internetWEEK.cz menu TOPlist

Numerologie: osobní roční vibrace

Numerologie: osobní roční vibrace

Vše ve vesmíru se pohybuje v cyklech. Dny přecházejí v noci, týdny v měsíce a měsíce v léta. V cyklech vidíme, jak se země mění a jak se měníme my. Čísla také vytvářejí vibrace a tyto vibrace mají každý rok specifický význam...

Numerologie: osobní roční vibrace

V ročních vibracích nalezneme naše povahy a schopnosti. Účinky každé vibrace trvají jeden rok a to od narozenin do dalších narozenin. Celý náš život tak přechází od vibrací čísla 1-9 a stále dokola. Vibrace nám chystají ponaučení a rozšiřují naše vědomí.

 

Jak zjistím svojí roční vibraci?

Není to opravdu nic těžkého.
Stačí sečíst:
1. den narození
2. měsíc narození
3. rok posledních narozenin
4. součet zredukovat na základní číslo

 

Příklad:

Pokud jste se narodili 18.9.1948 a dnes by byl například březen 1989, sečtěte dohromady číslo dne a měsíce vašeho narození (1+8+9) s čísly roku, kdy jste měli poslední narozeniny, tedy roku 1988.
1+8+9+1+9+8+8=44
4+4=8
Znamená to tedy, že člověk udaný v našem příkladu se nachází od data 18.9.1988 do 18.9.1989 v osobní roční vibraci čísla 8.
Od data 18.9. 1989 tento člověk přejde do následující vibrace, to znamená do roční vibrace čísla 9 a následují rok do vibrace čísla 1. A tak dále.

 

Osobní roční vibrace čísla 1

Obecné klima:

Je potřeba, aby jste spoléhali spíše na vlastní iniciativu a úsilí. Zejména v první polovině roku může dojít k překážkám. Druhé pololetí přináší šance opravdovým počinům. Vibrace působí různě, podle toho, jaké ponaučení máte tento rok získat. Číslo jedna znamená nezávislost a nové začátky. Oddech po vibraci čísla devět, možná odměna za předchozí snažení.

Práce:

Pomoc, kterou si přejete se dostaví na konci roku. Překonáte překážky, přijde uklidnění situace, možné povýšení. Tento rok s sebou přináší také novátorské nápady a obavu o stabilitu. Pocítíte snahu o nezávislost. Pokud máte problém se například v práci prosadit, dostanete příležitost k tomu, aby jste ukázali svojí sílu. Pokud nevyužijete těchto šancí, vymkne se vám rozhodování z rukou. Buď se ozvete nebo ztratíte něco, na čem vám záleží (týká se to i partnera nebo přátel). Je zde možnost, že potkáte někoho, kdo vám pomůže se prosadit.

Vztahy:

idé v této vibraci mají problém si nalézt přátele nebo udržet vztahy. Hrozí sklon ovládat partnera. Touha mít větší osobní prostor. Ti, kteří jsou svobodní, budou mít problém si nového partnera udržet. Dávejte si pozor na promítání sebe do druhých a uvědomte si lépe jejich potřeby a očekávání. Pokud máte partnera a dělali jste vše společně, může být pro něj těžké najednou přijmout, že se osamostatňujete. Může vás začínat podezírat a bude si lámat hlavu, proč je odstrčený a co vlastně udělal špatně. Někdy ani nemusíte chápat sílu této nezávislé vibrace, natož jí vysvětlit druhému. Budete se proto cítit často osamělí...

 

Osobní roční vibrace čísla 2

Obecné klima:

Vztahy jsou hlavním tématem tohoto roku. Je tu také tendence ke zvratu. Smír se může proměnit v bouři. Výborný rok k navazování vztahů a přátelství. V průběhu vibrace jedna byla zaseta semínka. Nyní ve vibraci číslo dva mohou klíčit a růst. Chcete s lidmi spolupracovat, již se nechcete izolovat.

Práce:

I přesto, že nabídky přicházejí od počátku roku, je lepší být opatrný a vytrvalý. V tomto roce se naslouchá více citům, než kdy jindy. Je možné, že naleznete rovnováhu v aktivitách. Pokud něco v práci těžce nesete, je načase záležitost řešit a urovnat. Hrozí peněžní ztráty kvůli slepé důvěřivosti. Doporučuje se úspornost. Dochází také ke zlepšení životních podmínek. Touha po spolupráci.

Vztahy:

Citový život je v tomto roce velice důležitý. Dobré vyhlídky pro toho, kdo hledá spřízněnou duši. Možný je sňatek nebo naopak rozvázání složitého vztahu. V tomto roce se dobře navazují přátelství. Člověk cítí potřebu vyjadřovat své city a pocity. Je také chápavější k potřebám druhých. Dbejte na to, aby jste nebyli ve stresu a v hezkém prostředí, jinak hrozí onemocnění. V tomto roce pocítíte jakési smíření sám se sebou.

 

Osobní roční vibrace čísla 3

Obecné klima:

Rok plný objevů. Nabízí ideální podmínky k vyjádření nových myšlenek, koncepcí a tvorby. Rozšiřuje se okruh přátel. Jedná se o rok projasnění. Bude se dořešovat neukončené. Důležitá je komunikace.

Práce:

Máte velkou potřebu tvořivosti. Chcete oživit své myšlenky a nápady, kvůli tomu, aby jste dosáhli prosperity hlavně v obchodu, vydavatelské činnosti, zlepšení životního prostředí. Budete navazovat pravděpodobně užitečné vztahy. Budete odměnění, pokud jste se snažili v roce předchozím. Tento rok není vhodný pro rutinní činnosti. Máte zvýšenou mentální energii, která vás bude nutit pustit se do náročnějších a podnětných situací. Pokud tato energie není usměrněná, můžete trpět nočními můrami nebo nespavostí. Tato roční vibrace se hodí ke studiu díky zvýšené mentální energii.

Vztahy:

Tento rok slibuje vyjasnění problémů a sporů. Pokud máte kostlivce ve skříni, dveře se otevřou. V tomto roce dochází k tomu, že budete potkávat lidi nebo bývalé milence, které jste i několik let neviděli. Pokuste se překonat problémy racionální komunikací, tak se zbavíte emocionálního tramatu. Nezadaní budou mít příležitosti ke flirtování. Lidé jsou otevření a komunikativní.

 

Osobní roční vibrace čísla 4

Obecné klima: Období intenzivní práce a vynakládání sil. Bohužel přichází celá škála omezení, obtíží a starostí. Únava může tento rok způsobit vše ještě složitější. . Lidé se musí naučit dodržovat v tomto roce určitý rytmus, aby docházelo k účelnému využívání energie. Sklon k unáhleným rozhodnutím. Je to rok ztrát, zapomnění, odchodů a útěků.

Práce:

Profesní činnost je v tomto roce velice důležitá.Je to doba praktických využití plánů. Cílem je pevné a trvalé postavení.Omezování, zdržování a nepříjemnosti hrozí především v prvním semestru. Poté přijde zlepšení. Úspěch přichází s vytrvalostí. Člověk hladoví po zajištění a tak je často přepracovaný a poté hrozí onemocnění. Dochází také k unáhleným rozhodnutím, ty vedou k omezením a ty zase k frustracím. Člověk má pocit, že má překážky na každém rohu. Vhodný rok k nákupu nemovitostí a k investicím.

Vztahy:

Citový život je soustředěn na rodinu. Vše se zdá být v klidu, jenže zdání klame.Je nutné se obávat překážek, pokud se nebudete snažit zlepšit a vyrovnat vztahy s blízkými. Měli by jste být i pozornější. Sami budete v tomto roce hledat povzbuzení , protože se budete sami cítit nejistě a budete pochybovat o svých schopnostech... Jde o to, že koukáte stále dolů a nepostřehli jste svůj pokrok. Naučte se odpočívat a vyrovnávat energii a tento rok vám může přinést úspěchy.

 

Osobní roční vibrace čísla 5

Obecné klima:

Příznivé okolnosti pro změny. Osobní roční vibrace čísla pět s sebou přináší obrat a osvobození od všeho, co přinášeli předchozí čtyři vibrace. Dochází ke změně uvnitř osoby, ale také i ve vnějších okolnostech. Pětka znamená svobodu.

Práce:

Není vyloučen profesionální postup, také je možná změna pracovního místa nebo přemístění. Před létem neočekávejte blahodárné změny.Na začátku školního roku se věci pohnou, zbytečně je neuspěchejte. Vy se připravte ke změně - pracovního místa, místa výkonu práce nebo vás čekají nové projekty. Toužíte po vědění a nových zkušenostech, chcete překročit sami sebe. Může dojít ke zlepšení finanční situace. Všechny proměny vás povedou k samostatnosti. Stanovte si cíl a pracujte na něm.

Vztahy:

Citová rovnováha je ohrožená, cítíte se nervózní a vrtkaví. Vyvarujte se nepromyšlených akcí. Není to vhodná doba na to, aby jste se stáhli do sebe.Úsilí o větší svobodu s sebou nese také nutnost k sebeobnově, jinému prožívání vztahu nebo manželství. Tyto změny nejsou v rozporu se stabilitou. Naplánujte si cestu, zorganizujte si život, zapracujte na svém zevnějšku, překvapte změnou nějakého zvyku nebo návyku. Vše je jen o vaší představivosti. Člověk pociťuje svobodu myšlení, projeví se to nakonec i na tom, že si vyjde sám do přírody se zasnít. Tento rok budete společenští, budete vyhledávat styk s lidmi. Důležitá je sebekázeň a zodpovědné přistupování ke změnám.

 

Osobní roční vibrace čísla 6

Obecné klima:

Důležitý rok pro rodinu a citový život. Přichází zkouška odpovědnosti a kázně. Řešení rodinných problémů, domácí krb bude mít velkou pozornost. Nabídka pomoci potřebným. Vhodné období k seznamování s lidmi.

Práce:

Příznivý rok pro aktivity uměleckého a estetického rázu. Přichází blahodárný vliv na tvůrčí aktivity. Vynikající pracovní kapitál, který šťastné okolnosti ještě znásobí. Celkový sklon k vyrovnanosti. Můžete si chcete zkrášlovat pracovní prostředí, možné jsou výzdoby. Možné je také investování do nemovitostí.

Vztahy:

Měli by jste nalézt rovnováhu mezi uvolněním tvořivé energie a nasměrováním energie ku prospěchu rodiny nebo k potřebným. Někde vevnitř to pociťujete velkou zodpovědnost, takže pokud nedojdete k rovnováze, budete se cítit rozpolceně a přetíženě. Budete vyhledávat oporu a povzbuzení u svých blízkých. Tato roční vibrace s sebou přináší vhodné období na seznamování s lidmi. Nejlépe se hodí k navazování trvalých vztahů a k upevňování těch existujících. V tomto roce se zamilovává, ženy se vdávají nebo mají děti či vnoučata. Šestka je orientovaná na rodinu, proto i tam, kde byly nesváry může dojít ke zlepšení. Mění také chemii a tím je člověk pro ostatní přitažlivější. Citovost může vést i k pocitům osamění, dejte si pozor na pochybnosti a žárlivost.

 

Osobní roční vibrace čísla 7

Obecné klima:

Od počátku roku všeobecné zpomalení. Nesnažte se lámat osud, narazíte na nepřekonatelnou zeď. Je lepší ustoupit a nechat se vést. Přitom se dávejte do formy nebo odpočívejte. Nakonec mohou změnit běh života nečekané události. Je to rok symbolické smrti, aby došlu k znovuzrození a osvobození od starých stereotypů. Překážky, neshody. Překvapení dovolí jít dál.

Práce:

Během prvních měsíců se raději vyhýbejte novým plánům. Rozhodně nikam nespěchejte, promyslete si vše a nesvazujte si ruce. Intelektuální a tvůrčí činnost je spojená hlavně s humanitární oblastí, jako je bádání, psaní, studium,turistika nebo cesty. V těchto oblastech bude rok bez zádrhelů. V jiných profesích je tento rok přechodem.

Vztahy:

Vibrace čísla sedm může vyvolat bolestivé změny v citech. Dochází ke změnám v rodině, ve vztazích, v práci a dokonce i v samém nitru člověka. Je to rok psychicky namáhavý. Přicházejí problémy. Cílem je, aby jste se naučili spoléhat na sebe. Musíte nalézt svou vlastní sílu v sobě. Sedmička je číslo duchovní, člověk se bude v této době zajímat nad životem a smrtí a posmrtným životem. Bude se dál posouvat po duchovní stránce.

 

Osobní roční vibrace čísla 8

Obecné klima:

V roce 8 se stává nanejvýš důležitou ve všech oblastech rovnováha. Jedná se hlavně o materiální rok poznamenaný bojem. Je potřeba si vypěstovat trvalé síly. Každý omyl v jednání okamžitě přinese následky. Vyhněte se výstřelkům, sporům, aroganci a rizikům. Tento rok dává podnět k rozvoji činorodých sil a schopnost uskutečňovat konkrétní plány. Stačí jen správně volit to, co je přiměřené, zdravé a spravedlivé. Osmička je číslem karmy, úspěch závisí na tom, jak jste i vedli v celém svém dosavadním životě.

Práce:

Na počátku tohoto roku je potřeba prokázat velkou energii, aby se dostálo a čelilo každodenním povinnostem. Profesní aktivita může mít kladný a rychlý vývoj, pokud vstupujete do roku za příznivých podmínek. V opačném případě bude obtížné se dostat do správného tempa. Hrozí riziko pádu nebo ztráty zaměstnání.

Vztahy:

Této oblasti se příliš rok 8 nedotýká, ale může dojít k roztržkám nebo k rozchodu. V jistých případech může dojít k příznivému spojení , pokud je provázeno materiálním a finančním zajištěním plynoucím ze sdílení společných zájmů. Nejsou vyloučené rodinné problémy. Využívejte svou moc moudře. K naleznutí rovnováhy je potřeba hodně energie.

 

Osobní roční vibrace čísla 9

Obecné klima:

V tomto roce je dobré završit a dokončit úkoly, projekty a poslání ve všech oblastech života. Pokud máte v hlavě plány nové, je lepší si udělat bilanci minulého roku a nepouštět se do rozhodnutí hned. Není dobré se v tomto roce pouštět do nových věcí. Získávání a předávání vědomostí-devítka sebou nese hlad po poznání. Důležité je uspořádat si řebříček hodnot, který vás přivede na nové myšlenky, které můžete v následující vibraci jedna zhmotnit.

Práce:

Dobrý rok pro zakončení projektů. Pokud rok nezačal dobře, je možné, že dojde ke ztrátě zaměstnání nebo nastane nejistá situace. V této době má někdy člověk pocit, že se mu vše vymklo z rukou (majetek, situace i lidé). Po devítce nastávají změny, člověk, který se drží jistot a nechce změny ani pokrok, může pociťovat úzkost a neklid. Stejně jako roční vibrace sedmičky i devítka přináší zmatky a problémy, rozdíl je v tom, že v roce 7 jde o duchovní postup, v devítce se jedná o uvědomění osobní a osobní zodpovědnost.

Vztahy:

V tomto roce budou bohužel zanikat přátelské a milostné vztahy. Je to proto, aby ze života odešlo to nepotřebné a vytvořilo se místo novému. Možné je i stěhování, změna zaměstnání, cesta do zahraničí. Je možný sňatek nebo narození dítěte z důvodu převzetí zodpovědnosti. Tato vibrace patří společně se čtyřkou a sedmičkou k nejobtížnějším. Pokuste se podívat na svůj život tak, že porovnáte své úspěchy a neúspěchy, co jste se naučili z uplynulých lekcí a pochopíte určitě lépe celý život.

 

Vyšlo pro internetWEEK.cz také na DeenaMedia.blogspot.cz

 

Další příspěvky autora: DeenaMedia


Články ve stejných kategoriích:

Numerologie   Věštba   Horoskopy  


Kategorie Numerologie

Numerologie: životní číslaNumerologie: životní čísla
Každý z nás má své životní číslo, které podle numerologie odráží kosmickou konstelaci v době narození a mnohé v životě předurčuje…


Numerologie: vlastnosti máme podle data narození?Numerologie: vlastnosti máme podle data narození?
O numerologii se mluví jako o pseudovědě. Nemá prý žádnou teorii ani hlubší význam. Ale jak je možné, že následující charakteristika na mne i celou rodinu sedí?


Horoskopy, věštění, numerologie - lze jim věřit?Horoskopy, věštění, numerologie - lze jim věřit?
Člověk má totiž jednu zajímavou vlastnost - pochybování. Typický příklad je ten, že si někdo zajde ke kartářce, ale před kamarády prezentuje, že tomu stejně nevěří. Ale - co když je to pravda?


Kategorie Věštba

Proroctví blízké budoucnostiProroctví blízké budoucnosti
Odjakživa toužili lidé získat informace o budoucnosti, snad aby mohli žít napříště beze strachu. Jsou však takové informace vůbec dostupné? V Indii existuje dvanáct knihoven palmových listů, v nichž se nalézají informace o osudech miliónů lidí.


Kategorie Horoskopy

Numerologie: životní číslaNumerologie: životní čísla
Každý z nás má své životní číslo, které podle numerologie odráží kosmickou konstelaci v době narození a mnohé v životě předurčuje…


Horoskopy, věštění, numerologie - lze jim věřit?Horoskopy, věštění, numerologie - lze jim věřit?
Člověk má totiž jednu zajímavou vlastnost - pochybování. Typický příklad je ten, že si někdo zajde ke kartářce, ale před kamarády prezentuje, že tomu stejně nevěří. Ale - co když je to pravda?


AstrologieAstrologie
Astrologie je fenoménem současnosti. Podle průzkumu zhruba polovina obyvatel naší planety připouští, že na té astrologii něco je. Věříte astrologii nebo ne?
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí