internetWEEK.cz menu TOPlist

Velké konspirační teorie: Chemtrails

Velké konspirační teorie: Chemtrails

Podívejte se na oblohu. Uvidíte silnou mlžnou čáru od letadla, která vydrží pěkně dlouho. Pozor, je v tom záměr! Vládci světa, ilumináti vás ohrožují. Taková je chemtrailová konspirační teorie. My jsme se pokusili dát dohromady všechna pro i proti.

Velké konspirační teorie: Chemtrails

Některá letadla záměrně sypou po celém světě na zemi různé chemikálie nebo bakterie nebo oboje. Jejich cílem je zabránit oteplování atmosféry (bez ohledu na následky), brutálně zredukovat počet lidstva (na půl miliardy) a proměnit lidstvo v bioroboty. To jsou velmi známé, globálně rozšířené konspirační teorie. Tato teorie je hodně působivá ve své jednoduchosti, je skloubena s NWO a celosvětovým spiknutím mocných proti lidstvu. V poslední době se v souvislosti s chemtraily šíří také pojem meteoterorismus, který zahrnuje manipulaci počasí pomocí HAARP a meteorologických radarů.

 

Teorie chemtrails

V roce 1996 se začala Amerikou šířit konspirační teorie o chemtrailech poté, co bylo americké vojenské letectvo (USAF) obviněno, že „provádí postřik americké populace záhadnými substancemi z letadel, které tvoří neobvyklé kondenzační stopy“. Podle konspirátorů slouží postřiky ochraně před slunečním zářením, redukci počtu obyvatel, kontrole počasí nebo jde o testy biologických a chemických zbraní... Chemtrail (z angl. chemical trail) je stopa podobná běžné kondenzační stopě za letadly (contrail), ale obsahuje zdraví nebezpečné chemikálie. Nejde o stejný fenomén jako např. umělá tvorba mraků. Kondenzační stopa se objevuje za tryskovými letadly letícími v určité výšce (8 – 12 km) v prostředí s dostatečnou vzdušnou vlhkostí. Kondenzační stopy jsou tvořeny drobnými vodními kapkami nebo ledovými krystalky, které vznikají jako přirozený důsledek promíchávání chladného vzduchu s horkými produkty spalování leteckého paliva. Jejich vznik a přetrvání (případně rozpad) závisí na teplotě, vzdušné vlhkosti, atmosférickém tlaku a pohybu vzdušných mas v místě vzniku. Chemtrail je však tvořen chemikáliemi, které mohou být nebezpečné lidskému zdraví, nebo přímo prudkými jedy (baryum, bauxit či jiné oxidy hliníku, dibromidetylén, sloučeniny vápníku a hořčíku, různá polymerová vlákna aj.).

Podle zprávy připravené pro Americké vojenské letectvo nadepsané „Počasí jako multiplikátor síly: Ovládnutí počasí do roku 2025“ (Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025) chce US Air Force počasí na Zemi plně kontrolovat do roku 2025.
„Naše planeta je údajně v neustálém ohrožení tím, že je bombardována radioaktivními slunečními paprsky, jež kvůli lidským emisím oxidu uhličitého zvyšují teplotu planety. Nicméně nyní už velký počet výzkumů ukazuje, že tomu tak není a že globální oteplování je jen další z mýtů, „pyramidová hra“ k celosvětovému vybírání tzv. uhlíkové daně, z níž bude kořistit skrytá mocenská skupina. Aerosolové spreje jsou plněny rozmanitými chemickými a kovovými sloučeninami, o nichž se ví, že pro zdraví lidí, rostlin a živočichů celého světa představují značné nebezpečí.“ Tak a podobně promlouvají zastánci konspirační teorie.

Chemtraily jsou údajně používány v těchto zemích: Austrálie, Rakousko, Bělorusko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Kanada, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Německo, Maďarsko, Island, Italie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Holandsko, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Anglie, Ukrajina a USA. V jiných zemích, jako např. Argentina, Brazílie, Chile, Japonsko, Mexiko, Panama nebo Peru, se tak děje jen občas.

 

Důkazy pro konspiraci chemtrails

Problematikou chemtrails se zabývalo více vědeckých výzkumů (např. v podobě laboratorního testování dešťové vody, sněhu nebo zeminy), jež si nechali vypracovat lidé, kteří měli obavu, že se s tímto fenoménem setkávají nad svými hlavami. Tzv. stratosférický inženýring je popsán v jednom z patentů z roku 1991 a označení chemtrails se od 90. let vyskytuje v několika oficiálních amerických vládních a vojenských dokumentech, např. v dokumentech ARPANET (počítačová síť, předchůdce internetu) a v první verzi jurikátu americké sněmovny reprezentantů, H. R. 2977 – Space Preservation Act of 2001. Z nedávné doby je to například studie vypracovaná na kanadské University of Calgary pro soukromou firmu Aurora Flight Sciences. Oficiální místa tuto konspirační teorii odmítají.

 

„Jedná se zřejmě o pokus převzít planetu a její obyvatele strojovou rasou pomocí nanotechnologických operátorů, kteří zavedou řídící interface počítačového typu na lidské vědomí a nervovou soustavu. V ten moment se člověk stává biorobotem a zcela ztrácí svobodnou vůli. Podle všeho je zatím tato zbraň testována pouze na určitých genetických skupinách. Postiženým způsobuje tato "nemoc" velké bolesti, svědění, následné vyrážky a zmiňované otvírání ran, ze kterých lezou barevné (zpravidla červené a modré) vlasy. Zatímco dříve byli postižení posíláni k psychiatrům, později se objevily tak hmatatelné důkazy, že lékaři uznali, že jde o jim neznámý fenomén. S postižením se velmi špatně bojuje, v některých případech zabírají velké dávky silného koloidního stříbra..,“ uvádí se v jednom článku na Osudu.cz.

 

O rozprašování chemtrails je veden záznam v oficiální dokumentaci amerického patentu č. 5003186 z 26. března 1991. V patentu se uvádí, že tato metoda redukuje atmosférické oteplování pomocí rozprašování mikroskopických částeček z materiálů jako některé oxidy a kovy do atmosféry z výšky mezi 7 a 13 kilometry nad zemským povrchem. Obhajobu stratosférického inženýringu (v širším rámci modifikace počasí) z materiálů amerických ozbrojených sil lze najít v pro veřejnost zveřejněném dokumentu z roku 2005, Owning the Weather (Ovládání počasí), v kapitole 2: Why Would We Want to Mess with the Weather? (Proč bychom si měli zahrávat s počasím?). Výraz chemtrails se vyskytl v textu návrhu výnosu Space Preservation Act of 2001, který předložil kongresman za Ohio Dennis Kucinich, později byl vyškrtnut. Od roku 2000 několik lokálních televizních stanic v USA vysílalo o chemtrails reportáže, minimálně jedna z nich potvrdila baryum.

 

Konvence OSN o biologické diversitě - 21. října 2010 předložili vyslanci více než 200 států v Nagoyi (Japonsko) výzvu Spojeným národům, aby tato organizace uvalila moratorium na v současnosti probíhající „geoinženýrské projekty“, dokud budou „bez schválení a celosvětové podpory“. O týden později ministři na schůzce OSN dospěli k dohodě o tomto moratoriu. Podle klimatické komise OSN bude přehled o geoinženýrství součástí příští hlavní zprávy v roce 2013.

 

Americké letectvo sice označuje teorii za podvod a s tím, že se jedná o běžné kondenzační stopy, ale na počítačové síti Akademie Letectva USA se údajně nalezly manuály o chemtrails z let 1990-1992. Vědecký expert Bílého domu a Obamův vědecký poradce John Holmgren sdělil: „Existují různá schémata, která byla v geoinženýrství diskutována. Klasickým příkladem je vypouštění reflexivních částic na orbitu Země, které by odklonily část slunečního světla, jež by jinak způsobovalo oteplování Země a tímto způsobem se pokusit vytvořit ochlazující efekt, které by vyrovnalo oteplování způsobované oxidem uhličitým a ostatních skleníkových plynů.“ Podle Holmgrena je toto řešení poměrně drahé, ale v případě nutnosti by mohlo (coby jedna z metod geoinženýrství) být použito.

 

Jedním ze zastánců konspirační teorie byl bývalý agent a šéf FBI v Los Angeles Ted L. Gunderson (1928), který 12. ledna 2011 prohlásil na kameru, že chemtraily jsou „náklad smrti“, který je rozstřikován v USA, v Británii a v severní Evropě letadly, která startují z vojenských základen po celém světě. Gunderson varoval také před NWO a satanským spiknutím. V roce 1998 vystoupil v americké televizi, svědčil o ovládání mysli a korupci vlády, tvrdil, že vláda George Bushe pašuje drogy. Zemřel v prosince 2011 na rakovinu.

 

„Válka“ mezi konspirátory a jejich odpůrci

Případ videa TankerEnemy ukazuje, jak je dokazování v této věci náročné. Ilustruje také současný stav internetové debaty kolem chemtrails. Oba tábory se navzájem napadají, zesměšňují, zastáncům konspirace se nadává chemtardi. Konspirátoři zase vymysleli pro opačný tábor pojmenování meteoteroristé. Na youtube existuje video, jehož auto tvrdí, že video TankerEnemy, obrovského dopravního letadla KC-10 chrlícího chemikálie do ovzduší, je hoax: „Toto je originální nefalšované video, které spustilo celý ten rozruch. Je úplně autentické a nebyly použité žádné triky s kamerou. Jednoduše je to jen jeden zformovaný pár letadel KC-10 a zvuk, který slyšíte, je jen žertování na účet všech “chemtrailových” konspirátorů...“

 

 

Chaos v problematice chemtrails vytvářejí i články, které někdo napíše z legrace. Blog klimatologa Radima Kolasze koluje po internetu jako důkaz, že jeden z meteorologů prozřel a postavil se na stranu konspirátorů. Název článku zní „Chemtrails, bohužel pravda“, jde ale s velkou pravděpodobností o apríl bloggera-meteorologa.

 

Důkazy proti konspiraci

Americká vojenské letectvo oznámilo, že její studie o ovládnutí počasí do roku 2025, neodráží současnou vojenskou politiku, praxi a kapacity a že neprovádí jakékoliv úpravy počasí, experimenty nebo programy úpravy počasí a ani to neplánuje. USAF také prohlašuje, že chemtrailový hoax je vyšetřován a odmítán mnoha důvěryhodnými univerzitami, vědeckými organizacemi a většinou médií. Kanaďané se obrátili na svého premiéra ve věci chemtrailů formou petice a ten jim odpověděl, že neexistují žádné vědecké důkazy, které by podporovaly obvinění, že by nějaká letadla ve velkých výškách postřikovala kanadský vzdušný prostor. Také české úřady, v čele s ČHMÚ, odmítly existenci a výskyt chemtrails nad územím ČR.

Jedním z vysvětlení takzvaných chemtrails je škodlivost spalin letadel. Vychází se z toho, že složení chemtrails odpovídá zoxidovaným materiálům používaných v leteckých motorech. Součásti leteckých motorů jsou vyrobeny z hliníku, manganu, barya, ytria, titanu a podobně, což odpovídá složení chemtrails Al, Mn, Ba, Ca... Nepřirozené zabarvení může být způsobeno například oxidy dusíku-NOX, které běžně při spalování v leteckých a pístových motorech vznikají. NO je bezbarvý, toxický, NO2 je toxický, leptavý, červenohnědé barvy což vysvětluje nepřirozené zabarvení kondenzačních stop. NO a NO2 mohou spolu v chladných vrstvách atmosféry reagovat a vytvářet například N2O3, který je tmavomodré barvy. Jejich množství ve spalinách roste s teplotou spalování. V klasických spalovacích motorech je okolo 850 °C, v leteckých motorech až okolo 2000 °C.

V odborné vědecké databázi PuBmed neexistuje ani jediná odborná práce, která by údajné zdravotní potíže připisované chemtrails obsahovala. Konkrétně o zdravotních implikacích z těchto chemikálií pojednává např. práce Clifforda E. Carricoma.

 

Hlavní argument proti chemtrailovému spiknutí je jednoduchý - těžko něco takového globálně zorganizovat a ještě těžší je to utajit. A další argument - kdyby globální nepřítel chtěl vyhubit lidstvo nebo rozšířit nějakou nemoc, a pracoval na tom minimálně 15 let, už by se to dávno nastartovalo. Proč by investoval miliardy dolarů do projektu, který nefunguje? Křivka průměrného věku obyvatel ČR v posledních letech stoupala, resp.neklesala - navzdory chemtrailovému postřiku z nebe.

Seznamte se s dalšími deseti největšími konspiračními teoriemi světa: Největší konspirační teorie světa >>>
11 září 2001. Smrt Lady Diany, J.F. Kennedyho a Usáma Bin Ládina. NWO, UFO a mimozemšťané, HAARP, globální oteplování, USA na Měsíci, Pearl Harbor, chemtrails a protokoly sionských mudrců! Pro a proti. Udělejte si názor...

Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemtrails
http://en.wikipedia.org/wiki/Chemtrail_conspiracy_theory
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/radim-tolasz.php?itemid=12707
http://www.youtube.com/watch?v=PBEO0PgA1mY&feature=related
http://dolezite.sk/Byvaly_sef_FBI_Ted_Gunderson_L_ urobil_vyhlasenie_tykaju_220.html#ixzz1yFRPa3DO
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/nadeje_doziti_a_prumerny_vek

 

Další příspěvky autora: heartblue


Články ve stejných kategoriích:

Největší konspirační teorie   Chemtrails   Konspirační teorie  


Kategorie Konspirační teorie

Zmizení letu 370 – Konspirační teorie (2)Zmizení letu 370 – Konspirační teorie (2)
Média si nevšímají masivního zastoupení zaměstnanců Rothschildovy firmy Freescale ve zmizelém Boeingu. Jenomže právě to je inspirací pro hodně třaskavou konspirační teorii, v které hrají významnou roli utajované vojenské technologie.


Zmizení letu 370 – konspirační teorieZmizení letu 370 – konspirační teorie
Hlavní konspirační teorie - letadlo bylo uneseno na základnu Diego Garcia. NSA ví, kde přistálo. Mobilní telefony vyzváněly ještě několik hodin po zmizení letadla.


Zdraví: 8 uznaných konspiračních teoriíZdraví: 8 uznaných konspiračních teorií
Fluor ve vodě škodí, ekologické sáčky jsou karcinogenní a GMO znečišťuje americké řeky insekticidem. Některá hlavní média v USA, Kanadě a v Británii začínají publikovat informace, které předtím spadaly jen do oblasti alternativní žurnalistiky.


Jak byl zabit Usáma bin LádinJak byl zabit Usáma bin Ládin
Další voják podal svědectví o smrti šéfa Al Kájdy. Existují tři verze o jeho konci. Jedna je oficiální, druhou popsal Matt Bissonnett v knize No Easy Day. Třetí svědectví poskytl časopisu Esquire člen komanda zvaný Střelec.


Konspirace – Střelba v Sandy Hook Konspirace – Střelba v Sandy Hook
Američané mají novou konspirační teorii. Její tvůrci nevěří, že popis krveprolití v základní škole v Newtownu je pravdivým obrazem skutečnosti. Bylo to jinak. Ale jak?


9/11 – Co je nového v konspiračních teoriích?9/11 – Co je nového v konspiračních teoriích?
Američané nezapomínají na podivné útoky ze září 2001 ani na začátku roku 2013. Video ukazuje, jak ke zdi Pentagonu přilétá raketa. Expert KGB: Dvojčata položila termonukleární demolice.


Šílený střelec James Holmes byl naprogramovánŠílený střelec James Holmes byl naprogramován
Konspirační teorie v kauze Jamese Holmese. Jeho spoluvězeň z vazby vypovídá. Masový vrah řekl, že byl „naprogramován“ zločinným psychiatrem.


Zdravá konkurence pro toxický aspartam? Stévie!Zdravá konkurence pro toxický aspartam? Stévie!
Je to obyčejná tráva. 300x sladší než cukr. Ale nemá kalorie a nezvyšuje hladinu inzulinu. Proto je postrachem potravinářské chemie.


Svět řídí jedna superkorporace!Svět řídí jedna superkorporace!
Nejde přitom o konspirační teorii, ale o realitu – dokázali to výzkumníci Curyšské univerzity.


Konspirační teorie – Ježíš KristusKonspirační teorie – Ježíš Kristus
Byl to americký spisovatel Dan Brown, kdo oživil myšlenku, že Ježíš nebyl svatý, ale měl ženu a děti. Teorií kolem křesťanského Mesiáše je však více.
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí