internetWEEK.cz menu TOPlist

Petr Chobot o andském šamanismu

Petr Chobot o andském šamanismu

Šamanské poznání z And je pozoruhodné v oblasti léčení, práce s energií, při poznání minulých životů i smyslu života současného.

Petr Chobot o andském šamanismu

Tento článek obsahuje informace o šamanismu v Jižní Americe, jak je vyložil Petr Chobot v rozhovoru o šamanovi Donu Sergiovi...

 

O šamanismu obecně

V jádru se jihoamerický šamanismus od severoamerického neliší. Šamanismus je založen na souboru nesmírně silných a nesmírně účinných technik. I sibiřský šamanismus je o tom samém. Nemluvím samozřejmě o čisté komerci současného ruského "šamanismu". To je snad ještě větší podvod než New Age kurzy spojené s "šamanismem" Severní Ameriky. Poslední sibiřští šamani byli zlikvidováni koncem 60. let. V Severní Americe totéž proběhlo o 100 let dříve. Tedy není to o tom, jestli se sibiřský nebo severoamerický šamanismus liší od jihoamerického. V Severní Americe a na Sibiři byla tradice dávno přerušena. Šamanismus to byl zřejmě stejný jako ten v Jižní Americe - jenom už neexistuje.

 

Podstata šamanské práce

Je to velice starobylý systém. Šamani v Andách například tvrdí, že jejich techniky pocházejí z doby vzdálené tisíce let, kdy lidé byli schopni přemisťovat silou vůle nebo zvukovými kmity obrovské kamenné bloky a kdy nad zemí létala dnes neznámá plavidla. Šamanismus je nejstarší "spirituální" systém, já bych řekl raději vědecký systém, na této planetě. Šamanismus není žádná víra. Není to náboženství. Řekl bych, že všechna náboženství, která známe, vznikla naopak degenerací, zneužitím nebo chybnou interpretací čistě šamanských starobylých technik. My považujeme šamanismus často za něco primitivního. To slovo v nás evokuje představu křepčení divochů v bederních rouškách kolem ohniště. Šamanské techniky jsou ale něco zcela jiného. Vycházejí ze stavu hlubokého "zvnitřnění se", hlubokého vnoru do sebe sama a především z hlubokého klidu.

 

Šamanské techniky/Andský systém

Jsou to techniky pradávného andského systému, kterému se někdy říká Mosoq Karpay. Ten název je těžko přeložitelný, doslovně to může znamenat "nový rituál", což zdůrazňuje, že tento systém není a nemůže být mrtvý soubor neměnných slepě se opakujících úkonů. Skutečný překlad je ale TRANSFORMACE. V tomto systému je to nejdůležitější sám šaman - musí být dostatečně čistý a otevřený, aby mohl fungovat jako kanál mocné kosmické léčivé a tvůrčí energie a přitom to vůbec přežil. Šamanem se lidé stávají jakoby ne ze své vůle. Do jejich života vstoupí většinou v dětství zvláštní síla, "estrella" - která je naviguje. Nacházejí se v přímém spojení s "horními světy", s realitou Hanaq Pacha. Odtud k nim sestupuje energie i informace. Techniky, které se šaman učí zvládnout, jsou úzce spojené se systémem našich energetických center a naším biopolem.

 

Šamanismus a léčení

Šamanská práce s léčením silně souvisí. I když chce šaman v někom např. rozvinout léčitelské nebo jasnovidné schopnosti, musí napřed silně vyčistit jeho biopole a energetická centra, aby to vůbec bylo možné. Tedy princip léčení je přímo obsažen v šamanském výcviku. V Andách se používají velmi efektivní techniky na očištění orgánů a biopole, kterým se říká Hucha Mikhuy. Hucha je doslova těžká, nestrávená energie. Je to energie, se kterou se naše biopole nedokáže vypořádat - nedokáže se jí zbavit ani ji strávit nebo rozpustit. Tato energie - pokud zatíží např. nějaký orgán - může způsobit i těžké onemocnění, nefunkčnost tohoto orgánu - a samozřejmě i smrt. Shluky "hucha" mohou ovšem i jinak blokovat náš život - mohou způsobovat třeba to, že jsme chudí, omezují naše vztahy, naši svobodu - a samozřejmě také zapnutí a rozvoj našich jasnovidných schopností.

 

Andská šamanská medicína nezná pojem "nevyléčitelná nemoc". Toto především je nutné si uvědomit. Nemoci se odstraňují v prvé řadě ne chemicky, ale energeticky. Choroba je odstraňována jako energetická příčina - a to především čištěním našeho Poq - po, tedy energetického těla.

 

Kdo jsme

Všichni jsme duše, jsme energetické organismy, které přišly na tuto planetu získat unikátní zkušenost. Tento svět je jediná buňka. Je to dynamický živý celek. Změna v jednom místě ovlivní jiné místo - všichni jsme na Zemi spojeni. Ten kdo se izoluje, ztrácí ve skutečnosti energii i podporu vesmíru. Naštěstí právě toto si jihoameričtí šamani velmi dobře uvědomují.

 

Evropská spiritualita

Evropa absolvovala děsivý experiment - několik stovek let zde byla systematicky, neskutečně brutálně, likvidována spiritualita. Fyzicky byli odstraněni lidé s genetickými dispozicemi k jasnovidnosti. Byla to vleklá genocida. Ano, kdysi jsme disponovali velmi dokonalými systémy a technikami. Ale kdo dnes zná technologie druidů - i přes všechnu "keltskou módu" - nebo dokonce spirituální techniky starých Slovanů? Evropa byla spirituálně vydrancována, jakoby zde celé populaci byla provedena kolektivní duchovní lobotomie.

 

Víru našich prehistorických předků dávno vymazalo křesťanství. Ztráta paměti je pozoruhodná. Nevíme, kdo jsme byli, ani odkud jsme přišli. Když ještě žili Evropané v těsném spojení s přírodou, uctívali některá místa. Podívejme se, jak to bylo v Litvě | Stará posvátná místa >>>

Energetická centra / čakry

Andský systém pracuje přibližně se sedmi základními energetickými centry, velmi podobně jako indická jóga nebo tibetský tantrický buddhismus. Kromě toho zná ještě řadu "sub-center". Indiánští šamani dokážou v krajině vycítit místa, která aktivizují určité konkrétní energetické centrum. Používají také sady kamenů, tzv. khuyas. Slovo khuya je velmi těžko přeložitelné, ale v souvislosti s kameny znamená, že kámen je nabitý zvláštní energií sloužící k nějakému účelu.

 

Partnerské vztahy

Všechno, co se odehrává v našem životě a čím je náš život zaplňován, je dáno aktivitou a stavem našich energetických center - to vyplývá z mnoha set leté zkušenosti andských šamanů a potvrzují si to neustále i svým jasnovidným vnímáním. Přitom stačí i malá změna v činnosti příslušného centra a náš život se může zcela změnit - doslova se můžeme stát někým jiným, kdo má úplně odlišné možnosti, nebo schopnosti. Jako příklad můžeme uvést oblast partnerských vztahů. V pánvi, také v kostrči a v oblasti pohlavních orgánů se nacházejí silná energetická centra, kterým šamani říkají souhrnně SIKI ŇAWI. Stav těchto center přímo souvisí se stavem našich partnerských vztahů i s naší sexualitou.

 

Spíš objevíte tisíce mimozemských civilizací, než jediný ideální vztah. Podle matematika Petera Backuse je vhodný pouze každý 285 tisící kandidát. Možná za to může náš čich. Možná jen vysoké nároky nebo strach z minulých zklamání... | Jak najít ideálního partnera či partnerku? >>>

Srdeční centrum

Příčiny chorob jsou velmi podobné příčinám našich životních omezení a problémů. Vždy je příčinou nějaký energetický blok v našem poq-po, tedy energetickém těle. Šamani chápou každou nefunkčnost v našem životě jako nemoc - ať jde o disharmonické vztahy, neschopnost zastávat v lidské společnosti užitečnou roli atd. Velice významné je pro lidskou bytost tzv. srdeční centrum, které se nachází uprostřed hrudi. Pokud je toto centrum na pohled kalné, zdeformované - jedinec vůbec nemá schopnost soucítit. Je to, jak mi říkáme, "zlý člověk". Ve skutečnosti je to chudák - je to silně postižená bytost. Andští šamani v prvé řadě usilují o očištění a aktivizaci tohoto centra. Schopnost MUNAY - tedy schopnost zažívat hlubokou empatii, vciťovat se do jiných živých bytostí - přichází právě jen tehdy, když je toto centrum aktivizováno.

 

Křesťanství / Kristus

Šamani nemají s křesťanstvím nic společného, stejně jako Kristus. Znám velice mnoho šamanů, kteří mají s Kristem mimořádně důvěrný vztah. Jsem přesvědčen, že celý Vatikán a představitelé jiných křesťanských církví by měli podstoupit u šamanů velmi intenzivní výcvik, aby mohli dosáhnout téhož - pokud ovšem o něco podobného vůbec stojí. Kristovi se v Andách říká Bílý Kondor. Je považován za šamana stupně Tukuy Hampeq. I když není fyzicky přítomen na Zemi, šamani se na něj mohou napojovat, používat jeho energii a radit se s ním. Kristus dle šamanů pobývá nyní v horním světě Hanaq Pacha a pokud si šaman přeje a je dostatečně čistý - musí dosáhnout stavu obrovské vnitřní a energetické čistoty, kterému se říká CH-UYA - se může s Kristem může spojit.

 

Léčení společnosti

My sami musíme vyléčit naši společnost. Techniky šamanů nám v prvé řadě pomohou změnit sebe sama - jako jedince. Protože společnost se skládá z jedinců. Jsme buňky těla společnosti. Jsou-li - jednotlivé buňky zdravé, bude zdravý i organismus, který z nich sestává. Šamani tomuto principu říkají MASINTIN - energetická reciprocita, vytvoření energetické aliance.

 

Rupert Isaacson se vypravil se svou manželkou do Mongolska za šamany, aby vyléčil autistického syna Rowana. | Autismus, šamani a koně >>>

Hojnost / chudoba

Čím je centrum QOSQO, které se nachází v břiše, aktivnější, tím snadněji do života konkrétního člověka proudí hojnost. Pokud má někdo toto centrum deformované nějakým energetickým blokem nebo atrofované, jakoby málo zářivé, může se rozkrájet, může se třeba stavět na hlavu a vymýšlet cokoliv - ale slušné peníze nevydělá, nikdy za celý život. A pokud se k němu nějaké peníze dostanou, hned o ně přijde. Tak to prostě funguje - zákonitosti našeho energetického systému jsou neúprosné.

 

Osud / Plán duše

Šamani věří v určitý životní plán. Např. v to, že do světa Kay Pacha - tedy do fyzického časoprostoru - vstupujeme v určitou pro nás nejvhodnější dobu a poté se vždy v určitou předem danou dobu setkáváme s dalšími nám známými dušemi, s nimiž máme vytvořit určité vztahy. Ovšem vnímají náš život jako plný příležitostí ke změnám ve všech významech. Říkají, že každý lidský život lze prožít nejméně v 7mi různých verzích - a to od té "nejhorší možné" až po tu nejideálnější. Jen na nás záleží, na jakou verzi se "přepneme". V každé verzi se sice setkáváme přibližně se stejnými lidmi.

 

Ákášické záznamy uchovávají vše, co člověk udělal během koloběhu reinkarnací, a to nejen činy, ale i pouhé myšlenky nebo emoce. | Ákáša podle Edgara Cayceho >>>

Karma

Často pojem karma chápeme zkresleně - podobně jako třeba lidové vrstvy v Indii. Tedy jako jakýsi trest. Tak to ale vůbec není. Definice karmy je, že je to suma naší vnitřní energie - jejího naprogramování a její kvality. Právě tato energie pak vtahuje do našeho života různé události a modeluje náš život, podobně jako když se z hromady plastelíny modelují různé tvary. Ve skutečnosti šamani chápou "karmu" velice podobně, jako ji zcela správně chápali staří jasnozřiví jogíni. Západ přejal už překroucenou koncepci karmy - přejal její nejlidovější a originálu velmi vzdálenou podobu. Konečně - skuteční mistři Východu vždy tvrdili, že karmu lze spálit během okamžiku, pokud jsou pro to vytvořeny odpovídající podmínky.

 

Realizace snů

Celý trik se zhmotněním vašeho přání souvisí se zvláštní aktivitou centra v oblasti solaru. Andští šamani říkají tomuto centru INTI ŇAWI, což doslova znamená "sluneční oko". Toto centrum je kosmická továrna na realizaci všech našich přání. Ovšem aby se nějaké přání zrealizovalo, musí toto centrum generovat dostatečné množství energie, které šamani říkají YACHAY. Existují ještě nedávno tajná cvičení, umožňující velmi silnou aktivizaci tohoto centra, kdy centrum začíná produkovat takové množství energie, že vaše přání se prostě splní - jiná možnost není. Tedy i poněkud pošetilé přání stát se prezidentem. Ano, pokud vím, tak prokazatelně nejméně dva peruánští prezidenti tak už byli šamany "vyrobeni".

 

Léčitelské schopnosti

Klíčová je v tomto smyslu aktivizace dvou energetických center - centra SONQO ŇAWI, které se nachází uprostřed hrudi - a centra v temeni lebky. Centrum v temeni - SAMI ŇAWI - je nesmírně důležité a jeho otevření představuje mistrovský stupeň šamanské práce. Skrze toto centrum se přímo napojujeme na Absolutno - na jakýsi primární božský energetický zdroj. Pokud tato dvě centra dostatečně aktivizujeme, získáváme léčitelské schopnosti - ať chceme nebo ne. Stáváme se prostředníkem mezi vyšší realitou a zemí.

 

Léčení karmických chorob

Všechno je možné. Celý vesmír - i naše těla - je jen iluze. Tak to vnímají indiánští šamani. Je to jedna z prvních věcí, kterou vštěpují do mysli svých žáků: nic není skutečné a všechno lze změnit. Šamani jsou napojeni na vyšší skutečnost, která je lhostejná ke karmě, hmotě, času a dalším iluzím. Odstranit lze libovolnou nemoc.

 

Jsou v České republice doktoři, kteří se vymykají standardu, zvolili alternativní cestu. Přinášíme vám portréty tří z nich. Lékaře-léčitele spojuje to, že nejsou spokojeni s úrovní a přístupem mainstreamové medicíny k pacientům. | Lékaři - léčitelé >>>

Víra ve vyléčení

Pacient nemusí věřit ve vyléčení. Dokazují to četné příklady úspěšných vyléčení na dálku, kdy šaman pracoval s fotografií nemocného a to aniž o tom nemocný věděl. Energie je energie - je to fyzikální měřitelná síla. Tuto sílu lze vysílat i na dálku. Tomuto umění se říká v Andách ATYI. Prostě se na někoho zaměříte a třeba na vzdálenost tisíců km vystřelíte - jednou nebo opakovaně - do jeho biopole vysoce vibrující energii. Pokud je energie dost a pokud je dotyčný schopen ji přijmout a udržet ji v sobě, tato energie vás musí vyléčit. A vy o tom procesu nemusíte mít ani tušení. I když citlivější člověk to přeci jenom nějak pocítí. Znám případy, kdy šaman na někoho působil a dotyčný přesně v té době šamana dokonce viděl - jako by se nad ním skláněl jako duch v oparu světla, nebo jako by byl dokonce fyzicky přítomný - jako by stál v místnosti.

 

Jasnovidnost

Jasnovidné schopnosti se zapínají při zvýšené aktivitě centra, kterému my někdy říkáme třetí oko. Andští šamani tomuto centru říkají QANCHIS ŇAWI. Toto centrum se nachází přibližně nad kořenem nosu. Můžeme si ho představit jako světelnou kuličku o velikosti hrachu, ponořenou asi tak 2 a půl cm směrem do lebky. Toto energetické centrum je součástí silného energetického pole, které prostupuje celou lebkou - KULLI CHUNPI. Při vyšší aktivitě tohoto pole a tohoto centra začneme vždy jasnovidně vnímat - vidíme na dálku, máme vize budoucích událostí, dokážeme i přesně diagnostikovat, vidíme orgány a tkáně v těle, jako by tělo bylo průsvitné atd.

 

Minulé životy

Andští šamani rozdělují naši paměť na tzv. malou paměť, což je to, co běžně za paměť považujeme. Kromě ní znají ovšem i "paměť duše" tzv. KANAY. Tato paměť je přítomná v každém z nás, ale nemusíme o ni vědět. A nejčastěji o ní ani nevíme - jen občas se nám připomíná, třeba tím, že na určitém místě zažíváme známý pocit dejavu, nebo tím, že preferujeme určité chutě, země nebo kultury. Nebo se nám obsah této hlubší paměti může připomínat méně příjemnými způsoby - jako nevysvětlitelné fobie, strachy a psychosomatická onemocnění. Paměť duše je rozprostřená v celém našem biopoli, tedy nenachází se pouze v mozku. Šamani se domnívají, že jakési její hlavní sídlo se nachází v centru QOSQO v břiše. Nebo přesněji - pokud toto centrum nadstandardně zaktivizujeme, začnou obrazy z naší běžně nedostupné minulosti volně proudit do našeho vědomí.

 

Malý Skot Cameron Macaulay začal mluvit ve dvou letech o své minulé rodině. Pamatoval si takové detaily z minulého života, že jeho případ byl nafilmován a odvysílán britskou televizí. | Chlapec si vzpomíná na svůj minulý život >>>

Absolutno

Každá vyšší aktivizace temenního centra SAMI ŇAWI způsobuje přiblížení našeho vědomí k Absolutnu - k hyper-vědomí, které stojí za vznikem všeho. Všechny stavy rozšířeného vědomí jsou způsobeny vyšší aktivizací temenního centra. Čím víc má kdo aktivní temeno, tím víc dokáže rozumět Absolutnu, tím snadněji ho alespoň intuitivně chápe. Navíc po aktivizaci tohoto centra do nás proudí nesmírně vysoká energie, použitelná mnoha způsoby.

 

Zdroj:
http://www.petr-chobot.eu/cs/saman-don-sergio-v-evrope
Foto: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Chaman_amazonie_5_06.jpg

 

Další příspěvky autora: heartblue


Články ve stejných kategoriích:

Zajímavosti ze světa   Zajímavé myšlenky   Zajímavosti  


Kategorie Zajímavosti

Hit internetu: Chlupaté jednodílné plavkyHit internetu: Chlupaté jednodílné plavky
Budou tyto plavky hitem také na plážích?


20 nejzásadnějších a nejpovedenějších fotek SpaceX20 nejzásadnějších a nejpovedenějších fotek SpaceX
Ve SpaceX udělali výběr top 124 fotek. My z nich vybrali nej 20. A přidali zajímavá videa.


Vyhrajte plnou nádrž. Každý měsíc v roce 2017Vyhrajte plnou nádrž. Každý měsíc v roce 2017
Buďte s námi na sociálních sítích a hrajte každý měsíc o plnou nádrž. Pravidla jsou jednoduchá. Registrace zabere pár vteřin. Žádné losování. Opravdová soutěž!


Jaká je celková hmotnost všeho, co člověk vyrobil?Jaká je celková hmotnost všeho, co člověk vyrobil?
Vědci se pokusili odhadnout, kolik toho člověk na Zemi vytvořil a přetvořil.


Slovenská slova, kterým mladí Češi nerozumíSlovenská slova, kterým mladí Češi nerozumí
K žádnému jinému národu světa nemáme blíže. Kus společné historie, kultura a chtělo by se říci i velmi podobný jazyk. Mladí Češi ale slovenštině obvykle nerozumí.


Jak na ranní vstávání?Jak na ranní vstávání?
ABECEDA PODNIKÁNÍ Vám radí vstávat brzy. Protože tak uděláte více práce. A snáze dosáhnete úspěchu. Je však možné si ranní vstávání osvojit, či je vrozené?


Československé krásy - Vaše fotogalerieČeskoslovenské krásy - Vaše fotogalerie
Nové: Tvořte s námi fotogalerii krás Česka a Slovenska. Vaše fotografie můžete zasílat na email internetweekcz@gmail.com


13 snových symbolů13 snových symbolů
Moderní psychologie vychází z toho, že sny vypovídají o vaší osobě. Následující článek vysvětluje 13 častých snových motivů.


Země v průběhu roku z vesmíru a něco navícZemě v průběhu roku z vesmíru a něco navíc
Podívejte se na záběry Země z vesmíru v průběhu jednoho roku ale také na přechod Měsíce přes Zemi a konečně také na nové snímky.
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí