internetWEEK.cz menu TOPlist

Co je to Bůh?

Co je to Bůh?

Bůh je jedna z největších lidských idejí. Už dlouho patří k tomu, kvůli čemu se lidé zabíjejí. Ale představy o bohu, bozích a božství jsou nespočetné.

Co je to Bůh?

Před časem jeden z autorů magazínu internetWEEK.cz napsal článek na provokativní téma „Existuje Bůh, ano, nebo ne?“, v němž odpovídá: „ANO, existuje“. Já bych spíše volil odpověď - NEVÍME!

 

Určitě si každý alespoň jednou v životě kladl otázku – existuje Bůh? Odpověď je jasná – ANO existuje. A nebo vlastně neexistuje? Existuje Bůh? Ano. A nebo ne? >>>

 

Tím bych mohl tento článek ukončit. Nicméně téma je tak zajímavé, že budu pokračovat. Otázka, zda je Bůh a jaký je Bůh, fascinovala lidi již v šeru dávných věků a zajímá i současné lidi. Je to patrné například z jedné internetové diskuse pod článkem o židovském Bohu a násilí. Jehova totiž v Bibli v rozporu s křesťanským krédem, že Bůh je láska, jako by si v násilí tu a tam liboval. Článek byl otevřen během několika dnů více než 16 000krát a v diskusi bylo 75 příspěvků, což je pozoruhodné. Lidé na Osel.cz se vzrušují a diskutují o židovsko-křesťanském konceptu Boha, ale konceptů božství je nespočetně, a ještě se v průběhu evoluce lidstva tato idea vyvíjí, ale zase ne tolik, jako uvidíme později. Podívejme se, jak si představují nebo představovali Boha jako stvořitele vesmíru i člověka různí lidé a různá náboženství.

 

Bůh a vědci

Albert Einstein

Moje náboženství je pokorným chvalozpěvem Nekonečné duchovní bytosti vyšší přírody. Věřím v Boha, který se mi zjevuje v harmonii všeho, co existuje, ne v Boha, který řídí osud a činy lidí.

 

Steven Hawking

Vesmír mohl vzniknout spontánně. Boha netřeba.

 

Lidé s prožitky blízké smrti - NDE

Dr. Eben Alexander

Prožil NDE v 54 letech, byl 7 dní v komatu: "Vnímal jsem nekonečnou rozlohu Stvořitele a viděl jsem, jak jsem ve srovnání s ním nekonečně maličký…Óm byl zvuk, jenž si vybavuji v souvislosti s všudypřítomným, všemocným a bezpodmínečně milujícím Bohem.“

 

„Mám vědecký důkaz, že posmrtný život existuje,“ říká americký neurochirurg, který přežil klinickou smrt. Dostal se v kómatu do světa, který považuje za nebe... Eben Alexander: Nebe existuje >>>

 

Dr. P.M.H. Atwaterová

V roce 1977 prodělala třikrát klinickou smrt: "Bůh je jediná přítomnost, jediná síla, jediná síla a zdroj všeho. Bůh nemá žádné soupeře, žádná realita neexistuje vně Boha. Bůh je všemohoucí, vševědoucí a všudypřítomný. Není žádné místo, kde by Bůh nebyl, prostě proto, že nic neexistuje bez Boha."

 

Nadia Ballas-Rutta

Prožila NDE v 15 letech: "Osoba, která ke mně mluvila nebo lépe řečeno hlas, který ke mně mluvil, byl Bůh. Láska, která tam byla, byla určitě božská, protože byla bezpodmínečná a extrémně silná. A navíc ten hlas mi říkal věci, které se stanou v budoucnosti a které se skutečně staly. Není jiný způsob, jak bych mohla ty informace znát a které se nakonec staly."

 

Carl Gustav Jung

psychoterapeut; prožil NDE, nejprve říkal: „Obraz Boha koinciduje – řečeno přesně – nikoli přímo s nevědomím, nýbrž jen se zvláštním obsahem nevědomí, totiž s archetypem bytostného Já. Je to tento archetyp, od něhož již nejsme schopni obraz Boha empiricky oddělit.“ Obraz Boha můžeme vysvětlovat „jako zrcadlení bytostného Já, nebo naopak bytostné Já lze vysvětlovat jako imago Dei in homine“ (obraz Boha v člověku).

Na konci – po svém prožitku NDE - na otázku, zda věří v Boha, odpověděl: „Ne, já to vím!“

 

Dr. Raymond Moody

Psychiatr, který studuje celý život posmrtný život, sám měl zážitek NDE. Na otázku, zda věří v Boha, dr. Moody odpovídá: „Ne, vůbec ne. Mám k Bohu vztah.“

 

Linda Stewartová

Neviděla jsem Ducha, jako jsem viděla Ježíše Nazaretského na obrazech, ale vrozené vědění mého srdce mi připomnělo a potvrdilo Krista. Zářící Duch byl Kristus, projevení a výraz čisté lásky. Jiní lidé by ho možná nazvali Buddhou, Jahvem nebo Velkých Duchem na nebi, ale jména nejsou důležitá, jen rozeznání absolutní lásky a pravdy bylo důležité.

 

Jedinci s paranormálními schopnostmi

Lorna Byrneová

Každý z nás, lidských bytostí, je Božím dítětem bez ohledu na naše vyznání nebo víru. Bůh nás tolik miloval, že nám každému daroval ze sebe malou jiskru. Ten malý kousíček Božího světla je naše duše.

 

Andělé se vracejí. Lorna Byrne je vidí a povídá si s nimi. Emil Páleš anděly vědecky zkoumá. Rupert Sheldrake napsal Fyziku andělů. Přesto zůstávají nebeské bytosti záhadou... Fenomén: Andělé jsou tady! >>>

 

Edgar Cayce

Trojice Boží je vlastně třídimenzionální vědomí, když je nahlíženo z úrovně Země, ale z perspektivy vyšších úrovní vědomí může být Bůh ve své mnohosti vnímán jako komplexnější než třídimenzionální.

 

Edgar Cayce předpověděl posun magnetických pólů, velké katastrofy v Americe, zabýval se Atlantidou a Lemurií. Léčil tisíce lidí... Spící prorok – Edgar Cayce >>>

 

John Edward

"Věřím, že Bůh existuje a že Ježíš byl opravdu skvělý chlápek, ale myslím, že je jen jedním z mnoha."

 

Robert A. Monroe

Náš stvořitel je mimo naše chápání do té doby, dokud zůstaneme lidskými bytostmi. Je projektantem neustále probíhajícího procesu, kterého my jsme součástí. Má záměr pro svou činnost, ale ten je mimo naši schopnost chápání. Nevyžaduje uctívání, zbožňování nebo uznání.

 

Astrální cestování – anglicky OBE (Out of Body Experience) – patří k velmi zajímavým fenoménům, o kterých toho věda moc neví... Co je astrální cestování - Robert A. Monroe >>>

 

Saša

Indigové dítě: "Bůh - to je to, co člověk nevidí, ale dříve nebo později k tomu dojde. Bůh – to jsou lidé samotní."

 

Rozhovor se Sašou stojí za pozornost. V roce 2008 se šířily internetem názory jiného ruského indigového dítěte - Borise. Saša odpověděl na jakékoliv otázky a jeho odpovědi jsou téměř vždy překvapivé... Indigové dítě o změnách na Zemi >>>

 

Teal Scottová

"Vnější bůh neexistuje."

 

V oblasti esoteriky se objevila další zajímavá žena. Jmenuje se Teal Scottová. Tvrdí o sobě, že je napůl mimozemšťanka a že má neuvěřitelné mimosmyslové schopnosti. Krom toho chce zachránit svět... Fenomén Teal Scott – Jsem napůl mimozemšťan >>>

 

Mystici a podobně

Mansur Al-Hallaj

"Já jsem Bůh."

 

Gregg Braden

Božský zdroj je stvoření. Je všezahrnujícím materiálem a zároveň schránkou pro všechno, co bylo stvořeno. O Božském zdroji můžeme uvažovat jako o síle, která předchází jiným silám. Tato prvopočáteční síla energie je základem všeho, co prožíváme a vytváříme. Je klíčem k objasnění největších záhad týkajících se toho, kdo jsme, stejně jako k odpovědím na nejstarší otázky o tom, jak všechno v našem světě funguje.

 

Mistr Eckhart

"Je pouze Bůh, mimo něj není nic."

 

Květoslav Minařík

"Bůh je většinou zosobňovaný Brahma, odpovídajícím dévům – bohům, kteří na vyšších úrovních tvoří skutečnosti zadržováním vyzařování svých vlastních těl. Ve vyšším pojetí gravitační a elektromagnetický potenciál kosmu v činnosti, který reprezentuje nejvyšší Trojici: Pozorovatel, Logos a Stavební látku."

 

Granth Sahib

"On nemá formu, nemá tvar, nemá barvu; Bůh je za těmito třemi kvalitami."

 

Ádi Šankara

"Brahman je jediná pravda, dočasný svět je iluze, není nakonec žádného rozdílu mezi Brahmanem (neprojeveným božstvím) a átmanem (individuální já)."

 

Neale Donald Walsch

"Bůh není jakkoliv oddělen od nás. Protože je všudypřítomný, je i v nás. Bůh je já."

 

Bůh encyklopedicky

V monoteistických náboženstvích je Bůh nejvyšší bytost, tato náboženství chápou Boha jako stvořitele světa a jediného vládce života. Bůh - Slovo bog (bůh) se vyskytuje ve všech slovanských jazycích a odvozuje se od staroindického bhaga, "udílející, dávající". Od kořene bůh (bog) se pak odvozuje přídavné jméno bohatý (tj. podobný bohu), které ve staré slovanštině znamenalo "štědrý". Podobný vztah je i v latině: deus (bůh) se odvozuje od jiného sanskrtského kořene div-, dyu-, "zářit", ale odvozuje se od něho opět dives, divitiae (bohatství).

 

God je původem germánské slovo, pochází z 6. století a bylo nejprve neutrální, bez pohlavní. V průběhu pokřesťanštění dostalo mužský rod. Anglické slovo God je odvozeno od protogermánského ǥuđan. Pochází zřejmě z předinfoevropského „Ghu-tó-m“, založeného na kořeni „ghau“ - což znamená „volat“ nebo „invokovat“.

 

Australští domorodci

Není jeden bůh nebo božstvo, ve které by věřily všechny aboriginské kmeny. Každý kmen má vlastní božstva, ve která někde věří více kmenů i různých jazyků. Domorodci dávají přednost konkrétním božstvům, která kolem sebe vidí před abstraktním bohem či bohy.

 

Severoameričtí Siouxové

Nazývají nejvyšší bytost Wakan Tanka – což se překládá Velký Duch, ale znamená spíše Velké tajemství, pojmenovává to, co Siouxové vnímali jako „božské“. Je to posvátná síla, která se vyskytuje ve všem.

 

Hinduismus

Většina dnešních hinduistů je polyteistická nebo monoteistická, věří často v několik bohů. višnuismus, částečně krišnaismus, šaktismus a některé formy šivaismu zůstávají nejotevřenějšími formami monoteistického uctívání osobního Boha v hinduismu. Další hinduisté, stejně početní jako ti, kteří praktikují šivaismus, spíše předpokládají, že existuje jeden Bůh, ale ne nutně spojený s aspekty osobnosti. Spíše vidí Boha jako neosobní Absolutno (Brahman), které může být uctíváno jen částečně v nějaké lidské formě.

 

Buddhismus

Gautama Buddha odmítal existenci stvořitelského božstva, odmítal různé názory na stvoření a zaujímal stanovisko, že otázky původu světa nejsou důležité pro ukončení (lidského) utrpení.

 

Judaismus

JHVH - Židovský starozákonní bůh - doslovně „Jsem, který jsem“ – (Jahve nebo Jehova). Do češtiny se překládá staroslovanským titulem Hospodin. (Toto Boží jméno Židé vůbec nevyslovují, ale používají zástupná označení, jako například אדני, adonáj („pán“) či שם, šem („jméno“). Elohím (doslovně „Ti, kteří přišli z nebe“). Jde o plurálovou formu slova bůh, kterou lze přeložit správně jak „Bůh“, tak i „bohové“. Toto pojmenování Boha pochází ze starosemitského slova ul („cíl“).)

 

Křesťanství

Křesťané věří v jednoho Boha, který je věčný a neviditelný, existuje ve třech osobách jako Bůh Otec, Syn a Duch svatý, kteří sdílejí jediné božství. Bůh vstupuje do dějin: celý vesmír je jeho dílem, a všichni lidé od něho dostávají dar života.

 

Islám

Bůh je podle muslimů jeden a neporovnatelný, smysl života je podřídit se Bohu a sloužit mu. Jméno Alláh není v arabštině typické pouze pro islám, nýbrž je obecným pojmenováním Boha.

 

Na závěr

Ať už je to jakkoliv, z ideje Boha - stvořitele vesmíru - vesmírů, jímá závrať. Kdyby nic, tak člověk je úžasný stvořitel už proto, že stvořil ideu Boha. Někteří současníci, jako třeba spisovatel Neale Walsch, nakonec došli k závěru, že člověk je Bůh nebo že člověk je také Bůh, neboť Bůh je ve všem a všude, „Bůh v člověku hovoří sám se sebou a tvoří“. (Ovšem, někteří mystici to vyslovili už dávno před nimi.) Je to zvláštní a impozantní koncept, který působí na první pohled nesmyslně, ale úvahy o Bohu jsou plné paradoxů. Velmi pravděpodobně se za svého života nedozvíme, jak to vlastně je. I když výjimka potvrzuje pravidlo.

 

Zdroje:
Knihy: Robert A. Monroe: Návrat k pramenům; Lorna Byrne: Andělské poselství naděje; Gregg Braden: Matrix - Božský zdroj.
Internet: wikipedia.org, http://www.evolvingbeings.com/essay/evolving-being-in-action-nadia-ballas http://www.near-death.com/experiences/cayce09.html
http://www.theblaze.com/stories/2013/05/06/famed-psychic-john-edward-tells-theblaze-about-connecting-with-the-dead-seeing-the-future-and-his-views-on-god/
http://www.near-death.com/stewart.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neale_Donald_Walsch

 

Ilustrace: http://www.flickr.com/photos/ashleyrosex/

 

Další příspěvky autora: heartblue


Články ve stejných kategoriích:

Paranormální jevy   Zajímavé myšlenky   Víra   Bůh   NDE  


Kategorie Bůh

Turci objevili proislámské evangelium. Je to podvrh?Turci objevili proislámské evangelium. Je to podvrh?
Turecko vlastní 1500 let starý rukopis utajovaného evangelia, v němž Ježíš označuje Mohammeda za Mesiáše.


I stvořil Bůh člověka ( ne gaye) k obrazu svémuI stvořil Bůh člověka ( ne gaye) k obrazu svému
Nadávno jeden bloger napsal článek,"I stvořil Bůh gaye k obrazu svému." Už i sám ten nadpis vyjadřuje, že zde není něco v pořádku. Bůh stvořil člověka, a dal mu svobodnou vůli rozhodování. Rozhodně, ale nestvořil jeho špatnou vlastnost.


Neexistuje možnost, aby mi nějaký bůh odpustil!Neexistuje možnost, aby mi nějaký bůh odpustil!
Po 8 nasazení v Iráku a Afgánistánu spáchal americký ranger sebevraždu. Vojákova vdova řekla, že její partner, vojenský ranger, si po osmi nasazeních v Iráku a Afgánistánu nedokázal pomoci, aby se vyhnul sebevraždě.


Náboženství jako nástroj našeho rozděleníNáboženství jako nástroj našeho rozdělení
Podtrhuji, že cílem tohoto článku není čtenáře a naše vědomí jakkoliv dále dělit, či jej proti něčemu směrovat, naopak, veškeré předsudky odhodit a vnímat se jako jedinečné obyvatele této krásné planety.


Osud a svobodná vůleOsud a svobodná vůle
Lidé se často ptají, jak poznat, co je jejich "osudem". Mají pocit, že nedělají to, co by měli tady na Zemi dělat a přesto nemají tušení, co by měli dělat. Existuje něco jako osud?


Test spravedlnosti (The Good Test)Test spravedlnosti (The Good Test)
Jsi dostatečně dobrým člověkem, aby ses mohl dostat do nebe?


Existuje Bůh? Ano. A nebo ne?Existuje Bůh? Ano. A nebo ne?
Určitě si každý alespoň jednou v životě kladl otázku – existuje Bůh? Odpověď je jasná – ANO existuje. A nebo vlastně neexistuje?


Představy o BohuPředstavy o Bohu
Američan D.N. Walsch je autorem myšlenkově pozoruhodné série Hovorů s Bohem.


Duchovní otázky: Proč existuje tolik církví?Duchovní otázky: Proč existuje tolik církví?
Nevyzývá snad Ježíš Kristus své následovníky k jednotě? Proč to rozdělení? A kterou z mnoha křesťanských církví bych si měl vybrat? V čem se jejich učení liší? Má Bůh dnes ještě nějaký svůj lid?


V zajetí okultismuV zajetí okultismu
Na mysl mi přicházely myšlenky skončit se životem. Když jsem šla kolem vody, něco mi našeptávalo: skoč do té vody a budeš mít pokoj. Když jelo větší auto, přitahovalo mě to k němu...
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí