internetWEEK.cz menu TOPlist

8 velkých filosofických otázek, které (asi) nikdy nevyřešíme

8 velkých filosofických otázek, které (asi) nikdy nevyřešíme

Když se malý indiánek moc ptá, dostane v Amazonii do očí chilli. A když se ptát nepřestane, stane se z něho filosof. Filosofie je zvláštní vědní obor, o kterém si opravdoví vědci myslí, že to není žádná věda.

8 velkých filosofických otázek, které (asi) nikdy nevyřešíme

Na počátku filosofie jako vědy o moudrosti je údiv, řekl kdysi Platon. Němec Immanuel Kant vymezil úlohu filosofie třemi otázkami: „Co mohu vědět? Co mám dělat? V co mohu doufat?“, které lze shrnout do jediné: „Co je člověk?“ Jak vidno, je filosofie hravá a neklade si žádné překážky. Když se ptá, tak se ptá. Proto se lidé vždy ptali (navzdory chilli) a ptají i na věci, které následují. A které autor původního článku z webové stránky „Earthweareone.com“ považuje za „velké“. Ovšem, co je to „velké“? Vše je přece relativní. A co lidstvo jednou vyřeší a nevyřeší, to nemůžeme vědět.

 

1. Proč je spíše něco než nic?

Lidská přítomnost ve vesmíru je mimořádně zvláštní stejně jako existence planety Země, stačí se porozhlédnout po okolním vesmíru, který je k životu zcela nevhodný v okruhu pár světelných roků, minimálně. Zatímco v dětství se nám zdá, že je vše kolem nás zcela přirozené, s rostoucími informacemi se tento pocit vytrácí. Co to všechno znamená? Můžeme se ptát (u vědomí o nesmírné rozlehlosti a složitosti vesmíru): Proč je všechna ta hmota/energie ve vesmíru a proč to řídí tak skvělé dokonalé zákony? Proč to všechno vlastně existuje? Odkud sem bylo po Big Bangu nafoukáno tolik energie, hmoty a proč k tomu je zapotřebí tak velký vesmír? Americký kosmolog Sean Caroll říká: „Nic v moderní fyzice nevysvětluje, proč existují právě takové zákony, jaké existují, a ne nějaké úplně jiné.“ A pokud jde o filosofy: to nejlepší, co dokáží vymyslet je antropický princip – představa, že náš vesmír se objevil tím způsobem, abychom se v něm mohli nacházet jako pozorovatelé – což působí pěkně tautologicky.

 

Náš komentář: Užijme si to.

 

2. Je náš vesmír skutečný?

Není to, co vidíme kolem nás, jen iluze, kterou tvoří nějaká neviditelná síla? Tuhle otázku si kladou v posledních letech nejen blázni, ale také astrofyzici a snaží se na ni odpovědět různými experimenty. Slavný Descartes (1596-1650) se takto ptal už před více než 300 roky a navrhl, že naše realita může být produkt „zlého démona“. Poměrně nedávno se otázka objevila přeformulována jako problém „mozku ve zkumavce“ nebo „simulační argument“. Znamenalo by to, že jsme produkty složité simulace, kdyby to byla pravda. Otázky - Kdo vlastně jsme, jaká je naše pravá identita? – by dostaly zcela nový rozměr. Slovo „reálné“ by bylo najednou velmi nejasné. Modální realisté argumentují: jestliže se nám vesmír jeví jako racionální, nezbývá nám než prohlásit, že je reálný a původní.

 

Náš komentář: Je-li pivo dobré, nezajímá mě, zda je to virtuální simulace.

 

Naše vědomí, city, myšlenky působí zpětně na realitu způsobem, který může mít pozoruhodné výsledky. Jde jen o to uvědomit si, že vědomí je propojené, a problémy jsou řešitelné. Iluze hmoty: Fyzická realita není vůbec fyzická >>>

3. Máme svobodnou vůli?

Téma determinismu zajímalo přemýšlivé lidi odjakživa. Děláme svá rozhodnutí z vlastní vůle, nebo jsme ovlivněni nějakým řetězcem příčin, případně jinými vnějšími vlivy, že nevyhnutelně uděláme to, co musíme? K jednoznačné odpovědi filosofie zatím nedospěla ani po několika tisíci letech. Obecně si v dnešní době připadáme celkem svobodní, ale ne vždy to tak bylo. Přesto i ve středověku křesťanští filosofové tvrdili, že člověk je svobodný, protože mu Bůh dal svobodnou vůli. Jak by ho jinak mohl trestat za chybná rozhodnutí? O pár tisíc kilometrů na východ jiní filosofové, neméně chytří, věřili, že člověk je sice ovlivněn svou karmickou zátěží z minulých životů, ale vždy to může trochu vylepšit.

 

Je-li naše rozhodování ovlivněno nekonečným řetězcem příčin, potom vládne determinismus a žádnou svobodnou vůli vlastně nemáme (i když si to myslíme), ale jestliže platí opak, čili indeterminismus, potom jsou naše akce nahodilé – ale ani to není úplná svobodná vůle, říkají oponenti.

 

Zajímavý příspěvek k diskusi o naší svobodě přináší neurověda, zjistilo se, že naše mozky dělají rozhodnutí ještě dříve, než si to uvědomíme. Problém ještě komplikuje kvantová fyzika, protože tvrdí, že žijeme ve vesmíru pravděpodobností a že determinismus je proto nemožný z principu!

 

Náš komentář: Představa, že mozek rozhoduje za nás, ještě než si to uvědomíme, je uklidňující.

 

4. Existuje Bůh?

Jednoduše řečeno, nemůžeme vědět, jestli Bůh existuje, nebo ne. Takže se mýlí ateisti i věřící a pravdu mají agnostici. Nevíme dost o vnitřním fungování vesmíru, abychom mohli skálopevně tvrdit něco o podstatě reality, zda existuje První hybatel, nebo neexistuje někde v pozadí. Mnoho lidí ustupuje k naturalismu - který tvrdí, že vesmír funguje autonomně – ale to nevylučuje existenci velkého Stvořitele (velké Stvořitelky), který/která to uvedl/a (nebo společně) do pohybu. Čemuž se říká deismus. A existuje i možnost, že žijeme v simulaci, kde bohové-hackeři kontrolují všechny varianty. Možná mají pravdu gnostici, kteří si myslí, že v hlubší realitě žijí jakési mocné bytosti, o kterých nevíme. Nepotřebujeme nutně všemohoucí, vševědoucí bohy.

 

Náš komentář: Bůh může být Ono

 

5. Existuje posmrtný život?

Nemůžeme se zeptat mrtvých, jestli žijí, spíše se dohadujeme, co je po smrti. Materialisté pevně věří, že potom není nic. Ale jak to ověřit? Těžko si představovat, že lidský život je jediný pokus v tomto vesmíru, nemluvě o multivesmíru. Je to otázka pro metafyziku a týká se to možnosti, že vesmír se opakuje, potom by se životy opakovaly donekonečna. Rakouský vědec Hans Moravec říká, když mluví o kvantové interpretaci mnoha světů, že ne-pozorování tohoto vesmíru je nemožné; musíme vždy najít sami sebe na živu a pozorující tento vesmír v nějaké formě. To je hodně spekulativní věc, ale stejně jako otázka, zda Bůh existuje, je to téma spíše pro filosofy.

 

Náš komentář: Ať žijí duchové!

 

„Mám vědecký důkaz, že posmrtný život existuje,“ říká americký neurochirurg, který přežil klinickou smrt. Dostal se v kómatu do světa, který považuje za nebe. Eben Alexander: Nebe existuje >>>

6. Můžeme myslet objektivně?

Existuje jistý rozdíl mezi tím, jestli chápeme svět objektivně a zažíváme ho prostřednictvím výlučně objektivní struktury. Je to základní problém vnímaného a myšleného. Vše, co pozorujeme, pozorujeme našimi smysly a vnímáme myslí. Znamená to, že filtrujeme objektivní realitu svými smysly a rozumem. A proto každý jedinec vnímá svět jedinečně. Tím pádem je každá interpretace subjektivní. Ale jestliže se vesmír jeví koherentní a (nějak) poznatelný, měli bychom dojít k závěru, že jeho pravdivá objektivní realita nemůže být nikdy pozorována a známa? Lidé na to vždy měli různé názory, tak třeba buddhisté vycházejí z předpokladu, že existuje fundamentálního omezení (zvané prázdnota), což je naprostý protiklad k Platonova idealismu.

 

Náš komentář: Že pravdu má vždycky manželka, je jedno z řešení tohoto filosofického problemu.

 

7. Jaký je nejlepší morální systém?

Popravdě řečeno, nikdy nebudeme schopni pravdivě rozlišit mezi tím, které činy jsou „dobré“ a které „špatné“. Nicméně myslitelé, politici a samozřejmě kněží vždycky tvrdili, že znají správný způsob, jak posoudit, co je správné a co nesprávné, a že mají k dispozici nejlepší kodex chování. Ale život je složitý a něco jako univerzální morálka a absolutní etika neexistuje.

 

Neurovědci ukazují, že morálka není jenom kulturně vžitá věc, je to také součást naší psychologie (demonstruje to tzv. „trolley problem“ – za účelem minimalizování škod, je téměř každý schopen obětovat nevinné životy). Přinejlepším můžeme debatu ukončit s tím, že morálka je normativní, zatímco naše poznání, co je správné a špatné, se bude stále měnit.

 

Náš komentář: Když nevíš, co dělat, nedělej nic.

 

8. Co to jsou čísla?

Čísla považujeme za úplně obyčejné věci, nad kterými se není proč podivovat, ale když se nad nimi zamyslíme, komplikuje se to – jak je možné, že s jejich pomocí je možné vysvětlit fungování vesmíru? Jsou matematické vzorce skutečné objekty, nebo jen popisují vztahy, které nutně existují ve všech strukturách? Platon se domníval, že číslice existují jako objekty, ale formalisté zjistili, že jsou to jen formální systémy (dobře definované konstrukce abstraktních myšlenek založených na matematice). Jde o zásadně ontologický problém, který člověka odjakživa ohromuje svou dvojznačností.

 

Náš komentář: jsou zatraceně důležitá, tudíž existují.

 

Zdroj: Zdroj: http://earthweareone.com/8-great-philosophical-questions-that-well-never-solve/

 

Úvodní ilustrace: Sokrates

 

Další příspěvky autora: heartblue


Články ve stejných kategoriích:

K zamyšlení   Zajímavé myšlenky  


Kategorie Zajímavé myšlenky

Mnislav Zelený u Drtinové: zajímavé názory na současné děníMnislav Zelený u Drtinové: zajímavé názory na současné dění
Etnolog, antropolog, publicista a indián byl hostem u Daniely Drtinové. Udělejte si 23 minut času. Stojí to za to.


Jak na to, když se nedaří. Nejen v podnikání...Jak na to, když se nedaří. Nejen v podnikání...
Ať uděláte cokoliv, dopadne to pokaždé nějak blbě. A čím víc se snažíte, tím víc se v tom plácáte. Je to jako v bažině. Čím víc se budete plácat, tím horší to bude. Ven Vás dostane jen trpělivost, chladná hlava a naše patero...


Petr Chobot o andském šamanismuPetr Chobot o andském šamanismu
Šamanské poznání z And je pozoruhodné v oblasti léčení, práce s energií, při poznání minulých životů i smyslu života současného.


Jak zastavit stárnutíJak zastavit stárnutí
Pro lidi nad 40 let. Existuje 5 chyb, které dělají lidé při kondičním cvičení. Jestliže chcete zpomalit nebo zastavit proces stárnutí svého těla, musíte se jim vyhnout.


10 rad čínského mistra, jak zůstaneme mladí a zdraví10 rad čínského mistra, jak zůstaneme mladí a zdraví
Zdraví je důležité, ale ne vždy se nám chce pro zdraví něco dělat. Šaolinský mistr Šifu Yan Lei, z 34. generace bojového umění kung fu, nám radí, jak si zachovat zdraví a mládí co nejdéle. Je potřeba začít hned.


5 tipů jak být úspěšný5 tipů jak být úspěšný
Neseme si v sobě vzorce minulosti, které do nás otiskli zejména naši rodiče. Máme tendenci je napodobovat, a to i v tom, co nedělali dobře. Zkuste něco nového.


30 kroků ke štěstí30 kroků ke štěstí
Štěstí považujeme většinou za jakousi zvláštní nahodilou věc, někdy jenom za letmý pocit. Ale existují vyzkoušené způsoby, jak na této podivné věci pracovat a dokázat zajistit, aby stála na vaší straně.


Jak pořádně posílit mozekJak pořádně posílit mozek
Chcete, aby vám to pořádně myslelo? Musíte denně řešit nové úkoly a trénovat mozkové závity. Následuje několik tipů jak na to, abyste byli každý den o něco chytřejší.


Michio Kaku o svobodné vůli, záhadné temné energii a konci vesmíruMichio Kaku o svobodné vůli, záhadné temné energii a konci vesmíru
Je člověk zodpovědný za své činy, má vůbec svobodnou vůli? A jaká budoucnost čeká náš vesmír, o kterém toho stále víme tak málo, a co s tím může udělat lidstvo?


Zmizení letu 370 – Konspirační teorie (2)Zmizení letu 370 – Konspirační teorie (2)
Média si nevšímají masivního zastoupení zaměstnanců Rothschildovy firmy Freescale ve zmizelém Boeingu. Jenomže právě to je inspirací pro hodně třaskavou konspirační teorii, v které hrají významnou roli utajované vojenské technologie.
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí