internetWEEK.cz menu TOPlist

Vibrace, synchronicity a homeopatie

Vibrace, synchronicity a homeopatie

Magie může být přirozenou součástí vesmíru, v němž žijeme. Některé vědecké výzkumy naznačují, že tomu tak je. Americká vědkyně Amy L. Lanská, která vyléčila svého syna z autismu homeopatiky, o tom píše knihy.

Vibrace, synchronicity a homeopatie

„Paranormální“ nebo „magické“ jsou slova, která používáme, když něčemu nerozumíme. Většina lidí nad takovým děním mávne rukou: jsou to jen podvody a nesmysly. Ale co když je to jinak? Co když je to tak, že univerzum, v němž žijeme, má stránky, kterým nerozumíme, které působí navzdory tomu, že jim nerozumíme. Je stále více vědců, kteří ukazují, že náš vesmír má jisté vlastnosti, které nelze zaškatulkovat do pojmů, jimiž popisujeme realitu. Vědecké paradigma fungující mnoho let se dostává k limitům, za které dále nemůže.

 

Američanku Amy L. Lanskou, která pracovala pro NASA, kde se zabývala vývojem umělé inteligence, je také těžké zaškatulkovat – píše totiž o užitečnosti homeopatik, synchronicitách a energetickém léčení, což současná věda většinou odmítá. Lanská patří na opačnou stranu pomyslné barikády, která dělí svět racionálních vědců a těch ostatních. Její příběh je pozoruhodný. Život jí zcela změnilo, když byl její syn zázračně vyléčen z autismu pomocí „nevědeckého“ léčiva - homeopatik. V roce 2003 publikovala bestseller o homeopatikách: Impossible Cure: The Promise of Homeopathy.

 

Podobnost vibrace

„Malým důkazem pro holografickou podstatu nestandardních polí, které byly prezentovány v posledních letech – nulové pole, psi pole paranormálních fenoménů, akášické pole Ervina Laszla a morfogenetické pole Ruberta Sheldraka – je, že všechna mají společný rys: citlivost na podobnost vibrací,“ říká dr. Lanská, která na toto téma napsala knihu „Active Consciousness: Awakening the Power Within“ (Aktivní vědomí: Probuzení vnitřní síly). „Jde o brilantní pokus spojit ztišenou mysl a vliv reality na naše myšlenky. Kniha Lanské je bohatá na důkazy získané experimentálním výzkumem vědomí a paranormalitou, kterou se zabývají různé duchovní nauky. Na základě výzkumů a osobní zkušenosti Lanská prezentuje model reality, který se skládá z existence vyšších dimenzí, kam můžeme aktivně vstupovat, a se kterým bychom mohli objasnit takové jevy, jako je jasnovidnost, vidění na dálku nebo telekineze.“ Tolik jedna recenze.

 

Čtete dále v magazínu internetWEEK.cz | Ákáša podle Edgara Cayceho >>>

 

Záhadná pole

Laserové hologramy potvrzují, že jenom věci vibrující na podobné frekvenci přirozeně rezonují a posilují. Tento rys rezonance také vysvětluje, jak každý z nás může být ve vzájemné interakci se záhadnými poli. Lidé si všímají jeden druhého jen, když spolu „rezonují“. Každá individuální frekvence, určovaná jejich životní zkušeností, fyzickým a také energetickým tělem, vymezuje, co mohou vnímat.

 

Čtete dále v magazínu internetWEEK.cz | Vesmír jako hologram – všechno je jinak >>>

 

Teorie morfických rezonancí anglického biologa a chemika Ruperta Sheldraka také vychází z podobnosti vibrací. Živočichové stejného druhu, kteří jsou „na stejné vlnové délce“, mohou přijímat z těchto polí informace, které jsou pro ně unikátní. A zatímco členové celého druhu by se mohli naladit na celé široké spektrum frekvencí (připomíná to jungovské kolektivní nevědomí, na které se hypoteticky může napojit člověk), menší propojené skupiny – jako členové jedné rodiny nebo milující se páry – rezonují v koncentrovanějších oblastech vibrací, a tak mají přístup ke své vlastní „soukromé frekvenci“.

 

Morfogenetická pole mohou podle Sheldraka vysvětlit, jak funguje lidská paměť. Paměť není uložena v našem mozku, ale v morfogenetickém poli. Naše mozky si tyto informace stahují pomocí rezonancí, jako když se ladí rozhlasové stanice.

 

Čtete dále v magazínu internetWEEK.cz | Rupert Sheldrake – Proti dogmatické vědě >>>

 

Lidé tušili katastrofu?

Existence a důležitost podobnosti vibrací se vynořila také při experimentech s psi-poli (bio-pole kolem člověka). Například jedinci nadaní psychokinezí - schopností pohybovat tělesy myslí - popsali tento experiment jako rezonanci objektů. Badatelé Dean Radin a Roger Nelson dokázali, že propojené páry mají větší vliv na generátory náhodných čísel (REG) než jedinci, kteří pracují sami. Od roku 1997 experimentovali oba vědci na 50 místech po celém světě s těmito přístroji REG. Zkoumali, jak přístroje reagují na světové události. Výsledky byly šokující. Vědci studovali více než 10 let reakce strojů na 205 velkých světových událostí a zjistili, že reakce byly tím silnější, čím byly tragičtější. Největší dopad měly události z 11. září 2001. Nejpodivnější na celé záležitosti je to, že přístroje zhroucení mrakodrapů Světového obchodního centra po teroristických útocích registrovaly několik hodin předem.

 

Každá individuální rezonanční frekvence, ovlivněná životní zkušeností, fyzickým i energetickým tělem člověka, limituje to, co můžeme vnímat.

Zatímco světové události, které nebyly tak děsivé jako teror z 11. září, pravděpodobně vyvolávají v lidech různorodější vibrace, skutečně otřesné události směřují k tomu, že vyvolají širší, propojenější reakci lidstva!

 

Čtete dále v magazínu internetWEEK.cz | Velké konspirační teorie: 11. září 2001 >>>

 

Synchronicita a pole významu

Vibrační blízkosti je možné využít ve fenoménu synchronicity, který popsal psychiatr C. G. Jung. „Synchronicita je označení pro příčinně nevysvětlitelné (akauzální) setkání dvou nebo více událostí v čase, které tím na úrovni prožívání subjektu získávají význam. Pojem synchronicity je spojován také s objektivním nahromaděním jevů, které si žádají společnou interpretaci, v čase nebo prostoru, ač mezi nimi není přímá kauzální souvislost, a vymykají se novověké představě o náhodě.“ (wikipedia.org)

 

„Fenomén synchronicity demonstruje zásadní věc – vesmír nemusí být studený stroj fungující bez účelu,“ říká dr. Lanská. „Realita, kterou denně prožíváme, může být zaplavována poli významů. Jedno takové významové pole by mohl představovat děs a násilí 11. září 2001. Další významové pole by mohlo být spojeno s nadějí ve vzkříšení. Každé významové pole má konkrétní vibraci. Objekty, jedinci, emoce, sny a události s podobnými vibracemi budou mít tendenci vzájemně rezonovat a koexistovat. A toto vytváří synchronicity. Různé teorie kvantové fyziky dokonce vyžadují existenci synchronicit.“

 

Možná je v našem vesmíru vedle kauzality ve hře ještě další fundamentální mechanismus. Většina lidí je přesvědčena, že náš svět je důsledkem některých kauzálních mechanismů. Avšak synchronicita – současný výskyt událostí se stejným významovým polem – by mohla být dalším základním důvodem, proč se věci dějí. Mnohé věci, o kterých si myslíme, že jsou kauzálním důsledkem nebo pouhou náhodou jsou možná skutečně důsledkem synchronicity.

 

Amy Lanská dokládá, jak funguje synchronicita na příběhu, který se jí stal. „Můj manžel Steve a já jsme dlouho obdivovali práci Ruperta Sheldraka o morfogenetických polích, ale nikdy jsme se s ním nesetkali. Pro nás to byl skvělý vědec, který žil kdesi daleko. Ale v září 2008, když jsem pracovala na části knihy o Sheldrakovi, se Steve dozvěděl, že Sheldrake bude mluvit ve výzkumné laboratoři v Sun Microsystems (v Kalifornii). Je jasné, že přednášky o morfickém poli nejsou vůbec běžné v těchto laboratořích. Stalo se to tak, že jeden z badatelů pracujících v této laboratoři potkal dříve Sheldraka ve Skotsku a pozval ho, aby udělal přednášku, až někdy přijede. Když se Steve dozvěděl o Sheldrakově návštěvě, požádal, zda bych mohla také přijít, a on nás poté pozval na oběd. Ještě dříve, než jsem dopsala část o Sheldrakovi, seděla jsem s ním u jednoho stolu a obědvala! Náhoda nebo synchronicita?“

 

Fenomén synchronicity demonstruje jeden klíčový bod – universum možná vůbec nefunguje jako chladný, nesmyslný stroj. Místo toho realita, kterou denně prožíváme, může být zaplavována poli významů.

 

Amy Lanská provádí každé ráno jakési věštecké cvičení. Po probuzení zůstane ležet v posteli, vybere si jednu ze svých oblíbených buddhistických knih a potom zaměří myšlenky na nadcházející den. Dále požádá o sdělení, které by jí mohlo být užitečné a otevře knihu náhodně na nějaké straně. Věří, že tento věštecký proces využívá mechanismu synchronicity, aby k ní přivedl nějakou „náhodu“, která jí bude nápomocná – nějakou užitečnou zprávu. Provádí to úspěšně již mnoho let, téměř vždy obdrží výstižné a zvláštní sdělení pro daný den.

 

Zdroje:
http://www.superconsciousness.com/topics/science/when-you-have-right-vibe-its-not-coincidence
http://www.superconsciousness.com/topics/discover/using-now-key-new-future
http://www.activeconsciousness.com
Ilustrace: Universum http://www.flickr.com/photos/enraged_remix/

 

Další příspěvky autora: heartblue


Články ve stejných kategoriích:

Paranormální jevy   Homeopatie   Záhady   Nevysvětlitelné záhady  


Kategorie Paranormální jevy

Tip na knihu - recenze: Chlapec, který viděl pravduTip na knihu - recenze: Chlapec, který viděl pravdu
Zajímavé čtení pro zájemce o paranormální jevy. Autor tvrdí, že viděl jako dítě aury lidí, duchy mrtvých i entity přírodní. Slogan o knize říká: Autentický deník z prostředí viktoriánské Anglie, jehož autor si přál zachovat anonymitu i po své smrti.


Co je to Bůh?Co je to Bůh?
Bůh je jedna z největších lidských idejí. Už dlouho patří k tomu, kvůli čemu se lidé zabíjejí. Ale představy o bohu, bozích a božství jsou nespočetné.


Fenomén: andělé jsou tady! - 2Fenomén: andělé jsou tady! - 2
Strážní a padlí andělé. Kdo nás zachraňuje a proč? Jsou okamžiky, kdy člověka někdo či něco zázračně zachrání. Tradiční vysvětlení zní – byl to anděl.


Fenomén: Přibližují se dimenze? (2)Fenomén: Přibližují se dimenze? (2)
Příběhy našich čtenářů. Halucinace nevysvětlují fenomén „prožitků blízké smrti“, možná žijeme v podivném vesmíru, kde současně existuje naše minulost, současnost i budoucnost.


Fenomén: Přibližují se dimenze?Fenomén: Přibližují se dimenze?
Některým lidem se dějí podivné věci - dívají se do paralelních světů. Jiní vidí svou minulost, která se stala, ale vidí i to, co se jim vůbec nestalo. Sbližují se paralelní světy nebo se zlepšují naše paranormální schopnosti?


10 lidí s neuvěřitelnými schopnostmi10 lidí s neuvěřitelnými schopnostmi
Mutanti s pohádkovými vlastnostmi se vyskytují hlavně v amerických filmech. Ale i někteří obyčejní lidé kolem nás mohou mít schopnosti, nad kterými zůstává rozum stát. Následuje žebříček deseti z nich, jak je vybral časopis amazingbeautifulworld.com.


O mimozemských únosech: Astrální cesty s Williamem Buhlmanem O mimozemských únosech: Astrální cesty s Williamem Buhlmanem
Američan William Buhlman je uznávaný expert na astrální cestování. Ve své poslední knize The Secret of the Soul věnuje celou kapitolu výzkumu mnoha souvislostí mezi astrálním cestováním a tzv. mimozemskými únosy.


Děti duchy vidí: Duchařské historky z AmerikyDěti duchy vidí: Duchařské historky z Ameriky
Je známo, že děti mají mimosmyslové vnímání silnější než dospělí. Zachycuje to například slavný film „Šestý smysl“. Následující příběhy se odehrály v několika amerických rodinách.


Astrální cestování pro začátečníkyAstrální cestování pro začátečníky
Češi se začínají zajímat o záhadný jev, kterému se říká astrální cestování či zážitek opuštění těla. Návod pro začátečníky o tento druh vystoupení éterického těla z fyzického napsala Američanka Elizabeth Joyce.


Všechno, co jste chtěli vědět o astrálním cestováníVšechno, co jste chtěli vědět o astrálním cestování
Astrální cestování může být nebezpečné. Američanka Erin Pavlina varuje před lehkomyslným poletováním v astrálním světě. Je to zajímavá zkušenost, ale každý na to nemá. Erina odpovídá na nejčastěji kladené otázky ohledně vědomého vystupování z těla.
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí