internetWEEK.cz menu TOPlist

Vyšehrad a jeho tajemná zákoutí

Vyšehrad a jeho tajemná zákoutí

Vyšehrad si pamatuje dobu mocného rodu Přemyslovců, doby slávy i drancování. Zmizelo již ale z Vyšehradu opravdu vše, co tam bylo ukryto kdysi před zraky ostatních? Průzkumy nám říkají, že ne. Na Vyšehradě je ukryt poklad!

Vyšehrad a jeho tajemná zákoutí

Na dvoře hradu Libušína (dnešního Vyšehradu) stojí kněžna Libuše se svým manželem Přemyslem Oráčem a prorokuje Praze slávu, jež se bude hvězd dotýkat.

 

Vyšehrad se však údajně nestal výjimečným místem jen pro předpověď této světice. Má se zde nacházet i hrob prvního českého krále Vratislava I. Podle geologického radaru, citlivého přístroje, který rozezná prostor pod zemí až do hloubky 5 metrů, se krypta nachází přibližně u hrobu spisovatelky Boženy Němcové. Právě tam byly geologickým radarem skutečně objeveny dva velké prostory.

 

Je možné, že právě tam jsou ukryty cenné relikviáře a obřadní předměty?

 

Co se skrývá v podzemí Vyšehradu?

Tři mohutné chrámy, několik kaplí, rozlehlý královský palác, přepychové domy kanovníků a měšťanské budovy. Takto před rokem 1420 vypadal Vyšehrad, než ho vydrancovali Husité. Ti pobrali vše, co mohli. Vyloupili kostely a část jich i rozbořili, některé až do základů. Měšťanské domy byly vypáleny, stejný osud postihl i královský palác.

 

Vyšehrad - opevnění | Foto Flickr.com

 

Na několik let se Vyšehrad stal jen pustinou, ve které přebývali tuláci a hladoví psi.

 

Většina církevních hodnostářů včas uprchla. Některé cennosti si vzali s sebou, otázkou je co udělali s těmi, které již pobrat nestačili?

 

Na Vyšehradě je ukryto něco posvátného

Psychotronici, kteří se zajímají o Vyšehrad a chtějí přijít jeho záhadám a tajemstvím, které ukrývá na kloub, zjistili nezávisle na sobě, že pod Vyšehradskou půdou je několik tajných prostor. Jistá psychotronička z Prahy cítila pod povrchem v parku na východní straně od kostela sv. Petra a Pavla přítomnost jakýchsi cenných předmětů a svatých ostatků, jež by se měly nacházet přibližně v hloubce 5-7 metrů. Tyto předměty by měly být ukryty v nevelkých prostorech a vyzařují silnou energii.

 

Na tom se shodl i jiný psychotronik. Jeho pátrání však nabralo konkrétnějšího rázu. Zjistil, že přibližně v hloubce pěti metrů pod povrchem se ukrývají zlaté drobnosti, z nichž nejvíce vyniká zlatý kalich, který byl do podzemí umístěn přibližně okolo 14. století. V hloubce přibližně pěti metrů se mají nacházet zlaté šperky ukryté v kamenné nádobě. Přineseny do podzemí byly okolo roku 1420. Dále se pod povrchem v hloubce šesti metrů má nalézat kovová truhlice se zlatým obsahem. Tento poklad sem má být přinesen roku 1485.

 

V hloubce šesti metrů se podle psychotronika také má nacházet okovaná truhlice se zlatými církevními předměty a spisy. A posledním objevem je místo pod povrchem, kde mají být uloženy ostatky panovníka. Ostatky by mohly odpovídat ztraceným ostatkům prvního českého krále a panovníka Vratislava II, který sídlil na Vyšehradě a údajně tu měl být i pohřben v chrámu.

 

Zvláštní je, že objevy obou psychotroniků se naprosto shodují.

 

Je zcela neuvěřitelné, jak se oba psychotronici, kteří se spolu nikdy nesetkali, nespolupracovali a ani neměli žádnou jinou možnost se nějak ovlivňovat, shodují v nálezech.

 

Čertův sloup

Vyšehradské tajné chodby nejsou jediným zvláštním nálezem, který je opředen tajemstvím. Další je Čertův sloup, nebo také Zardanův, jak se mu jinak říká.

 

Tento sloup se nachází v parku na východě od chrámu sv. Petra a Pavla. Kdysi dávno sem lidé jezdívali z celých Čech jen proto, aby mohli sloup vidět a na chvíli se ho dotknout. Není divu, když má temnou pověst – měl ho sem totiž přinést sám čert.

 

Ďábel se vsadil s místním knězem, že přinese sloup ze svatopeterského chrámu v Římě dříve, než kněz doslouží mši. Kněz sloužil mši, jak nejrychleji mohl, ale přesto by nebyl dost rychlý na to, aby boj o svoji duši vyhrál. Proto zasáhl svatý Petr. Trefil třikrát pekelníka, letícího se sloupem na ramenech a srazil ho tak u Benátek do moře. A tak se stalo, že čert přiletěl pozdě. V prudkém návalu emocí mrštil svým břemenem na kostel. Těžký sloup prorazil s velkým hřmotem střechu i strop chrámu a v oblacích prachu se zřítil na podlahu kostela, kde se přerazil na tři kusy.

 

Údajně v tomto příběhu má být zašifrováno něco, co by nás přiblížilo k rozluštění Vyšehradských záhad. Podle této pověsti existuje určitá vazba mezi skálou (samo jméno Petr znamená skála), vodou (Vyšehradská skála spadá do Vltavy a Zardan je sražen do moře) a magickým číslem 3.

 

K celému tomuto příběhu patří ještě určitý dovětek, jenž nás informuje o tom, že někdy okolo roku 1665 prováděl jakýsi exorcista v Praze vymítání ďábla z posedlého muže. Tehdy prý ďábel ústy muže prohlásil, že se jmenuje Zardan a že je na věky přikován neviditelnými řetězy k Vyšehradskému sloupu.

 

Čertův sloup | Foto Flickr.com

 

K čemu sloup sloužil?

Někteří ho považují za část slunečních hodin. Poté by sloup sloužil k určování hodin pomocí stínů. Další verzí je, že kdysi na vrcholu sloupu byla soška jakéhosi světce. V tomto případě by sloup sloužil jako tzv. uhelný kámen, který pomáhal k poměřování proporcí budoucí stavby.

 

Další verzí je, že se jednalo o obětní sloup. Slýchá se také, že se jedná o symbol bohyně smrti Morany, a tak sloup kdysi stál Na Moráni.

 

Skutečný původ Zardanova sloupu, nebo promyšlená mystifikace?

Původní místo Zardanova sloupu bylo uprostřed chrámu a přímo nad ním se v klenbě nacházel zubatý otvor, kudy se sem prý sloup mrštěný rozezleným ďáblem zřítil. Sloup patřil v 17. a 18. století k hlavním relikviím chrámu. Kvůli němu sem vážili poutníci cestu z daleka. Také cizinci se prý po příchodu na Vyšehrad hned ptali po Čertově sloupu. Vyšehradští kanovníci pověst horlivě živili, protože jim přinášela popularitu a prosperitu. Ve skutečnosti takzvaný Čertův sloup patřil k podpěrným sloupům klenby původního (dnes již zaniklého) kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Roku 1503 se však udála podivná věc: sloup se náhle rozlomil a zřítil na podlahu chrámu. Přitom s sebou strhl i část klenby. Naštěstí se tak stalo v době, kdy v chrámu nikdo nebyl. Zachoval se dopis, v němž kardinál líčí tuto pohromu králi Vladislavovi a smlouva podepsaná v Budíně, v níž jsou vyčleněny peníze na opravu, aby “pilíř, jenž v kostele spadlý leží a tím celý kostel pádem hrozí, co možná brzy postaven byl a aby se též klenutí obnovilo...“ Jenže k opravě jaksi nedošlo. Buď někdo šikovně zašantročil peníze (tunelování už tenkrát patřilo k oblíbeným fintám), nebo rychle rostoucí legenda se ukázala jako silnější, než snaha uvést vše do původního stavu. Klenba totiž i bez opory „jako zázrakem“ držela. A sloup byl natřikrát přeražený. To se nejspíše nestalo náhodou, vždyť trojka je posvátné číslo! Začalo se (napřed šeptem a potom i docela nahlas) mluvit o tom, že toto zvláštní poškození kostela je výsledkem magického souboje kanovníka s ďáblem.

 

Může být sloupů více?

Na staré barokní malbě nad vchodem na sakristie v chrámu svatého Petra a Pavla na Vyšehradě je zachyceno zvláštní vyobrazení. Je zde namalován čert, který nese nad střechou kostela sloup. Druhé dva sloupy jsou vidět otevřenými dveřmi na podlaze kostelní lodi.

 

Se čtvrtým sloupem se právě chystá odletět druhý čert! Chystá se odletět z východní části od kostela, přibližně z míst, kde je dnes uložen Zardanův sloup. Těžko říci, zda je v chrámu vyobrazeno více situací na různých místech, čímž by autor řekl, že sloupů bylo více, či je zde zachycen čert, který nese sloup z Benátek a skončí s ním v Praze.

 

Rotunda sv. Martina

Na Vyšehradě se také nachází nejstarší rotunda v Čechách – rotunda sv. Martina. Byl synem římského vojáka a později se vojákem rovněž stal. Ovšem za nějakou dobu přijal křest, neboť se mu údajně zjevil Ježíš a vrátil mu část pláště, který kdysi daroval chudákovi, který neměl peníze. Již se nechtěl bojů účastnit. Před jistým tažením, na které měl se svou družinou vyrazit, k němu přišel velitel a chtěl mu dát peníze. Avšak Martin je odmítl s tím, že do boje nepůjde a že chce vojsko opustit, protože jeho křesťanská víra mu bojovat zakazuje. Velitel to nepochopil a označil ho za zbabělce a zrádce. Martin na to odpověděl, že bojovat sice nepůjde, ale bude kráčet s křížem před jejich vojáky. A to také udělal. K boji nakonec vůbec nedošlo, nepřátelé totiž přijeli s nabídkou na smír. Všichni to považovali za zázrak a Martinovi bylo dovoleno odejít z vojska.

 

Rotunda sv. Martina | Foto Flickr.com

 

Pověsti

Pověst vypráví, že u rotundy sv. Martina se můžeme setkat s ohnivým psem, se studeným ohněm, který září modrou barvou či s kostlivci, kteří radostně tančí okolo rotundy.

 

Dále tu však také můžeme potkat průvod dávných obyvatel Vyšehradu. Tvoří ho rytíři ve starodávné zbroji a kněží směřující po staré, dnes již zrušené cestě do rotundy. A protože tato stará cesta bývala výše než dnešní silnice, průvod se vznáší nad zemí. Nakonec vstoupí do svatyně zdí v místě, kde kdysi bývaly dveře.

 

Přímo na hradbách nad Vltavou můžete spatřit bílou paní, někdejší kněžnu Libuši, která se prochází v dlouhém šatu. Někdy se i usadí v jednom z oken a dívá se na Prahu. Hlídá totiž své poklady, ukryté podle pověsti ve vyšehradské skále - zlato, drahokamy, říční perly, lýčené střevíce, mošnu svého muže Přemysla a mnoho dalšího. Pomáhá jí v tom černý pes. Kněžna obvykle sedává u bohatství, někdy však tajnou podzemní chodbou vyběhne ven, podívat se, jak je na světě. Podle legendy jí dělá společnost kníže Přemysl a jeho vojsko.

 

Poměrně nebezpečný je přízrak bezhlavého francouzského důstojníka, který zde padl jako první z celého francouzského ležení. Zemřel za trest, protože se neuctivě vyjádřil o Vyšehradu a o kněžně Libuši. Dříve, když na Vyšehradě sídlila vojenská posádka, tento přízrak škrtíval vojáky na stráži.

 

Vyšehrad | Foto Flickr.com

 

V Cihlové bráně může návštěvníka nepříjemně překvapit zjevení oběšence, pokud neví, že právě tady může narazit na ducha stavitele Boučka. Ten se v bráně kdysi skutečně oběsil z lítosti nad tím, na kolik peněz ho její stavba přišla.

 

Po Vyšehradě se mají pohybovat i strašidelné kočáry. Jedním z nich je černý záhrobní vůz tažený koňmi bez hlav. Jindy je kočár žhavý a zůstávají po něm vypálené koleje. Celý zlatý, jezdí jednou za 100 let o půlnoci na Pražský hrad. Sedí v něm kníže Přemysl a o hodinu později se vrací zpět. Snaží se zjistit, jestli je už čas vyrazit Čechám na pomoc s rytíři spícími ve vyšehradské skále.

 

A další jevy, se kterými se možná někdo z nás setká…

Mše mrtvých
Mše mrtvých se slouží o půlnoci a občas prý může být navštívena nic netušícími smrtelníky.

 

Zakletá duše ve zvonici
Ten, jemuž duše patřila, se něčím prohřešil a teď musí až do soudného dne hlídat ve zvonici. Tato duše měla být každou noc roztrhána. Jen údajně jedna žena ji zachránila. Mezi umrlce hodila šátek, který byl roztrhán místo duše.

 

Šedivá postava u pomníku sv. Václava na Vyšehradě
Na pomníku sv. Václava se má zjevovat postava, která tiskne svůj obličej do dlaní a odchází směrem ke hřbitovu, kde zmizí. Na místě pomníku se zjevuje i po jeho přestěhování. Dívá se směrem na Prahu.

 

Poustevník
Poustevník se má zjevovat u rotundy sv. Martina. Nemá u sebe nic, jen u pasu svazek klíčů. Hledí ke kostelu sv. Petra a Pavla a na cestě se rozplyne. Objevuje se i v poledne.

 

Duch kanovníka
Byl prý vynikajícím hospodářem. Po smrti byla kapitula, o kterou se staral rozkrádána. Kanovník se potom vždy zjevoval a napravoval škody, které jiní napáchali. Dával za vyučenou těm, kteří v kapitule kradli. Jednou měl dokonce zachránit děvčátko, které si (z dnes již zaházené studny) nevědomky odneslo otrávenou vodu.

 

Podle výše uvedených pověstí je Vyšehrad místem, kde se můžeme setkat s nadpřirozenými bytostmi. Nejsou zde vyjmenované všechny, jen ty, které se mají objevovat nejčastěji a o nichž je známo, že Vyšehrad dosud obývají. Proto nezoufejte, nenajdete-li poklad. Je tu totiž při nejmenším šance, že alespoň spatříte kupříkladu Bílou paní, která se bude procházet po měsícem ozářených hradbách Vyšehradu, nebo že třeba vysvobodíte nějakou zakletou bytost a ta se Vám i třeba nějakou tou starodávnou mincí odmění.

 

Přeji mnoho štěstí v pátrání.

 

Zdroje:
http://otomar-knihy.webnode.cz/news/vysehradsky-poklad/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1ehrad
http://www.nebojsa.estranky.cz/clanky/strasidla/vysehradska-strasidla.html
http://otomar-knihy.webnode.cz/news/co-se-skryva-v-podzemi-vysehradu/S
http://fos.tym.cz/view.php?cisloclanku=2008090051

 

Další příspěvky autora: Caroline Kornelová


Články ve stejných kategoriích:

Tajemství   Historie   Zajímavosti  


Kategorie Tajemství

Záhadní pravěcí tvorové ožívají!Záhadní pravěcí tvorové ožívají!
Na naší planetu kdysi dávno dopadl asteroid obřích rozměrů a všechny dinosaury a jiná pravěká zvířata zahubil. Takto by to mělo být. Co když se ale přizpůsobili změnám a kdesi v hlubokých pralesích a vodách žijí dodnes?


Záhadní staří KréťanéZáhadní staří Kréťané
Odkud se vzali a jak mohli na skalnatém ostrově uprostřed Středozemního moře vytvořit původní obyvatelé Kréty skvělou civilizaci před několika tisíci lety? To člověka napadne, když navštíví tento středomořský ostrov.


Skryté poselství dolarové bankovkySkryté poselství dolarové bankovky
Všechny měny na světě mají svůj určitý význam. Jsou na nich zobrazeny osobnosti, či znaky země. Jednodolarová bankovka má však skrývat něco víc!


Americké špionážní tajemství odhaleno! Americké špionážní tajemství odhaleno!
Video na LiveLeak názorně předvádí, jak moderní tajné služby dokážou sledovat každého člověka na zemi. Američané se obávají, že přijdou o své soukromí, až budou mít nad hlavami tisíce dronů.


Fenomén jménem GuadalupeFenomén jménem Guadalupe
Turínské plátno zná asi každý. V Latinské Americe (Mexiko) existuje jeho obdoba, která ovlivnila dějiny kontinentu a dala za vznik některým národům. Obraz Panny Marie Guadalupské je stále opředen tajemstvími. Co na to věda a co mýty?


Vzrušující tajemství pyramidVzrušující tajemství pyramid
Už desítky let jsou pyramidy za mediální hvězdy. Stále fascinují. Sfinga je symbol tajemství. Dokonce i Česká televize odvysílala cyklus „Pyramidy“ Carmen Boulterové s alternativním pohledem na tyto stavby.


Ukrývá podzemní továrna Richard poklad?Ukrývá podzemní továrna Richard poklad?
Nacisté získali mnoho pokladů. Předpokládá se, že některé jsou ukryty i stovky metrů pod zemí v bývalé podzemní továrně Richard. Jaká tajemství jsou pohřbena v prostorech s nejasným účelem?


Co vlastně viděl Neil Armstrong na Měsíci?Co vlastně viděl Neil Armstrong na Měsíci?
První pozemšťan, který vkročil na Měsíc, zemřel 25. srpna 2012. Neil Armstrong se po návratu Apolla 11 uzavřel do sebe. Možná k tomu byl donucen. Podle některých svědectví viděli kosmonauti na Měsíci UFO.


Isla del Coco aneb co ukrývá Kokosový ostrov?Isla del Coco aneb co ukrývá Kokosový ostrov?
Na světě je mnoho krás, které ukrývají svá tajemství. Právě jednou takovou je ostrov v Pacifickém oceánu. Na tomto nevelkém ostrově totiž mají být ukryté poklady uloupené piráty!


Tajemná Mona Lisa aneb kdo byla Vinciho modla?Tajemná Mona Lisa aneb kdo byla Vinciho modla?
Záhadná, krásná žena, přesně taková byla Mona Lisa. Kdo ale Vinciho modelka vlastně byla? Objevilo se mnoho teorií a domněnek. Která je ta správná?
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí