důvěru a motivaci a dostanete všechno, co chcete. Poslouchejte úspěšné lidi a čtěte knížky, které Vám vštípí všechny principy a pravidla úspěchu. Protože se můžete učit od nejlepších z nejlepších abyste je jednou mohli překonat. Protože Vy můžete využívat zkušeností, které získávali celý život a za které draze platili. Protože vlastní zkušenosti jsou ty nejdražší, drahému formování své osobnosti se raději vyhněte. Vaše cesta k úspěchu dnes může být daleko rychlejší. Máte informace, máte motivaci, máte recept na úspěch, prověřený devadesáti lety svobodného podnikání.

 

     Úspěch nebo neúspěch vždy záleží na tom, jestli Vás lidé podpoří nebo nepodpoří. Někdy se stane, že se něco opravdu musí udělat, a je na Vás, říci to Vašim podřízeným. Může jít o přesčas nebo o nepříjemnou práci. Potom záleží jen na Vás, jakým budete diplomatem a psychologem a jestli jste skutečná osobnost. Záleží na Vás, jestli se něco udělá a s jakým výsledkem. Tady je několik rad, jak na to: Začněte s chválou a uznáním. Řekněte přesně, čeho si na druhém vážíte a proč. Apelujte na vznešené pohnutky, protože lidé pracují ze dvou důvodů. Jeden je pro peníze nebo pro jinou odměnu, takže věcný. Ale v každém je kousek idealisty, takže občas myslí na nějaké vznešené důvody - proč. Ale nezneužívejte jich! Své myšlenky podávejte napínavě. Když se podíváte kolem sebe, v reklamě, v televizi, ve filmu - každý, kdo chce upoutat pozornost, musí své nápady, zboží i požadavky podávat s trochou napětí. Nedávejte přímé příkazy. Veďte druhé k tomu, aby oni sami považovali Vaši myšlenku za svůj nápad. Příkazy dávejte otázkou. Přemýšlejte, jaké výhody z toho budou pro druhého. Pokaždé, než něco řeknete, přemýšlejte, jaký účinek může mít to, co máte na jazyku. To první, co Vás napadne, nebývá vždy to nejlepší. Posuďte možnosti a připravte se na ně. Tímto způsobem jste schopni vycházet lidem vstříc. A díky tomu vyjdou lidé vstříc i Vám.

     Základním slůvkem úspěchu je: "Teď! Teď hned!" Slova "Příště a zítra a nikdy" znamenají neúspěch. Pamatujte na zákon duplikace. Udělejte slůvka "Teď hned" svým heslem a veďte k němu další pod sebou. Jako první je potřeba udělat tu nejhorší práci, to, do čeho se Vám vůbec nechce. Protože jakmile překonáte nechuť a odpor, zbytek bude hračka. Ale když jednou něco nepříjemného odložíte na konec, podvědomě budete pracovat tak pomalu, abyste se k tomu nedostali. A příště to odložíte znovu. Proto všechno, co je potřeba, dělejte teď hned "TEĎ HNED!!" Rozhodujte se a na svých rozhodnutích trvejte. Klidně se může stát, že nebylo správné. Zaujměte postoj a udělejte nové rozhodnutí a trvejte na něm. A buďte vytrvalí, protože úspěch znamená v první řadě překonat sám sebe.

     Jednat s lidmi, vystupovat před nimi a komunikovat s nimi můžeme třemi způsoby. Pasivně, agresivně anebo jako leader. Leader nebo leader ship jsou v angličtině výrazy pro vůdčí osobnost. Překlady jako vůdce nebo "fýrer" by asi nebyly nejšťastnější a tak raději zůstaneme u leadera. Přímé důsledky těchto způsobů chování a jednání s lidmi jsou odlišné a ne všechny vedou k cíly. Nejdříve si řekneme, v čem se odlišují.

     Pasivní člověk se v řeči vyznačuje dlouhými nesouvislými výroky, slovy jako možná nebo měl bych, častým zdůrazňováním, omlouváním se a přehnaným žádáním o dovolení, ve větách vynecháváním slůvka "já". Pasivní chování zmenšuje vlastní potřeby člověka a často dochází k závěru "jsem nemožný". S občas nejistým hlasem, zpěvavým, chvíli vítězným, příliš srdečným nebo ustupujícím. Řeč je váhavá, kdy pasivní člověk neví, co říci, používá mnoho pauz, přeskakuje z rychlého do pomalého tempa, často odkašlává. Při vyjádření hněvu nebo při přijímání kritiky má ve tváři strnulý úsměv a často mění výraz tváře. Uhýbá a sklápí pohled. Při gestikulaci se krčí, ústa zakrývá rukou, kříží na obranu ruce, krčí ramena. Důsledkem takového chování je vnitřní konflikt, bezmocnost, deprese, pocit osamělosti, nesamostatnost, omezené vztahy, očekávání pomoci, malá sebekontrola, slabé sebehodnocení a sebevědomí. Druzí k takovému člověku cítí lítost, snaží se mu pomoci, nebo jím manipulovat nebo jej zranit. Takovéhle chování nepřináší zisky a dlouhodobě znamená prohru! Pasivní chování, to není cesta k žádnému cíli.

     Agresivní člověk používá samé "já", své názory vyjadřuje jako fakta, své požadavky vyjadřuje jako hrozby nebo pokyny, obviňuje ze všeho druhé. Žije v mylné představě, že všechno se točí jen kolem něho a každý kolem něj mu patří. Při řízení druhých používá sarkasmy a rád všechny uzemňuje a ponižuje. Takový člověk je arogantní a své nedostatky ignoruje. Hlas agresivního člověka je velmi pevný, sarkastický, chladný, důrazný a stoupavý. Jeho řeč je plynulá s nevhodnými zaváháními, strohá, úsečná a vyčítající. Ve tváři má kyselý úsměv nebo je zamračený. Při pochybnostech nebo překvapení zvedá obočí. Agresivní člověk má stále zaťaté zuby s bradou dopředu. Při gestikulaci rád ukazuje na druhé prstem, bouchá pěstí, naklání se dopředu a nervózně se prochází. Postoj má nosem nahoru a ruce a nohy nepřístupně zkřížené. Svým pohledem se snaží uvést do rozpaků. Důsledkem takového chování je vnější konflikt, napětí, frustrace, pocit viny, osamělost, autoritářství, za každou cenu dosažení cíle, omezené vztahy, snaha manipulovat, minimální sebekontrola, zlost, útok, nezdravé sebevědomí a sebehodnocení. Druzí k takovému člověku cítí strach, rivalitu, oddálení se, nepřátelství nebo podřízení. Takovéhle chování přináší krátkodobé zisky a krátkodobě i výhru. Díky obrovské touze dosáhnout za každou cenu výsledků mají agresivní lidé uplatnění například tam, kde je potřeba v rychlém termínu něco rozjet. Ať podnik nebo provoz, nebo po převratu i celý stát. Ale ve chvíli, kdy se všechno dostane do normálu a do obrátek, není už pro agresivní osobnost místo, protože dohrála svou roli, a musí přijít leader, který přinese řád a harmonii a dlouhodobý úspěch.

     Leader se vyjadřuje stručně a jasně s výroky v první osobě: "Rád bych." Leader rozlišuje fakta a názory. Své návrhy si neplete s radami a nepoužívá: "Měli byste." Používá konstruktivní kritiku. Snaží se zjistit názory, myšlenky a touhy druhých. Problémy překonává. Leader má klidný, pevný, upřímně srdečný hlas s plynulou řečí se zdůrazněním klíčových slov. Má pevný a upřímný pohled, který nepřivádí do rozpaků. Svou řeč doprovází rytmickými, volnými pohyby rukou, sedí uvolněně. Leader má postoj s hlavou vzhůru. Důsledky jeho chování jsou řešené problémy, spokojenost, pozitivní vztahy, demokratičnost, dosažení cíle, účinné vztahy, schopnost řídit, sebekontrola, udržuje si respekt a má zdravé sebevědomí a sebehodnocení. K leaderovi druzí cítí přátelství, partnerství, pomoc a kooperaci. Takovéhle chování přináší dlouhodobé zisky, kompromis. To znamená výhru obou a úspěch.

     Být leaderem, to je cesta k opravdovému úspěchu. Buďte leadery. Věřte lidem a dávejte jim pozitivní motivaci a každému stejnou šanci. Jednejte teď hned. Pamatujte, že dostanete to, co dáte, nebo míň, ale na Vás je vždy ten první krok: Váš úsměv, Váš pozdrav, Vaše práce, Vaše sebevědomí, Vaše cíle, Váš příklad a Vaše postoje. Buďte leadery a budete mít opravdové přátele a šťastnější život. A navíc, když budete dodržovat všechna pravidla a principy o kterých jsme mluvili, budete mít i větší pořádek a organizaci ve své práci, výsledky, které Vám ještě víc zvednou sebevědomí, pomůžete lidem kolem sebe k úspěchu v jejich práci a Ti podpoří i Vás. A hlavně si vyděláte víc peněz a času a dosáhnete opravdového úspěchu.

 

1997-2011 HBT

Publikace je neprodejná. Je součástí školy úspěchu „ABECEDA PODNIKÁNÍ“.
Všechna práva jsou vyhrazena.
Copyright © HBT 1997-2011 Práva autora v ČR zastupuje B.I.B. Beach Internet Business spol. s r.o.

Další příspěvky autora: HBT


Články ve stejných kategoriích:

Abeceda podnikání - škola úspěchu  


Kategorie Abeceda podnikání - škola úspěchu


Cestou milionářů | 1/10Cestou milionářů | 1/10
Abeceda podnikání - škola úspěchuSebehodnocení | 2/10Sebehodnocení | 2/10
Abeceda podnikání - škola úspěchuPlány, sny a cíle | 3/10Plány, sny a cíle | 3/10
Abeceda podnikání - škola úspěchuÚspěch nejsou jen peníze | 4/10Úspěch nejsou jen peníze | 4/10
Abeceda podnikání - škola úspěchuJak začít od nuly | 5/10Jak začít od nuly | 5/10
Abeceda podnikání - škola úspěchuJak působit na lidi | 6/10Jak působit na lidi | 6/10
Abeceda podnikání - škola úspěchuObchodník | 7/10Obchodník | 7/10
Abeceda podnikání - škola úspěchuJak pracovat a relaxovat | 9/10Jak pracovat a relaxovat | 9/10
Abeceda podnikání - škola úspěchuAkumulátor | 10/10Akumulátor | 10/10
Abeceda podnikání - škola úspěchuABECEDA PODNIKÁNÍ - škola úspěchu - kompletních 10 kapitol, exkluzivně zde!ABECEDA PODNIKÁNÍ - škola úspěchu - kompletních 10 kapitol, exkluzivně zde!
Chcete dosáhnout úspěchu ve všem co děláte? Ve všech oblastech Vašeho života? Chcete vydělávat nejen peníze, ale i čas? Tak nečtěte. Vnímejte! Život je nejvyšší univerzitou... Učte se z chyb a úspěchů druhých!
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí