internetWEEK.cz menu TOPlist

Peter Russel: Filosofické zamyšlení nad koncem světa

Peter Russel: Filosofické zamyšlení nad koncem světa

Vědec střižený duchovnem Peter Russel se zamýšlí nad významem apokalypsy, Kristem a Antikristem.

Peter Russel: Filosofické zamyšlení nad koncem světa

Různé projevy naší krize nás dosud nepřiměly zkoumat její základní příčinu. Když dojde ke katastrofě, stále ji řešíme jako ojedinělou událost. Litujeme, že k ní došlo, a snažíme se po ní uklidit. Nevidíme vnitřní neklid, který je základní příčinou těchto neštěstí, a nadále se zabýváme pouze symptomy problému. Jsme jako doktor, který rozřízne vřed na kůži pacienta, aniž by se zabýval tím, co jej způsobilo.

 

Tyto symptomy samy od sebe nezmizí... Budou nadále stále bolestivější. Sklízíme totiž následky mnoha let chybného myšlení, rozhodnutí učiněných na základě sebestředných a materialistických systémů hodnot. Navíc jak pokračujeme na naší nesprávné cestě, budeme nejspíše čelit ekonomickým, ekologickým a sociálním katastrofám, vedle nichž budou katastrofy v Černobylu, Bhópálu, tanker Exxon Valdez, a dokonce hurikán Katrina působit téměř idylicky. „Nemáme ani tušení.“ Možná tyto stále větší katastrofy opravdu potřebujeme...

 

Proroctví o konci světa

Mnoho historických proroctví předznamenává události, které mají pozoruhodnou podobnost s naší dobou a nebezpečími, kterým čelíme. Vezměte si například staré proroctví severoamerických indiánů Hopi: předpověděli příchod bílého muže z východu, jeho vynález vozů, které nebudou potřebovat koně, a jeho schopnost cestovat po silnicích na nebi. Jedna část jejich proroctví zdá se hovoří o druhé světové válce, další o založení Spojených států, jiná podrobně popisuje smrt a zkázu, kterou bílý muž přivodí, a jeho znesvěcení země. Jsou tu také možné narážky na jaderné zbraně: „tykve s popelem“ přiletí z nebe, uvede oceány do varu a spálí zemi, na které po mnoho let nic neporoste. Bude to signál, že se blíží finální fáze. Člověk přistane na Měsíci a postaví město na obloze, dál se ale nedostane.

 

Moudrost přijde z východu

Proroctví Hopiů však také sděluje, že na vrcholu bláznovství bílého muže se vrátí velká moudrost, která přijde z východu. Bude-li této moudrosti naslouchat, nastane vědomá transformace a přerod lidstva. Pokud tomu nebude naslouchat, bude následovat konec veškerého života. Tato poslední část stojí za zvláštní pozornost. Nepředpovídá totiž neměnnou budoucnost, ale budoucnost, v níž budeme mít možnost volby – a tato volba zahrnuje duchovní probuzení. Názor, že moudrost přijde z východu, najdeme i v tibetském buddhismu. V osmém století Padmasambhava předpověděl, že „až na nebi poletí železný pták a koně pojedou na vozech, Dharma (učení) se přestěhuje na Západ“.

 

Židovsko- křesťanská tradice obsahuje několik podobných proroctví. Starozákonní Kniha Samuelova, Elijáš, Ámos, Jeremiáš, Ezechiel, Habakuk, Izajáš a Joel všichni předpovídají, že přijdou těžké časy. Poslední dva například mluví o příchodu „Dne Páně“, až bude země pustá a nebe tak temné, že Měsíc ani Slunce nebudou vidět. Může se jednat o popis nukleárního neštěstí nebo ekologické katastrofy? Měli bychom také pamatovat na to, že Ježíš varoval před budoucím utrpením, náboženskou perzekucí, falešnými proroky a podvodníky, kteří se budou prohlašovat za Krista, nemluvil o konci světa, ale o „porodních bolestech“. Zdůrazňoval, že na druhé stran bude světlo.

 

Apokalypsa

Tato proroctví připomínají Apokalypsu (slovo znamená „Zjevení“) svatého Jana. V této poslední knize Nového zákona Jan podrobně popisuje svou vizi a události, které budou předznamenávat den Posledního soudu. Popisuje knihu zapečetěnou sedmi pečetěmi, představující pohromy, které musí přijít. První čtyři otevřou cestu známým jezdcům na koni, kteří s sebou přinesou válku, hladomor, nemoci a smrt. Viděl sedm andělů se sedmi polnicemi, z nichž každá oznamuje nové neštěstí, bude vylito sedm nádob: ošklivé a bolestivé vředy, mrtvé moře, prolitá krev, nesmírný žár slunce, tma, poušť a zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi. Opět je snadné vidět, jak se dnes tyto předpovědi naplňují.

 

Poté sv. Jan popisuje příchod Antikrista. Bude to falešný zachránce, který nabídne naději na mír, když bude tvrdit, že dokáže vyřešit problémy světa. Protože lidé nepoznají, kdo skutečně je, uposlechnou jeho výzvy a jeho vliv se rozšíří na všechny národy.

 

Avšak Satanovy sliby jsou prázdné. Válek bude přibývat a dovedou lidstvo až na pokraj zničení. A pak se v poslední bitvě, Armagedonu, Kristus vrátí a Ďábel bude nakonec poražen. Nastane Kristovo království a evangelium se rozšíří po celé Zemi.

 

Přezkoumání Armagedonu

Většina duchovních textů má několik rovin výkladu. Na povrchu je doslova běžná rovina interpretace, pak existují další, hlubší úrovně významu a duchovní metafory. Zjevení sv.Jana o příchodu Antikrista není výjimkou.

 

Jak jsme viděli, všichni jsme do určité míry hypnotizováni svou převládající kulturou, abychom věřili, že naše spása spočívá v materiálním světě a v tom, co máme nebo děláme. Toto je hlavním základem naší sebestřednosti a zhoubného chování. Poznali jsme však také, že stále zůstává nezhypnotizovaná část našeho já, která ví, že naplnění nezávisí na smyslovém světě. Toto je náš vnitřní průvodce a tiše čeká, aby nám pomohl, až se na něj obrátíme. Nesoudí – zná skutečnou podstatu bezpodmínečné lásky. Je to naše část, která je plně v přítomnosti a v naprostém klidu.

 

Kristus a Antikrist

Pokud by Zjevení sv. Jana mělo být bráno metaforicky i doslovně, tento vnitřní zdroj moudrosti by symbolizoval Kristus. Závislý a podmíněný režim myšlení – ego-mysl – by pak symbolizoval Antikrist. Toto je ta část našeho já, která bojuje proti našemu vnitřnímu poznání. Je proti – neboli anti – Kristovi uvnitř nás.

 

Tento režim myšlení nám brání slyšet, že naše vnitřní pohoda není vydána na milost světu okolo nás. Její rolí je udržovat naši připoutanost k materiálnímu světu a mnoha věcem a prožitkům, o kterých si myslíme, že přinášejí naplnění. Je to ta část nás, která škatulkuje druhé na dobré a špatné, přátele a nepřátele, která obviňuje druhé za naše vlastní utrpení, která se bojí, že nám svět nedá to, co chceme. Tato ego-mysl je chycena v minulosti a budoucnosti.

 

Falešný spasitel

Tato chyba v naší vlastní mysli je onen „falešný spasitel“, který nám tvrdí, že dokonalý klid, který hledáme, nalezneme ve vnějším světě. Tento falešný prorok nám nedovolí poznat, že právě on je chybou, kterou musíme napravit. Místo toho nám ego-mysl tvrdí, že je naším skutečným „já“ a „nejvyšším soudcem toho, co je správné a co je špatné. Tento „přestrojený ďábel“, prorok materiálního spasení, žije uvnitř nás. A jeho vliv se skutečně rozšířil na všechny národy a do všech záležitostí.

 

Přesto jsou sliby tohoto falešného spasitele prázdné, stejně jako ve Zjevení svatého Jana. Bez ohledu na to, kolik bohatství nashromáždíme a jak velké světské slávy dosáhneme, skutečný klid zůstává stejně nepolapitelný jako dříve. Pouze naše spotřeba roste, stejně jako znečištění a zhoršování životního prostředí, a přivádí lidstvo na pokraj sebezničení.

 

Vnitřní bitva

Teprve nyní, kdy se problémy akumulují, začínáme chápat skutečnou podstatu konfliktu, který svádíme, konečné bitvy, kterou musí každý z nás vybojovat. Jedná se o vnitřní Armagedon, bitvu mezi naší ego-myslí a naším vyšším „Já“. Je to konflikt, který každý z nás bojuje každý den – bitva mezi soudem a oproštěním se, mezi strachem a láskou, mezi našimi kulturními podmínkami a naší vnitřní pravdou.

 

Jak se říká: „Potkali jsme nepřítele a ten nepřítel jsme my.“

 

Dobrou zprávou je, že svatý Jan předpovídá, že Armagedon vyhraje Kristus, což naznačuje, že naše vnitřní vědomí nakonec porazí Antikrista v nás. Teprve potom zavládne Kristovo království. To bychom mohli interpretovat jako svět osvobozený od diktátu ego-mysli, ve kterém je osvobozená mysl spíše normou než výjimkou, svět, ve kterém je převládající emocí láska, nikoli strach.

 

 

Vizionář a futurista Peter Russel je britský vědec zkoumající podstatu vědomí. Vystudoval v Cambridgi fyziku, experimentální psychologii a počítačovou vědu. Na bristolské univerzitě zkoumal neurofyziologii meditace. Integruje ve svém díle východní moudrost a objevy západní vědy. Česky mu vyšly knihy „Od vědy k Bohu 2008“ (From Science to God) a Okno v čase, v angličtině například: The TM Technique (1976), The Brain Book (1979), The Consciousness Revolution, spolu se Stanislav Grofem a Erwinem László (1999).

 

Zdroj: Okno v čase. Dybbuk 2011.

 

Další příspěvky autora: heartblue


Články ve stejných kategoriích:

Konec světa   článek k zamyšlení   Apokalypsa  


Kategorie Konec světa

Konec světa může mít mnoho podobKonec světa může mít mnoho podob
V roce 2012 sice konec světa nepřišel. Možná jsme si oddychli, vyhráno však rozhodně nemáme. Kromě Mayského proroctví visí ve vzduchu i jiné hrozby, které by mohly způsobit nedozírné škody.


Indiáni Kogi uchránili svá tajemství, aby probudili naši paměťIndiáni Kogi uchránili svá tajemství, aby probudili naši paměť
„My už nemůžeme dál opravovat svět. Musíte to udělat vy,“ říkají domorodci, kteří se ukryli před civilizací v horách severní Kolumbie. Primitivní indiáni dávají vzdělanému Západu mravní a ekologickou lekci.


Je František poslední papež?Je František poslední papež?
Malachiášovo proroctví mluví o tom, že posledním papežem před Soudným dnem bude římský papež jménem Petr. Jak by jím mohl být Jorge Bergoglio čili papež František?


DEN PO KONCI SVĚTADEN PO KONCI SVĚTA
Konec světa se nekonal. Většina lidí si oddechla, že věci běží dál jako obvykle. Co to všechno znamenalo a jaký to mělo smysl?


Vesmír nás může kdykoliv všechny zabít – díl třetí (nezvratný osud)Vesmír nás může kdykoliv všechny zabít – díl třetí (nezvratný osud)
Slunce je krkavčí matka a jednoho krásného dne nás všechny usmaží...


Vesmír nás může kdykoliv všechny zabít – díl druhý (supernovy)Vesmír nás může kdykoliv všechny zabít – díl druhý (supernovy)
Výbuch blízké supernovy může být největším rizikem pro život na naší planetě. Máme se ho bát, a které hvězdy v našem okolí nás mohou poslat do věčných lovišť?


Indigové dítě o změnách na ZemiIndigové dítě o změnách na Zemi
Rozhovor se Sašou stojí za pozornost. V roce 2008 se šířily internetem názory jiného ruského indigového dítěte - Borise. Saša odpověděl na jakékoliv otázky a jeho odpovědi jsou téměř vždy překvapivé.


Unikátní nález v Guatemale: Mayové konec světa nečekaliUnikátní nález v Guatemale: Mayové konec světa nečekali
Nejstarší známé mayské kalendáře objevené v Guatemale konec světa nepředpovídají.


Je Slunce nebezpečnější když má své dny, nebo když je nemá?Je Slunce nebezpečnější když má své dny, nebo když je nemá?
Blíží se maximum Sluneční činnosti a tak se stále více hovoří o možnosti, že naší rodnou hroudu sežehne sluneční erupce. Máme se slunečního maxima bát?


New AgeNew Age
New Age - sousloví tak trochu vyčichlé. Na počátku jeho velké obliby byli hippie, LSD a touha části mladé americké generace uniknout konzumentství a válce ve Vietnamu.
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí