internetWEEK.cz menu TOPlist

Země praská

Země praská

Nedávno se objevila na jednom německém ostrově dva kilometry dlouhá trhlina v zemi, hluboká asi jeden metr. Zapadá do podobných anomálií na celé planetě?

Země praská

Jako by se vracel záhadný fenomén pukání povrchu země, který zesílil zejména v únoru a březnu loňského roku. Stalo se to například v Mexiku, v Brazílii, v Číně, v USA, ale i v sousedním Německu. Při některých propadech zmizely v zemi celé domy i s lidmi. Jámy někdy vypadaly hrůzostrašně jako díry do pekel. To se týká hlavně známých kruhových děr hlubokých desítky metrů. Jinde, například v Peru se jedná jen o jakési větší brázdy. Jako by tudy projel obrovský čet s radlicí. Doslova čertova brázda.

 

Nyní se možná tento fenomén vrací. Jde o spolu nesouvisející události, nebo o jeden fenomén, ačkoliv se odehrává v nejrůznějších částech světa? A co může být jeho příčinou? Může souviset zemětřesení o síle 5 na Richterově stupnici, které nedávno zasáhlo Itálii a Středozemní moře, s trhlinou na ostrůvku v Baltském moři? V loňském roce se také trhala na různých místech země, hynuly hromadně ryby a poté nastalo superzemětřesení v Japonsku.

 

Německo

Trhlina v zemi, která se dále šíří, děsí od minulého víkendu malý německý ostrov Hiddensee. „Připravujeme se na katastrofu,“ řekl správce tamního národního parku. Turisticky oblíbený ostrov je na svém nejširším místě široký jen 3,7 km. Odborníci zatím o příčinách spekulují. Podobná trhlina se ale vytvořila na ostrově již v prosinci předchozího roku. Podloží je na pobřeží vápencové a podléhá snadno erozi. Také útesy na Rujaně se hroutily loni v srpnu po dlouhých deštích. Ostrov Hidden vznikl odtržením od Rujany ve 14. století.

 

Zemské anomálie - 2011

Ke zvláštní kumulaci podivných jevů docházelo na jaře roku 2011. Záhadné trhliny v zemi se objevily například v Peru. V oblasti Puna měřila trhlina, která vznikla koncem února, tři kilometry na délku a 100 metrů na šířku. Země jako by najednou doslova pukla, velké kusy jsou roztroušeny široko daleko. Rodina, která se nacházela na území geologické anomálie, zmizela. Zajímavé je, že k tomu došlo v místě asi 15 km vzdáleném od pozůstatků záhadné civilizace Tiwanaku v západní Bolívii. Nedaleko je také jezero Titicaca známé častým výskytem UFO.

 

 

Brzy poté, začátkem března docházelo k hromadným úhynům ryb v Kalifornii a v Austrálii. 11. března přišlo apokalyptické zemětřesení s tsunami v Japonsku. Trhliny v zemi se objevily také v USA, Japonsku, Etiopii, Bolívii, na Tchaj-wanu, v Indonésii a ve Vietnamu.

 

Mexiko

21. července 2011 se objevila děsivá trhlina v zemi dlouhá 500 metrů v Mexiku, v Santa Maria Huejoculco v Chalco. V regionu vznikla ještě jedna trhlina v délce dokonce 4 kilometrů. Protože je to Mexiko, tamní úřady se tím nezabývají a vědci jakbysmet.

 

www.sott.net/articles/show/232196-Gigantic-Crack-Opens-Up-In-Mexico

 

Zase Nibiru

Loňského roku se objevila informace - údajně od kmene Hopi -, že podivné anomálie v zemském povrchu způsobila tajemná planeta přilétající z hlubin vesmíru po extrémně dlouhé ekliptické dráze – Nibiru >>>. Ta se měla dostat 15. března 2011 do jedné osy s dalšími planetami sluneční soustavy, Zemí i Sluncem a vytvořit „gravitační jámu“, což vyvolalo zemětřesení na Zemi. Nibiru měla být tehdy od Země 2,1 AU.

 

Letošní rok - Brazílie

Nejrůznější sesuvy a propady půdy zaznamenala hned počátkem roku zejména Brazílie, jak ukazují následující snímky. V Buritis v Belo Horizonte se zhroutily dvě budovy. Různé sesuvy půdy, často na evropské poměry obrovských rozměrů, se tam odehrávaly po celé zemi zřejmě v důsledku dlouhodobých dešťů. Ale možná také v důsledku posunu magnetických pólů Země. Jedna jáma zachycená na následující sérii fotografii má klasický kruhový studňovitý tvar, je hluboká 4 metry.

 

 

Foto: http://poleshift.ning.com/profiles/blogs/brazil

 

Japonsko

Jak to vypadá, když praská chodník při zemětřesení

 

 

A co na to věda?

Někteří vědci se ale domnívají, že řešení není jednoduché. Ve skutečnosti neexistuje jenom jeden „viník“ jako Nibiru, posun pólů nebo globální oteplování. Ale jde o komplexní změnu celého blízkého vesmíru, v němž se nacházíme. Mění se Slunce i planety naší solární soustavy. To, co pozorujeme na Zemi, je jen důsledek makrozměn v kosmickém okolí. A bude to mít dalekosáhlé, nepředvídatelné důsledky pro všechny živočišné druhy na naší planetě, nejenom pro člověka, který si myslí, že je pánem tvorstva.

 

Viz ruský vědec Alexej N. Dmitrijev: „ Existují nezvratné důkazy toho, že příčinou probíhající transformace je vysoce energeticky nabitý materiál a energetická nerovnoměrnost (části) mezihvězdného prostoru, pronikající do meziplanetárního prostoru naší sluneční soustavy. Tato "darovaná" nadbytečná energie produkuje hybridní procesy a narušuje energetické stavy na všech planetách, i na Slunci. Účinky na Zemi se projevují zrychlováním přesunu magnetických pólů, změnami distribuce objemu atmosférického ozónu a zvyšováním četnosti i míry významných katastrofálních klimatických událostí. Roste pravděpodobnost, že se posouváme do obdobného období prudké teplotní nestability jako před 10 000 lety. Adaptační schopnosti biosféry, společně s vlivem lidstva na tyto nové podmínky, mohou za těchto nových okolností vést k úplné globální revizi řady druhů a pozemských životních forem. Pouze hluboké pochopení příčiny zásadních změn uskutečňujících se v našem přírodním prostředí umožní, aby politici a v první řadě občané, dokázali zachovat rozvahu v průběhu obnovy (přizpůsobování) planeto-fyzikálního stavu a procesů.“ Profesor geologie a mineralogie, člen Ruské akademie věd vydal velmi aktuální zprávu s názvem Planetárně-fyzikální stav Země a pozemského života již v roce 1997.

 

Přinášíme ještě několik základní tezí vyňatých z tohoto textu:

 • Geologické, geofyzikální a klimatické změny, které v současné době probíhají na Zemi, jsou stále nezvratnější.
 • Velké množství specialistů na klimatologii, geofyziku, planetofyziku a heliofyziku se přiklání k verzi kosmické kauzální posloupnosti.
 • Klimatické a biosférické procesy na Zemi byly přímo zasaženy a vtaženy do zpětné vazby všeobecných souhrnných transformačních procesů probíhajících v naší sluneční soustavě.
 • Přebytek energie se projevuje: tvorbou ionosférické plazmy, magnetickými bouřemi v magnetosféře a cyklóny v atmosféře.
 • Tyto vysoce energetické a v minulosti spíš výjimečné atmosférické jevy jsou nyní velmi časté, intenzivní a mění svou povahu. Mění se i hmotná skladba atmosféry.
 • Živočišný a rostlinný život na Zemi jako celek reaguje na globální změny podmínek elektromagnetického pole a na signifikantní, hluboké změny chodu zemského klimatického stroje.
 • Procesy zásadních změn vyvolávají tlak na veškeré pozemské živé organizmy a vyžadují si nové, dané situaci přizpůsobené formy. Přirozený vývoj takovýchto nových forem může vést u řady druhů a dosavadních forem pozemského života k celkové globální revizi.
 • Mohou se projevit nové, hlubší kvality života ve formě zdokonalených organizmů, směřujících k dosažení rovnováhy prostřednictvím nových vývojových a reprodukčních schopností, které s sebou přináší nový fyzikální stav Země.
 • V tomto smyslu je zřejmé, že stojíme před otázkou adaptace lidstva na tento nový stav; na nové podmínky na Zemi.
 • Nynější perioda transformace je pouze přechodná, protože převod životních vzorů do budoucnosti se může uskutečnit až po důkladném vyhodnocení toho, co na nich bude potřebné upravit tak, aby vyhovovaly novým podmínkám pozemské biosféry.
 • Každý reprezentant pozemského života bude procházet důkladnou dlouhodobou "zkouškou" nebo jakousi "kontrolou kvality", určující míru jeho způsobilosti vyhovět změněným podmínkám.

Prof. Dmitrijev také napsal:„Nezmění se pouze podnebí, ale také my, coby lidské bytosti, zakusíme globální změny životních procesů u všech živých organizmů, které jsou nezbytným dalším článkem v celkovém procesu, nebo života samotného. Musíme začít organizovat svou pozornost a myšlení, abychom pochopili, že klimatické změny na Zemi jsou pouze součástí, jen "očkem" v řetězci událostí probíhajících v naší heliosféře.“

 

Zdroje:
http://tn.nova.cz/zpravy/zahranici/dvoukilometrova-trhlina-v-nemecku-objevila-se-znicehonic.html
http://www.jitrnizeme.cz/view.php?nazevclanku=planetofyzikalni-stav-zeme-a-pozemskeho-zivota&cisloclanku=2005031901
http://coupmedia.org/planet-x-nibiru/nibiru-to-break-through-ecliptic-march-4th-2011-2302
YouTube.com Stream.cz

 

Další příspěvky autora: heartblue


Články ve stejných kategoriích:

Země   Díry v zemi   Japonsko   Německo   Mexiko   Brazílie   Záhada   Zajímavá videa   Katastrofy   Nibiru  


Kategorie Země

Lidstvo stárne. A prolomí průměrný věk dožití 90 let!Lidstvo stárne. A prolomí průměrný věk dožití 90 let!
V různých koutech světa se lidé dožívají různého průměrného věku. Ale všude se neustále prodlužuje. A do roku 2030 vědci očekávají prolomení magické devadesátky!


Jaká je celková hmotnost všeho, co člověk vyrobil?Jaká je celková hmotnost všeho, co člověk vyrobil?
Vědci se pokusili odhadnout, kolik toho člověk na Zemi vytvořil a přetvořil.


Země v průběhu roku z vesmíru a něco navícZemě v průběhu roku z vesmíru a něco navíc
Podívejte se na záběry Země z vesmíru v průběhu jednoho roku ale také na přechod Měsíce přes Zemi a konečně také na nové snímky.


Země zažila před 3 miliardami let drtivou apokalypsuZemě zažila před 3 miliardami let drtivou apokalypsu
Nejen dinosauři museli zřejmě čelit ohromné srážce s kosmickým projektilem. Před 3 miliardami let se naše Země srazila s ještě daleko větším tělesem a následky byly jen těžko představitelné.


Jsme jen smítko ve vesmíruJsme jen smítko ve vesmíru
Pěkná videa srovnávají Zemi s ostatními tělesy Sluneční soustavy. Jsme jen malé smítko v ohromném vesmíru.


Nádherné fotografie Země z vesmíru Nádherné fotografie Země z vesmíru
Přírodní katastrofy, urbanistická díla, meteorologické jevy, výbuchy sopek nebo jen krásná příroda z výšky několika stovek kilometrů. Takový byl jeden rok na planetě Zemi očima družic a posádky Mezinárodní kosmické stanice.


Teorie o placaté Zemi je stále živáTeorie o placaté Zemi je stále živá
Také v dnešní době se najdou lidé, kteří se domnívají, že naše planeta je placatá. Nejde o civilizací nedotknuté indiány, ani o psychicky nemocné nebo nevzdělané jedince. Příznivci placaté Země mají dokonce sdružení.


Video: Země z paluby vesmírné staniceVideo: Země z paluby vesmírné stanice
Pokochejte se pohledem na Zemi z paluby Mezinárodní kosmické stanice prostřednictvím dlouhého videa.


Video: Země z paluby U-2 Video: Země z paluby U-2
Lockheed U-2 patří mezi nejslavnější letadla všech dob. Od poloviny minulého století se používalo pro špionážní účely. Podívejte se, jak z něj vypadá Země z výšky 20 km.


Myšlenky Gregga Bradena: Spojit moudrost tradic a moderní vědyMyšlenky Gregga Bradena: Spojit moudrost tradic a moderní vědy
Řídit se heslem „silnější vítězí“ je pro lidstvo i Zemi zkázonosné. Staré tradice i nová věda říkají: vše je propojené, všechno souvisí se vším, jsme závislí na zbytku světa. Žijeme ve světě, kde každá věc má svůj význam.
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí