internetWEEK.cz menu TOPlist

Nikolaj Levašov: Záhadný konec kontroverzního léčitele

Nikolaj Levašov: Záhadný konec kontroverzního léčitele

I na český internet pronikla informace, že zemřel slavný ruský léčitel, a nejen to, byl zavražděn – záhadnou vesmírnou energií. Jmenoval se Nikolaj Levašov. Kdo to byl a co hlásal?

Nikolaj Levašov: Záhadný konec kontroverzního léčitele

Když pátráme po informacích o tomto, v této zemi poměrně neznámém člověku, dovídáme se, že pro jedny byl génius, zázračný léčitel a téměř děd Vševěd, pro druhé podvodník. Nicméně jeho názory na kosmologii, lidstvo, na různé esoterické záležitosti mohou být pro zájemce o esoteriku poměrně zajímavé. Proto přinášíme několik ukázek z Levašovových teorií. Udělejte si názor sami.

 

Nikolaj Levašov - profil

Léčitel, alternativní myslitel s originálním pohledem na vznik vesmíru, původ lidstva či slovanskou historii a také spisovatel, to byl Nikolaj Levašov. Narodil se v SSSR, v Kislovodsku 8. 2. 1961 a zemřel 11. 6. 2012. Vystudoval na Charkovské univerzitě radiofyziku. Byl představován jako vědec a fyzikální teoretik. Ale údajně se skutečnému vědeckému výzkumu nikdy nevěnoval. Byl členem několika občanských akademií, které však nemají nic společného se skutečnou Akademií věd. Žil 15 let v USA (1991-2006), kde léčil i několik slavných lidí, ne vždy úspěšně. Obdivovatelé ho pokládají za vědeckého génia a skvělého léčitele. Kritici tvrdí, že šlo o podvodníka a pseudovědce. Jedna jeho kniha byla dokonce v Rusku zakázána jako antisemitská a extrémistická. Levašov byl také vedoucím organizace "Renesance. Zlatý věk", kterou ruská ortodoxní církev označila za destruktivní kult. V roce 2011 oznámil Levašov kandidaturu na ruského prezidenta, ale byl zamítnut z formálních důvodů. Zemřel ve věku 51 let. Byl nalezen mrtev ve svém bytě v Moskvě. Údajně byl ve velmi dobrém zdravotním stavu. "Podlehl v bitvě s Univerzálním zlem, stejně jako Světlana, jeho milovaná manželka, která odešla z tohoto světa půl roku před ním. Dokázal 25 let bojovat proti stávajícímu Systému“, tvrdí jeho příznivci. Podle nich ho zabila neznámá negativní energie. Jeho manželku podle leva-net.webnode.cz zavraždila ruská tajná služba, pravděpodobně kvůli knize Odhalení, na které pracovala.

 

Léčitelství

Léčitelstvím se Levašov začal zabývat v roce 1988. Nejprve se svou druhou ženou Mziou léčil pomocí mentalismu a hypnózy. (Mziu někteří označovali za podvodnici.) Později zakládal Nadaci pro alternativní medínu, kterou měl dotovat stát. Levašov tvrdil, že umí například léčit po telefonu, předpovídat osud deset let dopředu podle fotografie, mluvit s delfíny, likvidovat astrální parazity, vyčistit mentálně znečištěné vzduch i vodu, vidí orgány v lidském těle aj. Několik amerických médií ho obvinilo, že způsobil smrt svých pacientů, kteří onemocněli rakovinou.

 

Teorie universa

Levašov měl svou teorii vesmíru (všeho). Na základě postulátu anizotropie (nehomogenity) vysvětluje nezbytné podmínky pro existenci živé hmoty, přírodní zákony, které vedou k nevyhnutelnému vzniku života a později rozumu a vědomí. Levašov byl přesvědčen, že duch a hmota jsou v podstatě jedno. Pokládal lidské schopnosti za neomezené. Byl přesvědčen, že lidstvo není výtvor Boha a že je obklopeno miliardami inteligentních civilizací. Hlavním úkolem člověka je podle něj překonat úroveň "inteligentního živočicha" a dosáhnout úrovně Tvůrce.

 

Náš vesmír je formován sedmi primárními hmotami. Takzvaná fyzicky existující hmota vzniká jako výsledek jejich spojení v oblasti, kde na to existují příhodné podmínky. Ale fyzikální hmota tvoří pouze 10 procent veškeré hmoty ve vesmíru. Zbylých 90 procent vědci nazývají temnou hmotou a nejsou schopni říct nic o její podstatě. Primární hmoty A, B, C, D, E, F, G jsou rozloženy ve vesmíru nerovnoměrně, protože vesmír je nehomogenní. Každá primární hmota má unikátní vlastnosti a kvality. Kvalitativní charakteristika prostoru se neustále mění (kvůli inherentní anizotropii vesmíru) a velmi mnoho závisí na tom, která hmota v té které oblasti vesmíru převažuje. Přebytek jedné nebo druhé primární hmoty a určité oblasti ovlivňuje procesy v dané oblasti. Například nadměrný výskyt hmoty E v určité oblasti vytváří příznivé podmínky pro vývoj vysokých duchovních a morálních kvalit v lidech a podporuje „evoluční skok“ civilizace. Tyto oblasti anizotropie se nazývají Dny Svaroga.

 

Čtěte dále v magazínu internetWEEK.cz | Temná energie – noční můra vědců >>>

 

Noc svaroga

Poslední Noc boha Svaroga - Svarog byl slovanský bůh světla a ohně -, která zabraňovala lidem rozvíjet jejich potenciál, skončila podle Levašova v roce 1995-1996. Převaha hmoty G v určité oblasti vyústí v manifestaci základních vlastností a kvalit a způsobuje takzvaný negativní evoluční trend. Proto oblasti anizotropie tohoto typu se nazývají Noci Svaroga. Jak Galaxie rotuje, Země se periodicky dostává do jedné nebo druhé oblasti anizotropie. Délka doby, kdy se Země nachází v oblasti Noci, může trvat od několika staletí po několik tisíciletí. Zatím poslední a nejtěžší (nejtemnější) Noc trvala 1008 let: od roku 988 do roku 1995-1996.

 

Každý se rodí jako živočich, ale hlavním cílem člověka je překonat své instinkty, na což je třeba silná vůle. Noc Svaroga vytváří optimální podmínky pro kvality „inteligentního živočicha“, jako je pud sebezáchovy, aby se vyvinuly v přemrštěné míře. V tomto případě je pak velmi snadné manipulovat lidmi: jestliže je například pud sebezáchovy příliš silný, jedinec je ochoten prodat či zradit téměř cokoliv, aby si zachránil život. Noc Svaroga je pro sociální parazity „zlaté období“ pro převzetí moci. Vytvořili například sociální zbraň ve formě náboženství za účelem zotročení lidí.

 

Vznik lidstva

Existuje velké množství důkazů, že člověk není produktem evoluce na Zemi, ale byl sem dopraven z jiných planet s určitým záměrem. Lidskou Duší rozumí Levašov souhrn materiálních těl, z kterých se skládá. V momentě početí vstoupí Duše do genetiky, do počáteční biomasy, která je v souladu se stupněm jejího vývoje. Podmínky na naší planetě jsou takové, že člověk má uzavřen přístup ke vzpomínkám na minulé inkarnace. Intuice je stav, kdy vědomí obdrží informace od Duše, například ve stavu snu nebo ve zvláštním stavu vědomí.

 

Čtěte dále v magazínu internetWEEK.cz | Stanislav Grof – reinkarnace >>>

 

Ve většině případů si Duše nevolí tělo pro inkarnaci podle svobodné vůle. V momentě početí vytryskne kanál energie a prorazí kvalitativní bariéry planety. Na základě síly tohoto energetického „gejzíru“, je duše určité úrovně, obývající úroveň planety, kam byl „gejzír“ schopen dosáhnout, do tohoto kanálu vtažena. Počet materiálních těl, která může duše získat během vertikálního evolučního vývoje, je potenciálně nekonečný. Nicméně kvůli vývoji a získání dalších materiálních těl člověk musí vytvořit nové kvality, které od přírody nedostal. Musí pochopit, jak je vytvořit a jak je používat v jiných úrovních. To je praktický úkol evoluce.

 

Channeling

Na určitém stupni evolučního vývoje osoba „prolomí“ skořápku do ostatních, vyšších úrovní a myslí si, že vše, co potkává, jsou vyšší bytosti jako andělé a archandělé. Realita je však zcela jiná. Jsou to duchové, kteří předstírají, že jsou někdo jiný. Levašov tvrdil, že mu jeden takový duch telepaticky sdělil: „Můj úkol je být zde, a pokud se někdo dostane na tuto úroveň, mám ho vzít pod svou „ochranu“. Pokud věří v Krista, mám říct, že jsem Ježíš, pokud věří v Mohameda, řeknu, že jsem Mohamed“. Úkolem těchto bytostí je podle Levašova „obrat lidi o jejich potenciál, který nasbírali během inkarnací, a pokud je jim odebrán, musí začít znovu od nuly.“

 

Čtěte dále v magazínu internetWEEK.cz | Channeling – Hlas z druhé strany >>>

 

Meditace

Osoba není obírána o svůj potenciál pouze během neopatrných setkání s „vyššími silami“, ale také během meditace. Měli bychom si být vědomi toho, že kontakt s dušemi mrtvých, se všemi úrovněmi naší planety a s jinými civilizacemi je skutečně možný. Ale jen bytost, která vlastní všech šest materiálních těl duše, je schopna dostat se za hranice Země. Jestliže osoba nedosáhla tohoto stupně evolučního vývoje, všechny kontakty, kterých je schopna, jsou limitovány na astrální úroveň naší planety, nebo v nejlepším případě, na první mentální.

 

Čtěte dále v magazínu internetWEEK.cz | Meditace změní váš mozek >>>

 

Křesťanství

Křesťanství vybízí k akceptování utrpení s pokorou, a podmiňuje tím duchovní rozvoj. Ale člověk se nevyvíjí díky utrpení, spíše naopak. Člověk se vyvíjí, když navzdory jakkoliv obtížné situaci sebere všechny síly a bojuje. Křesťanství také říká, že by se člověk měl podřídit osudu. Ale skutečný pohyb vpřed, skutečný vývoj nastává pouze, pokud člověk jde proti proudu. Na toto je nezbytné nebýt apatickým, ale sebrat odvahu a bojovat.

 

Restrukturalizace mozku

Fyzický mozek je pouze základ, který poskytuje možnosti pro proces myšlení. Éterická, astrální a mentální těla neuronů formují éterické, astrální a mentální úrovně mozku, které jsou naprosto stejné jako fyzické neurony. Proces myšlení se odehrává přesně na těchto úrovních jako výsledek cirkulace různých primárních hmot mezi těmito úrovněmi. Restrukturalizace mozku je Levašovův systém, který vytváří nové kvality, které daná osoba nikdy nevlastnila a mohla by se k nim propracovat pouze správným evolučním vývojem. Transformací mozku daná osoba získá nejen nové kvality, ale také nová těla duše, které do té doby nevlastnila. Osoba, která projde kvalitativní transformací mozku, je lehce schopna věcí, které východní učení považují za nejvyšší mety. Může například ovlivňovat současnost a budoucnost nebo se přemísťovat se v čase.

 

Čtěte dále v magazínu internetWEEK.cz | Co je astrální cestování - Robert A. Monroe >>>

 

Rakovina

Rakovinné bujení je ve všech případech způsobeno porušením struktur na vyšších úrovních, nejen fyzického těla, ale také éterického a vyšších. Každá buňka vlastní také různá vyšší materiální těla. Důvody pro vznik rakoviny mohou být různé – od stresu po jakýkoliv druh genetického poškození, ale ať už se jedná o kterýkoliv případ, podstata spočívá v tom, že buňka přijde o svá vyšší těla a jde evolučně směrem dolů. Odstranění nádoru problém nevyřeší, protože ten zůstává na vyšších úrovních. Chyba byla odstraněna na fyzické úrovni, ale nikoliv na ostatních. Proto se tumor vrací po pěti až sedmi letech.

 

Smrt

Fyzická smrt nastane v okamžiku, kdy všechna materiální těla duše – éterické, astrální a mentální – nejsou nadále kompatibilní s fyzickým tělem. Když člověk zemře, jeho duše se odebere skrze energetický tunel do úrovně reality Země, která odpovídá evolučnímu stupni duše v okamžiku smrti. Jestliže osoba dokončila planetární cyklus evoluce, jeho duše může i opustit Zemi a sluneční soustavu. To se stává velmi zřídka. A pokud se to stane, duše začne nový cyklus vesmírné evoluce a inkarnuje se znovu. Jak brzy to je, záleží na mnoha věcech – někdy se jedná o dny, jindy o stovky let.

 

Jak posunout osobní evoluční vývoj

Musí zde být osvícení skrze vědění, protože bez něj je jakýkoliv vývoj nemožný. Jedinec by měl rozumět světu, ve kterém žije, než začne uskutečňovat nějaké akce. Měl by rozumět přírodním zákonům, zákonům evoluce duše a zákonům evoluce civilizace. Člověk evolučně roste jen svými skutky. Jiné úrovně ovládají absolutně odlišné zákony, podstata a další koncepty, a to musí pochopit. Platí jedna důležitá zásada: člověk se vyvíjí jen akcemi, které se netýkají jeho vlastních zájmů.

 

Zdroje:
http://leva-net.webnode.cz/nikolaj-levasov/ http://www.kpufo.cz/portal/view.php?cisloclanku=2012061601
wikipedia.org
Foto: http://leva-net.webnode.cz/products/setkani-n-levasova-se-ctenari-23-7-2011/

 

Další příspěvky autora: heartblue


Články ve stejných kategoriích:

Záhadné úmrtí   Esoterika   Zajímavé články   Léčitel  


Kategorie Záhadné úmrtí

Autor knih o konspiraci 11. září zastřelenAutor knih o konspiraci 11. září zastřelen
Phillip Marshall, bývalý pilot CIA a DEA, který ve svých knihách psal, že útoky z 11. září 2001 zorganizovala vláda USA společně se Saúdskou Arábií, byl nalezen zastřelen. O život přišly násilně také jeho dvě děti.


Záhadná úmrtí ufologů a vědcůZáhadná úmrtí ufologů a vědců
Mnoho amerických ufologů zemřelo za podezřelých okolností. Upozornil na to bývalý poradce americké vlády Timothy Hood. Velmi rizikové povolání může mít také britský vědec, který pracuje pro určitý druh výzkumu.


Mrtví ptáci, mrtvé ryby – novoroční záhadaMrtví ptáci, mrtvé ryby – novoroční záhada
Z nebe začali hromadně padat mrtví ptáci a moře vyplavilo tuny mrtvých ryb. Co se děje?


Ladislav Pohrobek a jeho záhadné úmrtíLadislav Pohrobek a jeho záhadné úmrtí
Když se v listopadu roku 1457 během tří dnů ze zdravého mladého krále stala umírající troska trpící křečemi a žádající poslední pomazání, znamenal to počátek diskuse o tom, proč král,Ladislav Habsburský zvaný Ladislav Pohrobek, zahynul.


Záhadná úmrtíZáhadná úmrtí
Po útoku v Oklahomě jméno Mikea Loudenslagera zůstalo v srdcích mnoha rodin. Varoval několik lidí, kteří měli své děti ve školce umístěné v budově, aby je odvedli. Asi věděl něco více než ostatní. Brzy byl nalezen mrtvý.


Kategorie Esoterika

Fenomén Teal Scott – Jsem napůl mimozemšťanFenomén Teal Scott – Jsem napůl mimozemšťan
V oblasti esoteriky se objevila další zajímavá žena. Jmenuje se Teal Scottová. Tvrdí o sobě, že je napůl mimozemšťanka a že má neuvěřitelné mimosmyslové schopnosti. Krom toho chce zachránit svět.


Co dělá Inelia Benz? Hledá spojení s LemuriányCo dělá Inelia Benz? Hledá spojení s Lemuriány
Chilsko-britská esoterička Inelia Benz popisuje, jak se snaží navázat spojení se zaniklou pozemskou rasou Lemuriánů.


DNA skrývá netušené možnostiDNA skrývá netušené možnosti
Povaha DNA je esoterická. Poslední vědecké výzkumy naznačují, že před lidstvem stojí nepředstavitelné možnosti, když se mu podaří vygenerovat kolektivní vědomí.


Nemoc je výkřik dušeNemoc je výkřik duše
Co je nemoc? Chřipka, zánět, deprese nebo narušení rovnováhy? Mohou za nemoc pouze viry, bakterie, prochlazení nebo přetížení? Nebo se jedná o něco energetického a nehmotného?


Numerologie: vlastnosti máme podle data narození?Numerologie: vlastnosti máme podle data narození?
O numerologii se mluví jako o pseudovědě. Nemá prý žádnou teorii ani hlubší význam. Ale jak je možné, že následující charakteristika na mne i celou rodinu sedí?
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí